Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse"

Transcriptie

1 Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Varsseveld, 12 januari 2014

2 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker bij het nemen van aan- en verkoop beslissingen van dagelijks verhandelbare financiële producten op de bekende beurzen. Andix Wizard doet dit door actuele koersdata te verzamelen en deze te analyseren met behulp van technische analyse. De analyse leidt tot een scenario waarin zowel de prijs als de tijd worden geprojecteerd en aankoop- en verkoop niveaus worden bepaald. Officiële koersdata leverancier Andix Wizard Aan- en Verkoop prijzen Broker Actuele koersen Technisch Analyse Order informatie Andix Wizard analyseert ca. 175 fondsen wereldwijd, in de bijlage vindt u een overzicht van de gevolgde fondsen. De Andix Wizard applicatie is bereikbaar via: andix.apk (Android smart phone app, een 'on the road' versie van AndixWizard) Om Andix Wizard te kunnen gebruiken dient U geregistreerd te zijn. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de Andix organisatie (

3 Het gebruik van Andix Wizard Andix Wizard is direct te gebruiken in een browser of in speciaal hiervoor ontwikkelde Android app. Andix Wizard vraagt bij het opstarten om een gebruikersnaam en een wachtwoord. (Een gebruikersnaam en een wachtwoord krijgt u nadat u zich heeft geregistreerd als Andix Wizard gebruiker.) Daarna heeft u toegang tot koersen (per land), uitgebreide technische analyses en prijs/tijd scenario's. Andix Wizard technische analyse componenten Prijsvorming Aandelen prijzen bewegen van top naar bodem en vice-versa, deze bewegingen zijn binnen alle tijd-frames (kort lang) waarneembaar. Het bepalen van een top moment (=verkoop) en een bodem moment (=koop) is cruciaal om een goed rendement te behalen op een investering. Andix Wizard bepaalt aan de hand van de actuele prijsvorming in welke fase de prijsvorming zich bevindt. Andix Wizard onderscheidt hierbij de volgende prijsvormings-fases en acties: Prijsvormings fase Actie Risico Bodem vorming Opwaartse trend Top vorming Neerwaartse trend Opwaartse correctie binnen een neerwaartse trend Neerwaartse correctie binnen een opwaartse trend 1. Sluiten short positie(s) 2. Opbouwen long positie 1. Uitbouwen long positie 1. Sluiten long positie(s) 2. Opbouwen short positie 2. Uitbouwen short positie Bodem vorming kan langer aanhouden dan voorzien Top vorming kan langer aanhouden dan voorzien 1. Uitbouwen short positie Correctie kan overgaan in een opwaartse trend 1. Uitbouwen long positie Correctie kan overgaan in een neerwaartse trend Andix Wizard prijsvormings-fase diagrammen: Het diagram wordt voorgesteld als een 'pizza' waarbij de actuele prijsvorming wordt weergegeven met een witte pijl. De locatie van de pijl bepaald de prijsvormings-fase. Het groene deel van het diagram symboliseert prijsvorming met hogere prijzen. Het rode deel symboliseert prijsvorming met lagere prijzen. Indien de witte pijl zich in de 'Top' fase bevindt is sprake van top vorming, indien de witte pijl zich in de 'Bodem' fase bevindt is sprake van bodem vorming.

4 Voorbeelden prijsvorming diagrammen De actuele prijsvorming bevindt zich in een opgaande (=groen) trendmatige beweging. Hogere prijzen zijn te verwachten. De bodem is inmiddels gevormd en prijzen zijn op weg naar een top. De actuele prijsvorming bevindt zich in een opgaande (=groen) trendmatige beweging. Hogere prijzen zijn te verwachten maar het risico op top vorming neemt toe. De actuele prijsvorming bevindt zich in een neergaande (=rood) trendmatige beweging. Lagere prijzen zijn te verwachten en prijzen zijn op weg naar een bodem. De actuele prijsvorming bevindt zich in een correctieve beweging. Er is sprake van een neerwaartse correctie binnen een opgaande trend. Lagere prijzen zijn te verwachten maar zodra de correctieve beweging eindigt gaat de opwaartse trend verder.

5 Steun en weerstands nivo's De belangen rondom prijsvorming worden bepaald door ingenomen posities, binnen de prijsvorming worden dit steun (prijzen stijgen doordat er kopers in de markt komen) en weerstand (de prijzen dalen omdat de verkopers in de markt komen) niveaus genoemd. Met behulp van technische analyse zijn deze niveaus te identificeren. Overigens is het geen ijzeren wet dat de prijsvorming reageert zoals verwacht. In combinatie met het prijsvorming diagram, dat aangeeft in welke fase de prijsvorming zich bevindt, kunnen de steun- en weerstand nivo's behulpzaam zijn bij het vaststellen van koop- en verkoop prijzen. Andix Wizard presenteert deze informatie met behulp van een tweetal diagrammen: De richting van de pijl geeft de prijsvorming aan. In dit voorbeeld zijn prijzen te verwachten tot in de prijszone (=rood). Prijzen tussen markeren hierbij het prijsniveau waarop een long positie kan worden ingenomen. Het bruine gebied wordt als de neutrale zone beschouwd. In dit diagram worden de rode en de groene zone (uit bovenstaand diagram) geprojecteerd in de prijs-grafiek. Dit ter visualisatie van de niveaus. Naast deze niveaus zijn overige weerstand niveaus (rode horizontale lijnen) en steun niveaus (groene horizontale lijnen) ingetekend. Het voorkomen van meerdere rode lijnen rondom een prijs impliceert een verhoogde weerstand. Omgekeerd betekent het voorkomen van meerdere groene lijnen rondom een prijs een verhoogde steun.

6 Strategie diagram Alle informatie die gedurende het analyse proces is verzameld wordt door Andix Wizard samengebracht in een strategie. Andix Wizard maakt strategieën voor: 1. Opwaartse prijsvorming 2. Neerwaartse prijsvorming 3. Bodem vorming 4. Top vorming Strategieën worden opgesteld voor posities op basis van aandelen en op basis van verkochte call/put opties. Koop- en verkoopprijzen voor aandelen en vereiste premie opbrengst voor opties worden berekend. Ten behoeve van de positie-defensie worden stoploss niveaus bepaald. Andix Wizard bepaald de handels strategie door het potentieel af te zetten tegen het risico. Ingeval het potentieel groter is dan het risico zal Andix Wizard kiezen voor het potentieel (A), in het omgekeerde geval zal Andix Wizard kiezen voor het alternatieve scenario (B). Op basis van het actueel preferente scenario zal Andix Wizard een handels strategie voorstellen. Strategie voorbeeld In bovenstaand voorbeeld is het potentieel (8.29%) groter dan het risico (2,11%). Andix Wizard stelt een neerwaartse handelstrategie voor. De strategie bestaat uit: 1. Verkoop aandelen en/of verkoop call opties. De verkoopprijs voor aandelen bedraagt in dit geval 12,57. Indien (ook) call opties worden verkocht dan bedraagt de max. looptijd 2 maanden en moet de premie opbrengst groter zijn dan 12,57 Strike, een call 12 moet dan minimaal 0,57 opbrengen. 2. Posities moeten beschermd worden voor koersen > 12,57 (stoploss). Short posities worden gesloten op 11,03.

7 Winst en verlies distributie diagram Andix Wizard projecteert koerswinsten en koersverliezen binnen de prijsvormings-fase en visualiseert dit in een (real-time) distributie diagram. Op deze wijze kan Andix Wizard een inschatting maken van het te verwachten koersverloop. Voorbeeld distributie diagram In bovenstaand voorbeeld bevindt de huidige prijsvorming zich rond de 60 (zie prijsvormings diagram, pizza) en wordt middels een gele balk zichtbaar gemaakt. Iedere verticale balk in het diagram representeert 1 handelsdag. In het voorbeeld vindt opwaartse prijsvorming plaats in het fase bereik en neerwaartse prijsvorming in het fase bereik en is de verwachting dat de volgende 5 dagen hogere prijzen worden gerealiseerd.

8 Target diagram Andix Wizard berekent continu de actuele koersdoelen. Koersdoelen worden berekend op basis van de prijsvormings fase, de volatiliteit en de technische conditie van het fonds. Een stijgende target prijs duidt op hogere prijzen, een dalende target prijs duidt op lagere prijzen. Voorbeeld target diagram In bovenstaand voorbeeld is de target prijs (blauwe lijn) dalnd en zijn lagere prijzen te verwachten.

9 Traditionele technische analyse methodes die door Andix worden gebruikt Andix Wizard maakt, naast de eigen ook gebruik van traditionele technische analyse methodes. Dit zijn: 1. Hibert Sine Wave 2. Relative Strength Index (RSI) 3. Stochastic Oscillator 4. Volatility 5. Williams%R 6. Dominant Cycle Phase Hilbert sine wave De sine wave is een indicator die laat zien of de prijsvorming trendmatig dan wel correctief is. Een sine wave die niet kruist en zich beweegt rondom de 0-as geeft een trendmatige prijsvorming aan, een sine wave die kruist en van top (+1) naar bodem (-1) en vice versa beweegt laat zien dat de prijsvorming correctief van aard is. Een trendmatige beweging waarbij de rode lijn zich boven de blauwe lijn bevindt impliceert dalende prijzen. Een trendmatige beweging waarbij de blauwe lijn zich boven de rode lijn bevindt impliceert stijgende prijzen. Relative Strength Index De RSI is een trading indicator die helpt het koop- of verkoop moment van aandelen te bepalen. De verticale as vertoont een schaal die 0 als minimum en 100 als maximum heeft. De zone tussen 0 en 30 wordt de koopzone genoemd, deze tussen 30 en 70 de neutrale en de zone tussen 70 en 100 de verkoopzone. Stochastic Oscillator De stochastic oscillator is een momentum indicator waarmee draaimomenten (van neergaand naar opgaand en vice-versa) worden vastgesteld. Een kruising van de rode en de blauwe lijn symboliseert zo'n draaimoment. Een neerwaartse kruising van de blauwe door de rode lijn geeft aan dat de opwaartse prijsvorming eindigt en lagere prijzen te verwachten zijn (=top). Een opwaartse kruising van de blauwe door de rode lijn geeft aan dat de neerwaartse prijsvorming eindigt en hogere prijzen te verwachten zijn (=bodem). Volatility De volatility indicator geeft de gemiddelde beweeglijkheid (prijs-range) van de prijs aan. Prijsbewegingen binnen de prijsrange worden als 'normaal' beschouwd, daarentegen kunnen prijsbewegingen buiten de prijsrange een verandering in prijsvorming aankondigen. Williams%R De Williams%R indicator geeft aan of prijsvorming zich rond top- of bodem-prijzen afspeelt. De verticale as vertoont een schaal die -100 als minimum en 0 als maximum heeft. Williams%R waardes in de buurt van -100 geven aan dat prijsvorming zich rond bodem prijzen afspeelt. Williams%R waardes in de buurt van 0 geven aan dat prijsvorming zich rond top prijzen afspeelt. Dominant Cycle Phase De Dominant Cycle Phase geeft aan in welke fase de prijsvorming zich bevindt. De fase wordt weergegeven als een coördinaat op een cirkel (0-360 graden, pizza). Een fase coördinaat tussen 90 en 270 graden wordt gezien als een indicator voor hogere prijzen. Fase coördinaten groter dan 270 graden of kleiner dan 90 graden worden gezien als indicator voor lagere prijzen.

10 Andix Wizard gebruikers en ticket allocatie Om Andix Wizard te kunnen gebruiken moet u beschikken over een door Andix Wizard verstrekte registratie (gebruikersnaam en wachtwoord) en geactiveerde tickets. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot Andix Wizard, tickets heeft u nodig om de analyses uit te kunnen voeren.

11

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

WHS FutureStation - Gids LiveStatistics

WHS FutureStation - Gids LiveStatistics WHS FutureStation - Gids LiveStatistics LiveStatistics is een betalende module voor het WHS FutureStation trading platform. Deze gids geeft de lezer een eerste indruk van de fenomenale mogelijkheden die

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie Forex & Commodities Managed Accounts Strategie INHOUD 1 Inleiding 2 De Strategie 2.1. Onderliggende waarde 2.2. Werkwijze 2.3. Transacties 2.4. Marginverplichtingen 2.5. Rapportage 3 Broker 4 Kosten 4.1.

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE SOPHIESLOT&SEBASTIAN SNIJDERS 1FEBRUARI214 Algorithmic Trading & Quantitative Finance Een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerd handelssysteem

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken!

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! 29 Advies voor spaarders, beleggers en investeerders 28 juli 2009 www.belegger.be Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! In deze zomerspecial geven we u de basisbeginselen van technische

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS Active Met Turbo s en SMS Tips! Kijk op www.tostrams.nl W e e k b l a d T e c h n i s c h e A n a l y s e Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS GOUD Uw winst, ons werk Kijk op www.tostrams.nl T i e n - s t a p p e n p l a n Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading range. 10-STAPPENPLAN - STAP

Nadere informatie

Intraday traden met cycli

Intraday traden met cycli Balpen OKTOBER 2007 Toen de Amerikanen begonnen aan bemande ruimtevaart was er uiteraard ook behoefte aan schrijfgerei in de ruimte. Er werden door de Nasa miljoenen dollars gespendeerd aan de ontwikkeling

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Vestics Handboek 04-01-2005

Vestics Handboek 04-01-2005 Vestics Handboek 04-01-2005 Contents I Table of Contents Foreword 0 P art I Technische Analyse 3 1 Backtesten... en optimaliseren 3 Enkele opmerkingen...... vooraf.....................................................................

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Aandelen technisch bekeken Opleiding Bedrijfsmanagement Student: Pieter Van Oudenhove Afstudeerrichting:

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie