Handleiding. Opties. werkwijze en procedures ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)"

Transcriptie

1 Handleiding Opties werkwijze en procedures ( ) 1

2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties Wat is een optie Het kopen of schrijven (verkopen) van opties Marginverplichting Berekenen van de margin Marginverplichting voor combinaties van opties Exercise Assignment Indexopties Valutaopties 5 3 Opgeven en verwerking van optieorders Opgeven van orders Goedkeuring van orders Verwerking van orders 6 4 Expiraties van opties Expiratie van cash settlementcontracten Expiratie van leveringscontracten Uitoefenen van longpositie op expiratiedatum Geen actie ondernemen op expiratiedatum Overige bijzonderheden op expiratiedatum 7 5 Definities en begrippen 7 1 Inleiding Via SNS Zelf Beleggen kun je handelen in vele soorten beleggingsinstrumenten. Hierbij moet je denken aan aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. De handel en werking van deze instrumenten wordt beschreven in de Handleiding SNS Zelf Beleggen. Daarnaast kun je kiezen voor een bijzonder beleggingsinstrument, namelijk opties. Opties zijn instrumenten van het type derivaat, oftewel afgeleide instrumenten. Afgeleid, omdat er altijd een instrument is waarop een derivaat is gebaseerd. Dit kan bijvoorbeeld een aandeel zijn, een valuta of zelfs een index. Over de handel en de werking van opties lees je in deze handleiding. Met SNS Zelf Beleggen kun je in opties handelen die genoteerd zijn aan de Euronext in Amsterdam. In deze handleiding worden dan ook de handelsregels van Euronext Amsterdam gehanteerd. Via SNS Zelf Beleggen heb je de mogelijkheid om te handelen in opties. Kies je hiervoor dan dien je dit specifiek aan te geven op het aanvraagformulier van SNS Zelf Beleggen. Heb je al een SNS Zelf Beleggen rekening? Dan kun je de mogelijkheid om te handelen in opties aanvragen door contact op te nemen met SNS Bank via telefoonnummer Aan het handelen in beleggingsinstrumenten in het algemeen en opties in het bijzonder zijn financiële risico s verbonden. Voordat je in opties gaat handelen, moet je jezelf steeds weer opnieuw afvragen of je voldoende zicht hebt op de mogelijke financiële risico s en of je die risico s kunt en wilt dragen. Als je nog niet veel kennis en ervaring hebt met de handel in opties dan is het van belang dat je deze handleiding goed doorleest voordat je een beleggingsbeslissing neemt. De informatie rondom de Kenmerken & Risico s Effecten met zeer uitgebreide aandacht voor opties in het bijzonder - is opgenomen in de voorwaarden SNS Zelf Beleggen.. 2 Handelen in opties 2.1 Wat is een optie Een optie is een recht dat je de mogelijkheid biedt om een bepaald effect op een later tijstip, tegen een vooraf afgesproken prijs, te mogen kopen of verkopen. Het effect in kwestie wordt de onderliggende waarde genoemd en zal in veel gevallen een aandeel, een valuta of een index zijn. Denk je bijvoorbeeld dat het aandeel Philips in waarde gaat stijgen, dan kun je een optie kopen om het aandeel, over bijvoorbeeld drie weken, tegen de koers van vandaag te mogen kopen. Voor die mogelijkheid betaal je als koper van de optie een aan de verkoper, ofwel de schrijver van die optie. Wil je gebruik maken van jouw optie, dan moet de schrijver van de optie jou de aandelen leveren tegen de afgesproken prijs. De schrijver mag de door jou betaalde wel houden. Maak je uiteindelijk geen gebruik van de optie, bijvoorbeeld omdat het aandeel Philips in waarde is gezakt, dan heeft de schrijver van de optie de verdiend, zonder dat hij de aandelen aan jou hoeft te leveren. Op een aantal uitzonderingen na geldt een optiecontract telkens voor 100 stuks van de onderliggende waarde. Opties kunnen dus gebruikt worden om te speculeren op een onzekere gebeurtenis maar ook kun je opties gebruiken om mogelijke koersverliezen te minimaliseren dan wel om een koerswinst te behouden. Het handelen in opties kan van grote toegevoegde waarde zijn bij het realiseren van je doelstelling. Echter, beleggen in opties kan, naast de algemene risico s van beleggen, er ook voor zorgen je de inleg of zelfs meer verliest. Neem dus geen posities in waarvan je de financiële consequenties niet goed kunt overzien. Raadpleeg zo nodig eerst een financieel adviseur. 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties Calloptie Putoptie Koper Schrijver Koper Schrijver Longpositie Shortpositie Betalen Kooprecht Leverplicht Verkooprecht Afnameplicht Betalen Longpositie Shortpositie Ontvangst Marginplichtig Ontvangst Marginplichtig Opties kun je kopen of verkopen (= schrijven). Kopen van opties geeft de belegger een zogenoemde longpositie. Schrijven van opties resulteert in een zogenoemde shortpositie. Het schrijven van callopties (short call) kan voor de schrijver tot gevolg hebben dat hij de onderliggende waarde moet leveren tegen de uitoefenprijs van de optie. Deze uitoefenprijs ligt dan, in het algemeen, onder de marktprijs van het aandeel of de index. Indien de schrijver van een calloptie de eventueel te leveren aandelen in zijn effectenportefeuille heeft, spreken we van gedekt schrijven, omdat altijd de verplichtingen kunnen worden nagekomen. Als de schrijver de onderliggende waarde niet in zijn effectenportefeuille heeft, is er 2

3 sprake van ongedekt schrijven. Ongedekt schrijven van opties kan een groot financieel risico met zich meenemen en is daarom gebonden aan minimale dekkingseisen (zie 2.3 marginverplichting ). Het schrijven van putopties (short put) kan voor de schrijver van de putoptie tot gevolg hebben dat de onderliggende waarde moet worden afgenomen tegen de uitoefenprijs van de optie. Deze uitoefenprijs ligt dan in het algemeen boven de marktprijs van de onderliggende waarde. Ook het schrijven van een put optie kan een groot financieel risico met zich meenemen en is daarom gebonden aan minimum dekkingseisen (zie 2.3 marginverplichting ) Op de afloopdatum van een optie wordt het contract afgewikkeld. Dit kan betekenen dat, bij een calloptie, de aandelen moeten worden geleverd en, bij een putoptie, de aandelen moeten worden afgenomen. Bij opties met een index als onderliggende waarde gaat de afwikkeling anders. De schrijver van de calloptie heeft, bij aanwijzing, niet de plicht om de onderliggende waarde te leveren (bij geschreven putopties: niet de plicht om af te nemen). In dit geval wordt het verschil tussen de onderliggende waarde en de uitoefenprijs contant verrekend. 2.3 Marginverplichting Zoals eerder is aangegeven, kan het innemen van een positie een financieel risico met zich meebrengen. Door SNS Bank wordt continue gecontroleerd of er voldoende (tegen)waarde op je SNS Zelf Beleggen rekening aanwezig is om het financiële risico te kunnen betalen. Verkoop je bijvoorbeeld een optie die marginplichtig is dan zal SNS Bank je verplichten om hiervoor een tegenwaarde in geld of aandelen aan te houden op je SNS Zelf Beleggen rekening. Deze tegenwaarde moet gelijk of meer zijn dan het bedrag waarvoor je financieel aangesproken kan worden (= marginbedrag). Dit bedrag moet, zolang de geschreven opties waarde hebben, op de rekening blijven staan. Je kunt dit geld dan niet laten overboeken naar je privérekening. De berekening van de margin vindt doorlopend plaats. De hoogte van het marginbedrag is namelijk afhankelijk van de koersontwikkeling van het desbetreffende aandeel, index of valuta en kan dus steeds anders zijn. Het aan te houden bedrag waarover je tijdelijk niet kunt beschikken, is veelal gelijk aan het marginbedrag. Bij de berekening van het aan te houden bedrag wordt ook gekeken of je onderliggende waarde of andere beleggingsinstrumenten in je bezit hebt. Het kan dus zijn dan de ingenomen positie marginplichtig is maar dat, door het hebben van onderliggende waarde of andere beleggingsinstrumenten, je geen bedrag hoeft te storten. Mocht het bedrag op de rekening te laag zijn om te voldoen aan de marginverplichting dan ben je verplicht deze per omgaande te storten. SNS Bank zal je dit schriftelijk verzoeken. Je hebt vervolgens twee mogelijkheden: storten van extra geld op je SNS Zelf Beleggen rekening of het sluiten (verkopen) van posities. Kun je niet voldoen aan de marginverplichting dan is SNS Bank verplicht net zoveel posities te sluiten of te verkopen totdat er wel weer wordt voldaan aan de margin Berekenen van de margin De hoogte van het marginbedrag is bij ieder optiecontract verschillend. Voor de berekening van het bedrag wordt gekeken naar een aantal zaken: de laatprijs van de optie, de laatprijs van het aandeel, de huidige waarde van het aandeel, de contractgrootte en de bewegelijkheid (volatiliteit) van het aandeel. Vanuit deze volatiliteit wordt dan een marginpercentage vastgesteld. De hoogte van het marginbedrag is vervolgens gelijk aan het hoogste bedrag van onderstaande formules 1 Calloptie: laatprijs optie + [margin % x (2 x laatprijs aandeel uitoefenprijs)] x contractgrootte of Putoptie: laatprijs optie + [margin % x (2 x uitoefenprijs laatprijs aandeel)] x contractgrootte. 2 Laatprijs optie x 1,25 x contractgrootte. 3 Laatprijs optie + 0,50) x contractgrootte. Voorbeeld 1 Je hebt een AGN call Dec 5,00 geschreven. De laatprijs van deze optie is 0,80 en de waarde van het aandeel Aegon is op dat moment 5,20. Indien op dat moment voor Aegon een marginpercentage geldt van 25%, wordt de margin als volgt berekend 1 Margin = 0,80 + [0,25 x (2 x 5,20 5)] x 100 = 215,- per contract. 2 Volgens de tweede formule is de margin: 0,80 x 1,25 x 100 = 100,- per contract. 3 Volgens de derde formule is de margin: (0,80 + 0,50) x 100 = 130,- per contract. Voor deze ongedekt geschreven calloptie geldt een margin van 215,- per contract, namelijk het hoogste bedrag van de drie formules. Voorbeeld 2 Je hebt een AGN put Dec 5,60 geschreven. De laatprijs van deze optie is 0,90 en de waarde van het aandeel Aegon is op dat moment 5,20. Indien op dat moment voor Aegon een marginpercentage geldt van 25%, wordt de margin als volgt berekend 1 Margin = 0,90 + [0,25 x (2 x 5,60 5,20)] x 100 = 240,- per contract. 2 Volgens de tweede formule is de margin: 0,90 x 1,25 x 100 = 112,50 per contract. 3 Volgens de derde formule is de margin: (0,90 + 0,50) x 100 = 140,- per contract. Voor deze ongedekt geschreven putoptie geldt een margin van 230,- per contract, namelijk het hoogste bedrag van de drie formules. Marginbedrag AEX opties Voor de bepaling hoogte van het marginbedrag voor AEX opties gelden afwijkende formules. Ook hier geldt weer dat de hoogte van het marginbedrag gelijk is aan het hoogste bedrag van onderstaande formules 1 Calloptie: laatprijs optie + [margin % x (2 x laatprijs aandeel uitoefenprijs)] x contractgrootte of Putoptie: laatprijs optie + [margin % x (2 x uitoefenprijs laatprijs aandeel)] x contractgrootte. 2 Laatprijs optie x 1,25 x contractgrootte. 3 Laatprijs optie + 3,00) x contractgrootte. Voorbeeld 3 Je hebt een AEX call Sep 380 geschreven. De laatprijs van deze optie is 2,90 en de stand van de AEX Index is op dat moment 336 punten. Indien op dat moment voor de AEX een marginpercentage geldt van 7,5%, wordt de margin als volgt berekend 1 Margin = 2,90 + [0,075 (2 x )] x 100 = 2.480,- per contract. 3

4 2 Volgens de tweede formule is de margin: 2,90 x 1,25 x 100 = 362,50 per contract. 3 Volgens de derde formule is de margin: (2,90 + 2,25) x 100 = 515,- per contract. Voor deze ongedekt geschreven putoptie geldt een margin van 2.480,- per contract, namelijk het hoogste bedrag van de drie formules. Om de margin per contract te berekenen, vermenigvuldig je de uitkomst van bovenstaande formule met de handelseenheid. Dit is de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waarde bij een optiecontract. Het kan voorkomen dat een optiecontract een afwijkende onderliggende waarde kent. De handelseenheid van aandelen- en indexopties is veelal 100 en van valutaopties of $ Marginverplichting voor combinaties van opties Het kan voorkomen dat je meerdere posities hebt ingenomen. Al deze posities worden afzonderlijk gewaardeerd. In deze paragraaf lees je de meest voorkomende optiecombinaties waarbij is aangegeven of er een marginverplichting is. Er wordt niet nader ingegaan op de visie, mogelijke opbrengsten en risico s van de verschillende combinaties. Bij opties kan onderscheid worden gemaakt tussen opties Amerikaanse en Europese stijl. Bij een Amerikaanse stijl optie kan de koper op ieder moment gedurende de looptijd zijn recht uitoefenen. Een voorbeeld hiervan zijn aandelenopties. Bij een Europese stijl optie is het alleen mogelijk de optie uit te oefenen op de expiratiedatum. Indexopties zijn bijvoorbeeld opties Europese stijl. (Gedeeltelijk) gedekt geschreven call Bij een gedekt geschreven call heb je een short call en de onderliggende waarde in bezit. Dit betekent dat je alle aandelen of valuta al in je bezit hebt. Bij volledig gedekt schrijven geldt geen marginverplichting. Als je short call niet volledig is gedekt door de onderliggende waarde, betaal je volledige marginverplichting. Call spread Een call spread is een combinatie van een long call en een short call, waarbij de long call een gelijke of langere looptijd heeft. Indien de short call gedekt is door de long call, is voor deze combinatie geen margin vereist. Uitzonderingen hierop zijn: backspreads en call spreads Europese stijl (index opties). Put spread Een put spread is een combinatie van een long put en een short put, waarbij de long put een gelijke of langere looptijd heeft. Indien de short put gedekt is door de long put, is voor deze combinatie geen margin vereist. Uitzonderingen hierop zijn: backspreads en put spreads Europese stijl (index opties). Long straddle Een long straddle is een combinatie van een long call en een long put met een gelijke looptijd en gelijke uitoefenprijs. Voor deze combinatie is geen margin vereist. Short straddle Een short straddle is een combinatie van een short call en een short put met een gelijke looptijd en gelijke uitoefenprijs. De marginverplichting wordt bepaald door de shortpositie met de hoogste margin, waarbij het marginbedrag minimaal gelijk moet zijn aan de som van de s x 1,25 x 100. Ofwel, de margin is minimaal 125% van de marktwaarde van de combinatie. Long strangle Een long strangle is een combinatie van een long call en een long put met een gelijke looptijd, waarbij de long call een hogere uitoefenprijs heeft dan de long put. Voor deze combinatie is geen marginverplichting vereist. Short strangle Dit is een combinatie van een short call en een short put met een gelijke looptijd, waarbij de short call een hogere uitoefenprijs heeft dan de short put. De marginverplichting wordt bepaald door de shortpositie met de hoogste margin, waarbij de margin minimaal gelijk moet zijn aan de som van de s x 1,25 x 100. Ofwel, de margin is minimaal 125% van de marktwaarde van de combinatie. Berekening marginverplichting bij meerdere combinatiemogelijkheden Voor de berekening van de marginverplichting houdt SNS Bank een vaste methode aan. SNS Bank bepaalt welke shortpositie wordt afgedekt door welke longpositie dan wel aandelen en houdt hierbij een bepaalde volgorde aan. Als je meerdere combinatiemogelijkheden in portefeuille hebt, kan dit betekenen dat de marginverplichting wellicht hoger is dan je zelf misschien had verwacht. SNS Bank kijkt bij de berekening van de marginverplichting altijd eerst naar de positie met de hoogste marginverplichting. Daarvan wordt afgehaald, in de volgende volgorde Volledig gedekte spreads of volledig door aandelen gedekte short calls gaan altijd voor. Vervolgens naar gedeeltelijk gedekte backspreads en gedekte short calls waarvoor een dekkingswaardeaftrek geldt. Als laatste naar straddles en strangles. Het bedrag wat vervolgens overblijft, is het bedrag dat aan margin moet worden aangehouden op de rekening. Let op! SNS Bank bepaalt de wijze van berekenen. Je kunt je niet beroepen op een mogelijke andere methodiek. Voorbeeld Als je, naast een short straddle, ook een long call in portefeuille hebt, neemt SNS Bank de long call als dekking op de short call (call spread). In dit geval wordt er twee keer margin ingehouden op je vrije bestedingsruimte: voor de call spread en voor de short put. Houd er rekening mee dat deze combinatie tot een hogere marginverplichting kan leiden. 2.4 Exercise Wanneer je een optierecht wilt uitoefenen (opdracht tot exercise), kun je een telefonische opdracht geven ( ). Van dit recht kun je, met uitzondering van de index- en valutaopties (Europese stijl), tijdens de hele looptijd gebruikmaken. Op de expiratiedatum, de laatste dag van verhandeling, adviseren wij je tijdig instructies door te geven. Indien je op expiratiedag geen opdracht hebt gegeven om je long aandelenoptiecontract uit te oefenen, zal SNS Bank je optiecontract, na sluiting van de markt, automatisch uitoefenen wanneer de optie 3% of meer in the money is, tenzij marktomstandigheden anders doen besluiten. Hierdoor worden de 4

5 aandelen automatisch gekocht (bij een call) of geleverd (bij een put). De hieruit verkregen aandelen (call) of de geleverde aandelen (put) worden de eerstvolgende handelsdag na expiratie als marktorder verkocht (call). Er vindt hierna een geldelijke verrekening plaats. Je ontvangt 50% van de eventuele waarde. Het resterende deel brengt SNS Bank in rekening voor de administratie van deze handeling en als risico. Op deze laatste handelsdag kun je voor niet gesloten posities tot uiterlijk uur opdracht geven tot exercise van de (nog) niet automatisch gesloten contracten. 2.5 Assignment Als je optiecontracten hebt verkocht (geschreven positie) is het mogelijk dat een tegenpartij (de houder) zijn rechten gaat uitoefenen. Er is een door Euronext Amsterdam Derivatives Market N.V. goedgekeurde aanwijzingsprocedure. Aanwijzing (assignment) kan, met uitzondering van indexopties, ook eerder dan op de expiratiedatum plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat assignment voor slechts een gedeelte van je geschreven positie plaatsvindt. Is bij aanwijzing van een geschreven calloptie sprake van een gedekte positie dan verkoopt en levert SNS Bank voor jouw rekening en risico de onderliggende waarden en ontvang je automatisch een verkoopnota van de onderliggende waarden. Bij aanwijzing van geschreven putopties koopt en levert SNS Bank voor jouw rekening en risico de onderliggende waarden en volgt een koopnota tegen de overeengekomen prijs. Als je ongedekt callopties hebt geschreven, kan bij aanwijzing een shortpositie in je portefeuille ontstaan. Je dient dan zo spoedig mogelijk over te gaan tot aankoop van de onderliggende waarde in kwestie of tot het uitoefenen (exercise) van gekochte callopties die eventueel als dekking in je portefeuille aanwezig zijn. De indekking moet zo snel mogelijk plaatsvinden omdat een shortpositie in aandelen of obligaties in je portefeuille niet is toegestaan. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met SNS Bank om nadere instructies door te geven ( ). Indien SNS Bank geen duidelijke instructies van je ontvangt, doet SNS Bank datgene dat naar redelijke verwachting van SNS Bank het meest in jouw voordeel is. SNS Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor genomen beslissingen. In geval van assignment/exercise is de kostenstructuur van de afwikkeling gelijk aan de provisie voor telefonisch opgegeven aan- of verkooporders. 2.6 Indexopties Exercise en assignment van indexopties is alleen mogelijk op de expiratiedatum, waarbij de openstaande positie wordt verrekend tegen de officiële settlementprijs. Deze verrekenprijs (cash settlement) wordt om uur door de beurs vastgesteld. Er is dus geen sprake van levering van onderliggende waarde zoals bij aandelen- of obligatieopties. Je kunt door middel van een sluitingstransactie via de beurs jouw positie(s) ook tijdig sluiten. Openstaande longposities van indexopties worden dus vanaf uur niet automatisch gesloten. Als wij geen opdracht hebben ontvangen om de positie te sluiten, dan worden indexopties met waarde, na het vaststellen van de settlementsprijs, automatisch via je SNS Zelf Beleggen rekening verrekend. Het is noodzakelijk bij nieuwe longposities die op de expiratiedatum worden geopend, zelf tijdig opdracht tot exercise of sluitingsverkoop te geven. 2.7 Valutaopties Uitoefening van valutaopties (DEX en EDX) is alleen mogelijk tegen contante verrekening op de expiratiedatum. De procedure is hetzelfde als bij indexopties,. Ook hier worden vanaf uur longposities dus niet automatisch gesloten. De contante verrekening vindt plaats tegen de officiële prijs zoals door de Europese Centrale Bank wordt vastgesteld. 3 Opgeven en verwerking van optieorders 3.1 Opgeven van orders Je kunt optieorders online via Mijn SNS Beleggen of telefonisch via SNS Bank ( ) opgeven en annuleren. Bij het plaatsen van optieorders heb je de keuze tussen twee verschillende ordertypen: bestens of gelimiteerd. Daarnaast kun je aangeven hoe lang een order geldig moet zijn: alleen vandaag (dagorder) of langer (doorlopende order). Zowel de ordertypes als de geldigheidsduur worden beschreven in de Handleiding SNS Zelf Beleggen. Combinatieorder Bij een combinatieorder plaats je gelijktijdig twee orders in een optiefonds. Spreads, straddles en strangles zijn enkele voorbeelden van door Euronext Liffe geaccepteerde combinatieorders. Een combinatieorder bestaat uit twee verschillende orders. Dit betekent dat je dus ook voor beide orders transactiekosten betaalt. Dubbeldraaien Bij dubbeldraaien zet je een longpositie in een bepaalde optieserie om in een shortpositie of andersom. Je moet hiervoor twee orders plaatsen: een order om je bestaande positie te sluiten en een order om je nieuwe positie te openen. Het is niet toegestaan om zowel een long- als een shortpositie in dezelfde serie te hebben. Zorg er daarom voor dat de sluitingsorder van je bestaande positie altijd eerder wordt uitgevoerd dan je openingsorder. Dit betekent dat je de limieten hierop moet afstemmen. 3.2 Goedkeuring van orders Goedkeuring optieorders Als je een order hebt opgegeven, bevestig je deze met je SNS Digicode of Digipas, waarna de order in het systeem wordt verwerkt. Bij elke opdracht vindt in eerste instantie controle plaats op de juistheid van de opdracht (bijvoorbeeld of de optieserie bekend is). Vervolgens wordt je vrije bestedingsruimte en het effect van de order op de vrije bestedingsruimte berekend en met elkaar vergeleken. Als de bestedingsruimte voldoende is, wordt je order gefiatteerd. Goedkeuring bij longposities Bij een aankoop van opties wordt eerst gecontroleerd of je vrije bestedingsruimte voldoende is. Als dit het geval is, wordt je order gefiatteerd en direct verwerkt in je vrije bestedingsruimte. Bij het sluiten van een optie wordt eerst gekeken of je de opties in positie hebt dan wel of de opties geblokkeerd zijn doordat je al eerder een opdracht tot uitoefenen van je positie (exercise) hebt gegeven. Een sluitingsverkoop wordt pas in de vrije bestedingsruimte verwerkt nadat de order is uitgevoerd. Goedkeuring bij shortposities De fiattering is gecompliceerder wanneer je shortposities in opties hebt. Dit in verband met de daarmee samenhangende marginver- 5

6 plichting. Het systeem houdt bij het berekenen van de marginverplichting rekening met bijna alle marginverlagende constructies en de door jou te ontvangen optie. Een openingsverkoop wordt direct verwerkt in je vrije bestedingsruimte. Bij een sluitingskoop wordt gekeken of je de opties in positie hebt. Als je een positie sluit die wordt gebruikt in een optiecombinatie, wordt tevens rekening gehouden met het mogelijke margineffect. Een sluitingskoop wordt pas in de vrije bestedingsruimte verwerkt nadat de order is uitgevoerd. 3.3 Verwerking van orders Verwerking van orders op Euronext.Liffe Nadat je een order hebt geplaatst, kunt je online via Mijn SNS Beleggen of telefonisch via SNS Bank ( ) de status van je order opvragen. Het is ook mogelijk de uitvoering van je order via SMS of te ontvangen. Via Mijn SNS kun je instellen dat je orderbevestigingen wenst te ontvangen. Als je deze instelling activeert, zendt SNS Bank je automatisch een bevestiging dat de order, onder voorbehoud, volledig is uitgevoerd. De beurzen hebben namelijk het recht om de volgende beursdag tot uur de status van je order te wijzigen. Dit kan onder meer gebeuren als een verkeerde koers is afgegeven of als blijkt dat de order in het geheel niet is uitgevoerd. Orders die, om wat voor reden dan ook, niet door de beurs worden geaccepteerd, worden door de beurs geannuleerd. Ook limietorders die buiten de door Euronext.Liffe vastgestelde prijsranges vallen, worden direct geannuleerd. De reden van de annulering vind je terug in de orderstatus. Verwerking van optieorders in Mijn SNS Beleggen Zodra je optieorder is uitgevoerd, wordt je portefeuille en geldrekening bijgewerkt. Je transactie is dan echter nog niet gesettled met de beurs. De daadwerkelijke betaling en levering of ontvangst van een optietransactie vindt namelijk pas plaats op de eerste beursdag na de transactiedatum. Ditzelfde geldt voor de valutadatum van je transactie. Dit is belangrijk als je besluit om een geldbedrag weg te boeken nadat je een verkooptransactie hebt geplaatst. Er kan hierdoor tijdelijk een debetstand op je geldrekening ontstaan waarover je debetrente betaalt. 4 Expiraties van opties Optiecontracten kennen altijd een vastgestelde looptijd. Na de looptijd heeft de optie geen waarde meer. De einddatum van een optie noemen we de expiratie- of afloopdatum. Dit is voor de meeste fondsen de derde vrijdag van de maand. Als deze derde vrijdag geen beursdag is, verschuift de expiratiedatum naar de beursdag voorafgaand aan deze derde vrijdag. Dagopties op de AEX Index expireren dagelijks. Weekopties op de AEX Index en op enkele hoofdfondsen expireren wekelijks. In de week voorafgaand aan de expiratiedatum ontvang je van SNS Bank bericht dat je expirerende optieposities in portefeuille hebt. Via Mijn SNS Beleggen kun je online zien welke optieposities dit betreft. 4.1 Expiratie van cash settlementcontracten Als je op expiratiedatum je expirerende cash settlementcontract niet hebt verkocht of teruggekocht, vindt op expiratiedatum een geldelijke verrekening plaats als de optie, op basis van de door Euronext.Liffe Amsterdam bepaalde afrekenprijs, in-the-money is. Bij het meest verhandelde indexcontract, de AEX optie, wordt deze afrekenprijs bepaald aan de hand van de gemiddelde stand van de AEX tussen uur en uur op expiratiedatum. 4.2 Expiratie van leveringscontracten Bij longopties heb je op expiratiedatum drie mogelijkheden: Verkopen voor de uiterste handelstijd; Uitoefenen; of Geen actie ondernemen. Bij shortopties heb je twee mogelijkheden: Terugkopen voor de uiterste handelstijd; of Geen actie te ondernemen. De uiterste handelstijden zijn: Valuta-opties uur Indexopties uur Aandelenopties uur Na bovengenoemde tijdstippen kun je een expirerende longoptie niet meer verkopen dan wel je expirerende shortoptie niet meer terugkopen. Per optie kunnen afwijkende sluitingstijden gelden. Zie voor meer informatie de contractspecificaties van de betreffende optieklasse. 4.3 Uitoefenen van longpositie op expiratiedatum Wanneer je als houder van een optie gebruik wilt maken van je koopof verkooprecht, kun je tot uur op expiratiedatum een uitoefenopdracht plaatsen. Het is alleen toegestaan om een expirerende calloptie uit te oefenen als je vrije bestedingsruimte dit toelaat. Als je vrije bestedingsruimte niet toereikend is om je expirerende calloptie uit te oefenen, dan kun je tot sluiting van de handel in de expirerende opties je aflopende calloptie nog verkopen. Ook kun je tot sluiting van de handel in de onderliggende waarde de optie uitoefenen in combinatie met een direct tegengestelde bestens verkooporder in de desbetreffende onderliggende waarde. Als je geen actie onderneemt, loopt de optie in principe waardeloos af. 4.4 Geen actie ondernemen op expiratiedatum Wanneer je als houder van een optie gebruik wil maken van je koop- of verkooprecht, kun je tot uur op expiratiedatum een uitoefenopdracht plaatsen. Als je een longoptie niet hebt verkocht en je hebt hiervoor ook geen uitoefenopdracht gegeven, dan loopt je optie in principe waardeloos af, ongeacht de waarde van de optie. Om te voorkomen dat opties die in-the-money zijn (intrinsieke waarde hebben) waardeloos aflopen, zal SNS Bank je expirerende optie uitoefenen. Dit doet SNS Bank alleen als deze na sluiting van de beurs op expiratiedag 3% of meer in-the-money is. SNS Bank zal bij uitoefening de onderliggende waarde kopen (bij een call) of verkopen (bij een put). Op de eerstvolgende beursdag wordt de ontstane positie tegen de openingskoers verkocht of teruggekocht. SNS Bank zal de waarde, indien positief, onder inhouding van een risico, op je rekening boeken. SNS Bank loopt immers risico bij het uitoefenen van je optierecht. De risico die in rekening wordt gebracht, is 50% van de opbrengst. Een eventueel verlies komt voor rekening van SNS Bank. Als je een expirerende shortoptie niet hebt teruggekocht en de optie is in-the-money, dan is de kans groot dat je wordt aangewezen om aan je plicht te voldoen. 6

7 4.5 Overige bijzonderheden op expiratiedatum Voor nieuwe posities, die op expiratiedag worden aangegaan, geldt dat deze niet automatisch worden gesloten. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om deze positie te sluiten. 5. Definities en begrippen Hieronder volgt, in alfabetische volgorde, een uitleg van begrippen die bij de handel in opties worden gebruikt. Biedprijs De prijs die de markt wil betalen voor de aankoop van een bepaald effect. Calloptie (kopen) De koper van een calloptie heeft het recht om de onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs aan te schaffen. De koper hoopt op een stijging van de koers. Gelet op de hefboomwerking kan een kleine koersstijging van de onderliggende waarde een hoog winstpercentage op de oorspronkelijke investering in opties opleveren. Calloptie (schrijven) De schrijver (= verkoper) van een calloptie neemt de verplichting op zich de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te leveren als hij daartoe wordt aangewezen. Hij ontvangt in ruil daarvoor de optie. Bezit de koper de onderliggende waarde niet, hij schrijft dan ongedekt, dan moet hij deze tegen de actuele hogere beurskoers kopen. Cum-datum Cum betekent letterlijk met. De cum-datum is de laatste beursdag waarop het aandeel inclusief dividend wordt verhandeld. Derivatenclearing Een werkmaatschappij van Euronext die belast is met het administreren, registreren, garanderen en zeker stellen van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit derivatentransacties. Ex-datum Ex-datum is de beursdag waarop het aandeel exclusief dividend wordt verhandeld. Het dividend dat betaalbaar is gesteld, drukt de koers van het aandeel met de waarde van het dividend. In-the-money Een optie is in-the-money als deze intrinsieke waarde heeft. Callopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Putopties zijn in-the-money als de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde. Laatprijs De prijs die de markt wil ontvangen voor de verkoop van een bepaald effect. Optie Een optie geeft de koper het recht gedurende een vastgestelde termijn een vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen (callopties) dan wel te verkopen (putoptie). Optieklasse Alle call- en putopties samen die betrekking hebben op een en dezelfde onderliggende waarde. In de optieklasse AH zitten dus alle opties die betrekking hebben op Ahold. Optieserie Een optieserie is uniek. Elke serie is te onderscheiden in expiratiedatum en uitoefenprijs. Een voorbeeld van een optieserie is: AH C DEC ,00. De expiratiedatum is december 2012 en de uitoefenprijs is 10,00. Putoptie (kopen) De koper van een putoptie heeft het recht om de onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen. De koper van een putoptie speculeert op een koersdaling. Gelet op de hefboomwerking kan een kleine koersdaling van de onderliggende waarde een hoog winstpercentage op de oorspronkelijke investering in opties opleveren. Putoptie (schrijven) De schrijver (= verkoper) van een putoptie neemt de verplichting op zich de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen als hij daartoe wordt aangewezen. Hij ontvangt in ruil daarvoor de optie. Als de koers van de onderliggende waarde beneden de uitoefenprijs daalt, is de kans reëel dat de putoptie wordt uitgeoefend. Van de schrijver wordt dan geëist dat hij de onderliggende waarde koopt tegen een hogere prijs dan de actuele beurskoers. 7

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK

HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK HANDLEIDING OPTIES BIJ KEYTRADE BANK 2. Handleiding opties bij Keytrade Bank INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Leeswijzer handleiding... 3 DEEL A: BELEGGEN IN OPTIES, ALGEMEEN...4 1. WAT ZIJN OPTIES?... 4 1.1.

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Handleiding Derivaten

Handleiding Derivaten Handleiding Derivaten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overeenkomsten en instellingen 4 2.1 Overeenkomst derivaten 4 2.2 Overeenkomst derivaten stopzetten 4 3 Definities en begrippen 5 4 Risico s van opties

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Bestaande uit: Voorwaarden Opties Bijlage Opties April 2016 Inhoudsopgave Voorwaarden Opties ABN AMRO Begrippenlijst Voorwaarden Opties 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011 voorwaarden opties Informatie Beleggen november 2011 ABN AMROABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Voorwaarden Opties

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Bijlage Opties Voorwaarden Opties Begrippenlijst 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN UW OPTIES

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?... 2 2. Beschrijving van opties... 2 3. De contractspecificaties... 3 4. Doelstellingen van de optiebelegger... 5 5. Het kopen van opties... 6 6.

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

2 Overeenkomsten en instellingen Overeenkomst derivaten Instellingen Overeenkomst derivaten stopzetten 4

2 Overeenkomsten en instellingen Overeenkomst derivaten Instellingen Overeenkomst derivaten stopzetten 4 handleiding derivaten 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Overeenkomsten en instellingen 4 2.1 Overeenkomst derivaten 4 2.2 Instellingen 4 2.3 Overeenkomst derivaten stopzetten 4 3 Definities en begrippen 5 4 Risico

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

TRANSACTIEREGELS OPTIES (EURONEXT, EUREX EN US OPTIES) vanaf 01/04/2016

TRANSACTIEREGELS OPTIES (EURONEXT, EUREX EN US OPTIES) vanaf 01/04/2016 TRANSACTIEREGELS OPTIES (EURONEXT, EUREX EN US OPTIES) vanaf 01/04/2016 0073/N01/04/2016 INHOUD 1. SOORTEN PRODUCTEN...3 2. UURSCHEMA...3 3. SOORTEN OPTIETRANSACTIES...3 4. METHODE VOOR HET INGEVEN VAN

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Handelsmogelijkheden Op welke beurzen kan ik handelen? U hebt de mogelijkheid om te handelen (aan- en verkooptransacties) op een groot aantal beurzen in Europa

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Futures Versie 01/03/2016 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De

Nadere informatie

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Een toelichting voor abonnees op de werkwijze van het Optiebox Team. Opgemaakt 21 mei 2014 Versie 05.15 OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Handleiding en Voorwaarden SNS Effectenlijn

Handleiding en Voorwaarden SNS Effectenlijn Handleiding en Voorwaarden SNS Effectenlijn Inhoud Voorwoord Voorwoord I Kenmerken en risico s van effecten 3 Gegevens SNS Bank 3 Algemeen 3 Aandelen 3 Certificaten van aandelen 4 Obligaties 4 Converteerbare

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk Net als de huizenkoper uit de inleiding zijn wij helemaal niet geïnteresseerd om het recht uit te oefenen. (bij een optie op een individueel aandeel kun je

Nadere informatie

KENMERKEN VAN EFFECTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN EFFECTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN EFFECTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s effecten II. Overzicht risicograad van beleggingscategorieën III. Verdiepingshoofdstukopties

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Derivaten

HOOFDSTUK 6 Derivaten HOOFDSTUK 6 Derivaten In voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste beleggingscategorieën aan de orde gekomen: in hoofdzaak zijn dat aandelen (inclusief vastgoedaandelen), vastrentende waarden en materialen.

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Stock Management Academie ONDERDEEL

Stock Management Academie ONDERDEEL ONDERDEEL ELEMENTAIRE OPTIEBEGRIPPEN MINI-CURSUS OPTIES Mag ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is François Franken. U heeft zich aangemeld voor de Mini-cursus Opties. Om u een idee te geven wie achter

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde orders

Handleiding Geavanceerde orders Handleiding Geavanceerde orders Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website.

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

OptieWijzer. Inhoud. Voor wie geschikt?

OptieWijzer. Inhoud. Voor wie geschikt? OptieWijzer U overweegt te gaan beleggen in opties. Met opties kunt u op veel manieren inspelen op allerlei mogelijke bewegingen van een individueel aandeel of een aan delen index. Opties zijn daarnaast

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 januari 2017. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V.

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling 2 1. Belangrijke informatie 1.1. Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening Bewaargeving en Afwikkeling van BinckBank.

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet

Handleiding Effectenkrediet Handleiding Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Effectenlijn

Voorwaarden. SNS Effectenlijn Voorwaarden SNS Effectenlijn 6.1223.00.0810 Inhoud Voorwoord 3 I Kenmerken en risico s van effecten 3 1 Effectendienstverlening 3 Advies 3 Vermogensbeheer 3 Execution only 3 2 Kenmerken van effecten en

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advies-kosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten op uw nota

Nadere informatie

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S 8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Zelf Beleggen

Voorwaarden SNS Zelf Beleggen Voorwaarden SNS Zelf Beleggen INHOUD Voorwoord 1 I Kenmerken en risico s van effecten 2 1 Effectendienstverlening 2 Advies 2 Vermogensbeheer 2 Execution only 2 2 Kenmerken van effecten en daaraan verbonden

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen

Voorstelling van de Beursvennootschap. Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Voorstelling van de Beursvennootschap Leleux Associated Brokers Aan uw zijde bij uw beleggingen Aan uw zijde bij uw beleggingen 3 de grootste Beursvenootschap van België en 1 ste Onafhankelijke. Opgericht

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Welkom bij Alex Vermogensbank. No risk, no profit. Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy

Welkom bij Alex Vermogensbank. No risk, no profit. Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy Welkom bij Alex Vermogensbank No risk, no profit Jim Tehupuring Beleggingsstrainer Academy Programma Introductie Risk/Reward Een Turbo is geen optie Profit met Turbo s? Risico en seksualiteit Wie belegt,

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

SELECTUM Vermogensbeheer NV Geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1/13

SELECTUM Vermogensbeheer NV Geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1/13 KENMERKEN VAN EFFECTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S Inhoudopgave I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s effecten II. Verdiepingshoofdstuk opties en futures III. Diversen, en bijzonderheden

Nadere informatie