4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen"

Transcriptie

1 4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek

2 Optimale integratie met het Microsoft-platform Toegevoegde waarde leveren aan onze klanten in de bouw, GWW en installatietechniek met moderne ICT-oplossingen, gericht op prestatieverbetering en het optimaliseren en integreren van bedrijfsprocessen is de missie van 4PS. Een even toegankelijke als eenvoudige doelstelling, waarbij de invulling echter, gezien de karakteristiek van onze doelmarkt én de snelheid waarmee technologische veranderingen plaatsvinden, niet meevalt. Daarom hebben wij strategisch gekozen voor Microsoft Dynamics NAV als technologieplatform, waarmee ruim bedrijven dagelijks hun bedrijfsprocessen beheersen. Gezien de investeringen die Microsoft pleegt in technologie én standaard software-applicaties, in combinatie met onze functionele toevoegingen voor de bouw, GWW en installatiebedrijven, is het logisch dat 4PS inmiddels een belangrijke marktstandaard is geworden in de bouw, GWW en installatietechniek met vele duizenden gebruikers. Inmiddels werken ruim 200 middelgrote en grote (internationale) bouw, GWW en installatiebedrijven met 4PS Construct. Dagelijks profiteren zij van de optimale integratie tussen 4PS Construct en het Microsoft-platform.

3 Ontwikkelingen in uw markt De ontwikkelingen in de GWW-sector gaan onverminderd voort. Thema s als VISI (Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie ICT in de bouw), registratie van afvalstromen, onderlinge samenwerking en CO 2 afdrukken zijn actueel. Van de GWW ondernemer wordt in toenemende mate het leveren van toegevoegde waarde en niet alleen het leveren van capaciteit tegen de laagste prijs gevraagd. Steeds vaker vraagt uw opdrachtgever om meerjarenonderhoud en -begroting en prestatiecontracten. Integratie van processen, systemen en mensen kan u als infrastructureel dienstverlener de voorsprong geven die u onderscheidt van uw concurrenten. Om dit voordeel daadwerkelijk te realiseren, biedt 4PS u de geïntegreerde brancheoplossing 4PS Construct aan. Deze oplossing zal u bij de realisatie ondersteunen.

4 4PS Construct: een oplossing waar mensen om vragen! Integratie tussen de verschillende applicaties, levert veel voordelen op voor uw onderneming. Belangrijk blijft echter dat de bedrijfsapplicatie 4PS Construct u ook functioneel een brede en diepgaande ondersteuning biedt. Onze modulair opgebouwde applicatie biedt ondersteuning voor onder andere de volgende processen: Uw commerciële afdeling krijgt grip op het verwervingstraject. Uiteraard volledig geïntegreerd met Microsoft Office, Outlook en SharePoint. U bouwt nu reeds aan een geïntegreerd projectdossier. Calculatie en artikelbeheer Calculatie is een integraal onderdeel van de 4PS Construct applicatie. Voor het maken van begrotingen heeft u alle vrijheid ten aanzien van de opzet en indeling. In uw sector komen RAW-bestekken vaak voor. Deze kunnen optimaal Acquisitie en Marketing U kunt al uw relaties nauwkeurig onderhouden. U heeft inzicht in trajecten en offertetrajecten en kunt uw activiteiten daarop afstemmen. gecalculeerd worden met behulp van de specifieke calculatiemodule voor RAW. Wilt u koppelen met een extern calculatiepakket zoals IBIS Infra? Geen probleem.

5 Werkvoorbereiding en planning Voor de werkvoorbereider is het overzichtelijk bewerken en onderhouden van de werkbegroting belangrijk. Correcties hierop, door bijvoorbeeld uitbestedingen en meer- en minderwerk, worden machinist of chauffeur worden vastgelegd. Verder kunnen in het uitvoerdersscherm onder andere notities, ontvangsten, klachten, productiestanden en materieelreserveringen worden vastgelegd. uitgebreid ondersteund. Voor uitbesteding van werkzaamheden aan onderaannemers is een sluitende WKA-registratie voorhanden, inclusief de hierbij behorende documenten. Wilt u de werkbegroting afcoderen om integraal te plannen in 4PS Construct? 4PS biedt u diverse grafische planningsmogelijkheden om de activiteiten in het project zorgvuldig aan te sturen. Wilt u productie schrijven in de planning? Ook dit kunnen we u bieden. Facturering en besteksadministratie 4PS Construct ondersteunt diverse methoden van facturering. Zo kunt u de facturatie aansturen op basis van regie, termijnen en voorschotten. In de GWW-sector zal de facturering meestal geschieden op basis van de Besteksadministratie volgens de RAW-systematiek. Uiteraard wordt ook de risicoregeling ondersteund. Alles wordt direct inzichtelijk gemaakt in de projectbewaking. Inkoop Het inkoopproces wordt integraal ondersteund vanuit het pakket. U kunt inkoopbudgetten vanuit de werkbegroting vastleggen als offerteaanvragen voor leveranciers. Via prijsspiegels zijn de condities en voorwaarden van de diverse aanbieders eenvoudig te vergelijken. Uiteraard is het mogelijk om automatisch te bestellen in de Bouw of XML) en ontbreekt de functionaliteit voor leveranciersbeoordeling niet. Deeplinking met diverse leveranciers is voorhanden. U heeft tevens mogelijkheden om een voorraadadministratie bij Projectbewaking Projectbewaking zorgt ervoor dat u op ieder moment inzicht heeft in de stand van uw projecten. U kunt daarbij ook terugbladeren naar standen in het verleden. Dat is zowel grof (project) als gedetailleerd (kostendrager) mogelijk binnen deze module. U kunt bewaken op onder andere hoofdproject, deelprojecten, kostensoorten, kostenplaatsen, aanneemsommen, OHWpositie, tussentijds resultaat, productiestanden en prognoses. Standaard managementinformatie cockpits en managementoverzichten zijn aanwezig. te houden. Eventueel door middel van barcodering in het magazijn. Uitvoerdersdagboek Wanneer de uitvoerder gegevens vastlegt, is het project altijd het vertrekpunt. De uitvoerder kan alleen kiezen uit zijn eigen projecten, zodat hij niet in overbodige informatie hoeft te zoeken. Bij de registratie van de uren worden eventuele overuren, reisuren en kilometervergoedingen automatisch berekend conform de regels van de CAO. Machine-uren kunnen gelijktijdig met de uren van de medewerkers en inclusief de uren van de

6 Projectuitvoering Met projectuitvoering wordt bedoeld: het aanleveren van bestede uren, bonnen, afrekenstaten, productiestanden en prognoses over het project door de uitvoerder of projectleider. Dit kan op handmatige wijze via bonnen (welke vervolgens in 4PS Construct ingevoerd dienen te worden) of rechtstreeks in 4PS Construct. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor urenverantwoording. De module omvat onder andere normale uren, overuren, verlofregistratie, boeken van uren van inleners, directe uren, indirecte uren en controles. In 4PS Construct heeft u tevens de mogelijkheid om op basis van het geprognosticeerd resultaat en de productiestand de winstpositie zichtbaar te maken en in de financiële rapportage op te nemen. U creëert zo een tussentijds resultaat per project. Financiële administratie Uw financiële medewerkers kunnen prima uit de voeten met 4PS Construct omdat de functionaliteit uitgebreid, diepgaand en specifiek voor uw branche is. De administratie kunt u inrichten voor zowel bedrijven die vanuit één BV opereren, als voor bedrijven met meerdere BV s en bouwcombinaties; al dan niet met rekening courant verhoudingen onderling. Ook in de behoefte naar integratie met verschillende Loon- en Salarisapplicaties is voorzien. Documentbeheer Een belangrijk en actueel onderwerp is documentbeheer. Dit omvat niet alleen de documenten die uw medewerkers produceren, maar ook de documenten die u ontvangt van bijvoorbeeld relaties en partners. Met 4PS Construct heeft u in het gehele werkproces

7 volledig inzicht in alle documenten die relevant zijn. Wilt u documenten of informatie ontsluiten naar uw opdrachtgever? 4PS biedt u diverse portalen aan om dit te realiseren. Uiteraard ontbreekt een integratie met Microsoft SharePoint niet. U en 4PS profiteren hier van het Microsoft-platform. Materieelbeheer De materieelfunctionaliteit is een integraal onderdeel binnen 4PS Construct. Deze module is ontwikkeld voor het beheren en exploiteren van uw materieel. Op eenvoudige wijze kan materieel geregistreerd en belast worden op projecten, kan een keuringsbewaking worden gevoerd en kan de afschrijving van materieel worden bijgehouden. Zowel de logistieke aspecten (verhuurorders, locatie, planning, transport, uitgifte en dergelijke) als de financiële gevolgen hiervan (kosten en opbrengsten) worden diepgaand ondersteund. Integraties met testapparatuur, materieelboeken (internet) en is het mogelijk om - bijvoorbeeld documenten te beheren en beschikbaar te stellen via internet en/of intranet. Ook kan 4PS Construct wekelijks de bewakingsoverzichten in HTML-vorm op de SharePoint Portal zetten. Hierdoor kan deze informatie geraadpleegd worden door de personen die daar verantwoordelijk en geautoriseerd voor zijn. Dit kunnen dus ook uw opdrachtgevers zijn. Een ander voorbeeld is dat voor ieder nieuw project in een bedrijf een projectportaal aangemaakt kan worden, waar alle relevante documenten van dat project gerubriceerd ter beschikking staan. Indien iemand een document bewerkt, wordt dit document uitgecheckt en kan men zien wie dat gedaan heeft en of dit al teruggeplaatst is. 4PS Construct kan automatisch opleverdocumenten neerzetten op de SharePoint portal, welke al dan niet online worden ingevuld. Na terugplaatsing op de Portal kan 4PS Construct deze automatisch verwerken. handheld terminals zijn aanwezig. 4PS Mobile Steeds meer klanten vragen om een digitale werkbon. Deze is onder andere bedoeld om de beschikbaarheid en voortgang van de servicemonteurs te monitoren. Met 4PS Mobile heeft u een buitendienstapplicatie die u in staat stelt om de werkbon (service-order) elektronisch te verzenden naar de monteur. Het afwerken van de werkbon, met vermelding van bestede uren en verbruikte materialen, kan snel en eenvoudig door de monteur op zijn PDA worden gedaan. De ingevoerde informatie is direct beschikbaar in 4PS Construct. Hierdoor kunt u sneller factureren en is er minder kans op fouten. De mobiele applicatie kan zowel online als offline gebruikt worden. Integratie met Microsoft SharePoint Indien u kiest voor het Microsoft-platform en 4PS, dan kiest u voor geïntegreerde innovatie op het moment dat u dat wenst. Met Microsoft SharePoint

8 Microsoft en 4PS: een uniek bedrijfsmodel Op moderne technologie gebaseerde en naadloos op de branche aansluitende functionaliteit, dat zijn voorwaarden voor goede informatievoorziening en een succesvolle implementatie en bedrijfsvoering. Dat stelt dus ook hoge eisen aan uw ICT- en bedrijfsbrede softwarepartner. Deze zal de problematiek, werkwijze en cultuur van de GWW-sector dus goed moeten kennen. 4PS kent uw markt als geen ander: wij komen er zelf uit voort en richten ons alleen maar op bedrijven werkzaam binnen de bouwnijverheid. Door onze ervaring zijn wij zeer goed toegerust om de vertaalslag te maken van ICT-behoefte naar uitstekende applicaties die naadloos aansluiten op de processen van het GWW- of infrabedrijf. 4PS is daarom veel meer een marktspeler dan een technologische partij. Als voorkeursleverancier van Microsoft in de bouw, GWW en installatietechniek, hebben wij een uitstekende relatie met onze technologieleverancier. Microsoft zorgt ervoor dat onze gereedschapskist steeds meer gevuld wordt met nieuwe producten en technologieën. Wij kunnen ons daardoor volledig richten op waar we goed in zijn: het blijven vertalen van ICT-behoeften van de GWW-sector, in het bijzonder van onze klanten, naar uitstekende branche-oplossingen. Oplossingen die we met opmerkelijk weinig implementatie-inspanning kunnen implementeren. Oplossingen die niet stilstaan, maar continue verbeteren in nauwe samenwerking met onze klanten en Microsoft. Het bedrijfsmodel van 4PS is uniek. Door de software van Microsoft Dynamics NAV als basis te gebruiken, is voor onze klanten de innovatie ten aanzien van de technologie gewaarborgd. Daardoor kan 4PS zich volledig concentreren op het ontwikkelen van functionaliteiten voor bedrijven in bovengenoemde markten. Met de combinatie van Microsoft Business Solutions en 4PS hebben onze klanten de beschikking over een zeer moderne en functioneel rijpe IT-oplossing, voorzien van een continuïteitsgarantie van Microsoft. Prodware Belgium NV - Tel. : +32 (0) Tel. : +32 (0) Meer info op of per mail aan

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw,

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB Unit 4 Multivers Productoverzicht Unit 4 Multivers Producten en diensten voor het MKB 2 UNIT 4 AGRESSO: PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR HET MKB INLEIDING Unit 4 Agresso ontwikkelt praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking ABP Waste Brancheoplossing afvalverwerking...effectief beheer van afvalstoffen......dé software voor de afvalverwerkingsbranche......actuele en betrouwbare informatie......flexibel en gebruiksvriendelijk...

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM Brancheoplossing ICT-bedrijven

Microsoft Dynamics CRM Brancheoplossing ICT-bedrijven ...slimme up-sell en cross-sell......integratie met Microsoft software......tijd- en geldbesparingen......weten wat klant doet... Microsoft Dynamics CRM Brancheoplossing ICT-bedrijven BusinessBase en Microsoft

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering Plannen met MyProject én Microsoft Project succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Partnership Planningstools van Microsoft

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productoverzicht Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

De ERP-software voor de projectindustrie. » offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw

De ERP-software voor de projectindustrie. » offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw De ERP-software voor de projectindustrie» offshore & maritiem» klimaattechniek» machinebouw Kansen zien en verzilveren In de wereld van discrete productiebedrijven draait het vaak om een matrix van productvarianten,

Nadere informatie