Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 2009"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 009

2 Inhoud Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 009

3 Voorwoord Als je met je gedachten afdwaalt naar de ontwikkelingen in ons land het afgelopen jaar, dan flitsen de meest uiteen lopende beelden door je hoofd. Denk aan de aanslag op Koningin Beatrix, het neerstorten van een vliegtuig bij Schiphol, het uitbreken van de Mexicaanse griep en Europa met een moeizame start van het economische herstel. Een turbulent jaar? Jazeker. Een jaar waarin aanpassingsvermogen een vereiste is? Zonder twijfel. Ook bij BASF staan er noemenswaardige momenten op het netvlies: in april mochten we de voormalige Ciba- verwelkomen als onze collega s, al in juli rapporteerde BASF voorzichtig de eerste verbeterde resultaten en ontvingen collega s uit Nijehaske een eervolle vermelding tijdens de Responsible Care-awards voor een innovatie van formaat. Was het dan alleen rozengeur en maneschijn? Het was een jaar met besluiten dat voor een van ons niet gemakkelijk was. Zo moesten we afscheid nemen van collega s uit Apeldoorn. Een locatie met een lange BASF-geschiedenis die haar deuren in 00 zal sluiten. Ook de integratie van Ciba had impact op een mensen van zowel het voormalige Ciba als BASF. Kort gezegd moesten de schouders eronder dit jaar. Een korte blik in het verslag leert dat ieder BASF-bedrijf te maken had met verandering. Als we de balans opmaken, dan hebben de vele veranderingen - ondanks de tegenwind die we ervoeren - geleid tot een groei van BASF in Nederland. Dat we afgelopen jaar met positieve resultaten hebben afgerond, is mede toe te schrijven aan de deskundigheid en flexibiliteit van onze. Maar het is meer dan dat volgens locatiemanagers en directeuren in dit verslag: mensen tonen zich betrokken en loyaal. De organisatie blijft zich ontwikkelen, ook het komende jaar. Oog voor werkdruk en blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid staan op het programma. Maar ook de verdere ontwikkeling van is voor veel BASF-bedrijven een belangrijk speerpunt. In dit verslag geven directie en locatiemanagers van de verschillende BASF-bedrijven een reactie op de cijfers met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Ook geven zij aan welke zaken hoog op de agenda staan binnen het sociale beleid voor het komende jaar. Afdeling Communicatie

4 Vanuit het hoofdkantoor van BASF Nederland B.V. in Arnhem verkopen BASF-collega s de meer dan 9000 BASF-producten aan nationale en internationale klanten. Tevens heeft deze locatie een serviceafdelingen, zoals personeelszaken, communicatie en financiën. BASF Nederland B.V. locatie Rijnpoort Speerpunten 00 Organiseren van workshops over werkdruk en werkdrukbeleving Bewustwordingsprogramma over informatiebeveiliging Verdere integratie van Ciba Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw jaar of jonger t/m jaar 0 t/m jaar t/m jaar 8 jaar of ouder Bouwen met respect voor de locaties Uit het onderzoek (Global Employee Survey) kwamen in Arnhem met name twee belangrijke zaken naar voren: de strategie van BASF was niet bij iedereen duidelijk en de werkdruk werd als erg hoog ervaren. Het eerste punt hebben we meteen aangepakt door het organiseren van een informatiebijeenkomst, zegt directeur Ger van der Lubbe. De werkdrukbeleving is een ingewikkelder proces waar we nog wel even mee bezig zijn. Het staat vast dat iedereen al jaren heel hard werkt en daarom namen we ook organisatorische maatregelen. Zo kregen we er een werkplekken bij om de grootste knelpunten aan te pakken. Kritisch Toch is dat niet de enige oplossing, zo vindt de directeur. Ook BASF moet in deze tijd zoveel mogelijk werk verzetten met zo weinig mogelijk mensen. Daarom doen we ook een beroep op de om zelf de werkdruk te verminderen. HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil licht dit toe. Moet je altijd direct je beantwoorden? Is het wel nodig dat je de hele dag voor iedereen bereikbaar bent? Door daar kritisch naar te kijken, kun je de druk al gedeeltelijk wegnemen. Tweede natuur Een ander bewustwordingsproces is dat op het gebied van veiligheid. Voor productielocaties is dat inmiddels een tweede natuur, in een kantooromgeving ligt het misschien minder voor de hand, zegt Van der Lubbe. Toch is het voor ons minstens zo belangrijk om goed op de veiligheid te letten. Pak bijvoorbeeld de leuning vast als je de trap neemt en laat ook geen computerkabels op de grond slingeren. Het zijn kleine dingen die veel ellende kunnen voorkomen.

5 Aantal per afdeling Directie Personeelszaken Communicatie Logistiek Finance en controlling Quality health Information management Service platform Fijn chemie Veredelingsproducten Grof chemie EVO Agro 0 Chemtrade Ellba Tax and legal Enviromental catalyst Marketing and development On site support Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Nederland B.V. locatie Rijnpoort jaar of minder t/m jaar t/m 0 jaar 7 t/m 0 jaar t/m 0 jaar jaar of langer,,, BASF-gevoel Thema s als werkdrukbeleving en veiligheid staan of vallen met een goede interne communicatie en dat geldt ook voor BASFbrede zaken. Wat dat betreft is er in 009 veel vooruitgang geboekt, vindt Van der Lubbe. Er kwam een nieuwsbrief, de intranetsite is vernieuwd en we proberen meer aanwezig te zijn op de locaties. Zo bouwen we gestaag aan een gemeenschappelijk BASF-gevoel, met respect voor de kennis, identiteit en verantwoordelijkheden van de locaties. Natuurlijk wordt er door de implementatie van EUCON en PRO-EU een diensten gebundeld en gecentraliseerd, maar de uitvoering van de overige taken vindt indien mogelijk nog steeds op de locaties zelf plaats.

6 In De Meern worden hoogwaardige katalysatoren voor de procesindustrie gemaakt, die worden gebruikt in de chemische, petrochemische, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. BASF Nederland B.V. locatie De Meern Speerpunten 00 Blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid Voldoen aan Responsible Care-guidelines Implementatie STRATA (functieclassificaties)/ EPMS (beloningssysteem) Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw jaar of jonger 0 t/m jaar 0 t/m jaar 88 t/m jaar 90 jaar of ouder Flexibiliteit in crisistijd De economische crisis ging in 009 niet ongemerkt voorbij aan De Meern. De productie in onze fabrieken was lager dan verwacht, ook omdat BASF eerst de voorraden wilde verkopen, zegt locatiemanager Guy Luyckx. Daarom moesten we een tijdelijke krachten laten gaan en werden ook de jaarcontracten niet verlengd. Bovendien moesten sommige in een andere fabriek aan de slag, maar dankzij hun flexibiliteit verliep dit prima. Ploegendiensten Een andere belangrijke verandering voor het personeel was de definitieve invoering van het aangepaste ploegendienstsysteem. Na de proefperiode stemde 80% voor het nieuwe ritme van twee ochtenddiensten, twee middagdiensten en twee nachtdiensten, aldus HR-manager Jaap Verweij. En dat terwijl maar een kleine meerderheid destijds de test zag zitten. Luyckx vult aan: Kennelijk voelen de meeste zich prettiger in het ---systeem, al geldt dat duidelijk niet voor iedereen. Ieder mens is nu eenmaal anders en ook privéomstandigheden spelen een rol. Maar over de gehele linie lijkt aangetoond dat dit een gezonder ritme is. Re-integratie Of het te maken heeft met het nieuwe ploegendienstsysteem is niet aan te tonen, feit is wel dat het ziektepercentage in 009 een stuk lager was dan in het jaar daarvoor. Het terugdringen van het ziekteverzuim is voor ons een belangrijk onderwerp, zegt Verweij. We willen de mensen snel weer aan het werk helpen en hebben dan ook veel aandacht besteed aan ons re-integratieprogramma. Het is goed om te zien dat dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

7 vervolg speerpunten 00 Aantal per afdeling Voldoen aan targets 0 op het gebied van efficiëntie Nieuw beloningssysteem voor mensen binnen de CAO, gekoppeld aan prestaties Ontwikkeling e-learning Production 0 Engineering & Maintenance 9 Technology & QEHS Site Logistics Site Management R&D 7 CS EMEA 7 Sales & Marketing Accounting HR Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Nederland B.V. locatie De Meern jaar of minder 0 t/m jaar 8 t/m 0 jaar t/m 0 jaar,, t/m 0 jaar jaar of langer 0, Observatierondjes Ook het veiligheidsbeleid van locatie De Meern wierp zijn vruchten af: in heel 009 was er geen enkel ongeval met verzuim tot gevolg. We doen mee met het Veiligmakers-project van BASF, maar daarnaast ontplooien we ook eigen initiatieven, aldus Luyckx. Zo organiseerden we ruim driehonderd observatierondjes, waarbij elkaar feedback gaven over veilig werken. Dat gebeurde op een positieve en opbouwende manier. De insteek was dus niet Wat doe je verkeerd?, maar Wat kan nog beter? Deze aanpak werd erg gewaardeerd door onze mensen. Actuele bedrijfsvoering Tevreden is Luyckx ook over de invoering van een nieuw promotiesysteem voor operations. Dit sluit veel beter aan bij de actuele bedrijfsvoering, vindt de locatiemanager. Daarnaast is de verdere integratie in het kader van EUCON en PRO-EU nog steeds aan de gang. Het is niet altijd gemakkelijk om taken uit handen te geven, maar de meeste mensen zien wel in dat een optimaal gebruik van synergieën zo zijn voordelen heeft, besluit Luyckx.

8 BASF Nederland B.V. in Nijehaske ontwikkelt, produceert en verkoopt watergedragen polymeerproducten ten behoeve van de inkt- en coatingsindustrie. Speerpunten 00 Samenvoeging en integratie met Ciba Profiteren van het tere economische herstel, maar wel alert blijven BASF Nederland B.V. locatie Nijehaske Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw jaar of jonger t/m jaar t/m jaar 9 t/m jaar jaar of ouder Stevig verankerd De locatie Nijehaske had zich voorgenomen om in 009 een nog actievere rol te gaan spelen binnen de BASF-organisatie. Volgens locatiemanager Jaap Wierink is de locatie ruimschoots in die opzet geslaagd. Zo werd onze HSE-afdeling ingezet om het milieu- en gezondheidsbeleid binnen de gehele BASForganisatie in Nederland vorm te geven, zegt hij. Ook voor kwaliteit (TQM) en regelgeving (Regulatory Affairs) wordt sinds vorig jaar BASF-breed gebruik gemaakt van onze systemen. Daarnaast werd de samenwerking met Arnhem en Ludwigshafen geïntensiveerd door de centralisatie van verschillende taken en diensten. Je kunt dus zeggen dat we inmiddels stevig zijn verankerd in de BASF-organisatie. Impact Een andere ingrijpende ontwikkeling was de samenvoeging met de aangrenzende Ciba-locatie. Die wordt pas in 00 geïntegreerd in BASF Nederland B.V. maar de voorbereidingen begonnen al in 009. Ook dat vergde de nodige aandacht, zegt Wierink. Zoiets heeft altijd gevolgen voor personeel en organisatie, weet de locatiemanager. Ik denk alleen al aan de zuivering van de afgassen van Ciba, die uiteindelijk op de BASF-locatie zal plaatsvinden. De voorbereidingen hadden toch een grote impact. Herstel Onzekerheden waren er ook door de economische omstandigheden, al zag Wierink in de loop van 009 tekenen van herstel. Voor de Joncryl-fabriek hadden we een kostenbesparingsprogramma opgesteld, maar de beoogde besparing hebben we niet helemaal gehaald omdat de markt gelukkig weer aantrok. We hadden de middelen en mensen hard nodig om het werk aan te kunnen. Betrokken Dat 009 ondanks alle hectiek relatief soepel verliep, is volgens Wierink mede te danken aan het personeel. Onze mensen zijn

9 Aantal per afdeling Business group Finance HSE / Facility HR & TQM Manufactering Operations 8 Prod. Regulatory Affairs Site management R&D Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Nederland B.V. locatie Nijehaske jaar of minder t/m jaar 0 t/m 0 jaar t/m 0 jaar 0 t/m 0 jaar,,, jaar of langer niet alleen deskundig en flexibel, maar ook erg betrokken en loyaal, zegt de locatiemanager. Zo hebben we al jaren een laag ziekteverzuimcijfer, dat dit jaar nog eens met een half procent is teruggelopen. De mensen werken hier graag, omdat ze voelen dat hun bijdrage daadwerkelijk van belang is. Dat er in 009 wat minder aanwas te noteren viel, kan Wierink eveneens verklaren. We voerden een terughoudend wervingsbeleid in verband met de crisis. Bovendien kunnen we bepaalde vacatures pas invullen als de reorganisatie is afgerond. In 00 komt daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over.

10 BASF Nederland B.V. Construction Chemicals in Oosterhout levert hulpstoffen voor beton en mortel, tegellijmen, voegmiddelen en kitten, betonreparatiesystemen, injectiematerialen en vloersystemen. BASF Nederland B.V. locatie Oosterhout Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw 009 jaar of jonger 0 t/m jaar t/m jaar t/m jaar jaar of ouder Verdere integratie In Oosterhout werd een veranderingen doorgevoerd die moeten leiden tot een effectievere bedrijfsvoering. Zo kregen de meeste een nieuwe functieomschrijving en een eenduidiger takenpakket. Ook werd er meer samengewerkt met andere BASF-divisies, bijvoorbeeld op het gebied van vloeren. Zo ontstaan nieuwe kansen en kunnen we leren van elkaars expertise, zegt locatiemanager Pieter van Gent. Verder hebben we ons klantenbestand opgedeeld in key accounts en regionale accounts. Daardoor kunnen we voortaan beter inspelen op de wensen van de klanten. Rol De verdere integratie in BASF leidde tot nog meer organisatorische aanpassingen in Oosterhout. In het kader van het EUCON-project zijn er enkele processen overgedragen aan Arnhem en Antwerpen, aldus Van Gent. Daarnaast hebben we de boekhouding nu helemaal ingericht naar BASF-maatstaven. Ook werden de voorbereid op het BASF-beoordelingssysteem, dat in 00 wordt ingevoerd. Daardoor weten managers en straks precies wat van ze wordt verwacht en wat hun rol is binnen de organisatie, zegt HR-adviseur Selma Kolijn. Kwaliteit Ook in 009 speelden veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn een belangrijke rol op de locatie Oosterhout. Tijdens de safety-dag lieten we alle aan de hand van oefeningen ervaren hoe belangrijk dit onderwerp is, zegt Van Gent. Verder zijn de thema s uit de Veiligmakerscampagne bij alle vergaderingen aan bod gekomen. Ook haalden veel hun VCA-certificaat (Veiligheidschecklist Aannemers) en werd ons Lloyd-certificaat met drie jaar verlengd. Dat betekent dat we voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en milieu.

11 Speerpunten 00 Aantal per afdeling Verbouwing kantoor en lab Meer richten op kerntaken, mede op basis van klanten onderzoek Veiligheid, gezondheid en ontwikkeling blijven speerpunten en zelfs doelstellingen voor leiding gevenden Uitbouwen en strategischer inzetten van technologische kennis Invoeren beoordelingssystematiek van BASF Onderzoek ziekteverzuim en, indien noodzakelijk, aanscherpen van beleid Sales Office 0 Fabriek 0 Laboratorium Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Nederland B.V. locatie Oosterhout jaar of minder t/m jaar t/m 0 jaar 7,7 t/m 0 jaar t/m 0 jaar jaar of langer,9, Kortdurend verzuim De samenstelling en de opbouw van het personeelsbestand veranderde in 009 nauwelijks, alleen het ziekteverzuim steeg enigszins. Hoewel er sprake was van langdurige ziekte, hing deze stijging ook samen met het kortdurend verzuim, aldus Kolijn. Volgend jaar gaan we onderzoeken wat daar de oorzaak van is.

12 BASF Color Solutions Netherlands B.V. in Apeldoorn ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige pigmentpreparaten, die worden gebruikt voor de inkleuring van talloze kunststofproducten. Speerpunt 00 Zoveel mogelijk van BASF Color Solutions weer aan het werk helpen BASF Color Solutions Netherlands B.V. Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw 009 jaar of jonger 0 t/m jaar 7 8 t/m jaar t/m jaar 8 jaar of ouder Aangrijpend jaar voor BASF Color Solutions Een donderslag bij heldere hemel. Zo typeert directeur Paul Evers van BASF Color Solutions de beslissing in september om de Apeldoornse locatie in 00 te sluiten. Het was al snel duidelijk dat het besluit niet meer zou worden teruggedraaid. Daarom hebben we er ons als bedrijfsleiding op geconcentreerd om de pijn voor onze mensen zoveel mogelijk te verzachten. Parallel aan de adviesaanvraag richting de ondernemingsraad gingen we met de vakbonden in onderhandeling over een sociaal plan. Dat ging in goed overleg en er rolde een zeer acceptabel pakket uit. Daarbij hoorde ook een akkoord over een outplacementprocedure, die vanaf maart 00 ten uitvoer wordt gebracht. We willen zoveel mogelijk mensen weer aan het werk helpen, aldus Evers. Zwarte cijfers Ondanks de in- en aangrijpende ontwikkelingen draaide BASF Color Solutions een goed jaar, vindt Evers. Natuurlijk hebben we veel last gehad van de crisis, maar zelfs onder die omstandigheden zijn we wat betreft de operationele bedrijfsvoering in de zwarte cijfers geëindigd, zegt de directeur. Ik heb diepe bewondering voor onze mensen, die ondanks alles hard doorwerkten en een hoge productie hebben gedraaid. De motivatie blijkt ook uit het ziekteverzuimcijfer, dat spectaculair lager was dan in 008. Het is inderdaad verrassend dat het ziekteverzuim zelfs na september zo laag bleef, zegt HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil. Maar het geeft ook aan hoe loyaal en betrokken de mensen in Apeldoorn zijn. Bovendien hebben de daadwerkelijk het gevoel dat BASF de zaken met respect wil afhandelen en goed voor zijn mensen zorgt.

13 Aantal per afdeling Locatie management Admin. services 0 Logistic services Productie Verkoop 9 Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Color Solutions Netherlands B.V. jaar of minder 9, 9, t/m jaar t/m 0 jaar t/m 0 jaar 8 t/m 0 jaar, jaar of langer Opleidingstrajecten Dat gevoel komt wellicht ook voort uit het feit dat Color Solutions in 009 weer fors investeerde in de vorming en training van haar. Zo kwamen er individuele opleidingstrajecten en werden de EVC-trajecten (Erkennen van Verworven Competenties) nu ook doorgevoerd voor de afdelingen Logistiek, Technische Dienst en de Laboratoria, zegt Evers. De van BASF Color Solutions staan straks dus zeker niet met lege handen op de arbeidsmarkt.

14 BASF Coatings Services B.V. is met de lakmerken Glasurit en R-M Autolakken actief in de markt voor autoschadeherstel en carrosseriebouw. Daarnaast verkoopt BASF Coatings Services B.V. ook nog het industriële lakmerk Salcomix. De verkoopkantoren van BASF Coating Services B.V. zijn gevestigd in Delfgauw, Goirle en Zwolle. Het hoofdkantoor en het Refinish Competence Centre zijn in Maarssen te vinden. BASF Coatings Services B.V. Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw 009 jaar of jonger t/m jaar t/m jaar 7 t/m jaar 9 jaar of ouder Zorg voor personeel Ook in 009 onderscheidde BASF Coatings Services B.V. zich door het uitstekende gezondheidsbeleid. Zo is iedereen medisch gekeurd, waarna drie mensen zijn doorgestuurd naar een specialist, zegt directeur Dick Wijbrands. Het gevolg van dergelijke preventieve maatregelen is een ongekend laag ziekteverzuim. Dat zegt iets over de motivatie van het personeel, vindt HR-manager Ad van Buuren. Maar het is ook te danken aan ons beleid. We maken bijvoorbeeld nog steeds gebruik van een eigen bedrijfsarts, die na een ziekmelding direct wordt ingeschakeld. Veiligheid De zorg voor het personeel blijkt ook uit het feit dat er op elke locatie een defilibrator is opgehangen. Natuurlijk hebben we onze mensen geleerd hoe deze apparaten werken, dus we kunnen er echt levens mee redden, aldus Wijbrands. Bovendien laten we zo aan klanten en andere bezoekers zien hoe belangrijk gezondheid voor ons is. Verder doen we volop mee met de veiligheidscampagne van BASF Coatings Europa en zijn de belangrijkste veiligheidsaspecten opgenomen in de persoonlijke doelstellingen van onze. Veiligheid en gezondheid stonden dus ook in 009 voorop. Cases Daarnaast investeerde het bedrijf weer volop in training en opleiding. Zo werd het Europese opleidingsprogramma STAR+ voor verkoop met succes uitgerold. De reacties van onze mensen waren uiterst positief, vooral omdat er gebruik werd gemaakt van herkenbare cases uit de praktijk, aldus Wijbrands. Centraal stond het leren van elkaar en het opereren in een team, thema s die perfect aansloegen. Doelmatig Na een logistiek onderzoek door Ludwigshafen werd de locatie

15 Speerpunten 00 Aantal per afdeling Marktsituatie blijven volgen en inspelen op schaalvergroting Doorgaan met het veiligheidsplan van BASF Coatings Europa Proactief beleid blijven voeren op het gebied van gezondheid Organiseren pensioenavond voor personeel Logistiek Marketing Sales Algemeen Sales Glasurit 0 Sales R-M 8 Techniek algemeen Techniek Glasurit 8 Techniek R-M Services Verkoop binnendienst 9 Directie Secretariaat Diversen** Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages BASF Coatings Services B.V. jaar of minder 9 t/m jaar t/m 0 jaar t/m 0 jaar t/m 0 jaar jaar of langer 7,,79, Duiven in 009 gesloten en geïntegreerd in de andere locaties. In deze hectische tijd van schaalvergrotingen, financiële perikelen en moeilijke marktomstandigheden moeten we nu eenmaal zo doelmatig mogelijk werken, zegt Wijbrands. Daarom besteden we ook veel aandacht aan timemanagement, want we willen al onze stimuleren om hun dag op een efficiënte manier in te delen. Dan ontstaat er ook ruimte om af en toe rust te nemen. Daarnaast hebben we ons CRM systeem voor centrale klantenregistratie nu ook beschikbaar gemaakt voor alle mensen in de buitendienst. Ook dit komt de efficiency ten goede.

16 Relius Nederland B.V. Relius Nederland B.V. valt onder BASF Coatings AG en richt zich op de productie, verkoop en ontwikkeling van kwaliteitsproducten op het gebied van wand-, vloer- en plafondafwerking. Speerpunten 00 Verbeteren veiligheid heftruckverkeer Budget vrijmaken voor veiligheidsmaatregelen Meer ondersteuning voor werk met zware belasting Verdere implementatie nieuw CRM-systeem voor binnen- en buitendienst Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw 009 jaar of jonger t/m jaar t/m jaar t/m jaar 0 jaar of ouder Duidelijkheid en veiligheid Directeur Len Holtkamp van Relius Nederland B.V. ging in 009 hard aan de slag met de uitkomsten van de Global Employee Survey. Zoals zijn voorganger Oliver Birk al signaleerde, was er onder het personeel vooral behoefte aan duidelijkheid over de strategie van BASF. Daarom heb ik de manier van communiceren aangepast, legt Holtkamp uit. Ik probeer op toegankelijke wijze de strategie van BASF te vertalen naar onze benadering van de markt. In heldere bewoordingen, maar ook door het gebruik van grafieken, bijvoorbeeld om de omzeten margeontwikkelingen inzichtelijk te maken. Zo ziet iedereen direct wat zijn of haar bijdrage is aan het bedrijfsresultaat. Prikkelen Holtkamp staat dicht bij het personeel en grijpt elke gelegenheid aan om met ze in gesprek te raken. Gemiddeld een keer per maand praat ik onze mensen bij. Heel informeel, gewoon in de kantine. Verder is er twee keer per jaar een personeelsvergadering, waarin we de prikkelen om actief mee te denken. De reacties van de mensen zijn erg positief en ook met de OR werken we als directie erg prettig samen. Over en weer ontstaat er steeds meer duidelijkheid en dat was een belangrijk winstpunt in 009. Veiligheid Tijdens de bijeenkomsten wordt niet alleen de bedrijfsstrategie besproken, maar is er ook blijvende aandacht voor de veiligheid. Veiligheid is geen last, maar een levenswijze, vindt Holtkamp. Tijdens alle meetings bespreken we dit thema. Dankzij ons strikte veiligheidsbeleid zijn we nu al bijna 00 dagen ongevalvrij en daar zijn we natuurlijk erg trots op. Daarnaast staat het topic Compliance altijd op de agenda en benadrukken we het belang van onze regels met betrekking tot de omgang met klanten, materiaal, apparatuur en werkzaamheden. Iedereen binnen de organisatie moet deze gedragscode in acht nemen.

17 Aantal per afdeling Management Team Sales, PM, CSC Administratie Productie 9 Logistiek 8 Technische dienst R & D / KAM Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages Relius Nederland B.V. jaar of minder t/m jaar t/m 0 jaar 0 t/m 0 jaar t/m 0 jaar,0,9, jaar of langer Training De aandacht voor het personeel blijkt ook uit de nieuwe initiatieven op het gebied van scholing en training. Zo hebben we nu een interactieve training voor het middelmanagement en organiseren we workshops met externe trainers. Medewerkers kunnen dan met een persoonlijke coach stoeien over onderwerpen die hen bezighouden. De personeelscijfers over 009 laten zien dat Relius Nederland een stabiele organisatie is. Alleen het ziekteverzuimcijfer is net als vorig jaar wat aan de hoge kant. Dat was opnieuw het gevolg van een langdurig zieken, weet Holtkamp. Het had in elk geval geen werkgerelateerde oorzaken.

18 Wintershall Nederland B.V. Wintershall Nederland B.V. houdt zich bezig met opsporen, winnen en transporteren van olie en gas. Het bedrijf, gevestigd in Rijswijk, maakt deel uit van Wintershall Holding AG, een volle dochter van BASF SE. Speerpunten 00 Ontwikkelen van een nieuwe verkoopstrategie voor gas Waarborgen integriteit van de assets (engineering, procedures, fysieke conditie apparatuur) Verdere ontwikkeling employee development - programma Preventie ziekteverzuim Aantal mannen vrouwen totaal Leeftijdsopbouw 009 leeftijdsopbouw jaar of jonger 0 t/m jaar t/m jaar 79 t/m jaar 79 jaar of ouder Even doorbijten Wintershall Nederland B.V. is voor de omzet vooral afhankelijk van de gasprijzen, dus de economische omstandigheden werken direct door in Rijswijk. We zijn contractueel gebonden aan de NIP (Norm Inkoopsprijs) en die daalde in 009 enigszins, ondanks de extreme winterkou, legt directeur Gilbert van den Brink uit. Daar houd je als bedrijf ook rekening mee. Volgend jaar wordt het lastiger, want dan krijgen we te maken met een ongekende prijsdaling van %. Bovendien raken onze gasvelden leeg en dat komt de opbrengst natuurlijk ook niet ten goede. Vruchten Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, bereidde Wintershall een maatregelen voor die in 00 worden uitgevoerd. Zo hebben we extra putten in de velden gepland, om beter bij het achterste gedeelte van de gasvoorraden te kunnen, aldus Van den Brink. Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuwe gasvondsten en hebben we in Denemarken een olieveld gevonden. Een goede zaak, ook omdat we zo ons portfolio verbreden. Direct resultaat zullen deze maatregelen echter niet opleveren. Ik verwacht dat we er in 0 de vruchten van gaan plukken, zegt Van den Brink. We moeten dus even doorbijten. Nieuwe verkoopstrategie Om minder afhankelijk te worden van extreme prijsschommelingen, wil Van den Brink samen met het hoofdkantoor een nieuwe verkoopstrategie voor gas ontwikkelen. Zo kunnen we in de toekomst betere gasprijzen garanderen, aldus de directeur. Dit geldt overigens alleen voor de nieuwe velden, voor de oude zijn we gebonden aan langlopende contracten.

19 Aantal per afdeling 009 General Management Personnel & Office Management Department 0 Finance Department Procurement Department 9 ICT Department Technical/Commercial Department Legal Operations Department Production Department 87 Drilling Department 9 Construction Department 9 Exploration Department Health, Safety & Environment Department Diensttijdopbouw 009 diensttijdopbouw 009 Ziektepercentages Wintershall Nederland B.V. jaar of minder 7 t/m jaar t/m 0 jaar t/m 0 jaar t/m 0 jaar jaar of langer 9,,, Verantwoordelijkheid Het ziekteverzuimcijfer was lager dan in 009, maar lag nog niet op het structureel lage niveau van de jaren daarvoor. We hadden nog steeds te maken met een langdurig zieken, maar dat wil niet zeggen dat we het probleem niet onderkennen, zegt HR-manager Hans Maartense. We kijken kritisch naar de werkomstandigheden, maar willen bij onze mensen ook meer begrip kweken over hun eigen verantwoordelijkheid. Competenties In 009 maakte Wintershall een start met een employee development -programma voor de ontwikkeling van kennis en competenties. De beoordelingsresultaten worden gebruikt om de mensen waar nodig persoonlijk te ondersteunen en te trainen, legt Maartense uit. Het systeem is nog volop in ontwikkeling en we luisteren goed naar de feedback van alle betrokkenen. Zo willen we ervoor zorgen dat het programma breed wordt gedragen binnen de organisatie.

20 Colofon Opdrachtgever Directies bedrijven BASF-groep in Nederland Postbus MC Arnhem Coördinatie Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Teksten Rick Janssen Teksten & Vertalingen Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Vormgeving en druk Coers en Roest ontwerpers bno drukkers BV, Arnhem Foto s BASF archief Juni 00

Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland

Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland Sociaal jaarverslag 008 BASF in Nederland Voorwoord > BASF Nederland B.V. -Locatie Rijnpoort > -Locatie De Meern > -Locatie Nijehaske > -Locatie Oosterhout > BASF Color Solutions Netherlands B.V. > BASF

Nadere informatie

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 in teken HR samenwerking In 2011: Het magazijn van de locatie Sassenheim won de prijs Het veiligste magazijn van Nederland Op de truck Jaco Guijt, achter de pallet Wil van

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

2014: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart. 2014 Sociaal Jaarverslag

2014: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart. 2014 Sociaal Jaarverslag 214 Sociaal Jaarverslag 214: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart Jeroen Smith, coördinator Duurzame Inzetbaarheid, locatie Delfzijl: Nadenken over de toekomst. Niet voor AkzoNobel, maar voor jezelf. Pagina

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 06

Sociaal Jaarverslag 06 Sociaal Jaarverslag 06 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker

Nadere informatie

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg INtense Dit magazine is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training en beschrijft als businesscase de ervaringen van DSM met de dienstverlening van In Tense Safety Training op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009 Blijvend sterk Corporate Social Responsibility verslag 2009 Inhoud pagina Blijvend sterk 1 Over dit verslag 2 CSR ups & downs in 2009 3 Onze CSR-ambities en -prestaties 4 Kerncijfers 2009 5 1 Organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved.

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved. Duurzaam ondernemen betekent voor Dow: aandacht en zorg voor het milieu, onze werknemers en de mensen in onze omgeving in combinatie met economische ontwikkeling. Duurzaamheid is niet iets dat alleen op

Nadere informatie

Wat doet u met de crisis?

Wat doet u met de crisis? Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Midden Nederland jaargang 3 juni 2009 02 Wat doet u met de crisis? Drukkerij ColourPrint: 30 jaar actief vanuit Veenendaal Pierik Reclamebureau viert 5-jarig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Voorwoord. De winst van flexibiliteit

Voorwoord. De winst van flexibiliteit De winst van flexibiliteit Het is altijd zo. Achteraf weten we hoe het allemaal zat. Achteraf lijkt alles logisch en zelfs voorspelbaar. Maar regeren is wat anders dan achteraf verklaren hoe het ging.

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 1 maart 2014 Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier Forum HRM Opleiden of laten gaan? Gezond & Vitaal: Maak van bewegen prioriteit

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie