RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN"

Transcriptie

1 Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN

2 AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. WAT IS OPTIEBOX beleggen in opties volgens een bewezen strategie een véilige methode door kapitaalbescherming toepasbaar op aandelen en indices en trackers de kracht van de methode zit hem in de eenvoud werkt bij stijgende, dalende en stabiele koersen er komt geen technische analyse aan te pas uit te voeren met zeer geringe tijdsbesteding posities kunnen softwarematig worden beheerd u hoeft geen uren per dag naar een scherm te staren elke zelfstandige belegger kan Optieboxen toepassen een simpele, zeer effectieve methode met rendementen van 2% tot 6% per maand, ofwel 25% tot 70% per jaar Met dit rapport willen wij u inzicht geven in de selectiemethoden die gehanteerd worden bij het samenstellen van de diverse optieboxen. Voor meer informatie kijk op onze website die momenteel nog in ontwikkeling is. Hiervoor onze excuses. OP DE WEBSITE TREFT U ONDERMEER AAN: antwoorden op veel gestelde vragen resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm reacties van deelnemers die optieboxen reeds toepassen TEVENS KUNT U HIER AANVRAGEN: een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties" en u kunt zich opgeven voor de gratis "Optiebox-Nieuwsbrief" hiermee wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de actuele resultaten die met actuele optieboxen gemaakt worden. Geld verdienen met opties in élke markt 2 2

3 "INVESTING IS NOT AN ART BUT A SCIENCE" Of in goed Nederlands: Beleggen is geen Kunst maar een Vaardigheid. En een vaardigheid kun je aanleren. Vergelijk het met lopen, fietsen en autorijden. Toch zijn er hele volkstammen die denken dat ze het al kunnen, zónder het eerst te leren. Zodra ze geld hebben en van anderen mensen horen dat zij beleggen op de beurs, gaan ze zelf ook aan de slag en zien ze wel waar het schip strandt. Zolang koersen stijgen is er niks aan de hand. Dan kan iedereen rendement maken. Maar sinds de Internetbubbel van 2001 en de crash van weten we inmiddels, dat het een utopie is om hier je succes van af te laten hangen. Door te beleggen in aandelen hoop je op stijgende koersen maar als deze dalen verdampt je investering letterlijk als sneeuw voor de zon. De 'mooie' verhalen van banken en vermogensbeheerders dat het veilig is om in aandelen te beleggen zijn uiteindelijk een fabeltje gebleken. Beleggers die na 7 jaar eindelijk hun verlies van 2001 weer hadden goedgemaakt, prijsden zich gelukkig dat ze eindelijk weer terug waren op 'af'. Prompt zagen in 2008 opnieuw 60% tot 70% van hun kapitaal 'in lucht' opgaan. De stelling dat aandelen een veilige haven zouden zijn kan met deze werkelijkheid dan ook naar het rijk der fabeltjes worden verwezen. VEILIG BELEGGEN De beurs kent slechts één beleggingsinstrument waarmee je véilig kunt beleggen. Dat leert de praktijk van alledag steeds weer. Alleen met opties kun je véilige posities innemen. In tegenspraak tot wat door zogenaamde 'deskundige adviseurs' vaak gezegd wordt. Vanuit onwetendheid stellen zij dat opties gevaarlijke instrumenten zijn waarmee je slechts kunt speculeren. Dat deze stelling geen steek houdt maakt het volgende voorbeeld duidelijk. Geld verdienen met opties in élke markt 3 3

4 WAARDE VAN OPTIES WORDT ONDERSCHAT Als pensioenfondsen maar ook beleggingsfondsen putopties onder hun portefeuilles hadden gekocht, zouden ze daarmee veel hun problemen hebben voorkomen. Putopties zijn namelijk een vorm van kapitaalbescherming ten top. Tegelijkertijd hebben deskundigen ook gelijk die zeggen dat je met opties wel degelijk kunt speculeren en grote verliezen kunt incasseren. Dat wordt ook grootschalig gedaan. Zowel door particuliere beleggers als door grote marktpartijen. Het uniéke aan deze instrumenten is echter, dat je ook de tegenpartij kunt zijn van deze speculanten. Met opties kun je immers aan twee kanten van de markt posities innemen. Met andere woorden, je kunt zowel aan de koop- als aan de verkoopkant opereren. Hierdoor is het mogelijk om risico's van beleggen onder controle te krijgen. En dit voorrecht is niet alleen gegeven aan grote partijen. Ook particuliere beleggers kunnen hiervan gebruik maken. EIGENSCHAPPEN VAN OPTIES BENUTTEN Daarnaast hebben opties de eigenschap dat je rendement kunt maken in élke markt. Zowel bij stijgende als bij dalende koersen en zelfs als koersen niét van hun plaats komen. Sterker nog, met opties is het mogelijk om zélf de hoogte van je rendement te beïnvloeden. Maar misschien wel de belangrijkste mogelijkheid die opties ons bieden is dat we er de risico's van beleggen mee kunnen beheersen. Het is dus niet alleen mogelijk om in elke situaties rendement te maken maar we kunnen tegelijkertijd ook het risico van beleggen onder controle houden. Al deze eigenschappen samen kunnen aan geen enkel ander beleggingsinstrument worden toegekend. Optiebox is dan ook als strategisch beleggingsmodel ontwikkeld, met als doel daarmee al deze positieve eigenschappen van opties optimaal te kunnen benutten. Geld verdienen met opties in élke markt 4 4

5 DE BOX-STRATEGIE Optiebox is de naam van een strategie waarmee in élke markt mooi rendement gemaakt kan worden. Tevens kunnen we met deze manier van beleggen het risico tot een minimum beperken. Direct bij het innemen van posities kan al expliciet berekend worden hoeveel het maximale verlies kán zijn. Het verliesrisico is dus van meet af aan op de cent nauwkeurig vast te stellen. In nagenoeg elke box is dan ook sprake van om en nabij de 80% kapitaalbescherming en de kans dat maximaal 20% van de investering op verlies kan komen te staan. Na relatief korte tijd wordt de kans op verlies zelfs tot nul gereduceerd en in winst omgekeerd. Om dit te bereiken is selecteren van de juiste opties erg belangrijk. Bij de selectie maken we daarom gebruik van 3 belangrijke parameters te weten, 'Impliet Volatility' en het 'Agiopercentage van opties' en de "Trendmatrix". MINI-CURSUS OPTIES Het is niet de bedoeling van dit rapport om alle aspecten van opties te behandelen. Op internet zijn hiervoor diverse goede sites beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is een complete "Mini-cursus Opties" die u op onze website aantreft. De schrijver daarvan is François Franken. Met zo'n twintig jaar ervaring in de financiële wereld kan hij u als optie-expert en beurscoach als geen ander informeren over véilig beleggen met opties. Optiebox is een van de strategieën die hij behandelt tijdens zijn seminars "Ondernemend Beleggen". Deelnemers aan deze seminars zijn altijd erg enthousiast. Ze geven aan veel profijt te hebben van wat ze geleerd hebben over beleggen in het algemeen en over opties in het bijzonder. Tijdens het seminar wordt beleggers geleerd om met de Ondernemende Beleggingsmethode op een veilige manier rendement te maken door hier slechts enkele uren per week tijd aan te besteden. De methode brengt je back-to-basics en de kracht ervan schuilt hem in de eenvoud. Geld verdienen met opties in élke markt 5 5

6 "ONDERNEMEND BELEGGEN" ALS BRON De Ondernemende Beleggingsmethode is een totaal benadering van portefeuillebeheer en wordt door François Franken uitvoerig behandeld tijdens een tweedaags seminar. Voor deelnemers aan dit seminar is een terugkombijeenkomst ingebouwd waar hun ervaringen van de afgelopen maanden geëvalueerd worden. Ook worden dan ideeën uitgewisseld en blijkt dat deelnemers verschillende onderdelen van de methode vaak als zelfstandige strategieën toepassen. Wat daarbij opvalt is dat de onderdelen, ook als ze los van elkaar gebruikt worden, voor hele mooie rendementen zorgen. Alle onderdelen werken op zichzelf goed omdat het één voor één beproefde methoden zijn. Samen in een goede balans versterken ze elkaar en zorgen zij voor een optimaal rendement in combinatie met een maximale bescherming. Vooral dit laatste is een stokpaardje van François. Beleggen moet volgens hem uiteraard een lucratieve bezigheid zijn maar tegelijkertijd moet een behoorlijke mate van bescherming aanwezig zijn. Vanuit dit principe behandelt hij tijdens zijn seminars ook de Optiebox. Deze optieconstructie is overigens ook door hem zelf geïnitieerd. De strategie kan als geïntegreerd onderdeel binnen de 'Ondernemende Beleggingsmethode' worden toegepast. Maar de Optiebox kan ook als een volledig op zichzelf staande investering worden gezien. Door beleggers met enige kennis van opties kan dezelfde strategie in diverse vormen en met verschillende onderliggende waardes worden toegepast ook zonder dat deze gekoppeld is aan de Ondernemende Beleggingsmethode. Geld verdienen met opties in élke markt 6 6

7 OPEREER AAN TWEE KANTEN VAN DE MARKT Zoals we al zagen kunnen aan opties eigenschappen worden toebedeeld die verder aan geen enkel ander beleggingsinstrument toegekend kunnen worden. Vooral deze eigenschappen hebben geleid tot de ontwikkeling van Optiebox. De strategie is dan ook zodanig van aard dat daarmee de vele positieve eigenschappen van opties in het voordeel van beleggers optimaal benut kunnen worden. Met de box-strategie worden vier posities ingenomen. Twee koopposities, één in callopties en één in putopties. En tegelijkertijd twee verkoopposities eveneens zowel in call- als putopties. Hierdoor zijn we operationeel aan twee kanten van de markt. Vanuit deze vier posities is min of meer automatisch de naamgeving "Box" ontsproten. De strategie vormt immers een vierkant dat aan alle zijden 'gesloten' is. In combinatie met de ingebouwde zekerheid en veiligheid was voor François de vergelijking met een box voor de hand liggend. Vooral als je tijdens de ontwikkeling van deze strategie een kind hebt van een leeftijd waardoor hij veilig in dit meubelstuk ligt te spelen. De koopposities worden dan ook ingenomen om het belangrijkste criterium in te bouwen, namelijk 'veiligheid'. Ook wordt het risico van beleggen hiermee volledig gecontroleerd. Tevens worden de verkoopposities, die in optietermen als 'schrijven' worden aangeduid, hiermee volledig afgedekt. Deze schrijfposities zijn verantwoordelijk voor het genereren van inkomen waarmee zekerheid als belangrijk onderdeel van de strategie is ingebouwd. ZEKERHEID, VEILIGHEID, RISICOBEHEERSING EN KAPITAALBESCHERMING Bij het ontwikkelen van de Box-strategie hebben deze vier elementen als belangrijkste uitgangspunten voorop gestaan. Op de volgende pagina s worden deze nader toegelicht. Geld verdienen met opties in élke markt 7 7

8 ZEKERHEID Zekerheid betekent met de Optiebox dat residueel inkomen gegenereerd moet kunnen worden. Degene die deze strategie toepassen moeten in alle situaties op een gestage uitkering kunnen rekenen. Het effect moet te vergelijken zijn met een job waarmee maandelijks een inkomen gerealiseerd wordt. We spreken dan over een zodanige zekerheid dat er van het rendement geleefd moet kunnen (gaan) worden. VEILIGHEID Veiligheid is ingebouwd omdat van meet af aan exact duidelijk is hoeveel van het geïnvesteerde geld veilig is gesteld. Anders gezegd, hoeveel er máximaal verloren kan worden. Met elke box is het maximale verlies bekend en kunnen we dus spreken van kapitaalbescherming. Een voorbeeld maakt dit wellicht duidelijker. Stel dat een box wordt opgezet rondom een aandeel van bijvoorbeeld 25 euro. We kopen een call- en een putoptie die beide 12,- euro premie noteren. Door aan beide kanten één optie te kopen betekent dit een investering van 2 keer 12 is 24,- euro. Zoals wellicht bekend moet per optie gerekend worden in een veelvoud van honderd wat in dit geval een investering van 2.400,- euro betekent. RISICO BEHEERSING Omdat de calls en puts beide in-the-money gekocht worden is 2.000,- euro van de totale investering, intrinsieke waarde. Door aan twee kanten posities in te nemen is dit bedrag veilig gesteld ofwel gegarandeerd. Ongeacht wat er gebeurt, dit bedrag zullen we in álle gevallen terug ontvangen en is er dus sprake van een beperkt risico. Het maximale risico in dit voorbeeld is de resterende 400,- euro die we aan tijd-/verwachtingswaarde betalen. Later in dit rapport zullen we op dit begrip nader ingaan. Zoals ook in dit voorbeeld is bij elke variant op bovenstaande box-strategie het uitgangspunt dat van de investering zo'n 80% veilig is gesteld en bij aanvang minder dan 20% 'maximale verliespotentie' is. Geld verdienen met opties in élke markt 8 8

9 KAPITAAL BESCHERMING Op vorige pagina staat 'maximale verliespotentie' tussen aanhalingstekens. Tegelijk met het kopen van de opties gaan we immers ook opties 'schrijven' (lees: verkopen). Door zowel call- als putopties te schrijven, wordt dus op moment van investeren ook direct tweemaal premie geïncasseerd. In dit voorbeeld aan elke kant 100,- euro is dus 200,- euro. Deze kunnen we meteen in mindering brengen op de 'teveel betaalde' 400,- euro die we bij de koopposities aan tijd-/verwachtingswaarde betalen. Het maximaal verlies is zo reeds bij de start al gereduceerd tot 400,- min 200,- is 200,- euro. In dit voorbeeld een maximaal risico dus van slechts 8,5 % over de investering. De investering is reeds bij aanvang voor 90% veilig gesteld Door koopposities longterm en schrijfposities shortterm in te nemen kan het schrijven met regelmaat worden herhaald. Het potentiële verlies wordt hierdoor na korte tijd omgezet in winst waardoor er zelfs sprake van 100% kapitaalbescherming is. Afhankelijk van de tijd waarin een 'box' actief is worden met Optieboxen rendementen gegenereerd van tussen 2% en 6% per maand en in sommige maanden zelfs meer dan dat. Ofwel rendement van tussen 25% en 70% op jaarbasis. Het neerwaarts risico is hierbij gemaximaliseerd en geldt slechts voor een beperkte periode. We kunnen dus stellen dat het risico van beleggen met deze strategie volledig onder controle is. BELANGRIJKE PARAMETERS Zowel bij het kopen als verkopen van opties is selectie belangrijk om tot de keuze van de juiste opties te komen. Om optimaal rendement te maken en tevens om de risico's tot een minimum te beperken hanteren we twee criteria om de meest optimale posities te bepalen. Deze twee parameters zijn de "Impliciete Volatiliteit" en het "Agiopercentage van Opties". Geld verdienen met opties in élke markt 9 9

10 LITERATUUR OVER VOLATILITEIT Over volatiliteit is al veel geschreven. Als u over dit begrip diepgaander geïnformeerd wilt worden verwijzen we graag naar de hieronder genoemde literatuur. Als een eenvoudige uitleg voor u volstaat kunt u direct verder lezen onder het kopje 'Wat is Volatiliteit'. In de financiële wereld is het 'Option Pricing Model' van Black & Scholes het meest toegepaste model om de theoretische waarde van opties te bepalen. In dit waarderingsmodel wordt naast de actuele koers van de onderliggende aandelen of indices ook de volatiliteit gebruikt die maatgevend is voor de bewegelijkheid van betreffende koers of index. Daarnaast houdt het Black & Scholes model bij de waardering ook rekening met de rente die kan worden verkregen op het vermogen dat met aanschaf van de optie gemoeid is. Vooral voor langlopende opties is dit mede van invloed op de premie. Hieruit blijkt tevens dat uiteraard de resterende looptijd van opties een rol speelt in de waardering. Bij toepassen van dit model wordt dagelijks voor elke optieserie een nieuwe 'implied volatility' berekend om deze optimaal aan te laten sluiten op de huidige markt en de marktontwikkeling van de laatste dagen. Hiermee wordt tevens een goed beeld gecreëerd van toekomstige premies. Bovenstaande formule wordt beschreven in een standaardwerk over opties: ''Option Volatility and Pricing'' van Sheldon Natenberg. Hierin worden waardes van beweeglijkheid in grafiekvorm behandeld maar ook in getallen tussen 1 en 100 wat duidt op procenten. In Natenbergs boek worden begrippen als volatility, historical volatility en implied volatility behandeld. Ook in standaardwerken als "Options as a Strategic Investment" van Lauwrence G. McMillan en "Options, Futures and Other Derivatives" van John Hull, kunt u uitgebreide informatie vinden. Geld verdienen met opties in élke markt 10 10

11 WAT IS VOLATILITEIT Samengevat kunnen we als volgt een definitie formuleren: "Volatiliteit geeft aan hoe onzeker de waarde van een aandeel of index is ten opzichte van een gemiddelde waarde of beweeglijkheidindex". Als we een serie koersen uitzetten kunnen we daarin een bewegelijkheid vaststellen die als volatiliteit kan worden aangemerkt. Als daarvoor koersen uit het verleden worden gebruikt spreken we in dat geval over 'historische volatiliteit'. Uitgedrukt in een getal betekent het, dat hoe hoger het getal des te groter is in die periode de beweging ten opzichte van een gemiddelde waarde. 'VOLATILITY' VERSUS 'IMPLIED VOLATILITY' Met 'Historische Volatiliteit' wordt de beweeglijkheid van koersen uit het verleden aangegeven. Een ander begrip is 'Implied Volatility' wat u in beleggerslectuur ook vaak zult tegenkomen. Met dit laatste wordt de volatiliteit bedoeld die 'impliciet' voortkomt uit de optiepremies over een bepaalde periode. Er wordt dus niet direct gekeken naar de koersen van onderliggende waardes maar naar de premies van opties. Dit is vooral belangrijk bij at-the-money en near-the-money opties. Bij zwalkende koersen kunnen optiepremies zo fluctueren dat er sprake is van hoge bewegelijkheid. Premies geven dan een hoge 'Implied Volatiliteit' aan, terwijl de 'Historische Volatiliteit' over de onderliggende aandelen in dezelfde periode beduidend lager kan zijn. In 'Implied Volatility' is dus ook de beweeglijkheid van zwalkende koersen verdisconteerd. Uit bovenstaande wordt door beleggers vertrouwen gedestilleerd voor toekomstige koersen. Om toekomstige optiepremies te berekenen wordt deze volatiliteit als betere indicator gezien dan de historische volatiliteit. Geld verdienen met opties in élke markt 11 11

12 RISIKO-MANAGEMENT Instrumenten als 'volatility' en meer specifiek 'implied volatility' zijn ook in het kader van risk-management bijzonder dankbare hulpmiddelen. Beide zijn immers bedoeld om de beweeglijkheid van koersen en indices te meten. En meten is weten. Met de beschikking over deze hulpmiddelen hoef je jezelf niet meer aan de beursgoden over te leveren maar kun je wiskundig en met chirurgische precisie, kansen en risico's berekenen. Zoals we zagen geeft 'historische volatiliteit' de mate van beweeglijkheid aan uit het verleden. Deze volatiliteit meet namelijk de beweeglijkheid van een beleggingsproduct over een (zelf te bepalen) periode in het verleden. Historie is heel precies te meten omdat alle gegevens voorhanden zijn. Dat het desondanks niet eenvoudig is om hieraan de juiste conclusies te verbinden weet elke enigszins ingelichte belegger. Als het eenvoudig was zouden ze allemaal steenrijk zijn. TOEKOMST METEN Het is ook mogelijk om beweeglijkheid te meten met gegevens gebaseerd op de toekomst. Omdat we ook in de toekomst succesvol willen zijn is deze manier van meten uiteraard interessanter. Het meten van de toekomst klinkt futuristischer dan het in werkelijkheid is. Om de verwachte beweeglijkheid vast te stellen gaat men ook uit van de toekomst zelf. Aangeduid als 'Implied Volatility' ofwel 'Impliciete Volatiliteit' wordt informatie via een omweg verkregen. Verwachtingen van marktpartijen over toekomstige ontwikkelingen wordt namelijk gemeten. Niet via interviews maar stilzwijgend via transacties op de beurs. Marktpartijen zijn uiteraard direct financieel betrokken bij toekomstig koersverloop en slaan bij hun aankopen geen vrijblijvende slag in de lucht. Hun verwachtingen komen onmiddellijk tot uitdrukking in de premies die ze betalen c.q. ontvangen voor opties. Het premieverloop hiervan is dan ook een prima maatstaf voor de risico's die beleggers er aan toekennen en voor de beweeglijkheid die zij verwachten van de onderliggende waardes. Geld verdienen met opties in élke markt 12 12

13 SELECTEREN VAN DE JUISTE OPTIES Om met beleggen in opties rendement te kunnen maken is het belangrijk de juiste opties te selecteren. Dit geldt voor het kopen maar ook voor het 'schrijven' van opties. Bij opzetten van een strategie rondom een aandeel dienen we minmaal te weten hoe de koers van dit aandeel zich gedraagt. Zetten we strategieën op rondom indices dan is het goed om vooraf de gedragingen van deze index in beeld te brengen. Bij selectie van opties is kennis over beweeglijkheid van de onderliggende waarde dus belangrijk. Voor een optimaal rendement is daarnaast ook beheersen van de risico's uitermate belangrijk. Lang heeft men gedacht dat risico een onmeetbaar fenomeen was. Tegenwoordig zijn de risico's van beleggen via statistisch onderzoek echter prima te meten. Werd vroeger beleggen nog als gokken gezien, in deze tijd hebben we ook zeer wel de keuze om veilig te beleggen. BELEGGEN MET DE GODEN OF MET KENNIS Je kunt je dan ook afvragen waarom zoveel mensen nog zoveel geld verliezen met beleggen? Het antwoord hierop vinden we in onwetendheid. De meeste beleggers zijn volledig ondeskundig. Ze zijn slechts volgzaam en bewegen zich op de beurs omdat anderen dat ook doen. Zonder te weten wát ze aan het doen zijn. Hierbij moet u niet alleen denken aan particuliere beleggers die voor ruim 30% de dienst uitmaken op de beurs. Het is verbazingwekkend om te constateren dat ook veruit de meeste zogenaamde professionals amper weten welk ze spel ze spelen. En als ze al voldoende kennis bezitten zijn ze vaak gebonden aan opgelegde beperkingen en kunnen ze om die reden voor hun cliënten niet adequaat een portefeuille beheren. Om jezelf tegen verliezen te beschermen is het aan te raden om niet in beschermengelen geloven. Ga ervan uit dat bij beleggen in alle gevallen de volledige verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Geld verdienen met opties in élke markt 13 13

14 OPTIEPREMIE OF VERZEKERING De koers van opties noemen we premie, enigszins te vergelijken met een verzekering. Als de kans op een hogere koers groeit zullen schrijvers een hogere vergoeding ('risicopremie') vragen voor hun calls. Het risico op een slechte afloop van hun transactie wordt immers groter. Hetzelfde geldt voor premies van putopties maar dan bij koersdalingen. Wanneer de kans op een stijgende koers kleiner wordt zullen kopers van callopties minder geneigd zijn ('risicopremie') te betalen. Schrijvers zullen in deze situatie met minder premie genoegen nemen. Als de koers van de onderliggende waarde niet stijgt nemen hun kansen op verlies immers af. Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat vooral de tijd-/verwachtingswaarde van optiepremies ons een goed beeld geeft van de verwachtingen over de toekomst. Vooral als we daarbij de meer liquide opties nemen. Hoe meer omzet een optie heeft des te beter de premie een consensus weergeeft omdat deze dan een afspiegeling is van een grotere gezamenlijke marktverwachting. OPTIES ALS GRAADMETER Als het beursklimaat verandert ook de implied volatility. Is de markt onrustig dan zal deze hoog zijn. Onrust uit zich in frequenter en sterker op en neer bewegende koersen. Implied volatility wordt daarom ook wel 'fear gauge' genoemd. Een graadmeter van angst die op de beurs heerst en die zich vertaalt in hogere of lagere risicopremies. Dat we met volatiliteit als indicator de toekomst niet kunnen voorspellen mag duidelijk zijn. Het woord voorspellen kan elke belegger sowieso beter uit zijn vocabulaire verwijderen. Ideeën en verwachtingen van beleggers die op een bepaald moment heersen komen in deze indicator echter wél zeer goed tot uitdrukking. De wetenschap over beweeglijkheid van onderliggende waardes samen met voldoende kennis over de dynamiek van opties kunnen we combineren tot winstgevende optiestrategieën. Geld verdienen met opties in élke markt 14 14

15 DYNAMIEK VAN OPTIEPREMIES Om veranderingen in premies te doorzien kijken we naar de samenstelling hiervan. Optiepremies bestaan voor een deel uit intrinsieke waarde en een deel uit tijd- en verwachtingswaarde. De intrinsieke waarde is een objectief gegeven. Het is de prijs die een optie werkelijk waard is. Namelijk het verschil tussen twee vaststaande gegevens op enig moment, de huidige koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie. Er is uiteraard slechts sprake van intrinsieke waarde als de uitoefenprijs van een calloptie lager is dan de koers van de onderliggende waarde en bij putopties als de uitoefenprijs hoger is dan de actuele koers. INTRINSIEKE WAARDE We bekijken dit aan de hand van een voorbeeld. Stel een aandeel noteert 25,- euro. We nemen daarbij de call met uitoefenprijs 15. Deze optie heeft op dat moment dus een werkelijke waarde van 10,- euro. Met deze optie in bezit mogen we het aandeel immers voor 15,- euro aankopen. Ditzelfde geldt voor putopties maar dan andersom. Hiermee mogen we een aandeel voor de uitoefenprijs verkopen. De uitoefenprijs van een putoptie met uitoefenprijs 35 heeft dus een werkelijke waarde van 10,- euro omdat dan het aandeel voor 10,- euro boven de beurkoers mag worden verkocht. TIJD- EN VERWACHTINGSWAARDE Een tweede component in optiepremies is de tijd- en verwachtingswaarde en met name voor de box-strategie belangrijk. De hoogte hiervan wordt ondermeer bepaald door de resterende looptijd van de optie in combinatie met de huidige rentestand. Maar ook in hoge mate door verwachtingen die beleggers hebben over de toekomstige koers van de onderliggende waarde. Dit laatste is indicatief voor het risico dat aan een optie wordt toegedicht. Het zegt iets over de kans dat een optie winst of verlies zal opleveren. En over de kans dat de onderliggende waarde bepaalde koersniveaus wel of niet zal bereiken. Geld verdienen met opties in élke markt 15 15

16 Deze kans komt tot uiting in het spel van vraag en aanbod dat kopers en schrijvers spelen. Kopers van calls zijn erbij gebaat dat de onderliggende waarde een zo hoog mogelijke koers bereikt. Zodra ze deze kans groter achten zijn ze bereid meer premie te betalen. Bij puts is dit andersom. Schrijvers hebben uiteraard liever dat de onderliggende koers zo weinig mogelijk beweegt. In dat geval is zal er rustig tijd- en verwachtingswaarde van de optiepremie worden afgeknabbeld naarmate de expiratie nadert. Hierdoor hoeven zij minder te betalen als ze hun positie willen sluiten. DELTA EN AGIO VAN OPTIES Bij het bepalen welke opties interessant zijn om strategieën mee op te zetten wordt ook het Agiopercentage en de Delta van opties meegewogen. Deze laatste meet in procenten de gevoeligheid van de waarde van opties ten opzichte van een verandering van het onderliggende aandeel of index. Callopties hebben altijd een positieve Delta en putopties een negatieve. Vooral bij strategieën waar naast kopen ook opties worden geschreven, is Delta een belangrijke factor bij de selectie van meest winstgevende opties. Globaal kunnen we stellen dat deep-in-the-money opties met een lange looptijd veelal een Delta van 100% hebben. Eén euro verandering van de aandelenkoers of index levert ook één euro verandering in optiepremie op. Dit houdt in dat bij een stijgende of gelijkblijvende onderliggende waarde de optie nagenoeg één op één meebeweegt. In deze gevallen spreken we van opties met het karakteristiek dat gelijk is aan dat van de onderliggende waarde. Tevens is in deze opties een laag agiopercentage aanwezig. In de regel zijn deze opties dan ook interessant om te kopen. Out-of-the-money opties daarentegen hebben doorgans een Delta in de buurt van 50%. Zij bewegen dus slechts de helft t.o.v. de onderliggende waarde. Deze opties zijn in de regel interessant om te schrijven. Enerzijds door de lage Delta maar ook omdat in deze opties (nog) geen intrinsieke waarde zit. De premie bestaat uitsluitend uit tijd- en verwachtingswaarde. Door de hoge agiowaarde die hierdoor in de premie is vertegenwoordigd zal de tijd en dus ook de premie van deze opties naar de schrijver toelopen. Geld verdienen met opties in élke markt 16 16

17 DIT RAPPORT WORDT U AANGEBODEN U ontvangt dit gratis rapport van het Team van Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. Optiebox is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit hem in de eenvoud. Omdat het zonder enige beleggingskennis toepasbaar is kan elke belegger de Optiebox strategieën zelfstandig toepassen. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren naar een scherm hoeft te staren. Het is zelfs uit te voeren met een zeer geringe tijdsbesteding Met elke box creëert u een eigen geldmachientje met rendementen van 2% tot 9% per maand. We kunnen de methode met recht een veilige manier van beleggen noemen omdat er sprake is van kapitaalbescherming. Daarnaast werkt de srategie in elke markt, omhoog, omlaag en zijwaarts! VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONZE WEBSITE Hier treft u ondermeer aan: antwoorden op veel gestelde vragen resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm reacties van deelnemers die reeds optieboxen toepassen Met vriendelijke groet HET OPTIEBOX TEAM Peter Berger en François Franken Geld verdienen met opties in élke markt 17 17

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk Net als de huizenkoper uit de inleiding zijn wij helemaal niet geïnteresseerd om het recht uit te oefenen. (bij een optie op een individueel aandeel kun je

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. 7 De Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Special LYNX Masterclass: Rendement in volatiele markten

Special LYNX Masterclass: Rendement in volatiele markten Special LYNX Masterclass: Rendement in volatiele markten André Brouwers & Tycho Schaaf 10 maart 2016 Sprekers Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX André Brouwers Beleggingstrainer bij het Beleggingsinstituut

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

20 Maart : Risk reversal en verticals

20 Maart : Risk reversal en verticals Welkom bij de starters coachingclub! 20 Maart : Risk reversal en verticals Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Piet @ Chicago CBOE @ Chicago Today DAL : DELTA Airlines DAL steeg reeds 43 percent

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Stock Management Academie ONDERDEEL

Stock Management Academie ONDERDEEL ONDERDEEL ELEMENTAIRE OPTIEBEGRIPPEN MINI-CURSUS OPTIES Mag ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is François Franken. U heeft zich aangemeld voor de Mini-cursus Opties. Om u een idee te geven wie achter

Nadere informatie

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten 7 De Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten.

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

De favoriete optiestrategie van André Brouwers

De favoriete optiestrategie van André Brouwers 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het

Nadere informatie

Cursus Berekend Beleggen

Cursus Berekend Beleggen Auteur: Uitgever: Jan van Gemeren GannTrader Een unieke combinatie van leren beleggen met geavanceerde optieconstructies en over de schouder meekijken van Jan van Gemeren, een ervaren optiebelegger en

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012

Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012 Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012 CalendarSpreads Calendarspreads Calendarspreads zijn meestal non-directioneel. U wil dat de onderliggende waarde binnen een trading range blijft gedurende de volgende

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Ondernemend Beleggen pt 2 Rob Stuiver & Tycho Schaaf 26 november 2015 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Masterclass Archief

Nadere informatie

Handelsalgoritmen voor (dag) opties

Handelsalgoritmen voor (dag) opties Handelsalgoritmen voor (dag) opties Verrassende conclusies over keuze van opties bij systematisch handelen Onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties Aat Schornagel aat.schornagel@ziggo.nl

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 29 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Alle maandoptieseries met slotkoersen, bied-en laatkoersen (vertraagd) kunt u overigens terugvinden op

Alle maandoptieseries met slotkoersen, bied-en laatkoersen (vertraagd) kunt u overigens terugvinden op Opties in de praktijk De uitoefenprijs bandbreedte De oktoberserie 2016 kende een call van 490 en een put van 430 terwijl de koers bij aanvang van de maandserie op de 1e vrijdag van de maand rond 450 lag.

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 28 juni 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie Bespreken

Nadere informatie

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen JAARGANG 3 NUMMER 10 Nieuwsbrief In dit nummer: 01 november 2010 1. Gaat de markt nu eindelijk bewegen? 2. RBS past zelfstandig Turbohefbomen aan; 3. WB tekent overeenkomst met vermogensbeheerder; 4. WB

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Wie wint de verkiezingen en hoe wint u?

Wie wint de verkiezingen en hoe wint u? Amerikaanse weken Special 1 Wie wint de verkiezingen en hoe wint u? André Brouwers & Tycho Schaaf 3 november 2016 Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut

Nadere informatie

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst!

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! Ik hoef niet eens te weten hoevéél de koers stijgt of daalt. Als je me zou tegen komen op straat en me zou vragen hoe het met de dollar gaat-

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk

1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk Werkinstructie dashbord (excelbestand) 1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk 2. Download het dashbord (interactief/huidige optieserie) 3. Lees de PDF excelbeveiligingswaarschuwing

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties

LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties Tycho Schaaf & Omar Abdellaoui 13 oktober 2016 Spreker Tycho Schaaf Omar Abdellaoui Beleggingsspecialist bij LYNX Head Business Development & Markets

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 21 april 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie market

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk

1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk Werkinstructie dashbord (excelbestand) 1. Bekijk de werking van het dashbord (printscreen), voor eerste indruk 2. Download het dashbord (interactief/huidige optieserie) 3. Lees de PDF excelbeveiligingswaarschuwing

Nadere informatie

Wat is een call optie?

Wat is een call optie? Hoofdstuk 6 Opties Doel: inzicht krijgen in werking en gebruik van opties binnen de portefeuille, om zodoende per jaar 2% extra rendement te genereren en bovendien ook nog goedkoop geld te lenen. Opties

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Als zelfstandig bedrijfsleider tracht u de wijze waarop uw bedrijf u bezoldigt te optimaliseren. Aandelenopties met garantie kunnen hiervoor

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Voorstelling van de Beursvennootschap Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Aan uw zijde bij uw beleggingen 3 de grootste Beursvenootschap van België en 1 ste Onafhankelijke. Opgericht

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Beursfoon Autotrading!

Beursfoon Autotrading! Beursfoon Autotrading! Beste belegger, Beursfoon bestaat al 20 jaar en lanceerde Autotrading als Het grote voordeel van het handelen via autotrading is, eerste Nederland. Beursfoon heeft de mogelijkheid

Nadere informatie

Van beleggen naar geld verdienen.

Van beleggen naar geld verdienen. Van beleggen naar geld verdienen. De meeste beleggers gaan gedurende hun beleggingsleven door een aantal stadia heen. De meesten blijven ergens tussen stadium 1 en 6 steken. De bedoeling van dit boek is

Nadere informatie

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties De ultieme manier om geld voor je te laten werken In plaats van te werken voor je geld Versie 3.0 Pagina 2 van 79 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5 Beleggen met opties Euronext ontstond in september 2000 uit de fusie van de Amsterdamse, Brusselse en Parijse cash- en derivatenbeurzen. De Euronext Groep is sindsdien groter geworden met de toevoeging

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie