RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN"

Transcriptie

1 Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN

2 AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. WAT IS OPTIEBOX beleggen in opties volgens een bewezen strategie een véilige methode door kapitaalbescherming toepasbaar op aandelen en indices en trackers de kracht van de methode zit hem in de eenvoud werkt bij stijgende, dalende en stabiele koersen er komt geen technische analyse aan te pas uit te voeren met zeer geringe tijdsbesteding posities kunnen softwarematig worden beheerd u hoeft geen uren per dag naar een scherm te staren elke zelfstandige belegger kan Optieboxen toepassen een simpele, zeer effectieve methode met rendementen van 2% tot 6% per maand, ofwel 25% tot 70% per jaar Met dit rapport willen wij u inzicht geven in de selectiemethoden die gehanteerd worden bij het samenstellen van de diverse optieboxen. Voor meer informatie kijk op onze website die momenteel nog in ontwikkeling is. Hiervoor onze excuses. OP DE WEBSITE TREFT U ONDERMEER AAN: antwoorden op veel gestelde vragen resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm reacties van deelnemers die optieboxen reeds toepassen TEVENS KUNT U HIER AANVRAGEN: een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties" en u kunt zich opgeven voor de gratis "Optiebox-Nieuwsbrief" hiermee wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de actuele resultaten die met actuele optieboxen gemaakt worden. Geld verdienen met opties in élke markt 2 2

3 "INVESTING IS NOT AN ART BUT A SCIENCE" Of in goed Nederlands: Beleggen is geen Kunst maar een Vaardigheid. En een vaardigheid kun je aanleren. Vergelijk het met lopen, fietsen en autorijden. Toch zijn er hele volkstammen die denken dat ze het al kunnen, zónder het eerst te leren. Zodra ze geld hebben en van anderen mensen horen dat zij beleggen op de beurs, gaan ze zelf ook aan de slag en zien ze wel waar het schip strandt. Zolang koersen stijgen is er niks aan de hand. Dan kan iedereen rendement maken. Maar sinds de Internetbubbel van 2001 en de crash van weten we inmiddels, dat het een utopie is om hier je succes van af te laten hangen. Door te beleggen in aandelen hoop je op stijgende koersen maar als deze dalen verdampt je investering letterlijk als sneeuw voor de zon. De 'mooie' verhalen van banken en vermogensbeheerders dat het veilig is om in aandelen te beleggen zijn uiteindelijk een fabeltje gebleken. Beleggers die na 7 jaar eindelijk hun verlies van 2001 weer hadden goedgemaakt, prijsden zich gelukkig dat ze eindelijk weer terug waren op 'af'. Prompt zagen in 2008 opnieuw 60% tot 70% van hun kapitaal 'in lucht' opgaan. De stelling dat aandelen een veilige haven zouden zijn kan met deze werkelijkheid dan ook naar het rijk der fabeltjes worden verwezen. VEILIG BELEGGEN De beurs kent slechts één beleggingsinstrument waarmee je véilig kunt beleggen. Dat leert de praktijk van alledag steeds weer. Alleen met opties kun je véilige posities innemen. In tegenspraak tot wat door zogenaamde 'deskundige adviseurs' vaak gezegd wordt. Vanuit onwetendheid stellen zij dat opties gevaarlijke instrumenten zijn waarmee je slechts kunt speculeren. Dat deze stelling geen steek houdt maakt het volgende voorbeeld duidelijk. Geld verdienen met opties in élke markt 3 3

4 WAARDE VAN OPTIES WORDT ONDERSCHAT Als pensioenfondsen maar ook beleggingsfondsen putopties onder hun portefeuilles hadden gekocht, zouden ze daarmee veel hun problemen hebben voorkomen. Putopties zijn namelijk een vorm van kapitaalbescherming ten top. Tegelijkertijd hebben deskundigen ook gelijk die zeggen dat je met opties wel degelijk kunt speculeren en grote verliezen kunt incasseren. Dat wordt ook grootschalig gedaan. Zowel door particuliere beleggers als door grote marktpartijen. Het uniéke aan deze instrumenten is echter, dat je ook de tegenpartij kunt zijn van deze speculanten. Met opties kun je immers aan twee kanten van de markt posities innemen. Met andere woorden, je kunt zowel aan de koop- als aan de verkoopkant opereren. Hierdoor is het mogelijk om risico's van beleggen onder controle te krijgen. En dit voorrecht is niet alleen gegeven aan grote partijen. Ook particuliere beleggers kunnen hiervan gebruik maken. EIGENSCHAPPEN VAN OPTIES BENUTTEN Daarnaast hebben opties de eigenschap dat je rendement kunt maken in élke markt. Zowel bij stijgende als bij dalende koersen en zelfs als koersen niét van hun plaats komen. Sterker nog, met opties is het mogelijk om zélf de hoogte van je rendement te beïnvloeden. Maar misschien wel de belangrijkste mogelijkheid die opties ons bieden is dat we er de risico's van beleggen mee kunnen beheersen. Het is dus niet alleen mogelijk om in elke situaties rendement te maken maar we kunnen tegelijkertijd ook het risico van beleggen onder controle houden. Al deze eigenschappen samen kunnen aan geen enkel ander beleggingsinstrument worden toegekend. Optiebox is dan ook als strategisch beleggingsmodel ontwikkeld, met als doel daarmee al deze positieve eigenschappen van opties optimaal te kunnen benutten. Geld verdienen met opties in élke markt 4 4

5 DE BOX-STRATEGIE Optiebox is de naam van een strategie waarmee in élke markt mooi rendement gemaakt kan worden. Tevens kunnen we met deze manier van beleggen het risico tot een minimum beperken. Direct bij het innemen van posities kan al expliciet berekend worden hoeveel het maximale verlies kán zijn. Het verliesrisico is dus van meet af aan op de cent nauwkeurig vast te stellen. In nagenoeg elke box is dan ook sprake van om en nabij de 80% kapitaalbescherming en de kans dat maximaal 20% van de investering op verlies kan komen te staan. Na relatief korte tijd wordt de kans op verlies zelfs tot nul gereduceerd en in winst omgekeerd. Om dit te bereiken is selecteren van de juiste opties erg belangrijk. Bij de selectie maken we daarom gebruik van 3 belangrijke parameters te weten, 'Impliet Volatility' en het 'Agiopercentage van opties' en de "Trendmatrix". MINI-CURSUS OPTIES Het is niet de bedoeling van dit rapport om alle aspecten van opties te behandelen. Op internet zijn hiervoor diverse goede sites beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is een complete "Mini-cursus Opties" die u op onze website aantreft. De schrijver daarvan is François Franken. Met zo'n twintig jaar ervaring in de financiële wereld kan hij u als optie-expert en beurscoach als geen ander informeren over véilig beleggen met opties. Optiebox is een van de strategieën die hij behandelt tijdens zijn seminars "Ondernemend Beleggen". Deelnemers aan deze seminars zijn altijd erg enthousiast. Ze geven aan veel profijt te hebben van wat ze geleerd hebben over beleggen in het algemeen en over opties in het bijzonder. Tijdens het seminar wordt beleggers geleerd om met de Ondernemende Beleggingsmethode op een veilige manier rendement te maken door hier slechts enkele uren per week tijd aan te besteden. De methode brengt je back-to-basics en de kracht ervan schuilt hem in de eenvoud. Geld verdienen met opties in élke markt 5 5

6 "ONDERNEMEND BELEGGEN" ALS BRON De Ondernemende Beleggingsmethode is een totaal benadering van portefeuillebeheer en wordt door François Franken uitvoerig behandeld tijdens een tweedaags seminar. Voor deelnemers aan dit seminar is een terugkombijeenkomst ingebouwd waar hun ervaringen van de afgelopen maanden geëvalueerd worden. Ook worden dan ideeën uitgewisseld en blijkt dat deelnemers verschillende onderdelen van de methode vaak als zelfstandige strategieën toepassen. Wat daarbij opvalt is dat de onderdelen, ook als ze los van elkaar gebruikt worden, voor hele mooie rendementen zorgen. Alle onderdelen werken op zichzelf goed omdat het één voor één beproefde methoden zijn. Samen in een goede balans versterken ze elkaar en zorgen zij voor een optimaal rendement in combinatie met een maximale bescherming. Vooral dit laatste is een stokpaardje van François. Beleggen moet volgens hem uiteraard een lucratieve bezigheid zijn maar tegelijkertijd moet een behoorlijke mate van bescherming aanwezig zijn. Vanuit dit principe behandelt hij tijdens zijn seminars ook de Optiebox. Deze optieconstructie is overigens ook door hem zelf geïnitieerd. De strategie kan als geïntegreerd onderdeel binnen de 'Ondernemende Beleggingsmethode' worden toegepast. Maar de Optiebox kan ook als een volledig op zichzelf staande investering worden gezien. Door beleggers met enige kennis van opties kan dezelfde strategie in diverse vormen en met verschillende onderliggende waardes worden toegepast ook zonder dat deze gekoppeld is aan de Ondernemende Beleggingsmethode. Geld verdienen met opties in élke markt 6 6

7 OPEREER AAN TWEE KANTEN VAN DE MARKT Zoals we al zagen kunnen aan opties eigenschappen worden toebedeeld die verder aan geen enkel ander beleggingsinstrument toegekend kunnen worden. Vooral deze eigenschappen hebben geleid tot de ontwikkeling van Optiebox. De strategie is dan ook zodanig van aard dat daarmee de vele positieve eigenschappen van opties in het voordeel van beleggers optimaal benut kunnen worden. Met de box-strategie worden vier posities ingenomen. Twee koopposities, één in callopties en één in putopties. En tegelijkertijd twee verkoopposities eveneens zowel in call- als putopties. Hierdoor zijn we operationeel aan twee kanten van de markt. Vanuit deze vier posities is min of meer automatisch de naamgeving "Box" ontsproten. De strategie vormt immers een vierkant dat aan alle zijden 'gesloten' is. In combinatie met de ingebouwde zekerheid en veiligheid was voor François de vergelijking met een box voor de hand liggend. Vooral als je tijdens de ontwikkeling van deze strategie een kind hebt van een leeftijd waardoor hij veilig in dit meubelstuk ligt te spelen. De koopposities worden dan ook ingenomen om het belangrijkste criterium in te bouwen, namelijk 'veiligheid'. Ook wordt het risico van beleggen hiermee volledig gecontroleerd. Tevens worden de verkoopposities, die in optietermen als 'schrijven' worden aangeduid, hiermee volledig afgedekt. Deze schrijfposities zijn verantwoordelijk voor het genereren van inkomen waarmee zekerheid als belangrijk onderdeel van de strategie is ingebouwd. ZEKERHEID, VEILIGHEID, RISICOBEHEERSING EN KAPITAALBESCHERMING Bij het ontwikkelen van de Box-strategie hebben deze vier elementen als belangrijkste uitgangspunten voorop gestaan. Op de volgende pagina s worden deze nader toegelicht. Geld verdienen met opties in élke markt 7 7

8 ZEKERHEID Zekerheid betekent met de Optiebox dat residueel inkomen gegenereerd moet kunnen worden. Degene die deze strategie toepassen moeten in alle situaties op een gestage uitkering kunnen rekenen. Het effect moet te vergelijken zijn met een job waarmee maandelijks een inkomen gerealiseerd wordt. We spreken dan over een zodanige zekerheid dat er van het rendement geleefd moet kunnen (gaan) worden. VEILIGHEID Veiligheid is ingebouwd omdat van meet af aan exact duidelijk is hoeveel van het geïnvesteerde geld veilig is gesteld. Anders gezegd, hoeveel er máximaal verloren kan worden. Met elke box is het maximale verlies bekend en kunnen we dus spreken van kapitaalbescherming. Een voorbeeld maakt dit wellicht duidelijker. Stel dat een box wordt opgezet rondom een aandeel van bijvoorbeeld 25 euro. We kopen een call- en een putoptie die beide 12,- euro premie noteren. Door aan beide kanten één optie te kopen betekent dit een investering van 2 keer 12 is 24,- euro. Zoals wellicht bekend moet per optie gerekend worden in een veelvoud van honderd wat in dit geval een investering van 2.400,- euro betekent. RISICO BEHEERSING Omdat de calls en puts beide in-the-money gekocht worden is 2.000,- euro van de totale investering, intrinsieke waarde. Door aan twee kanten posities in te nemen is dit bedrag veilig gesteld ofwel gegarandeerd. Ongeacht wat er gebeurt, dit bedrag zullen we in álle gevallen terug ontvangen en is er dus sprake van een beperkt risico. Het maximale risico in dit voorbeeld is de resterende 400,- euro die we aan tijd-/verwachtingswaarde betalen. Later in dit rapport zullen we op dit begrip nader ingaan. Zoals ook in dit voorbeeld is bij elke variant op bovenstaande box-strategie het uitgangspunt dat van de investering zo'n 80% veilig is gesteld en bij aanvang minder dan 20% 'maximale verliespotentie' is. Geld verdienen met opties in élke markt 8 8

9 KAPITAAL BESCHERMING Op vorige pagina staat 'maximale verliespotentie' tussen aanhalingstekens. Tegelijk met het kopen van de opties gaan we immers ook opties 'schrijven' (lees: verkopen). Door zowel call- als putopties te schrijven, wordt dus op moment van investeren ook direct tweemaal premie geïncasseerd. In dit voorbeeld aan elke kant 100,- euro is dus 200,- euro. Deze kunnen we meteen in mindering brengen op de 'teveel betaalde' 400,- euro die we bij de koopposities aan tijd-/verwachtingswaarde betalen. Het maximaal verlies is zo reeds bij de start al gereduceerd tot 400,- min 200,- is 200,- euro. In dit voorbeeld een maximaal risico dus van slechts 8,5 % over de investering. De investering is reeds bij aanvang voor 90% veilig gesteld Door koopposities longterm en schrijfposities shortterm in te nemen kan het schrijven met regelmaat worden herhaald. Het potentiële verlies wordt hierdoor na korte tijd omgezet in winst waardoor er zelfs sprake van 100% kapitaalbescherming is. Afhankelijk van de tijd waarin een 'box' actief is worden met Optieboxen rendementen gegenereerd van tussen 2% en 6% per maand en in sommige maanden zelfs meer dan dat. Ofwel rendement van tussen 25% en 70% op jaarbasis. Het neerwaarts risico is hierbij gemaximaliseerd en geldt slechts voor een beperkte periode. We kunnen dus stellen dat het risico van beleggen met deze strategie volledig onder controle is. BELANGRIJKE PARAMETERS Zowel bij het kopen als verkopen van opties is selectie belangrijk om tot de keuze van de juiste opties te komen. Om optimaal rendement te maken en tevens om de risico's tot een minimum te beperken hanteren we twee criteria om de meest optimale posities te bepalen. Deze twee parameters zijn de "Impliciete Volatiliteit" en het "Agiopercentage van Opties". Geld verdienen met opties in élke markt 9 9

10 LITERATUUR OVER VOLATILITEIT Over volatiliteit is al veel geschreven. Als u over dit begrip diepgaander geïnformeerd wilt worden verwijzen we graag naar de hieronder genoemde literatuur. Als een eenvoudige uitleg voor u volstaat kunt u direct verder lezen onder het kopje 'Wat is Volatiliteit'. In de financiële wereld is het 'Option Pricing Model' van Black & Scholes het meest toegepaste model om de theoretische waarde van opties te bepalen. In dit waarderingsmodel wordt naast de actuele koers van de onderliggende aandelen of indices ook de volatiliteit gebruikt die maatgevend is voor de bewegelijkheid van betreffende koers of index. Daarnaast houdt het Black & Scholes model bij de waardering ook rekening met de rente die kan worden verkregen op het vermogen dat met aanschaf van de optie gemoeid is. Vooral voor langlopende opties is dit mede van invloed op de premie. Hieruit blijkt tevens dat uiteraard de resterende looptijd van opties een rol speelt in de waardering. Bij toepassen van dit model wordt dagelijks voor elke optieserie een nieuwe 'implied volatility' berekend om deze optimaal aan te laten sluiten op de huidige markt en de marktontwikkeling van de laatste dagen. Hiermee wordt tevens een goed beeld gecreëerd van toekomstige premies. Bovenstaande formule wordt beschreven in een standaardwerk over opties: ''Option Volatility and Pricing'' van Sheldon Natenberg. Hierin worden waardes van beweeglijkheid in grafiekvorm behandeld maar ook in getallen tussen 1 en 100 wat duidt op procenten. In Natenbergs boek worden begrippen als volatility, historical volatility en implied volatility behandeld. Ook in standaardwerken als "Options as a Strategic Investment" van Lauwrence G. McMillan en "Options, Futures and Other Derivatives" van John Hull, kunt u uitgebreide informatie vinden. Geld verdienen met opties in élke markt 10 10

11 WAT IS VOLATILITEIT Samengevat kunnen we als volgt een definitie formuleren: "Volatiliteit geeft aan hoe onzeker de waarde van een aandeel of index is ten opzichte van een gemiddelde waarde of beweeglijkheidindex". Als we een serie koersen uitzetten kunnen we daarin een bewegelijkheid vaststellen die als volatiliteit kan worden aangemerkt. Als daarvoor koersen uit het verleden worden gebruikt spreken we in dat geval over 'historische volatiliteit'. Uitgedrukt in een getal betekent het, dat hoe hoger het getal des te groter is in die periode de beweging ten opzichte van een gemiddelde waarde. 'VOLATILITY' VERSUS 'IMPLIED VOLATILITY' Met 'Historische Volatiliteit' wordt de beweeglijkheid van koersen uit het verleden aangegeven. Een ander begrip is 'Implied Volatility' wat u in beleggerslectuur ook vaak zult tegenkomen. Met dit laatste wordt de volatiliteit bedoeld die 'impliciet' voortkomt uit de optiepremies over een bepaalde periode. Er wordt dus niet direct gekeken naar de koersen van onderliggende waardes maar naar de premies van opties. Dit is vooral belangrijk bij at-the-money en near-the-money opties. Bij zwalkende koersen kunnen optiepremies zo fluctueren dat er sprake is van hoge bewegelijkheid. Premies geven dan een hoge 'Implied Volatiliteit' aan, terwijl de 'Historische Volatiliteit' over de onderliggende aandelen in dezelfde periode beduidend lager kan zijn. In 'Implied Volatility' is dus ook de beweeglijkheid van zwalkende koersen verdisconteerd. Uit bovenstaande wordt door beleggers vertrouwen gedestilleerd voor toekomstige koersen. Om toekomstige optiepremies te berekenen wordt deze volatiliteit als betere indicator gezien dan de historische volatiliteit. Geld verdienen met opties in élke markt 11 11

12 RISIKO-MANAGEMENT Instrumenten als 'volatility' en meer specifiek 'implied volatility' zijn ook in het kader van risk-management bijzonder dankbare hulpmiddelen. Beide zijn immers bedoeld om de beweeglijkheid van koersen en indices te meten. En meten is weten. Met de beschikking over deze hulpmiddelen hoef je jezelf niet meer aan de beursgoden over te leveren maar kun je wiskundig en met chirurgische precisie, kansen en risico's berekenen. Zoals we zagen geeft 'historische volatiliteit' de mate van beweeglijkheid aan uit het verleden. Deze volatiliteit meet namelijk de beweeglijkheid van een beleggingsproduct over een (zelf te bepalen) periode in het verleden. Historie is heel precies te meten omdat alle gegevens voorhanden zijn. Dat het desondanks niet eenvoudig is om hieraan de juiste conclusies te verbinden weet elke enigszins ingelichte belegger. Als het eenvoudig was zouden ze allemaal steenrijk zijn. TOEKOMST METEN Het is ook mogelijk om beweeglijkheid te meten met gegevens gebaseerd op de toekomst. Omdat we ook in de toekomst succesvol willen zijn is deze manier van meten uiteraard interessanter. Het meten van de toekomst klinkt futuristischer dan het in werkelijkheid is. Om de verwachte beweeglijkheid vast te stellen gaat men ook uit van de toekomst zelf. Aangeduid als 'Implied Volatility' ofwel 'Impliciete Volatiliteit' wordt informatie via een omweg verkregen. Verwachtingen van marktpartijen over toekomstige ontwikkelingen wordt namelijk gemeten. Niet via interviews maar stilzwijgend via transacties op de beurs. Marktpartijen zijn uiteraard direct financieel betrokken bij toekomstig koersverloop en slaan bij hun aankopen geen vrijblijvende slag in de lucht. Hun verwachtingen komen onmiddellijk tot uitdrukking in de premies die ze betalen c.q. ontvangen voor opties. Het premieverloop hiervan is dan ook een prima maatstaf voor de risico's die beleggers er aan toekennen en voor de beweeglijkheid die zij verwachten van de onderliggende waardes. Geld verdienen met opties in élke markt 12 12

13 SELECTEREN VAN DE JUISTE OPTIES Om met beleggen in opties rendement te kunnen maken is het belangrijk de juiste opties te selecteren. Dit geldt voor het kopen maar ook voor het 'schrijven' van opties. Bij opzetten van een strategie rondom een aandeel dienen we minmaal te weten hoe de koers van dit aandeel zich gedraagt. Zetten we strategieën op rondom indices dan is het goed om vooraf de gedragingen van deze index in beeld te brengen. Bij selectie van opties is kennis over beweeglijkheid van de onderliggende waarde dus belangrijk. Voor een optimaal rendement is daarnaast ook beheersen van de risico's uitermate belangrijk. Lang heeft men gedacht dat risico een onmeetbaar fenomeen was. Tegenwoordig zijn de risico's van beleggen via statistisch onderzoek echter prima te meten. Werd vroeger beleggen nog als gokken gezien, in deze tijd hebben we ook zeer wel de keuze om veilig te beleggen. BELEGGEN MET DE GODEN OF MET KENNIS Je kunt je dan ook afvragen waarom zoveel mensen nog zoveel geld verliezen met beleggen? Het antwoord hierop vinden we in onwetendheid. De meeste beleggers zijn volledig ondeskundig. Ze zijn slechts volgzaam en bewegen zich op de beurs omdat anderen dat ook doen. Zonder te weten wát ze aan het doen zijn. Hierbij moet u niet alleen denken aan particuliere beleggers die voor ruim 30% de dienst uitmaken op de beurs. Het is verbazingwekkend om te constateren dat ook veruit de meeste zogenaamde professionals amper weten welk ze spel ze spelen. En als ze al voldoende kennis bezitten zijn ze vaak gebonden aan opgelegde beperkingen en kunnen ze om die reden voor hun cliënten niet adequaat een portefeuille beheren. Om jezelf tegen verliezen te beschermen is het aan te raden om niet in beschermengelen geloven. Ga ervan uit dat bij beleggen in alle gevallen de volledige verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Geld verdienen met opties in élke markt 13 13

14 OPTIEPREMIE OF VERZEKERING De koers van opties noemen we premie, enigszins te vergelijken met een verzekering. Als de kans op een hogere koers groeit zullen schrijvers een hogere vergoeding ('risicopremie') vragen voor hun calls. Het risico op een slechte afloop van hun transactie wordt immers groter. Hetzelfde geldt voor premies van putopties maar dan bij koersdalingen. Wanneer de kans op een stijgende koers kleiner wordt zullen kopers van callopties minder geneigd zijn ('risicopremie') te betalen. Schrijvers zullen in deze situatie met minder premie genoegen nemen. Als de koers van de onderliggende waarde niet stijgt nemen hun kansen op verlies immers af. Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat vooral de tijd-/verwachtingswaarde van optiepremies ons een goed beeld geeft van de verwachtingen over de toekomst. Vooral als we daarbij de meer liquide opties nemen. Hoe meer omzet een optie heeft des te beter de premie een consensus weergeeft omdat deze dan een afspiegeling is van een grotere gezamenlijke marktverwachting. OPTIES ALS GRAADMETER Als het beursklimaat verandert ook de implied volatility. Is de markt onrustig dan zal deze hoog zijn. Onrust uit zich in frequenter en sterker op en neer bewegende koersen. Implied volatility wordt daarom ook wel 'fear gauge' genoemd. Een graadmeter van angst die op de beurs heerst en die zich vertaalt in hogere of lagere risicopremies. Dat we met volatiliteit als indicator de toekomst niet kunnen voorspellen mag duidelijk zijn. Het woord voorspellen kan elke belegger sowieso beter uit zijn vocabulaire verwijderen. Ideeën en verwachtingen van beleggers die op een bepaald moment heersen komen in deze indicator echter wél zeer goed tot uitdrukking. De wetenschap over beweeglijkheid van onderliggende waardes samen met voldoende kennis over de dynamiek van opties kunnen we combineren tot winstgevende optiestrategieën. Geld verdienen met opties in élke markt 14 14

15 DYNAMIEK VAN OPTIEPREMIES Om veranderingen in premies te doorzien kijken we naar de samenstelling hiervan. Optiepremies bestaan voor een deel uit intrinsieke waarde en een deel uit tijd- en verwachtingswaarde. De intrinsieke waarde is een objectief gegeven. Het is de prijs die een optie werkelijk waard is. Namelijk het verschil tussen twee vaststaande gegevens op enig moment, de huidige koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie. Er is uiteraard slechts sprake van intrinsieke waarde als de uitoefenprijs van een calloptie lager is dan de koers van de onderliggende waarde en bij putopties als de uitoefenprijs hoger is dan de actuele koers. INTRINSIEKE WAARDE We bekijken dit aan de hand van een voorbeeld. Stel een aandeel noteert 25,- euro. We nemen daarbij de call met uitoefenprijs 15. Deze optie heeft op dat moment dus een werkelijke waarde van 10,- euro. Met deze optie in bezit mogen we het aandeel immers voor 15,- euro aankopen. Ditzelfde geldt voor putopties maar dan andersom. Hiermee mogen we een aandeel voor de uitoefenprijs verkopen. De uitoefenprijs van een putoptie met uitoefenprijs 35 heeft dus een werkelijke waarde van 10,- euro omdat dan het aandeel voor 10,- euro boven de beurkoers mag worden verkocht. TIJD- EN VERWACHTINGSWAARDE Een tweede component in optiepremies is de tijd- en verwachtingswaarde en met name voor de box-strategie belangrijk. De hoogte hiervan wordt ondermeer bepaald door de resterende looptijd van de optie in combinatie met de huidige rentestand. Maar ook in hoge mate door verwachtingen die beleggers hebben over de toekomstige koers van de onderliggende waarde. Dit laatste is indicatief voor het risico dat aan een optie wordt toegedicht. Het zegt iets over de kans dat een optie winst of verlies zal opleveren. En over de kans dat de onderliggende waarde bepaalde koersniveaus wel of niet zal bereiken. Geld verdienen met opties in élke markt 15 15

16 Deze kans komt tot uiting in het spel van vraag en aanbod dat kopers en schrijvers spelen. Kopers van calls zijn erbij gebaat dat de onderliggende waarde een zo hoog mogelijke koers bereikt. Zodra ze deze kans groter achten zijn ze bereid meer premie te betalen. Bij puts is dit andersom. Schrijvers hebben uiteraard liever dat de onderliggende koers zo weinig mogelijk beweegt. In dat geval is zal er rustig tijd- en verwachtingswaarde van de optiepremie worden afgeknabbeld naarmate de expiratie nadert. Hierdoor hoeven zij minder te betalen als ze hun positie willen sluiten. DELTA EN AGIO VAN OPTIES Bij het bepalen welke opties interessant zijn om strategieën mee op te zetten wordt ook het Agiopercentage en de Delta van opties meegewogen. Deze laatste meet in procenten de gevoeligheid van de waarde van opties ten opzichte van een verandering van het onderliggende aandeel of index. Callopties hebben altijd een positieve Delta en putopties een negatieve. Vooral bij strategieën waar naast kopen ook opties worden geschreven, is Delta een belangrijke factor bij de selectie van meest winstgevende opties. Globaal kunnen we stellen dat deep-in-the-money opties met een lange looptijd veelal een Delta van 100% hebben. Eén euro verandering van de aandelenkoers of index levert ook één euro verandering in optiepremie op. Dit houdt in dat bij een stijgende of gelijkblijvende onderliggende waarde de optie nagenoeg één op één meebeweegt. In deze gevallen spreken we van opties met het karakteristiek dat gelijk is aan dat van de onderliggende waarde. Tevens is in deze opties een laag agiopercentage aanwezig. In de regel zijn deze opties dan ook interessant om te kopen. Out-of-the-money opties daarentegen hebben doorgans een Delta in de buurt van 50%. Zij bewegen dus slechts de helft t.o.v. de onderliggende waarde. Deze opties zijn in de regel interessant om te schrijven. Enerzijds door de lage Delta maar ook omdat in deze opties (nog) geen intrinsieke waarde zit. De premie bestaat uitsluitend uit tijd- en verwachtingswaarde. Door de hoge agiowaarde die hierdoor in de premie is vertegenwoordigd zal de tijd en dus ook de premie van deze opties naar de schrijver toelopen. Geld verdienen met opties in élke markt 16 16

17 DIT RAPPORT WORDT U AANGEBODEN U ontvangt dit gratis rapport van het Team van Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. Optiebox is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit hem in de eenvoud. Omdat het zonder enige beleggingskennis toepasbaar is kan elke belegger de Optiebox strategieën zelfstandig toepassen. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren naar een scherm hoeft te staren. Het is zelfs uit te voeren met een zeer geringe tijdsbesteding Met elke box creëert u een eigen geldmachientje met rendementen van 2% tot 9% per maand. We kunnen de methode met recht een veilige manier van beleggen noemen omdat er sprake is van kapitaalbescherming. Daarnaast werkt de srategie in elke markt, omhoog, omlaag en zijwaarts! VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONZE WEBSITE Hier treft u ondermeer aan: antwoorden op veel gestelde vragen resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm reacties van deelnemers die reeds optieboxen toepassen Met vriendelijke groet HET OPTIEBOX TEAM Peter Berger en François Franken Geld verdienen met opties in élke markt 17 17

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Vestics Handboek 04-01-2005

Vestics Handboek 04-01-2005 Vestics Handboek 04-01-2005 Contents I Table of Contents Foreword 0 P art I Technische Analyse 3 1 Backtesten... en optimaliseren 3 Enkele opmerkingen...... vooraf.....................................................................

Nadere informatie

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE SOPHIESLOT&SEBASTIAN SNIJDERS 1FEBRUARI214 Algorithmic Trading & Quantitative Finance Een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerd handelssysteem

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals

Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals geld met opties? DISCLAIMER-AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID Cashflowopties.com is een produkt en website van Volatility Trading BVBA, met statutaire

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie