Cursus Preventieassistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Preventieassistent"

Transcriptie

1 Cursus Preventieassistent

2 Algemene informatie Nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassing Er zijn -verschuiving nogal wat ontwikkelingen van aanbodgerichte op tandheelkundig naar vraaggerichte gebied, die zorg continu aanpassing vragen -handelen van de tandarts, volgens mondhygiënist de nieuwste wetenschappelijke en de tandartsassistent, inzichten zoals: -verschuiving -de Wet van BIG, aanbodgerichte die inhoudt dat naar de vraaggerichte tandartsassistent zorg een aantal preventieve zorgtake -handelen mag volgens overnemen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten -de Wet etc. BIG, die inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtaken mag overnemen, Het is dus etc. zaak goed op de hoogte te blijven en je te blijven ontwikkelen. Het is In dus dat zaak kader goed is op de de Cursus hoogte Preventieassistent te blijven en je te blijven in het leven ontwikkelen. geroepen. In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. Voor wie is de cursus bestemd? De Cursus Preventieassistent is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten die zich verder willen ontwikkelen en bekwamen in de preventieve tandheelkundige zorg. Waartoe is een preventieassistent bevoegd? De preventieassistent mag in opdracht en onder toezicht van de tandarts zelfstandig preventieve taken van de tandarts of mondhygiënist overnemen. Deze 'indirecte taakdelegatie' moet plaatsvinden conform de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Over welke kennis beschikt een preventieassistent? Een preventieassistent beschikt over voldoende kennis betreffende: -het beroepsprofiel van de preventieassistent -de (implementatie van) de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) -mondonderzoek: DPSI, plaque-en bloedingsscore -mondziekten: gingivitis, parodontitis en cariës

3 Algemene informatie aanpassing vragen van de tandarts, mondhygiënist en de tandartsassistent, zoals -preventieve -verschuiving (cariës) maatregelen, van aanbodgerichte fluoride basisadvies naar vraaggerichte zorg -mondhygiënemiddelen -handelen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten -het geven -de Wet van advies BIG, die op maat inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtak -ergonomie mag overnemen, -communicatieve etc. tools om de patiënt te behandelen en te motiveren tot betere preventie Het is dus zaak goed op de hoogte te blijven en je te blijven ontwikkelen. In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. Wat is het doel van de cursus? Het doel van de cursus is om de tandartsassistent te scholen op het gebied van preventieve tandheelkundige zorg, met name op de volgende gebieden: -het geven van voorlichting over: gingivitis, parodontitis en cariës, voeding,mondhygiëne -verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen -polijsten van gebitselementen -lokaal appliceren van fluoride en meer algemeen op het gebied van: -infectiepreventie en praktijkhygiëne -professionele houding -communicatie Wat houdt het zelfstandig werken van de preventieassistent precies in? De preventieassistent moet doordrongen zijn van het feit dat hij/zij zelfstandig handelt conform de Wet BIG. Voor de uitvoering van de preventieve zorgtaken is en blijft de tandarts eindverantwoordelijke, maar de assistent die de taken uitvoert, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De opzet van de cursus is daarom gericht op het zelfstandig uitvoeren van een preventieve behandeling.

4 Algemene informatie aanpassing vragen van de tandarts, mondhygiënist en de tandartsassistent, zoal Dat betekent -verschuiving dat speciale van aanbodgerichte aandacht uitgaat naar naar: vraaggerichte zorg -de verschillende -handelen volgens stappen de die nieuwste worden wetenschappelijke doorlopen tijdens een inzichten preventieve behandeling, -de Wet van BIG, ontvangst die inhoudt en behandeling dat tandartsassistent tot met het een afronden aantal preventieve van de zorgta behandeling mag overnemen, -de verschillende etc. vaardigheden die behoren tot het takenpakket, zoals: het geven van poetsinstructie Het is dus zaak en goed het verwijderen op hoogte van te tandplaque blijven en je en te supragingivaal blijven ontwikkelen. tandsteen In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. -de professionele werkhouding in het algemeen, zoals: het omgaan met hygiënevoorschriften en goede communicatie met de patiënt Wat zijn de vereisten voor deelname aan de cursus? Vereisten tandartsassistent: -MBO/diploma tandartsassistent met minimaal 1 jaar werkervaring -succesvol afgelegde instaptoets -actieve houding ten aanzien van gedrag en professionaliteit -medewerking en begeleiding van en mogelijkheid tot oefenen bij de tandarts Vereisten tandarts: -actieve, begeleidende rol -affiniteit met parodontologie -ruimte en behandelstoel om te oefenen

5 Leerdoelen Welke -verschuiving leerdoelen en van waarom? aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg Naar aanleiding -handelen van volgens de leerdoelen de nieuwste zijn het wetenschappelijke logboek en de beoordelingsformulieren inzichten opgesteld. -de Wet BIG, die inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtake Na het mag doorlopen overnemen, van de cursus kan de cursist de leerdoelen op voldoende niveau uitvoeren. etc. Er wordt Het onderscheid is dus zaak gemaakt goed op in de drie hoogte leerdoelen: te blijven en je te blijven ontwikkelen. In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. 1.Professionele werkhouding Zelfreflectie: -kritisch kijken naar eigen handelen en met verbeterpunten komen om de kwaliteit hoog te houden en openstaan voor feedback van collega s en medecursisten. Communicatieve vaardigheden: -op de hoogte zijn en toepassen van de verschillende (non)verbale communicatie technieken -actief luisteren naar de patiënt, doorvragen en een samenvatting geven van de boodschap van de patiënt om de zorgvraag te verhelderen De Wet BIG: -weten wat de Wet BIG inhoudt en daarnaar handelen Protocolhygiëne WIP-richtlijn: -weten wat de WIP-richtlijn inhoudt en daarnaar handelen Hanteren instrumentarium: -instrumenten in gemodificeerde handgreep kunnen hanteren, met gebruik van steunvinger -weten hoe en waar in mond H6/H7 en 204SD te gebruiken

6 Leerdoelen -verschil -verschuiving tussen de ultrasone van aanbodgerichte tips weten en hoe naar en vraaggerichte waar gebruiken zorg -bewust -handelen zijn van het volgens belang de van nieuwste goede en wetenschappelijke effectieve instrumenten inzichten (en zonodig slijpen) -de Wet BIG, die inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtake Ergonomie: mag overnemen, -goede etc. zithouding (zelf, zowel als patiënt) -gebruik Het maken is dus van zaak aanbevolen goed op uurposities de hoogte en te blijven goede (directe en je te en blijven indirecte) ontwikkelen. verlichting In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. 2.Onderzoeken -medische anamnese af kunnen nemen (en doorvragen naar de gezondheidssituatie) -mondonderzoek van harde en zachte weefsels in mond kunnen uitvoeren (en eventueel doorverwijzen naar de tandarts) -DPSI-score kunnen maken en interpreteren -bloedingsindex kunnen maken en conclusie trekken -plaque index kunnen uitvoeren en conclusie trekken -uit uitgevoerde onderzoeken conclusie kunnen trekken over de situatie in de mond -behandelplan kunnen maken voor benodigde behandeling naar aanleiding van de conclusies 3.Behandelen -duidelijk uitleg kunnen geven aan patiënt over de situatie en het behandelplan -goede/passende instructie, advies en uitleg aan de patiënt kunnen geven -patiënt kunnen motiveren om instructies uit te voeren -supragingivaal tandsteen en -plaque kunnen verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur -gebitselementen kunnen polijsten (met juiste polijstpasta) -lokaal fluoride kunnen appliceren

7 Logboek De Cursus Preventieassistent heeft een praktische insteek, waarbij de voorbereiding op -verschuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg het uitvoeren van een preventiebehandeling centraal staat. De 10 lessen waarin deze -handelen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten cursus gegeven wordt, zijn echter te kort om de praktische vaardigheden goed onder de -de Wet BIG, die inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtak knie te krijgen. mag overnemen, Het is daarom belangrijk dat deze in de praktijk geoefend worden. De tandarts vervult etc. daarin een coachende en begeleidende rol. Het is dus zaak goed op de hoogte te blijven en je te blijven ontwikkelen. Om de docenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de praktische vaardigheden, wordt er In een dat logboek kader is bijgehouden. de Cursus Preventieassistent Met het logboek wordt in het op leven en neer geroepen. gependeld tussen de cursuslocatie en de praktijk. In het logboek kunnen de cursist, de docent en de tandarts de vorderingen bijhouden, zodat er een overzicht ontstaat van de sterke punten en de leerpunten. Het logboek heeft drie functies: 1.Reflectie Door de oefeningen in de praktijk te bespreken en te evalueren, leert men naar zichzelf te kijken in de werksituatie. Dit wordt ook wel reflecteren genoemd. Bij reflectie worden de volgende vragen gesteld: Hoe heb ik dit aangepakt? Heb ik voldoende gelet op de aandachtspunten en richtlijnen? Wat ging goed? Wat kon beter? 2.Inzicht in het leerproces Het logboek dient als een communicatiemiddel tussen de betrokkenen. Door te werken met een logboek krijgen zowel cursist, als docent als tandarts zicht op het leerproces. Door te kijken naar de voortgang kunnen leerpunten worden bepaald. 3.Leerstatus Via het logboek wordt zowel zicht op het leerproces als zicht op de leerstatus verkregen: wat kan de cursist wel, wat wordt nog niet voldoende beheerst? Examen en logboek zijn beide bepalend voor het succesvol afronden van de Cursus Preventieassistent.

8 Examentoetsing Voorbereiden behandeling -reinig, desinfecteer/steriliseer de instrumenten -neem het patiëntendossier door -leg de instrumenten klaar voor de behandeling Verwelkom patiёnt Uitvoeren van de mondonderzoeken -update van de medische anamnese, maximaal 5 minuten -mondonderzoek van de weke weefsels, maximaal 5 minuten -mondonderzoek van de harde weefsels, maximaal 5 minuten -DPSI-score, maximaal 10 minuten -bloedingsscore en plaquescore, maximaal 15 minuten -informeren naar voedingsgewoontes Opstellen behandelplan -conclusies op basis van de onderzoeken -plan voor de behandeling Behandeling -uitleg over de situatie, 20 minuten -mondhygiëne instructie, 15 minuten -verwijderen van supragingivaal tandsteen en tandplaque, 30 minuten -gebitselementen polijsten, 5 minuten -lokaal fluoride appliceren, 5 minuten Afsluiten behandeling -bespreek het vervolgplan en maak indien nodig een vervolgafspraak, 5 minuten -leg het verslag vast in het patiëntendossier, 10 minuten

9 Overige informatie Docenten -verschuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg Concetta -handelen Westerdaal volgens (Paro de Preventieassistent) nieuwste wetenschappelijke inzichten Sacha -de van Wet Hummel BIG, (Mondhygiënist) die inhoudt dat de tandartsassistent een aantal preventieve zorgtaken Wilbert mag van overnemen, Susante (Tandarts) Astrid etc. Elzink Tennekes (Communicatie Deskundige) Het is dus zaak goed op de hoogte te blijven en je te blijven ontwikkelen. Cursusduur In dat kader is de Cursus Preventieassistent in het leven geroepen. De cursus bestaat uit 10 cursusavonden, die verdeeld zijn in een theoretisch- en een praktisch gedeelte. Van de cursist wordt verwacht dat deze, buiten de cursus om, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk, onder begeleiding van de tandarts of mondhygiёnist, de nieuw verworven kennis en vaardigheden oefent. Kosten en annuleringsvoorwaarden De kosten voor deze cursus bedragen 2.990,- per persoon, inclusief lesmateriaal. Contact Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met: Dental Best Practice Molenstraat 3A 7437 AH Bathmen

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Generieke studievaardighedenset

Generieke studievaardighedenset Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van convenant Succesvolle Doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie