Branche onderzoek Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren."

Transcriptie

1 Branche onderzoek Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

2 Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen te evolueren. Enerzijds krijgen accountants steeds meer druk op de kwaliteit van controle- en advieswerkzaamheden door toezichthouders als de AFM. Anderzijds zorgen diverse technologische ontwikkelingen ervoor dat processen effectiever en efficiënter kunnen, waardoor er met steeds minder mensen hetzelfde werk gedaan kan worden. De accountant anno 2015 wint alleen terrein door klantgericht te handelen en zelf haar processen op orde te hebben. De accountant adviseert haar klanten over zaken als credit & risk management, maar hoe effectief heeft de accountant dat zelf eigenlijk ingericht? Graydon onderzocht bij 134 Accountancyen Administratiekantoren de stand van zaken. Mondjesmaat Wwft Met de huidige Europese anti-witwasrichtlijn wordt van de accountancybranche verwacht dat zij de identiteit van hun klanten controleren en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbende van een transactie is. Vervolgens moeten ze controleren of er sancties tegen deze belanghebbende bestaan, of deze negatief in de publiciteit heeft gestaan én ongebruikelijke transacties melden aan de FIU-Nederland. ondernemersklimaat lijkt te zijn verbeterd. Des te verrassender is dat het grootste deel van de respondenten haar debiteurenportefeuille toch niet indeelt op basis van kansen en risico s. Exacte cijfers hierover en uiteraard veel meer resultaten vindt u terug in dit rapport. Tot slot: focus op verbetering dienstverlening Juist in deze tijd, waarbij veel bedrijven weer langzaam maar zeker opkrabbelen na een lange periode van economische tegenwind, verkeren accountancy- en administratiekantoren in een uitstekende positie om hun klanten van advies te dienen. Zij hebben tenslotte een vertrouwensfunctie bij hun klanten, komen bij de MKB er over de vloer en kunnen de mogelijkheden op de markt daar laten zien. Accountancy- en administratiekantoren richten zich niet meer alleen op het vermijden van risico s, maar ook op het vertalen van bedrijfsinformatie in zakelijke kansen. Daarmee neemt de waarde van het advies toe. Met vriendelijke groet, Mattijs van de Weijer Manager Risk & Compliance Volgens Minister van Financiën Dijsselbloem zijn we er daarmee nog niet. De controlerende instanties zullen nóg strenger gaan controleren op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet. Te beginnen bij grote financiële organisaties, maar de verwachting is dat het verscherpte toezicht uiteindelijk zal uitbreiden naar het MKB. Een gedegen onderzoek waarbij de broninformatie aantoonbaar is en vastgelegd wordt, is dus een belangrijk onderdeel van de naleving van de Wwft. Hier spendeert 39% van de respondenten jaarlijks minimaal een kwartier per relatie aan. Financiële positie versterken Om haar eigen financiële positie te beschermen, moet de accountancy zelf haar eigen marges op peil houden. Effectief credit management en goed risicobeheer speelt hierin een belangrijke rol. Uit onze studie blijkt onder meer dat nog steeds een aanzienlijk aantal bedrijven in deze sector met een verslechterd betaalmoraal onder haar klanten te maken heeft, ondanks dat het 2 Graydon Brancheonderzoek

3 Inhoud Organisatie en markt thema s 4 Credit management thema s 5 Wwft thema s 7 Conclusies 9 Colofon Uitgave Graydon Nederland BV Totstandkoming publicatie Aan dit onderzoek, dat is uitgevoerd in april 2015, hebben 134 Accountancy- en Administratiekantoren in Nederland meegedaan. Tezamen met de inbreng van onderzoeksspecialisten van Graydon, zijn de resultaten gebruikt als basis voor deze publicatie. Publicaties van Graydon zijn op aanvraag verkrijgbaar Contactpersoon: Tamara Biemans Group PR & Communications Manager Meer onderzoeken van Graydon Voor meer brancheonderzoeken, whitepapers en andere publicaties, gaat u naar of neem contact op met onze communicatie-afdeling. Wilt u vrijblijvend advies? U kunt onze adviseurs bereiken op: Graydon Brancheonderzoek 3

4 Organisatie en markt thema s 1. Welk percentage van uw omzet is afkomstig uit uw top vijf belangrijkste klant(en)? 0-10% 23% 11-20% 30% 21-40% 14% 41-60% 14% 61-80% 7% > 80% 11% 2. Hoe groot is de afhankelijkheid van uw bedrijf ten aanzien van uw belangrijkste klant(en)? Niet afhankelijk 16% Weinig afhankelijk 26% Neutraal 35% Afhankelijk 18% Sterk afhankelijk 4% Weet niet 1% 3. In hoeverre is de betaalmoraal van uw afnemers veranderd in het afgelopen jaar? Verslechterd 23% Gelijk gebleven 64% Verbeterd 13% 4 Graydon Brancheonderzoek

5 Credit management thema s 4. Stelling: Ons bedrijf nam het afgelopen jaar meer kredietrisico bij het accepteren van klanten. Het risico is gelijk gebleven 34% Niet waar 54% Waar 9% Weet niet 3% 5. Ons bedrijf deelt de debiteurenportefeuille in op basis van kansen en risico s. Denk aan het groeperen op basis van kenmerken als betaalgedrag, kredietwaardigheid of (order)grootte. Nee, dit doen wij niet 72% Ja, dit doen wij handmatig 18% Ja, dit hebben wij geautomatiseerd 9% Weet niet 1% 6. We hebben ons credit management beleid het afgelopen jaar: Niet veranderd 55% Verscherpt 43% Versoepeld 1% Weet niet 1% Graydon Brancheonderzoek 5

6 7. Indien u uw credit management beleid verscherpt hebt (vorige vraag), op welke wijze hebt u dit gedaan? Sneller herinner- en aanmaantraject 33% Anders 27% Het kredietrisico bestaande klanten beter monitoren 8% Vooraf strenger nieuwe klanten checken op kredietrisico 8% Sneller zaken uit handen geven aan incassobureau 7% Minder op krediet leveren 7% Het vaststellen maximale kredietlimieten 6% Een hoger bedrag reserveren afschrijvingen 4% 6 Graydon Brancheonderzoek

7 Wwft thema s 8. In hoeverre bent u bekend met de wet Wwft en haar verplichtingen? Voldoende 72% Expert 15% Matig 11% Helemaal niet 1% 9. Hoeveel procent van uw relatieportefeuille checkt u op de Wwft risico s? 100% 47% % 21% 61-80% 6% 41-60% 4% 26-40% 2% 11-25% 4% 0-10% 16% 10. Hoeveel tijd neemt de naleving van de Wwft per relatie op jaarbasis in beslag? Meer dan 15 minuten 16% 15 minuten 22% 10 minuten 23% 5 minuten 24% Weet niet 15% Graydon Brancheonderzoek 7

8 11. Welke bronnen spreekt u aan voor de onderzoeken: PEP, sanctielijsten en negatieve mediaberichten? Google 50% De relatie zelf 42% Anders 8% 12. Hoe zorgt u voor een paper / audit trail van uw onderzoeksresultaten? Papieren formulieren invullen/handmatig inscannen 37% Een uniform beleid en bron, gedigitaliseerd 31% Copy en paste verschillende online bronnen 25% Anders 7% 13. Gebruikt u de naleving van de Wwft ook als dienst naar uw cliënten? Nee, wij houden ons alleen bezig 94% met de naleving van Wwft Ja, wij bieden deze onderzoeken 6% ook aan bij onze cliënten 8 Graydon Brancheonderzoek

9 Conclusies Beperkte inschatting van risico s Veel kantoren zijn afhankelijk van hun top 5 belangrijkste klanten, voor een derde van de respondenten vertegenwoordigen zij meer dan 40% van de omzet. Ook al zijn de relaties die accountancy- en administratiekantoren aangaan veelal langdurig, het besef dat hier een risico in schuilt, lijkt niet bij iedereen te zijn doorgedrongen. Zo deelt maar liefst 72% van de deelnemers aan ons onderzoek haar debiteurenportefeuille niet in op basis van kansen en risico s, of doet dit slechts handmatig (18%). Toch blijkt nog steeds bijna 1 op vier kantoren te kampen met een verslechterd betaalmoraal onder haar klanten, tegenover een 13% die een verbetering constateert. De zij het voorzichtig aantrekkende economie is blijkbaar geen garantie voor het (sneller) betaald krijgen van de factuur. Veranderende markt vraagt nieuwe inzichten De traditionele dienstverlening verandert, dat is een feit. Waar men jarenlang dezelfde klanten bediende zal de veranderende markt de accountant dwingen een andere dienstverlening toe te passen. Wil men in staat blijven toegevoegde waarde te leveren en haar klanten te behouden, dan zal men zichzelf veel vaker een adviserende rol moeten toebedelen. Conclusie: we weten het wel, maar doen het niet (goed) Duidelijk is dat men weet wat de wettelijke verplichtingen zijn, het schort nog wel aan een correcte naleving ervan in de uitvoering. Niet te factureren uren worden namelijk inefficiënt besteed, waarbij bovendien onduidelijk blijft of er op de juiste manier wordt voldaan aan de wet. Hoe leg je immers vast dat je via Google een en ander hebt gezocht, maar niets hebt gevonden? Hoe ziet een intern beleid eruit waarin medewerkers middels eigen interpretatie conclusies uit dienen te trekken? Dat is niet te documenteren en dus ook niet uniform in te regelen. Door een efficiënt beleid uit te zetten, waarbij alle medewerkers op dezelfde wijze het onderzoek doen en alles vastligt in een audit trail, spendeert de accountant zijn tijd aan werkzaamheden die geld opleveren. Kansen van de Wwft Het belang van het voldoen aan deze wet moet niet alleen wetgedreven zijn, het levert ook aanzienlijke commerciële kansen op. Het verstrekken van inzichten in eigen klanten én in de markt waarin die klanten opereren, daar zit de nieuwe toegevoegde waarde van de accountant. Voorkom je risico s, dan beheers je op de juiste wijze je klanten. Maar bekijk je de kansen in de markt, dan vergroot je door hier op in te springen wellicht je klantenportefeuille. Dit is mogelijk door niet alleen te kijken naar de activiteiten, processen en strategische keuzes van de klant, maar ook die van de markt waarin die klant opereert. Waar liggen groeikansen, wat zijn de bedreigingen en hoe kan het bedrijf haar concurrenten inhalen dan wel voorblijven? Stuk voor stuk kwesties waar ook een accountant zijn expertise in o.a. business controlling aan kan wijden. Inefficiëntie maakt Wwft-naleving tijdrovend Over het algemeen is de branche goed op de hoogte van de Wwft, bij 38% van de respondenten neemt de naleving ervan op jaarbasis 15 minuten of langer per klant in beslag. Opvallend is dat er veel openbare bronnen worden gebruikt in het onderzoek. Zo maakt 50% gebruik van Google en 42% van de relatie zelf als bron. Nauwelijks een op de drie hanteert een uniform beleid en bronnen, waarbij alles gedigitaliseerd wordt vastgelegd. Graydon Brancheonderzoek 9

10 Graydon Nederland BV Hullenbergweg BV Amsterdam Telefoon:

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Productiebedrijven

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Handelsbedrijven

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Kansen door de Zorgplicht

Kansen door de Zorgplicht Kansen door de Zorgplicht Hoe financiële dienstverleners de zorgplicht voor zich kunnen laten werken Kansen door de zorgplicht. Op 15 mei 2013 kondigde de Minister van Financiën aan dat er een algemene

Nadere informatie

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Quickscan naar knelpunten en oplossingen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in

Nadere informatie