Onderzoek onder IT managers en CEO's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek onder IT managers en CEO's"

Transcriptie

1 Trends en meningen over mobiele consumerisation Onderzoek onder IT managers en CEO's EINDRAPPORT VERGELIJKINGEN: REEKS 1 EN REEKS 2 IN OPDRACHT VAN: TREND MICRO, INC. DOOR: DECISIVE ANALYTICS, LLC Cheryl Harris, Ph.D. Chief Research Officer 575 Madison Ave, 10 th Floor New York, NY 10022, USA

2 1 INHOUD SAMENVATTING EN TOELICHTING... 2 CONCLUSIES... 9

3 2 SAMENVATTING EN TOELICHTING Overzicht en doelstellingen De belangrijkste doelstelling van dit project is beoordelen in hoeverre men zich binnen grote ondernemingen bewust is van kwesties met betrekking tot de consumerisation van IT/computing en meer te weten komen over het volgende: Houdingen Meningen Ontwikkeling van interne beleidslijnen met betrekking tot consumerisation Andere opkomende problemen 'IT voor consumenten' is geïdentificeerd als significante trend voor meerdere branches. Volgens een recent onderzoek (DELL/KACE, CIO Magazine, 15 september 2011) geeft 87% van de directieleden aan dat hun werknemers eigen apparaten gebruiken voor werkgerelateerde doeleinden, van tot agenda's en van ERP- tot CRM-functies. Dit verhoogt de druk op het management om effectieve beleidslijnen te ontwikkelen voor het gebruik van eigen apparaten, cloudservices en andere vormen van 'IT voor consumenten' op de werkplek. Om beter te begrijpen wat voor invloed dit heeft op de IT-omgeving en hoe directieleden hiermee omgaan, richtte het onderzoek zich op managementleden die recentelijk direct betrokken waren bij het beoordelen van de invloed van consumerisation op hun bedrijf en/of het nemen van beleidsbeslissingen hierover. Methodologie Er is een online enquête gehouden onder IT-managers en CEO's van grotere bedrijven (500 werknemers of meer) in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De eerste reeks interviews is gehouden tussen 3 januari 2012 en 11 januari 2012 en de tweede enquête is uitgevoerd tussen 10 april 2012 en 20 april De tweede reeks interviews bestond uit gesprekken met mensen die niet hadden deelgenomen aan de eerste reeks. De meeste vragen uit de eerste enquête werden ook meegenomen in de tweede reeks, in combinatie met een beperkt aantal nieuwe vragen.

4 3 Reeksen vergeleken per ondervraagde groep Reeks 1 N= Reeks 2 N= CEO Senior IT-manager Totaal Reeks 1 (januari 2012) In totaal zijn 436 senior managers ondervraagd. Er werden 410 interviews gehouden met IT-managers (50% VS, 25% Verenigd Koninkrijk en 25% Duitsland). Nog eens 26 interviews waren gesprekken met alleen CEO's van grotere bedrijven uit dezelfde drie landen. Reeks 2 (april 2012) In totaal zijn 436 senior managers ondervraagd. Er werden 415 interviews gehouden met IT-managers (50% VS, 25% Verenigd Koninkrijk en 25% Duitsland). Nog eens 21 interviews waren gesprekken met alleen CEO's van grotere bedrijven uit dezelfde drie landen. Profiel: gecombineerde reeksen Tot de respondenten behoorden werknemers van bedrijven met een personeelsbestand van minimaal 500 werknemers tot meer dan werknemers in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De kernactiviteiten van de bedrijven waar deze mensen werkten, waren onder andere accountancy, zakelijke dienstverlening, techniek, overheid, transport en nutsbedrijven. Ongeveer 15,5% gaf aan dat de kernactiviteit productie was, terwijl 15,9% de focus van het bedrijf beschreef als ITadvies of systeemintegratie. 825 respondenten waren senior IT-beheerder en 47 respondenten waren CEO van hun bedrijf. De meest voorkomende IT-functies waren IT-manager/systeembeheerder (30,6%), CIO/CSO/CTO (20,9%) en VP/directeur IS-/IT-beveiliging (20,3%). De respondenten moesten op zijn minst enige invloed hebben op beslissingen over de apparaten die de werknemers van hun bedrijf al dan niet konden gebruiken voor toegang tot het bedrijfsnetwerk. De meeste IT-managers (62,3%) gaven aan dat zij primair verantwoordelijk waren voor dergelijke beslissingen. Logischerwijs gaven bijna alle CEO's (93,6%) aan dat zij de voornaamste besluitvormers waren.

5 4 Gebruikspraktijk van BYOD en redenen hiervoor Bijna alle bedrijven (76,7%) die deelnamen aan dit onderzoek, staan werknemers toe hun eigen apparaten, zoals laptops, netbooks, smartphones en tablets, te gebruiken voor werkgerelateerde activiteiten. Amerikaanse managers gaven vaker aan dat hun bedrijf BYOD toestond (80%) dan managers uit het Verenigd Koninkrijk (70,8%) en Duitsland (75,4%). Opvallend genoeg gaven managers die jonger zijn dan 45, vaker aan dat hun bedrijf werknemers toestaat om hun eigen apparaten te gebruiken op het werk. Vrijwel alle ondervraagde bedrijven hebben een IT-beveiligingsbeleid voor eigen apparaten van werknemers die worden gebruikt voor toegang tot het bedrijfsnetwerk (89,7%). Veel van deze bedrijven eisen ook dat deze apparaten vooraf zijn goedgekeurd en/of vooraf zijn goedgekeurd en beschikken over beveiligingssoftware (53,7%). Ze willen bedrijfstoepassingen en/of -gegevens ook van elkaar scheiden wanneer eigen apparaten worden gebruikt voor werkdoeleinden (71,2%). Bovendien eist meer dan 80% dat werknemers beveiligingssoftware installeren op de eigen apparaten. CEO's zijn enthousiaste gebruikers van meerdere mobiele apparaten. 84,8% gaf aan dat ze op het werk een smartphone gebruiken, terwijl 73,7% van de IT-managers aangaf dit ook te doen. Het op een na meest genoemde apparaat was de laptop (CEO's 78%, IT-managers 68%). Hierna volgt de ipad of tablet (CEO's 82,6%, IT-managers 45,2%). Ongeveer een derde gaf aan dat ze mobiele software of apps gebruiken en ongeveer hetzelfde deel gaf aan gebruik te maken van online gegevensopslag of cloudoplossingen. Voor het gebruik van Facebook (32,4%), LinkedIn (20,4%), Twitter (18,8%) en Youtube (13,1%) zijn bijna dezelfde percentages van toepassing. CEO's gaven echter tweemaal zo vaak aan dat ze YouTube gebruikten als IT-managers. Er zijn verschillende besturingssysteemomgevingen gekoppeld aan mobiele apparaten van consumenten en veel bedrijven staan niet toe dat deze allemaal worden gebruikt op het bedrijfsnetwerk. De meest genoemde toegestane apparaten zijn Android (69,3%) en Blackberry (69,2%), gevolgd door ios (53,6%), Windows (50%) en Symbian (24%). Bij de beoordeling van de bovengenoemde besturingssystemen op beveiliging en beheerbaarheid deed Blackberry het het beste, gevolgd door ios op de tweede plaats en Android vlak daarachter. Windows werd vierde en Symbian laatste. Heel weinig bedrijven gaven aan dat alle apparaten die binnen het bedrijf werden gebruikt eigen apparaten van werknemers waren, maar ze dachten wel dat een

6 5 derde of minder van de gebruikte apparaten eigen apparaten waren. Laptops, tablets, netbooks, draagbare opslagapparaten en mobiele software/apps blijken vaker eigendom van het bedrijf dan van de werknemer te zijn. Smartphones zijn echter wel vaker eigendom van de werknemer, maar het verschil is klein. Bijna 80% van de bedrijven heeft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) geïmplementeerd in een clienthost- of externe-synchronisatiemodus. Slechts 15% had nog geen VDI geïmplementeerd. Het besturingssysteem dat door de bedrijven het meest werd gebruikt op nietmobiele computerapparaten (servers/desktop) was overduidelijk Windows (77,7%), hoewel sommige bedrijven Mac OS gebruiken als primair besturingssysteem (13,5%) en andere aangaven dat ze Linux (7,6%) of Unix (1%) gebruiken. De belangrijkste redenen die managers noemen voor het toestaan van het gebruik van eigen apparaten van werknemers op het werk zijn: Een betere mobiliteit (mogelijkheid om extern of onderweg te werken; 43,1%) Het niet hoeven dragen of beheren van meerdere apparaten (13,6%) De visie dat BYOD een werknemersvoordeel is (10,5%) Ervaring met inbreuken op beveiliging Bijna de helft van de bedrijven die BYOD toestaan, maakte melding van een inbreuk op gegevens of de beveiliging als gevolg van het gebruik van een eigen apparaat van een werknemer voor toegang tot het bedrijfsnetwerk (46,5%). De reacties op dergelijke inbreuken op de beveiliging door het gebruik van eigen apparaten van werknemers varieerden, maar meestal bestonden deze uit het beperken van de gegevenstoegangsrechten (45%) en het eisen van de onmiddellijke installatie van beveiligingssoftware (42,9%) of het intrekken van BYOD-rechten (11,6%). Duitse bedrijven eisten iets vaker dat er beveiligingssoftware werd geïnstalleerd als reactie op een inbreuk, terwijl Amerikaanse bedrijven vaker de BYOD-toegang beperkten. Bedrijven gaven aan dat ze beleid hanteren voor het op afstand leegmaken van een mobiel apparaat wanneer het kwijtraakt of wanneer de werknemer het bedrijf verlaat (35,5%), terwijl sommige bedrijven dit alleen doen wanneer een apparaat kwijtraakt (23,3%). Een paar bedrijven gaven aan dat ze toepassingen voor bedrijfsgegevens indien nodig leegmaken (10,1%).

7 6 Beveiligingssoftware De meeste bedrijven (83%) verplichten hun werknemers om software te installeren voor de beveiliging en het beheer van hun eigen apparaten wanneer ze deze gebruiken voor werkdoeleinden. We vroegen de bedrijven die beveiligingssoftware niet verplichten waarom ze dit niet doen. Verrassend genoeg waren de meest voorkomende antwoorden alleen vertrouwde gebruikers mogen verbinding maken met het netwerk (25,7%) en we houden ons niet bezig met de beveiliging op deze apparaten (15,6%). Sommige bedrijven geven aan dat ze niet over een softwareoplossing beschikken (13,8%) of nog op zoek zijn naar een oplossing (12,8%). Een enkele keer werd weigering door gebruikers (11%), verwachte hoge kosten (10%) en verwachte complexiteit (3,7%) genoemd. Wat betreft de beveiliging van alleen smartphones gaven bijna alle bedrijven (89,5%) aan zich zorgen te maken over de gegevensbeveiliging op smartphones. Beleidslijnen voor aanvaardbaar gebruik (AUP) De meeste bedrijven (79,7%) gaven aan dat ze beleidslijnen voor aanvaardbaar gebruik (AUP) kenbaar hadden gemaakt aan werknemers. Hierin worden de verantwoordelijkheden van het bedrijf en/of de werknemers voor het gebruik van eigen apparaten van werknemers en de bijbehorende beveiliging en aansprakelijkheid beschreven. Op de vraag welke onderdelen bedrijven hadden opgenomen in hun AUPdocumenten, werd als volgt geantwoord: 12,2% gaf aan dat apparaten op afstand konden worden leeggemaakt door het bedrijf bij verlies van het apparaat. Ongeveer 10% nam hierin clausules op die de IT-afdeling machtigen om gegevens, downloads en andere activiteiten op het mobiele apparaat regelmatig te controleren en/of om gegevens op het apparaat vrij te geven of het apparaat zelf in beslag te nemen in het geval van een juridische procedure. 9,7% gaf aan dat hierin wordt vermeld dat mislukte aanmeldingspogingen kunnen resulteren in de verwijdering van gegevens, dat de geografische locatie van het apparaat kan worden achterhaald of dat het bedrijf aansprakelijk is voor de gegevens op het apparaat.

8 7 Invloed van BYOD op de kosten De introductie van eigen apparaten van werknemers kan invloed hebben op de kosten voor de ondersteuning van BYOD. Door de introductie van BYOD kunnen de totale kosten van bedrijven, om allerlei redenen, stijgen of juist dalen. Opvallend genoeg gaf bijna 40% van de bedrijven aan dat de kosten daalden na de introductie van BYOD (39,3%). Als je daarbij de bedrijven optelt waarvoor de kosten gelijk bleven (23,3%), geldt voor het merendeel van de bedrijven dat de totale kosten door BYOD zijn gedaald of stabiel zijn gebleven. Wat ook opvalt, is dat respondenten uit de tweede reeks (april 2012) minder vaak aangaven dat hun totale kosten waren gestegen door BYOD en significant vaker meldden dat de kosten stabiel waren gebleven of waren gedaald, dan respondenten uit de eerste enquête van januari Mogelijk kon later beter worden ingeschat wat de invloed op de kosten waren doordat ze meer ervaring hadden met BYOD, of de totale kosten met betrekking tot BYOD daalden gewoon in de volgende maanden. De redenen waarom de kosten waren gedaald, konden bijna gelijkmatig worden verdeeld over lagere IT-uitgaven (doordat werknemers hun eigen apparaten kochten) (37,9%), lagere kosten voor de technische ondersteuning van desktops (31,3%) en een hogere productiviteit van werknemers (29,6%). Voor de respondenten die aangaven dat de kosten stegen door BYOD, was de hoofdreden hogere kosten voor technische ondersteuning (41,2%) of hogere uitgaven voor VDI (31,5%). Hogere kosten voor software of softwarevirtualisering werden minder vaak genoemd (27%). Een directe vraag over de totale invloed van eigen apparaten van werknemers op het bedrijf maakte duidelijk dat BYOD zowel overgangskosten met zich meebrengt als voordelen die mogelijk opwegen tegen die kosten, zoals een hogere productiviteit en tevredenheid van werknemers en een hogere klanttevredenheid. Aanvullende invloed van BYOD De werkelijke invloed van BYOD ligt misschien wel op het vlak van de bedrijfscultuur en de filosofie van de organisatie. Toen we een aantal vragen stelden over in hoeverre senior managers het eens zijn met uitspraken over de invloed van BYOD, kwamen er verschillende interessante antwoorden naar boven. De managers waren het erover eens dat BYOD toestaan een concurrentievoordeel met zich meebrengt, een werknemersvoordeel is en ten goede komt aan de werving en/of het behoud van personeel. Bovendien hebben werknemers in feite

9 8 het recht om hun eigen computerapparaten te gebruiken voor het werk. Het gebruik van eigen apparaten door werknemers zorgde voor significant meer creativiteit en innovatie, en voor een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd. CEO's waren positiever over de invloed van BYOD dan IT-managers. Opvallend genoeg wijkt het perspectief van de CEO af van hoe IT-managers dachten dat hun bedrijf elke uitspraak zou beoordelen. Dit lijkt erop te wijzen dat IT-managers niet zo goed op de hoogte zijn van de ideeën van de CEO als je zou verwachten. Het merendeel van de respondenten (62,9%) is het erover eens dat het toestaan van eigen apparaten van werknemers op het werk het beeld van de werknemers van het bedrijf positief beïnvloedt, en bijna de helft (47,5%) gaf aan dat het ook een positieve invloed heeft op het beeld dat klanten hebben van het bedrijf. De toekomst van BYOD Groei van BYOD wordt door de meeste bedrijven die we hebben gesproken als onvermijdelijk gezien. Veel bedrijven denken zelfs dat het in de toekomst nog belangrijker wordt voor alle zakelijke gebruikers. Ongeveer een vijfde dacht dat het voor de meeste gebruikers de pc zal vervangen (17%), hoewel sommige bedrijven aangaven dat het voornamelijk zal worden gebruikt voor communicatietaken en berichtenverkeer (14,7%). Bedrijven plannen actief hoe ze willen doorgaan met de integratie van BYOD in hun organisatie. Voorbeelden van de veranderingen die worden overwogen, zijn de aanschaf van nieuwe software of technologie om beveiligingsproblemen op te lossen (21,4%), reorganisatie van de IT-afdeling (20,3%, maar duidelijk populairder bij CEO's, waarvan twee derde aangeeft dat ze liever de IT-afdeling reorganiseren), overstappen naar een thin architectuurplatform of herdefiniëren hoe computerapparaten in het algemeen worden ondersteund (respectievelijk 14,6% en 16,2%). Meer dan een kwart voorspelde dat ze minder budget zouden toewijzen aan de aanschaf van computerapparaten en een klein aantal zou het softwarebudget verlagen (8%). We hebben alle respondenten ook gevraagd om kort aan te geven welke uitdagingen er volgens hen in het verschiet liggen voor BYOD binnen hun bedrijf. Hoewel een aantal respondenten BYOD radicaal afserveerde als onpraktisch voor hun eigen branche en/of bedrijf (zoals ambtenaren), zeiden de meeste BYOD is de toekomst.

10 9 CONCLUSIES 1. BYOD is al wijdverbreid, want meer dan driekwart (76,7%) geeft aan dat werknemers hun eigen apparaten, zoals laptops, smartphones en tablets, mogen gebruiken voor het werk. Dit geldt in hogere mate voor Amerikaanse bedrijven dan voor bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. 2. Bijna alle bedrijven die BYOD toestaan, eisen dat er beveiligingssoftware wordt geïnstalleerd op eigen apparaten. Een breed scala aan leveranciers bedient deze markt en 4,3% gaf aan dat Trend Micro de beveiligingsoplossingen voor hun bedrijf verzorgde. Bij dit onderzoek kwamen McAfee (16%), Kaspersky (12,6%) en Symantec Norton (14,9%) als marktleiders naar boven. De redenen om geen beveiligingssoftware te installeren varieerden, maar bijna iedereen maakt zich zorgen om de gegevensbeveiliging op smartphones (85,9%). 3. Bijna de helft van alle bedrijven die BYOD toestaan, heeft wel een inbreuk op de beveiliging meegemaakt. Dergelijke inbreuken worden meestal onmiddellijk gevolgd door wijzigingen aan beveiligingsprotocollen. De meest voorkomende reacties zijn beperkingen van de gegevenstoegangsrechten (45%) en de installatie van beveiligingssoftware (42,9%). Maar weinig bedrijven stappen volledig af van BYOD na een inbreuk. 4. CEO's zijn meestal enthousiaster over BYOD dan IT-managers. Dit komt waarschijnlijk doordat deze laatsten zich sterk bewust zijn van de beveiligings- en ondersteuningsproblemen die BYOD met zich meebrengt. CEO's gebruiken zelf meerdere mobiele apparaten en de meeste geven aan dat het zowel hun eigen productiviteit als die van werknemers verhoogt. 5. BYOD biedt bedrijven een concurrentievoordeel. Bijna de helft van de CEO's gaf aan dat BYOD een concurrentievoordeel met zich meebrengt, terwijl iets minder IT-managers hetzelfde zeiden. 6. BYOD wordt gezien als een instrument voor het behouden en werven van werknemers. Bijna de helft van de CEO's (46%) en IT-managers (42,5%) is het erover eens dat BYOD een werknemersvoordeel is dat kan worden gebruikt om werknemers aan te trekken of te behouden. 7. BYOD zorgt voor meer innovatie en creativiteit en een hogere productiviteit. BYOD verhoogt de productiviteit van werknemers (47% van de CEO's is het hiermee eens, 46% van de IT-managers) en zorgt voor meer innovatie en creativiteit (50,7% van de CEO's, 48% van de IT-managers).

11 10 8. Werknemers geven de voorkeur aan bedrijven die BYOD toestaan, net als klanten. Het merendeel van de respondenten (62,9%) is het erover eens dat het toestaan van eigen apparaten van werknemers op het werk het beeld van de werknemers van het bedrijf positief beïnvloedt, en bijna de helft (47,5%) gaf aan dat het ook een positieve invloed heeft op het beeld dat klanten hebben van het bedrijf. 9. BYOD zorgt voor lagere of ongewijzigde totale kosten. Hoewel BYOD een investering vereist in beveiligingssoftware en ondersteuning (de meeste bedrijven die dit toestaan, eisen dit immers), zorgt BYOD voor lagere totale kosten of ongewijzigde nettokosten. Dit is een belangrijke conclusie die moet worden gedeeld met bedrijven die beleid voor eigen apparaten van werknemers willen introduceren, omdat meer dan de helft van de respondenten aangaf dat de kosten daalden (36%) of op hetzelfde niveau bleven (20,1%). 10. Hebben werknemers recht op BYOD? Bijna de helft van de CEO's vindt van wel. Dit is echter een suggestieve vraag, die meer onderzoek behoeft. 11. Bijna alle bedrijven hanteren beleidslijnen voor aanvaardbaar gebruik (AUP) die bepalen dat BYOD is toegestaan. Op de vraag welke onderdelen moeten worden opgenomen in AUP-documenten, is het meest gegeven antwoord de mogelijkheid voor de IT-afdeling om apparaten op afstand leeg te maken, gevolgd door het recht om activiteiten te controleren en de mogelijkheid om gegevens vrij te geven in het geval van een procedure en om gegevens te verwijderen na mislukte aanmeldingspogingen. 12. De groei van BYOD op het werk wordt gezien als onvermijdelijk. Het senior management is echter duidelijk over de mogelijke risico's en bereid om indien nodig investeringen te doen om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen Omarm BYOD in je bedrijf MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen 38 OFFICEMAGAZINE.NL NUMMER 1-2014 SERVICE & SUPPORT DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Omarm

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Nieuwste IT-trends voor veilig mobiel samenwerken

Nieuwste IT-trends voor veilig mobiel samenwerken Een klantspecifiek technologie-adoptieprofiel in opdracht van Cisco Systems September 2013 Bedrijfsmobiliteit neemt sneller toe Het tempo waarin bedrijven mobiliteitsinitiatieven implementeren, is toegenomen.

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY.

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What s Next INHOUD Pagina 1. 24/7 MOBIELE TOEGANG...2 2. MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn Management special BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn BYOD hulpmiddelen IT-managers grijpen betrekkelijk makkelijk naar technische hulpmiddelen om BYOD-apparatuur onder controle te krijgen. Dat kan echter

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device (And be happy with it) Agenda Wat is BYOD? En waar komt het vandaan? BYOD feiten en trends Nu en binnenkort De IaaS service-benadering Een nieuw infrastructuur model (Groei)modellen

Nadere informatie

Uw wereld is constant in beweging

Uw wereld is constant in beweging Zakelijke white paper Mobile Management Filr Micro Focus iprint Uw wereld is constant in beweging U kunt het zich niet meer veroorloven om problemen met mobiliteit aan te pakken met afzonderlijke producten

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Marktleider op het gebied van Enterprise Mobility Management

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Veiliger op Internet Marc Vos

Veiliger op Internet Marc Vos Veiliger op Internet Marc Vos Sr. Mgr. WW Consumer Product Marketing Intel Security / McAfee AGENDA 15 Jaar internet thuis Hoe is internet gebruik in huis veranderd? The Agents of Change Het digitale leven

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6

V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Verslag Virus Deel 2 Software virusscanner met gebruiksaanwijzing Deel 3 Online virusscanners Deel 4 Help, ik heb het Politievirus! Deel 5 Virusscanner testen

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 25 juni 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Groothandel

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Communicatie- en samenwerkingsoplossingen met succes implementeren om te voldoen aan de behoeften van uw middelgrote onderneming

Communicatie- en samenwerkingsoplossingen met succes implementeren om te voldoen aan de behoeften van uw middelgrote onderneming Een klantspecifiek technologie-adoptieprofiel in opdracht van Cisco Systems Communicatie- en samenwerkingsoplossingen met succes implementeren om te voldoen aan de behoeften van uw middelgrote onderneming

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

KIES HET JUISTE MOBIELE DEVICE VOOR JE MEDEWERKERS De 6 belangrijkste selectiecriteria volgens IT-beslissers

KIES HET JUISTE MOBIELE DEVICE VOOR JE MEDEWERKERS De 6 belangrijkste selectiecriteria volgens IT-beslissers KIES HET JUISTE MOBIELE DEVICE VOOR JE MEDEWERKERS De 6 belangrijkste selectiecriteria volgens IT-beslissers DIT IS EEN UITGAVE VAN Welk apparaat is het meest geschikt om productief mobiel te werken? Geef

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Een Forrester Consulting Thought Leadership Paper in opdracht van Cisco Systems Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie

Een Forrester Consulting Thought Leadership Paper in opdracht van Cisco Systems Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Een Forrester Consulting Thought Leadership Paper in opdracht van Cisco Systems Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Wereldwijd verspreide medewerkers

Nadere informatie

Registratie van zakelijke kilometers

Registratie van zakelijke kilometers Registratie van zakelijke kilometers Marktanalyse: Jaagt kilometerregistratie het bedrijfsleven op kosten? Marktonderzoek: Kilometerregistratie door bestuurders van een operationeel en niet-operationeel

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Internetfilter HTTPS instellen

Internetfilter HTTPS instellen Internetfilter HTTPS instellen Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding Installatie van HTTPS bij het Internetfilter In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe het

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Handleiding. multimediafilter ISA. Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android

Handleiding. multimediafilter ISA. Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding hét multimediafilter ISA Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Installatie van HTTPS bij Multimediafilter ISA In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe hét multimediafilter

Nadere informatie

MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING

MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING Executive Briefing MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING Medewerkers, processen en technologie moeten op elkaar worden afgestemd om een

Nadere informatie

TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING

TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING TABLETS EN DE EUROPESE PRODUCTIVITEITSREVOLUTIE SAMENVATTING Deze resultaten, uit een van de meest uitgebreide onderzoeken naar het gebruik

Nadere informatie

PatchLink Corporation

PatchLink Corporation PatchLink Corporation Een succesverhaal in netwerkoplossingen PatchLink biedt al sinds 1991 geavanceerd netwerkbeheer en beveiligingssoftware aan zowel klanten als partners. Eén van deze oplossingen was

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO s videoconferentie oplossing DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO cloud video conferentie voor elk bedrijf dat efficiënter wil werken OZMO levert de beste en meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik.

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. Plugwise is het enige draadloze totaaloplossing Plugwise heeft een duidelijke filosofie: energiemanagementsysteem dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. de groenste

Nadere informatie

MeMoPanel Digitale Vaardighedentest

MeMoPanel Digitale Vaardighedentest Met uw Laptop kunt u onderweg uw e-mail ontvangen als: U gebruikt maakt van een dongle U een wifi-router meeneemt U voldoende ontvangst hebt op uw mobiele telefoon U voldoende ontvangst hebt op uw smartphone

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Uw netwerk, oud of net nieuw, levert vaker problemen dan ondersteuning op. Vanuit onze eigen frustratie met netwerken en onduidelijke licenties hebben

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt.

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Office 365, Office 2016 op al uw apparaten Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Eenvoudiger samenwerken Bewaar,

Nadere informatie

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management B L A C K B E R R Y H O U D T U W B E D R I J F I N B E W E G I N G Enterprise Mobility Management Voor een perfecte balans tussen de behoeften van uw eindgebruikers en uw bedrijf Bedrijven die mobiliteit

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 10 juni 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De

Nadere informatie

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Documentatie voor eindgebruikers voor gebruik van tablets of smartphones Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 2.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur

Nadere informatie