Vergoeding Ziekenvervoer goede Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg"

Transcriptie

1 Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg

2 Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? De basisverzekering en een aantal van de aanvullende verzekeringen kennen mogelijk een vergoeding voor de kosten van een aantal vormen van vervoer. U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen via de Vervoerslijn. De Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op de vergoeding van de kosten van vervoer en op welke vorm van vervoer. Heeft u recht op vervoer dan krijgt u een vervoersmachtiging. Op pagina 14 van deze brochure vindt u belangrijke telefoonnummers. De aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering heeft een speciale regeling bij ziekenhuisopname en ontslag. Wat wordt met vervoer bedoeld? Wij vergoeden de kosten van ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer. Onder zittend ziekenvervoer verstaan we: openbaar vervoer vervoer met eigen auto taxivervoer Kom ik voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking? Wij vergoeden vanuit de basisverzekering de kosten van de volgende vormen van vervoer: a ambulancevervoer b zittend ziekenvervoer met openbaar vervoer (laagste klasse), taxivervoer of een kilometervergoeding van 0,31 per kilometer bij eigen vervoer per auto bij verzekerden die: - nierdialyse ondergaan - oncologische behandelingen met radio- of chemotherapie ondergaan - visueel gehandicapt zijn en zich zonder begeleiding niet kunnen verplaatsen - rolstoelafhankelijk zijn Kan er afgeweken worden van deze 4 criteria? Als u niet onder de criteria genoemd bij b (zittend ziekenvervoer) valt, kan er sprake zijn van vergoeding op basis van de hardheidsclausule. De overheid heeft de mogelijkheid geboden om van deze criteria af te wijken met deze hardheidsclausule. Om af te wijken van de onder b genoemde criteria gelden de volgende voorwaarden: Ten eerste moet u langdurig aangewezen zijn op zittend ziekenvervoer, doordat u behandeld wordt voor een langdurige ziekte of aandoening Ten tweede moet het onrechtvaardig zijn, als wij het vervoer niet verstrekken Let op! Kosten voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vallen ook onder het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Bovendien geldt voor zittend ziekenvervoer in 2014 een wettelijke eigen bijdrage van 96 per persoon per kalenderjaar Om voor vergoeding van vervoerskosten in aanmerking te komen, mag de reisafstand niet meer dan 200 kilometer per enkele reis bedragen. Dit geldt tenzij wij anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen de reisafstand volgens de snelst mogelijke route Kom ik voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking? Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten en geen recht op vergoeding van kosten van vervoer vanuit de basisverzekering? Dan bestaat er vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van eigen vervoer per auto of taxivervoer. Kosten van openbaar vervoer vergoeden wij vanuit de aanvullende verzekering niet. 2

3 Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze Klantenservice op (2,76 cent per minuut plus starttarief 9,4 cent) Let op! Voor zittend ziekenvervoer vanuit de aanvullende verzekering Extra geldt een eigen betaling van 96 per persoon per kalenderjaar. Behalve als u het maximum heeft bereikt van de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering Extra kent een maximale vergoeding per kalenderjaar Om voor vergoeding van vervoerskosten in aanmerking te komen, mag de reisafstand niet meer dan 200 kilometer per enkele reis bedragen. Dit geldt tenzij wij anders met u zijn overeengekomen. Wij berekenen de reisafstand volgens de snelst mogelijke route Vervoersmachtiging Voor vergoeding van vervoerskosten vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering heeft u een vervoersmachtiging nodig. U moet vóóraf een machtiging voor vervoer aanvragen bij de Vervoerslijn. De medewerker van de Vervoerslijn beoordeelt uw situatie. Hij/zij bepaalt of u een machtiging krijgt en van welke vorm van vervoer u gebruik mag maken. De Vervoerslijn is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot uur op telefoonnummer Zorg ervoor dat u uw polisgegevens bij de hand heeft. Heeft u de aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering? Heeft u dit pakket en maakt u op de eerste en laatste dag van uw ziekenhuisverblijf in Nederland kosten voor taxivervoer? Dan vergoeden wij de kosten van dit vervoer tussen het woonadres en ziekenhuis. Begeleidt iemand u bij dit vervoer? Dan vergoeden wij ook de kosten van zijn of haar heen- of terugreis. Per ziekenhuisverblijf vergoeden wij maximaal 4 taxiritten. Voor dit vervoer heeft u geen vervoersmachtiging nodig. 3

4 Waar heeft u recht op en wat zijn de voorwaarden? U komt in aanmerking voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering als u een verzekerde bent die nierdialyse ondergaat oncologische behandelingen met radio- of chemotherapie ondergaat visueel gehandicapt is en zich zonder begeleiding niet kan verplaatsen rolstoelafhankelijk is Zittend ziekenvervoer is mogelijk per openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer. Als openbaar vervoer met of zonder begeleider (tijdelijk) niet mogelijk is om medische redenen, kunnen reiskosten ook op basis van eigen vervoer of taxivervoer worden vergoed. Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de basisverzekering? De basisverzekering vergoedt de volgende vormen van openbaar vervoer (2e klas) trein bus tram metro veerboot Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de aanvullende verzekering? U heeft geen recht op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u kosten van zittend ziekenvervoer die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed? Dan is het mogelijk dat de door u gekozen aanvullende verzekering een vergoeding kent. U heeft dan recht op vergoeding van vervoer per eigen auto of taxi. Openbaar vervoer Let op: Voor vergoeding van openbaar vervoer gelden 3 voorwaarden: u heeft een vervoersmachtiging voor openbaar vervoer van de vervoerslijn u heeft dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen bijdrage ( 96 per persoon per kalenderjaar in 2014) en u heeft de eigen bijdrage betaald u heeft op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald Hoe kan ik de kosten declareren? De vervoerskosten declareert u bij ons met het Declaratieformulier Reiskosten Zittend Ziekenvervoer. U kunt het declaratieformulier vinden op onze website of bij de Klantensevice opvragen. Let op: Vergeet naast het ingevulde declaratieformulier niet om ook de originele vervoersbewijzen mee te sturen. Eigen vervoer Het kan zijn dat openbaar vervoer, met of zonder begeleider, vanwege medische redenen (tijdelijk) niet mogelijk is. Dan kunt u vergoeding voor reiskosten op basis van eigen vervoer aanvragen. Let op: Voor vergoeding van eigen vervoer per auto gelden 3 voorwaarden: u heeft een vervoersmachtiging voor eigen vervoer met auto van de Vervoerslijn u heeft dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen 4

5 bijdrage ( 96 per persoon per kalenderjaar in 2014) en u heeft de eigen bijdrage betaald u heeft op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald Wij vergoeden geen parkeerkosten. Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de aanvullende verzekering? Als u kosten heeft in verband met vervoer per (eigen) auto die niet onder de basisverzekering vallen, dan is vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu mogelijk. Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de basisverzekering? De vergoeding vanuit de basisverzekering is 0,31 per kilometer. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze Klantenservice op (2,76 cent per minuut plus starttarief 9,4 cent) Let op: De aanvullende verzekering Extra kent een maximale vergoeding per kalenderjaar. Hoe kan ik de kosten declareren? De vervoerskosten declareert u bij ons met het Declaratieformulier Reiskosten Zittend Ziekenvervoer. U kunt het declaratieformulier vinden op onze website of bij ons opvragen. 5

6 Taxivervoer Ik ben niet in staat om met het openbaar vervoer of eigen vervoer te gaan. Wat nu? U kunt vanwege medische redenen (tijdelijk) niet met of zonder begeleider per openbaar vervoer reizen. Daarnaast is het reizen per (eigen) auto ook niet mogelijk. Kosten van taxivervoer komen dan voor vergoeding in aanmerking. Let op: Om voor vergoeding van taxivervoer in aanmerking te komen, worden 3 voorwaarden gesteld: u heeft een vervoersmachtiging voor taxivervoer van de Vervoerslijn u heeft dit jaar meer vervoerskosten dan de eigen bijdrage ( 96 per persoon per kalenderjaar in 2014) en u heeft de eigen bijdrage betaald u heeft op de basisverzekering het verplicht eigen risico en eventueel gekozen vrijwillig eigen risico betaald Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de basisverzekering? U heeft recht op vergoeding van de kosten van taxivervoer vanuit de basisverzekering. Als u met gecontracteerd (meerpersoons) taxivervoer reist, krijgt u volledige vergoeding van de taxikosten. De vergoeding van de kosten van niet gecontracteerd taxivervoer bedraagt 0,70 per kilometer. Voor verzekerden met het Keuze Zorg Plan (restitutiepolis) bedraagt de vergoeding voor niet gecontracteerd vervoer 1,20 per kilometer. Op welke vergoeding heb ik recht vanuit de aanvullende verzekering? U heeft kosten in verband met taxivervoer die niet onder de basisverzekering vallen. Dan bestaat er vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen mogelijk recht op vergoeding. Als u met gecontracteerd taxivervoer reist, komt u voor volledige vergoeding van de taxikosten in aanmerking. De vergoeding voor niet gecontracteerd vervoer bedraagt 1,20 per kilometer. Hoe moet ik een gecontracteerde taxi bestellen? Krijgt u van ons een vervoersmachtiging? Bestel dan ten minste 24 uur vóór uw afspraak met uw arts of specialist het taxivervoer. Bel voor het bespreken van de eerste rit(ten) een gecontracteerde taxivervoerder via telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Dit nummer is 7 dagen per week van 7.00 tot uur bereikbaar. Wij verzoeken u om, als het mogelijk is, uw ritten aan te vragen op werkdagen tussen 8.30 en uur. Bij het bestellen van uw taxivervoer via automatische telefoonbeantwoording moet u 4 cijfers intoetsen. Dit zijn de cijfers van de postcode van de plaats waar de taxi u moet ophalen. U wordt na het intoetsen van de postcodecijfers automatisch doorverbonden met de juiste taxivervoerder. Na het bespreken van de eerste rit krijgt u van de taxivervoerder een telefoonnummer voor het maken van een mogelijke volgende afspraak. Wat moet de vervoerder allemaal van mij weten? Als u een rit bestelt bij een gecontracteerde taxivervoerder, wilt u dan de volgende gegevens aan de telefonist(e) van het centrale meldpunt doorgeven: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, relatienummer en postcode hoe laat en naar welke bestemming u vervoerd moet worden of u gebruik maakt van een rolstoel en of er andere bijzonderheden zijn Ik heb een taxirit besteld, wat nu? Als u een taxirit heeft besteld, zorg er dan voor dat u op het afgesproken tijdstip klaar staat voor vertrek. U wordt meestal met meer verzekerden per taxi vervoerd. Hierdoor kan de ritduur langer zijn dan een rechtstreekse rit. Wij hebben met de vervoerder afgesproken dat de ritduur 25% langer mag zijn. Dit kan onder voorzienbare omstandigheden oplopen tot maximaal een half uur extra reistijd. 6

7 Belangrijk om te weten: De gecontracteerde vervoerder controleert altijd vooraf of er een machtiging van de Vervoerslijn is. Zonder machtiging kan de vervoerder u wel vervoeren, maar u krijgt de kosten in dat geval niet vergoed Voor de heenrit wordt u op het afgesproken tijdstip opgehaald, met een marge van 15 minuten eerder of later. U mag in geen geval te laat op de plaats van bestemming aankomen. De aankomst is uiterlijk 30 minuten vóór het afgesproken tijdstip U mag hulp en ondersteuning van de chauffeur verwachten. U kunt van de chauffeur verlangen dat deze u bij de voordeur van uw woonadres ophaalt en samen met u naar de taxi gaat. Woont u in een flat? Dan haalt de chauffeur u op bij de portiekdeur van het flatgebouw. De hulp wordt verleend tot in de gebruikelijke ontvangstruimte voor de behandelende instelling (zoals receptie, intakebalie, polikliniek) en andersom is dit ook het geval Er geldt een rookverbod in het voertuig U wordt vervoerd in een schoon en representatief voertuig (auto of (rolstoel-)bus). In geval van rolstoelvervoer is het voertuig voorzien van de noodzakelijke vastzethulpmiddelen voor een rolstoel Kan ik na de behandeling ook weer worden opgehaald? Na de behandeling kunt u weer worden opgehaald en thuisgebracht. Is de duur van uw behandeling bekend? Dan kunt u bij de aanvraag van de rit ook direct een afspraak maken voor de terugreis. Weet u nog niet hoe laat u teruggaat? Dan kunt u vanuit de instelling een afspraak maken met de vervoerder die de heenrit ook heeft verzorgd. U wordt dan binnen een half uur na het telefonisch verzoek opgehaald. Moet ik de ritprijs afrekenen in de taxi? Reist u met een gecontracteerde vervoerder? Dan hoeft u de kosten van het taxivervoer niet aan de chauffeur te betalen. De taxivervoerder declareert de kosten namelijk rechtstreeks bij ons. Als u de eigen bijdrage van 96 nog niet volledig heeft betaald, ontvangt u achteraf van ons een nota. Als u vanuit de basisverzekering recht heeft op vergoeding dient u rekening te houden met het verplicht/gekozen eigen risico. Ook hiervoor ontvang u achteraf een nota als u het verplicht/vrijwillig gekozen eigen risico nog niet volledig heeft betaald. Als u met een niet gecontracteerde vervoerder reist, moet u de nota eerst zelf aan de vervoerder betalen. De nota kunt u vervolgens bij ons indienen. Er geldt echter een vergoeding van 0,70 per kilometer. Dit betekent dat u meestal niet alle kosten vergoed krijgt. Voor verzekerden met het Keuze Zorg Plan (restitutiepolis) bedraagt de vergoeding voor niet gecontracteerd vervoer 1,20 per kilometer. U kunt klachten over de kwaliteit van het vervoer meedelen aan de taxivervoerder. De taxivervoerder zal uw klacht zo spoedig mogelijk afhandelen. Als dit niet gebeurt, kunt u contact opnemen met Vervoer Achmea, telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Wij hebben regelmatig contact met de vervoersmaatschappijen over de kwaliteit van het vervoer. Aanvullende verzekering Ziekenhuis Extra Heeft u de aanvullende verzekering Ziekenhuis Extra en wordt u langer dan 24 uur in een ziekenhuis in Nederland opgenomen? Dan vergoeden wij de kosten van taxivervoer op de dag van de opname en de dag van het ontslag uit het ziekenhuis. Begeleidt iemand u bij dit vervoer? Dan vergoeden wij ook de kosten van zijn of haar heen- of terugreis. Let op! Voor dit vervoer heeft u geen vervoersmachtiging nodig Per ziekenhuisverblijf vergoeden wij maximaal 4 ritten 7

8 Eigen bijdrage en eigen betaling Kosten voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vallen ook onder het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Bovendien geldt voor zittend ziekenvervoer in 2014 een wettelijke eigen bijdrage van 96 per persoon per kalenderjaar. Nadat de eigen bijdrage, het verplicht en eventueel vrijwillig gekozen eigen risico door u is betaald, vergoeden wij de kosten voor zittend ziekenvervoer. Het is mogelijk dat voor vervoer vanuit de door u gekozen aanvullende verzekering een eigen bijdrage geldt. De eigen bijdrage noemen wij dan eigen betaling. Heeft u voor vervoer vanuit de basisverzekering de eigen bijdrage betaald dan hoeft u de eigen betaling vanuit de aanvullende verzekering niet meer te betalen. Elk jaar geldt voor vervoer vanaf 1 januari een nieuwe eigen bijdrage en/of eigen betaling. Kunnen de eigen bijdrage en eigen betaling samen van toepassing zijn? Heeft u de aanvullende verzekering Royaal, Excellent en Beter voor Nu dan geldt er geen eigen betaling of is alleen een wettelijke eigen bijdrage van toepassing voor zittend ziekenvervoer dat onder de basisverzekering valt. De aanvullende verzekering Extra kent wel een eigen betaling. U heeft geen eigen betaling als u het maximum heeft bereikt van de wettelijke eigen bijdrage voor de basisverzekering. Het is mogelijk dat u eerst een vergoeding krijgt voor zittend ziekenvervoer vanuit de aanvullende verzekering en daarna voor vervoer vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage die verplicht op de basisverzekering wordt ingehouden zal dan achteraf met de eigen betaling verrekend worden. Per saldo betaalt u dus nooit meer dan 96 per jaar! Ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van deze eigen bijdrage als ik met eigen vervoer of openbaar vervoer ga? Nee, u stuurt het declaratieformulier met de daarbij behorende originele vervoersbewijzen naar ons toe. Wij houden voor u de eigen bijdrage of eigen betaling bij. Via een bericht afhandeling zorgkostennota s houden wij u hiervan op de hoogte. Hoe gaat het met de eigen bijdrage en/of eigen betaling als ik met de taxi ga? De gecontracteerde taxivervoerder declareert de vervoerskosten rechtstreeks bij ons. Wij houden voor u de eigen bijdrage of eigen betaling bij. De eigen bijdrage of eigen betaling zullen wij achteraf, door automatische incasso of met een acceptgiro, bij u in rekening brengen. Als u een nota van een niet gecontracteerde vervoerder indient, gaan wij na of er nog een eigen bijdrage, eigen betaling of eventueel eigen risico van toepassing is. Is dit het geval dan wordt dit met de declaratie verrekend. Voorbeeld 1 (gecontracteerd vervoer) Meneer Jansen reist per taxi naar het ziekenhuis omdat hij daar een controle bezoek heeft na zijn heupoperatie. Door deze operatie mag hij niet zelf naar het ziekenhuis rijden. De kosten van dit taxivervoer zijn 40. Dit vervoer valt onder de dekking van zijn aanvullende verzekering Extra (met eigen betaling). Hij bezoekt het ziekenhuis ook een aantal maal voor chemotherapie. De kosten zijn 100. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Meneer Jansen betaalt zelf 96 wettelijke eigen bijdrage en wij zullen hem 44 ( 4 vanuit de basisverzekering en 40 vanuit zijn aanvullende verzekering) vergoeden. De eigen betaling die meneer Jansen zou hebben voor het taxivervoer dat vergoed wordt vanuit zijn aanvullende verzekering, is door ons kwijtgescholden! 8

9 Voorbeeld 2 (gecontracteerd vervoer) Meneer Jansen reist per taxi naar het ziekenhuis omdat hij daar een controle bezoek heeft na zijn heupoperatie. Door deze operatie mag hij niet zelf naar het ziekenhuis rijden. De kosten van dit taxivervoer zijn 30. Dit vervoer valt onder de dekking van zijn aanvullende verzekering. Omdat dit de eerste kosten zijn valt het bedrag van 30 onder de eigen betaling van de aanvullende verzekering Extra en de declaratie wordt dus niet door ons vergoed. Hij bezoekt het ziekenhuis ook een aantal maal voor chemotherapie. De kosten zijn 60. Dit vervoer valt onder de dekking van de basisverzekering. Deze kosten komen echter niet voor vergoeding in aanmerking. Zij vallen onder de wettelijke eigen bijdrage. Enkele weken later volgt er nog een nota voor enkele taxiritten in verband met de chemotherapie. Deze nota bedraagt 100. Omdat meneer Jansen al 60 als wettelijke eigen bijdrage heeft betaald, is van deze nota nog 36 voor eigen rekening. Wij vergoeden de overige 64. De volgende nota s die onder de basisverzekering vallen worden volledig vergoed. De volledige wettelijke eigen bijdrage van 96 is nu door ons ingehouden. Ook vergoeden wij alsnog de kosten van 30 die vielen onder de eigen betaling op de aanvullende verzekering. Eventuele volgende nota s die onder deze aanvullende verzekering vallen worden volledig vergoed. 9

10 Vervoer naar en in het buitenland De voorwaarden en vergoedingen voor zittend ziekenvervoer in de basisverzekering gelden in een beperkt aantal gevallen voor ritten naar het buitenland. Daarnaast vergoeden wij vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen de kosten van vervoer vanuit Nederland bij ziekenhuisopname in een zorginstelling in België of Duitsland. Let op: Er moet sprake zijn van wachttijdverkorting U heeft een vervoersmachtiging van de Vervoerslijn. De vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op de vergoeding van de kosten van vervoer en in welke vorm U overlegt een specificatie van de gemaakte kosten aan ons Vervoer naar het buitenland Wij vergoeden vanuit onze aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu de kosten van vervoer vanuit Nederland bij ziekenhuisopname in een zorginstelling in België of Duitsland. Vervoer terug naar Nederland hoort hier ook bij. Het moet gaan om een ziekenhuisopname welke mogelijk is gemaakt via onze zorgbemiddeling. Hoe kan ik een vervoersmachtiging aanvragen? In het begin van deze brochure staat aangegeven hoe u een vervoersmachtiging kunt aanvragen. Vervoer in het buitenland Bij tijdelijk verblijf in het buitenland is ook vergoeding voor zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering of vanuit een aantal van onze aanvullende verzekeringen mogelijk. Ook hier geldt dat u een vervoersmachtiging van de Vervoerslijn nodig heeft. In het begin van deze brochure staat aangegeven hoe u een vervoersmachtiging kunt aanvragen. 10

11 Overnachtings- en vervoerskosten Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis, bestaat de mogelijkheid van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu voor de bezoekkosten en de eventuele overnachtings kosten van uw gezinsleden. Behalve voor de kosten van vervoer bestaat de mogelijkheid tot vergoeding van uw verblijfskosten wanneer u op 2 of meer aaneengesloten dagen behandeld wordt maar niet in het ziekenhuis verblijft. Overnachtings- en vervoerskosten van gezinsleden vergoeding van 35 per dag. Het is ook mogelijk dat er een maximum vergoeding per kalenderjaar van toepassing is. Op welke vergoeding van overnachtingskosten van gezinsleden heb ik recht? De aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu kent voor overnachtings- en vervoerskosten samen een maximum vergoeding van 35 per dag. Het is ook mogelijk dat er een maximum vergoeding per kalenderjaar van toepassing is. Let op! Het ziekenhuis dient meer dan 50 kilometer van uw huis af te liggen U verblijft in een in de nabijheid van het ziekenhuis gelegen Ronald McDonald huis of een ander gasthuis Deze vergoeding wordt niet gegeven bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Op welke vergoeding van vervoerskosten van gezinsleden heb ik recht? Vanuit de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu vergoeden wij de vervoerskosten van uw gezinsleden naar het ziekenhuis dat meer dan 50 kilometer van uw huis af ligt. Het vervoer betreft: openbaar vervoer vervoer met eigen auto taxivervoer Let op! Voor dit taxivervoer heeft u geen vervoersmachtiging nodig. Vergoed wordt: 0,31 per kilometer of op basis van openbaar vervoer (2e klas). De aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu kennen voor overnachtings- en vervoerskosten samen een maximum Verblijfkosten bij een poliklinische behandelcyclus Vanuit de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu vergoeden wij de kosten van overnachting tijdens een poliklinische behandelcyclus tot maximaal 35 per dag. Let op! U verblijft in een in de nabijheid van het ziekenhuis gelegen Ronald McDonald huis of een ander gasthuis Er is sprake van een poliklinische behandelcyclus als u op 2 of meer aaneengesloten dagen behandeld, wordt maar niet in het ziekenhuis verblijft Het is mogelijk dat u naast de verblijfskosten ook in aanmerking komt voor kosten van vervoer. U moet dan wel in het bezit zijn van een vervoersmachtiging Hoe kan ik de kosten declareren? U kunt de bezoek- en/of verblijfkosten met het Declaratieformulier overnachtings- en vervoerskosten bij ons declareren. Het declaratieformulier kunt u bij de afdeling Klantenservice opvragen of vinden op onze website. Het telefoonnummer van onze afdeling Klantenservice en ons internetadres staan op pagina 14 van deze brochure. Vergeet niet om naast het ingevulde declaratieformulier ook een bevestiging van het ziekenhuis mee te sturen van alle opname- en ontslagdata. 11

12 Overnachtings- en vervoerskosten Buitenland Als u wordt opgenomen in een zorginstelling in Duitsland of België na zorgbemiddeling, bestaat de mogelijkheid dat vanuit de aanvullende verzekering voor de reiskosten en de eventuele verblijfskosten van uw gezinsleden een vergoeding wordt gegeven. Let op! Het moet gaan om een ziekenhuisopname welke mogelijk is gemaakt via onze afdeling Zorgversneller. Op welke vergoeding van vervoerskosten van gezinsleden heb ik recht? Vanuit de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu vergoeden wij de kosten van vervoer van uw gezinsleden per eigen auto, openbaar vervoer of taxivervoer naar het ziekenhuis. Deze vergoeding bedraagt 0,31 per kilometer tot maximaal 700 kilometer per ziekenhuisopname. Op welke vergoeding van overnachtingskosten van gezinsleden heb ik recht? Vanuit de aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal, Excellent en Beter voor Nu vergoeden wij tot maximaal 35 per dag de kosten van het verblijf van uw gezinsleden in een aan het ziekenhuis verbonden en in de nabijheid gelegen gasthuis. 12

13 Veelgestelde vragen Heb ik nog een verklaring nodig van de arts? Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van vervoerskosten heeft u geen medische verklaring van uw arts nodig. De Vervoerslijn beoordeelt of er geldige medische redenen zijn. Waar kan ik mijn declaraties indienen? U kunt uw volledige declaratie opsturen naar: Avéro Achmea afdeling Declaratieservice Vervoer Postbus KA Amsterdam Let u er op dat u het declaratieformulier volledig invult u uw relatienummer juist invult u altijd de originele stukken (vervoersbewijzen) naar ons toestuurt en voor uzelf kopieën maakt u voor eventuele aanvullende voorwaarden de polisvoorwaarden raadpleegt Over welke periode ben ik een eigen bijdrage of eigen betaling verschuldigd? De eigen bijdrage of eigen betaling geldt voor ieder kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Hebt u vragen? Kijk voor meer informatie op U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en uur bereikbaar op (2,76 cent per minuut plus starttarief 9,4 cent). 13

14 Belangrijke telefoonnummers Voor het aanvragen van een vervoersmachtiging, vragen over openbaar vervoer, eigen vervoer, taxivervoer, eigen bijdrage vervoer belt u met de Vervoerslijn : Telefoonnummer Te bereiken op werkdagen van 8.00 tot uur. Voor het bestellen van een taxirit belt u met een gecontracteerde taxivervoerder: Telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Te bereiken 7 dagen per week, van 7.00 tot uur (bij voorkeur ritten aanvragen op werkdagen van 8.30 tot uur). Voor informatie over de kwaliteit van het taxivervoer en klachten over taxivervoer belt u met Vervoer Achmea: Telefoonnummer ( 0,05 per minuut). Te bereiken op werkdagen van 8.30 tot uur. Voor algemene vragen belt u met onze Klantenservice: Telefoonnummer (2,76 cent per minuut plus starttarief 9,4 cent). Te bereiken op werkdagen van 8.00 tot uur. Kijk op Vervoerskosten declareren Avéro Achmea afdeling Declaratieservice Vervoer Postbus KA Amsterdam 14

15 Ter verantwoording Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus BS Amersfoort Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Toepasselijk recht en klachtenbehandeling Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per via onze website ( klacht doorgeven ) of schriftelijk bij Avéro Achmea, Centrale Klachtencoördinatie, Antwoordnummer 2241, 8000 VB Zwolle. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea, Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. in Leiden. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP Amersfoort Lange Marktstraat AD Leeuwarden Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk. 15

16 Wij zijn er voor ú <Intermediair> <Straatnaam 1> <1000 AA Plaats> < > <www.intermediair.com> 3608H-13-12

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Besured Basisverzekering 2014

Besured Basisverzekering 2014 Besured Basisverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 Welkom bij Besured In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering van N.V.

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 5 1.3 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie