Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service"

Transcriptie

1 Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN

2 INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van onze service gebruik gaat maken. Pagina Onderwerp 2 Inhoudsopgave 3 Wat is een Optiebox 4 Laat geld voor je werken 5 Beginnen met onze service 6 Enkele belangrijke begrippen 7 Starten met een nieuwe box 8 Later starten met een box 9 Sluiten van een lopende box 9 Onze manier van communiceren 11 Hoe werkt ons unieke abonnement 12 Onze premies zijn leidend 13 Mijn box staat 720,- in de min 14 Tips bij openen van posities 15 Tips bij sluiten van posities 16 Verschillen tussen Brokers 17 Met welk bedrag gaat u ons volgen 18 Disclaimer en Voorwaarden 19 Tot slot Vanaf pagina 20 hebben wij een 'Verklarende begrippenlijst' opgenomen met daarin de definities van de meest gebruikte termen die in de optiehandel gebezigd worden. Laat geld voor je werken 2 2

3 HANDBOEK VAN HET OPTIEBOX TEAM WAT IS EEN OPTIEBOX Optieboxen zijn een combinatie van gekochte en geschreven/verkochte call- en putopties gerangschikt rondom dezelfde onderliggende waarde. Met een abonnement op onze service kunt u als abonnee eenvoudig aan de slag op onze aanwijzingen. Uitgangspunten hierbij zijn: beleggen in opties volgens bewezen strategieën toepasbaar op indices, trackers en ETF's de kracht zit in de eenvoud en effectiviteit er komt geen technische analyse aan te pas nemen een zeer geringe tijdsbesteding in beslag u hoeft geen uren per dag naar een scherm te turen elke zelfstandige belegger kan Optieboxen toepassen effectieve strategieën met bewezen rendementen van 2% tot 6% per maand, ofwel 24% tot % per jaar Met deze handleiding willen wij u inzicht geven in de wijze waarop wij onze abonnement service uitvoeren. Tevens vindt u enkele tips en trics voor het inleggen van orders bij de broker. Wij raden vooral nieuwe abonnees aan om deze handleiding volledig door te nemen en als naslagwerk op te slaan. OP ONZE WEBSITE KUNT U: een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties" aanvragen die inzicht geeft in de dynamiek van opties u kunt zich aanmelden voor een Optiebox-abonnement u vindt er de resultaten die met de boxen behaald worden Voor meer informatie kijk op onze website Laat geld voor je werken 3 3

4 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN Dit uitgangspunt bij de opzet van Optieboxen heeft inmiddels zijn kracht bewezen. Door op de AEX-index de juiste optieposities in te nemen wordt met Optieboxen maandelijks tussen de 2% en 6% rendement gegenereerd. Elke zelfstandige belegger kan dit rendement maken. Om dit in de praktijk te realiseren is echter niet eenvoudig. Grondige kennis van de optiematerie is hiervoor een vereiste. Met een Optiebox-abonnement wordt dit haalbaar omdat u ons simpelweg kunt kopiëren. Het Optiebox-Team heeft een uitgekiende strategie ontwikkeld die wij de naam Out-of-the-Box hebben gegeven. Bij het opzetten van een box hebben wij principieel géén verwachting en bepalen wij vóóraf hoe wij de posities gaan managen. Sinds september 2012 staat vast dat onze werkwijze bijzonder succesvol is. Met de O-o-t-B strategie worden zowel callopties als putopties gekocht om daarmee de risico s onder controle te houden. Tegelijkertijd worden zowel call- als putopties verkocht (in jargon: geschreven) waarmee geld aan de markt wordt onttrokken. Omdat op deze manier rondom de index optieposities worden ingenomen, is hier de naam OptieBOX aan ontleend. Niet alleen het innemen van de juiste posities maar vooral het managen van de optieboxen tijdens de looptijd is essentieel. Omdat beleggen per definitie risico's met zich meebrengt, hebben wij aan onze strategie een bijzondere strakke vorm van risico-management toegevoegd. Om vervolgens met een uitgekiend plan voor money-management rendement te maken. Leren i.p.v. experimenteren Deze strategie hoeft u niet meer uit te vinden door te experimenteren. Dat is op de beurs overigens de duurste vorm van leren. Veel eenvoudiger is het om een Optiebox abonnement af te sluiten en dezelfde posities in te nemen die wij op onze besloten website publiceren. Ook de resultaten van onze boxen kunt u permanent volgen op deze website. Door lering te trekken uit bewezen ervaringen leert u strategisch denken en hoe u ook zelf verantwoordde optieconstructies kunt samenstellen. Begin met dit laatste uitsluitend als u de optiematerie volledig beheerst. Laat geld voor je werken 4 4

5 BEGINNEN MET ONZE SERVICE Deze handleiding is bedoeld om u op een aantal zaken te wijzen die belangrijk zijn bij het volgen van onze Optiebox-strategieën. Wij raden onze abonnees dan ook aan om deze handleiding volledig door te nemen, voordat u samen met ons posities gaat innemen. Nadat u zich als abonnee op onze website heeft aangemeld en uw aanmelding administratief verwerkt is, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op onze website: Door op de homepagina op 'de gouden sleutel' of in de linker kolom op de link 'Inloggen abonnees' te klikken, kunt u inloggen. U komt dan op het besloten gedeelte van onze website met de naam Optiebox-MyFolio dat alleen toegankelijk is voor abonnees. Mochten er problemen zijn met inloggen dan heeft dit vaak te maken met de browser die gebruikt wordt. Bepaalde versies van 'Internet Explorer' bijvoorbeeld leveren vaker problemen op dan 'Google Chrome'. Als u op onze website een 'lopende box' aantreft, dan raden wij ten zeerste af om deze posities nog in te nemen. Ons uitgangspunt bij het samenstellen van een optiebox is namelijk dat u samen met ons een box start en dat u niet tussentijds in een lopende box gaat meedoen. De reden hiervoor is dat wij de boxen managen vanuit de startposities die wijzelf ook bij onze broker innemen. Tussentijdse ingrepen of aanbrengen van mutaties worden afgestemd op de ontvangen en betaalde premies. Als openingspremies van abonnees (sterk) afwijkend zijn van de premies op onze website, heeft dit substantieel invloed op de resultaten van een box. Tijdens de looptijd van een geopende box kunt u deze op onze website inzien en zo alvast onze manier van communiceren met abonnees ervaren. Zodra wij weer een nieuwe box gaan starten ontvangt u daarvan direct per een bericht. U kunt dan actief de box-strategie innemen en dezelfde posities laten uitvoeren bij uw eigen broker. Mochten er naar aanleiding van deze handleiding vragen, suggesties of opmerkingen zijn, stuur dan s.v.p. een naar: Laat geld voor je werken 5 5

6 ENKELE BELANGRIJKE BEGRIPPEN Zie ook de bijlage met "Verklarende begrippenlijst" Omdat wij dezelfde posities innemen als onze abonnees, hierbij een uitleg hoe wij dat doen. Speciaal voor onze Optieboxen hebben wij een account geopend bij Binck Bank. Elders in deze handleiding beschrijven wij waarom. Bied- en Laatkoersen Als wij orders inleggen gaan we bij voorkeur in het midden zitten van de bied- en laatkoers. Gaat een order dan niet meteen, dan annuleren wij deze en passen de actuele premie aan. Bij nagenoeg alle brokers kun je daarvoor (tegen geringe betaling) de index plus de optiepremies, realtime instellen. Op deze manier kan het wat langer duren voordat orders uitgevoerd worden maar premie-technisch kan het de moeite waard zijn. Wil je dat orders meteen uitgevoerd worden, dan kun je ook uitgaan van de exacte premies die bij bied- en laatpremies genoteerd staan. Voor het kopen van opties geldt dan de hoogste prijs en voor verkopen geldt de laagste prijs van de twee. Op deze manier handel je niet tegen de meest gunstige premies maar in de regel worden de orders dan wel meteen geaccepteerd. Losse orders en combinatie-orders Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk posities als combinatie-orders in te leggen. Deze worden door broker-systemen vaak sneller geaccepteerd en daarbij kunnen we een combinatie-limiet opgeven. Als u niet weet hoe dit bij uw broker werkt, bel dan naar uw broker en laat het door de Helpdesk één of enkele keren voordoen, net zo vaak totdat u het zélf kunt. Posities die we niet als combinatie-orders kunnen inleggen, leggen we in als losse orders. Hanteer bij het openen van losse orders altijd de volgorde: eerst de long(koop) posities en daarna de short(verkoop)posities. Dan ziet de broker direct of de geschreven/verkochte posities wel of niet gedekt zijn. Bij sluiten van posities geldt het omgekeerde: sluit eerst de shortposities (verkochte opties) en daarna de longposities (gekochte opties). Cash-settlement In tegenstelling tot aandelenopties hoeft bij index-opties nooit geleverd of afgenomen te worden maar vindt cash-settlement plaats. Dit betekent dat bij expiratie de waarde van opties wordt verrekend. Net zoals bij het sluiten van posities wordt bij expiratie voor gekochte opties de waarde op je rekening bijgeschreven en voor verkochte opties afgeschreven. Laat geld voor je werken 6 6

7 STARTEN MET EEN NIEUWE BOX Als wij een nieuwe box openen sturen wij vooraf een aan de abonnees. Hierin vermelden wij de posities die wij gaan inleggen. Deze posities staan dan tevens op onze website. Ook staat in deze vaak de aanbeveling om altijd ALLE posities diréct na elkaar in te nemen. Uiteraard is elke abonnee vrij om af te wijken van wat wij doen. U handelt uiteindelijk op uw eigen rekening en bent ook volledig verantwoordelijk voor al uw eigen akties. Het Optiebox Team wil u optimaal ondersteunen met het innemen van posities zoals wij die innemen. Abonnees die hiervan afwijken door andere posities in te nemen of op andere momenten te handelen kunnen wij uiteraard geen ondersteuning verlenen. Als wij schrijven: "Alle posities diréct na elkaar innemen" weten wij dat dit niet met één klik op de muis gerealiseerd kan worden. We zullen elke order apart in moeten leggen en laten uitvoeren. Wat wij wél bedoelen is wat er meestal ook onder staat, namelijk: "Leg NIET een deel van de orders s-morgens in en vervolgens de rest later op de dag of de dag erna". Wij laten zelf al onze orders uitvoeren binnen een tijdsbestek van tussen de 5 en 10 minuten. Dit lukt nagenoeg altijd; soms duurt het wat langer. Het inleggen van de orders kan in de meeste gevallen ook in de loop van de dag waarop wij aangeven dat we een nieuwe box gaan openen. Als dit niét aan te raden is zullen wij dat expliciet aangeven. Wat te doen bij problemen Zo nu en dan laten abonnees ons weten dat het inleggen van de orders niet helemaal naar wens verloopt. Ook komt het voor dat abonnees ons mailen of bellen omdat zij bij hun broker iets niet voor elkaar krijgen. Vragen of problemen m.b.t. het brokersplatform kunnen wij uiteraard niet oplossen. Heb je vragen of problemen neem dan altijd direct telefonisch contact op met je eigen broker. Zij kunnen adequaat antwoord geven op vragen en kunnen je zelfs helpen bij het inleggen of sluiten van orders. Ook hebben zij mensen in dienst die klachten in behandeling kunnen nemen en ervoor kunnen zorgen dat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Elke broker heeft een telefonische Helpdesk om deze zaken op te lossen. Laat geld voor je werken 7 7

8 LATER STARTEN MET EEN BOX Ons advies is om in principe altijd samen met ons een box te starten tenzij wij aangeven dat het ook later nog mogelijk is. Als wij starten met een nieuwe box ontvangt u een waarin wij het startmoment aangeven. Dit geldt ook bij het sluiten van een box. Voor sluiten geldt ook dat u hier niet langer mee moet wachten dan wij aangeven. In de regel is dit de dag waarop u onze ontvangt. In de staat nagenoeg altijd dat dit ook de dag erna (of maandag erna) nog kan. Als u enkele dagen nadat wij een box zijn begonnen nog wilt starten kunt u zélf bepalen of het nog verstandig is om dat te doen. U kunt op dat moment bij uw broker de actuele premies zien van de posities die wij hebben ingenomen. Op het besloten gedeelte van onze website kunt u zien welke premies wij betaald en ontvangen hebben. Door de premies bij uw broker te vergelijken met die van ons kunt u zelf vaststellen hoe groot de afwijkingen zijn. Let er hierbij wel op dat u per optie de premies vermenigvuldigd met de aantallen die wij per positie opgeven. Stel bijvoorbeeld dat wij voor een te kopen call 20,- premie hebben betaald en u moet 20,50 betalen. Als het hier bijvoorbeeld 5 longcalls betreft is het verschil dus 5 x 50,- is 250,-. Het kan echter zijn dat op dat moment de door u te kopen puts 0,50 goedkoper zijn dan waarvoor wij deze gekocht hebben. De meerpremie van 250,- voor de longcalls wordt hierdoor dan gecompenseerd. Is hetzelfde het geval met de geschreven posities dan kan het innemen van de box nog interessant zijn. Wijken de premies echter veel af dan raden wij (te laat) innemen van de box af. Houdt er dus rekening mee dat u de premieverschillen per positie altijd met het aantal posities moet vermenigvuldigen. Hier kunnen immers behoorlijke verschillen door ontstaan. Als deze verschillen te groot zijn is het zonder meer niet verstandig om de posities alsnog in te nemen. Later dan twee dagen ná onze nog starten met een box raden wij af. Wij kunnen u dan ook niet meer adequaat adviseren over tussentijds ingrijpen of volledig sluiten van een box. Laat geld voor je werken 8 8

9 SLUITEN VAN EEN LOPENDE BOX Als u tijdens beursopening contact kunt leggen met uw broker, kunt u in de meeste gevallen na ons sluitingsbericht direct de volledige box sluiten. In onze geven wij de momenten van sluiten aan. Er zijn abonnees, die als zij niet in de gelegenheid zijn om op dat moment via een scherm te handelen, telefonisch contact opnemen met hun broker en samen met de Helpdesk telefonisch de posities inleggen. Bent u niet in de gelegenheid om direct na ons bericht tot actie over te gaan, sluit dan de box zodra dit wél mogelijk is. Dit kan op de dag van ons sluitingsbericht altijd nog tot het tijdstip dat de beurs gaat sluiten of direct de ochtend daarna bij beursopening. Omdat de box-posities op elkaar zijn afgestemd, is het advies om zowel bij openen als bij sluiten ALTIJD ALLE posities direct na elkaar uit te laten voeren door de broker. Dus niet eerst een paar posities en de rest later. ONZE MANIER VAN COMMUNICEREN De informatie op het besloten gedeelte van onze site is bepalend De s sturen wij als extra hulpmiddel om u te attenderen op actie De sms-jes zijn eveneens een extra hulpmiddel en bedoeld als een alert waarbij wij geen invloed hebben op het tijdstip waarop u deze ontvangt Voordat wij een nieuwe box opstarten ontvangt u van ons altijd een . Dit geldt ook als wij in een lopende box tussentijds wijzigen aanbrengen of als we een box volledig gaan sluiten. Veelal wordt deze laatste mailing ook aangekondigd met een Sms waarin staat dat in uw mailbox of op onze site een actie wordt beschreven. Onze website is ons BELANGRIJKSTE communicatie middel. Hier staan de actuele posities van lopende Optieboxen. Tevens bepalen wij bij het openen van een nieuwe box ook meteen onze DRK-standen. Deze afkorting staat voor DoorRolKoers. Komt de index op deze stand dan is dat een moment waarop wij gaan beoordelen of we tot aktie moeten overgaan. Deze DRK's vindt u op onze site door helemaal naar onderen te scrollen onder het kopje 'Signalen'. (lees verder op de volgende pagina). Laat geld voor je werken 9 9

10 Op onze website draait software die regelmatig wordt geüpdate en actuele index-standen en optiepremies ophaalt die op de website van Euronext gepubliceerd worden. In de regel zijn dit de actuele bied- en laatpremies en de laatst gedane premies. Als in bepaalde opties geen handel plaatsvindt stelt Euronext daar ook geen nieuwe prijs voor vast en blijven 'verouderde laatst gedane' premies staan. Deze wijken op dat moment, ook op onze site, af van wat de opties werkelijk waard zijn. berichten Als wij tot actie overgaan sturen wij altijd vóóraf een . Het is dus belangrijk om regelmatig uw mailbox te raadplegen. In onze staat vaak de actie beschreven die wij gaan doorvoeren. Maar het kan ook voorkomen dat u voor de volledige beschrijving wordt verwezen naar het besloten gedeelte van onze website. Bijvoorbeeld met een tekst als: "wij gaan ingrijpen in een box of wij gaan een lopende box sluiten; ga naar onze website. In onze staat dus niet altijd de uit te voeren actie voluit beschreven. Beschouw onze mailings dan ook als extra communicatie-middel en onze website als het hoofdmedium. Als u tijdens een lopende box een poosje niets van ons hoort is dat zeker geen reden om ongerust te worden. De box verloopt dan geheel volgens de vooraf bepaalde strategie. Wij zetten die namelijk op met als doel zo weinig mogelijk te moeten ingrijpen omdat wij van rustgevend beleggen houden. SMS-bericht Als er per direct tot actie overgegaan moet worden sturen wij een Sms. Dit proberen wij tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat er extreme schommelingen zijn in de index. Of dat wij in lopende posities acuut mutaties willen aanbrengen. Of dat we een lopende box meteen volledig willen sluiten. Sms-jes moet u zien als een extra alert. Vaak bevat het bericht slechts een korte opmerking zoals: 'Ga naar uw mailbox of ga naar onze website'. Wij sturen dan uiteraard ook een , echter de uit te voeren actie staat in ieder geval weer volledig beschreven op de website achter uw inlogcode. Onze website is dus ons belangrijkste communicatie-medium. Hier vindt u alle openstaande posities en DRK's (index-standen waarop wij beoordelen of we tot actie overgaan). en Sms gebruiken wij daarnaast om u als abonnee te attenderen op eventuele acties. Laat geld voor je werken 10 10

11 HOE WERKT ONS UNIEKE ABONNEMENT Op het moment van dit schrijven kunnen nieuwe abonnees kiezen voor 20% korting op de abonnementskosten door vooraf te betalen. Of men kiest het "Uniek Aanbod" abonnement. In dit geval hoeft u het abonnementsgeld pas te betalen nadat wij een box afsluiten, die u samen met ons volledig vanaf de start heeft kunnen volgen. Als op moment van aanmelden al een openstaande box loopt, dan telt die periode niet mee. U ontvangt wel al onze s en u kunt wel al direct op onze site meekijken om zo gewend te raken aan onze manier van werken. Uw (betaald) jaar-abonnement gaat dan pas in vanaf het moment dat u het volledige abonnementsgeld eerst met onze service heeft verdiend. U heeft met dit unieke aanbod dus langer dan een jaar plezier van uw abonnement. Telkens als wij een periode afsluiten betaalt u ons het bedrag dat een box op onze site die periode aan winst heeft opgeleverd. Tót het moment dat u het volledige bedrag van een jaar-abonnement aan ons heeft overgemaakt. U betaalt dus met geld dat u eerst met onze service heeft verdiend. Uw jaar-abonnement is dus gratis. Als wij een periode negatief afsluiten dan wordt voor uw betalingen het verlies van de winsten aftrokken. Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel dat wij een periode met 500,- winst afsluiten dan verwachten we dat dit bedrag door u aan ons betaald wordt. Sluiten wij daarna een periode af met bijv ,- verlies dan hoeft u niets te betalen. Tevens wordt dit bedrag afgetrokken van de winst die we tijdens de periodes daarna maken. Als we daarna een periode met 500,- winst afsluiten hoeft u nog steeds niets te betalen. Sluiten wij vervolgens een periode af met bijv. 600,- winst dan verwachten wij dat u dat moment 100,- aan ons overmaakt. Bovenstaande is uiteraard bedoeld als rekenvoorbeeld. Wij verwachten geen periodes van 1.000,- verlies mee te maken. Vanaf september 2012 tot en met datum van dit schrijven (maart 2014) hebben wij nog geen draw-down periode meegemaakt en daar zijn we maar wat trots op. Ons track-record liegt er niet om zoals u ook op onze site kunt zien. Een garantie dat we alle periodes met winst afsluiten is echter onmogelijk te geven. U kent beslist de gevleugelde uitspraak die ook op onze service van toepassing is, namelijk: "Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Laat geld voor je werken 11 11

12 ONZE PREMIES ZIJN LEIDEND Zowel bij opening als bij sluiting van een box registreren wij op het besloten gedeelte van onze website altijd exact de werkelijke premies die wij bij Binck betaald en ontvangen hebben. Dat geldt ook voor de transactiekosten die wij telkens van het resultaat aftrekken. Bij onze abonnees kunnen de premiehoogten uiteraard afwijken van onze premies. Door alle posities diréct na elkaar te openen of te sluiten kunnen de verschillen echter beperkt blijven. Wellicht betaalt u soms wat meer voor de longcalls, maar dan betaalt u vaak wat minder voor de longputs. Of in geval van de shortposities: als je iets meer ontvangt voor de shortcalls ontvang je vaak wat minder aan de shortputs. Hierbij geldt echter wel een belangrijke aantekening: Zorg dat ALLE posities van een box daadwerkelijk en zo snel mogelijk achter elkaar geopend en gesloten worden. Vooral niet éérst alleen de callkant en bijvoorbeeld na 10 minuten pas de putkant. In die tijd kan er van alles gebeuren waardoor premies afwijken. Wij geven bij openen en sluiten van onze posities altijd een limiet mee. Vervolgens blijven we aan de knoppen zitten om er zeker van te zijn dat ook alle posities geopend of gesloten worden. Worden de limieten niet snel geaccepteerd, dan passen we deze aan en leggen de posities opnieuw in. Wij ontvangen regelmatig s van abonnees waarvan sommige wat meer winst hebben gerealiseerd dan wij en anderen wat minder. Er zijn zelfs abonnees die er een sport van maken om ons te verslaan. Voor de betaling van het 'unieke abonnement' kunnen wij uiteraard niet bij alle abonnees de individuele resultaten checken. Als maatstaf voor de betaling van het abonnementsgeld hanteren wij daarom het resultaat dat wij bij onze broker gerealiseerd hebben. Wij verwachten dus dat unieke abonnees in één of meer termijnen telkens het eindresultaat betalen van onze box die op onze website staat, tot het totaalbedrag van 1.150,- voor een jaarabonnement is voldaan. Dit is conform de afspraak waarmee men akkoord gaat bij aanmelding. Laat geld voor je werken 12 12

13 "MIJN BOX STAAT 720,- IN DE MIN" Een soortgelijke opmerking krijgen wij zo nu en dan van verontruste nieuwe abonnees die voor de eerste keer een box gaan volgen. Degene die al langer abonnee zijn weten inmiddels dat bij inname van een box deze in het begin nooit in de plus kan staan. Dit omdat wij alle transactiekosten van de broker altijd direct van het resultaat aftrekken. Bij de rendement berekening worden transactiekosten als investering gezien en dus van het resultaat afgetrokken. Het rendement dat wij publiceren is dus netto en wordt per box berekend over ,- zelfs als we dat niet volledig gebruiken. Deze negatieve stand is echter te verwaarlozen. Er zijn meer redenen waarom ook tussentijds de stand op onze website negatief kan zijn. Allereest omdat er soms geen handel is in de optieposities die wij hebben. Euronext geeft hiervoor dan geen 'laatst gedane' prijs af en waardoor onze software geen actuele premies kan downloaden. Hierdoor wordt op onze website een resultaat weergegeven dat niet correct is. Bij uw broker kunt u dan meestal wel de realtime bied- en laatkoersen raadplegen. Daarnaast kan een hogere volatiliteit van de index de oorzaak zijn dat er meer 'lucht' in posities wordt geblazen. Vooral in het begin kan hierdoor in een lopende box de min-stand aardig oplopen. Dit is echter pas echt verlies als we op dat moment de box zouden sluiten (liquideren). Tevens wordt een negatieve stand veroorzaakt door de 'lucht' die kopers van opties in bepaalde posities blazen. Deze beleggers rangschikken wij onder de noemer 'gamblers'. Vanuit een verwachting zijn zij bereid meer of minder voor een optie te betalen. Met 'lucht' bedoelen wij de meerwaarde, ofwel de tijd/verwachtingswaarde in de premie die niét intrinsiek is. Wellicht kunnen wij u enigszins gerust stellen. Al onze boxen hebben in het begin op verlies gestaan maar zijn tot op heden (apr 2014) allemaal met fraaie winsten afgesloten. Onze strategie is erop gebaseerd dat de tijd verstrijkt waardoor 'lucht' uit de premies móet verdampen omdat minder tijd en verwachting resteert. Vooral in de laatste weken voor expiratie zal de hoeveelheid 'lucht' het snelste uit de premie lopen. Met onze strategie laten we dus de tijd en de box voor ons het werk doen. Vandaar ook onze uitspraken: 'Optiebox laat geld voor je werken' en dat 'op een rustgevende manier'. Laat geld voor je werken 13 13

14 TIPS EN TRICS BIJ HET OPENEN VAN POSITIES Als wij een sturen waarin we aangeven dat we een nieuwe box gaan innemen of posities gaan muteren, is het mogelijk om deze akties voor te bereiden bij de broker. Als Optiebox Team leggen wij onze orders in bij Binck en wij doen dat op de volgende manier: 1. Tijdens de avonduren of in het weekend (als de beurs gesloten is) voeren wij alle orders in met de op dat moment geldende premies. 2. Zodra dan alle orders bij 'openstaande orders' staan 'annuleren' wij deze direct weer. 3. Hierdoor worden alle orders in de map 'vervallen orders' geplaatst. 4. Als we dan tijdens beursopening de orders willen inleggen, kunnen wij deze vanuit de map 'vervallen orders' herplaatsen. 5. Wij doen dit in de volgorde zoals wij die in onze aangeven. Het enige wat we dan nog hoeven te doen is de premies eventueel aanpassen aan de op dat moment geldende (realtime) premies. Wij blijven bij het scherm tot alle orders zijn uitgevoerd omdat we persé willen voorkomen dat sommige orders wél en sommige niet geaccepteerd worden. Met deze manier van werken bespaar je tijd bij het doorvoeren van orders. Tegelijkertijd kun je makkelijker meeliften op de flow van de AEX-index waardoor in veel gevallen ook de premies gunstiger zullen uitvallen. Deze manier van 'handelen' is te vergelijken met een bloemenveiling. Een nieuweling in dit vak zal in het begin vaak teveel betalen voor een karretje bloemen. Maar na enige ervaring zal hem dit nog maar zelden overkomen. Wij leggen bij voorkeur onze orders in tussen 9.15 u en 9.30 uur. Doe je dit op een ander moment dan kun je soms tegen gunstiger premies maar soms ook tegen minder gunstige premies handelen. Zelfs als iedereen bovenstaande methode toepast is het per definitie onmogelijk om allemaal tegen dezelfde premies de posities in te nemen. Bij een broker is het net zoals op een veiling onmogelijk om allemaal op hetzelfde moment de knop in te drukken. Laat geld voor je werken 14 14

15 TIPS EN TRICS BIJ HET SLUITEN VAN POSITIES Bij het sluiten van een box is het mogelijk om in omgekeerde volgorde de combinatie-orders toe te passen die bij opening zijn gebruikt. Om het rendement te upgraden is het echter mogelijk om bij het sluiten van de posities ándere combinaties samen te stellen. Let er hierbij wel op dat in verband met de marginverplichting het beste is om altijd de shortposities als eerste te sluiten. Dit betekent eerst verkochte opties terugkopen als een sluitingskoop. Daarna de longposities sluiten, of anders gezegd, verkoop de gekochte opties als een sluitingsverkoop. Upgraden van het rendement Als de mogelijkheid aanwezig is, neem dan altijd de shortpositie met de meeste waarde om deze te combineren met een longpositie. Hierdoor is het mogelijk om te laveren tussen beide bied- en laatkoersen waardoor u de combinatie gunstiger kunt sluiten. Shortposities die weinig waarde hebben (bijv. 10 à 15 ct) zit vaak geen beweging meer in de premie waardoor deze op die gefixeerde waarde blijven liggen. Deze kunnen we dan beter als losse order inleggen. Wanneer meerdere shortposities weinig waarde hebben is het mogelijk om deze in combinatie met elkaar te sluiten. Als we deze laag gewaardeerde shortposities combineren met een longpositie, bieden de shorts te weinig tegenwaarde en worden we bij verkopen van de longposities min of meer gedwongen om deze tegen (bijna) biedprijs (de hoogste prijs) in te leggen. Marketmakers houden wel van deze hapjes, vooral richting expiratiedatum. Gekochte longposities kunnen we combineren op voorwaarde dat deze dezelfde expiratiedatum hebben. Als we deze als combinatie inleggen kunnen we laveren op de bied- en laatkoers van beide posities. Dit is gunstig omdat we vaak zien dat in de longposities grote spreads zitten tussen bied- en laatpremies. Het komt voor dat deze soms oplopen van bijvoorbeeld 0,30-1,00 vooral richting expiratiedatum. Door bij het sluiten een beetje te manoeuvreren met combinatie-orders kan dit een aardige opsteker zijn voor het rendement. Een positief premieverschil van bijvoorbeeld 0,20 ct op een combinatie-order levert bij vijf posities immers weer 100,- extra rendement op. Laat geld voor je werken 15 15

16 VERSCHILLEN TUSSEN BROKERS Wij hebben Binck als broker terwijl er toch ook goedkopere brokers zijn. Goedkoop is echter niet altijd even goed. Bij Binck NL kunnen we namelijk de PBM-voorziening (Portfolio Based Margin) instellen. Hiermee wordt een zodanig gunstige margin-berekening gehanteerd dat geen enkele andere broker daar aan kan tippen. Deze voorziening geldt echter alleen voor Binck Bank Nederland waardoor het ook voor Belgische abonnees interessant is om een account te openen bij Binck Nederland. Binck België biedt deze voorziening namelijk (nog steeds) niet aan. Voor de posities die wij met de boxen innemen wordt door Binck NL voor aankoop van de longposities plus de margin die wij nodig hebben over het algemeen plm ,- berekend. Hierdoor houden we altijd nog een buffer (Vbr) over van zo'n 8.000,- voor het geval we moeten muteren door eventuele extreme index-schommelingen op de beurs. Bij Interactive Brokers en IB-gerelateerde brokers als Lynx, TradersOnly en Todays brokers, maar ook bij nagenoeg alle grootbanken en zelfs ook bij Binck België wordt voor dezelfde posities aan investering en margin het drievoudige berekend. Diverse abonnees hebben ons laten weten dat de lagere transactiekosten die deze brokers berekenen voor Optieboxen niet opwegen tegen het voordeel van de PBM-voorziening bij Binck Nederland. Uiteraard kunt u een andere broker nemen dan Binck. Let er dan wel op dat u voldoende kapitaal, aandelen of beleggingsfondsen op uw rekening heeft om een margin-call te voorkomen. Het is de moeite waard om speciaal voor de Optieboxen een account te openen bij Binck Nederland. Als u ons dan letterlijk wilt volgen heeft u aan een bedrag van ,- voldoende. LET OP dat u bij Binck de PBM-voorziening actief moet instellen. Klik onder 'Mijn Binck' op 'Instellingen' en dan op 'Handelsinstellingen'. Daar kunt u op Portfolio Based Margin aanklikken. U dient dan een aantal vragen te beantwoorden waaruit Binck kan vaststellen dat u de optiematerie beheerst. U kunt dit ingevulde formulier uitprinten en aan Binck NL sturen. Scannen en per opsturen kan ook en gaat sneller. Zij activeren dan handmatig uw PBM. Deze methode leidt tot een lagere margin berekening en een hogere Vrije Bestedingsruimte (VBR). Het instellen van de PBM neemt dus enige tijd in beslag. Wacht dus niet met actie te nemen. Komt u er niet uit, neem dan telefonisch contact op met de Helpdesk van Binck. Daar zitten mensen die een en ander graag voor u in orde maken. Laat geld voor je werken 16 16

17 MET WELK BEDRAG GAAT U ONS VOLGEN? Soms geven abonnees aan dat ze ons met een ander bedrag willen volgen dan de ,- waarmee wij onze Optieboxen opzetten. Dit is mogelijk met de kanttekening dat u er dan goed aan doet om daarvoor een veelvoud van ,- als beschikbaar kapitaal aan te houden. Enerzijds om de verhoudingen in long- en shortposities in balans te houden. Maar ook om problemen te voorkomen met beschikbare Vbr en Marginverplichting. Als u met een lager bedrag of met tussenliggende bedragen aan de slag gaat kan dit problemen opleveren. Verhoudingen in posities worden door ons namelijk niet willekeurig gekozen maar zijn essentieel in het kader van risicobeheersing. Ook de Vbr en de margin gaan een andere waarde krijgen. Abonnees die toch met afwijkingen in aantallen posities werken kunnen wij daarom uiteraard niet begeleiden. Omdat nagenoeg alle boxen worden opgezet met aantallen posities die niet allemaal door dezelfde factor gedeeld kunnen worden, is het beslist noodzakelijk dat u met de volledige box meedoet. Ga dus niet aan de aantallen sleutelen want dan is een box niet meer in balans. Alleen vermenigvuldigen kan als u ook met dezelfde factor het beschikbare kapitaal met dezelfde factor vermenigvuldigd. Omdat wij ervan uitgaan dat een index zowel kan stijgen, gelijk blijven als kan dalen is het aantal posities dat wij innemen hierop afgestemd. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere beleggingsadviezen en services, houden wij niet van beleggen vanuit verwachtingen voor de toekomst. Die kunnen namelijk ook niet uitkomen en tégen ons werken. Het is dus zeer goed mogelijk om ons (al dan niet met grotere bedragen) te volgen maar houdt daarbij bovenstaande zaken wel goed in gedachten. Het is goed om de disclaimer op de volgende pagina daarbij te betrekken. Laat geld voor je werken 17 17

18 DISCLAIMER Onze gerealiseerde resultaten zien er weliswaar indrukwekkend uit. Wij hebben het volste vertrouwen in onze methode maar u dient zich te realiseren dat ook wij géén garantie kunnen geven dat elke toekomstige periode met winst afgesloten gaat worden. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u daarom expliciet op de onderstaande teksten. U kent de gebruikelijke teksten van financiële instellingen als disclaimer: "Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren". En nog bekender is wellicht: "Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst". Bovenstaande teksten zijn ook op onze service van toepassing Dit geldt niet alleen als u met grotere bedragen werkt maar uiteraard ook als u onze boxen volgt met de geadviseerde ,-. Het is immers inherent aan beleggen dat ook wij geen garantie kunnen geven. Ondanks dat we al geruime tijd zeer fraaie rendementen realiseren, blijft het altijd mogelijk dat wij periodes gaan kennen die niet met winst maar met verlies afgesloten worden. Uiteraard proberen wij dat te voorkomen maar garanties daarvoor zijn niet te geven. U begrijpt waarschijnlijk dat wij dan ook geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Daarom kunt u op de volledige 'Disclaimer en Voorwaarden' lezen onder het kopje 'Abonnement afsluiten'. Wij zijn ook geen liefhebbers van 'kleine lettertjes'. Daarom is hierbij onze disclaimer in twee zinnen samengevat: "U bent zelf verantwoordelijk voor al uw akties" en "Het Optiebox Team kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor daaruit voortvloeiende gevolgen". Laat geld voor je werken 18 18

19 TOT SLOT Wij hopen u met deze handleiding enige duidelijkheid te hebben gegeven in de wijze waarop wij onze abonnement-service praktiseren. Ons abonnement is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit hem in de eenvoud. Omdat het zonder beleggingskennis toepasbaar is kan elke belegger met een abonnement onze Optiebox strategieën toepassen. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren naar een scherm hoeft te staren en uit te voeren met een zeer geringe tijdsbesteding. Bij het opzetten van de boxen gaan wij niet uit van een verwachting. Wij zetten onze strategie zodanig op dat deze werkt in markten die zowel omhoog, omlaag als zijwaarts bewegen. Na elke periode kunt u eventueel de winst afromen en weer opnieuw met het eerdere startkapitaal een nieuwe box opzetten. Het is op deze manier mogelijk om het rendement als (extra) inkomen aan te wenden. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT OP ONZE WEBSITE: Met vriendelijke groet, HET OPTIEBOX TEAM Marc van der Burgt François Franken Ton Prins U kunt ons bereiken via adres: Laat geld voor je werken 19 19

20 BIJLAGE: VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST BIJ OPTIEBOXEN OPTIE CONTRACTEN Opties zijn contracten die altijd betrekking hebben op iets anders. Op de beurs zijn dat o.a. aandelen, ETF's of indices. Opties bestaan uit enkele 'vaste' en één 'variabel' element: * Onderliggende Waarde (OW): het aandeel, de index enz. waar een optie betrekking op heeft * Contractgrootte: 1 optie heeft in principe betrekking op 100 stuks OW tenzij anders vermeld * Uitoefenprijs: ook wel strikeprice of strike genoemd * Expiratiedatum: de dag dat een optiecontract afloopt * Optiestijl: er zijn opties in Amerikaanse en in Europese stijl (zie onder kopje 'Optiestijl') Voorgaande optie-elementen zijn 'vaste elementen' die in elk optiecontract zijn opgenomen en deze veranderen niet gedurende de looptijd van een optie. * De Optiepremie is het enige variabele element omdat deze tijdens de looptijd fluctueert met de koers van de onderliggende waarde. Onderliggende Waarde, OW Datgene waar opties betrekking op hebben noemen we op de beurs de Onderliggende Waarde. Dit kan een aandeel zijn of een index. Maar er zijn ook opties op goud, zilver e.a. commodity's. Wij beperken ons tot opties op een index, ETF of een aandeel als onderliggende waarde. Contractgrootte Eén optie heeft nagenoeg altijd betrekking op 100 stuks Onderliggende Waarde tenzij expliciet vermeld wordt dat dit aantal anders is. Uitoefenprijs In elk optiecontract staat een strikeprice of uitoefenprijs die tijdens de looptijd van een optie niet kan worden veranderd. Als met een calloptie de onderliggende waarde opgevraagd wordt of met een putoptie geleverd moet worden, dan gebeurt dit tegen de 'uitoefenprijs'. Expiratiedatum De 3e vrijdag van de maand die bij elke optie vermeld wordt, vervalt of expireert de betreffende optie. Aandelenopties moeten vóór die datum uitgeoefend worden. Voor indexopties wordt op de expiratiedag de waarde van de optie verrekend. Zie onder het begrip 'cash settlement'. De tijd dat een optie genoteerd staat tot aan de expiratie noemen we de looptijd van een optie. Optiestijl: Amerikaans of Europees Opties Amerikaanse stijl zijn contracten die tijdens de looptijd zowel verhandeld als uitgeoefend kunnen worden. Verkopers van deze opties kunnen tussentijds worden aangewezen om aandelen te moeten leveren of afnemen (assignment). Opties Europese stijl kunnen tijdens de looptijd wel verhandeld worden maar kunnen alleen uitgeoefend of verrekend worden op de expiratiedag. Bij Euronext zijn aandelenopties veelal volgens Amerikaanse stijl en de meeste indexen volgens Europese stijl. Voor indexopties geldt dus dat ze tussentijds wel verhandeld kunnen worden maar niet uitgeoefend. Bij expiratie wordt voor indexopties cash-settlement toegepast. Premie Dit is het enige variabele onderdeel in elk optiecontract. De premie is als het ware de optiekoers. Deze fluctueert mee met de onderliggende waarde. Als een aandeel of index in waarde stijgt, stijgen in principe ook de callpremies die hierop betrekking hebben. Bij een dalende onderliggende waarde (aandeel of index) zullen de putpremies in principe in waarde stijgen. Laat geld voor je werken 20 20

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals

Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals Welkom bij de coachingclub! Hoe verdienen professionals geld met opties? DISCLAIMER-AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID Cashflowopties.com is een produkt en website van Volatility Trading BVBA, met statutaire

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Vestics Handboek 04-01-2005

Vestics Handboek 04-01-2005 Vestics Handboek 04-01-2005 Contents I Table of Contents Foreword 0 P art I Technische Analyse 3 1 Backtesten... en optimaliseren 3 Enkele opmerkingen...... vooraf.....................................................................

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

LYNX Handleiding. Versie April 2015

LYNX Handleiding. Versie April 2015 LYNX Handleiding Versie April 2015 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De handleiding is op basis van de huidige kennis samengesteld maar door de constante ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie