Flex-opleiding Preventieassistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flex-opleiding Preventieassistent"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Tandartsassistenten Flex-opleiding Preventieassistent Introductie Flexibiliteit staat voorop in deze opleiding tot Preventieassistent. In deze opleiding wordt individuele begeleiding tijdens lessen in eigen praktijk gecombineerd met e-learning modules. Daarnaast kunnen cursisten met de opleiding beginnen wanneer ze dat willen. De cursist kan kiezen uit drie lesschema's die verschillen in snelheid. Gemiddeld duurt deze opleiding 27 weken. Tijdens de praktijkdagen komt de docent naar de praktijk van de cursist. Geen reistijden meer, 100% aandacht en werken in de eigen omgeving. De deelnemende cursist wordt opgeleid tot een zelfstandig werkzame Preventieassistent. Deze brochure bestaat uit de volgende informatie: Eigenschappen Flex-methode Doelgroep en doel Gezamenlijke bijeenkomsten Praktijklessen Eigen tempo Instroomcriteria Voorwaarden voor de tandarts Docententeam Werkwijze praktijkdagen Benodigd instrumentarium Eindtoets Certificaat Opleidingskosten, planning Aanmeldingsprocedure EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 1

2 Eigenschappen van de Flex-methode op een rij E-Learning Theorielessen via E-Learning, thuis achter de eigen computer of tablet. Online leeromgeving, met online communicatie met coach, praktijkbegeleider en Edin. Syllabus online beschikbaar. Praktijklessen Deze lessen vinden plaats in de eigen praktijk van de cursist. De instructeur van Edin komt naar de praktijk toe. Flexibel startmoment Doordat het een grotendeels individueel traject betreft is het moment op vrijwel elk moment met de opleiding te starten. De opleiding gaat dus altijd door. Keuze in tempo De cursist kiest voor aanvang van de opleiding een eigen tempo. Dit tempo is de totale doorlooptijd van de opleiding. Na de start is het mogelijk wijzigingen aan te brengen in de planning. Begeleiding De cursist wordt op afstand (via de online leeromgeving) begeleid door een coach. Via een ingebouwd communicatiesysteem kan er op eenvoudige wijze gecommuniceerd worden. (afbeelding: voorbeeld van de E-Learning omgeving van waaruit de lessen gevolgd worden) EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 2

3 Doelgroep en doel van de opleiding Ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten worden geschoold op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne, zodat zij als een zelfstandig werkzame Preventieassistent in de praktijk te werk kunnen gaan. Tijdens deze opleiding komen diverse preventieve handelingen aan de orde. De behandeling die de preventieassistent uitvoert, vindt altijd plaats onder directe begeleiding en in opdracht van de tandarts of mondhygiënist. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen onder andere aan bod: Theorie over o.a. o Parodontale afwijkingen o DPSI o Cariës o Erosie o Mondhygiënische hulpmiddelen Mondonderzoek De plaque-kleurtest Slijpen Ergonomie Instrumentatie technieken o H6/H7 o S204s o Polijsten o Ultrasoon o Exploratief sonderen Voorlichting en communicatie Naast bovengenoemde onderwerpen is er aandacht voor de Wet BIG en infectiepreventie. Gezien de flexibele aard van de opleiding is het van belang dat de motivatie van de deelnemers intrinsiek aanwezig is. De deelnemer is zich bewust van het belang van haar eigen actieve rol tijdens dit leerproces. Gezamenlijke bijeenkomsten De opleiding gaat van start met een gezamenlijke kick off bijeenkomst waarin het programma en de opzet van de opleiding wordt toegelicht. De opleiding bestaat uit 6 theoretische blokken die via e-learning doorlopen worden. Deze theoretische blokken worden afgesloten met een theorieexamen. Het theorie-examen vindt plaats in het cursuscentrum van Edin te Maarn. Op de dag van het theorie-examen vindt ook de communicatie-les plaats. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 3

4 Praktijklessen Naast de E-Learning blokken zijn er 7 praktijkdagen van 4 uur. Op deze praktijkdagen komt de docent naar de praktijk van de cursist. Daar worden alle vaardigheden geoefend. Deze praktijkdagen worden afgesloten met een praktisch examen. Dit examen vindt plaats in de praktijk van de cursist. Om het leertraject tot een succes te brengen is het van belang dat de cursist zelf regelmatig oefent onder begeleiding van de tandarts. Voor het oefenen in de praktijk wordt geadviseerd om één dagdeel per week gedurende de opleidingsperiode te reserveren. De theoretische e-learning blokken nemen gemiddeld één dagdeel per week in beslag. Alle vorderingen die de cursist gedurende de opleiding maakt, worden door de docent gerapporteerd en besproken. Wanneer de cursist door de docent voldoende bekwaam wordt geacht, zullen er patiëntenbehandelingen plaatsvinden. De patiënten voor deze behandelingen worden door de cursist zelf gefaciliteerd. Eigen tempo De flex-opleiding Preventieassistent wordt aangeboden op drie verschillende snelheden. Het gemiddelde traject behelst 27 weken. Voor de assistenten die veel tijd beschikbaar hebben om met hun opleiding bezig te zijn, is er een snel traject van 20 weken. Cursisten die minder tijd beschikbaar hebben of die graag wat langer van de ondersteuning gebruik willen maken, kunnen kiezen voor het traject van 32 weken. Gedurende dit lange traject is er altijd een docent beschikbaar voor vragen. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de opzet vertaald in de verschillende trajecten. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 4

5 Keuze uit drie tempo-schema s: Week 20 weken 27 weken 32 weken Kick-off 1 Theorie-blok 1 t/m 3 Theorie-blok 1 Theorie-blok 1 2 Praktijkdag 1 Tussentoets theorie Theorie-blok 1 3 Theorie-blok 4 Theorie-blok 2 Theorie-blok 2 4 Zelfstandig praktijk oefenen Tussentoets theorie Theorie-blok 2 5 Praktijkdag 2 Theorie-blok 3 Theorie-blok 3 6 Theorie-blok 5 Tussentoets theorie Theorie-blok 3 7 Zelfstandig praktijk oefenen Praktijkdag 1 Praktijkdag 1 8 Prakijkdag 3 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 9 Zelfstandig praktijk oefenen Theorie-blok 4 Theorie-blok 4 10 Theorie-blok 6 Zelfstandig praktijk oefenen Theorie-blok 4 11 Praktijkdag 4 Praktijkdag 2 Praktijkdag 2 12 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 13 Zelfstandig praktijk oefenen Theorie-blok 5 Theorie-blok 5 14 Praktijkdag 5 Zelfstandig praktijk oefenen Theorie-blok 5 15 Zelfstandig praktijk oefenen Praktijkdag 3 Praktijkdag 3 16 Theoretische toets en communicatieles Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 17 Praktijkdag 6 + proefexamen Theorie-blok 6 Theorie-blok 6 18 Zelfstandig praktijk oefenen Praktijkdag 4 Theorie-blok 6 19 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 20 Praktijkdag 7: Praktijkexamen Zelfstandig praktijk oefenen Praktijkdag 4 21 Theoretische toets en communicatieles + Praktijkdag 5 Zelfstandig praktijk oefenen 22 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 23 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 24 Praktijkdag 6 + proefexamen 25 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen Theoretische toets en communicatieles + Praktijkdag 5 26 Zelfstandig praktijk oefenen Zelfstandig praktijk oefenen 27 Praktijkdag 7: Praktijkexamen Zelfstandig praktijk oefenen 28 Zelfstandig praktijk oefenen 29 Praktijkdag 6 + proefexamen 30 Zelfstandig praktijk oefenen 31 Zelfstandig praktijk oefenen 32 Praktijkdag 7: Praktijkexamen EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 5

6 Instroomcriteria Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen moet aan verschillende criteria worden voldaan: Cursisten dienen minimaal twee jaar werkervaring te hebben opgebouwd als tandartsassistent of beschikken over een MBO-diploma tandartsassistent met daarbij minimaal één jaar werkervaring. Er wordt een actieve rol van de cursist verwacht tijdens deze opleiding. Verder is het belangrijk dat de cursist, samen met de tandarts, tijd vrijmaakt om de lesstof te oefenen in de praktijk. Met alleen het doorlopen van de opleiding legt de cursist niet de basis die nodig is om na afloop van de opleiding als Preventieassistent aan het werk te gaan. Voorwaarden voor begeleiding tandarts Ook voor de opdracht gevende tandarts gelden voorwaarden: Van de tandarts wordt tevens een actieve rol verwacht in het coachen en begeleiden. Ook wordt verwacht dat hij of zij tijd vrijmaakt voor de begeleiding bij het oefenen van vaardigheden in de praktijk. Tot slot is het wenselijk dat de tandarts voldoende kennis van en affiniteit heeft met parodontologie. De begeleiding mag ook worden uitgevoerd door een in de praktijk van de cursist werkzame mondhygiënist Docententeam Preventieassistent Edin werkt louter met professioneel getrainde en deskundige docenten. Per opleiding wordt een team samengesteld van een hoofddocent en meerdere instructeurs. De hoofddocenten voor deze opleiding zijn altijd tandarts of mondhygiënist en vervullen tevens de rol van coach veel de deelnemers. Werkwijze praktijkdagen Naast de theoretische e-learning blokken, vinden er zeven praktijkdagen plaats in de praktijk van de student. Tijdens deze praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Voorafgaand en na deze praktijkdagen is het van belang dat de student de handelingen blijft oefenen onder toeziend oog van de praktijkbegeleider. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 6

7 Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntenbehandelingen. De docent draagt zorg voor gebitsmodellen en fantoomkop. De praktische eindtoets vindt plaats tijdens praktijkdag 7. Benodigd instrumentarium Het instrumentarium dat tijdens de opleiding gebruikt wordt, moet aanwezig en beschikbaar zijn op de praktijk. Een basisset instrumentarium voor de Preventieassistent bestaat uit: mondspiegel pocketsonde sikkelsonde scaler H6/H7 scaler S204s(d) pincet In de praktijk moet tevens aanwezig zijn: Ultrasoon groen hoekstuk slijpset Eindtoets Gedurende de opleiding wordt een theoretische en praktische eindtoets afgenomen. Voor de praktische toets dient de cursist een categorie A-patiënt in te plannen. Diploma Na het behalen van de praktische en theoretische eindtoets is de cursist in staat bovengenoemde taken naar behoren uit te voeren. Ter bevestiging hiervan ontvangt de cursist het EDIN-diploma, behorende bij deze opleiding, en mag de tandartsassistent zich Preventieassistent noemen. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 7

8 Opleidingskosten, planning De verschillende lengtes in het cursustraject hebben invloed op het lesgeld Dit in verband met de persoonlijke begeleiding die de cursist ontvangt. Op treft u hiervan een overzicht aan. Actuele informatie over de prijs van de opleiding en de data kunt u vinden in ons periodieke magazine Edin Info en op onze website Bij de prijs zijn inbegrepen: Cursusmateriaal; Het cursusboek Professionele gebitsreiniging Toegang tot digitale leeromgeving; Per cursusdag een persoonlijke lijst met aandachtspunten. Aanmeldingsprocedure Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding, dan volgt u volgende procedure volgen: 1. Vraag het intakeformulier aan bij Edin door u aan te melden via of telefonisch via het cursusbureau op telefoonnummer (0343) Na inzending van het intakeformulier aan Edin wordt de aanmelding beoordeeld, waarna u de bevestiging van inschrijving ontvangt en een overzicht van de planning 3. Indien het intakeformulier aanleiding geeft tot twijfel over de voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen, dan wordt telefonisch contact met u opgenomen. De uitkomst hiervan kan aanleiding zijn voor een additionele ingangstoets. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 8

9 Missie Edin wil mensen helpen bij het ontwikkelen van hun competenties. Dit te realiseren door middel van het beschikbaar maken van (internationaal) postacademisch en post-hbo onderwijs voor tandheelkundige professionals en bij- en nascholing van hun assisterenden. Het betreft zowel vakmatige als niet-vakmatige competenties. Kwaliteitsgarantie Edin staat voor kwaliteit. Mochten wij uw verwachtingen onverhoopt niet geheel kunnen waarmaken, dan zullen wij u zonder extra kosten een gelijkwaardig alternatief aanbieden. 1. Sinds 1997 ervaring in het organiseren en ontwikkelen van cursussen en opleidingen voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. 2. Het Edin certificaat wordt in tandheelkundig Nederland gezien als een gevestigd, kwalitatief en professioneel certificaat. 3. Edin traint haar (semi-) professionele docenten met regelmaat. 4. Bij eventuele uitval van een docent staat Edin garant voor gelijkwaardige vervanging. 5. De cursussen van Edin worden continue up-to-date gehouden. 6. Edin staat als instelling ingeschreven in het Centraal Register Kortlopend Beroepsonderwijs. 7. Edin is lid van brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Algemene voorwaarden van Edin B.V. kunt u downloaden op Edin B.V. is vrijgesteld voor onderwijsactiviteiten vrijgesteld van B.T.W. EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS36 10/2012 pagina 9

10 Edin Dental Academy is marktleider opleidingen, bij- en nascholing van tandartsassistenten OPLEIDINGEN Tandartsassistent MBO-4 Praktijkopleiding startend Preventie assistent Paro-nazorg assistent Paro-preventie assistent Lokale verdoving* 1-vlaksrestauraties* 2-vlaksrestauraties* Behandeling van kinderen* * ook voor mondhygiënisten Praktijkmanager op HBO-niveau E-LEARNING Endo Halfjaarlijkse controle Infectiepreventie WIP Profylaxe Röntgen Vullingen Wet Big CURSUSSEN / WORKSHOPS Agendaplanning Assistent praktijkorganisatie Balie assistent Essenties praktijkhygiëne Implantologie nazorg Infectiepreventie WIP Inspelen op gedrag / hospitality Mondgezondheid; instructie Motiveren van patiënten Noodkronen en afdrukken Omgaan met agressie Orthodontie assistent Pijnklachten Röntgenologie Sealen Slijpen van instrumenten Sterilisatie assistent Tandsteenverwijderen supragingivaal Telefonisch communiceren CONGRESSEN Nationaal Symposium assisterenden Landelijke Standbydag Buitenlandcursus Edin samenwerkingspartners op het gebied van strategie, onderwijsontwikkeling en marketing EDIN B.V. Postbus 25, 3950 AA Maarn T. (0343) AS35 03/2012 pagina 10

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent Cursus Preventieassistent Algemene informatie Nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassing Er zijn -verschuiving nogal wat ontwikkelingen van aanbodgerichte op tandheelkundig naar vraaggerichte gebied, die

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent

Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Als bewijs voor de kwaliteitsborging van een opleiding moet worden aangetoond dat alle eindtermen/kwalificaties/ competenties en bijbehorende deelkwalificaties/werkprocessen/succescriteria

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie