BYOD-Beleid [Naam organisatie]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BYOD-Beleid [Naam organisatie]"

Transcriptie

1 BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor zover hij/zij voldoet aan de voorwaarden uit dit beleid. Dit beleid heeft als doel om de integriteit en veiligheid van [naam organisatie] s data en haar technische infrastructuur te waarborgen. 1. Toestellen en support 1.1 De werknemer mag in principe een toestel naar eigen keuze mee nemen. [naam organisatie] limiteert dit echter wel tot de merken iphone, Android en Blackberry in verband met veiligheid en beheer. 1.2 [naam organisatie] is verantwoordelijk voor het juist functioneren van het toestel. Zolang de werknemer zich heeft gehouden aan dit beleid is [naam organisatie] verantwoordelijk voor onderhoud, ondersteuning en eventuele reparatiekosten voor het toestel. 2. Vergoeding 2.1 [Naam organisatie] zal [...]% van het aankoopbedrag van het apparaat vergoeden. 2.2 [Naam orgasnisatie] vergoed [ ]% of [ ] per maand voor gebruikskosten van het apparaat, zoals telefoon- en/of netwerkkosten. 3. Toegestaan gebruik 3.1 De werknemer mag het toestel voor de volgende zakelijke doeleinden gebruiken: - Lezen en versturen van zakelijke /sms berichten; - Openen, lezen, aanpassen of aanmaken van documenten; - Voeren van zakelijke telefoongesprekken; - Gebruik van internet voor zakelijke doeleinden, zoals het opzoeken van informatie, met uitsluiting van de websites zoals opgenomen in bijlage 1; - Etc. 3.2 De werknemer mag het toestel voor de volgende persoonlijke doeleinden gebruiken: - Lezen en versturen van persoonlijke /sms-berichten; - Voeren van persoonlijke telefoongesprekken; - Entertainment, zoals het lezen van boeken, spelen van spelletjes of het bekijken van films of series; - Gebruik van internet voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van de websites zoals opgenomen in bijlage 1; - Etc. 3.3 Alleen de werknemer zelf mag het toestel voor persoonlijke doeleinden gebruiken. De werknemer moet altijd de controle over het toestel hebben. De werknemer mag het toestel niet aan anderen afgeven, waaronder partners of kinderen. 3.4 Het toestel mag nooit gebruikt worden voor de volgende doeleinden: - opslaan of delen van illegale bestanden; - opslaan of delen van octrooi-informatie die in eigendom is van een andere onderneming; - om anderen lastig te vallen; - om zich bezig te houden met zakelijke werkzaamheden voor anderen; - voor criminele activiteiten. 3.5 De werknemer mag niet zomaar apps installeren en gebruiken. Een gedetailleerde lijst van toegestane apps is te vinden in bijlage 2. Alle andere apps zijn niet toegestaan, tenzij deze

2 op een later moment aan de bijlage zijn toegevoegd. Pas na goedkeuring door [naam organisatie] en toevoeging aan bijlage 2 mogen apps geïnstalleerd en gebruikt worden. 3.6 De werknemer mag het toestel niet voor andere zaken gebruiken dat waarvoor het toestel redelijkerwijs is bedoeld. Het toestel mag niet worden gebruikt in strijd met de garantievoorwaarden van de fabrikant. 4. Beveiliging 4.1 Om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat en de daarop aanwezige data te voorkomen, moet de werknemer gebruik maken van de mogelijkheden die het apparaat biedt om een wachtwoord of pincode in te stellen. Een wachtwoord moet minimaal zes tekens bevatten, waarbij een combinatie van kleine- en hoofdletters, cijfers en symbolen wordt gebruikt. De PIN-code moet indien mogelijk uit meer dan 4 cijfers/tekens bestaan. De werknemer moet iedere 90 dagen een nieuw wachtwoord of een nieuwe pincode instellen. 4.2 Het toestel moet zichzelf locken indien het 5 minuten lang niet gebruikt wordt. Om het toestel te unlocken moet het toestel om een wachtwoord of pincode vragen. 4.3 Werknemers mogen geen apps installeren of gebruiken die niet op Bijlage 2 zijn opgenomen. 4.4 Verlies of diefstal van het toestel moet indien mogelijk onmiddellijk, maar niet langer dan na 24 uur, kenbaar worden gemaakt aan de directie en IT-afdeling. [Naam organisatie] kan er in dat geval voor kiezen op afstand alle aanwezige data op het toestel te wissen. Hierbij kan het voorkomen dat ook persoonlijke data wordt gewist. 4.5 Op afstand data wissen kan verder worden gedaan wanneer het dienstverband tussen werknemer en [naam organisatie] wordt stopgezet of wanneer kenbaar wordt dat het apparaat van werknemer data of apps bevat die in strijd zijn met dit beleid of een virus of andere malware bevat die een risico kan vormen voor de integriteit en veiligheid van [naam organisatie] s data of infrastructuur. 5. Privacy 5.1 [Naam organisatie] zal haar uiterste best doen de privacy van de werknemer te waarborgen. 5.2 [Naam organisatie] zal geen gebruik maken van software of andere mogelijkheden om de locatie van werknemer of persoonlijke communicatie van werknemer te monitoren, voor zover [naam organisatie] dit kan scheiden van zakelijke communicatie. 5.3 [naam organisatie] zal geen gegevens van het toestel verwijderen tenzij dit noodzakelijk is voor de veiligheid en integriteit van de onderneming, en zal zich in dat geval zo veel mogelijk beperken tot zakelijke gegevens. 6. Risico s, aansprakelijkheid en voorwaarden 6.1 Hoewel [naam organisatie] haar best zal doen om geen persoonlijke gegevens verloren te laten gaan, is werknemer verantwoordelijk voor het nemen van veiligheidsmaatregelen om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Werknemer moet zo veel mogelijk proberen persoonlijke data van zakelijke data scheiden. Daarnaast moet werknemer zelf back-ups maken van

3 persoonlijke data. [naam organisatie] is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van persoonlijke data. 6.2 [naam organisatie] behoudt zich het recht voor om het apparaat of de daarop werkende services uit te schakelen zonder de werknemer hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, indien de werknemer enig onderdeel van dit beleid schendt. 6.3 De werknemer moet het toestel te allen tijde op een verantwoordelijke manier gebruiken en voldoen aan het door [naam organisatie] hierboven uitgestippelde toegestane gebruik. 6.4 De werknemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten in relatie tot het toestel, voor zover deze kosten niet zijn opgenomen in artikel 1 en 2 van dit beleid. 6.5 de werknemer is aansprakelijk voor het gedeeltelijke of volledige verlies van bedrijfsgevoelige of persoonlijke gegevens als gevolg van een operating crash, errors, bugs, virussen, malware en/of andere software of hardware fouten of programma errors die het toestel onbruikbaar maken. 6.6 [naam onderneming] behoudt zich het recht voor om passende disciplinaire maatregelen te nemen waaronder het opzeggen van de arbeidsrelatie voor het niet voldoen aan dit beleid. De werknemer verklaart dit beleid te kennen en gaat hiermee akkoord voordat hij/zij een persoonlijk mobiel apparaat voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie] gebruikt, inlogt op het netwerk van [naam organisatie] of bestanden van [naam organisatie] via het toestel inziet. Handtekening werknemer:

4 Toelichting bij Template Toelichting art. 1: In artikel 1 definieert u de verschillende toestellen die zijn toegestaan onder uw BYODbeleid. Inventariseer van te voren welke toestellen binnen uw organisatie worden gebruikt, zodat u een goed overzicht hebt van de voorkeuren van uw werknemers. Werknemers zijn productiever als zij kunnen werken op een toestel met besturingssysteem van hun voorkeur. Het gebruik van veel verschillende soorten toestellen, merken en modellen kan echter ook problemen veroorzaken als u specifieke beveiligingsmaatregelen wilt nemen. Beperk u daarom tot de meest voorkomende toestellen binnen uw organisatie. Toelichting art. 2: U kunt ervoor kiezen uw werknemers tegemoet te komen in de kosten voor de aanschaf van een toestel, omdat dit ook uw onderneming ten goede komt. Als een persoonlijk toestel voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, zijn daar kosten aan verbonden. Maak duidelijke afspraken over de kosten die u vergoedt, en welke kosten onder persoonlijk gebruik vallen en dus voor rekening van de werknemer zelf komen. Toelichting art. 3: Maak duidelijke afspraken met uw werknemers over de manier waarop, en de doelen waarvoor zij het toestel mogen gebruiken, zowel zakelijk als privé. Overleg hierover met uw werknemers, en leg uit waarom bepaald gebruik niet is toegestaan. De lijst van art. 3 moet uitputtend zijn, zodat zowel u als uw werknemers precies op de hoogte zijn van wat zij wel en niet mogen. Stel daarnaast een lijst op van websites of categorieën van websites die niet mogen worden bezocht via het toestel wegens ethische redenen of veiligheidsoverwegingen. Let hierbij op dat u uw werknemers niet te zwaar beperkt in hun persoonlijke gebruik van het toestel. Voeg deze lijst toe als bijlage 1 bij dit beleid. Ditzelfde geldt voor een lijst met (niet) toegestane apps. U kunt ervoor kiezen een zwarte lijst op te stellen met apps die niet zijn toegestaan wegens veiligheidsredenen, bijvoorbeeld omdat deze zakelijke contactpersonen kunnen uitlezen of omdat zij alle bestanden op het toestel mogen inkijken. Leg goed uit aan uw werknemers waarom bepaalde apps niet zijn toegestaan. U kunt er ook voor kiezen een witte lijst op te stellen met toegestane apps, waarmee u automatisch alle andere apps uitsluit. Voeg deze lijst toe als bijlage 2 bij dit beleid. Toelichting art. 4: Beveiliging is een belangrijk onderwerp bij BYOD. Maak hier duidelijke afspraken over in het beleid, zodat de medewerker precies weet wat er van hem/haar verwacht wordt, welke maatregelen getroffen (moeten) worden en wat er kan gebeuren bij verlies of diefstal van het toestel. Toelichting art. 5: Ga niet voorbij aan het belang van de privacy van uw werknemers. Uw werknemers moeten weten dat u hun persoonlijke levenssfeer zo veel mogelijk zult respecteren, maar moeten ook op de hoogte zijn van het feit dat u hier indien noodzakelijk inbreuk op zou kunnen maken. Toelichting art. 6: Als laatste moet u de risico s en aansprakelijkheden verdelen. Houdt hierbij rekening met aansprakelijkheden die voortvloeien uit de wet. Neem hierin ook maatregelen mee die

5 kunnen worden genomen indien de werknemer zich niet aan dit beleid houdt. Een beleid is pas effectief als het wordt gehandhaafd. Toelichting ondertekening: Laat uw medewerkers dit beleid ondertekenen. Daarmee binden zij zich aan hetgeen in het beleid is bepaald en krijgt het beleid juridische kracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gielkon

Algemene Voorwaarden Gielkon Algemene Voorwaarden Gielkon Laatste wijziging: 28 januari 2012 Artikel 1 / Definities a. Cliënt of 'u': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gielkon een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Samengesteld door de centrale schoolleiding: januari 2008 Goedgekeurd door de kerndirectie: april 2008 Bestuur/CSL februari 2008 RICHTLIJNEN MAKEN EN GEBRUIKEN

Nadere informatie

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna

Nadere informatie

Standaard overeenkomst Stichting GeefGratis en het aangesloten goede doel

Standaard overeenkomst Stichting GeefGratis en het aangesloten goede doel Standaard overeenkomst & Algemene voorwaarden Ieder aangesloten goede doel bij Stichtig GeefGratis moet minimaal onderstaande overeenkomst ondertekend ingestuurd hebben naar Stichting GeefGratis. Vergeet

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie