Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer"

Transcriptie

1 Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer De vier grootste banken hebben op 4 oktober jl. een nieuwe betaalstandaard ingevoerd, genaamd ideal, voor het direct en veilig afrekenen van aankopen op het internet via internetbankieren. Op 17 november jl. hebben de toonbankinstellingen en de banken een convenant ondertekend. Daarin is afgesproken dat de banken de toonbankinstellingen een korting geven op de PINtarieven, dat toonbankinstellingen hun claims tegen de banken en Interpay intrekken en dat de betrokken partijen kostenefficiënt betaalgedrag gaan stimuleren, zoals het bevorderen van het betalen met de PINpas en de Chipknip. TARGET2, het toekomstige pan-europese centralebanksysteem voor hoogwaardige eurobetalingen, zal op 19 november 2007 in gebruik worden genomen. Nederland zal op 18 februari 2008 volgen, samen met enkele andere landen. De laatste migratiegroep zal op 19 mei 2008 overgaan op TARGET2. Winkelen op het internet Vanaf 4 oktober jl. kunnen Nederlandse consumenten voor het afrekenen van aankopen op het internet gebruik maken van een nieuw betaalinstrument, genaamd ideal. ideal is ontwikkeld door abn amro Bank, ing Bank, de Postbank en de Rabobank voor het betalen op internet via de vertrouwde omgeving van internetbankieren van de bank. Ontwikkeling online consumentenbestedingen Steeds meer Nederlanders kopen producten bij webwinkels. Meer dan 1/3 van de Nederlandse bevolking ouder dan 12 jaar heeft al eens iets gekocht op het internet 1 en dit aandeel is stijgende, onder andere als gevolg van het toenemende gebruik van het internet in huishoudens. Grafiek 1 toont de groeiende omzetontwikkeling bij webwinkels vanaf In het eerste halfjaar van 2005 is er voor meer dan eur 1,1 miljard bij webwinkels gekocht, wat 42% hoger is dan in de eerste helft van De omzettoename kent een aantal oorzaken. Zo neemt het aantal huishoudens met internettoegang toe en daarmee samenhangend het aantal huishoudens dat online winkelt, en zijn er steeds meer bedrijven die hun goederen en diensten aanbieden via het internet. Het groeiende aantal reizen en vliegtickets dat wordt verkocht via het internet heeft bovendien een stijging van het gemiddelde aankoopbedrag tot gevolg gehad. Grafiek 1 Consumentenbestedingen bij webwinkels (halfjaarcijfers, :i) eur miljoenen I 03 II I 04 Bron: Blauw Research, Thuiswinkel.org. Er zijn veel manieren waarop consumenten hun op het internet gekochte producten kunnen betalen: met de acceptgiro, creditcard, eenmalige machtiging, onder rembours, een overschrijving, via internetbankieren en met speciaal voor het kopen op internet ontwikkelde betaalinstrumenten zoals bijvoorbeeld Bidpay, Minitix, Paypal en Walliecard. Thans betalen veel consumenten op een traditionele manier (zie grafiek 2); zo werd in de eerste helft van % van de webaankopen nog betaald met een acceptgiro en 18% met de creditcard, terwijl 11% van de betalingen via internetbankieren plaatsvond. 2 De speciaal voor betalen op het internet ontwikkelde betaalinstrumenten worden nog II I 05 Grafiek 2 Gebruik betaalinstrumenten bij online aankopen, eerste halfjaar 2005 Procentuele aandelen 5% 11% 12% 14% 18% 40% Bron: Blauw Research, Thuiswinkel.org Acceptgiro Creditcard Eenmalige machtiging Internetbankieren Onder rembours Overig 28 DNB / Kwartaalbericht December 2005

2 weinig gebruikt, minder dan 14% van de aankopen wordt met deze betaalinstrumenten betaald. Door consumenten vaak genoemde redenen om geen producten op het internet te kopen betreffen gepercipieerde onveiligheid en privacy redenen. 3 Deze factoren kunnen ook een rol spelen bij de keuze van online winkelende consumenten om relatief veel te betalen met de vertrouwde, traditionele betaalinstrumenten zoals de acceptgiro. Nieuwe betaalstandaard ideal Om het betalen van aankopen bij webwinkels via internetbankieren te stimuleren, hebben abn amro Bank, ing Bank, de Postbank en de Rabobank de gezamenlijke betaalstandaard ideal ontwikkeld. Hun internetbankierende klanten kunnen met ideal bestellingen plaatsen bij webwinkels in Nederland en deze direct betalen vanaf hun bankrekening. Genoemde banken brengen de consumenten geen kosten in rekening voor het betalen met ideal. Webwinkeliers betalen een vergoeding bestaande uit abonnementskosten en transactietarieven variërend van eurocent aan de bank waarvan zij ideal afnemen. Ideal is een open standaard: andere banken kunnen deze betaalmethode ook gaan aanbieden aan hun klanten en verwacht wordt dat een aantal van hen dit binnenkort ook zal gaan doen. Een aankoop op een webwinkel via ideal gaat als volgt. De klant doet een aankoop op het internet bij een webwinkel en klikt als hij gaat betalen op de ideal betaalknop. Vervolgens selecteert hij de bank waar hij internetbankiert en wordt hij doorgeleid naar de internet-bankieromgeving van deze bank. Hier treft hij een al ingevulde betaalopdracht aan die hij bevestigt met de beveiligde betaalmethode voor internetbankieren. De betaling wordt meteen afgeschreven van de betaalrekening van de klant en binnen enkele seconden ontvangt de webwinkelier een gegarandeerde betaalbevestiging van de bank. Voordelen van ideal ten opzichte van andere online betaalinstrumenten voor de consumenten zijn gebruiksgemak, vertrouwdheid en veiligheid. Pluspunten voor de webwinkels zijn dat betalingen gegarandeerd zijn en dat de verwerkingskosten lager kunnen worden. Webwinkels hebben bijvoorbeeld baat bij een snellere en gegarandeerde ontvangst van de aankoopbedragen en kunnen kosten besparen vanwege het minder vaak hoeven corrigeren van verkeerd ingevulde betaalopdrachten. Banken kunnen kosten besparen door een vermindering van het formulierengebruik. Een mogelijke vermindering van financiële schade als gevolg van identiteitsfraude op het internet kan ook bijdragen aan een reductie van de kosten. Zowel consumenten als webwinkels hebben positief gereageerd op de komst van ideal. Gedurende de eerste twee maanden van haar bestaan is het aantal aankopen dat bij webwinkels wordt betaald via ideal toegenomen; in oktober waren er ongeveer 21 duizend transacties en in november 45 duizend transacties. Hiermee is het marktaandeel van ideal op het totale aantal transacties bij webwinkels gestegen van 1% in oktober naar 2 à 3% in november. De aantallen transacties zijn inclusief de circa 11 duizend donaties aan de nationale actie voor slachtoffers van de aardbeving in Pakistan betaald met ideal. Het aantal webwinkels dat ideal als betaalmethode aanbiedt, bedroeg eind november ongeveer 300 en dit aantal zal verder toenemen. Het sterk stijgende aantal ideal-transacties sinds de invoering en het groeiende marktaandeel lijkt de verwachting te rechtvaardigen dat consumenten hun online aankopen vaker via internetbankieren gaan betalen en minder vaak met bijvoorbeeld de acceptgiro. Consumenten kunnen overigens alleen met ideal betalen voor hun aankopen bij Nederlandse en niet bij buitenlandse webwinkels. Aankopen bij buitenlandse webwinkels kunnen worden voldaan met de creditcard of met een online betaalinstrument zoals Paypal. Mastercard en visa hebben internationale standaards ontwikkeld, genaamd Mastercard SecureCode respectievelijk Verified by Visa (vbv), voor het veilig (grensoverschrijdend) betalen op het internet. Bij beide standaarden moeten de consumenten bij het bevestigen van een online aankoop een persoonlijk wachtwoord opgeven, waarmee de bank/creditcardmaatschappij van de consument de identiteit van de kaarthouder kan verifiëren. Hiermee is betalen op het internet veiliger dan via een reguliere creditcardbetaling, waarbij alleen kaartgegevens door de consument worden doorgegeven. In veel landen kan al worden betaald met Mastercard creditcards of door banken uitgegeven debitcards voorzien van Mastercard SecureCode of met visa creditcards met vbv. Nederlandse banken rusten de door hen uitgegeven creditcards en pinpassen vooralsnog niet uit met deze functionaliteit. De Nederlandse consument die wil beschikken over vbv kan hiervoor wel terecht bij een aantal co-branded creditcards, zoals ics en de anwb. DNB / Kwartaalbericht December

3 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Banken, winkeliers, horeca en de benzinebranche hebben op 17 november 2005 ten kantore van dnb een convenant afgesloten dat moet leiden tot een efficiënter en veiliger betalingsverkeer. Het convenant houdt onder meer in dat banken acceptanten een korting geven van één cent per pinbetaling, met terugwerkende kracht tot 1 januari Hiermee wordt het gemiddelde pintarief van ongeveer 5 eurocent met 20% verlaagd. Op hun beurt laten de acceptanten hun claims tegen Interpay 4 en de banken over de hoogte van de tarieven vallen. Behalve de kortingsregeling willen de partijen ook verdere efficiëntie in het betalingsverkeer doorvoeren en de veiligheid vergroten. Dit betekent onder meer het verder stimuleren van elektronisch betalen, en het terugdringen van het gebruik van contant geld. Hiervoor storten de banken eur 10 miljoen in een door het Platform Detailhandel Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken beheerd fonds. Concrete acties zullen nog worden uitgewerkt. De ondertekenaars nemen deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (mob), het platform waar gebruikers en aanbieders in het betalingsverkeer met elkaar spreken over efficiëntieverbeteringen en concrete maatregelen op het terrein van bijvoorbeeld veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het mob zal dan ook worden betrokken bij de verdere uitwerking van de gezamenlijke plannen. Het mob is op 30 november jl. bijeengeweest en heeft zich uitgesproken over onder meer de volgende onderwerpen. Elektronisch betalen in winkels is niet voor alle consumenten zonder problemen. Visueel gehandicapten kunnen niet altijd goed gebruikmaken van een betaalautomaat, en ook mensen met een motorische handicap en ouderen hebben vaak moeite met de bediening ervan. Door richtlijnen te ontwikkelen voor onder meer de locatie, de leesbaarheid van het scherm, de gebruikersvriendelijkheid van het toetsenbord en de pasinvoer kan de toegankelijkheid van het elektronische betalingsverkeer in winkels voor deze groepen worden verbeterd. In mob-verband is een inventariserende studie verricht, en het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2006 specifieke richtlijnen voor producenten van betaalautomaten beschikbaar komen. Eerder zijn soortgelijke richtlijnen vastgesteld voor de geldopnameautomaten. Het betalingsverkeer kan met (nieuwe) technologieën mogelijkheden bieden verdere efficiëntieverbeteringen door te voeren. Zo is er de technologische migratie van magneetstrip naar chip via de invoering van de emv-standaard. In de verdere toekomst zijn initiatieven op basis van nieuwe mobiele en contactloze technologieën te verwachten. Het op de markt brengen van innovatieve betaalinstrumenten is primair een zaak van marktpartijen. Ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst impact kunnen hebben op Nederland worden door het mob gevolgd in de vorm van een tech monitor. Veiligheidsknelpunten blijven prominent op de agenda van het mob staan, zowel ten aanzien van bankbiljetten als van elektronische betaalinstrumenten. In 2005 heeft het mob drie informatieve modules geproduceerd ter informatie van consumenten en bedrijven over hoe te handelen bij het aantreffen van verdachte bankbiljetten. Ter ondersteuning van het ontdekken van valse bankbiljetten zijn er detectieapparaten op de markt. Een overzicht van geteste detectieapparatuur is te vinden op de website van dnb ( Op het gebied van elektronisch betalen krijgen momenteel vooral fraude met creditcards en de beveiliging van internetbankieren aandacht. Ook hier streeft het mob ernaar door middel van analyse (wat is echt het probleem?) en voorlichting (wat kan iedere partij in de keten hieraan doen?) het betalingsverkeer veilig te houden. Geld- en waardetransporteurs hebben te maken met beperkte tijdvensters waarbinnen zij bij een klant winkel of bank kunnen komen. Gemeenten stellen deze zogenoemde venstertijden vast, waarbinnen distributie met vrachtwagens binnen gemeentegrenzen en vooral in winkelgebieden is toegestaan. Geld- en waardetransporteurs die doorgaans alleen geld vervoeren lopen veiligheidsrisico s als gevolg van deze beperkte venstertijden, doordat zij minder variatie in hun aanrijtijden kunnen brengen. Het mob heeft vanwege deze veiligheidsproblematiek, maar ook uit efficiencyoverwegingen, advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (v&w) om een collectieve ontheffing van gemeentelijke venstertijden voor het geldtransport wettelijk te regelen. De Minister heeft in haar reactie op het mob advies aangegeven dat de voorbereiding voor de collectieve ontheffing van venstertijden in gang zal worden gezet. target2 Op 19 november 2007 zal target2 live gaan. De opvolger van het huidige target systeem dient hetzelfde doel, namelijk het beperken van systeemrisico door het 30 DNB / Kwartaalbericht December 2005

4 bieden van een snel en veilig systeem voor het uitvoeren van het monetaire beleid en het verrichten van hoogwaardige en tijdkritische eurobetalingen tussen banken en clearing- en settlementinstellingen. De verbeteringen die met target2 zullen worden gerealiseerd ten opzichte van het huidige systeem liggen vooral op functioneel en technisch vlak. Functioneel wordt het dienstenaanbod en de prijsstelling op Europees niveau geharmoniseerd tot een homogeen systeem. Technisch gezien verandert vooral de architectuur: van vele nationale platformen met eigen hardware en software gaan de centrale banken over op één systeem, vanwege continuïteitsredenen geïmplementeerd op meer dan één locatie. De relatie met de klanten blijft bij de nationale centrale banken (ncb s) en ook juridisch blijft het systeem decentraal. In het tweede voortgangsrapport target2 heeft het Europese Stelsel van Centrale Banken (escb) onder andere een tariefstructuur voor de betaaldiensten gepubliceerd. Na de visie van de banken te hebben vernomen zal met het volgende voortgangsrapport de tariefstructuur definitief worden vastgesteld. Deze bestaat uit een tarief per transactie, ongeacht of die binnenlands of grensoverschrijdend is, en een vast tarief per maand. Banken kunnen te zijner tijd kiezen: òf eur 0,80 per transactie plus een vast tarief van eur 100 per maand; òf een degressief variabel tarief van eur 0,60 tot eur 0,20, plus een vast tarief van eur per maand. Dit schema is gebaseerd op een aantal beleidsuitgangspunten, waaronder kostendekkendheid en toegankelijkheid. Kleine banken en banken met weinig transacties kunnen kiezen voor de optie met het lage vaste tarief, terwijl banken met veel betaaltransacties de andere optie met een lager en degressief verlopend transactietarief kunnen kiezen. De tarieven voor de clearing- en settlementinstellingen zijn nog niet vastgesteld. Aangezien target2 extra voorzieningen bevat voor deze systemen zal dit waarschijnlijk leiden tot een hoger vast tarief per jaar. Tarieven voor de optionele modules van target2 zijn ter besluitvorming van elke centrale bank afzonderlijk. dnb heeft hierover nog geen besluit genomen. Ook voor de dienst intraday liquidity pooling zijn tarieven afgesproken. Deze dienst maakt het mogelijk dat meerdere rekeningen worden samengevoegd en gebruikt als één virtuele rekening, wat meer flexibiliteit geeft. Zo kan een debetsaldo op een dnb-rekening gecompenseerd worden door voldoende krediet op andere rekeningen van de betreffende financiële instelling bij dnb of bij andere centrale banken van het Eurosysteem. Het tarief voor deze dienst is gesteld op eur per rekening per jaar. Er is een light versie beschikbaar voor eur per rekening per jaar waarbij wel de informatie van de afzonderlijke rekeningen en het geconsolideerde totaal wordt gepresenteerd, maar niet de functionaliteit van de virtuele rekening wordt geboden. Vanaf de startdatum van target2 zal er gefaseerd gemigreerd worden van de huidige systemen naar het nieuwe gezamenlijke platform. Dit zal plaatsvinden in drie groepen: groep i op 19 november 2007 met onder andere Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg; gevolgd door groep ii op 18 februari 2008 met onder meer Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Tot slot groep iii op 19 mei 2008, met onder andere Italië en de ecb. De target2 tarieven gaan in op de datum van deze laatste groep, omdat dan pas alle banken van de target2- diensten gebruik kunnen maken. Tot die datum worden de nationale tarieven en het huidige target-tarief gehanteerd. Op de website van dnb ( is de volledige groepsindeling te vinden, samen met de nationale migratieprofielen waarmee inzicht wordt verkregen in diverse migratieaspecten en het gebruik van modules per centrale bank. Door de gefaseerde migratie verloopt het testen ook gefaseerd, maar wordt er wel rekening gehouden met multi-country testmogelijkheden voor internationale banken. Het testen voor groep i start op 1 mei 2007 met connectivity testing, gevolgd door interoperabiliteitstesten, testen met de nationale banksector en businessdag testen. De andere groepen starten enige maanden later. Ook over de testplanning is gedetailleerde informatie te vinden op de dnb-website. Medio november 2005 heeft de Bank of England (boe) aangegeven niet mee te zullen doen aan target2. De Raad van Bestuur van de ecb besloot op 6 oktober 2005 dat de boe kan meedoen aan target2 onder gelijke omstandigheden als de ncb s in het Eurosysteem. De boe ging hiermee niet akkoord omdat zij niet is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de ecb en derhalve geen invloed zou hebben op de toekomstige besluitvorming over target2. Ontwikkeling escb-cesr standaarden voorlopig gestaakt In eerdere kwartaalberichten is verslag gedaan van de voortgang van de ontwikkeling van standaarden voor effectenclearing en -settlementsystemen. Deze zogenoemde escb-cesr standaarden hebben tot doel de veiligheid en efficiëntie van effectenclearing en -settle- DNB / Kwartaalbericht December

5 mentsystemen in de eu te bevorderen en stellen bijvoorbeeld eisen aan de juridische basis, de operationele betrouwbaarheid en het risicomanagement van de systemen. Onlangs hebben de Raad van Bestuur van de ecb en het Europese Comité voor Effectentoezichthouders (cesr) besloten om de ontwikkeling van de standaarden tijdelijk te staken. Naar verwachting zal de Europese Commissie zich binnenkort uitspreken over de wenselijkheid van een richtlijn voor clearing en settlement. In overleg met de Europese Commissie zal worden besloten of de ontwikkeling van de escb-cesr standaarden voortgezet kan worden of dat het werk definitief wordt gestaakt. De tegenstellingen in Europa blijken voorlopig te groot om tot een compromis te komen. Controverse bestaat vooral over de aard van een centraal effectenbewaar- en settlementhuis (csd, central securities depository). In de meeste landen, waaronder Nederland, wordt de csd gezien als onderdeel van de centrale financiële infrastructuur, die zo risicovrij mogelijk dient te opereren. Commerciële activiteiten zoals kredietverlening zijn niet toegestaan. In andere landen kan een csd een bankstatus hebben en uit dien hoofde commerciële activiteiten verrichten. In Nederland spreekt de Wet Giraal Effectenverkeer in de memorie van toelichting zich uit tegen commerciële activiteiten van de Nederlandse csd (Euroclear Nederland). Nu de ontwikkeling van de standaarden voorlopig is stopgezet, gaat Nederland voort met het reeds aanwezige regelgevende kader, dat voldoet aan de in g10-verband afgesproken cpss-iosco 5 aanbevelingen. Pooling productie en inkoop eurobiljetten De wereldwijde circulatie van eurobiljetten bedraagt thans 9,8 miljard eurobiljetten (ultimo september 2005) en heeft een totale waarde van eur 538 miljard. De ecb en de ncb s stellen jaarlijks gezamenlijk de productiebehoefte aan nieuwe eurobiljetten vast. In 2005 worden er circa 3,6 miljard eurobiljetten gedrukt en in 2006 zijn er zelfs 7 miljard nieuwe eurobiljetten nodig waarvan dnb er 350 miljoen voor haar rekening neemt. De verdubbeling van de productiebehoefte wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toenemende slijtage van eurobiljetten. Het aantal in omloop zijnde eurobiljetten neemt nog altijd toe. Zo is de circulatie eurobiljetten ten opzichte van het derde kwartaal 2004 met ongeveer 9% gestegen. De circulatiegroei, het gewenste voorraadniveau van eurobiljetten in het Eurosysteem en de vernietiging van versleten biljetten bepalen samen de productiebehoefte van eurobiljetten. De vaststelling van de productiebehoefte begint met een raming van de ecb voor het gehele Eurosysteem en een schatting van de twaalf ncb s van de behoefte in hun land. Als de ecb en de ncb s overeenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke productiebehoefte in een jaar, wordt de productie verdeeld onder de ncb s. Daarbij zijn de afzonderlijke ncb s verantwoordelijk voor de productie van twee à drie coupures. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal geproduceerde eurobiljetten verzorgd door dnb tot en met 2005 en de geplande productie in dnb neemt in 2006 circa 5% van de totale productiebehoefte in het eurogebied voor haar rekening, 222 miljoen eur 10 en 125 miljoen eur 50 biljetten. Het aantal geproduceerde biljetten is de laatste jaren toegenomen, wat hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan twee factoren. Ten eerste, het aantal biljetten dat moet worden vervangen vanwege slijtage neemt sterk toe, met name bij de eur 50 biljetten. De levensduur van een eur 50 biljet wordt geschat op circa 3 1 /2-4 jaar, zodat veel eur 50 biljetten die in 2002 en 2003 in omloop zijn gebracht aan vervanging toe zijn. Ten tweede, er circuleren steeds meer eurobiljetten buiten het eurogebied wat een opwaarts effect heeft op de circulatiegroei. De productieverdeling van de verschillende coupures over de ncb s is vastgelegd in een verdeelsleutel. Iedere ncb in het eurogebied draagt de kosten voor zijn eigen productiebehoefte en laat zijn biljetten drukken bij een interne of particuliere drukkerij. De ncb s zijn vrij in hun keuze voor een drukkerij, maar de meeste prefereren een order bij een drukkerij in hun eigen land. De drukkerij Joh. Enschedé in Haarlem drukt in 2005 dnb s behoefte aan biljetten. Dit jaar richt dnb zich op Grafiek 3 Productie van eurobiljetten verzorgd door dnb Aantallen in miljoenen DNB / Kwartaalbericht December 2005

6 de productie van eur 10 en eur 50 biljetten. De reden hiervoor is dat deze coupures relatief veel worden gebruikt in Nederland. Wat overblijft na uitgifte in Nederland wordt geruild met ncb s die andere coupures produceren. Het voordeel van het poolingsysteem is dat ncb s schaalvoordelen kunnen realiseren door in één keer grote partijen biljetten te laten drukken. De specialisatie van drukkerijen op twee à drie coupures, komt bovendien de kwaliteit ten goede. 1 cbs (2005), De digitale economie 2004, Voorburg. 2 Blauw Research (2005), Thuiswinkel Markt Monitor cbs (2005), De digitale economie 2004, Voorburg. 4 In maart 2004 is de rol van Interpay gewijzigd. Een van de veranderingen betreft het afsluiten van pin- en/of chipknipcontracten door toonbankinstellingen. Vanaf maart 2004 is het afsluiten van deze contracten ondergebracht bij de banken in plaats van bij Interpay. Interpay richt zich nu voornamelijk op de verwerking van het elektronische retailbetalingsverkeer. 5 cpss is een afkorting van Committee on Payment and Settlement Systems en iosco voor International Organisation of Securities Commissions. cpss-iosco richt zich op wereldwijde standaarden voor oversight. DNB / Kwartaalbericht December

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer De fraude met pinpassen is de afgelopen twee jaar aanzienlijk afgenomen na een stijging in 2003, blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over CreditCards

Whitepaper Meer weten over CreditCards Whitepaper Meer weten over CreditCards Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER VISA EN MASTERCARD... 3 3-D SECURE... 3 GEBRUIK VAN CREDITCARDS AANVRAGEN... 4 DE WERKING VAN CREDITCARDS... 4 ONLINE INZAGE IN

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Het afgelopen kwartaal speelden de volgende ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer: Eind april 2005 zijn de specificaties van TARGET2,

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS 3-D SECURE?... 3 HOE HET WERKT?... 3 DE VOORDELEN... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina 1 Inleiding Voor u treft u een whitepaper

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Nederlanders gebruiken in andere eurolanden vaker contant geld en hun creditcard, terwijl ze minder snel dan hier met hun pinpas afrekenen. Dat

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet ISSN 1570-9558 Juli 2006 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet Veiligheid PIN hoog in het vaandel Alertheid voorkomt

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Acceptatie via internet MasterCard SecureCode en Verified by Visa Helaas komt fraude

Nadere informatie

Betaalmethoden en kassaservices

Betaalmethoden en kassaservices Betaalmethoden en kassaservices Rabo OmniKassa Welke betaalmethoden en kassaservices zijn voor uw webwinkel interessant? van belang zijn bij de keuze van de juiste betaalmethode en kassaservice. Uw Doelgroep

Nadere informatie

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle)

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle) 1 Van: drs. R. Kleijmeer Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen () Managementsamenvatting Ruim 10 miljoen Nederlanders gebruikten het internet in 2005. Vijf jaar geleden was dit aantal 2,9

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

ABN AMRO. Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding

ABN AMRO. Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding ABN AMRO Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. ideal 3 3. Consument perspectief 4 4. Inplementatie 7 5. Overige informatie / Contact informatie 8 BU NL Versie 1.0

Nadere informatie

Vertrouwen in on-line business

Vertrouwen in on-line business Vertrouwen in on-line business Veilig en continu betalingsverkeer 21 mei 2015 Inleiding 2 Agenda Deel 1: Doelen Eindgebruiker Vier partijen Keten Deel 2: Ontwikkelingen Regelgeving en zelfreguleringsinitiatieven

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Professioneel Communiceren Advies rapport : Online betalen X- treme 21 Titelblad Klas: CMD2C Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Inleiding Voor het vak Professioneel Communiceren hebben

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (mob) hebben aanbieders en gebruikers van betaaldiensten uitvoerig gesproken over ontwikkelingen

Nadere informatie

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien.

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien. De bestelprocedure is o-zo-eenvoudig bij Label & Co.Kijk gerust rond in de webshop van Label & Co. Kies het gewenste product via 'categorieën', aan de linkerbovenzijde. Indien er een + voor een categorie

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

6 Het betalings- en effectenverkeer

6 Het betalings- en effectenverkeer 6 Het betalings- en effectenverkeer 6.1 nleiding Betaalsystemen functioneren goed Concurrentie en integratie effectenmarkt neemt toe Elektronisch betalen groeit verder Fundamenten voor Europese betaalmarkt

Nadere informatie

Levering & verzending

Levering & verzending Levering & verzending Wat is de levertijd bij producten die niet op voorraad zijn? Wij proberen de producten die niet leverbaar zijn op rood te plaatsen, wanneer de producten op rood staan kunt u altijd

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

6 Het betalings- en effectenverkeer

6 Het betalings- en effectenverkeer 6 Het betalings- en effectenverkeer 6.1 Trends in het betalings- en effectenverkeer Systemen doorstaan financiële crisis Europees betalen van start Migratie TARGET2 succesvol afgerond Op naar verdere Europese

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Betaalorganisatie Currence en de winkeliers hebben maatregelen genomen om het kopiëren van de magneetstrip op pinpassen tegen te gaan. Oude terminals

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 863 Betalingsverkeer Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september

Nadere informatie

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen Currence, elektronisch betalen en vertrouwen VUrORE seminar:"geeft elektronisch geld vertrouwen? drs S. Balraadjsing RE Amsterdam, 11 november 2009 1 Agenda 1.Rol Currence Betalingsverkeer 2.Betaalproducten

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2010 Per 1 januari 2010

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2010 Per 1 januari 2010 Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2010 Per 1 januari 2010 Pakketten/ Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 per maand 8,50 Rabo OndernemersPakket met Startersvoordeel 2 per maand 3,00 Rabo VerenigingsPakket

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Op 28 januari 2008 is de gemeenschappelijke eurobetaalruimte sepa van start gegaan met de introductie van de sepa- overschrijving. In de eerste

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal ideal mobiel Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Piet Mallekoote Currence Algemeen Directeur Mobile & Contactless Payments Platform 2012 24 mei, Nieuwegein Snel, veilig en gemakkelijk onderweg

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

13 Cluster 12: de benzineservicestations

13 Cluster 12: de benzineservicestations 13 Cluster 12: de benzineservicestations 13.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren alle tankstations in Nederland met de daarbij behorende winkels (tankshop). Nederland telt circa 2.200 benzineservicestations,

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Betalen Als je een boodschap doet of bijvoorbeeld een trui koopt, moet je afrekenen. Betalen kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

Consultatieversie ECB, 20 oktober 2015

Consultatieversie ECB, 20 oktober 2015 CONCEPT Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van [PM] 2015 ter uitvoering van artikel 26b van het Besluit prudentiële regels Wft (Regeling Oversight

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

Dynamiek in het retail-betalingsverkeer en de veranderende rol van Interpay

Dynamiek in het retail-betalingsverkeer en de veranderende rol van Interpay Dynamiek in het retail-betalingsverkeer en de veranderende rol van Interpay Het retail-betalingsverkeer staat volop in de aandacht. Dat is niet verwonderlijk gezien het belang ervan in het maatschappelijk

Nadere informatie

Innovaties en ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de uitvoering van monetair beleid

Innovaties en ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de uitvoering van monetair beleid Innovaties en ontwikkelingen in het betalingsverkeer en de uitvoering van monetair beleid Hoofdstuktitel De zeer korte geldmarktrente: dat is wat het Eurosysteem probeert te sturen met zijn monetaire instrumenten

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. 5 september 2006 FM M

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. 5 september 2006 FM M Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 september 2006 FM 2006-01994 M Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar

Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld... mei 2005. De voorzitter van de commissie, Tichelaar vra2005fin-05 Betalingsverkeer VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... mei 2005 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Statusrapport Veiligheid betaalproduct

Statusrapport Veiligheid betaalproduct Statusrapport Veiligheid betaalproduct Pinpas 2006 De Nederlandsche Bank 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en conclusie... 5 2 Kenmerken betaalproduct Pinpas... 6 3 Fraude-ontwikkeling Pinpas... 7 4 Status van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 863 Betalingsverkeer Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2005

Nadere informatie

Altijd en overal online betalen? Ontwikkelingen op het vlak van mobiel en internetbetalen

Altijd en overal online betalen? Ontwikkelingen op het vlak van mobiel en internetbetalen Ontwikkelingen op het vlak van mobiel en internetbetalen E-commerce en m-commerce zijn nog niet van grote betekenis, maar groeien snel. Er is dan ook reden om online betaalmogelijkheden te realiseren,

Nadere informatie

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13 Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Presentatie online betalen. Internationaal.hier en nu en de toekomst..

Presentatie online betalen. Internationaal.hier en nu en de toekomst.. Presentatie online betalen Internationaal.hier en nu en de toekomst.. Martijn Werdler E-Shop Expo, Brussel 2011 DOCDATA N.V. Beursgenoteerd aan de NYSE Euronext sinds 1997. Europese focus Omzet 2009: 82,5

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Het afgelopen kwartaal speelden de volgende ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer: Vier banken en TPG Post gaan in 006 een nieuwe

Nadere informatie

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien:

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien: Prijzen Alle vermelde prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW. Bestellen Een account aanmaken Ga naar Mijn account bovenaan de homepagina Klikt u hier op Account aanmaken Vul uw registratiegegevens

Nadere informatie

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien:

Bestellen bij BOS webshop is heel gemakellijk. Stapsgewijs kunt u het bestelproces voltooien: KLANTENSERVICE Druk hier om de klantenservice pagina te downloaden: Prijzen Alle vermelde prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW. Bestellen Een account aanmaken Ga naar Mijn account bovenaan de homepagina

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 2009D50896 27 863 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) over 2008 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... oktober 2009 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben

Nadere informatie

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer functioneert goed en is efficiënt, vinden consumenten en zakelijke gebruikers. De efficiëntie van

Nadere informatie

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Per 01.01.2004 Eenvoudige aanmaak en verwerking van betalingen (multi-channel approach) op drie mogelijke manieren. Combinatie is ook mogelijk: o Webmenu-interface

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Interchange (afwikkelingsvergoeding)

Interchange (afwikkelingsvergoeding) Inhoudsopgave 1. Wat is interchange? 2. Wat zijn scheme fees? 3. Wat is de Interchange ++ prijsstructuur? 4. Wat verandert er? 5. Zijn er uitzonderingen? 6. Waar kan ik meer informatie vinden? Page 1 of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46628 21 december 2015 Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 8 december 2015 ter uitvoering van artikel 26b van

Nadere informatie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen Whitepaper Interchange fee en commissie Inhoud Inleiding De kosten van betaalgemak 3 De betrokken partijen Wie doen er mee?

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Het vertrouwen van het publiek in de echtheid van eurobiljetten is de afgelopen twee jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op "Voltooien" klikt.

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op Voltooien klikt. Veelgestelde vragen Bestellen Op welke manieren kan ik bestellen bij HandyHeater.be? Hier op www.handyheater.be kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag online uw bestelling plaatsen. Plaats eenvoudig

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer stelt een speciale werkgroep in die ervoor moet zorgen dat de overgang naar de uniforme Europese

Nadere informatie

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1 Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1. Dank aan de organisatie voor de uitnodiging. Dank aan Detailhandel Nederland voor haar visie op innovaties in het betalingsverkeer. Mij is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer

6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6 Oversight op het betalings- en effectenverkeer 6.1 Inleiding Oversight is een vorm van toezicht gericht op het bevorderen van de veiligheid en efficiëntie van betalings- en effectenafwikkelsystemen.

Nadere informatie

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam spijsverstrekkers valt een grotere variëteit aan horecabedrijven die zich richten op de snelle hap: de cafetaria's,

Nadere informatie