Optiestrategieën in de Euronext Markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optiestrategieën in de Euronext Markt"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen Gert Elaut onder leiding van Dr. Dries Heyman

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen Gert Elaut onder leiding van Dr. Dries Heyman

4 Permission Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Gert Elaut I

5 Voorwoord Een voorwoord wordt doorgaans als allerlaatste geschreven. Dit is hier niet anders. De pagina s die volgen zijn het resultaat van een continu proces van nadenken, uitwerken, uitschrijven, doorlezen, herschrijven, en nog eens nalezen... Het resultaat is een werk waar ik niet alleen veel energie in heb geïnvesteerd, maar waar ik ook veel uit geleerd heb en een grote voldoening uit heb gehaald. Dit werk zou bovendien onmogelijk geweest zonder de hulp en ondersteuning van verschillende mensen. In de eerste plaats zou ik graag mijn ouders en vriendin willen bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben en voor hun onvoorwaardelijke steun. Zonder hen was het halen van een masterdiploma niet mogelijk geweest. Ook wil ik mijn promotor, dr. Dries Heyman bedanken voor de zeer goede begeleiding tijdens het schrijven van deze masterproef. Mijn dank gaat ook uit naar alle professoren. Door hun lessen is mijn interesse in de economische wetenschap alleen maar toegenomen. Tenslotte wens ik ook u, als lezer van dit werk, te bedanken. Gert Elaut, Mei 2010 II

6 Inhoudsopgave Permission Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van figuren Lijst van tabellen I II V V VI 1 Introductie Inleiding De fundamenten Optiestrategieën Voorafgaande opmerkingen Buy and hold -strategieën Protective put Options and paper-buying Option writing -strategieën Covered option writing Naked option writing Delta hedged portfolio s Spreads Bull spread Bear spread Butterfly spread Calendar spread Combinaties Straddle Strangle III

7 3 Bestaande literatuur Literatuur aandelenopties Literatuur indexopties Invloed van transactiekosten en margin requirements Empirisch onderzoek Onderzoeksvraag Beschrijving van de data Methodologie Resultaten Zero-cost naked option positie Options and paper buying -strategie Protective put strategie Covered call strategie Bull- en bear spread Butterfly spread Straddle en strangle Besluit Besluit 53 Bibliografie A Opbrengstverloop strategieën B Grafische voorstelling rendement optiestrategieën VIII XI XVI C Performance measures XXIV C.I Bèta XXIV C.II Sharpe ratio XXIV IV

8 Lijst van afkortingen AEX Amsterdam Exchange Index ATM At-the-money CAPM Capital Asset Pricing Model GRNN Generalised Regression Neural Networks HV Historical Volatility ITM In-the-money IV Implied Volatility LP Lineair Programmeren MPPM Manipulation Proof Performance Metric NYSE New York Stock Exchange OTM Out-of-the-money SD Standaarddeviatie SR Sharpe Ratio V

9 Lijst van figuren 4.1 Evolutie AEX ( ) Verhandeld volume AEX indexopties A.1 Protective Put XII A.2 Covered Call XII A.3 Bull Spread XIII A.4 Bear Spread XIII A.5 Calendar Spread XIV A.6 Butterfly Spread XIV A.7 Straddle XV A.8 Strangle XV B.1 Rendement Callopties XVII B.2 Rendement Putopties XVIII B.3 Rendement Options and Paper Buying -strategie met Callopties XIX B.4 Rendement Options and Paper Buying -strategie met Putopties XIX B.5 Rendement Protective Put XX B.6 Rendement Covered Call XXI B.7 Rendement Bull- en Bear Spread XXII B.8 Rendement Butterfly Spread XXII B.9 Rendement Straddle en Strangle XXIII VI

10 Lijst van tabellen 1.1 Greek Parameters Overzicht bestaande literatuur aandelenopties Overzicht bestaande literatuur indexopties Kengetallen Verhandeld Volume AEX Indexopties Beschrijvende Statistieken van de Optiedata Rendement AEX Rendement Callopties Rendement Putopties Rendement Options and Paper Buying -strategie met Callopties Rendement Options and Paper Buying -strategie met Putopties Rendement Protective Put strategie Rendement Covered Call strategie Rendement Bull- en Bear Spread Rendement Butterfly Spread Rendement Straddle en Strangle VII

11 Hoofdstuk 1 Introductie 1.1 Inleiding Gedurende de laatste 30 jaar zijn afgeleide producten 1 steeds belangrijker geworden in de financiële wereld. Eén van deze instrumenten vormt het onderwerp van deze verhandeling, namelijk opties. De grote populariteit van optiecontracten volgt wellicht uit de talrijke voordelen die deze afgeleide producten bieden. Zo laten opties investeerders onder andere toe hefboomwerking (leverage) te bekomen en op die manier grote speculatieve posities in te nemen, met slechts een beperkte kapitaalinbreng. Indien men hierbij putopties gebruikt, dan kan men bovendien bearish speculeren. Maar opties laten investeerders ook toe om risico s in te dekken (te hedgen) of aan te passen aan hun preferenties. De introductie van optiemarkten betekende dan ook een grote expansie in de mogelijke opbrengstpatronen die investeerders konden realiseren (Merton, Scholes, en Gladstein, 1978). Het bood mogelijkheden die men niet kon bereiken door de tot dan toe gebruikelijke methode, een combinatie van aandelen en vastrentende activa. Het is duidelijk dat opties voor marktparticipanten erg verschillende functies kunnen vervullen. Opties maken het mogelijk risico s op te zoeken, dan wel in te dekken. Deze en vele andere unieke aspecten maken van (het investeren in) opties een zeer interessant studieonderwerp. In de rest van dit hoofdstuk geven we nog een korte introductie voor wat betreft een aantal theoretische aspecten van opties, welke ook in verdere hoofdstukken aan bod zullen komen. In hoofdstuk 2 bespreken we de concrete opbouw van optiestrategieën die zowel in de praktijk als binnen de empirische literatuur aan bod komen. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 3 1 Financiële instrumenten waarvan de waarde afgeleid is van andere onderliggende variabelen, zoals de prijs van andere verhandelde activa (Black en Scholes, 1973). 1

12 de bestaande literatuur. Daarbij belichten we studies die handelen over aandelenopties, indexopties en de invloed van transactiekosten en margin requirements op de winstgevendheid van optiestrategieën. In hoofdstuk 4 wordt tenslotte de winstgevendheid van een aantal eenvoudige optiestrategieën gedurende de periode geëvalueerd, en dit op basis van data met betrekking tot de AEX. We gaan na of bepaalde strategieën gedurende deze periode uitzonderlijk goed presteerden. In hoofdstuk 5 formuleren we een antwoord op de onderzoeksvraag, erkennen we de onderzoeksbeperkingen en formuleren we enkele suggesties voor eventueel verder onderzoek. 1.2 De fundamenten Wat betreft de basiskenmerken van opties refereren we naar John Hull (2008) zijn Options, Futures, and Other Derivatives (2008), een basiswerk dat een uitstekende introductie biedt inzake opties. Interessanter zijn een aantal unieke karakteristieken van opties waardoor deze aanzienlijk verschillen van aandelen. Het is bijvoorbeeld zo dat men opties niet zomaar kan kopen en aanhouden zoals dat het geval is bij aandelen. Dit komt omdat opties een eindige duurtijd hebben, hetgeen investeerders in opties verplicht om vaak te handelen. Verder is het zo dat opties in waarde dalen naarmate de tijd (tot expiratie) verstrijkt, daar waar aandelen over het algemeen in waarde stijgen. Opties verliezen (tijds)waarde vanaf het moment dat ze gekocht worden. Om iets te verdienen aan een optie, moet de prijs van het onderliggend actief niet alleen in de juiste richting evolueren, maar dit moet ook op tijd en in een voldoende mate gebeuren om het verlies in tijdswaarde te overtreffen. Bovendien komt het bij opties veel frequenter voor dat men een significante hoeveelheid geld verliest (i.e. een verlies van 100% wanneer de optie waardeloos expireert). Een langetermijnstrategie waarbij men de verliezen uitzit is dan ook niet mogelijk bij opties. Deze aspecten maken dat investeren in opties heel erg verschillend is van meer traditionele beleggingsvormen. Wat betreft de determinanten van optieprijzen identificeert men over het algemeen vijf parameters die de prijs van een optie bepalen. Houdt men bovendien ook rekening met mogelijke dividenden over de levensduur van de optie, dan zijn het er zes. Deze zijn de huidige waarde van het aandeel (S t ), de uitoefenprijs (K), de tijd tot expiratie (T), de volatiliteit van de aandelenprijs (σ), de risicovrije rente (r) en desgevallend de verwachte dividenden over de periode van de optie (Hull, 2008). 2

13 Op basis van deze determinanten kan men, gebruik makend van het Black-Scholes (BS) model 2 (Black en Scholes, 1973), de theoretische prijs voor een Europese optie berekenen. Zoals geweten is de Black-Scholes formule voor de prijs van een Europese calloptie (waarop geen dividend uitbetaald wordt), c, gelijk aan c = S t N(d 1 ) Ke rt N(d 2 ). Voor een Europese putoptie, p, geldt p = Ke rt N( d 2 ) S t N( d 1 ). Hierbij is d 1 = ln(st σ2 K )+(r + 2 )T σ T d 2 = ln(st σ2 K )+(r 2 )T σ T = d 1 σ T N(x) is daarbij de cumulatieve probabiliteitsfunctie van een standaard normale verdeling. De Greek parameters (afgekort Greeks) zijn partiële afgeleiden met betrekking tot deze Black- Scholes pricing formule en worden gebruikt om de gevoeligheid van de opties voor marktwijzigingen te beschrijven (Enke en Amornwattana, 2008). Omdat men deze ook kan gebruiken als determinant binnen een optiestrategie herhalen we kort de interpretatie. De Greeks meten telkens een andere dimensie van het risico dat gepaard gaat met een optiepositie. Market makers 3 en handelaren in de optiemarkten maken er gebruik van om risico s te beheren (Hull, 2008). Tabel 1.1 op pagina 4 geeft de Greeks weer die het vaakst gebruikt worden. De delta ( ) van een optie meet de gevoeligheid van de optie ten aanzien van wijzigingen in de prijs van het aandeel. Gamma (Γ) meet de tweede-orde gevoeligheid met betrekking tot de prijs, of met hoeveel delta wijzigt wanneer de prijs van het onderliggend actief met een eenheid wijzigt. De vega (ν) meet de gevoeligheid van de optie ten aanzien van de volatiliteit van het onderliggend actief. Thèta (Θ) meet de gevoeligheid met betrekking tot het verstrekken van de tijd en rho (ρ) tenslotte meet de gevoeligheid ten aanzien van in wijzigingen in de interestvoet. 2 Hoewel het Black-Scholes pricing model zeker niet het enige option pricing model is, vermelden we het hier omdat dit model het vaakst in de literatuur aan bod komt. Bovendien vertrekken een aantal optiestrategieën van de Greek parameters (met name delta), dewelke partiële afgeleiden zijn van de zojuist vermeldde Black-Scholes pricing formule. 3 Een financiële instelling die de handel in bepaalde effecten (waaronder aandelen en opties) onderhoudt. 3

14 Tabel 1.1: Greek Parameters Greek Delta ( ) BS S t Gamma (Γ) 2 BS S 2 t Vega (ν) Theta (Θ) Rho (ρ) BS σ BS t BS r De reeds eerder vermelde prijsdeterminant volatiliteit (σ) meet met hoeveel de prijs van het onderliggend actief verwacht wordt te fluctueren over een gegeven periode. Het is een maatstaf voor de onzekerheid wat betreft het rendement van het onderliggend actief (Hull, 2008). De volatiliteit heefteensignificanteimpactopdeprijsvandeoptieenzedraagtookingrotematebij tot de tijdswaarde van de optie(enke en Amornwattana, 2008). Een hogere verwachte volatiliteit zorgt er immers voor dat de optieprijzen zullen stijgen aangezien er een hogere waarschijnlijkheid is dat de opties in-the-money (ITM) eindigen. Wanneer we het hebben over volatiliteit moeten we eigenlijk een onderscheid maken tussen de historische volatiliteit (historical volatility, HV) en de impliciete volatiliteit (implied volatility, IV). De historische volatiliteit schat de volatiliteit van een aandeel gebruik makend van historische data met betrekking tot de prijs van dat aandeel. De impliciete volatiliteit daarentegen is een maatstaf voor de algemene verwachting van marktparticipanten en deze kan men berekenen aan de hand van een option pricing model. Zo is binnen het Black-Scholes pricing model de volatiliteit de enige parameter die men niet observeert. Wanneer men nu alle reeds gekende parameters en de effectief geobserveerde optieprijzen invult, kan men de impliciete volatiliteit bepalen. De impliciete volatiliteit is in essentie een schatting van de marktconsensus voor wat betreft de verwachte volatiliteit van het onderliggend aandeel. Optiehandelaren gebruiken deze impliciete volatiliteit om te bepalen of hun eigen schattingen van de volatiliteit hoger of lager zijn dan die van andere marktparticipanten (Enke en Amornwattana, 2008). Dit dient dan als basis voor het innemen van optieposities of het opstellen van optiestrategieën om te profiteren van mogelijke verschillen in schattingen. Een aantal van de strategieën die we in hoofdstuk 2 bespreken (waaronder straddles en strangles (infra, p. 15)), spelen in op verwachtingen met betrekking tot de toekomstige volatiliteit. 4

15 Hoofdstuk 2 Optiestrategieën Dit deel heeft louter tot doel de concrete opbouw van een aantal vaak in de literatuur beschouwde strategieën te herhalen. Toch hebben we gepoogd ook hier en daar een aantal interessante, minder gekende aspecten van de strategieën te vermelden. Vooreerst stellen we ons de vraag welke van de daarjuist besproken determinanten van optieprijzen een rol spelen bij optiestrategieën? Voor wat betreft een aantal determinanten maakt een individuele investeerder geen veronderstellingen. Zo ligt de uitoefenprijs van een optiecontract vast over de looptijd van de optie 1. Ook de risicovrije rente is een extern gegeven en deze wordt bovendien constant verondersteld. Dit komt omdat men bij het waarderen van opties meestal slechts korte perioden beschouwd. De tijd tot expiratie wijzigt tenslotte gradueel over de levensduur van de optie. De toekomstige prijs van het aandeel (i.e. de verwachte evolutie van het onderliggend actief) en de volatiliteit ervan, wijzigen daarentegen wel over de tijd. Verwachtingen en voorspellingen wat betreft deze determinanten spelen dan ook een cruciale rol in de toekomstige prijs van een optie (Enke en Amornwattana, 2008). In dit opzicht kan men de meeste optiestrategieën bestempelen als zijnde a priori strategieën. De keuze voor dergelijke strategieën gebeurt op voorhand, op basis van de verwachtingen die een investeerder heeft met betrekking tot de volatiliteit en/of het toekomstig verloop van het onderliggend actief (Papahristodoulou, 2004). In essentie laten opties een investeerder toe te handelen op basis van een door hem gemaakte 1 Dit betekent echter niet dat men, wat betreft deze parameters, geen keuzes dient te maken. Optiestrategieën verschillen onder andere in de door de investeerder gekozen uitoefenprijs en tijd tot expiratie van de opties. Men maakt hier echter geen veronderstellingen rond, welke zouden kunnen afwijken van die van andere marktparticipanten. 5

16 veronderstelling met betrekking tot de toekomstige prijs van het onderliggend actief en de volatiliteit er van (Goyal en Saretto, 2009). Een succesvolle optiestrategie vertrekt van informatie met betrekking tot tenminste één van deze twee. Meer nog, auteurs zoals Enke en Amornwattana (2008) stellen dat handelen op basis van één van beiden wellicht nog onvoldoende is. De combinatie zou volgens hen waardevolle informatie verschaffen die de prestaties van optiestrategieën zou verhogen. 2.1 Voorafgaande opmerkingen Ook is het belangrijk op te merken dat, indien opties en de onderliggende aandelen correct geprijsd zijn, er geen strategie bestaat die in termen van rendement superieur is aan enige andere (Merton et al., 1978). Dit betekent evenwel niet dat investeerders bijgevolg indifferent zouden zijn ten aanzien van de verschillende strategieën. Investeerders hebben vaak verschillende doelstellingen en een verschillende graad van risicoaversie, hetgeen net zozeer de investeringsbeslissing beïnvloedt. Wanneer men bij de evaluatie van optiestrategieën Amerikaanse opties beschouwt, moet men rekening houden met het determinerend kenmerk van dit soort opties. We weten dat dit soort opties de houder ook het recht geeft de optie op elk moment voor de expiratiedatum uit te oefenen. Merton (1973) heeft aangetoond dat wat Amerikaanse callopties betreft, het nooit optimaal (i.e. irrationeel) is deze vervroegd uit te oefenen. Althans, niet wanneer er geen dividend uitbetaald wordt over de duur van het optiecontract (Merton et al., 1978). Is dit wel het geval, dan is het vaak optimaal de optie uit te oefenen voor de dag van de dividenduitkering. De koersdaling die vaak volgt op een dividenduitkering zal immers negatieve gevolgen hebben voor de waarde van de calloptie. Indien men dus voortijdige uitoefening uitsluit wanneer men optiestrategieën evalueert, zal dit de resultaten vertekenen. Deze vertekening zal dan in het voordeel zijn van strategieën die het schrijven van opties inhouden, eerder dan het kopen ervan. Merton et al. (1978) tonen echter aan dat de onnauwkeurigheid in de resultaten als gevolg van het verwaarlozen van early excercise bij callopties eerder klein is. Bij putopties kan het echter wel optimaal zijn deze eerder uit te oefenen, en dit ongeacht of er een dividend uitbetaald wordt of niet. Dit is het geval wanneer de optie voldoende diep ITM 6

17 is (Hull, 2008). Verder is het zo dat in de realiteit putopties wel degelijk voor expiratiedatum uitgeoefend worden. Merton, Scholes, en Gladstein (1982) tonen bovendien aan dat het al dan niet rekening houden met dit aspect van Amerikaanse putopties, een significante invloed kan hebben op het rendement van optiestrategieën. Wanneer men bij het evalueren van bepaalde optiestrategieën veronderstelt dat putopties tot expiratie worden aangehouden, zal men systematisch het rendement onderschatten voor wat betreft de kopers van de putopties. Omgekeerd zal men het rendement voor diegenen die de optie schrijven systematisch overschatten. Aangezien bovendien de mogelijkheid tot vervroegde uitoefening geprijsd is in de optieprijs, kunnen we in dit geval geen no early excercise veronderstellen. Dergelijke assumptie geeft de optieschrijvers een windfall revenu en het zou bovendien impliceren dat we suboptimaal gedrag veronderstellen langs de kant van de optiekopers (Merton et al., 1982). In wat volgt bespreken we een aantal optiestrategieën die ook in de empirische literatuur aan bod komen. Dit betekent niet dat dit de enig mogelijke strategieën zijn, het is dus met andere woorden geen exhaustieve lijst. Voor optiestrategieën die een combinatie vormen van het onderliggend actief en opties, en strategieën die verschillende opties combineren, vindt men in Bijlage A (pagina XI) een grafische voorstelling (gebaseerd op Hull (2008)). 2.2 Buy and hold -strategieën In deze sectie bespreken we optiestrategieën waarbij we gebruik maken van slechts één type opties. We combineren hier dus geen call- en putopties. Bovendien hebben de opties een identieke expiratiedatum en uitoefenprijs. We construeren in deze sectie portfolio s die bestaan uit een combinatie van opties en obligaties of aandelen. We beginnen dus onze bespreking met strategieën die de aankoop van opties inhouden, daar waar de empirische literatuur voornamelijk de aandacht vestigt op strategieën waarbij men opties schrijft Protective put De protective put strategieën hebben allen gemeenschappelijk dat de investeerder een specifiek aantal aandelen van een onderneming aanhoudt en tegelijkertijd putopties koopt op eenzelfde aantal aandelen van diezelfde onderneming (Merton et al., 1982). 7

18 Investeerders die deze strategie volgen kopen dus een verzekering om, voor de duur van de optie, hun verliezen te beperken indien de aandelenkoers daalt. Deze strategie is dus bullish 2 in het onderliggend actief. Want hoewel er een beperking is met betrekking tot de omvang van de verliezen, is er geen plafond wat betreft de potentiële opbrengsten. Hoe meer out-of-the-money (OTM) de gekochte putopties, hoe bullisher de strategie bovendien. Men verwacht een sterkere stijging (of zeker geen sterke daling) van de waarde van het aandeel. We verwachten dus dat in perioden van sterke koersdalingen, de protective put positie veel kleinere verliezen zal laten optekenen. Het verlies per aandeel is dan maximaal het verschil tussen de initiële prijs van het aandeel en de uitoefenprijs van de putoptie (verminderd met dividenden ontvangen op het aandeel). De beperkte verliezen bij een daling van de aandelenkoers, heeft echter een keerzijde; het zal leiden tot een lagere variantie waardoor ook het bereik van geobserveerde rendementen zal dalen. Men loopt minder risico, wat betekent dat de verwachte opbrengst van deze strategie lager zal zijn dan deze van het aandeel Options and paper-buying Wat de portfolio s die uit deze strategie volgen gemeenschappelijk hebben, is dat ze bestaan uit een mix van callopties en vastrentende activa (Merton et al., 1978). Door de combinatie van optieposities met vastrentende activa zoals obligaties kan men portfolio s construeren met zeer uiteenlopende risicoprofielen. De potentiële opbrengst hangt af van de fracties die in beide componenten geïnvesteerd zijn, de tijd tot expiratie en de moneyness van de gekochte opties. Opnieuw is de hoogte van het mogelijk verlies beperkt. Het correspondeert met de hoeveelheid van het kapitaal dat geïnvesteerd is in opties, verminderd met de interest die men ontvangt op het vastrentend actief. Ook hier is men bullish in het onderliggend actief van de opties. De opbrengst van de strategie zal hoger zijn naarmate de prijs ervan omhoog gaat. Bovendien is het opwaarts potentieel van de strategie opnieuw onbeperkt. Wil men het opwaarts potentieel van de portfolio verhogen, dan heeft men verscheidene mogelijkheden (Merton et al., 1982). Zo kan men de fractie geïnvesteerd in opties verhogen. De keerzijde is evenwel dat dit de omvang van de mogelijke verliezen verhoogt. Een alternatief is meer opties met een kortere tijd tot expiratie kopen. De premies van deze opties zijn lager, 2 Een strategie is bullish wanneer de opbrengst van de positie een niet-dalende functie is van de aandelenprijs (Merton et al., 1982). 8

19 waardoor een investeerder meer opties kan kopen met eenzelfde bedrag (en dus een hogere leverage kan bekomen). Ook deze methode heeft een nadeel. Het verlaagt de probabiliteit van een sterke stijging in de prijs van het onderliggend actief over de levensduur van de optie. Ten slotte kan men ook opties kopen die zich meer ITM bevinden (Merton et al., 1982). Het nadeel is natuurlijk dat dit het aantal opties waarin men kan investeren, beperkt. Hoewel deze strategie een aantal karakteristieken deelt met een investering in het aandeel zelf, is er een belangrijke uitzondering. Wanneer de prijs van een aandeel slechts in een beperkte mate stijgt, zal de optiestrategie het slechter doen dan een investering in het aandeel. Het voordeel van de strategie is evenwel dat het verlies aanzienlijk beperkt wordt. 2.3 Option writing -strategieën Hier bekijken we optiestrategieën waarbij men call- of putopties verkoopt. Hierbij is men al dan niet in het bezit van het onderliggend actief. Kenmerkend voor dit soort strategieën is dat het opwaarts potentieel beperkt is Covered option writing Dit is wellicht één van de meest voor de hand liggende optiestrategieën die hier aan bod zal komen. Dit soort strategieën wordt gekenmerkt door het feit dat de investeerder een specifiek aantal aandelen aanhoudt en tegelijkertijd optiecontracten schrijft op eenzelfde aantal aandelen (Merton et al., 1978). De voornaamste strategie in deze context is de covered call optiestrategie. We kunnen de karakteristieken van deze strategie, waarbij men callopties schrijft, het eenvoudigst beschrijven door deze te vergelijken met de protective put strategie en de options and paper-buying strategie. Daar waar het verlies bij deze twee laatste beperkt was, is dit hier niet langer het geval. Het hoogst mogelijke verlies is gelijk aan de gemaakte investering. Dit komt omdat we ook belegd hebben in het onderliggend actief en doet zich voor wanneer de prijs ervan nul wordt. Bovendien is er een plafond voor wat betreft de mogelijke opbrengsten. Opnieuw is de strategie bullish in het onderliggend actief. De opbrengst van de strategie is groter naarmate de prijs van het aandeel stijgt. Bovendien kan men ook hier de strategie bullisher beschouwen naarmate men opties schrijft die meer OTM zijn (Merton et al., 1978). Verder is het zo dat de opbrengst van deze strategie hoger zal zijn dan een investering in enkel 9

20 het aandeel wanneer de prijs van het aandeel daalt of slechts in beperkte mate apprecieert. De kost hiervan is dat men verzaakt aan de potentieel veel hogere opbrengsten wanneer het aandeel aanzienlijk apprecieert. De verschuiving in de distributie van de opbrengsten als gevolg van de strategie leidt tot een lagere variantie in de rendementen (Merton et al., 1978). Indien zowel de optie als het aandeel correct geprijsd zijn, en indien de variantie een goede maatstaf is voor risico, dan mag men aannemen dat de verwachte opbrengst van de covered call strategie lager zal zijn dan een investering in het aandeel Naked option writing In dit geval wordt de optiepositie niet gecompenseerd door een positie in het onderliggend actief. Hoewel dit op het eerste zicht risicovoller klinkt dat een covered positie, is dit niet noodzakelijk het geval. Een vaak toegepaste strategie is de zogenaamde naked put option writing strategie. Dit is de strategie waarbij men putopties schrijft, zonder daarbij het aandeel te shorten. In plaats daarvan houdt de schrijver van de optie een specifieke hoeveelheid geld aan, waarvan men dan typisch veronderstelt dat de investeerder dit belegt in een vastrentend actief. Dit bedrag verzekert dat de schrijver van de optie zijn verplichtingen zal kunnen nakomen indien de putoptie uitgeoefend wordt (Merton et al., 1982). Het hoeft niet te verwonderen dat het rendement van deze strategie op zijn minst ten dele afhangt van het bedrag dat hiertoe gealloceerd is (dit hoeft immers niet overeen te komen met de uitoefenprijs van de optie). Indien dit bedrag lager is dan wat noodzakelijk is opdat de investeerder steeds zijn verplichtingen kan nakomen (i.e. voor elke mogelijke aandelenkoers), dan moet bij evaluatie van de strategie hiermee rekening gehouden worden. Is het toegewezen bedrag onvoldoende gegeven de evolutie van de aandelenkoers, dan wordt de positie geliquideerd wat overeenkomt met de situatie waarin de investeerder niet langer kan voldoen aan de margin calls (Merton et al., 1982). Opnieuw kan men deze strategie omschrijven als zijnde bullish. Immers, naarmate de aandelenprijs stijgt is de kans dat een gegeven putoptie uitgeoefend wordt steeds kleiner. Hoe meer de geschreven putopties ITM zijn, hoe bullisher de strategie bovendien. Bij sterke koersstijgingen zal immers de kans dat de optie uitgeoefend wordt dalen. 10

21 De karakteristieken van deze strategie zijn heel gelijkaardig aan die van de covered call optiestrategie. Wanneer de tijd tot expiratie en de uitoefenprijs overeenkomen en indien de put-call pariteit voldaan is, is het opbrengstverloop bovendien identiek (Merton et al., 1982). Er is echter een belangrijk verschil. Zoals reeds eerder vermeld, is het hier niet mogelijk te veronderstellen dat een putoptie niet voor expiratie uitgeoefend zal worden. Bijgevolg zal bij een (optimale) early excercise het opbrengstverloop verschillen van dat van een covered call optiestrategie (Merton et al., 1982). Dus enkel indien ex post blijkt dat er zich geen early excercise voordeed, zal het opbrengstverloop identiek zijn. Deze voortijdige uitoefening heeft ook gevolgen voor de opbrengst van de strategie in extreme situaties. Hoewel de hoogste rendementen bij beide strategieën over het algemeen vergelijkbaar zullen zijn, is dit niet het geval voor de extreme verliezen. Deze zijn veel kleiner bij een naked put option writing strategie. De oorzaak hiervoor is het feit dat het optimale early excercise punt een stop loss strategie creëert (Merton et al., 1982). Deze strategie is dus conservatiever dan de covered call strategie, hoewel men in eerste instantie het omgekeerde zou denken. 2.4 Delta hedged portfolio s Deze hedging strategieën maken gebruik van de Greek parameters van het Black-Scholes option pricing model besproken in hoofdstuk 1 (p. 3). En zoals de titel van deze sectie doet vermoeden, vertrekt men bij deze strategieën in eerste instantie vanuit de delta ( ) van een optie(positie 3 ). Deze strategieën zijn een voorbeeld van strategieën waarbij men geen veronderstellingen maakt over de evolutie of de volatiliteit van het onderliggend actief. Delta-neutraliteit impliceert dat men de delta van de optiepositie gelijkstelt aan nul. Hierdoor kan men de waarde van de optiepositie neutraliseren voor kleine wijzigingen in de prijs van het onderliggend actief. Indien de delta van een geschreven calloptie gelijk is aan bijvoorbeeld 0,5, dan kan men de blootstelling aan prijswijzigingen neutraliseren door 0,5 aandelen aan te kopen. Black en Scholes (1973) argumenteren dat portfolio s die delta-neutraal zijn (i.e. een delta van nul hebben), een verwacht rendement moeten hebben dat gelijk is aan de korte termijn risicovrije rente. Deze assumptie vormt trouwens de basis voor de waardering van opties onder het Black-Scholes pricing model vermeld in hoofdstuk 1. Belangrijk is om op te merken dat deze methode slechts werkt voor kleine wijzigingen in de prijs 3 De delta van een portfolio is de gewogen som van de delta s van de individuele opties, i.e. = n i=1 (wi i). 11

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar

Optie-Grieken 21 juni 2013. Vragen? Mail naar Optie-Grieken 21 juni 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Optie-Grieken Waarom zijn de grieken belangrijk? Mijn allereerste doel is steeds kapitaalbehoud. Het is even belangrijk om afscheid

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties

LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties LYNX Masterclass: Optimaal gebruiken van indexopties Tycho Schaaf & Omar Abdellaoui 13 oktober 2016 Spreker Tycho Schaaf Omar Abdellaoui Beleggingsspecialist bij LYNX Head Business Development & Markets

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Oostkamp vragen. MODULE 1: Na deel 1: TREND, LONG, WEGING, RISK, REWARD, DELTA

Oostkamp vragen. MODULE 1: Na deel 1: TREND, LONG, WEGING, RISK, REWARD, DELTA Oostkamp vragen MODULE 1: Na deel 1: TREND, LONG, WEGING, RISK, REWARD, DELTA V r a a g 1 : Ik ben trendbelegger en de trend is bullish. Ik neem een... positie in. Antwoord: A/ L o n g B/ Short V raag

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten

voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten 7 De Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie Hoog rendement bij neutrale markten.

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Handelsalgoritmen voor (dag) opties

Handelsalgoritmen voor (dag) opties Handelsalgoritmen voor (dag) opties Verrassende conclusies over keuze van opties bij systematisch handelen Onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties Aat Schornagel aat.schornagel@ziggo.nl

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. 7 De Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 28 juni 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie Bespreken

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 29 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Winstgevende optiestrategieën met Amerikaanse opties

LYNX Masterclass: Winstgevende optiestrategieën met Amerikaanse opties LYNX Masterclass: Winstgevende optiestrategieën met Amerikaanse opties Tycho Schaaf 18 oktober 2016 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX Programma Weekopties Het belang van implied volatiliteit

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012

Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012 Welkom bij de coachingclub! 3 mei 2012 CalendarSpreads Calendarspreads Calendarspreads zijn meestal non-directioneel. U wil dat de onderliggende waarde binnen een trading range blijft gedurende de volgende

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 21 april 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie market

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden:

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden: Hoofdstuk 6 Opties Opties zijn instrumenten waarbij sprake is van een eenzijdige verplichting van de ene contractpartij en daartegenover een eenzijdig recht van de andere contractpartij. Het recht in een

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

1 Mei : Butterfly s Directioneel en Niet-Directioneel

1 Mei : Butterfly s Directioneel en Niet-Directioneel Welkom bij de starters coachingclub! 1 Mei : Butterfly s Directioneel en Niet-Directioneel Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Waar staan we vandaag? DIRECTIONEEL NIET DIRECTIONEEL Waar staan

Nadere informatie

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s Tycho Schaaf, LYNX Christophe Cox, Commerzbank Beursproducten Turbo s & opties: de karakteristieken Handelsstrategieën: opties versus Turbo s Optie en Turbo combinaties

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! CREDIT SPREADS-Deel 3. Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com

Welkom bij de coachingclub! CREDIT SPREADS-Deel 3. Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Welkom bij de coachingclub! CREDIT SPREADS-Deel 3 12 Juli 2012 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com CREDIT Spreads 1. BEAR Call Spreads (BECS) 2. BULL Put Spreads (BUPS) Inleiding Credit Spreads

Nadere informatie

15 feb : Waarom puts kopen?

15 feb : Waarom puts kopen? Welkom bij de starters coachingclub! 15 feb : Waarom puts kopen? Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com CBOE @ Chicago last week WM Waste Management Waste Management reports earnings on Feb. 14,

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79

Geld. opties. verdienen met. Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties Pagina 1 van 79 Geld verdienen met opties De ultieme manier om geld voor je te laten werken In plaats van te werken voor je geld Versie 3.0 Pagina 2 van 79 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

20 Maart : Risk reversal en verticals

20 Maart : Risk reversal en verticals Welkom bij de starters coachingclub! 20 Maart : Risk reversal en verticals Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Piet @ Chicago CBOE @ Chicago Today DAL : DELTA Airlines DAL steeg reeds 43 percent

Nadere informatie

Optieprijzen in een formule

Optieprijzen in een formule Optieprijzen in een formule Op de financiële markt worden allerlei soorten opties verhandeld. Banken en andere financiële instellingen willen een redelijke prijs bepalen voor zulke producten. Hoewel de

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie

WHS opties gids. Aan de slag gaan met opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en

WHS opties gids. Aan de slag gaan met opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en Aan de slag gaan met opties WHS opties gids Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Hedge bestaande posities. Geniet van intelligente en dynamische SPAN margin. Maak kennis met opties bij WH SelfInvest.

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 11 april 2017 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma De arme man s

Nadere informatie

Profiteren van het Cijferseizoen. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Profiteren van het Cijferseizoen. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Profiteren van het Cijferseizoen Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 SPREKERS - Omar Abdellaoui - Head Business Development & Markets TOM MTF - Tycho Schaaf - Beleggingsspecialist LYNX 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK 2. Handleiding opties bij Keytrade Bank INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Leeswijzer handleiding... 3 DEEL A: BELEGGEN IN OPTIES, ALGEMEEN...4 1. WAT ZIJN OPTIES?... 4 1.1.

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Wie wint de verkiezingen en hoe wint u?

Wie wint de verkiezingen en hoe wint u? Amerikaanse weken Special 1 Wie wint de verkiezingen en hoe wint u? André Brouwers & Tycho Schaaf 3 november 2016 Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut

Nadere informatie

VOC Beleggen Verdubbelen met opties en conservatives

VOC Beleggen Verdubbelen met opties en conservatives VOC Beleggen Verdubbelen met opties en conservatives Rob Stuiver & Tycho Schaaf 12 mei 2016 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Inhoud van vandaag Herhaling

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk Net als de huizenkoper uit de inleiding zijn wij helemaal niet geïnteresseerd om het recht uit te oefenen. (bij een optie op een individueel aandeel kun je

Nadere informatie

WHS FX opties gids. Aan de slag gaan met FX opties. Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties.

WHS FX opties gids. Aan de slag gaan met FX opties. Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties. Aan de slag gaan met FX opties WHS FX opties gids Voorspel de trend in de deviezenmarkt of hedge bestaande posities d.m.v. FX opties. Verfijn uw trading en verbeter uw rendementen. Maak kennis met FX opties

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Wat is een call optie?

Wat is een call optie? Hoofdstuk 6 Opties Doel: inzicht krijgen in werking en gebruik van opties binnen de portefeuille, om zodoende per jaar 2% extra rendement te genereren en bovendien ook nog goedkoop geld te lenen. Opties

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding OPTIE THEORIE 1. Inleiding Het begrip aandeel is ongetwijfeld bij velen bekend. Je kunt op de financiële pagina van een willekeurige krant elke dag de aandelenkoersen van bekende en minder bekende ondernemingen

Nadere informatie

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Voorstelling van de Beursvennootschap Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Aan uw zijde bij uw beleggingen 3 de grootste Beursvenootschap van België en 1 ste Onafhankelijke. Opgericht

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Bestaande uit: Voorwaarden Opties Bijlage Opties April 2016 Inhoudsopgave Voorwaarden Opties ABN AMRO Begrippenlijst Voorwaarden Opties 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden

Nadere informatie

Beursproducten op Futures

Beursproducten op Futures Beursproducten op Futures Inhoud Wat is een future? 05 Beursproducten op futures 06 Waar kan ik de koersen van futures terugvinden? 14 Meer informatie? 14 Disclaimer 15 3 Beursproducten op futures Commerzbank

Nadere informatie

Of u nu een voorzichtige belegger bent of meer risico durft te nemen, opties kunnen DE BOEIENDE WERELD VAN OPTIES AANDELENWERKING

Of u nu een voorzichtige belegger bent of meer risico durft te nemen, opties kunnen DE BOEIENDE WERELD VAN OPTIES AANDELENWERKING DE BOEIENDE WERELD VAN OPTIES Of u nu een voorzichtige belegger bent of meer risico durft te nemen, opties kunnen een belangrijk deel uitmaken van uw portefeuille. Beleggers laten zich vaak afschrikken

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

De favoriete optiestrategie van André Brouwers

De favoriete optiestrategie van André Brouwers 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het

Nadere informatie

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Als zelfstandig bedrijfsleider tracht u de wijze waarop uw bedrijf u bezoldigt te optimaliseren. Aandelenopties met garantie kunnen hiervoor

Nadere informatie

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Agenda Mifid complexiteit opdeling producten : Fx 1 : termijncontract Fx 2 : plain vanilla optie Fx 3 : barrier

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie