De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!"

Transcriptie

1 De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! Algemene voorwaarden Otogo! Februari 2014

2 Algemene voorwaarden Instemming bij gebruik Bij het gebruik van de dienst Otogo!, van de onderneming Featured B.V. ingeschreven bij KVK te Enschede, onder nummer , gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Featured B.V. behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op. Omschrijving van dienstverlening van Otogo! Otogo! biedt een platform voor kopers en verkopers van personenauto s. Op dit platform worden beide in contact met elkaar gebracht. Otogo! brengt slechts het contact tot stand, verder contact en of afspraken is aan partijen zelf. Otogo! heeft geen invloed of controle op de inhoud van het contact zoals dat ontstaat tussen partijen en biedt geen garanties met betrekking tot de uitkomsten van dit contact. Otogo! biedt alleen het platform en kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de door derden, bijv. in advertenties of reacties, verstrekte informatie. Otogo! kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade ten gevolge van dit contact. Otogo! draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten van partijen die gebruik maken van Otogo! Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Otogo! en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Otogo! en u overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden uwerzijds wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Otogo! account.

3 Voorwaarden bij het aanmaken en gebruiken van een account U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door robots of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikers- naam en wachtwoord. Voor verlies of gevolgschade van het verlies kan Otogo! niet aansprakelijk worden gesteld. U bent zelf, hoofdelijk, aansprakelijk voor alle activiteiten en content geplaatst op of ondernomen met uw account, hierbij gelden de normale omgangsvormen van het handelsverkeer zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Het is niet toegestaan om Otogo! te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden. Betalingsvoorwaarden De betaling geschiedt voorafgaande aan plaatsing van de advertentie. Betaling geschiedt door gebruikmaking van in-app betaalmogelijkheid Alle genoemde prijzen zijn inclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%). De kosten voor het plaatsen van een advertentie op het platform Otogo! bedragen 9,99, de advertentie blijft 7 dagen zichtbaar op het platform. Wanneer u uw advertentie voor het einde van de vaste advertentie-periode verwijderd, wordt geen restitutie gegeven. Opzeggingen U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Otogo! account. Op het moment dat u uw Otogo! account opzegt, wordt het account direct stopgezet. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd. Aanpassingen van de dienst en prijzen Featured B.V. behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Otogo!. Featured B.V behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Otogo! stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud. Featured B.V behoudt het recht om Otogo! permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op

4 Featured B.V behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Otogo! door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op Copyright en eigendom van content 1. Featured B.V zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Featured B.V Aansprakelijkheid Indien Featured B.V aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Featured B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Featured B.V is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Featured B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Featured B.V is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Featured B.V aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Featured B.V toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Vrijwaring U vrijwaart Featured B.V voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Featured B.V toerekenbaar is.

5 Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Featured B.V partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Featured B.V zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement. Overige voorwaarden Featured B.V streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Featured B.V hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Featured B.V gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de dienst Otogo!. U zult Otogo! niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Featured B.V of Otogo!. U zult geen delen van Otogo! of Otogo! in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Featured B.V. U zult Otogo! niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/ (SPAM). U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Otogo!. Featured B.V streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Otogo! voldoet aan uw specifieke wensen, 2) Otogo! een correcte werking heeft, 3) fouten in Otogo! worden verbeterd. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op adres: Contact Otogo! Initiatief van Featured B.V. Postadres Postbus 1427, 7500 BK Enschede mail Kamer van Koophandel BTW NL B01 Disclaimer Aan de inhoud van deze website kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. De ANWB en de aan haar gelieerde maatschappijen en/of partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

6 De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Website hosting Liesbeth Smit, The Online Scientist

Algemene Voorwaarden Website hosting Liesbeth Smit, The Online Scientist Algemene Voorwaarden Website hosting Liesbeth Smit, The Online Scientist ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Liesbeth Smit, zijnde alle activiteiten aangeboden

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl

Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Autoinkoopspecialist.nl: Het online platform Autoinkoopspecialist.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden Snel & eenvoudig online Algemene voorwaarden Duckbill Projects B.V., hierna te noemen Ondernemerswebsites, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan het adres Westblaak 7a, 3012 KC Rotterdam, ingeschreven

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1. Toepasselijkheid 1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Yourhosting Business B.V. (handelend onder de naam Yourhosting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 ALGEMENE VOORWAARDEN Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 OVEREENKOMSTEN...1 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie