E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA"

Transcriptie

1 E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN

2 AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. WAT IS OPTIEBOX beleggen in opties volgens bewezen strategieën een véilige methode door kapitaalbescherming toepasbaar op indices, trackers en ETF's de kracht van de methode zit hem in de eenvoud er komt geen technische analyse aan te pas uit te voeren met zeer geringe tijdsbesteding u hoeft geen uren per dag naar een scherm te staren elke zelfstandige belegger kan Optieboxen toepassen simpele, zeer effectieve methoden met rendementen van 2% tot 6% per maand, ofwel 24% tot % per jaar Met dit rapport willen wij u inzicht geven in de optiematerie en in de selectiemethoden die wij hanteren bij het samenstellen van de diverse optiebox-strategieën. Voor meer informatie kijk op onze website TEVENS KUNT U OP DEZE WEBSITE AANVRAGEN: een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties" en u kunt zich opgeven voor de gratis "Optiebox-Nieuwsbrief" hiermee wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten die met actuele optieboxen gemaakt worden. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 2 2

3 "INVESTING IS NOT AN ART BUT A SCIENCE" Of in goed Nederlands: Beleggen is geen Kunst maar een Vaardigheid. En een vaardigheid kun je aanleren. Vergelijk het met lopen, fietsen en autorijden. Toch zijn er hele volkstammen die denken dat ze het al kunnen, zónder het eerst te leren. Zodra ze geld hebben en van anderen mensen horen dat zij beleggen op de beurs, gaan ze zelf ook aan de slag en zien ze wel waar het schip strandt. Zolang koersen stijgen is er niks aan de hand. Dan kan iedereen rendement maken. Maar sinds de Internetbubbel van 2001 en de crash van weten we inmiddels, dat het een utopie is om hier je succes van af te laten hangen. Door te beleggen in aandelen hoop je op stijgende koersen maar als deze dalen verdampt je investering letterlijk als sneeuw voor de zon. De 'mooie' verhalen van banken en vermogensbeheerders dat het veilig is om in aandelen te beleggen zijn uiteindelijk een fabeltje gebleken. Beleggers die na 7 jaar eindelijk hun verlies van 2001 weer hadden goedgemaakt, prijsden zich gelukkig dat ze eindelijk weer terug waren op 'af'. Prompt zagen in 2008 opnieuw 60% tot 70% van hun kapitaal 'in lucht' opgaan. De stelling dat aandelen een veilige haven zouden zijn kan met deze werkelijkheid dan ook naar het rijk der fabeltjes worden verwezen. VEILIG BELEGGEN De beurs kent slechts één beleggingsinstrument waarmee je véilig kunt beleggen. Dat leert de praktijk van alledag steeds weer. Alleen met opties kun je véilige posities innemen. In tegenspraak tot wat door zogenaamde 'deskundige adviseurs' vaak gezegd wordt. Vanuit onwetendheid stellen zij dat opties gevaarlijke instrumenten zijn waarmee je slechts kunt speculeren. Dat deze stelling geen steek houdt maakt het volgende voorbeeld duidelijk. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 3 3

4 WAARDE VAN OPTIES WORDT VAAK ONDERSCHAT Als pensioenfondsen maar ook beleggingsfondsen putopties onder hun portefeuilles hadden gekocht, zouden ze daarmee veel problemen hebben voorkomen. Putopties zijn een vorm van kapitaalbescherming ten top. Tegelijkertijd hebben deskundigen ook gelijk die zeggen dat je met opties wel degelijk kunt speculeren en grote verliezen kunt incasseren. Dat wordt ook grootschalig gedaan. Zowel door particuliere beleggers als door grote marktpartijen. Het uniéke aan deze instrumenten is echter, dat je ook de tegenpartij kunt zijn van deze speculanten. Met opties kun je immers aan twee kanten van de markt posities innemen. Met andere woorden, je kunt zowel aan de koop- als aan de verkoopkant opereren. Hierdoor is het mogelijk om risico's van beleggen onder controle te krijgen. En dit voorrecht is niet alleen gegeven aan grote partijen. Ook particuliere beleggers kunnen hiervan gebruik maken. EIGENSCHAPPEN VAN OPTIES BENUTTEN Daarnaast hebben opties de eigenschap dat je rendement kunt maken in élke markt. Zowel bij stijgende als bij dalende koersen en zelfs als koersen niét van hun plaats komen. Sterker nog, met opties is het mogelijk om zélf de hoogte van je rendement te beïnvloeden. Maar misschien wel de belangrijkste mogelijkheid die opties ons bieden is dat we er de risico's van beleggen mee kunnen beheersen. Het is dus niet alleen mogelijk om in elke situaties rendement te maken maar we kunnen tegelijkertijd ook het risico van beleggen onder controle houden. Al deze eigenschappen samen kunnen aan geen enkel ander beleggingsinstrument worden toegekend. Optiebox is dan ook als strategisch beleggingsmodel ontwikkeld, met als doel daarmee al deze positieve eigenschappen van opties optimaal te kunnen benutten. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 4 4

5 DE BOX-STRATEGIE Optieboxen is de naam van enkele strategieën waarmee in opgaande en neergaande markten een mooi rendement gemaakt kan worden. Tevens wordt met deze manier van beleggen het risico tot een minimum beperkt. Om dit te bereiken is selecteren van de juiste opties erg belangrijk. Bij de selectie maken we daarom gebruik van 3 belangrijke parameters te weten, 'Impliet Volatility' en het 'Agiopercentage van opties' en de "Trendmatrix". MINI-CURSUS OPTIES Het is niet de bedoeling van dit rapport om alle aspecten van opties te behandelen. Op internet zijn hiervoor diverse goede sites beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is een complete "Mini-cursus Opties" die u op onze website aantreft. De schrijver daarvan is François Franken. Met zo'n twintig jaar ervaring in de financiële wereld kan hij u als optie-expert en beurscoach als geen ander informeren over véilig beleggen met opties. De basisuitgangspunten van Optieboxen behandelt hij tijdens zijn seminars "Ondernemend Beleggen". Deelnemers aan deze opleiding zijn altijd erg enthousiast. Ze geven aan veel profijt te hebben van wat ze geleerd hebben over beleggen in het algemeen en over opties in het bijzonder. Tijdens de opleiding wordt beleggers geleerd om met de Ondernemend Beleggen Methode op een veilige manier rendement te maken door hier slechts enkele uren per week tijd aan te besteden. De methode brengt je back-to-basics en de kracht ervan schuilt hem in de eenvoud. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 5 5

6 "ONDERNEMEND BELEGGEN" ALS BRON De Ondernemend Beleggen Methode is een totaal benadering van portefeuillebeheer en wordt door François Franken uitvoerig behandeld tijdens een tweedaags seminar. Voor deelnemers aan dit seminar is een terugkombijeenkomst ingebouwd waar hun ervaringen van de afgelopen maanden geëvalueerd worden. Ook worden dan ideeën uitgewisseld en blijkt dat deelnemers verschillende onderdelen van de methode vaak als zelfstandige strategieën toepassen. Wat daarbij opvalt is dat de onderdelen, ook als ze los van elkaar gebruikt worden, voor hele mooie rendementen zorgen. Alle onderdelen werken op zichzelf goed omdat het één voor één beproefde methoden zijn. Samen in een goede balans versterken ze elkaar en zorgen zij voor een optimaal rendement in combinatie met een maximale bescherming. Vooral dit laatste is een stokpaardje van François Franken. Beleggen moet volgens hem uiteraard een lucratieve bezigheid zijn maar tegelijkertijd moet een behoorlijke mate van bescherming aanwezig zijn. Vanuit dit principe behandelt hij tijdens zijn seminars ook de optiebox. Door beleggers met enige kennis van opties kan dezelfde strategie in diverse vormen en met verschillende onderliggende waardes worden toegepast, ook zonder dat deze gekoppeld is aan de Ondernemend Beleggen Methode. Voor een bijzonder boeiende kennismaking met de dynamiek van opties raden wij u aan om eens een MINI-SEMINAR VERDIENEN IN ELKE MARKT bij te wonen welke door François Franken verzorgd worden. Op de website kunt u zich aanmelden. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 6 6

7 OPEREER AAN TWEE KANTEN VAN DE MARKT Zoals we al zagen kunnen aan opties eigenschappen worden toebedeeld die verder aan geen enkel ander beleggingsinstrument toegekend kunnen worden. Vooral deze eigenschappen hebben geleid tot de ontwikkeling van Optiebox. De strategie is dan ook zodanig van aard dat daarmee de vele positieve eigenschappen van opties in het voordeel van beleggers optimaal benut kunnen worden. Met de box-strategieën worden in de basis vier posities ingenomen. Koopposities en tegelijkertijd verkoopposities zowel in call- als putopties. Hierdoor zijn we operationeel aan twee kanten van de markt. Vanuit deze vier posities is min of meer automatisch de naamgeving Box ontsproten. De strategie vormt immers een vierkant. In combinatie met de ingebouwde zekerheid en veiligheid was voor François de vergelijking met een box voor de hand liggend. Vooral als je tijdens de ontwikkeling van deze strategie een kind hebt van een leeftijd waardoor hij veilig in dit meubelstuk ligt te spelen. Koopposities worden ingenomen om aan het belangrijkste criterium te voldoen, namelijk 'veiligheid'. Tevens wordt het risico van beleggen hiermee gecontroleerd. Daarnaast worden de verkoopposities, die in optietermen als 'schrijven' worden aangeduid, hiermee geheel of gedeeltelijk afgedekt. Deze schrijfposities zijn noodzakelijk voor het genereren van inkomen waarmee een bepaalde mate van zekerheid als belangrijk onderdeel van de strategie is ingebouwd. ZEKERHEID, VEILIGHEID EN KAPITAALBESCHERMING Bij het ontwikkelen van de Box-strategieën hebben deze drie elementen als belangrijke uitgangspunten voorop gestaan. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 7 7

8 LITERATUUR OVER VOLATILITEIT Over volatiliteit is al veel geschreven. Als u over dit begrip diepgaander geïnformeerd wilt worden verwijzen we graag naar de hieronder genoemde literatuur. Als een eenvoudige uitleg voor u volstaat kunt u direct verder lezen onder het kopje 'Wat is Volatiliteit'. In de financiële wereld is het 'Option Pricing Model' van Black & Scholes het meest toegepaste model om de theoretische waarde van opties te bepalen. In dit waarderingsmodel wordt naast de actuele koers van de onderliggende aandelen of indices ook de volatiliteit gebruikt die maatgevend is voor de bewegelijkheid van betreffende koers of index. Daarnaast houdt het Black & Scholes model bij de waardering ook rekening met de rente die kan worden verkregen op het vermogen dat met aanschaf van de optie gemoeid is. Vooral voor langlopende opties is dit mede van invloed op de premie. Hieruit blijkt tevens dat uiteraard de resterende looptijd van opties een rol speelt in de waardering. Bij toepassen van dit model wordt dagelijks voor elke optieserie een nieuwe 'implied volatility' berekend om deze optimaal aan te laten sluiten op de huidige markt en de marktontwikkeling van de laatste dagen. Hiermee wordt tevens een goed beeld gecreëerd van toekomstige premies. Bovenstaande formule wordt beschreven in een standaardwerk over opties: ''Option Volatility and Pricing'' van Sheldon Natenberg. Hierin worden waardes van beweeglijkheid in grafiekvorm behandeld maar ook in getallen tussen 1 en 100 wat duidt op procenten. In Natenbergs boek worden begrippen als volatility, historical volatility en implied volatility behandeld. Ook in standaardwerken als "Options as a Strategic Investment" van Lauwrence G. McMillan en "Options, Futures and Other Derivatives" van John Hull, kunt u uitgebreide informatie vinden. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 8 8

9 WAT IS VOLATILITEIT Samengevat kunnen we als volgt een definitie formuleren: "Volatiliteit geeft aan hoe onzeker de waarde van een aandeel of index is ten opzichte van een gemiddelde waarde of beweeglijkheidindex". Als we een serie koersen uitzetten kunnen we daarin een bewegelijkheid vaststellen die als volatiliteit kan worden aangemerkt. Als daarvoor koersen uit het verleden worden gebruikt spreken we in dat geval over 'historische volatiliteit'. Uitgedrukt in een getal betekent het, dat hoe hoger het getal des te groter is in die periode de beweging ten opzichte van een gemiddelde waarde. 'VOLATILITY' VERSUS 'IMPLIED VOLATILITY' Met 'Historische Volatiliteit' wordt de beweeglijkheid van koersen uit het verleden aangegeven. Een ander begrip is 'Implied Volatility' wat u in beleggerslectuur ook vaak zult tegenkomen. Met dit laatste wordt de volatiliteit bedoeld die 'impliciet' voortkomt uit de optiepremies over een bepaalde periode. Er wordt dus niet direct gekeken naar de koersen van onderliggende waardes maar naar de premies van opties. Dit is vooral belangrijk bij at-the-money en near-the-money opties. Bij zwalkende koersen kunnen optiepremies zo fluctueren dat er sprake is van hoge beweeglijkheid. Premies hebben dan een hoge 'Implied Volatiliteit' terwijl de 'Historische Volatiliteit' over de onderliggende aandelen in dezelfde periode beduidend lager kan zijn. In 'Implied Volatility' is dus ook de beweeglijkheid van zwalkende koersen verdisconteerd. Beleggers putten hieruit vertrouwen voor toekomstige koersen. Om optiepremies te berekenen wordt deze impliciete volatiliteit als een betere en betrouwbaardere indicator gezien dan de historische volatiliteit. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 9 9

10 RISIKO-MANAGEMENT Instrumenten als 'volatility' en meer specifiek 'implied volatility' zijn ook in het kader van risk-management bijzonder dankbare hulpmiddelen. Beide zijn immers bedoeld om de beweeglijkheid van koersen en indices te meten. En meten is weten. Met de beschikking over deze hulpmiddelen hoef je jezelf niet meer aan de beursgoden over te leveren maar kun je wiskundig en met chirurgische precisie, kansen en risico's berekenen. Zoals we zagen geeft 'historische volatiliteit' de mate van beweeglijkheid aan uit het verleden. Deze volatiliteit meet namelijk de beweeglijkheid van een beleggingsproduct over een (zelf te bepalen) periode in het verleden. Historie is heel precies te meten omdat alle gegevens voorhanden zijn. Dat het desondanks niet eenvoudig is om hieraan de juiste conclusies te verbinden weet elke enigszins ingelichte belegger. Als het eenvoudig was zouden ze allemaal succesvol zijn. TOEKOMST METEN Het is ook mogelijk om beweeglijkheid te meten met gegevens gebaseerd op de toekomst. Omdat we ook in de toekomst succesvol willen zijn is deze manier van meten uiteraard interessanter. Het meten van de toekomst klinkt veelbelovender dan het in werkelijkheid is. Om verwachte beweeglijkheid vast te stellen gaat men uit van de toekomst zelf. Aangeduid als 'Implied Volatility' ofwel 'Impliciete Volatiliteit' wordt informatie via een omweg verkregen. Verwachtingen van marktpartijen over toekomstige ontwikkelingen worden namelijk gemeten. Niet via interviews maar stilzwijgend via transacties op de beurs. Marktpartijen zijn direct financieel betrokken bij toekomstig koersverloop. Hun verwachtingen komen dan ook onmiddellijk tot uitdrukking in premies die ze betalen c.q. ontvangen voor opties. Het premieverloop hiervan is dan ook een prima maatstaf voor de risico's die beleggers er aan toekennen en voor de beweeglijkheid die zij verwachten van de onderliggende waardes. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1010

11 SELECTEREN VAN DE JUISTE OPTIES Om met beleggen in opties rendement te kunnen maken is het belangrijk de juiste opties te selecteren. Dit geldt voor het kopen maar ook voor het 'schrijven' van opties. Bij opzetten van een strategie rondom een aandeel dienen we minmaal te weten hoe de koers van dit aandeel zich gedraagt. Zetten we strategieën op rondom indices dan is het goed om vooraf de gedragingen van deze index in beeld te brengen. Bij selectie van opties is kennis over beweeglijkheid van de onderliggende waarde dus belangrijk. Voor een optimaal rendement is daarnaast ook beheersen van de risico's uitermate belangrijk. Lang heeft men gedacht dat risico een onmeetbaar fenomeen was. Tegenwoordig zijn de risico's van beleggen via statistisch onderzoek echter prima te meten. Werd vroeger beleggen nog als gokken gezien, in deze tijd hebben we ook zeer wel de keuze om veilig te beleggen. BELEGGEN MET DE GODEN OF MET KENNIS Je kunt je dan ook afvragen waarom zoveel mensen nog zoveel geld verliezen met beleggen? Het antwoord hierop vinden we in onwetendheid. De meeste beleggers zijn volledig ondeskundig. Ze zijn slechts volgzaam en bewegen zich op de beurs omdat anderen dat ook doen. Zonder te weten wát ze aan het doen zijn. Hierbij moet u niet alleen denken aan particuliere beleggers die voor ruim 30% de dienst uitmaken op de beurs. Het is verbazingwekkend om te constateren dat ook veruit de meeste zogenaamde professionals amper weten welk spel ze spelen. En als ze al voldoende kennis bezitten zijn ze vaak gebonden aan opgelegde beperkingen en kunnen ze om die reden voor hun cliënten niet adequaat een portefeuille beheren. Om jezelf tegen verliezen te beschermen is het aan te raden om niet in beschermengelen geloven. Ga ervan uit dat bij beleggen in alle gevallen de volledige verantwoordelijkheid bij jezelf ligt. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1111

12 OPTIEPREMIE OF VERZEKERING De koers van opties noemen we premie, enigszins te vergelijken met een verzekering. Als de kans op een hogere koers groeit zullen schrijvers een hogere vergoeding ('risicopremie') vragen voor hun calls. Het risico op een slechte afloop van hun transactie wordt immers groter. Hetzelfde geldt voor premies van putopties maar dan bij koersdalingen. Wanneer de kans op een stijgende koers kleiner wordt zullen kopers van callopties minder geneigd zijn ('risicopremie') te betalen. Schrijvers zullen in deze situatie met minder premie genoegen nemen. Als de koers van de onderliggende waarde niet stijgt nemen hun kansen op verlies immers af. Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat vooral de tijd-/verwachtingswaarde van optiepremies ons een goed beeld geeft van de verwachtingen over de toekomst. Vooral als we daarbij de meer liquide opties nemen. Hoe meer omzet een optie heeft des te beter de premie een consensus weergeeft omdat deze dan een afspiegeling is van een grotere gezamenlijke marktverwachting. OPTIES ALS GRAADMETER Als het beursklimaat verandert ook de implied volatility. Is de markt onrustig dan zal deze hoog zijn. Onrust uit zich in frequenter en sterker op en neer bewegende koersen. Implied volatility wordt daarom ook wel 'fear gauge' genoemd. Een graadmeter van angst die op de beurs heerst en die zich vertaalt in hogere of lagere risicopremies. Dat we met volatiliteit als indicator de toekomst niet kunnen voorspellen mag duidelijk zijn. Het woord voorspellen kan elke belegger sowieso beter uit zijn vocabulaire verwijderen. Ideeën en verwachtingen van beleggers die op een bepaald moment heersen komen in deze indicator echter wél zeer goed tot uitdrukking. De wetenschap over beweeglijkheid van onderliggende waardes samen met voldoende kennis over de dynamiek van opties kunnen we combineren tot winstgevende optiestrategieën. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1212

13 DYNAMIEK VAN OPTIEPREMIES Om veranderingen in premies te doorzien kijken we naar de samenstelling hiervan. Optiepremies bestaan voor een deel uit intrinsieke waarde en een deel uit tijd- en verwachtingswaarde. De intrinsieke waarde is een objectief gegeven. Het is de prijs die een optie werkelijk waard is. Namelijk het verschil tussen twee vaststaande gegevens op enig moment, de huidige koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie. Er is uiteraard slechts sprake van intrinsieke waarde als de uitoefenprijs van een calloptie, lager is dan de koers van de onderliggende waarde en bij putopties als de uitoefenprijs hoger is dan de actuele koers. INTRINSIEKE WAARDE Laten we dit eens bekijken aan de hand van een aandeel dat 25,- euro noteert. Als we dan een calloptie nemen met uitoefenprijs 15 dan heeft deze op dat moment dus een werkelijke waarde van 10,- euro. Met deze optie in bezit mogen we immers het aandeel voor 15,- euro aankopen. Ditzelfde geldt voor putopties maar dan andersom. Hiermee mogen we immers een aandeel voor de uitoefenprijs verkopen. Een putoptie met uitoefenprijs 35 heeft dus een werkelijke waarde van 10,- euro omdat dan het aandeel voor 10,- euro meer dan de beurskoers mag worden verkocht. TIJD- EN VERWACHTINGSWAARDE Een tweede component in optiepremies is de tijd- en verwachtingswaarde en met name voor de box-strategieën belangrijk. De hoogte hiervan wordt ondermeer bepaald door de resterende looptijd van de optie in combinatie met de huidige rentestand. Maar ook in hoge mate door verwachtingen die beleggers hebben over de toekomstige koers van de onderliggende waarde. Dit laatste is indicatief voor het risico dat aan een optie wordt toegedicht. Het zegt iets over de kans dat een optie winst of verlies zal opleveren. En over de kans dat de onderliggende waarde bepaalde koersniveaus wel of niet zal bereiken. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1313

14 Deze kans komt tot uiting in het spel van vraag en aanbod dat kopers en schrijvers spelen. Kopers van calls zijn erbij gebaat dat de onderliggende waarde een zo hoog mogelijke koers bereikt. Zodra ze deze kans groter achten zijn ze bereid meer premie te betalen. Bij puts is dit andersom. Schrijvers hebben uiteraard liever dat de onderliggende koers zo weinig mogelijk beweegt. In dat geval is zal er rustig tijd- en verwachtingswaarde van de optiepremie worden afgeknabbeld naarmate de expiratie nadert. Hierdoor hoeven zij minder te betalen als ze hun positie willen sluiten. DELTA EN AGIO VAN OPTIES Bij het bepalen welke opties interessant zijn om strategieën mee op te zetten wordt ook het Agiopercentage en de Delta van opties meegewogen. Deze laatste meet in procenten de gevoeligheid van de waarde van opties ten opzichte van een verandering van het onderliggende aandeel of index. Callopties hebben altijd een positieve Delta en putopties een negatieve. Vooral bij strategieën waar naast kopen ook opties worden geschreven, is Delta een belangrijke factor bij de selectie van meest winstgevende opties. Globaal kunnen we stellen dat deep-in-the-money opties met een lange looptijd veelal een Delta van 100% hebben. Eén euro verandering van de aandelenkoers of index levert ook één euro verandering in optiepremie op. Dit houdt in dat bij een stijgende of gelijkblijvende onderliggende waarde de optie nagenoeg één op één meebeweegt. In deze gevallen spreken we van opties met het karakteristiek dat gelijk is aan dat van de onderliggende waarde. Tevens is in deze opties een laag agiopercentage aanwezig. In de regel zijn deze opties dan ook interessant om te kopen. Out-of-the-money opties daarentegen hebben doorgaans een Delta in de buurt van 50%. Zij bewegen dus slechts de helft t.o.v. de onderliggende waarde. Deze opties zijn in de regel interessant om te schrijven. Enerzijds door de lage Delta maar ook omdat in deze opties (nog) geen intrinsieke waarde zit. De premie bestaat uitsluitend uit tijd- en verwachtingswaarde. Door de hoge agiowaarde die hierdoor in de premie is vertegenwoordigd zal de tijd en dus ook de premie van deze opties naar de schrijver toelopen. Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1414

15 DIT E-BOOK WORDT U AANGEBODEN U ontvangt dit e-book van het Team van Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden. Optiebox is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit hem in de eenvoud. Omdat het zonder enige beleggingskennis toepasbaar is kan elke belegger de Optiebox strategieën zelfstandig toepassen. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren naar een scherm hoeft te staren. Het is zelfs uit te voeren met een zeer geringe tijdsbesteding Met elke box creëert u een eigen geldmachientje met rendementen van 2% tot 6% per maand. We kunnen de methode met recht een veilige manier van beleggen noemen omdat er sprake is van kapitaalbescherming. Daarnaast werkt de strategie in markten die zowel omhoog, omlaag als zijwaarts bewegen! VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT OP ONZE WEBSITE Met vriendelijke groet HET OPTIEBOX TEAM Marc van der Burgt François Franken Ton Prins Laat geld voor je werken in plaats van andersom 1515

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie