Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent"

Transcriptie

1 Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Als bewijs voor de kwaliteitsborging van een opleiding moet worden aangetoond dat alle eindtermen/kwalificaties/ competenties en bijbehorende deelkwalificaties/werkprocessen/succescriteria worden gedekt in zowel de opleiding als de examens. Om te controleren of uw opleidingsinstelling aan deze eis voldoet, kan onderstaande matrix worden gebruikt. Vul hier per criterium in tijdens welk onderdeel van het de betreffende kwalificatie/competentie aan bod komt, en tijdens welk onderdeel van het examenprogramma het wordt getoetst. Introductie en kennismaking Leerdoelen 1 Criteria als preventieassistent: heb je inzicht in het doel en de opbouw van de cursus; Theorie/kennis: kun je afspraken maken over begeleiding bij het huiswerk en ook over de inpassing van patiëntenbehandeling door de assistent in de praktijk van de tandarts; heb je inzicht in het doel en de opbouw van de cursus; ken je de (wettelijke) positie van de tandartsassistent als zorgverlener; ken je het belang en de onderdelen van het 'stappenplan preventiebehandeling' in het kader van de cursus en in het kader van de taakuitvoering door de preventieassistent; heb je inzicht in de coachende rol van de tandarts tijdens de cursus; De tandarts: levert een duidelijk bijdrage gedurende de cursus van zijn/haar preventieassistent, stelt zich op als coach en handelt hiernaar. maak je afspraken over begeleiding bij het huiswerk en ook over de inpassing van patiëntenbehandeling door de assistent in de praktijk van de tandarts; Als tandarts: selecteert u geschikte patiënten voor deze cursus s aan de hand van de voor patiëntenbehandeling geldende criteria; kunt u omgaan met de tijdens de cursus gebruikte kaarten (praktijkhulpmiddelen/onderwijsprotocollen): - instrumentvoering scalers; - werkhouding en schema uurposities; - pocketstatus (behorende bij standaard-info DPSI); - hygiëne: persoonlijke verzorging; - hygiëne: handen wassen/desinfecteren; 1 NB. in de leerdoelen en criteria behorende bij de cursus preventieassistent wordt telkens de tandarts genoemd als opdrachtgever/verwijzer. In voorkomende gevallen zou het ook kunnen gaan om een mondhygiënist die de cursist begeleidt en coacht en fungeert als opdrachtgever/verwijzer conform de kaders rondom taakdelegatie uit de Wet BIG en de adviezen/richtlijnen die de NMT hieromtrent geeft. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 1

2 - slijpen; - polijsten; - gebruik ultrasoon; begeleidt u de behandeling door de assistent door: - het zonodig geven van aanwijzingen; - het beantwoorden van vragen; - het beoordelen van de resultaten; - het geven van feedback tijdens de cursus en in de praktijk. Professionele houding en communicatie Leerdoelen Criteria Professionele houding: Theorie/kennis: werk je (semi)zelfstandig; ben je op de hoogte van grenzen in het werkveld van de preventieassistent en handel je hiernaar; ben je op de hoogte van de wetgeving rondom de preventiebehandeling door de preventieassistent en handelt hiernaar; handel je bekwaam; ga je professioneel om met patiënten en collega s; kun je een goed contact met de patiënt opbouwen; kun je zelfreflectie toepassen, kritisch naar je eigen handelen kijken en hiernaar handelen. ken je het doel en de uitgangspunten van de wet BIG; weet je dat de opleidingstitel mondhygiënist beschermd is; weet je dat het strafbaar is wanneer iemand zich mondhygiënist noemt, terwijl die persoon niet de opleiding tot mondhygiënist met succes heeft afgerond; weet je dat de titel tandarts beschermd is; weet je dat een tandarts zich tandarts mag noemen als hij/zij in het BIG register is geregistreerd; kun je het verschil aangeven tussen voorbehouden handelingen, niet voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen en kun je voorbeelden van al deze handelingen noemen; kun je de strafbepalingen noemen die kunnen worden opgelegd als iemand onbekwaam handelingen verricht; handel je uitsluitend in opdracht van een tandarts; handel je uitsluitend wanneer je voldoende en duidelijke aanwijzingen hebt gekregen van de tandarts; handel je uitsluitend wanneer de tandarts bereikbaar is of (als het nodig is) snel ter plaatse kan zijn; handel je uitsluitend wanneer je kunt aantonen dat je bekwaam bent om de handeling te verrichten; handel je uitsluitend wanneer je zelf ook vindt dat je de handeling goed kunt uitvoeren; durf je nee te zeggen als je vindt dat een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren; verwijs je op de juiste momenten terug naar de tandarts; neem je en draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen; toon jij je bereid om je eigen deskundigheid te bevorderen; hanteer je de juiste omgangsvormen en: - toon je respect voor patiënten en collega s; - ga je op verantwoorde wijze om met ethische kwesties; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 2

3 Leerdoelen Criteria - kun je samenwerken; - kun je een vertrouwensrelatie aangaan. Professionele communicatie Leerdoelen Criteria beschik je over de juiste Communicatiedoelen communicatieve vaardigheden; communiceer je op een goede Theorie/kennis: manier met de patiënt, tandarts en weet je de voor- en nadelen van tutoyeren te benoemen; mondhygiënist op het juiste moment in de preventiebehandeling; communiceer je op een juiste wijze met de patiënt over je nieuwe geef je de patiënt gerichte functie; voorlichting, advies en instructie kun je een anamnese updaten; omtrent tandheelkundige preventie ken je het belang van een goede voorlichting; en mondhygiëne; ken je de effecten van een goede voorlichting; motiveer je de patiënt tot het kun je de hulpvraag van de patiënt verhelderen; opvolgen van adviezen en weet je wat de verwachtingen zijn van de patiënt; instructie (therapietrouw) met als laat je het advies aansluiten bij de persoonlijke situatie van de doel uiteindelijk een gezonde patiënt ; mondhygiënesituatie te gebruik je gesprekstechnieken waarmee je patiënten kunt bewerkstelligen; motiveren; blijf je binnen de grenzen van je ben je in staat om je een goed beeld te vormen van de persoonlijke eigen deskundigheid; gebitsreiniging van de patiënt; bespreek je de behandeling met ben je in staat om je een goed beeld te vormen van de voor de patiënt op gestructureerde mondhygiëne van belang zijnde leefgewoonten van de patiënt; wijze. neem je als hulpverlener en deskundige de leiding in een gesprek; pas je de (standaard) structuur van een eerste gesprek op adequate wijze toe; kun je actief luisteren naar de tandheelkundige klachten of problemen van de patiënt; bied je de patiënt ruimte om zijn eigen visie te geven; pas je non-verbale communicatietechnieken op adequate wijze toe; kun je parafraseren; maak je gebruik van stiltes ; kun je gevoelsreflecties geven; maak je gebruik van open vragen; maak je gebruik van e gesloten vragen; kun je korte stimulerende vragen stellen; stuur je een gesprek; check je de (on)juistheid van jouw interpretatie (toetsen); Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 3

4 Leerdoelen Criteria kun je samenvatten; gebruik je suggestieve vragen op een adequate wijze; kun je structureren; weet je op adequate wijze om te gaan met paraverbale kenmerken; ben je voorzichtig met voortijdige conclusies; probeer je geen problemen op te lossen die niet tot je eigen deskundigheid behoren; ben je in staat om het contact met de patiënt professioneel te houden (en niet informeel); onderhoud je contact met de patiënt gedurende de behandeling en speel je in op reacties van de patiënt. Ergonomie Leerdoelen werk je op een ergonomisch verantwoorde wijze tijdens alle voorkomende situaties gedurende de preventiebehandeling. Criteria Theorie/kennis: ken je de uitgangspunten voor een goede zithouding; ken je de aanbevolen uursposities per sextant in relatie tot rechtsen/of linkshandigheid; ken je de uitgangspunten voor een goede verlichting; kun je het verschil aangeven tussen direct en indirect zicht en de consequenties daarvan voor een juiste instrumentvoering; pas je de juiste werkhouding toe in alle voorkomende situaties gedurende de behandeling; heb je een zo correct mogelijke werkhouding; kun je alle uursposities in relatie tot rechts- en/of linkshandigheid op de juiste wijze toepassen; stel je de behandelstoel per kaak op de juiste wijze in; stel je de behandellamp zodanig in dat het werkgebied optimaal verlicht wordt; plaats je de tray op de juiste hoogte; plaats je de patiënt in de juiste houding en draai je het hoofd van de patiënt in de juiste positie afhankelijk van de plek waaruit wordt gewerkt; hanteer je de instrumenten in de gemodificeerde pengreep en maak je gebruik van een steunvinger (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot ergonomie op adequate wijze toe. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 4

5 Reinig, desinfecteer en/of steriliseer de instrumenten/apparatuur (praktijkhygiëne) Leerdoelen Criteria werk je op basis van de aanbevelingen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie op het gebied van: persoonlijke hygiëne en instrumentarium, apparatuur en behandelkamer. Theorie/kennis: ken je de meest relevante aanbevelingen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie ten aanzien van praktijkhygiëne en infectiepreventie; kun je aangeven waarom praktijkhygiëne van belang is voor het werken als preventieassistent; kun je aanbevelingen omschrijven die met name van toepassing zijn op de preventiebehandeling door de assistent; tref je de noodzakelijke praktijkhygiënische maatregelen t.a.v. instrumentarium, apparatuur, behandelkamer, jezelf, patiënten en collega s (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); voer je de behandeling uit met inachtneming van de praktijkhygiënische maatregelen (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); ruim je de werkplek op met inachtneming van de praktijkhygiënische maatregelen (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot praktijkhygiëne op adequate wijze toe. Neem het patiëntendossier en de opdracht van de tandarts door Leerdoelen Criteria maak je op adequate wijze gebruik Theorie/kennis: van een patiëntendossier voor en weet je uit welke onderdelen een patiëntendossier bestaat/ kan tijdens de behandeling; bestaan; neem je kennis van de opdracht van de tandarts; kijk je in het patiëntendossier met name naar algemene gezondheid, historie behandelingen en historie mondhygiëne. kun je aangeven welke onderdelen van het patiëntendossier met name van belang zijn voor de preventiebehandeling; kan je een patiëntendossier lezen en begrijpen met name in het kader van de preventiebehandeling; bekijk je de patiëntengegevens en kijk je naar algemene gezondheid, historie behandelingen en historie mondhygiëne; besluit je op basis van de informatie of je mag behandelen; besluit je op basis van de informatie of je bekwaam bent om de patiënt te behandelen; kies je de juiste voorbereiding op basis van de patiëntengegevens; Communicatie: overleg je met of verwijs je indien nodig terug naar de tandarts. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 5

6 Slijp de instrumenten. Leerdoelen Criteria slijp je op adequate wijze het voor Theorie/kennis: de preventiebehandeling ken je het doel en het belang van slijpen; benodigde instrumentarium. kun je verschillende slijpmethoden noemen; ken je voor- en nadelen van machineslijpen versus manueel slijpen; weet je wanneer je moet slijpen; weet je wat je nodig hebt voor het manueel slijpen van instrumenten; weet je de verschillende slijpstenen met hun functies te benoemen; kun je aangeven waarom je olie moet gebruiken; ken je de functie van een teststaafje; kun je de vorm van een scaler beschrijven; kun je de vorm van een curette beschrijven; kun je de slijpprocedure van een scaler beschrijven; weet je hoe je de slijpstenen moet reinigen; slijp je een scaler handmatig scherp met behoud van de vorm en de hoek; herken je een slecht geslepen scaler; reinig je de slijpstenen op adequate wijze; pas je het protocol (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot slijpen op adequate wijze toe. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 6

7 Leg instrumenten en andere hulpmiddelen klaar. Leerdoelen Criteria Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 7

8 weet je uit welke instrumenten een basisset bestaat voor de preventiebehandeling en leg je de juiste instrumenten en andere hulpmiddelen voor de preventiebehandeling klaar; lees je in een patiëntendossier welke andere hulpmiddelen je (eventueel) nodig hebt. Theorie/kennis: kun je de verschillende instrumenten voor de preventiebehandeling benoemen en aanwijzen; ken je het verschil tussen een scaler en een curette; kun je aangeven waarvoor de verschillende voor de preventiebehandeling benodigde instrumenten en andere hulpmiddelen worden gebruikt; leg je als basis voor de preventiebehandeling de volgende instrumenten klaar: - spiegel; - pocketsonde (of DPSI sonde); - sikkelsonde; - pincet; - scaler H6/H7; - scaler S204s (of S204sd); leg je, in het kader van aseptisch werken, zoveel mogelijk andere hulpmiddelen afgedekt klaar die je nodig hebt (of denkt nodig te hebben) bij de behandeling: - mondmasker; - bril; - handschoenen; - patiëntenservet; - servetketting; - disclosingvloeistof; - speekselzuiger(s); - folders (ter ondersteuning van het geven van voorlichting); - handspiegel; - poetsmodel; - tandenborstel (elektrisch en hand); - stokers; - floss; - superfloss; - brugnaalden; - ragers (in alle maten); - groen hoekstuk; - polijstcupje; - polijstborsteltje; - polijstpasta; - ultrasoon scaler; - duraphat; - applicatiestaafjes; - wattenrollen; - pen. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 8

9 Verwelkom de patiënt en geef uitleg Leerdoelen Criteria ontvang je op een professionele Communicatie: wijze de patiënt; geef je op een vriendelijke en gestructureerde wijze uitleg aan de patiënt over de behandeling; beantwoord je vragen van de patiënt. Theorie/kennis: zie professionele communicatie heet je de patiënt op de juiste wijze welkom; stel je jezelf voor en vertel je wat je rol/functie is in de tandartspraktijk; leg je uit wat een preventieassistent kan betekenen en doet; vraag je de patiënt nogmaals naar zijn/haar klachten op basis waarvan hij of zij naar de preventieassistent is verwezen; geef je uitleg over het wat, hoe en waarom van de preventiebehandeling: 1. onderzoek; 2. plan van aanpak; 3. behandeling; 4. afsluiting; beantwoord je eventueel vragen van de patiënt; controleer je of de patiënt: weet wie je bent, wat je rol is in de tandartsenpraktijk en weet wat er gaat gebeuren; kun je (voor jezelf) aangeven wat de eerste indruk is van de patiënt (en welke indruk de patiënt heeft van jou); controleer je, indien nodig, of de patiënt is gerustgesteld of goed geïnformeerd voorafgaand aan de start van de behandeling. Voer een update van de anamnese uit Leerdoelen Criteria voer je op adequate wijze een Theorie/kennis: update van een anamnese ten ken je het belang van het updaten van de anamnese ten aanzien behoeve van de van de uitvoering van de preventiebehandeling; preventiebehandeling uit; ken je de drie meest relevante vragen voor het updaten van de trek je op basis van de anamneseupdate anamnese; conclusies ten aanzien van weet je waarom deze drie vragen van belang zijn; de preventiebehandeling. controleer je (op basis van het patiëntendossier) of de gegevens over de patiënt in de anamnese nog kloppen; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 9

10 Leerdoelen Criteria gebruik je de patiëntenkaart preventiebehandeling bij de anamnese en noteer je hierop de bevindingen; bepaal je of de behandeling risico s met zich mee voor de gezondheid van de patiënt en/of jezelf; bepaal je of de behandeling aangepast moet worden aan situatie van de patiënt; Communicatie: gebruik je op adequate wijze de 3 relevante vragen op de patiëntenkaart ten behoeve van de update van de anamnese (zie patiëntenkaart); raadpleeg je altijd de tandarts indien de gegevens zijn veranderd; raadpleeg je altijd de tandarts indien een patiënt medicijnen gebruikt. Voer het mondonderzoek weken delen uit Leerdoelen Criteria ken je de diverse structuren in een Theorie/kennis: gezonde mond en ongezonde kun je de diverse structuren van de weke delen in de (gezonde) mond en kun je deze benoemen; mond benoemen en aanwijzen; voer je een gestructureerd pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; mondonderzoek weke delen ten kun je een gestructureerd mondonderzoek weke delen beschrijven; behoeve van de ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek weke preventiebehandeling uit en delen; hanteer je daarbij het juiste ken je het belang van het werken met een steunvinger; instrumentarium op de juiste wijze. trek je op basis van het mondonderzoek weke delen conclusies ten aanzien van de preventiebehandeling. weet je waarom, wanneer en hoe het resultaat van een mondonderzoek van invloed kan zijn op het behandelplan; kun je de afwijkingen en/of bijzonderheden (met name kloven, herpes labialis, aften en mondpiercings) aan weke delen omschrijven aan de hand van naam, ziektebeeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; kun je de diverse structuren van de weke delen in de (gezonde) mond met de juiste termen benoemen en aanwijzen; werk je van een globale naar een gedetailleerde benadering; inspecteer je op adequate wijze met het juiste instrumentarium de weke delen; herken je een gezonde conditie van: 1. buitenkant lip; 2. binnenkant wangslijmvlies; 3. gehemelte; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 10

11 Leerdoelen Criteria 4. tong; 5. mondbodem; herken en benoem je van bovengenoemde structuren afwijkingen in: - vorm; - kleur; - fissuren / papillen; herken je: - kloven in de mondhoeken; - herpes labialis ; - aften; - mondpiercings; gebruik je: - goede lichtbron; - 1 of 2 Mondspiegels; - onderzoekshandschoenen; - gaasje; houd je de spiegel vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de spiegel het steunpunt; maak je de juiste beweging maken met de spiegel; analyseer je de beweging met de spiegel; raadpleeg je bij afwijkingen altijd de tandarts; gebruik je vaseline tijdens de behandeling in geval van kloven in de mondhoeken; weet je de juiste adviezen te geven bij herpes labialis en handel je correct ten aanzien van het besmettingsgevaar; bepaal je of op basis van het mondonderzoek weke delen of: de behandeling moet worden aangepast of stopgezet, de tandarts moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de tandarts en handelt hiernaar; noteer je de resultaten van het onderzoek op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot mondonderzoek weke delen en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 11

12 Voer het mondonderzoek harde weefsels uit Leerdoelen Criteria weet je hoe de harde weefsels er in Theorie/kennis: gezonde situatie uitzien en kun je kun je de diverse harde weefsels in de (gezonde) mond, inclusief deze benoemen; vlak- en plaatsaanduiding, benoemen en aanwijzen; herken je een aantal pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; bijzonderheden op de harde kun je een gestructureerd mondonderzoek harde weefsels weefsels in een mond; beschrijven; voer je een gestructureerd ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek harde mondonderzoek harde weefsels ten weefsels; behoeve van de ken je het belang van het werken met een steunvinger preventiebehandeling uit en maak kun je aangeven waarom, wanneer en hoe het resultaat van een je op een juiste manier gebruik van mondonderzoek van invloed kan zijn op het behandelplan; het juiste instrumentarium; trek je op basis van het mondonderzoek harde weefsels conclusies ten aanzien van de preventiebehandeling. kun je de bijzonderheden (met name afwijkende stand, afwijkende vorm, kronen, bruggen, implantaten, prothesen, beugels, restauraties, verkleuringen, erosie, blootliggende wortelhalzen en cariës) op de harde weefsels omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; kun je de diverse harde weefsels in de (gezonde) mond met de juiste termen benoemen en aanwijzen; kun je van een globale naar een gedetailleerde benadering werken; inspecteer je op adequate wijze met het juiste instrumentarium de harde weefsels; herken je een gezonde conditie van: - gebitselementen; - wortelhalzen; herken je de bijzonderheden: - een afwijkende stand van de gebitselementen; - een afwijkende vorm van de gebitselementen; - kronen/bruggen; - implantaten; - prothese; - beugel; - restauraties; - verkleuringen; - erosie; - blootliggende wortelhalzen; - cariës; gebruik je: - mondspiegel; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 12

13 Leerdoelen Criteria - goede verlichting; - meerfunctiespuit; - eventueel een pocketsonde of sikkelsonde ; houd je de spiegel en sonde vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de spiegel en sonde het steunpunt; maak je de juiste beweging met de spiegel en sonde; analyseer je de beweging met de spiegel en sonde; bepaal je of op basis van het mondonderzoek harde weefsels of: de behandeling moet worden aangepast of stopgezet, de tandarts moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de tandarts en handelt hiernaar; noteer je de resultaten van het onderzoek op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot mondonderzoek harde weefsels en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Bepaal de DPSI score Leerdoelen Criteria weet je het verschil tussen een DPSI, Theorie/kennis: pocketstatus en ken je het doel van de DPSI; parondontiumstatus; ken je de verschillende scores van een DPSI; weet je welke patiënten in weet je waarom je als preventieassistent uitsluitend categorie A aanmerking komen voor patiënten mag behandelen; behandeling door de kun je de onderdelen van een pocketstatus benoemen en preventieassitent; omschrijven; kun je een pocketstatus lezen; lees, begrijp en gebruik je een pocketstatus ten behoeve van de kun je op adequate wijze exploratief preventiebehandeling; sonderen met het juiste weet je waarom het bepalen van mobiliteit, het meten van instrumentarium; recessies en furcatieanalyse buiten de deskundigheid van de bepaal je een DPSI-score; preventieassistent vallen; trek je de juiste conclusies uit de kun je de diverse onderdelen van het parodontium benoemen en DPSI; aanwijzen; kun je de gezonde situatie en pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; afwijkingen en/of bijzonderheden kun je een gestructureerd mondonderzoek harde weefsels aan het parodontium herkennen en beschrijven; benoemen; ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek harde Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 13

14 Leerdoelen Criteria trek je op basis van de DPSI-meting weefsels; conclusies ten aanzien van de ken je het belang van het werken met een steunvinger; preventiebehandeling. weet je waarom, wanneer en hoe het resultaat van de DSPI-meting van invloed kan zijn op het plan preventiebehandeling; kun je de bijzonderheden (bloedingen, gingivitis, parodontitis, recessies, pockets, tandsteen en tandplaque) aan het parodontium omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; weet je hoe men bloeding kan voorkomen; weet je hoe de oorzaken van gingivitis geëlimineerd kunnen worden; kan je aangeven welke rol de preventieassistent zelf kan vervullen bij het elimineren van gingivitis; pas je de betekenis van de verschillende DPSI-scores praktisch toe: - bepalen of er bloeding optreedt na sonderen; - bepalen of er supragingivaal en/of subgingivaal tandsteen aanwezig is; - overhangende restauraties constateren; - recessies waarnemen; - pockets meten; deel je een patiënt aan de hand van de scores in de juiste categorie in; kun je aangeven of je te maken hebt met een patiënt met gingivitis en/of parodontitis; pas je de techniek van exploratief sonderen op het juiste moment adequaat toe (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); houd je de pocketsonde vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de pocketsonde het steunpunt; maak je de juiste beweging met de pocketsonde; analyseer je de beweging met de pocketsonde; lees je een pocketsonde af; kun je aangeven hoeveel kracht je maximaal mag gebruiken bij eploratief sonderen en handel je hiernaar; kun je aangeven op welke wijze pockets, plak en bloeding in een pocketstatus worden genoteerd en handel je hiernaar; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot instrumentatietechniek op adequate wijze toe; noteer je de resultaten van de DPSI-meting op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 14

15 Leerdoelen Criteria DPSI-meting en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Trek conclusies op basis van het onderzoek Leerdoelen Criteria trek je de juiste conclusies uit de Theorie/kennis: update vragen van de anamnese, het mondonderzoek en uit de DPSImeting; vul je alle bevindingen en conclusies in op de patiëntenkaart vergelijk je deze conclusies met de preventiebehandeling ; opdracht van de tandarts; controleer je alle onderdelen van de ingevulde patiëntenkaart trek je adequate conclusies ten preventiebehandeling en vorm je een totaaloordeel ten aanzien aanzien van de van de preventiebehandeling; preventiebehandeling en bepaal je vergelijk je deze conclusies met de opdracht van de tandarts; of: de behandeling moet worden bepaal je of je de patiënt mag behandelen en/of je de aangepast of stopgezet, de tandarts behandeling moet aanpassen, moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de Communicatie: tandarts en handelt hiernaar. bepaal je of je de tandarts moet raadplegen of dat je moet terugverwijzen naar de tandarts. Maak een plan voor de preventiebehandeling Leerdoelen Criteria stel je op basis van de conclusies het juiste plan preventiebehandeling en de juiste route voor de preventiebehandeling samen; bespreek, indien mogelijk, het plan met de tandarts; overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. maak je op basis van de volledig ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling en plan en een juiste route voor de preventiebehandeling; maak je de juiste keuzes tussen de verschillende (deel)behandelingen; vergelijk je het plan met de opdacht van de tandarts; houd je rekening met het feit dat de preventieassistent in dit verband alleen werkzaamheden in opdracht van de tandarts uitvoert, waarbij de werkzaamheden zich alleen richten op patiënten uit categorie A; Communicatie: bespreek je, indien mogelijk, het plan met de tandarts; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 15

16 overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. Geef uitleg aan de patiënt over de situatie in de mond Leerdoelen Criteria geef je op basis van je conclusies uitleg over je bevindingen ten aanzien van de situatie in de mond van de patiënt; overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. pas je de geleerde communicatieprincipes toe. Theorie/kennis: kun je de afwijkingen en/of bijzonderheden met betrekking tot de weke delen, harde weefsels en het parodontium omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling (zie vorige acties); Communicatie: geef je uitleg over de conclusies uit het onderzoek (de acties 6 t/m 10 uit het stappenplan) mede op basis van de ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling; maak je bij je uitleg gebruik van de patiëntenkaart preventiebehandeling ; ondersteun je, indien mogelijk, de uitleg met illustraties; verwijs je naar de tandarts voor uitleg over bijzonderheden in de anamnese die gevolgen kunnen hebben voor de behandeling; verwijs je naar de tandarts voor uitleg over afwijkingen aan de weke delen in de mond; geef je uitleg over bijzonderheden in de harde weefsels, wanneer je daarover acties onderneemt in je behandeling. Daarbij gaat het om: - een afwijkende stand van de gebitselementen; - een afwijkende vorm van de gebitselementen; - kronen/bruggen; - implantaten; - prothese; - beugel; - restauraties; - verkleuringen; - erosie; - blootliggende wortelhalzen; Geef je (op indicatie) uitleg over: - plaque; - de aanwezigheid van bloeding na sonderen; - de aanwezigheid van supragingivaal en/of subgingivaal tandsteen; - aanwezige overhangende restauraties; - aanwezige recessies; - aanwezige pockets; - de oorzaak, gevolgen en behandelmogelijkheden van Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 16

17 Leerdoelen Criteria gingivitis; - de oorzaak en de gevolgen van parodontitis; - de oorzaken en gevolgen van erosie; - aften; - de hygiëne bij een tongpiercing; verwijs je naar de tandarts of mondhygiënist voor uitleg over de behandelmogelijkheden van parodontitis; geef je de patiënt de juiste informatie; zorg je ervoor dat de patiënt de informatie begrijpt; kun je zowel goed nieuws als slecht nieuws overbrengen op de patiënt. Geef uitleg aan de patiënt over het plan Leerdoelen Criteria licht je de patiënt op een rustige en Communicatie duidelijke manier in over behandeling; pas je de geleerde communicatieprincipes toe. geef je uitleg over de uit te voeren preventie(be)handelingen (stap 14a t/m 14f stappenplan) uit je plan preventiebehandeling mede op basis van de ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling; leg je per stap uit wat je gaat doen, hoe je dat doet en waarom je dat gaat doen; geef je de patiënt de juiste informatie; zorg je ervoor dat de patiënt de informatie begrijpt. Vraag naar voedingsgewoontes en geef voedingsadvies Leerdoelen Criteria weet je wanneer je naar Theorie/kennis: voedingsgewoontes moet vragen; kun je de relatie tussen voeding en mondgezondheid aangeven; voer je een vraaggesprek ten kun je benoemen welke voeding(sgewoontes), welke gevolgen aanzien van voedingsgewoontes in (kunnen) hebben voor de mondgezondheid; relatie tot mondgezondheid; kun je aangeven door welke factoren cariës, ontkalking en erosie geef je de juiste adviezen aan de hand van de conclusies uit het vraaggesprek over voedingsgewoontes. kunnen ontstaan; kun je aangeven hoe cariës, ontkalking en erosie zijn te voorkomen; kun je aangeven wat een zuurstoot is en teweeg brengt; kun je benoemen uit welke onderdelen een vraaggesprek over voedingsgewoontes in het kader van de preventiebehandeling bestaat; Communicatie: Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 17

18 Leerdoelen Criteria neem je een vraaggesprek over voedingsgewoontes af wanneer er sprake is van erosie; neem je in opdracht van de tandarts een vraaggesprek over voedingsgewoontes toegespitst op suikergebruik af wanneer er sprake is van ontkalking en/of cariës; noteer je de antwoorden/bijzonderheden op de patiëntenkaart preventiebehandeling; trek je conclusies op basis van de antwoorden van de patiënt; geef je aan de hand van de conclusies patiëntgerichte informatie over het ontstaan van erosie en/of ontkalkingen en/of cariës; informeer je een patiënt over hoe hij of zij zelf cariës kan voorkomen; bedenk je samen met de patiënt alternatieven voor zijn/haar huidige voedingsgewoonten en stel je een plan op. Voer een plaque-kleurtest uit Leerdoelen Criteria voer je op adequate wijze een Theorie/kennis: plaque-kleurtest uit en gebruik je de weet je wat een plaquescore is en hoe je deze berekent; resultaten op adequate wijze ten weet je waarom je een plaque-kleurtest uitvoert; behoeve van de weet je welke soorten kleurmiddelen er zijn; preventiebehandeling. weet je wanneer je een plaque-kleurtest moet uitvoeren; weet je hoe je een plaque-kleurtest moet uitvoeren; weet je welke manieren je een plaque-kleurtest kunt registreren; Praktijk; voer je op de juiste wijze een plaque-kleurtest uit; noteer je de uitslag van de test op de juiste wijze op de patiëntenkaart preventiebehandeling; vertaal je de resultaten van een plaque-kleurtest naar de juiste instructie mondhygiëne; pas je het protocol (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot de plaque-kleurtest op adequate wijze toe. Geef instructie mondhygiëne Leerdoelen Criteria vertaal je de conclusies uit het onderzoek naar de juiste mondhygiëne-instructie; geef je mondhygiëne- instructie op Theorie/kennis: ken je de consequenties van afwijkingen en/of bijzonderheden in de mond voor het onderhoud van de mondhygiëne en de instructies daaromtrent; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 18

19 Leerdoelen Criteria maat van de patiënt; weet je op welke wijze de plaquevorming bij een patiënt beheerst adviseer je de juiste tandenborstel; kan worden; adviseer je de juiste tandpasta; ken je criteria waaraan een goede tandenborstel moet voldoen; gebruik je de kennis van de ken je criteria waaraan goede tandpasta moet voldoen; verschillende poetsbewegingen bij het geven van patiëntgerichte mondhygiëne-instructie;. adviseer je de verschillende interdentale hulpmiddelen op de juiste manier; geef je een dusdanig advies dat een 'gezonde' mondsituatie ontstaat. kun je de verschillende poetsmethoden benoemen en omschrijven: - bass methode; - korte schrob methode; - elektrisch poetsen; - rol methode; - circulaire methode; - methode van Charters; - gemodificeerde methode van Stilmann; - het borstelen van een (gedeeltelijke) prothese; ken je de verschillende indicaties en contra-indicaties van de verschillende poetsmethoden; kun je de verschillende interdentale hulpmiddelen benoemen en omschrijven: - ragers; - stokers; - floss; - superfloss; - brugnaald;ken je ken je de indicaties en contra-indicaties van de verschillende interdentale hulpmiddelen; kun je de verschillende aanvullende hulpmiddelen benoemen en omschrijven: - gaas/veter; - one-tufted borstel; - tongschraper; - interspace; - protheseborstel; ken je het verschil tussen therapeutische en niet-therapeutische spoelmiddelen; ken je het effect van niet-therapeutische spoelmiddelen; weet je waarom de preventieassistent geen therapeutische spoelmiddelen mag voorschrijven; Communicatie: vraag je aan de patiënt op welke wijze hij/zij op dit moment zijn/haar mond reinigt; laat je de instructie hierbij zo dicht mogelijk aansluiten; zoek je samen met de patiënt de balans tussen wat in Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 19

20 Leerdoelen Criteria tandheelkundige zin wenselijk is en wat mogelijk is voor de patiënt; kun je de verschillende poetsmethoden, interdentale hulpmiddelen en aanvullende hulpmiddelen zelf demonstreren en door de patiënt laten demonstreren; geef je (mede) aan de hand van de conclusies uit de onderzoeken mondhygiëne- instructie; kun je de instructie visualiseren met demonstratiemateriaal en/of folders. Verwijder supragingivaal tandsteen en/of tandplaque Leerdoelen Criteria verwijder je supragingivaal Theorie/kennis: tandsteen (en/of plaque) op de ken je het belang van de gemodificeerde pengreep; juiste en adequate wijze met ken je het belang van de steunvinger; handinstrumenten en ultrasone kun je de scaler H6/H7 en de scaler S204s (of S204sd) als instrument reinigingsapparatuur. omschrijven en aanwijzen; weet je op welke locaties in de mond een H6/H7 en S204s (S204sd) wordt gebruikt; ken je het verschil in plaatsing tussen het front en de zijdelingse delen; ken je het verschil in plaatsing op de premolaren en molaren voor de reiniging van de distale oppervlakken versus de vrije en mesiale vlakken; kun je de instrumentatietechniek van de scalers H6/H7 en S204s (of S204sd) omschrijven; kun je het verschil aangeven tussen direct en indirect zicht en de consequenties daarvan voor een juiste instrumentvoering; kun je de techniek van ultrasone apparatuur beschrijven; ken je indicaties en contra-indicaties van het gebruik van ultrasoon apparatuur benoemen; ken je de verschillen tussen handinstrumenten en ultrasoon scalers; NB. aan onderstaande doelen wordt tijdens de cursus geleidelijk gewerkt in achtereenvolgens de volgende situaties; gipsblokjes, fantoom, collega-cursisten en tot slot patiënten: gebruik je de patiëntenkaart preventiebehandeling bij het bepalen van het te reinigen gebied; hanteer je de gemodificeerde pengreep op de juiste wijze (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); maak je optimaal gebruik van het licht en de spiegel; hanteer je de steunvinger op de juiste wijze (zie kaarten Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 20

Uitwerking NMT Leerdoelen en criteria cursus Preventieassistent

Uitwerking NMT Leerdoelen en criteria cursus Preventieassistent Uitwerking NMT en criteria cursus Preventieassistent tandheelkundige preventie en mondhygiëne 1.3 INHOUD VAN DE CURSUS In het kader van de Wet BIG mag een preventieassistent, in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent Cursus Preventieassistent Algemene informatie Nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassing Er zijn -verschuiving nogal wat ontwikkelingen van aanbodgerichte op tandheelkundig naar vraaggerichte gebied, die

Nadere informatie

Opleiding Paro-preventieassistent

Opleiding Paro-preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Paro-preventieassistent Introductie De Paro-preventieassistent verricht initiële therapie en parodontale nazorg tot en met 5 mm. subgingivaal. De opleiding

Nadere informatie

Opleiding Preventieassistent

Opleiding Preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Preventieassistent Introductie De Edin Preventieassistent omvat de volgende hoofdonderwerpen: 1. Supragingivale gebitsreiniging van de gehele dentitie 2.

Nadere informatie

Dutch Periodontal Screening Index - DPSI. Categorie B Index 3 Negatief = zonder recessies boven de diepste pocket

Dutch Periodontal Screening Index - DPSI. Categorie B Index 3 Negatief = zonder recessies boven de diepste pocket Dutch Periodontal Screening Index - DPSI Categorie A Index 0, 1, 2 Categorie B Index 3 Negatief = zonder recessies boven de diepste pocket Categorie C Index 3 Positief = met recessies boven de diepste

Nadere informatie

Voorwoord 7 1 De basis van het voorlichten 8 2 Preventie en mondgezondheid 18 3 Voorlichting en advies bij tandheelkundige behandelingen 41

Voorwoord 7 1 De basis van het voorlichten 8 2 Preventie en mondgezondheid 18 3 Voorlichting en advies bij tandheelkundige behandelingen 41 Inhoud Voorwoord 7 1 De basis van het voorlichten 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Voorlichting, instructie en advies 9 1.3 Het voorlichtingsprotocol 1 0 1.3.1 Logische opbouw van voorlichting en instructie 12 1.3.2

Nadere informatie

Is een goede communicatie van de parodontale diagnostiek de basis voor succes?

Is een goede communicatie van de parodontale diagnostiek de basis voor succes? Updatedag Assistenten 05 juni 2015 Is een goede communicatie van de parodontale diagnostiek de basis voor succes?.. ja.... de tandarts zegt dat mijn achterste kies links-boven eruit moet.... maar ik heb

Nadere informatie

Een handboek over instrumenten en instrumentatietechnieken

Een handboek over instrumenten en instrumentatietechnieken Tweede en geheel herziene editie onder redactie van Marcel van der Zwet, sectie parodontologie ACTA Een handboek over instrumenten en instrumentatietechnieken Gordon van der Avoort Linda Endstra Marcel

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Tandartsassistent Werkversie 0.1 1/5 Tandartsassistent v0.1 Inhoud 1 Body of Knowledge: Tandartsassistent... 3 1.1 Protocollen, richtlijnen en werkwijzen van de organisatie...

Nadere informatie

Opleiding Initiële therapie

Opleiding Initiële therapie Informatiebrochure Tandartsassistenten Opleiding Initiële therapie Introductie De deelnemer die de opleiding Initiële therapie volgt is in het bezit van een diploma Paro-nazorg assistent en volgt de opleiding

Nadere informatie

Formulieren. mondverzorging en mondzorg

Formulieren. mondverzorging en mondzorg Formulieren mondverzorging en mondzorg 1 Formulier 1: Globale mondgezondheid en mondverzorgingsgewoonten Naam dhr/mevr. Geboortedatum Datum In te vullen door verzorgende binnen 24 uur na opname/binnenkomst

Nadere informatie

Flex-opleidingen Preventie Programma assisterenden 2015

Flex-opleidingen Preventie Programma assisterenden 2015 Flex-opleidingen Preventie EDIN FLEX-LEERMETHODE PREVENTIEASSISTENT PARO-NAZORG ASSISTENT PARO-PREVENTIEASSISTENT 2 Inhoud van deze brochure Vooraf Wettelijk kader 3 Carrièreperspectief 4 De Edin Flex-leermethode

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Versie: 22 juli 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent 4 2. Criteria erkenningsregeling 5 A. De cursusorganisatie werkt professioneel

Nadere informatie

Een goede mondhygiëne. informatie voor patiënten

Een goede mondhygiëne. informatie voor patiënten Een goede mondhygiëne informatie voor patiënten INLEIDING 3 REINIGEN TUSSEN DE TANDEN 4 Tandenstoker Tandzijde of floss Interdentaal borsteltje REINIGEN VAN DE TANDEN ZELF 9 Handtandenborstel Elektrische

Nadere informatie

Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis

Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis Gebitsverzorging Als een gebit niet goed verzorgd wordt is er kans op gingivitis en paradontitis Gingivitis Gingivitis oftewel tandvleesontsteking ontstaat door de ophoping van tandplaque en tandsteen

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Flex-opleiding Preventieassistent

Flex-opleiding Preventieassistent Informatiebrochure Tandartsassistenten Flex-opleiding Preventieassistent Introductie Flexibiliteit staat voorop in deze opleiding tot Preventieassistent. In deze opleiding wordt individuele begeleiding

Nadere informatie

D.M. Voet. Essentials voor de preventieassistent

D.M. Voet. Essentials voor de preventieassistent D.M. Voet Essentials voor de preventieassistent D.M. Voet Essentials voor de preventieassistent De basis bij het dagelijks handelen ISBN 978-90-368-0954-2 DOI 10.1007/978-90-368-0955-9 978-90-368-0955-9

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 11 juli 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent 4 2.

Nadere informatie

1. Observatieschaal: vaardigheid mondonderzoek gezonde mond 2

1. Observatieschaal: vaardigheid mondonderzoek gezonde mond 2 BSERVATIESCHALEN Inhoudsopgave Bladzijde: 1. bservatieschaal: vaardigheid mondonderzoek gezonde mond 2 2. bservatieschaal: vaardigheid mondreiniging 4 (tanden poetsen, reinigen tussen de tanden en reinigen

Nadere informatie

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees Gevoelige tandhalzen Teruggetrokken tandvlees In een gezonde mond ligt het tandvlees netjes om de tanden en kiezen. Gevoelige tandhalzen ontstaan alléén wanneer het tandvlees is teruggetrokken. Zonder

Nadere informatie

Mondverzorging Verpleeghuisbewoners

Mondverzorging Verpleeghuisbewoners Mondverzorging Verpleeghuisbewoners De dag van de verzorging 2008 Annemarie Schuller Annemarie Schuller 1 Gezonde mond, van belang? Eten (kauwen / bijten) Spreken Esthetiek Sociaal functioneren Concluderend:

Nadere informatie

Een zorgvrager helpen bij de mondverzorging

Een zorgvrager helpen bij de mondverzorging OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager helpen bij de mondverzorging Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Afdelingsinformatie Dierverzorging periode 1

Afdelingsinformatie Dierverzorging periode 1 Afdelingsinformatie Dierverzorging periode 1 Niet toegestaan: Dierenartsen, trimsalons en andere bedrijven waar men niet kan voeren en verzorgen Eisen die aan het bedrijf gesteld worden. 1. Het bedrijf

Nadere informatie

Oefeningen behorende bij de klinische les

Oefeningen behorende bij de klinische les Oefeningen behorende bij de klinische les 1. Oefening mondverzorging pagina 2 2. Oefening mondonderzoek pagina 4 1 Oefening mondverzorging, onderdeel klinische les Voorafgaand aan deze oefening de DVD

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Ontstoken tandvlees. Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne

Ontstoken tandvlees. Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne Ontstoken tandvlees Voorkom ontstoken tandvlees door een goede mondhygiëne Met een goede mondhygiëne houdt u uw tanden, kiezen en tandvlees gezond. U voorkomt daarmee ontstoken tandvlees (gingivitis en

Nadere informatie

1. Vaardigheid mondonderzoek gezonde mond Vaardigheid mondonderzoek uitgebreid 7

1. Vaardigheid mondonderzoek gezonde mond Vaardigheid mondonderzoek uitgebreid 7 PROTOCOLLEN Inhoudsopgave 1. Vaardigheid mondonderzoek gezonde mond 2 2. Vaardigheid mondreiniging 4 (tanden poetsen, reinigen tussen de tanden en reinigen van de tong) 3. Vaardigheid mondonderzoek uitgebreid

Nadere informatie

Elektrisch poetsen. Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne

Elektrisch poetsen. Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne Elektrisch poetsen Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Maar goed tandenpoetsen

Nadere informatie

Mondspoelmiddelen. Mondspoelmiddelen

Mondspoelmiddelen. Mondspoelmiddelen Mondspoelmiddelen Mondspoelmiddelen Uw tandarts of mondhygiënist heeft u geadviseerd een mondspoelmiddel te gaan gebruiken. U heeft bijvoorbeeld een aantal beginnende gaatjes (cariës). Het tandenpoetsen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Tandenpoetsen Tandenpoetsen Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Poets tandplak weg Om uw mond gezond te houden, moet

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent In deze uitgave: In onze nieuwsbrief DentalFlash een korte terugblik op de eerste lesdag van onze nieuwe cursus Praktijkmanagement en op de afgeronde Basiscursus Tandartsassistent. Verder een viertal praktische

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in de zorg. José Keetelaar, projectleider laaggeletterdheid & gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterdheid in de zorg. José Keetelaar, projectleider laaggeletterdheid & gezondheidsvaardigheden Laaggeletterdheid in de zorg José Keetelaar, projectleider laaggeletterdheid & gezondheidsvaardigheden Programma Feiten en cijfers Taalambassadeur aan het woord Herkennen laaggeletterdheid Eenvoudig communiceren

Nadere informatie

Nexø aan de Noordzee NOCTP en de rol van de Nederlandse mondhygiënist

Nexø aan de Noordzee NOCTP en de rol van de Nederlandse mondhygiënist Nexø aan de Noordzee NOCTP en de rol van de Nederlandse mondhygiënist Erik Vermaire, tandarts-onderzoeker Lustrumsymposium Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht, 4 oktober 2013 Achtergrond - RCT uitgevoerd

Nadere informatie

APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT

APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT APORIS IMPLANTAAT(verzorgings)KIT Implantaatverzorging en reiniging Implantaten kunnen een leven lang mee Nieuwe tanden. Ze kunnen een levensverbetering zijn wanneer u

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

Prevention and Treatment of Peri-Implant Diseases. Cleaning of Titanium Dental Implant Surfaces. A. Louropoulou

Prevention and Treatment of Peri-Implant Diseases. Cleaning of Titanium Dental Implant Surfaces. A. Louropoulou Prevention and Treatment of Peri-Implant Diseases. Cleaning of Titanium Dental Implant Surfaces. A. Louropoulou Thesis Prevention and Treatment of Peri-implant Diseases Cleaning of titanium dental implant

Nadere informatie

Tandenpoetsen. Tandenpoetsen. Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis.

Tandenpoetsen. Tandenpoetsen. Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Tandenpoetsen Tandenpoetsen Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Poets tandplak weg Om uw mond gezond te houden, moet u tandplak

Nadere informatie

Patiëntfolder. Eenvoudige tips voor een gezonde lach

Patiëntfolder. Eenvoudige tips voor een gezonde lach Patiëntfolder Eenvoudige tips voor een gezonde lach 2 Gezonde tanden, een leven lang Door dagelijks een paar minuten aandacht aan uw tanden te besteden, kunt u veel winst behalen. Wist u dat een frisse,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Deze bijscholing mondzorg is bedoeld voor zowel verzorgenden als verpleegkundigen.

Deze bijscholing mondzorg is bedoeld voor zowel verzorgenden als verpleegkundigen. Deze bijscholing mondzorg is bedoeld voor zowel verzorgenden als verpleegkundigen. 1 Volgende onderdelen worden in deze bijscholing behandeld: Er bestaat een verband tussen de algemene gezondheid van een

Nadere informatie

Elektrisch poetsen. Elektrisch poetsen

Elektrisch poetsen. Elektrisch poetsen Elektrisch poetsen Elektrisch poetsen Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Maar goed tandenpoetsen is een secuur werkje en zeker

Nadere informatie

Stappenplan Gewoon Gaaf 4-12 jaar

Stappenplan Gewoon Gaaf 4-12 jaar Stappenplan Gewoon Gaaf 4-12 jaar Vooraf De preventiemethode Gewoon Gaaf legt de nadruk op het stimuleren van goede zelfzorg bij de (ouder van de) patiënt van 0-18 jaar. Gewoon Gaaf begint bij de doorbraak

Nadere informatie

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Schelte Fokkema kenmerken en prevalentie etiologie en risicofactoren diagnose en klinisch management primaire en secundaire preventie curatie Terminologie tandhalsgevoeligheid

Nadere informatie

Lesideeën groep 1 en 2

Lesideeën groep 1 en 2 2 Doelstellingen Na het project kunnen de kinderen vertellen hoe een tandarts en een tandheelkundige praktijk eruitzien. Ook kunnen de kinderen vertellen hoe, wanneer en hoe vaak ze tandenpoetsen. Werkwijze

Nadere informatie

Hier is ruimte voor een introtekst die zichtbaar is voordat de presentatie begint. Samen werken aan een gezonde en frisse mond bij kwetsbare ouderen!

Hier is ruimte voor een introtekst die zichtbaar is voordat de presentatie begint. Samen werken aan een gezonde en frisse mond bij kwetsbare ouderen! Hier is ruimte voor een introtekst die zichtbaar is voordat de presentatie begint. Samen werken aan een gezonde en frisse mond bij kwetsbare ouderen! Groepsles thuiszorg Programma Kennisquiz (45 minuten)

Nadere informatie

Paro-info april 2013

Paro-info april 2013 Paro-info april 2013 Geachte lezer, Hierbij presenteren wij u de 2e Paro-Info van ons jubileumjaar. In het kader van het vijfentwintig jarig bestaan van de Parodontologische Kliniek Den Haag organiseren

Nadere informatie

TANDARTS- ASSISTENTEN

TANDARTS- ASSISTENTEN TANDARTS- ASSISTENTEN 1. Cursus Preventie Assistente 9 dagen Kosten: 2.900,= Doelgroep: Tandartsassistenten Data cursus: Ingangstoets 14 november 2008 10 en 24 januari 2009, 7 en 28 februari 2009, 14 maart

Nadere informatie

Mondspoelmiddelen. Spoelen, voor wie en waarom? Mondspoelmiddelen tegen gaatjes

Mondspoelmiddelen. Spoelen, voor wie en waarom? Mondspoelmiddelen tegen gaatjes Mondspoelmiddelen Uw tandarts of mondhygiënist heeft u geadviseerd een mondspoelmiddel te gaan gebruiken. U heeft bijvoorbeeld een aantal beginnende gaatjes (cariës). Het tandenpoetsen lukt niet zo goed.

Nadere informatie

Handleiding tandheelkundig team Onderwijsproject Ivoren Kruis

Handleiding tandheelkundig team Onderwijsproject Ivoren Kruis Handleiding tandheelkundig team Onderwijsproject Ivoren Kruis xx xx 2 Inhoudsopgave Informatie voor de tandheelkundig zorgverlener Inleiding Op bezoek in een groep op school Tijdens uw bezoek aan de groep

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Gingivitis en parodontitis

Gingivitis en parodontitis Made in Sweden, used worldwide. Patiëntenfolder Bestel de producten van TePe bij de dichtstbijzijnde apotheek: TePe Interdentale ragers Origineel 0,4 mm 1574 2970 Angle 0,4 mm 1565 4427 0,45 mm 1574 2946

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Bambodino Praktijk B.V.

Bambodino Praktijk B.V. Inhoud Inleiding... 2 Röntgenfoto s... 2 Kleurtest en poetsinstructies... 2 Gebitsreiniging... 2 Fluoride applicatie... 2 Sealen... 3 Controles... 3 Behandelen van gaatjes... 3 NRC Non REstaurative Care...

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Tips voor het gebruik van standaardkaarten mondverzorging

Tips voor het gebruik van standaardkaarten mondverzorging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MONDVERZORGING eigen gebit met eventueel kronen en bruggen x per dag poetsen met (elektrische) tandenborstel MONDVERZORGING eigen gebit en gedeeltelijke

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Mondzorg

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Mondzorg Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Mondzorg Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Mondzorg 1 Inhoudsopgave Aanbevelingen mondzorg voor zorgafhankelijke

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Mondverzorging bij nierziekten

Mondverzorging bij nierziekten Mondverzorging bij nierziekten Inhoudsopgave Inleiding 3 Veel voorkomende mondaandoeningen 3 Mondverzorging bij mensen met nierinsufficiëntie na een niertransplantatie 4 Algemene adviezen 5 Eigen gebit

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims

Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims 1 Een goed dossier: betere zorg en minder klachten& claims Praktijkorganisatie anno nu Mr. A.M.P. (Annemarie) Smilde, senior jurist gezondheidsrecht 12 december 2015 2 Een goed dossier: betere zorg en

Nadere informatie

Iedereen poetst z n tanden. Maar hoe weet je of je het goed doet? Dat gaan we straks als eerste testen.

Iedereen poetst z n tanden. Maar hoe weet je of je het goed doet? Dat gaan we straks als eerste testen. 04 Je gebit verzorgen Het goed verzorgen van je gebit is belangrijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor hoe andere mensen jou zien. Hieronder staat wat je moet kunnen om je gebit goed te verzorgen.

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

De verzorging van uw gebit

De verzorging van uw gebit De verzorging van uw gebit Inhoud Tanden poetsen De electrische tandenborstel Flossen Tandenstokers Ragers De verzorging van uw gebit Samen werken aan gezonde tanden is al vanaf de start van onze praktijk

Nadere informatie

Instructiekaarten en instructiefilm mondverzorging verpleeghuisbewoners

Instructiekaarten en instructiefilm mondverzorging verpleeghuisbewoners artikel t.b.v. toolkit project Mondzorg is hoofdzaak, Zorg voor Beter II 2011 Instructiekaarten en instructiefilm mondverzorging verpleeghuisbewoners Het belang van een goede mondverzorging voor bewoners

Nadere informatie

Elektrisch poetsen. Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne

Elektrisch poetsen. Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne Elektrisch poetsen Tandenpoetsen is de basis voor een goede mondhygiëne Met een goede mondhygiëne houdt u tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandenpoetsen vormt hiervoor de basis. Maar goed tandenpoetsen

Nadere informatie

Mondzorg goed georganiseerd!

Mondzorg goed georganiseerd! Mondzorg goed georganiseerd! Mondzorg goed organiseerd! Even schrikken Introductie Lies van Wegen sinds 2002 werkzaam in de tandheelkunde Sinds 2010 mondzorg voor ouderen Omnios is opgericht in 2013 Doel:

Nadere informatie

Mondverzorging bij bestraling Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Mondverzorging bij bestraling Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Mondverzorging bij bestraling Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie U heeft te horen gekregen dat u binnenkort wordt bestraald in VU medisch centrum (VUmc). Deze folder bevat belangrijke

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

STANDAARD MONDGEZONDHEID

STANDAARD MONDGEZONDHEID STANDAARD MONDGEZONDHEID Inhoudstafel 1. DE NORMALE ANATOMIE EN ONTWIKKELING VAN MOND & GEBIT 1 2. PATHOLOGIE VAN MOND EN TANDEN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN 32 3. PREVENTIE THUIS EN IN HET TANDARTSKABINET

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Lesideeën groep 3 en 4

Lesideeën groep 3 en 4 Lesideeën groep 3 en 4 Doelstellingen Na het project kunnen de kinderen vertellen hoe een tandheelkundige praktijk eruitziet en wie er werken. Ook kunnen de kinderen vertellen hoe hun gebit eruitziet,

Nadere informatie

Een zorgvrager helpen bij de oogverzorging

Een zorgvrager helpen bij de oogverzorging OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager helpen bij de oogverzorging Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller Lichaamstaal en sekspraat Leonora van der Beek en Esther Keller Even voorstellen Leonora van der Beek Communicatiedeskundige Kentalis, regio west, Zoetermeer Werkzaam binnen de doelgroep Communicatief

Nadere informatie

Implantaat verzorging

Implantaat verzorging Patiëntfolder TePe Interdentale ragers Origineel 0,4 mm 1574 2970 0,45 mm 1574 2946 0,5 mm 1574 2962 0,6 mm 1574 2911 0,7 mm 1529 1847 0,8 mm 1529 1855 1,1 mm 1574 2954 1,3 mm 1574 2938 1,5 mm 1574 2989

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE / PROTOCOL Dit is een voorbeeldprotocol Copyright Kwaliteit in Praktijk 2014 BEHANDELPROTOCOL BLEEKLEPELS

WERKINSTRUCTIE / PROTOCOL Dit is een voorbeeldprotocol Copyright Kwaliteit in Praktijk 2014 BEHANDELPROTOCOL BLEEKLEPELS 1/6 1. Verantwoordelijkheden De mondhygiëniste is verantwoordelijk voor onderstaande voorbereidende en afrondende handelingen / activiteiten. 1e afspraak afdrukken + reinigen 2. Klaarleggen - Alginaat

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Paro-info. mei 2011. vaststellen risicoprofiel

Paro-info. mei 2011. vaststellen risicoprofiel Paro-info mei 2011 vaststellen risicoprofiel Na zorg komt nazorg Voor de behandeling van mensen met parodontitis werken wij in Nederland volgens het Paro-protocol. De DPSI bepaalt daarbij tot welke behandelcategorie

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Lichaamsverzorging en observatie 19

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Lichaamsverzorging en observatie 19 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Lichaamsverzorging en observatie 9 Basis mondverzorging Mondverzorging bestaat uit het poetsen van het gebit en tandvlees met tandpasta, ook

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW..

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Instructies Dit werkblad hoort bij het intake-formulier. Het dient als kapstok voor een structuur in de gesprekken

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Een gezonde mond, zeker!... Een. 7 februari 2014 W.H. Rodenburg, mondhygiënist

Een gezonde mond, zeker!... Een. 7 februari 2014 W.H. Rodenburg, mondhygiënist Een gezonde mond, zeker!... Een mooie lach graag! 7 februari 2014 W.H. Rodenburg, mondhygiënist Agenda vandaag Aanleiding Wie wij zijn: Team Wat wij doen en waarom? Waar lopen we tegen aan? Onze conclusies:

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie