BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS"

Transcriptie

1 BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN A BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS I. COMMISSIE NIET-LEVEN II. COMMISSIE LEVEN

2 I. COMMISSIE NIET-LEVEN Commissieloon op de geïnde premie,na aftrek van taksen en kosten Versie: 23/06/ BRANDVERZEKERINGEN A. Woonverzekering Standaardformule 27 % (= Brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen, BA en RB gebouw) Bouwrisico s 27 % Diefstal - onbewoond risico 15 % - bewoond risico 27 % Alle Risico s per voorwerp 15 % Bedrijfsschade 27 % RB-Huurder 27 % Stacaravan als tweede verblijf 15 % B. Patrimoniumpolis Basis 27 % Gevaarlijkheidsgraad 5 (horeca, landbouw, enz..) 20 % Speciale Risico s 15 % Diefstal - onbewoond risico 15 % - bewoond risico volgens % activiteit Waardenverzekering 15 % Verzekering wijziging van omgevingsfactoren 15 % Alle Risico verzekering van specifieke voorwerpen 15 % Dierenverzekering 15 % Risico s in omloop (foorattracties, marktkramen, enz..) 15 % Buitengewone gebouwen (frietkoten, werfketen, tenten, enz.) 15 % 2. VERZEKERING WET A. Verzekeringen "Wet-Huispersoneel" 1 B. Andere verzekeringen "Wet" - met vaste premie: op de jaarpremie 7,5 % - met premieprocent op het loon 7,5 % C. Aanvullende personeelsverzekeringen 7,5 % (arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond, ongevallen privé-leven, ongevallen onbezoldigde tijdelijke helpers, gewaarborgd loon) 3. VERZEKERINGEN GEMEEN RECHT A. Gezinspolis (burgerrechtelijke aansprakelijkheid, privé-leven en rechtsbijstand) 22,5 % B. Beroepsaansprakelijkheid - BA Leraar HA 004 (vrije beroepen niet medisch) 25 % - Medische en paramedische beroepen PA003 (vrije beroepen medische) 20 % C. Andere verzekeringen Gemeen Recht (aansprakelijkheidsverzekeringen, 20 % verzekeringen lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand)

3 4. VERZEKERINGEN MOTORRIJTUIGEN A. Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (tarief '93) - motorrijtuigen voor toerisme en zaken of voor gemengd gebruik 17 % - bromfietsen 17 % - motorfietsen 17 % - vervoer van zaken - 3,5 ton 13 % - vervoer van zaken + 3,5 ton 10 % - landbouwvoertuigen 10 % - bezoldigd personenvervoer 10 % - werktuigen en heftrucks 10 % B. Omniumverzekering 20 % (*) C. Rechtsbijstand 20 % (*) 5. BIJSTAND A. Vakantiepolis 20 % (*) 6. ZIEKTE A. Invaliditeit Gewaarborgd inkomen: 15 % B. Gezondheidszorgen Ziekenhuiskosten: - individuele polis 15 % - collectieve polis 5 % Ziekenhuisopname: 15 % (*) Berekend op 95 % van de handelspremie, exclusief taks.

4 II. COMMISSIE LEVEN Versie: 28/01/ AANWERVINGS- EN INNINGSCOMMISSIE 1.1. LEVEN INDIVIDUEEL KLASSIEK LEVEN Inningscommissies Verzekering bij leven Gemengde verzekering (niet voor koopsommen en Riziv-contracten) Futura 5 % Risicoverzekering ( * ) 15 % Pleno-Polis-Plus 30 % Lijfrente ( * ) exclusief Pleno-Polis-Plus De inningscommissie wordt berekend op de netto kwitantie premie (= gestorte premie exclusief aanvullende, forfait, termijnopslagen en taksen) Aanwervingscommissies De aanwervingscommissie wordt berekend op de netto-jaarpremie (= eerste jaarpremie exclusief aanvullende verzekeringen, forfait, termijnopslagen en taksen) van nieuwe zaken, verhogingen en aanpassingen tengevolge van indexatie. De aanwervingscommissie wordt uitgedrukt in een percentage dat varieert volgens de duurtijd van premiebetaling van het contract (zie tabel 1 en 2) en wordt voorgeschoten naar rato van 75 % van de netto-kwitantiepremie of het gedeelte ervan dat betrekking heeft op de verhoging. Tabel (zie hierna) TABEL 1 is van toepassing voor: - Alle gemengde verzekeringen met een kapitaal overlijden groter of gelijk aan het kapitaal leven - UKMT 6% TABEL 2 is van toepassing voor: - alle andere tarieven (excl. Futura, risicoverzekeringen en lijfrente) De aanwervingscommissie wordt geleidelijk verworven naarmate de premies betaald worden door de verzekeringsnemer en naar rato van een tiende per betaalde volledige jaarpremie. Voorziet het contract een aantal volledige jaarpremies van minder dan tien, dan wordt de tien vervangen door dit aantal. Bij stopzetting van de premiebetaling om een andere reden dan het overlijden van de verzekerde of voor elke omvorming van het contract in een combinatie die op geen of op een lagere aanwervingscommissie recht heeft, is de producent het teveel ontvangen bedrag verschuldigd aan de maatschappij, dwz. de sommen die betaald werden als aanwervingscommissie en nog niet verworven waren. Voor duurtijden van 5 jaar of korter met periodieke premiebetaling zijn de commissietabellen niet van toepassing en wordt er enkel inningscommissie (2%) gegeven.

5 AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is een inningcommissie voorzien. (AVOR) (AVRI en AVRI+) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) Standaard 5% De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies, exclusief termijnopslagen en taksen

6 TABELLEN AANWERVINGSCOMMISSIE Tabel 1 Tabel 2 m : jaarpremies Percentage Percentage n : koopsom jaarpremies koopsom jaarpremies koopsom >= m : duur premiebetaling (volledige jaarpremies) n : duur contract

7 MODERN LEVEN TAK 21 Flexibel Saving / Pension Saving / Business Saving / Junior Saving Flexibel Capital Invest Flexirekening / Flexirekening Plus Flexibel saving / Saving / Pension Saving / Business Saving / Junior Saving De inningscommissie bedraagt standaard : - 6% op de gestorte premie (jaarpremie >= 600 EUR) - 4% op de gestorte premie (jaarpremie < 600 EUR) (exclusief het éénmalige forfait en exclusief eventuele taks) De tussenpersoon kan echter opteren voor een lagere inningscommissie. Flexibel Capital Invest De standaard instapkost bedraagt 3 %. De inningscommissie bedraagt standaard 2% op de gestorte premie (exclusief het éénmalige forfait en exclusief eventuele taks) De tussenpersoon kan echter opteren voor een gewijzigde inningscommissie. Flexirekening / Flexirekening Plus De standaard instapkost bedraagt 3 %. De inningscommissie bedraagt standaard op de gestorte premie. (exclusief eventuele taks) De tussenpersoon kan echter opteren voor een gewijzigde inningscommissie. AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is een inningscommissie voorzien. (AVOR) (*) (AVRI en AVRI+) (**) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) (**) % analoog met hoofdverzekering Standaard 5% Aanpasbaar tussen 0% en 15% (aanpasbaar per procent) (*) niet mogelijk bij Flexibel Junior Saving, Flexirekening en Flexirekening Plus (**) niet mogelijk bij Flexibel Junior Saving, Flexibel Capital Invest, Flexirekening en Flexirekening Plus De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies, exclusief termijnopslagen en taksen

8 TAK 23 Flexinvest / Alternative Investments / Emissiefondsen Inningscommissies De standaard instapkost bedraagt 3 %. De inningscommissie bedraagt standaard op de gestorte premie, exclusief eventuele taks. De tussenpersoon kan echter opteren voor een gewijzigde inningscommissie LEVEN GROEP KLASSIEK LEVEN TARIEF GROEP-GROEP Een inningscommissie van 2% is voorzien. AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is een inningscommissie voorzien. (AVOR) (AVRI) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) Standaard 2% De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies - exclusief forfait, termijnopslagen en taksen - exclusief medische bijpremies en andere bijpremies

9 TUSSENTARIEF Contracten met premiebetaling - U hebt de keuze uit 2 systemen : A. Inning 5 % B. Inning + aanwervingscommissie (zie tabel) - De aanwervingscommissie wordt berekend op de netto-jaarpremie (= eerste jaarpremie exclusief aanvullende verzekeringen, forfait, termijnopslagen, medische bijpremies en taksen) van nieuwe zaken, verhogingen en aanpassingen tengevolge van indexatie. - De aanwervingscommissie wordt uitgedrukt in een percentage dat varieert volgens de duurtijd van premiebetaling van het contract (zie tabel). - De aanwervingscommissie wordt geleidelijk verworven naarmate de premies betaald worden door de verzekeringsnemer en naar rato van een tiende per betaalde volledige jaarpremie. Voorziet het contract een aantal volledige jaarpremies van minder dan tien, dan wordt de tien vervangen door dit aantal. Contracten tegen koopsom - Inning : 3 % TABEL AANWERVINGSCOMMISSIE TUSSENTARIEF m Percentage m Percentage > % 48 % 47 % 47 % 46 % 46 % 45 % 45 % 44 % 43 % 4 41 % 40 % 39 % 39 % 38 % 37 % 36 % 35 % 35 % (koopsom) 33 % 3 31 % 30 % 28 % 27 % 25 % 24 % 23 % 2 20 % 18 % 17 % 15 % 13 % 10 % 8 % 7 % 4 % 3 % m : duurtijd premiebetaling (volledige jaarpremies)

10 AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is een inningscommissie voorzien. (AVOR) (AVRI) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) Standaard 2% De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies - exclusief forfait, termijnopslagen en taksen - exclusief medische bijpremies en andere bijpremies MODERN LEVEN TAK 21 Flexibel Team Saving / Flexibel IPT Saving / Belinvest Team Saving De inningscommissie bedraagt standaard : - 6% op de gestorte premie (jaarpremie >= 600 EUR) (*) - 4% op de gestorte premie (jaarpremie < 600 EUR) (*) exclusief het éénmalige forfait bij Flexibel Team Saving en exclusief taks. De tussenpersoon kan echter opteren voor een lagere inningscommissie. (*) grensbedrag van 600 EUR : gemiddelde jaarpremie, inclusief taks AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is de volgende inningscommissie voorzien : (AVOR) (AVRI) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) Standaard 2% De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies - exclusief forfait, termijnopslagen en taksen - exclusief medische bijpremies en andere bijpremies

11 MODERN LEVEN TAK 21 Flexibel VAP Saving De inningscommissie bedraagt standaard : - 6% op de gestorte premie (jaarpremie >= 600 EUR) - 4% op de gestorte premie (jaarpremie < 600 EUR) De tussenpersoon kan echter opteren voor een lagere inningscommissie. AANVULLENDE VERZEKERING Op de aanvullende verzekeringen is een inningscommissie voorzien. (AVOR) (AVRI) Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid (Aanvullend gewaarborgd inkomen) % analoog met hoofdverzekering Standaard 2% De inningscommissie wordt berekend op de gestorte premies, exclusief termijnopslagen en taksen 1.3. KAPITALISATIE TAK 26 Flexibel Term Invest De standaard instapkost bedraagt 3 %. De inningscommissie bedraagt standaard 2% op de gestorte premie. De tussenpersoon kan echter opteren voor een gewijzigde inningscommissie. B. PORTEFEUILLE- EN RAPPELCOMMISSIE Zie reglement Partnerplan Leven en Niet-Leven. C. INCENTIVE Zie reglement Partnerplan Leven en Niet-Leven.

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie