WINST OM TROTS OP TE ZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINST OM TROTS OP TE ZIJN"

Transcriptie

1 WINST OM TROTS OP TE ZIJN 2012 RAPPORT datum oktober 2012 betreft rapport contactgegevens Firma Fair Focus Annelies Putman Cramer Noordam & De Vries Ioana Biris

2 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Samenvatting resultaten enquête 3 Hoofdstuk 3 De enquête onder deelnemers 7 1

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 ACHTERGROND Anno 2012 is duurzaam ondernemen niet weg te slaan uit het bedrijfsleven. Op verschillende wijzen wordt binnen vele organisaties aandacht gegeven aan dit thema. Daarom hebben Firma Fair Focus en Noordam & De Vries zich afgevraagd hoe corporate en marketingcommunicatie voor groene en maatschappelijk verantwoorde initiatieven het beste kunnen worden ingezet. Het onderzoek is een inventarisatie van definities, doelstellingen, dilemma s en effecten van het duurzaam ondernemen geworden. 1.2 METHODE Met de publicitaire ondersteuning van MarketingTribune is er in het najaar van 2012 een online onderzoek uitgevoerd onder 128 marketing- en communicatieprofessionals. Zij hebben allemaal de online enquête Winst om trots op te zijn 1 ingevuld. Rapportage Door afrondingsverschillen tellen percentages niet altijd op tot 100. Niettemin is 100% steeds als totaalpercentage vermeld. Afrondingsverschillen leiden soms ook tot een verschil van 1% tussen de percentages in de grafieken en de beschrijving in woorden. 1 2

4 Hoofdstuk 2 Conclusie en aanbevelingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is anno 2012 een basisvoorwaarde. Het trendrapport van MVO Nederland 2 concludeert dat de aandacht voor verantwoord ondernemen en duurzaamheid blijft toenemen in zowel middenen kleinbedrijf als bij grote bedrijven. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen. Zowel consumenten als het bedrijfsleven zullen het duurzaam ondernemen niet kunnen ontwijken. Een nog acuter en delicater thema is de manier waarop bedrijven hun verantwoorde gedrag communiceren, de echtheid van de boodschap die wordt gezonden, en hoe die wordt ontvangen door externe klanten, medewerkers en andere stakeholders. Zonder de ambitie om een grootschalig onderzoek uit te willen voeren, wilden wij door onze enquête meer weten over de vraagstukken van de marketeers zelf rond het thema duurzaam ondernemen. We wilden ook de respondenten de kans geven om hun voorbeelden, trends en vooral dilemma s op dit gebied toe te lichten. Het is een inventarisatie geworden van wat duurzaamheid voor deze doelgroep professionals betekent, op welke manier duurzame initiatieven gecommuniceerd worden, maar ook over de vragen die marketingprofessionals hebben. Van de mogelijkheid om antwoorden toe te lichten is ruim gebruik gemaakt. Dat zien wij als een teken van transparantie en de behoefte aan het voeren van een dialoog. Veel marketeers worstelen met de vraag hoe ze het verantwoorde gedrag van hun merk(en) of bedrijf communiceren. Dit in relatie tot de echtheid van de boodschap, de reactie van consumenten, collega s/medewerkers en stakeholders. Duurzaam ondernemen staat op de agenda van de meeste deelnemers aan het onderzoek Winst om trots op te zijn, dat vooral een overzicht geeft van de keuzes die worden gemaakt. Van de respondenten geeft bijna 39% aan bezig te zijn met het verduurzamen van (een deel van) hun producten, diensten en/of processen. 27% verklaart dat duurzaam ondernemen de bestaansreden van hun organisatie is. Een kleinere groep marketingprofessionals (20%) past duurzaam ondernemen heel praktisch toe in hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door de inkoop van groene stroom of de recycling van materialen. Een deel van deze marketeers biedt ook diensten en producten die andere bedrijven ondersteunen in hun duurzame focus. Voor 14% is duurzaam ondernemen geen actueel onderwerp; maar het merendeel 2 3

5 (87%) van deze kleine groep geeft aan, zich in de toekomt wel met dit thema bezig te zullen houden en dat dan meestal uit interne overtuiging. De toekomst en het streven naar een betere wereld is bij veel deelnemers de focus van het duurzaam ondernemen. Marketeers noemen dat ondernemen met hart en hoofd. Gevraagd naar de redenen, noemt 70% van de respondenten die zich al bezig houden met duurzaam ondernemen de interne overtuigingen ( omdat het hoort ). En ook omdat het loont: meer dan de helft (56%) van de respondenten geeft aan dat het inzien van kansen de belangrijkste reden is. 11% van de marketeers houdt zich er mee bezig omdat het moet, de externe druk dicteert het. De focus vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen binnen hun organisatie ligt meestal op de maatschappij (39%) en het milieu (29%) Ruim drie kwart (77%) van de ondervraagden voor wie het duurzaam ondernemen een actueel thema is, geeft aan dat extern te communiceren. Bedrijven met meer dan 500 medewerkers doen dat significant nog vaker dat het gemiddelde (97% vs. 77%). Uit het onderzoek blijkt dat de stap van duurzaam ondernemen naar het communiceren van duurzame initiatieven vooral wordt vooral bepaald door de maatschappelijke relevantie en het belang voor het eigen (merk)imago c.q. reputatie. Thema s als binding met de klant (en niet zozeer binding met de medewerkers) en innovatie spelen ook een belangrijke rol als het om marketing communicatie en corporate communicatie gaat. Communicatie De websites (78%) en de sociale media (70%) zijn de communicatiemiddelen die het meest worden ingezet in de communicatie van duurzame aspecten van de organisaties. Gevolgd door public relations, verschillende bijeenkomsten, nieuwsbrieven en jaarverslagen. Ruim de helft (58%) van de respondenten zegt de effectiviteit van de corporate of marketingcommunicatie campagnes die te maken hebben met duurzaam ondernemen niet te meten. De rest meet het effect wel (en bedrijven met meer dan 500 medewerkers doen dat significant vaker) en dan worden de volgende aspecten het meest onderzocht: de merkattitude en de tevredenheid (alle twee het meest genoemd door 53% van de respondenten), gevolgd door de merkloyaliteit, de merkbekendheid, de koopintentie, de naamsbekendheid van de onderneming of de merkkennis. Wat het beste blijkt te werken in de communicatie van duurzame initiatieven zijn, naast het vertellen van een eerlijk verhaal, de campagnes met een publiciteitswaarde die het nieuws bereiken, het gebruik van social media en de 4

6 tijd nemen om de juiste boodschap en toon te creeren. Eén van de reacties: De uitdaging is om duurzaamheid zodanig te communiceren dat het op onbewust niveau het gevoel wekt dat dit ook loont zonder de boodschap te gecompliceerd en soft te maken. Eerlijk zijn, je resultaten laten zien, je klanten raken, de mensen blijven prikkelen en de consumenten verleiden tot gedragsverandering. Aan de andere kant moeten bedrijven ook blijven boeien en verrassen. Een marketeer vat het als volgt samen: Oprechtheid en diepgang, maar met een eigentijdse uitstraling. Een aantal marketeers dat de vragenlijst heeft ingevuld bevestigt dat het duurzame verhaal minder interessant aan het worden is. Er zijn twee redenen: iedereen beweert bezig te zijn met verantwoord ondernemen en dit valt niet altijd goed te controleren. Hun conclusie is dat het steeds moeilijker wordt om het duurzame of verantwoorde verhaal geloof-waardig en onderscheidend over te brengen. Winst om trots op te zijn 90% van de ondervraagden zegt meer trots op zijn/ haar werk te zijn als ze bezig zijn met duurzaam ondernemen. 81% vindt dat je je beter kan presenteren als bedrijf als je (ook) duurzaam bezig bent, maar ook, dat duurzaam ondernemen een morele plicht is. 79% is het eens met de stelling dat er met duurzaam ondernemen geld verdiend kan worden. Ruim twee derde (67%) vindt ook dat duurzaam ondernemen een license to operate is. Daarnaast is ruim de helft van mening dat zij zich met duurzaam ondernemen kunnen onderscheiden van hun concurrenten en dat de klanten het duurzaam ondernemen wel belonen. Trends De meest genoemde trend is volgens de respondenten de integratie van het duurzaam ondernemen in de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering: in de toekomst wordt duurzaam ondernemen gewoon ondernemen, het wordt steeds meer serieus genomen. Vooral marketeers van consumentenmerken hameren op de noodzaak om de steeds kritischer wordende klant serieus te nemen door de bewijsvoering te leveren. Om zin van onzin te kunnen onderscheiden is er ook behoefte aan een autoriteit die de weg wijst (respondenten denken dan aan richtlijnen en keurmerken). De respondenten menen dat er ook meer behoefte is aan het voeren van een dialoog. De marketeers van zakelijke merken delen dit standpunt. Duurzaamheid was het domein van de overheid, is nu domein van ngo s en verschuift naar een verantwoordelijkheid van bedrijven. Het wordt straks het 5

7 domein van de consument c.q. klant. De trend is dat steeds meer bedrijven zeer serieus met duurzaamheid aan de slag gaan. Deze proactieve houding wordt straks als norm gezien. De communicatie rondom duurzaamheid blijft zeer actueel: hoe doe je dat op een geloofwaardige manier? Eén ding staat als een paal boven water: Duurzaamheid mag nooit een excuus zijn voor een slecht product of dienst. Omgekeerd: zonder een uitstekende dienst of prima product, ga je met duurzaamheid niet het verschil maken voor je bedrijf. 6

8 Hoofdstuk 3 Resultaten enquête ACHTERGRONDGEGEVENS Aan de enquête is meegedaan door respondenten met de volgende achtergrondkenmerken: Figuur 1: In welke sector bent u voornamelijk werkzaam (n=116) business to business business to consumer 41% 46% maatschappelijke organisaties, onderwijs, zorg 10% publieke sector 3% 0% 20% 40% 60% Bijna de helft (46%) van de respondenten geeft aan voornamelijk werkzaam te zijn in de business to business sector; voor 41% is dat de business to consumer sector. 10% werkt bij maatschappelijke organisaties of in het onderwijs/ zorg. 3% zegt werkzaam te zijn in de publieke sector. Figuur 2: Grootte van de organisatie (n=116) meer dan 500 medewerkers 25% medewerkers medewerkers 15% 19% 1-10 medewerkers 41% 0% 20% 40% 60% 41% van de ondervraagden geeft aan dat bij hun organisaties 1 tot 10 mensen werken. Bij 15% is de grootte van de organisatie tussen 10 en 50 mensen, bij 19% is dat 50 tot 500 medewerkers en een kwart (25%) geeft aan werkzaam te zijn bij organisaties met meer dan 500 medewerkers. DUURZAAMHEID Gevraagd naar waar zij aan denken bij het begrip duurzaam ondernemen, hebben de ondervraagde professionals uiteenlopende antwoorden gegeven. Een aantal respondenten benadrukt in het algemeen dat je ten eerste eerlijk moet zijn en dat mensen duurzaamheid niet als een to check box moeten zien, maar als een doel. De meeste mensen noemen hier een verantwoord bedrijfsproces en bedrijfsvoering. Voor een groot aantal heeft duurzaam ondernemen te maken met het respect voor je omgeving nu, maar ook met de wereld van morgen. Het investeren in mensen zowel medewerkers als klanten volgt. Duurzaam ondernemen staat volgens een respondent voor het ondernemen met hart en hoofd. Iemand anders concludeert: Mijn stellige overtuiging is dat wanneer je zelf werkt vanuit een diep geloof van de toegevoegde waarde van het product inspelend op een dieperliggende behoefte 7

9 van de doelgroep... we de wereld een beetje beter kunnen maken. Het grappige is... dat de consument er wel klaar voor lijkt... nu de producenten nog. Zie ook Tabel 1 voor de gecategoriseerde open antwoorden. Tabel 1: Wat is duurzaamheid (n=122) Aantal keer genoemd Bewustzijn in het organiseren van de hele bedrijfsproces: inkoop van milieuvriendelijke 29 producten en materialen. Hergebruik. PLANET: schoon, footprint, respect voor de omgeving, milieuvriendelijkheid. 23 PLANET: Aandacht voor de gevolgen op langere termijn. Denk aan de wereld van morgen. 22 PEOPLE: klantgericht ondernemen, sociale duurzaamheid, maatschappelijke toegevoegde warde. 17 PEOPLE: intern -> denk aan je medewerkers en laat ze bijdragen aan het groene doel. 14 Leveren van eerlijke, verantwoorde producten met een lange levensduur. 9 People. Planet. Profit. 8 Continuiteit: constant en vooral langdurig ondernemen met een duidelijke visie en strategie. 8 Deel kennis met je klanten en informeer ze over duurzame oplossingen. 7 PROFIT: groeien op een verantwoorden manier en innoverend ondernemen (voorloper zijn). 5 Duurzaam ondernemen is het slimmer ondernemen, gewoon leuk of het ondernemen 4 met hart en hoofd. Anders 14 De rol van duurzaam ondernemen verschilt per organisatie: Figuur 3: Rol duurzaam ondernemen (n=128) we zijn bezig met het verduurzamen van (een deel van) onze producten, diensten en/ of processen duurzaam ondernemen is de reden van het bestaan van mijn organisatie duurzaam ondernemen speelt op een andere manier een rol in mijn organisatie het thema duurzaam ondernemen houdt mijn organisatie momenteel niet bezig 14% 20% 27% 39% 0% 20% 40% 60% Voor ruim een kwart (27%) van de ondervraagden is duurzaam ondernemen de reden van het bestaan van hun organisatie. 39% zegt bezig te zijn met het 8

10 verduurzamen van (een deel van) hun producten, diensten en/ of processen. 20% geeft aan dat duurzaam ondernemen op een andere manier een rol speelt in hun organisaties door het duurzaam ondernemen heel praktisch toe te passen in hun bedrijfsvoering, zoals de inkoop van groene producten of de recycling van materialen. Een deel van deze marketeers biedt ook diensten en producten die andere bedrijven ondersteunen in hun duurzame focus. 14% geeft ook aan dat het thema duurzaam ondernemen niet actueel is voor hun organisatie. Vervolgens zegt 87% van deze kleine groep respondenten dat het duurzaam ondernemen wel in de toekomstplannen van hun bedrijf past. 81% zal het doen vanuit een interne overtuiging( omdat het hoort ) en 31% ziet daar wel kansen in ( omdat het loont ). Figuur 4: Belangrijkste reden om met duurzaam ondernemen bezig te zijn (n=110) interne overtuiging (omdat het hoort) 68% inzien van kansen (omdat het loont) 56% anders 19% externe druk (omdat het moet) 11% 0% 20% 40% 60% 80% Ruim twee derde (68%) van de ondervraagden voor wie het thema duurzaam ondernemen actueel is, geeft aan daar mee bezig te zijn uit interne overtuiging ( omdat het hoort ). Ruim de helft (56%) doet dat (ook) vanwege het inzien van kansen ( omdat het loont ). 11% zegt met duurzaam ondernemen bezig te zijn omdat het moet. Figuur 5: Focus vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen (n=110) maatschappij milieu rendement anders medewerkers 8% 13% 11% 29% 39% 0% 20% 40% 60% 39% geeft aan dat de focus in hun organisatie bij duurzaam ondernemen ligt op de maatschappij. De focus op milieu volgt met 29%. 13% noemt rendement en 8% medewerkers. 9

11 COMMUNICATIE Figuur 6: Externe communicatie over het duurzaamheidsbeleid / duurzame initiatieven (n=110) ja 77% nee weet niet 4% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ruim drie kwart (77%) van de respondenten voor wie het duurzaam ondernemen een actueel thema is, geeft aan daarover extern te communiceren. 19% doet dat niet. Gevraagd waarom dat niet gebeurt, worden verschillende redenen genoemd: of het aandeel duurzaam is te laag, of de focus ligt meer op het ondernemen zelf, of omdat bedrijven bank zijn voor een greenwashing etiket. SIGNIFICANTE VERSCHILLEN Respondenten werkzaam bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers geven vaker (97%) dan gemiddeld (77%) dat zij hun duurzame initiatieven extern communiceren. Figuur 7: De drie meest belangrijke motieven die een rol spleen in de communicatie van duurzame initiatieven (n=85) maatschappelijke relevantie reputatie (merk)imago binding klanten innovatie waarde van de onderneming 24% 26% 33% 42% 45% 51% werving van nieuwe klanten binding medewerkers omzetkansen anders wetgeving maatschappelijke druk 2% 4% 7% 12% 15% 20% 0% 20% 40% 60% De drie meest genoemde motieven die een rol spelen in de externe communicatie over de duurzame aspecten bij de organisaties van de ondervraagde respondenten zijn: maatschappelijke relevantie (genoemd door 51%), eigen reputatie (45%) en (merk)imago (42%). Binding met de klanten (33%), innovatie (26%), waarde van de onderneming( 24%) en werving van nieuwe klanten (20%) volgen. 10

12 Figuur 8: Focus communicatie (n=85) zowel op de corporate als op de marketingcommunicatie op de corporate communicatie op de marketingcommunicatie 26% 26% 48% 0% 20% 40% 60% Voor bijna de helft (48%) van de respondenten die hebben aangegeven duurzame aspecten extern te communiceren, ligt de focus van de communicatie zowel op de corporate als op de marketingcommunicatie. Bij gelijke aantallen (26%) gaat het om corporate, of marketingcommunicatie. Wat betreft de marketingcommunicatie wordt de meeste aandacht besteed aan het product (43%), gevolgd door presentatie (19%), promotie (13%) en partners (11%). SIGNIFICANTE VERSCHILLEN Respondenten werkzaam bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers geven vaker (44%) dan gemiddeld (26%) aan dat de focus van de communicatie over de duurzame aspecten van hun organisatie op marketingcommunicatie ligt. Respondenten werkzaam bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers geven vaker (43%) dan gemiddeld aan (26%) dat de focus op corporate communicatie ligt. Figuur 9: Communicatiemiddelen (n=85) websites sociale media PR bijeenkomsten, events, congressen nieuwsbrieven jaarverslagen advertenties direct mail bannering anders (free publicity, directe gespreken, goed eindproduct) commercials (tv, radio) persconferenties telefonie/ sms buitenreclame dagblad reclames sampling huis-aan-huis folders games leespakketen onderwijs 26% 21% 20% 13% 13% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 1% 1% 40% 47% 44% 60% 78% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Websites (78%) en de sociale media (70%) zijn de communicatiemiddelen die het meest worden ingezet in de communicatie van duurzame aspecten van de organisaties. 60% geeft aan gebruik te maken van PR. Verschillende bijeenkomsten (47%), nieuwsbrieven (44%) en jaarverslagen (40%) volgen. 11

13 Figuur 10: Effectiviteitmetingen (n=85) nee ja 42% 58% 0% 20% 40% 60% 80% Ruim de helft (58%) van de respondenten zegt effectiviteit van de corporate of marketingcommunicatie campagnes die te maken hebben met duurzaam ondernemen, niet te meten. 42%doet dat wel en in dat geval worden de volgende aspecten het meest onderzocht: de merkattitude (53%), de tevredenheid (53%), de merkloyaliteit (50%), de merkbekendheid (44%), de koopintentie (36%), de naamsbekendheid van de onderneming (31%) of de merkkennis (31%). SIGNIFICANTE VERSCHILLEN Respondenten werkzaam bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers geven vaker (57%) dan gemiddeld aan (42%) dat zij de effectiviteit wel meten van de corporate of marketingcommunicatie campagnes die te maken hebben met duurzaam ondernemen. Hierbij ook een overzicht van - de ingeschatte percentages eindproduct of dienstverlening dat onder de noemer duurzaam ondernemen valt; - en van de ingeschatte percentages van het totale marketing budget van de deelnemende ondernemingen dat besteed wordt aan de externe communicatie over duurzaam ondernemen: Figuur 11: Percentage van het eindproduct/ dienstverlening dat onder de noemer duurzaam ondernemen valt 3? (n=110) Percentage van het totale marketingbudget dat besteed wordt aan de externe communicatie van duurzaam ondernemen. (n=82) % 60-80% 40-60% 20-40% 0-20% 23% 16% 13% 28% 20% % 60-80% 40-60% 20-40% 0-20% 9% 10% 18% 15% 45% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 3 denk dan aan alle producten, processen en diensten van de organisatie 12

14 Voorbeelden succesvolle corporate of marketingcommunicatie campagnes met betrekking tot duurzaam ondernemen binnen de eigen organisaties. ons MVO jaarverslag, dat niet bestaat uit beleidsteksten, maar uit concrete cases en interviews met externen die een sterke MVO boodschap hebben de campagne om werkgevers te motiveren 50_plussers in dienst te nemen Afval Bestaat Niet Campagne - Van Gansewinkel AH Puur & Eerlijk projecten waaraan wij werken laten stuk voor stuk zien dat we duurzaam ondernemen in de genen hebben zitten. Dit doen we best succesvol. De promotie van de eerste Cradle to Cradle woning van Nederland die geleid heeft tot opschaling binnen de gemeente en productontwikkelingstrajecten met producenten. de recente klein is het nieuwe groot campagne is daar denk ik een goed voorbeeld van de meeste tijd in dergelijke campagnes zit overigens in het creëren van de juiste boodschap en toon door de corporate info op onze website inspireren we jaarlijks studenten om stage bij ons te komen lopen een van de zaken die we altijd promoten is het de recycleerbaarheid van ons product. Wij sturen ieder voorjaar en najaar een nieuwsbrief uit voor het vervangen of reinigen (duurzamer) van de filters. Eerste intercontinentale vlucht naar Rio op een mix van kerosine en bio fuel Nereda, een innovatieve duurzame vorm van waterzuivering - deelname aan Die Berg Komt Er, een innovatief project met vele duurzame mogelijkheden - de renovatie van ons eigen hoofdkantoor in Amersfoort Deze voorbeelden hebben stuk voor stuk een hoge mediawaarde gegenereerd Green Building Week Greenchoice werd uitgeroepen door VEH en c-bond als beste energieleverancier. Het blijkt erg goed te werken als je dat soort momenten gebruikt om jezelf aandacht te geven. Spontaan reclame maken over jezelf werkt niet bij duurzame ondernemingen, het wordt niet van ze verwacht. Het organiseren van Mobiliteitsdebatten genereert veel positieve publiciteit. Het product Ben&Jerry's is erg succesvol, en daarbij wordt voortdurend het fairtrade aspect benadrukt. Het Project WeShareChicken waarbij op kleine schaal burgers worden genudged tot het nemen van kippen in de stad loopt op het moment erg goed. Komt Dat Zien! Lipton en Rainforest alliance MVO jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd en door (externe) stakeholders goed ontvangen. Nee, veelal persberichten over bijvoorbeeld gewonnen duurzame awards Ons gedachtegoed uitdragen op een eerlijke manier doormiddel van sociale media, interne communicatie maar ook door externe communicatie. Loopt als een rode draad door ons proces. Extra: FINTREX Plan: FINTREX steunt hierin het doel van Plan Nederland Onze focus in communicatie ligt op het product (geheel biologisch en fairtrade) en op onze processen (zo verantwoord mogelijk). Daarmee hebben we het merk Yumeko en de categorie 'eco slapen' op de kaart gezet. Onze nieuwsbrieven naar onze inner circle genereren altijd honderden bezoekers en ook goede conversie. Open dagen op biologische boerderijen voor consumenten cross-categoriale on-pack acties Partnerschap met WNF smarter planet WNF 13

15 Gevraagd naar de grootste uitdagingen in relatie tot de communicatie over duurzaam ondernemen, worden het bereiken van de eigen doelgroep (inclusief het raken van de klanten) en het vermijden van ongeloofwaardige en oneerlijke boodschappen het meest genoemd. Een respondent zegt: Blijf dicht bij jezelf en zorg ervoor dat wat je zegt betrouwbaar en waar is. Daarnaast is het belangrijk om een keuze te maken: sommige bedrijven doen duurzaam erbij. Wat mij betreft ben je duurzaam of niet...zorg dus dat wat je zegt, je zelf ook echt bent. Een andere respondent noteert dat het fenomeen greenwashing toeneemt en dat dit fenomeen invloed heeft op het vertrouwen van de consument in de duurzame claims die bedrijven maken. Daarom wordt ook gepleit voor een controlerende instantie of voor duidelijke keurmerken. Een derde belangrijke uitdaging is het creëren van onderscheidend vermogen of van nieuwswaarde: marketeers moeten hun klanten steeds zien te verassen, maar ook inspireren, raken en overtuigen. Idealiter voor de duurzaam ondernemers pur sang zou het ook moeten leiden tot een gedragsverandering, een continuüm met lange termijn effecten. Zie ook Tabel 2 voor de gecategoriseerde open antwoorden. Tabel 2: Grootste uitdagingen in relatie tot de communicatie over duurzaam ondernemen (n=89) je doelgroep bereiken en de relevantie van je boodschap duidelijk maken. Je klanten raken en overtuigen. vermijd greenwashing en opportunisme, acteer eerlijk en geloofwaardig met een communicatie die gebaseerd is op een solide beleid en een duidelijke overtuiging. Authenticiteit. Dat wordt een extra uitdaging voor bedrijven die ook niet duurzame producten binnen hetzelfde bedrijf hebben of hadden. creëer onderscheidend vermogen van je producten of activiteiten; blijf inspireren, overtuigen en triggeren. Wees spannend. transparantie, laat resultaten zien ( gewoon doen, laat het zien ) communiceer dat het duurzaam ondernemen op lange termijn loont. Het is niet iets tijdelijks, het is geen hype. vind de juiste balans intern extern/ werkrendement maatschappelijke wensen Aantal keer genoemd

16 raak de anderen en straal zelf passie en plezier uit. 3 blijf ook luisteren naar je klanten. 2 anders 13 WINST OM TROTS OP TE ZIJN Figuur 12 (n= ) Ik ben meer trots op mijn werk als wij bezig zijn met duurzaam ondernemen. 45% 45% 7% 3% 1% Duurzaam ondernemen is een morele plicht. 33% 48% 12% 4% 2% 1% Je kan je beter presenteren als bedrijf als je (ook) duurzaam bezig bent. 32% 49% 13% 5% 2% Met duurzaam ondernemen kan er geld verdiend worden. 36% 43% 18% 3% 1% 1% Duurzaam ondernemen is een license to operate. 29% 38% 22% 8% 2% 2% Met duurzaam ondernemen onderscheiden wij ons van onze concurrenten. 25% 33% 28% 8% 5% Het duurzaam ondernemen wordt beloond door onze klanten. 17% 38% 34% 7% 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens me eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens geen mening 90% van de ondervraagden zegt meer trots op zijn/ haar werk te zijn als ze bezig zijn met duurzaam ondernemen. 81% vindt ook dat je je beter kan presenteren als bedrijf als je (ook) duurzaam bezig bent, maar ook dat duurzaam ondernemen een morele plicht is. 79% is het eens met de stelling dat met duurzaam ondernemen geld verdiend kan worden. Ruim twee derde (67%) vindt ook dat duurzaam ondernemen een license to operate is. Daarnaast is ruim de helft (58%) van mening dat zij zich met duurzaam ondernemen kunnen onderscheiden van hun concurrenten. 55% vindt ook dat het duurzaam ondernemen door de klanten beloond wordt. SIGNIFICANTE VERSCHILLEN Respondenten werkzaam bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers zijn het vaker dan gemiddeld eens met de volgende stellingen: - duurzaam ondernemen is een license to operate (86% vs. 67%) - je kan je beter presenteren als bedrijf als je (ook) duurzaam bezig bent (93% vs. 80%) Respondenten werkzaam bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers zijn het vaker dan gemiddeld oneens met de volgende stelling: - met duurzaam ondernemen kan er geld verdiend worden (9% vs. 3%) Respondenten werkzaam bij bedrijven 10 tot 50 medewerkers zijn het vaker dan gemiddeld oneens met de volgende stelling: - ik ben meer trots op mijn werk als wij bezig zijn met duurzaam ondernemen (13% vs. 4%) De respondenten is vervolgens gevraagd of ze zelf trends met betrekking tot het thema duurzaam ondernemen zien. De meest genoemde trend is volgens de respondenten de integratie van het duurzaam ondernemen in de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering: in de toekomst wordt duurzaam 15

17 ondernemen gewoon ondernemen. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer serieus genomen, ook als communicatiemiddel. Alleen, noteert een respondent, is duurzaam ondernemen een inflatoir begrip: om je er mee te onderscheiden moet je zelf een vertaling maken die passend is bij je bedrijf. Alleen dan kun je tot een geloofwaardige boodschap komen. Iemand anders zegt: langzaam wordt duurzaam ondernemen meer mainstream. Een goede ontwikkeling, zolang we daarmee het algehele nut en het grote belang maar niet uit het oog gaan verliezen en gaan denken 'dat we er toch al lang zijn'. Het risico bestaat dan dat mainstream te gewoontjes en daarmee niet belangrijk genoeg gevonden wordt. Als tweede trend noemen de ondervraagden de rol van klanten en vooral consumenten. Ze zijn steeds beter geinformeerd en kritisch; ook daarom kunnen bedrijven eigenlijk niet meer zonder duurzaam ondernemen. Terwijl een aantal respondenten zich toch zorgen maakt om het misbruik van het begrip duurzaam ondernemen, zien vele anderen juist kansen in de toekomst waarin innovatie, ad-hoc initiatieven, jongeren en sociale media een belangrijke rol zullen spellen: Er is meer neiging tot dialoog en de noodzaak is er ook: te weten komen hoe duurzaam je bezig bent kun je alleen doen door reflectief ingesteld te zijn: kijken wat de relevante meetpunten zijn en of die gehaald worden. Er is ook een groot aantal mensen dat geen trends ziet of de mening deelt dat duurzaam ondernemen niet meer relevant (en onderscheidend genoeg) is. Dat komt ook door de inflatie van de term duurzaamheid. Iemand noteert: in mijn beleving is dit thema niet meer 'hot'. Iedereen roept tegenwoordig 'wij zijn duurzaam bezig' en 'wij doen aan MVO'. Dit is wat communicatie betreft geen onderscheiding meer. Wanneer het echter om het werkelijk doen gaat, is lang niet iedereen zo duurzaam als hij denkt - het komt erop neer dat men gerecycled papier inkoopt en verder niets. Zie ook Tabel 3 voor de gecategoriseerde open antwoorden. Tabel 3: Trends met betrekking tot het thema duurzaam ondernemen (n=96) de integratie van MVO/ duurzaam ondernemen in de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Het wordt steeds breder toegepast, steeds meer geaccepteerd en serieuzer genomen. Het wordt een basis voorwaarde. de klanten/ consumenten worden steeds kritischer, meer geinformeerd, ze krijgen meer inspraak. voorbeelden trends: cradle to cradle, circulaire economie, urban farming, gamification in services, Aantal keer genoemd

18 recycling, besparing (energie, papiergebruik etc). roep om meer transparantie en bewijs; wat gecommuniceerd wordt moet actueel en relevant 7 zijn. Er komt steeds meer greenwashing of bandwagon effect bij 7 Inovatie (ook als beste PR) & dialoog & kleine initiatieven 6 Sociale media = het kanaal voor MVO 5 Angst voor greenwashing 5 MVO wordt de hygiene factor 5 Hype is al voorbij; dat komt ook door het woord duurzaamheid. Veel te vaak gebruikt en misbruikt. 5 een titel inflatie heeft plaatsgevonden Groei aan keurmerken 3 Focus op de mensen 3 Geen trends 9 Anders 17 Als laatste is gevraagd of de respondenten - als marketeers - persoonlijke opvattingen, wensen of ideeën over het communicatiebeleid met betrekking tot het thema duurzaam ondernemen hebben. Een groot aantal (n=91) deelnemers heeft die: geloofwaardigheid, eerlijkheid, relevantie en authenticiteit zijn hier vaak benadrukt. Als hier geen sprake van is veroordelen ze het communicatiebeleid. Dan is het manipulatie en misleiding van de consument. Teveel bedrijven zien duurzaamheid eerder als marketing vehikel dan als nieuw businessmodel. Hun inspanningen zijn zowel te klein als niet structureel genoeg. Zolang een bedrijf nog steeds meer dan 50% van haar omzet uit nietduurzame producten en productie verkrijgt, dan zou het als misleiding aangemerkt moeten worden... vindt een respondent. Duurzaamheid moet deel uit maken van de bedrijfsfilosofie. Daarom concludeert iemand anders: be good and tell it. De consumenten worden steeds kritischer en beter geinformeerd. Duurzaam ondernemen wordt steeds gewoner, iets dat je vanuit jezelf doet. Klanten zijn er blij mee, en voelen zich een beetje trotser als ze zaken met jou doen. Het niet doen, kan je klanten kosten. Dat hangt een beetje af van de sector. De klant wil bewijs zien en niet alleen maar mooie woorden lezen of horen. Daarom pleiten meer respondenten voor meer communicatie en klantgerichter ondernemen. En blijf als bedrijf ook kritisch met jezelf en communiceer gericht (meer framing in de communicatie strategie, maar maak ook het onderwerp sexyer ). Je mag best als bedrijf aan lange termijn resultaten denken: communicatie over duurzaam ondernemen moet leiden tot 17

19 meer duurzaamheid in de maatschappij, het moet aanstekelijk werken, promotioneel zijn en als voorbeeld dienen voor anderen. 18

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication PERSBERICHT MEI 2013 Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication Live Communication bureau The Oval Office peilt naar het belang van merkbelevingen bij Belgische marketing- en

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 december 2005 Stichting SpinAwards / RM Interactive Overname uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding: SpinAwards Interactieve

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009 Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009 Inleiding Duurzaamheidkompas Duurzaamheid dilemma s - In deze tijd van financiële-, klimaat-, voedsel- en systeemcrises is het bepalen van richting

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Doelstelling. Presentatie onderzoek. CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld.

Doelstelling. Presentatie onderzoek. CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld. Presentatie onderzoek CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld Wie zijn wij Programma Inleiding Wat is holland casino Holland Casino is de enige legale

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf Kansen Monitor Hier komt de naam van uw bedrijf en hier de foto of logo van uw bedrijf Het copyright van dit document berust bij De Keizer Kennismakelaar s Graveland NL All rights reserved. Neither the

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie