Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest"

Transcriptie

1 Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest

2 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage. De geldigheidsduur van deze testrapportage is maximaal twee jaar Onderwijsbureau Groei Pagina 2 van 18

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Uw gegevens... 6 Testgegevens graden Feedback Competentietest... 7 Testgegevens... 7 Competentiemodel... 8 Communiceren... 9 Denken en Leren Leiding geven Organiseren Taken uitvoeren Persoonlijkheid, gedrag en houding Onderwijsbureau Groei Pagina 3 van 18

4 Samenvatting U heeft in deze feedback competentietest gereageerd op stellingen over diverse competenties. De door u gekozen feedback deelnemers hebben op dezelfde stellingen gereageerd over u. Hieronder ziet u samenvatting van de meting van de 6 hoofdcategorieën. Communicatie: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 55% Feedback gemiddeld 52% Denken en Leren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 72% Feedback gemiddeld 61% Leiding geven: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score Feedback gemiddeld 47% Organiseren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 57% Feedback gemiddeld 59% Taken uitvoeren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 62% Feedback gemiddeld 61% Persoonlijkheid, gedrag en houding: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 65% Feedback gemiddeld 63% 2015 Onderwijsbureau Groei Pagina 4 van 18

5 De feedback deelnemers die zijn uitgenodigd voor deze test staan hieronder in de tabel. Het kan zijn dat een feedback deelnemer de test (nog) niet heeft gedaan. Dan staat er geen Datum testafname. Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Relatie Datum testafname Ron Jansen Vrienden 27 mei 2015 Karel de Vries Collega's 27 mei 2015 Saskia van der Steen Familie 27 mei 2015 De resultaten per feedbackgroep zijn in het hoofdstuk 360 Feedback Competentietest inzichtelijk gemaakt. Daar ziet u ook de resultaten van de 17 afzonderlijke competenties Onderwijsbureau Groei Pagina 5 van 18

6 Inleiding Dit rapport is vertrouwelijk en is het resultaat van antwoorden die u heeft ingevuld in een test via Deze testrapportage is automatisch gegenereerd en presenteert de uitslagen van de afgenomen test. Uw gegevens Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Simon Voorbeeld Testgegevens Starttijd Eindtijd Testduur 27 mei 2015 om 10:32 uur 27 mei 2015 om 10:35 uur 00 uur 03 minuten 07 seconden 2015 Onderwijsbureau Groei Pagina 6 van 18

7 360 graden Feedback Competentietest Testgegevens Starttijd Eindtijd Test duur 27 mei 2015 om 10:32 uur 27 mei 2015 om 10:35 uur 00 uur 03 minuten 07 seconden Deze feedback competentietest is een test waarin u vragen heeft beantwoord over uw competenties Ook de door u en uw testbegeleider uitgekozen feedbackdeelnemers hebben de zelfde vragen over u beantwoord. Hieronder staan deze uitgenodigde feedback deelnemers in de tabel. Het kan zijn dat een feedback deelnemer de test (nog) niet heeft gedaan. Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Relatie Datum testafname Ron Jansen Vrienden 27 mei 2015 Karel de Vries Collega's 27 mei 2015 Saskia van der Steen Familie 27 mei 2015 Het doel van deze competentietest is om uw kwaliteiten inzichtelijk te maken. Hierdoor kunt u bekijken of bijvoorbeeld in een beroep uw competenties wel voldoende worden gebruikt. De kans op succes in een beroep(srichting) die aansluit bij uw persoonlijke competenties is namelijk groter dan wanneer er geen aansluiting lijkt te zijn. De 360 graden Feedback Competentietest is een test die registreert hoe u uzelf inschat en hoe anderen in uw omgeving dit doen. Er zijn competenties met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Deze test richt zich voornamelijk op competenties met betrekking tot gedrag. De competenties zijn gemeten door vragen te stellen over hoe deze competenties in de praktijk worden beleefd door u en door uw feedback deelnemers. De waarden zijn percentages van bijvoorbeeld de categorie Communiceren en worden als volgt berekend: Als u bij stellingen over een categorie of competentie overal Helemaal niet goed in heeft gevuld is het percentage 20%. Als u overal Voldoende heeft ingevuld is het percentage. En als u overal Heel goed heeft ingevuld is het percentage 100%. U heeft waarschijnlijk verschillende antwoorden gegeven en de computer heeft voor u telkens het gemiddelde percentage van uw antwoorden berekend. Dit zelfde geldt uiteraard voor de antwoorden van de feedback deelnemers. In de volgende paragraaf ziet u in een overzicht de gemeten competenties in het Groei Competentiemodel Onderwijsbureau Groei Pagina 7 van 18

8 Competentiemodel Het voor deze test gehanteerde competentiemodel is het Groei competentiemodel. Dit model bestaat uit 6 hoofdcategorieën met daarin 17 te onderscheiden competenties. Deze competenties en de benamingen ervan zijn bepaald door deskundigen na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Communicatie - Assertieve communicatie - Beheersing Nederlandse taal - Constructieve communicatie - Extraverte communicatie - Overredingskracht Denken en Leren - Analytisch vermogen - Informatieverwerking - Relativering persoonlijke kwaliteiten Leidinggeven - Leidinggeven Organiseren - Organiseren Taken uitvoeren - Nauwkeurig zijn - Richtlijnen opvolgen - Technisch inzicht hebben Persoonlijkheid, gedrag en houding - Bereidheid tot presteren - Conformeren aan regels - Sociaal zijn - Zelfvertrouwen hebben Op de volgende bladzijden ziet u in een serie overzichten welke waarden u en de feedback deelnemers hebben gegeven aan de verschillende competenties van deze competentietest Onderwijsbureau Groei Pagina 8 van 18

9 Communiceren Communiceren is een ruim begrip. De testrapportage geeft u een splitsing in de competenties die de basis vormen van het begrip communicatie. Dit zijn Assertieve communicatie, Beheersing van de Nederlandse Taal, Constructieve communicatie, Extraverte communicatie en Overredingskracht. Deze competenties worden verderop in dit onderdeel uitgelegd. Hieronder volgen de uitslagen van deze hoofdcategorie. Communiceren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 55% 56% 48% 52% Feedback gemiddeld 52% De uitslagen van de competenties die horen bij het begrip communicatie vindt u hieronder in de tabel. Per competentie zijn er diverse stellingen beantwoord door u en uw feedbackdeelnemers. U ziet uw eigen waardering telkens bovenaan en gelijk daaronder één of meer groepen feedbackdeelnemers. Assertieve communicatie: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 35% 35% 25% 25% Feedback gemiddeld 28% Assertieve communicatie is de mate waarin iemand weerbaar is in de onderlinge communicatie. Hierbij spelen vaardigheden zoals nee kunnen zeggen en opkomen voor uzelf een belangrijke rol. Iemand kunnen aanspreken op zijn/haar ongewenst gedrag is een ander aspect dat hier deel van uitmaakt. Ook de mate van duidelijkheid die u hierin laat zien speelt mee met de beoordeling van deze competentie. Het begrip grenzen stellen kunt u zien als een kernbegrip in deze competentie. In hoeverre laat u anderen op een duidelijke manier wetenwaar uw grenzen liggen? Beheersing Nederlandse taal: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 80% 73% 73% 80% Feedback gemiddeld 76% Beheersing Nederlandse taal is de mate waarin iemand in staat is de Nederlandse taal te lezen, schrijven en spreken. Voor een exacte bepaling van het taalniveau is een aparte toets nodig Onderwijsbureau Groei Pagina 9 van 18

10 Constructieve communicatie: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 53% 57% 50% 50% Feedback gemiddeld 52% Constructieve communicatie is een competentie die bestaat uit een aantal vaardigheden/kwaliteiten. Een belangrijke vaardigheid is bijvoorbeeld samenwerken. Ook luisteren, zich kunnen inleven in een ander en rekening houden met een ander zijn belangrijke vaardigheden. Het rustig omgaan met commentaar dat u krijgt van anderen en hoe u een conflict oplost zijn ook onderdelen van deze competentie. Extraverte communicatie: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 40% 50% 40% 50% Feedback gemiddeld 47% Extraverte communicatie is de mate waarin iemand contacten maakt met andere mensen. Deze competentie laat zien in hoeverre u in staat bent om gemakkelijk in gesprek te gaan met anderen. Deze competentie zal tot uiting komen in gespreksvoering, contact met collega s en klanten, netwerken, informeel contact en het opbouwen van relaties. Overredingskracht: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 65% 65% 55% Feedback gemiddeld Overredingskracht is de mate waarin iemand anderen kan overtuigen van zijn of haar gelijk en om hiervoor in beweging te komen. Vaardigheden die hierin ook belangrijk zijn, zijn uitleggen, samenvatten, presenteren Onderwijsbureau Groei Pagina 10 van 18

11 Denken en Leren Onder Denken en Leren vallen de competenties Analytisch vermogen, Informatieverwerking en Relativering persoonlijke kwaliteiten. Deze begrippen worden verderop in deze testrapportage uitgelegd. Hieronder volgen eerst de uitslagen van deze hoofdcategorie. Denken en Leren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 72% 66% 58% Feedback gemiddeld 61% De uitslagen van de competenties die horen bij de hoofdcategorie Denken en Leren vindt u hieronder in de tabel. Per competentie zijn er diverse stellingen beantwoord door u en uw feedbackdeelnemers. Analytisch vermogen: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 76% 64% 56% Feedback gemiddeld Analytisch vermogen is de mate waarin iemand in staat is met vaardigheden als observeren en logisch denken, de juiste conclusies te trekken. Hierbij hoort dus ook het onderzoeken van de oorzaken en het kunnen vinden of zelf kunnen bedenken van oplossingen voor de problemen die gevonden zijn. Informatieverwerking: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 73% 73% 67% Feedback gemiddeld 67% Informatieverwerking betekent hier de mate waarin het geheugen, het concentratievermogen en vaardigheden zoals evalueren (controleren van het eigen werk) worden gebruikt Onderwijsbureau Groei Pagina 11 van 18

12 Relativering persoonlijke kwaliteiten: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 50% Feedback gemiddeld 57% Relativering persoonlijke kwaliteiten houdt hier in dat iemand de eigen sterke en minder sterke eigenschappen goed kent en van deze kennis ook gebruik maakt Onderwijsbureau Groei Pagina 12 van 18

13 Leiding geven Leiding geven is een begrip waarin allerlei vaardigheden een aandeel kunnen hebben. Sommigen denken dan aan gezag hebben of delegeren, weer anderen aan het nemen van de leiding in een groep. Maar de competentie Leiding geven kan ook tot uitdrukking komen in het geven van een instructie aan iemand, of het geven van advies. En ook het kunnen motiveren en coachen van anderen hoort bij het verzamelbegrip Leiding geven. Leiding geven is dus één competentie in deze test. Hieronder volgt de uitslag van de competentie Leiding geven. Leiding geven: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 46% 46% 49% Feedback gemiddeld 47% 2015 Onderwijsbureau Groei Pagina 13 van 18

14 Organiseren Organiseren is ook een begrip waarin allerlei vaardigheden een rol spelen. Binnen deze competentie denken we aan plannen en voorbereiden. En ook aan het aanbrengen van structuren zoals bij een administratie. Ook het stellen van heldere en bereikbare doelen en natuurlijk het kunnen stellen van prioriteiten zijn in deze competentie belangrijke elementen. Als laatste hoort het kunnen indelen van tijd bij deze competentie. Organiseren is dus één competentie in deze test. Hieronder volgt de uitslag van de competentie Organiseren. Organiseren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 57% 57% 57% 63% Feedback gemiddeld 59% 2015 Onderwijsbureau Groei Pagina 14 van 18

15 Taken uitvoeren In de hoofdcategorie Taken uitvoeren horen drie competenties die in allerlei soorten werksituaties gebruikt worden: Nauwkeurig zijn, Richtlijnen opvolgen en Technisch inzicht hebben. Deze competenties verschillen duidelijk van elkaar maar hebben ook een overeenkomst; ze worden allemaal veel gevraagd voor praktische werkomstandigheden. Hieronder volgt eerst de uitslag van de hoofdcategorie Taken uitvoeren, daarna volgen de uitslagen van de drie competenties. Taken uitvoeren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 62% 58% 64% Feedback gemiddeld 61% De uitslagen van de competenties die horen bij de hoofdcategorie Taken uitvoeren vindt u hieronder in de tabel. Per competentie zijn er diverse stellingen beantwoord door u en uw feedbackdeelnemers. Nauwkeurig zijn: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 53% 67% Feedback gemiddeld De competentie Nauwkeurig zijn is de mate waarin iemand in staat is om taken precies en binnen de gestelde tijd uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het werken met materialen maar ook bij het omgaan met cijfers/geld. Richtlijnen opvolgen: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 65% Feedback gemiddeld De competentie Richtlijnen opvolgen is de mate waarin iemand in de praktijk richtlijnen opvolgt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het volgen van een instructie van een leidinggevende. Maar het kan ook gaan om het werken volgens bijvoorbeeld een veiligheidsprotocol ( bijvoorbeeld VCA) of een hygiënisch protocol (HACCP). Ook het kunnen volgen van kwaliteitsrichtlijnen hoort bij deze Onderwijsbureau Groei Pagina 15 van 18

16 Technisch inzicht hebben: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 70% Feedback gemiddeld 63% De competentie Technisch inzicht hebben heeft te maken met hebben van technisch en ruimtelijk inzicht. Ook het kunnen hanteren van gereedschappen behoort hierbij Onderwijsbureau Groei Pagina 16 van 18

17 Persoonlijkheid, gedrag en houding Binnen de hoofdcategorie Persoonlijkheid, gedrag en houding horen vier competenties die in zowel werk- als privésituaties worden gebruikt: Bereidheid tot presteren, Conformeren aan regels, Sociaal zijn en Zelfvertrouwen hebben. Deze competenties hebben te maken met de persoonlijke kwaliteiten van iemand. De resultaten hiervan zijn verderop in dit onderdeel in beeld gebracht. Hieronder volgt eerst de uitslag van de hoofdcategorie Persoonlijkheid, gedrag en houding. Persoonlijkheid, gedrag en houding: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 65% 63% 65% Feedback gemiddeld 63% De uitslagen van de competenties die horen bij de hoofdcategorie Persoonlijkheid, gedrag en houding vindt u hieronder in de tabel. Per competentie zijn er diverse stellingen beantwoord door u en uw feedbackdeelnemers. Bereidheid tot presteren: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 73% 63% 70% 70% Feedback gemiddeld 68% Bereidheid tot presteren heeft als competentie in deze test onder andere te maken met het tonen van inzet en doorzettingsvermogen om een prestatie te leveren. Iemand die deze competentie goed beheerst, toont zich zelfstandig en onafhankelijk. Ook is er sprake van leerbereidheid en ambitie. Conformeren aan regels: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 65% 65% 70% Feedback gemiddeld 67% Conformeren aan regels betekent in dit competentieonderzoek onder andere het zich houden aan gemaakte afspraken. Een basisvoorwaarde die hier ook van toepassing is, is het hebben van voldoende discipline. Daarnaast is het betrokken zijn bij een gezamenlijk doel alsook het accepteren van gezag en of leiding een belangrijk aspect in de waardering van deze competentie Onderwijsbureau Groei Pagina 17 van 18

18 Sociaal zijn: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 70% Feedback gemiddeld Sociaal zijn is een competentie die in dit onderdeel van de test te maken heeft met respect voor andere mensen en hun overtuigingen, en het bieden van hulp wanneer dit gevraagd wordt of in een situatie nodig lijkt te zijn. Zelfvertrouwen hebben: Helemaal niet goed Voldoende Heel goed Uw score 53% 47% 47% 53% Feedback gemiddeld 49% Zelfvertrouwen hebben is een competentie die inhoudt dat iemand vertrouwen heeft in een goede afloop van het eigen handelen. Ook in situaties dat de uitkomst hiervan vooraf nog niet zeker is. Dit zelfvertrouwen gaat hand in hand met het hebben van energie om zaken aan te pakken Onderwijsbureau Groei Pagina 18 van 18

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst 360 FEEDBACK 30/07/2013 Thomas Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Medestudenten/collega s: 1. 4. 2. 5. 3. 6. Docenten/praktijkbegeleiders: 1. 4. 2. 5. 3. 6.

Medestudenten/collega s: 1. 4. 2. 5. 3. 6. Docenten/praktijkbegeleiders: 1. 4. 2. 5. 3. 6. CHECKLIST BASIS(DEEL)KWALIFICATIES VOOR HET METEN VAN DE BASISCOMPETENTIE, VIA HET OBSERVEREN VAN DE HOUDING OP ATTITUDE EN GEDRAG IN PRAKTIJK- EN OPLEIDINGSSITUATIES Cursus/werkperiode: Datum: Namen en

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie

Datum: 5 september 2014

Datum: 5 september 2014 Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1

Rapport SQ-Sales. Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapport SQ-Sales Lydia Beelders 07 juli 2011 V1.1 Rapportage SQ-test voor commerciële competenties. Gebruikersnaam: proef Naam: Lydia Beelders Geslacht: Vrouw Geboortejaar: 1988 Opleiding: HBO Testdatum:

Nadere informatie

Voorbeeld 360 graden feedback rapport

Voorbeeld 360 graden feedback rapport Voorbeeld 36 graden feedback rapport DEMO 36 graden feedbackrapport DEMO 36º FEEDBACKRAPPORT RAPPORT VAN DE HEER JANSEN JANUARI 25 HOEVEEL THEMA S EN DEELNEMERS? 36gradenfeedback.nl werkt met drie verschillende

Nadere informatie

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen?

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen? ASSERTIVITEITSTEST Bent u benieuwd of u assertief genoeg bent? Kunt in de meeste situaties kiezen welk u gaat vertonen? Kiest u de een wat verlegen sstijl, vertoont u vermijdend, of stapt u er op af met

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012

Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012 Feedbackgroep: Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

i 360 Profiel Voorbeeldrapport 360 Talent Scanner

i 360 Profiel Voorbeeldrapport 360 Talent Scanner Profiel Talent Scanner sopgave 1. Algemene beschrijving... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Sfeer van Invloed model... 4 1.3. Beschrijving van de interactiestijlen... 5 1.3.1 Interactiestijlen die sturen op relatie...

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Praktijkschool Westfriesland

Praktijkschool Westfriesland Beste ouders/verzorgers, Praktijkonderwijs is een (bijzondere) richting in het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en richt zich op het verwerven van competenties. De leerlingen worden

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Gedragsmeting en -ontwikkeling Professionele communicatie Leiderschapsontwikkeling Coach ontwikkeling 360-graden feedback Coaching Counseling Training Programma:

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier competenties

Beoordelingsformulier competenties competenties Het beoordelingsformulier bestaat uit drie onderdelen: 1. Beoordeling competenties Het eerste onderdeel van het beoordelingsformulier heeft betrekking op de competentieontwikkeling van een

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Leeswijzer Voor je ligt het competentieprofiel van de teamleider. Het profiel beschrijft wat er van een goed functionerende teamleider wordt verwacht.

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken Competentieschalen VERKOPER Samenwerken Naam deelnemer: BPV-bedrijf en naam praktijkopleider: ROC en naam praktijkbegeleider: Praktijkexamenperiode: HANDLEIDING VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER EN DEELNEMER Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Rapport VCT Commercieel

Rapport VCT Commercieel Rapport VCT Commercieel Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 03-07-2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Commercieel meet uw commerciële inzicht en competenties. Competenties worden

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Matchingstool Future Jobs

Matchingstool Future Jobs Vooraf Dit instrument is bedoeld als ondersteuning voor een andere manier van matchen in het kader van Future Jobs. Deze nieuwe manier van matchen hebben we tot nu toe getypeerd als matchen op soft skills.

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 10/08/2012 Thomas Commercieel Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Persoon X Organisatie X

Persoon X Organisatie X Persoon X Organisatie X ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Inhoud Het rapport is opgebouwd uit de volgende zes delen: 1. Competentieprofiel De gemiddelde scores

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

360 Feedback Rapport. Tom Smit. Verkoop Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 Feedback Rapport. Tom Smit. Verkoop Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 Feedback Rapport Tom Smit Verkoop Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360 Rapport Competentie gemiddelden De hoogste en laagste 5 stellingsgemiddelden Het belang

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie