Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service"

Transcriptie

1 Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Een toelichting voor abonnees op de werkwijze van het Optiebox Team. Opgemaakt 21 mei 2014 Versie OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN

2 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJK: Lees pagina 6 t/m 11 VOORDAT u actief mee gaat doen aan onze service. Pagina Onderwerp 2 Inhoudsopgave 3 Wat is een Optiebox 4 Laat geld voor je werken 5 Beginnen met onze service DEZE PAGINA'S VOORAF LEZEN (plm. 10 min. leestijd) 6 Verschillen tussen diverse brokers 7 Starten en sluiten van een box 8 Later starten met een box 9 Tips bij openen van posities 10 Tips bij sluiten van posities 11 Onze manier van communiceren 12 Hoe werkt ons unieke abonnement 13 Onze premies zijn leidend 14 Met welk bedrag kunt u ons volgen 15 Mijn box staat 720,- in de min 16 Enkele belangrijke begrippen 17 Disclaimer en Voorwaarden 18 Tot slot Vanaf pagina 19 hebben wij een 'Verklarende begrippenlijst' opgenomen met definities van veel gebruikte termen die in de optiehandel gebruikt worden. Deze begrippenlijst is ook terug te vinden op onze website: Laat tijd en geld voor je werken 2 2

3 HANDBOEK VAN HET OPTIEBOX TEAM WAT IS EEN OPTIEBOX Optieboxen zijn een combinatie van gekochte en geschreven/verkochte call- en putopties rondom dezelfde onderliggende waarde zoals een index of ETF (een index-tracker). Met een abonnement op onze service kunt u als abonnee eenvoudig aan de slag op onze aanwijzingen. Uitgangspunten hierbij zijn: beleggen in opties volgens bewezen strategieën toepasbaar op indices, trackers en ETF's de kracht zit in de eenvoud en effectiviteit er komt geen technische analyse aan te pas toepasbaar met een zeer geringe tijdsbesteding geen noodzaak om dagelijk met de beurs bezig te zijn elke zelfstandige belegger kan in Optieboxen beleggen aantoonbare rendementen van 30% tot 45% per jaar In deze handleiding vindt u toelichting op de wijze waarop wij onze abonnement-service uitvoeren. Tevens hebben wij voor u enkele tips en trics opgenomen voor het inleggen van orders bij de broker. Wij raden bestaande en nieuwe abonnees nadrukkelijk aan, om deze handleiding volledig door te nemen en als naslagwerk op te slaan. OP ONZE WEBSITE KUNT U: een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties" aanvragen die inzicht geeft in de dynamiek van opties u kunt zich aanmelden voor een Optiebox-abonnement u vindt er resultaten die reeds met Optieboxen behaald zijn Voor meer informatie, zie onze website: Laat tijd en geld voor je werken 3 3

4 OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN Dit uitgangspunt bij de opzet van Optieboxen heeft inmiddels zijn kracht bewezen. Door op de AEX-index de juiste optieposities in te nemen wordt met Optieboxen maandelijks tussen de 2% en 6% rendement gegenereerd. Elke zelfstandige belegger kan dit rendement maken. Om dit in de praktijk te realiseren is echter niet eenvoudig. Grondige kennis van de optiematerie is hiervoor een vereiste. Met een Optiebox-abonnement wordt dit haalbaar omdat u ons simpelweg kunt kopiëren. Het Optiebox-Team heeft een uitgekiende strategie ontwikkeld die wij de naam Out-of-the-Box (O-o-t-B) hebben gegeven. Bij het opzetten van een box hebben wij principieel géén verwachting en bepalen wij vóóraf hoe wij de posities gaan managen en wanneer wij ingrijpen. Sinds september 2012 staat vast dat onze werkwijze bijzonder succesvol is. Met de O-o-t-B strategie worden zowel callopties als putopties gekocht om daarmee de risico s onder controle te houden. Tegelijkertijd worden zowel call- als putopties verkocht (in jargon: geschreven) waarmee geld aan de markt wordt onttrokken. Omdat op deze manier rondom de index optieposities worden ingenomen, is hier de naam OptieBOX aan ontleend. Niet alleen het innemen van de juiste posities maar vooral het managen van de optieboxen tijdens de looptijd is essentieel. Omdat beleggen per definitie risico's met zich meebrengt, is onze manier van beleggen gebaseerd op een bijzondere strakke vorm van risico-management. Om vervolgens met een uitgekiend plan voor money-management mooi rendement te maken. Leren i.p.v. experimenteren Deze strategie hoeft u niet meer uit te vinden door te experimenteren. Dat is op de beurs overigens de duurste vorm van leren. Veel eenvoudiger is het om een Optiebox abonnement af te sluiten en dezelfde posities in te nemen als het Optiebox-team. Door lering te trekken uit bewezen ervaringen leert u strategisch denken en hoe u ook zelf verantwoordde optieconstructies kunt samenstellen. Doe dit laatste echter uitsluitend als u de optiematerie volledig beheerst. Laat tijd en geld voor je werken 4 4

5 BEGINNEN MET ONZE SERVICE Deze handleiding is bedoeld om u op een aantal zaken te wijzen die belangrijk zijn bij het volgen van onze Optiebox-strategieën. Wij raden onze abonnees dan ook aan om deze handleiding volledig door te nemen, voordat u samen met ons posities gaat innemen. Nadat u zich als abonnee op onze site heeft aangemeld en uw aanmelding door ons administratief is verwerkt, bent u als abonnee geregistreerd en ontvangt u van ons berichten waardoor u onze handelswijze kunt volgen. Als u een abonnement afsluit terwijl er al een 'lopende box' openstaat, dan raden wij u ten zeerste af om deze posities nog in te nemen. Bij het samenstellen en beheren van een Optiebox gaan wij er namelijk altijd van uit dat u samen met ons een box start en dat u niet tussentijds in een lopende box gaat meedoen. De reden hiervoor is dat wij de boxen managen vanuit de startposities die wijzelf ook bij onze broker innemen. Tussentijdse ingrepen of aanbrengen van mutaties worden afgestemd op de ontvangen en betaalde premies. Als openingspremies van abonnees (sterk) afwijkend van de premies op onze website, heeft dit substantieel invloed op de resultaten van een box. Tijdens de looptijd van een 'reeds lopende box' waaraan u nog niet actief deelneemt, houden wij u reeds op de hoogte van de voortgang hiervan zodat u alvast onze manier van communiceren met abonnees kunt ervaren. Ook ontvangt u direct per sms en bericht als wij een nieuwe box gaan starten. U kunt dan actief de posities innemen door dezelfde orders te laten uitvoeren bij uw eigen broker. Mocht u na het lezen van deze handleiding vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan zijn deze van harte welkom bij het Optiebox-team. Stuur deze s.v.p. per naar: Laat tijd en geld voor je werken 5 5

6 VERSCHILLEN TUSSEN BROKERS Wij hebben Binck als broker terwijl er toch ook goedkopere brokers zijn. Het is een bekend gegeven dat goedkoop niet altijd even goed is. Binck Bank kent namelijk de PBM-voorziening (Portfolio Based Margin). Deze leidt tot een hogere Vrije Bestedingsruimte (Vbr) waardoor een beduidend gunstiger marginverplichting ontstaat. Dit geldt echter alleen voor Binck Nederland. Ook voor Belgische abonnees is het daarom interessant om een account te openen bij Binck Ned. omdat Binck België deze voorziening (nog steeds) niet aanbiedt. Voor de posities die wij met optieboxen innemen gaan wij telkens uit van een beschikbaar kapitaal van ,-. Door het aantal posities dat wij innemen te halveren is het ook mogelijk om met ,- de strategie te volgen. Wij zullen nooit het volledige bedrag aan cash gebruiken voor de posities. Interactive Brokers en IB-gerelateerde brokers zoals TradersOnly, Todays en Lynx maar ook DeGiro, Binck België en de grootbanken berekenen voor onze box-posities ongeveer het drievoudige aan margin. De transactiekosten voor openen en sluiten van een box kunnen bij 'prijsvechtende' brokers 40,- lager zijn dan bij Binck. Dit voordeel weegt echter voor Optieboxen in de verste verte niet op tegen het voordeel van de PBM-voorziening bij Binck Nederland. Uiteraard is het mogelijk om onze box-posities in te nemen bij een andere broker dan bij Binck Ned. Als u voldoende kapitaal, beleggingsfondsen en/of aandelen op uw rekening heeft, wordt daarover door de broker Vbr berekend waar uiteindelijk uw margin in ondergebracht wordt. Het is echter de moeite waard om speciaal voor Optieboxen een account te openen bij Binck Ned. Om ons te volgen heeft u dan aan ,- of ,- cash voldoende. Het is dan wél essentieel om de PBM-voorziening bij Binck te activeren. Klik daarvoor in 'Mijn Binck' op 'Instellingen' en daarna op 'Handelsinstellingen'. Daar kunt u op 'Portfolio Based Margin' klikken. U dient dan enkele vragen positief te beantwoorden omdat Binck wil weten of u de optiematerie beheerst. Dit ingevulde 'vragen-formulier' kunt u per post naar Binck opsturen. Sneller is het om het formulier te scannen en als bijlage per op te sturen. De PBMvoorziening wordt dan door Binck geactiveerd. Dit proces neemt een aantal dagen in beslag. Wacht dus niet met actie nemen. Komt u er niet uit, bel dan met de Helpdesk van Binck Ned. +31-(0) Daar zitten mensen die u graag helpen en het voor u in orde kunnen maken. Laat tijd en geld voor je werken 6 6

7 STARTEN EN SLUITEN VAN EEN BOX Voordat wij een nieuwe box openen en een lopende box sluiten sturen wij vooraf een Sms-je en een met de posities. In onze schrijven wij dan: * neem alle posities diréct na elkaar in bij openen van een box * sluit alle posities diréct na elkaar" bij het sluiten van een box Hiermee bedoelen wij letterlijk: leg NIET eerst enkele van de orders in die wij adviseren en vervolgens de rest later op de dag of de dag erna. Wij laten zelf al onze orders uitvoeren binnen een tijdsbestek van tussen de 5 en 15 minuten. Dit lukt vrijwel altijd; soms duurt het iets langer. Het inleggen van de orders kan meestal in de loop van de dag waarop wij aangeven dat we een nieuwe box gaan openen of sluiten. Als dit niét aan te raden is, zullen wij dat expliciet aangeven. Als u tijdens beursopening contact kunt leggen met uw broker, kunt u in de meeste gevallen ook op de dag dat wij het bericht sturen meteen een box openen of sluiten. Ook dit zullen wij in onze aangegeven. Kunt u niet via een scherm handelen, dan kunt u overwegen om dit telefonisch te doen samen met de Helpdesk van uw broker. Lukt dit ook niet handel dan direct de ochtend na ons bericht. Uiteraard is elke abonnee vrij om af te wijken van wat wij doen. Iedereen handelt uiteindelijk voor eigen rekening en is ook verantwoordelijk voor al zijn of haar akties. U zult echter begrijpen dat het voor ons onmogelijk is om nog ondersteuning te verlenen wanneer van onze uitgangspunten wordt afgeweken. Wij kunnen onmogelijk individuele afwijkingen bewaken. Wat te doen bij problemen Bij sommige abonnees verloopt het inleggen of sluiten van orders niet altijd volledig naar wens. Het komt voor dat abonnees ons mailen of bellen omdat zij bij hun broker iets niet voor elkaar krijgen. Vragen of problemen met het brokersplatform kunnen wij uiteraard (helaas) niet oplossen. Neem bij vragen of problemen dan ook altijd direct telefonisch contact op met de eigen broker. Zij kunnen antwoord geven op al uw vragen en zelfs helpen bij inleggen of sluiten van orders. Zij nemen klachten in behandeling en zorgen dat deze in de toekomst voorkomen worden. Elke broker heeft een telefonische Helpdesk. Maak hiervan gebruik. Laat tijd en geld voor je werken 7 7

8 LATER STARTEN MET EEN BOX Ons advies is om in principe altijd samen met ons een box te starten tenzij wij aangeven dat het ook later nog mogelijk is. Als wij starten met een nieuwe box ontvangt u een waarin wij het startmoment aangeven. Dit geldt ook bij het sluiten van een box. Voor sluiten geldt ook dat u hier niet langer mee moet wachten dan wij aangeven. In de regel is dit de dag waarop u onze ontvangt. In de staat nagenoeg altijd dat dit ook de dag erna nog kan. Als u later dan wij aangeven nog met een box wilt starten kunt u zélf bepalen of dat nog verstandig is. Wij communiceren met u welke premies wij betaald en ontvangen hebben. Bij uw broker kunt u op dat moment de actuele premies zien van de posities die wij hebben ingenomen. Door de premies bij uw broker te vergelijken met die van ons kunt u zelf vaststellen hoe groot de afwijkingen zijn. Let er hierbij wel op dat u per optie de premies vermenigvuldigd met de aantallen die wij per positie opgeven. Stel bijvoorbeeld dat wij voor een te kopen call 20,- premie hebben betaald en u moet 20,50 betalen. Als het hier bijvoorbeeld 5 longcalls betreft is het verschil dus 5 x 50,- is 250,- in uw nadeel. Het kan zijn dat op dat moment de door u te kopen puts 0,50 goedkoper zijn dan waarvoor wij deze gekocht hebben. Betreft het hier ook 5 posities dan wordt de meer-premie van 250,- voor de longcalls gecompenseerd. Hetzelfde is het geval met de geschreven posities dan kan het innemen van de box nog interessant zijn. Wijken de premies echter teveel af dan raden wij (te laat) innemen van de box af. Vergeet dus bij het vergelijken vooral niet om de premieverschillen per positie altijd te vermenigvuldigen met het aantal posities. Hierdoor kunnen namelijk behoorlijk grote verschillen ontstaan. Later dan twee dagen ná onze nog starten met een box raden wij nagenoeg altijd af. Het tijdsverschil wordt dan te groot waardoor wij niet meer adequaat kunnen adviseren over tussentijds ingrijpen of het volledig sluiten van een box. Laat tijd en geld voor je werken 8 8

9 TIPS EN TRICS BIJ HET OPENEN VAN POSITIES Als u onze ontvangt waarin wij aangeven dat we een nieuwe box gaan innemen of posities gaan muteren, is het mogelijk om deze akties voor te bereiden bij uw broker. Het Optiebox Team legt de orders in bij Binck.nl en wij doen dat op de volgende manier: 1. Tijdens de avonduren of in het weekend (als de beurs gesloten is) voeren wij alle orders in met de op dat moment geldende premies. 2. Zodra dan alle orders bij 'openstaande orders' staan, laten wij die niet uitvoeren maar 'annuleren' wij deze direct weer. 3. Hierdoor worden alle orders in de map 'vervallen orders' geplaatst. 4. Als wij dan tijdens beursopening de orders willen inleggen kunnen we deze vanuit de map 'vervallen orders' hérplaatsen. Na verloop van tijd worden deze door de broker automatisch weer verwijderd. 5. Wij doen dit in de volgorde zoals wij die in onze aangeven. Het enige wat we dan nog hoeven te doen is de premies eventueel aanpassen aan de op dat moment geldende (realtime) premies. Wij blijven bij het scherm tot alle orders zijn uitgevoerd omdat we persé willen voorkomen dat sommige orders wél en sommige niet geaccepteerd worden. Met deze manier van werken bespaar je tijd bij het doorvoeren van orders. Tegelijkertijd kun je makkelijker meeliften op de flow van de AEX-index waardoor in veel gevallen ook de premies gunstiger zullen uitvallen. Deze manier van 'handelen' is te vergelijken met een bloemenveiling. Een nieuweling in dit vak zal in het begin vaak teveel betalen voor een karretje bloemen. Maar na enige ervaring zal hem dit nog maar zelden overkomen. Wij leggen bij voorkeur onze orders in tussen 9.15 u en 9.30 uur. Doe je dit op een ander moment dan kun je soms tegen gunstiger premies maar soms ook tegen minder gunstige premies handelen. Zelfs als iedereen bovenstaande methode toepast is het per definitie onmogelijk om allemaal tegen dezelfde premies de posities in te nemen. Bij een broker is het net zoals op een veiling onmogelijk om allemaal op hetzelfde moment de knop in te drukken. Laat tijd en geld voor je werken 9 9

10 TIPS EN TRICS BIJ HET SLUITEN VAN POSITIES Bij het sluiten van een box kunt u in omgekeerde volgorde de combinatieorders toepassen die bij de opening zijn gebruikt. Om het rendement te upgraden is het echter ook mogelijk om bij het sluiten ándere combinaties samen te stellen. Daarnaast blijft het uiteraard ook mogelijk om (zowel bij openen als sluiten) alle posities als losse orders in te leggen. Let er dan wel op dat u in verband met de marginverplichting bij sluiten altijd begint met de shortposities. Dit betekent eerst de verkochte opties terugkopen als sluitingskoop; daarna de longposities sluiten, door gekochte opties te verkopen als sluitingsverkoop. (Bij openen geldt het tegenovergestelde). Upgraden van het rendement Indien mogelijk, neem dan een shortpositie met de meeste waarde om deze te combineren met een longpositie. Hierdoor kunt u laveren tussen beide bied- en laatkoersen waardoor u een combinatie gunstiger kunt sluiten. Shortposities die weinig waarde hebben (bijv. 10 à 15 ct) zit vaak geen beweging meer in de premie waardoor deze op die gefixeerde waarde blijven liggen. Deze kunnen we dan beter als losse order inleggen. Wanneer meerdere shortposities weinig waarde hebben is het mogelijk om deze in combinatie met elkaar te sluiten. Als we deze laag gewaardeerde shortposities combineren met een longpositie, bieden de shorts te weinig tegenwaarde en worden we bij verkopen van de longposities min of meer gedwongen om deze tegen 'bijna' biedprijs (de laagste prijs) in te leggen. Marketmakers houden wel van deze hapjes, vooral richting expiratiedatum. Gekochte longposities kunnen we combineren op voorwaarde dat deze dezelfde expiratiedatum hebben. Als we deze als combinatie inleggen kunnen we laveren op de bied- en laatkoers van beide posities. Dit is gunstig omdat we vaak zien dat in de longposities grote spreads zitten tussen bied- en laatpremies. Het komt voor dat deze soms oplopen van bijvoorbeeld 0,30-1,00 vooral richting expiratiedatum. Door bij het sluiten te manoeuvreren met combinatie-orders kan dit een opsteker zijn voor het rendement. Bijvoorbeeld een positief premieverschil van 0,20 ct levert bij vijf posities 100,- extra rendement op. Dit geldt uiteraard ook als u alle posities als losse orders sluit. Het is uiteindelijk uw eigen keuze om voor uw eigen werkwijze te kiezen. Laat tijd en geld voor je werken 10 10

11 ONZE MANIER VAN COMMUNICEREN Als wij een box opstarten of in een lopende box wijzigen gaan aanbrengen en als wij een box gaan sluiten ontvangt u van ons altijd een . Deze kondigen wij aan met een Sms-je waarin wij verwijzen naar uw mailbox. Het verloop van een box Bij het openen van een box vermelden wij in onze s de in te nemen posities inclusief onze DRK's (DoorRolKoersen). Een DRK is een door ons vooraf bepaalde index-stand waarbij wij in ieder geval beoordelen of we tot aktie willen overgaan. Tussentijds vermelden wij met enige regelmaat hoe onze eigen Optiebox er voorstaat. In de praktijk is het onmogelijk gebleken om premies permanent realtime weer te geven omdat in bepaalde optieseries soms niet wordt gehandeld. Euronext geeft dan geen actuele premies af en laat bij deze opties dan 'verouderde' premies staan. Voor elke abonnee is het echter wél mogelijk om bij de eigen broker de exacte waarde van een Optiebox te bekijken. Hiervoor dient u dan wel de realtime bied- en laatkoersen in te stellen. Een nauwkeuriger waarde dan bij uw broker is niet te verkrijgen. SMS-bericht Als er tot actie overgegaan moet worden sturen wij u vooraf een Sms-je. Dit willen wij tot een minimum beperken. U kunt van ons een Sms verwachten als wij een nieuwe box openen of als wij in openstaande posities mutaties gaan aanbrengen. Ook ontvangt u een Sms als wij een lopende box volledig gaan sluiten. In het Sms-je staat bijvoorbeeld een tekst als: "wij gaan ingrijpen in een box' of 'wij gaan een lopende box sluiten; ga naar uw mailbox. In de e- mail wordt dan de uit te voeren actie voluit beschreven. berichten Als u een Sms-je heeft ontvangen volgt direct daarna een . Het is dan belangrijk om uw mailbox te raadplegen. In onze staat de actie beschreven die wij gaan doorvoeren. Als u tijdens een lopende box een poosje niets van ons hoort is dat zeker geen reden om ongerust te worden. De box verloopt dan geheel volgens de vooraf bepaalde strategie. Wij zetten die namelijk op met als doel zo weinig mogelijk te moeten ingrijpen omdat wij van rustgevend beleggen houden. Laat tijd en geld voor je werken 11 11

12 HOE WERKT ONS PROEF-ABONNEMENT Op moment van dit schrijven kunnen nieuwe abonnees kiezen voor een kennismakings-aanbieding. Dit kan zijn door vóóraf te betalen. Hierdoor krijgt een nieuwe abonnee 20% korting op de abonnementskosten. Of men kiest het "Proef-abonnement". Een jaarabonnement kost normaal 1.150,-. Door dit voor een heel jaar vooraf te betalen, geldt hierop 20% korting en kost dit nog 920,-. Een halfjaar-abonnement kost normaal 775,-. Dit bieden wij nu aan als proef-abonnement voor slechts 575,-. Een korting van 25% waardoor u dus de helft van het normale jaar-abonnement betaald. Als u na de proef-periode echter besluit om onze service een halfjaar te verlengen, dan betaalt u niet nogmaals datzelfde bedrag maar slechts het verschil tussen 920,- en 575,- en hoeft u maar 345,- bij te betalen. Ondanks dat u niet een jaar vooruit heeft betaald kunt u op deze manier toch gebruik maken van onze aantrekkelijke korting. Ons track-record liegt er niet om. Een garantie dat we alle periodes met winst afsluiten is echter onmogelijk te geven. U kent de gevleugelde uitspraak die ook op onze service van toepassing is, namelijk: "Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Laat tijd en geld voor je werken 12 12

13 ONZE PREMIES ZIJN LEIDEND Als wij een box hebben afgesloten vermelden wij op onze site exact de werkelijke premies die wij bij Binck betaald en ontvangen hebben. Dat geldt ook voor de transactiekosten die wij telkens verrekenen en van het resultaat aftrekken. Wij publiceren dus de door ons gemaakte netto-winst. Bij onze abonnees kunnen de premiehoogten uiteraard afwijken van onze premies. Door alle posities diréct na elkaar te openen of te sluiten kunnen de verschillen echter beperkt blijven. Wellicht betaalt u soms wat meer voor de longcalls, maar dan betaalt u vaak wat minder voor de longputs. Of in geval van de shortposities: als je iets meer ontvangt voor de shortcalls ontvang je vaak wat minder aan de shortputs. Hierbij geldt echter wel een belangrijke aantekening: Zorg altijd dat ALLE posities van een box daadwerkelijk en zo snel mogelijk achter elkaar geopend en gesloten worden. Vooral niet éérst alleen de callkant en bijvoorbeeld later pas de putkant. In die tijd kan er van alles gebeuren waardoor premies positief maar vooral ook negatief kunnen afwijken. Wij geven bij openen en sluiten van onze posities altijd een limiet mee. Vervolgens blijven we aan de knoppen zitten om er zeker van te zijn dat ook alle posities geopend of gesloten worden. Worden de limieten niet snel geaccepteerd, dan passen we deze aan en leggen de posities opnieuw in. Wij ontvangen regelmatig s van abonnees waarvan sommige wat meer winst hebben gerealiseerd dan wij en anderen wat minder. Er zijn zelfs abonnees die er een sport van maken om ons te verslaan. Laat tijd en geld voor je werken 13 13

14 MET WELK BEDRAG KUNT U ONS VOLGEN? Soms geven abonnees aan dat ze ons met een ander bedrag willen volgen dan de ,- waarmee wij onze Optieboxen opzetten. Dit is mogelijk met de kanttekening dat u er dan goed aan doet om daarvoor een veelvoud van ,- als beschikbaar kapitaal aan te houden. Enerzijds om de verhoudingen in long- en shortposities in balans te houden. Maar ook om problemen te voorkomen met beschikbare Vbr en marginverplichting. Door ons aantal posities te halveren is het ook mogelijk om mee te doen met ,-. Als u met een lager bedrag of met tussenliggende bedragen aan de slag gaat kan dit problemen opleveren. Verhoudingen in posities worden door ons namelijk niet willekeurig gekozen maar zijn essentieel in het kader van risicobeheersing. Wij raden dit dan ook ten stelligste af. Bij andere verhoudingen in aantallen gaan ook de Vbr en de margin een andere waarde krijgen. Abonnees die toch met afwijkingen in aantallen posities werken kunnen wij daarom uiteraard niet begeleiden. Als een box wordt opgezet met aantallen posities die niet allemaal door dezelfde factor gedeeld kunnen worden, is het beslist noodzakelijk dat u met de volledige box meedoet. Ga in dat geval dus niet aan de aantallen sleutelen want dan is een box niet meer in balans. Vermenigvuldigen of delen van alle posities met dezelfde factor is wel mogelijk. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat u dan ook het beschikbare kapitaal met dezelfde factor moet vermenigvuldigen. Omdat wij ervan uitgaan dat een index zowel kan stijgen, gelijk blijven als kan dalen is het aantal posities dat wij innemen hierop afgestemd. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere beleggingsadviezen en services, houden wij niet van beleggen vanuit verwachtingen voor de toekomst. Die kunnen namelijk ook niet uitkomen en tégen ons werken. Het is dus mogelijk om ons met grotere bedragen te volgen maar houdt daarbij bovenstaande zaken wel goed in gedachten. Het is goed om de tekst van pagina 'Disclaimer' daarbij te betrekken. Laat tijd en geld voor je werken 14 14

15 "MIJN BOX STAAT 720,- IN DE MIN" Een soortgelijke opmerking krijgen wij zo nu en dan van verontruste nieuwe abonnees die voor de eerste keer een box gaan volgen. Degene die al langer abonnee zijn weten inmiddels dat bij inname van een box deze in het begin nooit in de plus kan staan. Dit omdat wij bij openen (en sluiten) alle transactiekosten van de broker van het resultaat aftrekken. Bij de rendement berekening worden transactiekosten als investering gezien en dus van het resultaat afgetrokken. Het rendement dat wij publiceren is dus netto en wordt per box berekend over ,- zelfs als we dat niet volledig gebruiken. Er zijn meer redenen waarom tussentijds de stand van een box negatief kan zijn. Allereest omdat er soms geen handel is in de optieposities die wij hebben ingenomen. Euronext geeft dan geen 'laatst gedane' prijs af. Hierdoor ontstaat een resultaat dat niet correct is. Bij uw broker kunt u dan in de meeste gevallen wel de realtime bied- en laatkoersen raadplegen. Daarnaast wordt een negatieve stand veroorzaakt door de 'lucht' die kopers van opties in bepaalde posities blazen. Deze beleggers rangschikken wij onder de noemer 'gamblers'. Vanuit een verwachting zijn zij bereid meer of minder voor een optie te betalen. Met 'lucht' bedoelen wij de meerwaarde, ofwel de tijd/verwachtingswaarde in de premie die niét intrinsiek is. Ook een verhoogde volatiliteit van de index kan de oorzaak zijn dat er meer 'lucht' in posities wordt geblazen. Vooral in de startfase van een box kan hierdoor de min-stand aardig oplopen. Dit is echter pas echt verlies als we op dat moment de box zouden sluiten (liquideren). Wellicht kunnen wij u enigszins gerust stellen. Al onze boxen hebben in het begin op verlies gestaan. Desondanks zijn tot op heden (aug. 2014) alle boxen met fraaie winsten afgesloten. Onze strategie is er namelijk op gebaseerd dat tijd verstrijkt waardoor 'lucht' uit premies móet verdampen omdat minder tijd en verwachting resteert. Vooral in de laatste weken voor expiratie zien we de hoeveelheid 'lucht' het snelste uit de premies lopen. Met onze strategie laten we dus de tijd en de box voor ons het werk doen. Vandaar ook ons adagio: 'Optiebox laat tijd en geld voor je werken' en dat op een rustgevende manier. Laat tijd en geld voor je werken 15 15

16 ENKELE BELANGRIJKE BEGRIPPEN Zie ook de bijlage met "Verklarende begrippenlijst" Omdat wij dezelfde posities innemen als onze abonnees, hierbij een uitleg hoe wij dat doen. Speciaal voor onze Optieboxen hebben wij een account geopend bij Binck Bank. Elders in deze handleiding beschrijven wij waarom. Bied- en Laatkoersen Als wij orders inleggen gaan we bij voorkeur in het midden zitten van de bied- en laatkoers. Gaat een order dan niet meteen, dan annuleren wij deze en passen de actuele premie aan. Bij nagenoeg alle brokers kun je daarvoor (tegen geringe betaling) de index plus de optiepremies, realtime instellen. Op deze manier kan het wat langer duren voordat orders uitgevoerd worden maar premie-technisch kan het de moeite waard zijn. Wil je dat orders meteen uitgevoerd worden, dan kun je ook uitgaan van de exacte premies die bij bied- en laatpremies genoteerd staan. Voor het kopen van opties geldt dan de hoogste prijs en voor verkopen geldt de laagste prijs van de twee. Op deze manier handel je niet tegen de meest gunstige premies maar in de regel worden de orders dan wel meteen geaccepteerd. Losse orders en combinatie-orders Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk posities als combinatie-orders in te leggen. Deze worden door broker-systemen vaak sneller geaccepteerd en daarbij kunnen we een combinatie-limiet opgeven. Als u niet weet hoe dit bij uw broker werkt, bel dan naar uw broker en laat het door de Helpdesk één of enkele keren voordoen, net zo vaak totdat u het zélf kunt. Posities die we niet als combinatie-orders kunnen inleggen, leggen we in als losse orders. Hanteer bij het openen van losse orders altijd de volgorde: eerst de long(koop) posities en daarna de short(verkoop)posities. Dan ziet de broker direct of de geschreven/verkochte posities wel of niet gedekt zijn. Bij sluiten van posities geldt het omgekeerde: sluit eerst de shortposities (verkochte opties) en daarna de longposities (gekochte opties). Cash-settlement In tegenstelling tot aandelenopties hoeft bij index-opties nooit geleverd of afgenomen te worden maar vindt cash-settlement plaats. Dit betekent dat bij expiratie de waarde van opties wordt verrekend. Net zoals bij het sluiten van posities wordt bij expiratie voor gekochte opties de waarde op je rekening bijgeschreven en voor verkochte opties afgeschreven. Laat tijd en geld voor je werken 16 16

17 DISCLAIMER Onze gerealiseerde resultaten zien er weliswaar indrukwekkend uit. Wij hebben het volste vertrouwen in onze methode maar u dient zich te realiseren dat ook wij géén garantie kunnen geven dat elke toekomstige periode met winst afgesloten gaat worden. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u daarom expliciet op de onderstaande teksten. U kent de gebruikelijke teksten van financiële instellingen als disclaimer: "Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren". En nog bekender is wellicht: "Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Bovenstaande teksten zijn ook op onze service van toepassing Dit geldt niet alleen als u met grotere bedragen werkt maar uiteraard ook als u onze boxen volgt met de geadviseerde ,-. Het is immers inherent aan beleggen dat ook wij geen garantie kunnen geven. Ondanks dat we al geruime tijd zeer fraaie rendementen realiseren, blijft het altijd mogelijk dat wij periodes gaan kennen die niet met winst maar met verlies afgesloten worden. Uiteraard proberen wij dat te voorkomen maar garanties daarvoor zijn niet te geven. U begrijpt waarschijnlijk dat wij dan ook geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Daarom kunt u op de volledige 'Disclaimer en Voorwaarden' lezen onder het kopje 'Abonnement afsluiten'. Wij zijn ook geen liefhebbers van 'kleine lettertjes'. Daarom is hierbij onze disclaimer in twee zinnen samengevat: "U bent zelf verantwoordelijk voor al uw akties" en "Het Optiebox Team kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor daaruit voortvloeiende gevolgen". Laat tijd en geld voor je werken 17 17

18 TOT SLOT Wij hopen u met deze handleiding enige duidelijkheid te hebben gegeven in de wijze waarop wij onze abonnement-service praktiseren. Ons abonnement is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit hem in de eenvoud. Omdat het zonder beleggingskennis toepasbaar is kan elke belegger met een abonnement onze Optiebox strategieën toepassen. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren naar een scherm hoeft te staren en uit te voeren met een zeer geringe tijdsbesteding. Bij het opzetten van de boxen gaan wij niet uit van een verwachting. Wij zetten onze strategie zodanig op dat deze werkt in markten die zowel omhoog, omlaag als zijwaarts bewegen. Na elke periode kunt u eventueel de winst afromen en weer opnieuw met het eerdere startkapitaal een nieuwe box opzetten. Het is op deze manier mogelijk om het rendement als (extra) inkomen aan te wenden. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT OP ONZE WEBSITE: Met vriendelijke groet, HET OPTIEBOX TEAM adres: Laat tijd en geld voor je werken 18 18

19 BIJLAGE: VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST BIJ OPTIEBOXEN OPTIE CONTRACTEN Opties zijn contracten die altijd betrekking hebben op iets anders. Op de beurs zijn dat o.a. aandelen, ETF's of indices. Opties bestaan uit enkele 'vaste' en één 'variabel' element: * Onderliggende Waarde (OW): het aandeel, de index enz. waar een optie betrekking op heeft * Contractgrootte: 1 optie heeft in principe betrekking op 100 stuks OW tenzij anders vermeld * Uitoefenprijs: ook wel strikeprice of strike genoemd * Expiratiedatum: de dag dat een optiecontract afloopt * Optiestijl: er zijn opties in Amerikaanse en in Europese stijl (zie onder kopje 'Optiestijl') Voorgaande optie-elementen zijn 'vaste elementen' die in elk optiecontract zijn opgenomen en deze veranderen niet gedurende de looptijd van een optie. * De Optiepremie is het enige variabele element omdat deze tijdens de looptijd fluctueert met de koers van de onderliggende waarde. Onderliggende Waarde, OW Datgene waar opties betrekking op hebben noemen we op de beurs de Onderliggende Waarde. Dit kan een aandeel zijn of een index. Maar er zijn ook opties op goud, zilver e.a. commodity's. Wij beperken ons tot opties op een index, ETF of een aandeel als onderliggende waarde. Contractgrootte Eén optie heeft nagenoeg altijd betrekking op 100 stuks Onderliggende Waarde tenzij expliciet vermeld wordt dat dit aantal anders is. Uitoefenprijs In elk optiecontract staat een strikeprice of uitoefenprijs die tijdens de looptijd van een optie niet kan worden veranderd. Als met een calloptie de onderliggende waarde opgevraagd wordt of met een putoptie geleverd moet worden, dan gebeurt dit tegen de 'uitoefenprijs'. Expiratiedatum De 3e vrijdag van de maand die bij elke optie vermeld wordt, vervalt of expireert de betreffende optie. Aandelenopties moeten vóór die datum uitgeoefend worden. Voor indexopties wordt op de expiratiedag de waarde van de optie verrekend. Zie onder het begrip 'cash settlement'. De tijd dat een optie genoteerd staat tot aan de expiratie noemen we de looptijd van een optie. Optiestijl: Amerikaans of Europees Opties Amerikaanse stijl zijn contracten die tijdens de looptijd zowel verhandeld als uitgeoefend kunnen worden. Verkopers van deze opties kunnen tussentijds worden aangewezen om aandelen te moeten leveren of afnemen (assignment). Opties Europese stijl kunnen tijdens de looptijd wel verhandeld worden maar kunnen alleen uitgeoefend of verrekend worden op de expiratiedag. Bij Euronext zijn aandelenopties veelal volgens Amerikaanse stijl en de meeste indexen volgens Europese stijl. Voor indexopties geldt dus dat ze tussentijds wel verhandeld kunnen worden maar niet uitgeoefend. Bij expiratie wordt voor indexopties cash-settlement toegepast. Premie Dit is het enige variabele onderdeel in elk optiecontract. De premie is als het ware de optiekoers. Deze fluctueert mee met de onderliggende waarde. Als een aandeel of index in waarde stijgt, stijgen in principe ook de callpremies die hierop betrekking hebben. Bij een dalende onderliggende waarde (aandeel of index) zullen de putpremies in principe in waarde stijgen. Laat tijd en geld voor je werken 19 19

20 OPTIES KOPEN EN SCHRIJVEN Opties kunnen gekocht en geschreven worden. Het ligt voor de hand om de tegenpartij van een koper, vérkoper te noemen. In optietaal heet deze officieel echter 'schrijver'. Dit is ontstaan omdat de verkopende partij het optiecontract 'uitschrijft'. Omdat hij dit tegen betaling doet wordt een tegenpartij van kopers zowel 'schrijver' maar ook verkoper genoemd. Een koper van calls kan onderliggende aandelen opvragen en de schrijver moet deze aandelen dan leveren. Een koper van puts mag aandelen vérkopen en de schrijver van deze puts moet die aandelen dan afnemen. Kopen en schrijven geeft dus aan wie het recht en wie de plicht heeft. Call- en putopties op dezelfde onderliggende waarde hebben beide betrekking op deze OW maar hebben geen relatie tot elkaar. Callopties Callopties zijn contracten waarbij de koper het recht heeft (maar niet de plicht) om een vooraf gespecificeerd aantal aandelen te mogen kopen tegen een vooraf gespecificeerde prijs binnen een vooraf gedefinieerde tijdsperiode. Een schrijver heeft de plicht om de aandelen te leveren. Hij kan zich van deze plicht ontheffen door geschreven/verkochte callopties weer terug te kopen. Putopties Putopties zijn contracten waarbij de koper het recht heeft (maar niet de plicht) om een vooraf gespecificeerd aantal aandelen te mogen verkopen tegen een vooraf gespecificeerde prijs binnen een vooraf gedefinieerde tijdsperiode. De schrijver heeft de plicht om de aandelen af te nemen. Hij kan zich van deze plicht ontheffen door geschreven/verkochte putopties weer terug te kopen. Long positie De term Long staat in de optiehandel voor het kopen van opties en zegt dus niets over de looptijd. Een Longpositie staat dus voor 'gekochte opties'. Dit gebeurt dmv een 'open-koop' order. Bij veel brokers kan dit tegenwoordig door simpelweg 'Koop of Kopen' aan te klikken. Deze opties weer verkopen gebeurt dmv een sluitings-verkoop. Om een openstaande kooppositie weer te sluiten volstaat het bij veel brokers om 'Verkoop of Verkopen' aan te klikken. Short positie De term Short is de tegenhanger van Long en staat voor het verkopen/schrijven van opties. Een Shortpositie staat dus voor 'verkochte opties' en zegt niets over de looptijd van deze opties. Dit verkopen/schrijven gebeurt dmv een 'open-verkoop' order. Bij veel brokers kan dit door simpelweg 'Verkoop of Verkopen' aan te klikken. Een geschreven optiepositie sluiten, ook wel terugkopen genoemd, gebeurt met een 'sluit-koop' order. Bij veel brokers kunnen we een openstaande verkooppositie ook sluiten door daarbij 'Koop of Kopen' aan te klikken. Bied- en Laatkoers en Spread Bij elke optie worden altijd minstens twee premies vermeld: de biedkoers en de laatkoers. De biedkoers, het laagste bedrag, is wat je ontvangt door opties te verkopen. De laatkoers, het hoogste bedrag van de twee, moet je betalen als je opties koopt. Het prijsverschil wordt spread genoemd. Dit wordt door marketmakers bepaald en varieert in grootte. Bij opties waarin veel wordt gehandeld is de spread kleiner dan bij opties waar weinig handel in plaatsvindt. De term spread wordt echter ook gebruikt om het verschil aan te geven tussen twee uitoefenprijzen. Uit de context kan meestal worden opgemaakt wanneer de ene of de andere spread bedoeld wordt. Laat tijd en geld voor je werken 20 20

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Creëer financiële vrijheid met opties!

Creëer financiële vrijheid met opties! Dit e-werkboek wordt je gratis aangeboden door US Option Trader. Met behulp van dit werkboek vol opdrachten maak je een vliegende start richten jouw financiële doelen. Inleiding Succes en dus financieel

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Handleiding Opties & Futures

Handleiding Opties & Futures Handleiding Opties & Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente

Nadere informatie

Informatiebrochure opties

Informatiebrochure opties Informatiebrochure opties Inleiding In deze brochure wordt bondig de werking van opties toegelicht en wordt er stilgestaan bij de mogelijke risico s die verbonden zijn aan het handelen in opties. Het lexicon

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding OPTIE THEORIE 1. Inleiding Het begrip aandeel is ongetwijfeld bij velen bekend. Je kunt op de financiële pagina van een willekeurige krant elke dag de aandelenkoersen van bekende en minder bekende ondernemingen

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5 Beleggen met opties Euronext ontstond in september 2000 uit de fusie van de Amsterdamse, Brusselse en Parijse cash- en derivatenbeurzen. De Euronext Groep is sindsdien groter geworden met de toevoeging

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie