Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002"

Transcriptie

1 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij de dagorde vindt: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 MEI 2002 OM 20U30 Bijeenroeping naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 april 2002 waarop het vereiste quorum niet werd bereikt. 1.Wijziging van de statuten. ALGEMENE VERGADERING VAN 30 MEI 2002 OM 21U 1.Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Verslag van de Commissaris. 3. Goedkeuring balans en resultatenrekening over het boekjaar Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissaris. 6.Vergoeding van de stichtersaandelen. 7. Statutaire verkiezingen: verkiezing van een bestuurder voor de provincie Antwerpen (categorie A), Vlaams Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (cat. B), Waals Brabant en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (cat. C), Henegouwen (cat. D), Luik (cat. F), Namen (cat. H), Oost- Vlaanderen (cat. I). 8. Benoeming van twee onafhankelijke bestuurders. 9. Benoeming van de commissaris. 10. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering. 11. Diversen. De lakmoesproef Ons bijgevoegd jaarverslag spreekt voor zich: ook in moeilijke beurstijden trotseert de VKA de branding.als voorzorgskas zijn wij onze leden verplicht een regelmatig rendement toe te kennen: 5,75% in Dit is de vrucht van een jarenlang beleid: dynamisch conservatief. Onze dienstverlening wordt verder uitgebreid: naast de klassiekers zoals het RIZIV statuut, het pensioensparen, de groepsverzekering, de beroepsaansprakelijkheid, het gewaarborgd inkomen ook de nieuwkomers zoals het verzekeringsfonds, de beleggingsfondsen en de vernieuwde producten zoals het all-in officina-pakket, de auto. De medewerkers van VKA en Archimedex, 30 in aantal, staan ter uwer beschikking voor info, offerte, advies of bezoek te plaatse. Gratis en in uw belang. Doe zelf de proef. Bel nu 02/ , fax 02/ of mail Bruno Mattelaer Mocht het voor u niet mogelijk zijn aanwezig te zijn op deze Algemene Vergaderingen, stuur of fax dan de hierbijgevoegde volmacht terug.

2 Tarief Pharmasafe In functie van het zakencijfer (in duizend EUR) - van 0 tot 247 3,50% - van 247 tot 371 3,00% - van 371 tot 495 2,50% - van 495 tot 619 2,00% - van 619 tot 743 1,50% - > 743 1,00% + taxen 13,50% Verzekering arbeidsongevallen: forfaitaire premie volgens personeel op 1 januari: - apotheker-bediende (*): 192,01 - assistent-bediende (*): 153,00 - poetsvrouw: 71,00 + taxen 5,5% (*) Pro rata in functie van de prestaties VERZEKERINGEN:WAAROM EENVOUDIG ALS HET OOK MOEILIJK KAN Voor een apotheker-eigenaar staat zijn apotheek synoniem voor een heleboel dingen: zijn job, zijn werkinstrument, zijn vermogen,... Het is normaal dat hij deze familieparel met de beste zorgen omringt. Maar zelfs al is hij bereid grote uitgaven te doen voor zijn apotheek, toch ziet hij veelal één ding over het hoofd: de verzekeringen. Een heleboel risico s zijn te verzekeren: brand, diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en, minder bekend: wedersamenstelling van de archieven, bedrijfsschade, juridische bijstand,... De contracten zijn moeilijk te ontcijferen en uitmaken wat wel en niet is gedekt, is eenvoudiger voor een jurist dan voor een apotheker. En als alles goed gaat, dan betaalt hij elk jaar het vereiste bedrag aan de verzekeraar, zonder er bij stil te staan dat de apotheek verandert en de verzekerde bedragen dienen te worden herzien. Teneinde deze problemen te vermijden, heeft de VKA PHARMASAFE ontwikkeld, een verzekeringsprogramma dat alle risico s dekt die verbonden zijn met de uitbating van een officina: Haar principes: - één enkel contract voor alles: brand (gebouw en inhoud), schade aan de lichtreclame, burgerlijke aansprakelijkheid (professioneel en uitbating), bedrijfsschadeverzekering, alle elektronische risico s, ; - het gedekte bedrag is gebaseerd op het zakencijfer (ZC) vermeld in de BTWaangifte; - de premie zelf wordt berekend op basis van het zakencijfer ; - dankzij het jaarlijks invullen van één enkel document worden alle bedragen aangepast; - dekking arbeidsongevallen waarvan de premie afhankelijk is van het aantal personeelsleden en hun prestaties (halftijds,...) en niet van hun salaris; - de privéwoning (gebouw + inhoud) is ook verzekerd indien gelegen op hetzelfde adres als de apotheek; privéwoning op een ander adres kan worden bijverzekerd aan interessante voorwaarden. Waarborgen en verzekerde bedragen Waarborgen Dekking Verzekerde bedragen Brand JA 100% vh. ZC Vandalisme en kwaad opzet JA 100% vh. ZC Storm en hagel, waterschade JA 100% vh. ZC Breuk van lichtreklame JA 100% vh. ZC Aardbeving, overstorming JA 100% vh. ZC Wedersamenstelling van archieven JA Diefstal JA Volgens de aard van de diefstal Alle risiko s electronica JA Bedrijfsschade JA 50% vh. ZC Max. 12 maanden BA Apotheker JA Materiële schade Lichamelijke schade indien seriële schade Rechtsbijstand JA Arbeidsongevallen OPTIE

3 Dekking U stelt zich vragen omtrent uw verzekeringscontracten. Ben ik in een bepaalde situatie wel verzekerd? Het ligt niet voor de hand, verzekeringen zijn complex en soms geschreven in kleine lettertjes. Aarzel niet: neem contact op met ons, zelfs al heeft u uw verzekeringscontracten afgesloten bij een andere makelaar. Meer dan 350 officina s zijn reeds verzekerd. Paradoxaal genoeg maken al deze aanvullingen het contract bijzonder volledig, maar tevens bijzonder complex. Het contract werd onlangs volledig herzien: sinds januari 2002 dekt de polis ALLES, BEHALVE datgene wat expliciet in het contract wordt uitgesloten. Op die manier kan u makkelijk nagaan of u verzekerd bent voor hetgeen u is overkomen. Bovendien: in een klassiek verzekeringscontract is het de verzekerde die moet aantonen of een schadegeval gedekt is. Hier is het precies het tegenovergestelde: de maatschappij moet bewijzen of het schadegeval eventueel is uitgesloten. Pharmasafe: Waarom eenvoudig als het ook moeilijk kan DE VOORDELEN VAN HET PHARMAPLANET LIDMAATSCHAP Pharmaplanet, een initiatief van APB samen de Voorzorgskas voor Apothekers levert heel wat voordelen aan zijn leden (apothekers, artsen, ). * Gratis diensten: Een uniek paswoord dat toegang geeft tot meer dan 600 sites. De website : de unieke informatiebron voor het groot publiek. * Abonnement op de elektronische nieuwsbrief met als hoofdthema: het geneesmiddel en gezondheid. * De betalende diensten: De realisatie van uw eigen website apotheek (ApoSite). Een adres van het Indien u nog geen lid bent van PharmaPlanet, schrijf u dan snel in via VERMOGENSBEHEER:WAT KOST DAT? Sinds oktober 2001 biedt de VKA ook beleggingen via fondsen aan. Het rendement van de voorgestelde beleggingen is van primordiaal belang bij de keuze. Maar de aangerekende kosten hebben ook een belangrijke invloed op de rendabiliteit. Hier vindt u de resultaten van een analyse uitgevoerd door onze partner Scottish Equitable International (SEI). Deze cijfers zijn een gemiddelde van de Belgische markt en houden rekening met een investeringstermijn van 10 jaar en een investering van Beleggen via Bevek Discretionair SEI-VKA vermogensbeheer (Tak23) Instapkost 4% - 0,85% (beurstaks inbegrepen) (gedurende de eerste 5 jaar) Jaarlijkse beheerskost 3,9% 2,6% 1,5% Bijkomend voordeel van fondsen: diversificatie! Vragen? Bel ons!

4 Sociale kas voor zelfstandigen Onze partner VEV is nog steeds de goedkoopste op de markt: de beheerskosten bedragen slechts 3%. WAT DOEN BIJ SCHADE? Archimedex, het makelaarskantoor van de VKA, beschikt over een dienst schadebeheer die ter beschikking staat bij problemen: auto-ongeval, waterschade,... Uw dossier wordt beheerd door professionelen die op de hoogte zijn van de specificiteiten van de apotheker. Wat bij een schadegeval? Bel ons.wij begeleiden u bij het volledig beheer van uw dossier. Indien het nodig is voor de verdediging van uw belangen, komen wij ter plaatse. Wanneer? Geef een schadegeval zo snel mogelijk aan. In bepaalde gevallen is dit een verplichting: een arbeidsongeval dient binnen de 10 dagen te worden aangegeven. Tot wie richten? Wij zijn er om u bij te staan en uw belangen te verdedigen. Het belangrijk dat u ons alle documenten met betrekking tot uw schadegeval overmaakt. Hoe documenten overmaken?wij aanvaarden vaak een kopie of een document via fax: dit laat ons toe uw dossier sneller te verwerken. Wanneer vergoed? Elk dossier is verschillend. Het dossier van een auto-ongeval kan binnen de twee weken afgehandeld zijn of veel meer tijd in beslag nemen, als bijvoorbeeld de tegenpartij in het buitenland verzekerd is, bij betwisting van de verantwoordelijkheden, bij tussenkomst van de politie, enz...wij informeren u op geregelde tijdstippen. De afdeling schade van Archimedex is de after sales service voor uw verzekeringscontracten. Een vraag, een advies? Neem contact op met ons. Robert Hellinckx Onze mutualiteit doet iets voor de apothekers! Onze partner, het onafhankelijk ziekenfonds 501, biedt haar leden ( ) een nuttig geschenk aan bij de geboorte of de adoptie van een kind: een terugbetaling voor een bedrag van 125 EUR aan babyverzorgingsproducten aangekocht in... een apotheek! AFTREKBARE LEVENSVERZEKERING: DAALT? STIJGT! De euro en de indexatie zorgen ervoor dat de maximum aftrekbare bedragen voor 2002 dalen en dan naar boven afgerond worden. Ziehier de nieuwe bedragen: Individuele levensverzekering: EUR Pensioensparen: 590 EUR Maak er gebruik van maar laat vooral de unieke kans die u als zorgverlener hebt, niet liggen: de persoonlijke storting op uw aftrekbaar RIZIV-contract. Het maximumbedrag is 2 682,95 EUR in 2002 en geniet bijgevolg van een uitstekend fiscaal rendement. Deze Memofarma NEWS is een uitgave van VKA Voorzorgskas voor Apothekers verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809, pensioenkas erkend door K.B. van 31/1/97 en van Archimedex, verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer Archimedestraat 61, 1000 Brussel.Verschijnt vier maal per jaar. Oplage: ex.t TTT T:T TTTTF:T Verantwoordelijke uitgever: B. Mattelaer, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel Gedrukt op recyclagepapier. De in deze News voorkomende gegevens worden alleen verstrekt bij wijze van inlichting.

5 FORM Memopharma MEI 2002 Het alternatief: Pharmasafe.

6 FORM MEMOPHARMA INTERACTIEF U wenst nog bijkomende inlichtingen of U heeft opmerkingen? Aarzel niet om ons deze over te maken. Deze Memofarma Interactief is uw sleutel tot dialoog naar ons toe, gebruik m! PRODUCTEN LEVEN RIZIV-CONTRACT MET SOLIDARITEIT PENSIOENSPAREN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN RIZIV-BIJDRAGE INDIV.LEVENSVERZEKERING BELEGGINGEN PERSOONLIJK BIJDRAGE GROEPSVERZEKERING VERZEKERINGSFONDS VKA RIZIV CONTRACT ZONDER SOLIDARITEIT (RIZIV storting) OVERLIJDENSVERZEKERING BELEGGINGSFONDSEN SE INTERNATIONAL PRODUCTEN NIET-LEVEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING AUTOVERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN (FARMARISK) BRANDVERZEKERING REISBIJSTAND PAKKET OFFICINA (PHARMASAFE) DIEFSTALVERZEKERING MUTUALITEIT PHARMASAFE Neem contact op met mij op Ik had graag nog bijkomende informatie / ik zou volgende opmerkingen willen formuleren : Veel nieuwigheden voor u? Kijk ook op onze website Naam:... M V Voornaam:... Geboortedatum:... Beroepsadres:... Postcode:... Gemeente:... tel. prof.:... GSM: Privé-adres:... Postcode:... Gemeente:... tel.privé:... Apotheker: officina Ziekenhuis Klinisch bioloog Industrie Functie: Titularis-eigenaar Apotheker in vennootschap Provisor Adjunct plaatsvervanger Andere :... Gelieve deze interactief terug te sturen naar :VOORZORGSKAS VOOR APOTHEKERS, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel Of per fax : Om een persoonlijk antwoord te krijgen op uw vragen : Onze MEI 2002

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie