Zittend ziekenvervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zittend ziekenvervoer"

Transcriptie

1 Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013

2 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer. Zittend ziekenvervoer is vervoer met eigen auto, taxi of openbaar vervoer. Deze brochure is bedoeld om u meer informatie te geven over de meest voorkomende situaties waarin u recht heeft op een vergoeding, welke kosten worden vergoed en wat u moet doen om een vergoeding te ontvangen. Uiteraard zijn onze polisvoorwaarden bepalend voor de vergoeding. Staat uw situatie niet beschreven of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Service Center. Vormen van zittend ziekenvervoer Er zijn drie vormen van vervoer: Openbaar vervoer Vervoer per eigen auto (Rolstoel)taxivervoer In bijzondere situaties kunt u toestemming vragen voor vergoeding van kosten van vervoer met een ander vervoermiddel. Neem hiervoor contact op met ons Service Center. Koester je kostbaarste bezit.

3 Wanneer heeft u recht op een vergoeding? ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Vanuit de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering heeft u in de volgende situaties recht op vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer. Er is alleen recht op vergoeding als dit vervoer plaatsvindt voor de volgende behandelingen die worden vergoed vanuit de Basisverzekering. U moet nierdialyse ondergaan U moet oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie ondergaan U kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen Uw gezichtsvermogen is zo beperkt dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen Hardheidsclausule Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is het in een aantal gevallen mogelijk een vergoeding voor zittend ziekenvervoer te ontvangen op grond van de hardheidsclausule. U kunt hier een beroep op doen wanneer u vanwege een langdurige ziekte of aandoening een lange periode regelmatig moet reizen voor een behandeling. Er zijn een aantal voorwaarden, waar u aan moet voldoen*: U wordt tijdens een aaneengesloten periode van minimaal vijf maanden behandeld De behandeling vindt minimaal twee keer per week plaats De enkele reisafstand is minimaal 25 kilometer of een uur reistijd per auto * Voldoet u aan twee van de drie genoemde voorwaarden? Neemt u dan contact op met ons Service Center. Bestemmingen Als u recht op vergoeding van kosten van vervoer heeft volgens één van bovenstaande categorieën, kunt u naar een zorgverlener of een instelling reizen waar u zorg ontvangt. Voor behandelingen die betaald worden uit de AWBZ geldt het volgende: Als u wordt opgenomen, een onderzoek of behandeling moet ondergaan, of als u een prothese krijgt waarvan de kosten vanuit de AWBZ betaald worden, kunt u de kosten van het vervoer bij ONVZ declareren. U krijgt ook de kosten van het vervoer van de hierboven genoemde behandelingen en instellingen terug naar huis vergoed Als u zorg krijgt gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling, krijgt u géén vergoeding van kosten van vervoer Vergoeding vanuit de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Openbaar vervoer: U krijgt vergoeding van de kosten van openbaar vervoer in de trein (2e klas), de bus, de tram of de metro. Vervoer per eigen auto: De vergoeding is 0,31 per kilometer. Bij het vaststellen van de vergoeding gaan we uit van de optimale route per auto zoals routenet.nl deze aangeeft. (Rolstoel)taxivervoer: U heeft recht op vergoeding volgens het in Nederland geldende marktconforme tarief.

4 Maximale reisafstand Er geldt een maximale reisafstand van 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Als ONVZ u toestemming geeft voor zorg bij een bepaalde persoon of instelling, geldt de beperking tot 200 kilometer niet. Begeleiding ONVZ vergoedt ook het vervoer van een begeleider, als begeleiding noodzakelijk is of bij begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar. Geen vergoeding vanuit de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering In bepaalde gevallen heeft u geen recht op vergoeding. U heeft geen recht op vergoeding van: bijkomende kosten bij vervoer per eigen auto, zoals bijvoorbeeld de kosten van parkeerkaartjes kosten van vervoer naar controleafspraken bij nierdialyse en oncologische behandelingen kosten van vervoer waarbij u zelf geen passagier bent, in het geval u wordt gebracht of opgehaald Aanvullende verzekeringen Heeft u naast de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering een aanvullende verzekering afgesloten? Dan krijgt u in een aantal gevallen een vergoeding voor zittend ziekenvervoer in Nederland. Als u toestemming heeft gekregen voor een behandeling in een door ONVZ erkend ziekenhuis in het buitenland, dan krijgt u het vervoer naar dit ziekenhuis ook vergoed als dit medisch noodzakelijk is. U komt in aanmerking voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer, als u om medische reden niet in staat bent om zelfstandig met openbaar vervoer te reizen. Ook moet er sprake zijn van kosten van vervoer naar een behandeling, waarvan de kosten worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen Extrafit Vergoeding van uw eigen bijdrage van de Basisverzekering Benfit, Optifit, Topfit en Superfit Vergoeding van uw eigen bijdrage van de Basisverzekering Taxivervoer volgens het in Nederland geldende marktconforme tarief Eigen vervoer per auto: een vergoeding van 0,27 per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald op basis van de optimale route zoals routenet.nl deze aangeeft. Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen Vanuit de aanvullende verzekeringen bestaat er geen recht op vergoeding van: de kosten van openbaar vervoer parkeerkosten kosten van vervoer waarbij u zelf geen passagier bent, in het geval u wordt gebracht of opgehaald

5 Eigen bijdrage en eigen risico Voor vergoeding vanuit de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is in de meeste gevallen een eigen bijdrage per kalenderjaar van toepassing. Voor 2013 is dit een bedrag van 95,-. Heeft u een aanvullende verzekering afgesloten, dan wordt deze eigen bijdrage vergoed. Bij het vergoeden van de kosten wordt ook rekening gehouden met het verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico dat u in de Basisverzekering heeft. Als er voor de kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het eigen risico. In 2013 bedraagt het verplichte eigen risico 350,-. Hoe vraagt u toestemming voor zittend ziekenvervoer? Taxivervoer Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding van taxivervoer vanuit de Basisverzekering of vanuit uw aanvullende verzekering? Dan heeft u het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer nodig om hiervoor toestemming te vragen bij ONVZ of bij Transvision. Transvision is de organisatie die namens ONVZ toestemming kan geven voor zittend ziekenvervoer per taxi. Transvision is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en uur via , optie 1. Het kan ook zijn dat u al een ingevuld formulier van uw behandelend arts heeft gekregen. In dat geval kunt u direct zittend ziekenvervoer per taxi aanvragen door telefonisch contact op te nemen met Transvision. U kunt dit formulier downloaden via onvz.nl. U vindt dit formulier onder Klantenservice bij Formulieren en brochures. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons Service Center via Dit formulier kunt u dan door uw behandelend arts laten invullen. Eigen vervoer per auto of openbaar vervoer Als u gebruik wilt maken van openbaar vervoer of eigen vervoer, dan moet u toestemming bij ONVZ aanvragen. U heeft hiervoor het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer nodig. U kunt dit formulier telefonisch bij ons aanvragen of downloaden via onvz.nl. Dit formulier laat u invullen door uw behandelend arts en daarna stuurt u het naar ONVZ. Wij streven ernaar u binnen 10 werkdagen een bericht te sturen waarin staat of u toestemming krijgt. Zo regelt u taxivervoer Als u toestemming heeft gekregen voor zittend ziekenvervoer, dan kunt u contact opnemen met Transvision voor het regelen van een taxirit. Hiervoor belt u minimaal 24 uur van tevoren met Transvision via , optie 2. U wordt doorverbonden naar een vervoerder bij u in de buurt. U moet de volgende gegevens aan de vervoerder doorgeven: Naam, adres en woonplaats Geboortedatum Cliëntnummer Gegevens zorgverlener of ziekenhuis Bijzonderheden, bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel, rollator of zuurstofflessen Datum van de rit en tijdstip waarop u wilt vertrekken (Mobiele) telefoonnummer waarop u te bereiken bent

6 Als u weet wanneer uw behandeling of onderzoek is afgelopen, dan kunt u ook direct uw terugreis regelen. U kunt uw taxivervoer ook zelf regelen. Uiteraard heeft u hiervoor ook toestemming nodig. Dit kunt u aanvragen via het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. U kunt dit formulier telefonisch bij ons aanvragen of downloaden via onvz.nl. Dit formulier kunt u dan door uw behandelend arts laten invullen. De kosten kunt u dan achteraf declareren via het Declaratieformulier kosten zittend ziekenvervoer. Afspraken bij taxivervoer Het is belangrijk dat uw vervoer naar het ziekenhuis of behandelaar goed verloopt. Daarom heeft Transvision met taxibedrijven afspraken gemaakt over op tijd halen en brengen: U wordt tussen een kwartier voor en een kwartier na het afgesproken tijdstip opgehaald De chauffeur probeert altijd rekening te houden met files en andere verkeersdrukte Ook zorgt hij ervoor dat u maximaal een half uur voor uw afspraak op de plaats van behandeling bent Als uw behandeling uitloopt en u heeft uw terugreis al geregeld, dan wacht de chauffeur maximaal een kwartier. Weet u niet precies wanneer uw behandeling is afgelopen, dan kunt u uw terugreis beter na van de behandeling regelen Houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat er meerdere mensen meereizen tijdens uw taxirit. Door uw medereizigers mag u niet meer dan 1,5 keer langer onderweg zijn. De maximale extra reistijd is een half uur. Zo declareert u zittend ziekenvervoer Taxivervoer via Transvision Als u gebruikmaakt van de diensten van Transvision, dan hoeft u geen kosten te declareren. Transvision declareert de kosten rechtstreeks bij ONVZ. Zelf geregeld taxivervoer U kunt uw taxivervoer ook zelf regelen. De kosten kunt u dan achteraf declareren via het Declaratieformulier kosten zittend ziekenvervoer. U kunt dit formulier telefonisch bij ons aanvragen of downloaden via onvz.nl. Openbaar vervoer Voor het declareren van zittend ziekenvervoer met openbaar vervoer gebruikt u het Declaratieformulier kosten zittend ziekenvervoer. U kunt dit formulier telefonisch bij ons aanvragen of downloaden via onvz.nl. Samen met het formulier stuurt u de originele vervoersbewijzen (kaartje voor de trein, tram of metro of het overzicht van uw reizen met de OV chipkaart) én uw afsprakenkaarten van het ziekenhuis naar ons toe. Eigen vervoer Als u toestemming heeft gekregen voor vergoeding van de kosten van het gebruik van eigen vervoer, dan kunt u de gereden kilometers declareren. Gebruik hiervoor het Declaratieformulier kosten zittend ziekenvervoer. U kunt dit formulier vinden op onvz.nl onder Klantenservice bij Formulieren en brochures. U moet ook uw originele afsprakenkaarten van het ziekenhuis meesturen. Alleen de kilometers van het vervoer waarbij u zelf passagier was, kunt u declareren

7 Klachten Heeft u klachten over het zittend ziekenvervoer dat Transvision voor u geregeld heeft? Dan kunt u uw klacht rechtstreeks richten aan Transvision. U kunt uw klacht ook bij ONVZ indienen. Als u uw taxivervoer zelf geregeld heeft, dan kunt u terecht bij de betreffende taxicentrale. Mogelijkheden als u geen vergoeding krijgt Wordt uw vervoer niet door ONVZ vergoed? Misschien kunt u dan aanspraak maken op een andere regeling. Meer informatie kunt u vinden op een wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Wanneer u klikt op de zoekterm vervoer vindt u alle informatie over verschillende vormen van vervoer. Contactgegevens en formulieren Heeft u vragen, wilt u een formulier toegestuurd krijgen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Service Center via Wij zijn op werkdagen bereikbaar van tot uur. Voor het regelen van taxivervoer via Transvision Transvision is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen en uur via Voor het regelen van een taxirit belt u na toestemming minimaal 24 uur van tevoren met het telefoonnummer van Transvision, kies voor optie 2. Formulieren U kunt het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer gebruiken om het vervoer aan te vragen. Het Declaratieformulier kosten zittend ziekenvervoer kunt u gebruiken voor het declareren van gemaakte kosten voor vervoer. Beide formulieren kunt u vinden op onvz.nl onder Klantenservice bij Formulieren en brochures. Voorbeeld ONVZ ontvangt van een verzekerde een aanvraag voor vergoeding van de kosten voor zittend ziekenvervoer vanwege behandelingen chemotherapie. De verzekerde ontvangt toestemming op grond van de Basisverzekering, omdat bepaald is dat voor oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie recht bestaat op vergoeding voor zittend ziekenvervoer. De verzekerde gaat ook wekelijks naar de fysiotherapeut. Op de Basisverzekering is geen dekking voor vergoeding van deze fysiotherapie, maar er kan wel vergoeding worden verleend voor deze behandelingen op grond van een aanvullende verzekering. De toestemming voor vergoeding van zittend ziekenvervoer geldt echter níet voor de kosten van het vervoer naar de fysiotherapeut, omdat uitsluitend vervoer wordt vergoed naar een behandeling die gedekt is volgens de Basisverzekering. Wat u nog meer moet weten ONVZ streeft ernaar de informatie in deze brochure volledig en correct weer te geven. Wanneer er toch onjuistheden of onvolledigheden in deze brochure voorkomen, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen. De polisvoorwaarden van uw verzekering bepalen de precieze omvang van de vergoedingen. U kunt de polisvoorwaarden vinden op onvz.nl/polisvoorwaarden. Deze zijn ook telefonisch op te vragen via

8 ONVZ Zorgverzekeraar De Molen 66 Postbus AX Houten

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? 70452/2015-04 2 Inhoudsopgave Vervoer 2015 Inleiding

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon CZ Zorgverzekeringen Via uw tussenpersoon 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Natura (Zorgverzekering Natura) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2011 Kijk

Nadere informatie

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd?

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

topspor ters kiezen voor een topverzeker ing

topspor ters kiezen voor een topverzeker ing Verzeker u van goede en snelle zorg Kies in 4 stappen de verzekering die bij u past. Statutaire naam: Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen.

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie