Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/ /kle)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle)"

Transcriptie

1 1 Van: drs. R. Kleijmeer Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen () Managementsamenvatting Ruim 10 miljoen Nederlanders gebruikten het internet in Vijf jaar geleden was dit aantal 2,9 miljoen mensen. De online populatie als percentage van de Nederlandse bevolking is dus gestegen van 18,1 procent in 2000 naar 61,4 procent in Het aantal mensen dat online winkelt is de laatste jaren gegroeid van 1,5 miljoen in 2000 naar 6 miljoen in In Nederland winkelt een aanzienlijk groter deel van de bevolking online dan gemiddeld in Europa. In 2005 kochten consumenten in Nederland online voor bijna EUR 1 miljard aan producten en voor EUR 1,23 miljard aan diensten. Vooral boeken en reizen blijken populair te zijn om via internet aan te schaffen, maar ook hard- en software, elektronica en kleding worden veel online gekocht. Het gemak dat mensen er de deur niet voor uit hoeven om aankopen via Internet te doen, ervaren mensen als een belangrijk voordeel. Daarnaast vinden mensen het makkelijk dat het internet 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is om online te winkelen. Mensen lijken met name producten te willen kopen die goedkoper zijn via Internet. De creditcard, acceptgiro en eenmalige machtiging worden veel gebruikt om via internet mee te betalen. Maar ook het overschrijven voor levering of via internetbankieren en het betalen bij levering of na levering komt regelmatig voor. Waar het gaat om de voorkeur van mensen voor een bepaald betaalinstrument, blijkt dat mensen het liefst betalen op internet via internetbankieren, gevolgd door een overschrijving na levering, betalen via acceptgiro of creditcard. Overschrijving voor levering is niet populair bij mensen. Opvallend is de sterke groei die ideal heeft laten zien; een jaar na introductie bedraagt het aantal ideal transacties een half miljoen per maand en heeft daarmee naar schatting een marktaandeel van 20%. Als gekeken wordt naar de aspecten gebruiksgemak, snelheid, veiligheid en kosten verschilt de waardering per betaalinstrument, maar over het algemeen worden de beschikbare betaalinstrumenten op deze vier aspecten allemaal voldoende gewaardeerd. De Nederlandsche Bank F027

2 2 Introductie Het internet wordt de laatste jaren door steeds meer mensen gebruikt. Eind 2005 kent Nederland volgens het onderzoeksbureau Blauw Research ca. 10,1 miljoen actieve internetters, zie tabel 1A. Vijf jaar geleden was de online populatie nog maar 2,9 miljoen mensen. Zoals tabel 1B laat zien, is de online populatie als percentage van de Nederlandse bevolking gestegen van 18,1 procent in 2000 naar 61,4 procent in 2005 (Thuiswinkel.org, Jaarverslag ). Tabel 1A Online populatie, in miljoenen Tabel 1B Online populatie als percentage van Nederlandse bevolking Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal internetgebruikers in 2006 zelfs gestegen tot bijna 11 miljoen (persbericht 1 november 2006).

3 3 Online producten of diensten kopen Online winkelen door huishoudens en personen betreft het online bestellen of kopen van goederen en diensten en is een vorm van e-commerce. In dit hoofdstuk worden online winkelen en diverse hieraan gerelateerde onderwerpen beschreven. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan de online gekochte goederen en diensten, de hoogte van de aankoopbedragen en ook de redenen om niet online te winkelen. Ook wordt het online winkelen in Nederland vergeleken met de praktijk in andere landen van de EU. Tot slot wordt gekeken naar hoe mensen betalen op internet en hoe de verschillende beschikbare betaalinstrumenten worden gewaardeerd. Figuur 1 Online winkelen De markt voor online winkelen heet in jargon de Business-to-Consumer markt (B2C-markt). Alleen privé-aankopen die vanuit verscheidene locaties kunnen zijn verricht, worden hiertoe gerekend. Via internet productinformatie opzoeken of toevallig tegenkomen en vervolgens langs traditionele weg kopen of bestellen het zogeheten offline shoppen wordt niet tot het online winkelen gerekend. Aldus gedefinieerd, heeft volgens het CBS in 2005 bijna de helft van de bevolking ooit online gewinkeld. Uit figuur 1 blijkt dat bijna eenderde van de bevolking recent,

4 4 dat wil zeggen in de drie maanden voorafgaande aan het onderzoek door CBS, online heeft gewinkeld. Ongeveer 65 procent van de personen die ooit online hebben gewinkeld, deed dat ook recent; in 2002 was dit nog maar 51 procent. Dit is een aanwijzing voor een toename van de koopfrequentie per persoon. Dat blijkt ook uit het gegeven dat de groep die recent online heeft gewinkeld sterker is gegroeid dan de groep die ooit online winkelde (CBS, De digitale economie 2005). Uit gegevens van Thuiswinkel.org blijkt overigens wel dat het aantal nieuwe online kopers nog steeds toeneemt, maar het gemiddelde aantal bestellingen per persoon lijkt te stabiliseren (Thuiswinkel Markt Monitor 2006). Dat veel Nederlanders dingen via internet kopen, wordt bevestigd door onderzoek van DNB dat in 2006 is gedaan. Hieruit blijkt dat ruim 61 procent van de Nederlandse bevolking wel eens iets op internet heeft gekocht. Ook cijfers van Thuiswinkel.org bevestigen het beeld. Uit tabel 2A blijkt dat het aantal online kopers is gestegen van 1,5 miljoen in 2000 naar 6 miljoen in Dat betekent dat in ,8 procent van de Nederlandse bevolking iets online heeft gekocht in 2005, zie tabel 2B (Thuiswinkel.org Jaarverslag ). Tabel 2A Online kopers in Nederland, in miljoenen Tabel 2B Online kopers als percentage van de Nederlandse bevolking

5 5 Vergelijking Europa In Nederland winkelt een aanzienlijk groter deel van de bevolking online dan gemiddeld in de EU, zoals blijkt uit figuur 2. Het aandeel is alleen in Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hoger. In de figuur is het online winkelen door de bevolking afgezet tegen de internettoegang van huishoudens. De achterliggende gedachte is dat in een land met meer huishoudens met internet, meer personen in staat zijn online te winkelen. Het is echter niet noodzakelijk dat dit dan ook gebeurt, zoals het geval lijkt te zijn in Nederland en Denemarken. Hoewel in deze twee landen een bovengemiddeld aandeel van de bevolking online winkelt, is dit aandeel in vergelijking met het grote aantal huishoudens met internettoegang lager dan verwacht. Figuur 2 Online winkelen in Europa Winkelen op internet: wat en hoeveel? Uit tabel 3 blijkt dat ruim eenderde van alle kopers geeft aan in 2005 een reis of vakantie via internet te hebben geboekt. Ook het online kopen van boeken en tijdschriften is populair. De

6 6 verdeling van de online gekochte goederen en diensten is in de afgelopen jaren stabiel gebleven. Uit nadere analyse van de cijfers blijkt dat mannen vooral video s, dvd s, muziek, hard- en software, elektronische apparaten, financiële diensten en verzekeringen via internet aanschaffen. Vrouwen kopen voornamelijk kleding via internet (CBS, 2005). Tabel 3 Online aankopen naar categorie, Tabel 4 geeft een overzicht van aankopen van producten en diensten ( in % kopers) uit onderzoek dat door DNB is gedaan onder ruim 2000 respondenten van 15 jaar en ouder. Boeken worden het meest verkocht en ook reizen zijn erg in trek. Levensmiddelen en gokken zijn niet populair om via Internet te kopen. Opvallend is dat de categorie anders in tabel 3 van het CBS en overig in tabel 4 van DNB nog redelijk groot is, beiden met een percentage boven 20 procent.

7 7 Tabel 4 Producten en diensten die op Internet worden gekocht (% kopers) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 43% 42% 38% 36% 29% 24% 22% 22% 15% 10% 5% 0% 8% 8% 6% 4% 1% Boeken Reizen Cd's DVD's Video's Kaartjes bioscoop ed Kleding Hardware en electronica Software Financiele dienstverlening Downloaden films/muziek Tijdschriften Levensmiddelen Gokken Overig Bron: DNB Uit het Jaarverslag van Thuiswinkel.org blijkt dat verkopen van zowel producten als diensten via internet sterk groeien. In 2005 kochten consumenten online voor bijna 1 miljard aan producten en voor 1,23 miljard aan diensten, zoals reizen, financiële diensten, tickets, advertenties op handels- en marktplaatsen e.d. Zie tabel 5 (Thuiswinkel.org Jaarverslag ). Tabel 5 Online winkelen producten en diensten

8 8 Tabel 6 geeft een overzicht van de thuiswinkelomzet naar marktsector. Hieruit blijkt dat er voor bijna een miljard euro aan reizen online worden gekocht. De andere sectoren hebben een omzet tussen 100 miljoen en 300 miljoen euro (Thuiswinkel.org Jaarverslag ). Tabel 6 Online winkelen omzet naar marktsector Het bedrag dat online kopers gemiddeld per transactie besteden stijgt van 242 euro in 2002 tot 294 euro in De aankopen dragen op verschillende wijze bij aan de totstandkoming van dit gemiddelde. Literatuur kost relatief weinig en drukt het gemiddelde, terwijl door uitgaven aan reizen het gemiddelde stijgt. Het aankoopbedrag hangt positief samen met leeftijd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de samenhang tussen leeftijd en het online kopen van reizen: het aandeel ouderen dat online reizen koopt is hoger dan gemiddeld. De hoogte van het aankoopbedrag hangt verder samen met geslacht en huishoudsamenstelling: mannen besteden meer dan vrouwen en (echt)paren zonder kinderen besteden meer dan alleenstaanden en eenoudergezinnen (CBS, 2005). Het dient te worden opgemerkt dat gemiddelde bedragen weinig extra inzicht verschaffen aangezien de productcategorieën erg verschillen van elkaar en de hoogte van de bedragen ook.

9 9 In figuur 3 zijn de aankoopbedragen verdeeld in categorieën door het CBS. Hieruit blijkt dat de meeste aankopen minder dan 50 euro bedragen. Dit kan de aankoop van één of meer boeken, cd s, dvd s of video s betreffen. Figuur 3 gemiddeld aankoopbedrag, In een deel van de gevallen kan van een C2C-aankoop sprake zijn (consumer-to-consumer). Dit is het geval wanneer een consument bijvoorbeeld op een veilingsite of marktplaats iets koopt wat door een andere consument wordt aangeboden. De hoogte van dit aandeel in de totale online bestedingen is onbekend. Bijna een kwart van de online kopers gaf in 2002 bij de aankoop creditcardgegevens door. In 2004 is dit gestegen tot 29 procent van de online kopers. 35 Procent van de niet-kopers vindt betaling via een creditcard een reden om niet online te winkelen. Ook bij kopers is het aandeel dat met een creditcard betaalt niet bijzonder groot (CBS, De digitale economie 2005). In het onderzoek dat door DNB is gedaan naar aankopen op internet zijn meer categorieën onderscheiden. Hierbij is gevraagd naar de laatste twee aankopen omdat deze bedragen vaak nog vers in het geheugen liggen. De meeste aankoopbedragen liggen tussen de 21 en 50 euro met drieëndertig procent. In 73 procent van de gevallen wordt een bedrag onder de honderd euro

10 10 besteed en in 27 procent van de gevallen wordt er dus meer dan honderd euro besteed per aankoop. Zie figuur 4 voor een overzicht van de bestedingen per aankoop. Figuur 4 Gemiddelde bestedingen per aankoop op internet Gemiddelde bestedingen per aankoop op internet 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% > 1000 Bron: DNB Winkelen op internet: waarom wel, of niet? Uit het onderzoek dat DNB in 2006 heeft gedaan, blijkt dat de volgende redenen het belangrijkst werden gevonden om aankopen via Internet te doen: 1. mensen hoeven er de deur niet voor uit uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar 3. producten zijn goedkoper als ze via Internet worden gekocht. Opvallend is dat ook mensen die nog nooit via Internet hebben gekocht geven dezelfde redenen belangrijk noemden als ze eventueel wel producten of diensten via internet zouden gaan kopen. Zie tabel 7.

11 11 Tabel 7 Redenen om aankopen te doen op internet kopers niet-kopers ik hoef er de deur niet voor uit 25% 25% 24 uur per dag 7 dagen per week 23% 18% artikelen zijn goedkoper 16% 14% het product is alleen via Internet aan te schaffen 8% 11% bespaart tijd 8% 9% groter aanbod van artikelen 8% 1% makkelijker om producten in het buitenland te bestellen 6% 5% snellere levering 3% 6% meer privacy, anonimiteit 1% 2% overig 3% 8% Bron: DNB In hetzelfde onderzoek is door DNB ook de vraag gesteld aan wel en niet kopers wat de belangrijkste redenen zijn om niet op internet te kopen. Zie tabel 8. Tabel 8 Redenen om geen aankopen op Internet te doen wel-kopers niet-kopers geen vertrouwen in de levering 37% 28% traditioneel winkelen 33% 52% geen vertrouwen in het betaalmiddel 13% 15% problematisch om goederen thuis te ontvangen 11% 1% privacy 9% 13% producten zijn niet online te koop 8% 4% te lange levertijden 5% 0% hoge kosten 4% 2% weet niet hoe het moet 3% 20% geen betaalmiddel voor op Internet 3% 6% trage Internetverbinding 1% 1% Bron: DNB Opvallend hierin is dat de voorkeur voor traditioneel winkelen bij de niet-kopers het grootste argument is om geen producten op Internet te kopen. Dit argument wordt ook door kopers

12 12 gebruikt al komt dat hier op de tweede plaats. Het geen vertrouwen in de levering hebben is bij kopers het meest genoemde nadeel en ook niet kopers zien dit als een nadeel wat zwaar weegt. Niet-kopers kunnen moeilijk inschatten of het langer duurt voordat men de producten krijgt als men via Internet koopt dan als men via de traditionele manier producten aanschaft. Dit is op zich ook heel logisch omdat deze respondenten daar geen ervaring mee hebben. Kopers kunnen daarentegen meer zeggen over het feit of producten wel of niet via Internet te koop zijn. Te lange levertijden worden gezien als een nadeel. In tabel 9 zijn resultaten weergegeven van het CBS-onderzoek naar redenen van internetgebruikers om niet online te winkelen. De meeste personen geven de voorkeur aan het traditioneel winkelen. Een (perceptie van) gebrekkige veiligheid, privacy en vertrouwen zijn belangrijke barrières voor het online kopen. Verder geeft een opvallend groot aantal personen aan dat nog andere dan de in het CBS-onderzoek vooraf gespecificeerde redenen een rol spelen. Tabel 9 Redenen om niet online te winkelen De gepercipieerde onveiligheid van betalen wordt zowel bij het DNB onderzoek als bij het CBS onderzoek minder als reden wordt genoemd dan in de Thuiswinkel Markt Monitor (TMM) van Blauw Research (respectievelijk 15% in tabel 8 en 35% in tabel 9 versus 45% in de TMM). In de

13 13 TMM is dit aspect het meest genoemde verbeterpunt. Dit verschil kan voortkomen uit het verschil in vraagstelling: in het DNB onderzoek is gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn om niet op internet te betalen en in de TMM is gevraagd wat er aan de huidige internetwinkels zou moeten veranderen wil men via een internetwinkel een aankoop doen. Wat zijn de ervaringen van mensen die wel eens online iets hebben besteld? Naast problemen rondom betalingen ervaren personen die online winkelen nog andere problemen. Tabel 10 gaat in op problemen die online kopers hebben ervaren. De meest geuite klacht was dat de aflevering langer duurde dan vooraf was aangegeven; ongeveer 13 procent van de online kopers geeft dit aan. Circa 6 procent geeft aan moeilijkheden te ervaren in het vinden van informatie over garantie. Al met al lijken de ervaringen van de kopers niet zo slecht. Dit is niet onbelangrijk, want een goede ervaring maakt het makkelijker nog eens via internet te bestellen (CBS, De digitale economie 2005). Ook uit het CBS-onderzoek blijkt dat de daadwerkelijke ervaringen van de kopers enigszins in contrast staan met de vooroordelen die de niet-kopers hebben ten aanzien van het online winkelen (zoals in tabel 9 weergegeven). Tabel 10 Ervaren problemen bij het online winkelen 2005 Groei aantal webwinkels Het aantal webwinkels is in de afgelopen jaren fors gestegen. Het aantal bedrijven dat op afstand, dus via internet, catalogi, post, etc. producten en/of diensten verkoopt aan consumenten verdrievoudigde volgens de Kamer van Koophandel tussen 2002 en 2006 tot ruim 5.100

14 14 bedrijven. Thuiswinkel.org schat dat in werkelijkheid dit aantal hoger ligt, omdat regulie re detailhandelsbedrijven, financiële dienstverleners en online reisbureaus volgens de traditionele SBI codes niet worden meegerekend. Thuiswinkel.org schat daarom het aantal business-toconsumer thuiswinkels in Nederland op minimaal het dubbele, wat zou betekenen dat er meer dan thuis- en webwinkels in Nederland actief zijn (Thuiswinkel.org Jaarverslag ). Zie tabel 11. Tabel 11 Aantal thuiswinkels Bron: uit Thuiswinkel.org Jaarverslag Betaalinstrumenten Deze paragraaf geeft meer inzicht in welke betaalinstrumenten worden geaccepteerd door Nederlandse webwinkeliers en hoe mensen betalen voor hun aankopen op internet. Daarnaast wordt gekeken hoe verschillende betaalinstrumenten worden gewaardeerd op basis van onderzoek dat De Nederlandsche Bank in 2006 heeft gedaan. Figuur 5 geeft een overzicht van de penetratie van betaalinstrumenten bij Nederlandse webwinkels (cijfers afkomstig uit het Jungle Rating Webwinkel Onderzoek ). In de figuur is te zien de acceptgiro en creditcard zijn nog steeds de meest geaccepteerde betaalinstrumenten bij Nederlandse webwinkels. 1 Deelnemende winkels aan het onderzoek zijn Bol.com, Dixons, Dynabyte, Free Record Shop, ECI, MyCom, Beat-it, Kijkshop, Kruidvat, Neckermann, Otto, Wehkamp, Quelle, Klingel, Bart Smit, Bruna, Conrad, Yves Rocher, Bakker- Hillegom, perry Sport, Hunkemöller, Bon A Parte, Drogisterij.net, Score, Christine Le Duc.

15 15 Opvallend is dus dat er drie betaalmogelijkheden zijn bijgekomen die in korte tijd sterk aan populariteit zijn toegenomen: ideal, de eenmalige machtiging en het offline betalen. Dit is echter nauwelijks ten koste gegaan van bestaande betaalinstrumenten. Offline betalen is sterk in opkomst als manier van betalen. Met name de winkelketens en de postorderbedrijven bieden deze mogelijkheid via een Kiala 2 of TPG afhaalpunt. Figuur 5 Penetratie betaalinstrumenten bij Nederlandse webwinkels Bron: Jungle Rating Webwinkel Onderzoek 2006 De penetratiegraad van de creditcard is gestegen van iets meer dan 50 procent in 2004 tot bijna 70 procent in Naar verwachting zal de creditcard deze hoge penetratiegraad ook kunnen blijven vasthouden. Ondermeer omdat de creditcardmaatschappijen werken aan maatregelen die de veiligheid van creditcardtransacties via internet ten goede zullen komen, zoals de zogeheten MasterCard SecureCode en Visa s Verified by Visa. Dit zijn nieuwe services voor internetbetalingen waar zowel consumenten als internetondernemers van kunnen profiteren 3. 2 Kiala is een distributienetwerk waarbij winkels zijn aangesloten met ruime openingstijden, dichtbij woonadres of werk. Bij deze winkels Kiala s genoemd - worden bestelde goederen afgeleverd waarna de klant bericht krijgt en de goederen binnen 14 kalenderdagen kan afhalen. Ook bestaat de mogelijkheid om de goederen bij deze winkel af te rekenen. 3 MasterCard SecureCode en Verified by Visa zorgen ervoor dat gegevens beter beschermd zijn als een consument betaalt via internet. Voor de consument werkt het als volgt. De bank of credit card-maatschappij registreert een klant als deelnemer aan het programma (MasterCard SecureCode danwel Verified by Visa) en voorziet de klant van een

16 16 Figuur 6 geeft de groei van het aantal ideal transacties vanaf het moment van lancering in oktober 2005 tot en met september ideal is aan een duidelijke opmars bezig. Per maand wordt bijna een half miljoen keer met ideal betaald. Hiermee heeft ideal in een periode van een jaar naar schatting een marktaandeel van 20% bereikt. Figuur 6 Aantal transacties ideal oktober 2005 t/m september 2006 (maandcijfers, duizenden) Bron: Currence unieke en persoonlijke code. Zodra de klant betaalt bij een internetwinkel die MasterCard SecureCode en/of Verified by Visa ondersteunt, wordt de klant gevraagd de code in te geven. De internetondernemer ziet hier niets van, maar de bank of credit card-maatschappij van de klant kan zo wel de echtheid van diens (kaart)gegevens controleren. Daarmee wordt voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van de credit card van de klant op het internet. Beide methoden zijn momenteel in Nederland aan de acceptantenzijde geïntroduceerd, maar nog niet aan de consumentenzijde.

17 17 Tabel 12 geeft een overzicht van de betaalinstrumenten waarmee online kopers wel eens betaald hebben op internet. Uit de eerste kolom blijkt dat 20 procent wel eens met de creditcard hebben betaald, gevolgd door de acceptgiro (17 procent) en de eenmalige machtiging (15 procent). 12 procent heeft een overschrijving via Internetbankieren betaald 4. Het overschrijven voor levering is door 12 procent wel eens gedaan, terwijl het overschrijven na levering door 7 procent wel eens is gedaan. Paypal is door 5 procent gebruikt. ideal werd al door 3 procent van de online aankopers gebruikt 5. Tabel 12 Overzicht van hoe op internet wordt betaald wel eens mee betaald favoriet voldoende geaccepteerd Creditcard 20% 15% 5,6 acceptgiro 17% 18% 3,9 Eenmalige machtiging 15% 9% 4,2 overschrijving voor levering 12% 3% 4,8 Internetbankieren 12% 21% 4,2 bij aflevering 8% 7% 3,7 overschrijving na levering 7% 19% 2,9 Paypal 5% 3% 4,0 ideal 3% 6% 3,5 mobiele telefoon 1% 0% nvt anders 1% 1% 3,0 Bron: DNB Uit de tweede kolom van tabel 12 blijkt dat bij 21 procent internetbankieren favoriet is om te gebruiken voor online aankopen, gevolgd door overschrijving na levering met 19 procent. Maar ook betalen via acceptgiro staat hoog op de lijst met 18 procent. Opvallend is dat het betalen via Internetbankieren hoog scoort met 21 procent terwijl ideal maar 6 procent scoort en een ideal-betaling toch vanuit de internetbankier-omgeving plaatsvindt. Dit kan mogelijk verklaard 4 Bij internetbankieren wordt een betaling i.p.v. via een papieren overschrijving of acceptgiro via het Internetbankieren gedaan. Het bedrag kan dus evengoed voor of na levering zijn overgemaakt. Met een overschrijving voor of na levering wordt in de tabel een betaling via een papieren overschrijvingsformulier bedoeld 5 Het onderzoek is in maart 2006 uitgevoerd en ideal is in oktober 2005 op de markt verschenen.

18 18 worden door het relatief lage gebruik en/of de onbekendheid met ideal ten tijde van het onderzoek in maart De derde kolom in tabel 12 geeft weer of men vindt dat het favoriete betaalinstrument ook voldoende geaccepteerd wordt door webwinkeliers. De waardering van hoe een betaalinstrument wordt geaccepteerd, is weergegeven op een schaal van één tot zeven (1: slechte waardering; 4: neutraal; 7: goede waardering). De creditcard wordt gezien als het middel dat het meeste is geaccepteerd door webwinkeliers. Vooral de overschrijving na levering, acceptgiro, betaling bij aflevering en ideal worden onvoldoende geaccepteerd. Vooral de overschrijving na levering wordt met een 2.9 op een schaal van een tot zeven erg slecht beoordeeld. Opvallend is dat de betaalinstrumenten die geprefereerd worden toch slecht geaccepteerd worden. Betaalinstrumenten: Waardering op vier aspecten Om inzicht te krijgen hoe mensen verschillende betaalinstrumenten waarderen, is door DNB onderzocht hoe betaalinstrumenten scoren op de aspecten gebruiksgemak, snelheid, veiligheid en kosten. De waardering van deze vier aspecten is weergegeven op een schaal van één tot zeven (1: slechte waardering; 4: neutraal; 7: goede waardering). Zie tabel 14. Tabel 14 Waardering betaalinstrumenten op 4 aspecten Gebruiksgemak Snelheid Veiligheid Kosten Aantal respondenten Creditcard 6,3 6,2 5,0 5,1 415 Acceptgiro 5,8 5,2 5,9 5,3 307 Overschrijving voor levering 5,5 5,4 4,3 5,2 238 Internetbankieren 6,4 6,4 5,2 5,5 238 Eenmalige machtiging 6,2 6,1 5,2 5,7 201 Bij aflevering 5,7 5,9 6,0 5,7 140 Overschrijving na levering 6,1 5,8 6,2 5,8 119 Bron: DNB

19 19 Uit tabel 14 blijkt dat alle betaalinstrumenten over het algemeen op alle vier de aspecten als goed worden gewaardeerd 6. Internetbankieren wordt als meest gebruiksvriendelijk beoordeeld. Ook de snelheid van dit betaalinstrument wordt als hoog ervaren. De veiligheid van dit betaalinstrument vinden mensen wel wat minder, al is de score hier aan de hoge kant op een schaal van 1 tot 7 en ruim boven de neutrale score van 4. Respondenten hebben aangegeven dat ze bang zijn dat derden toegang zouden kunnen hebben tot hun gegevens en/of dat ze de website van de bank niet vertrouwen. Ook de creditcard scoort hoog op gebruiksgemak en snelheid, maar krijgt een relatief laag cijfer voor de veiligheid. Redenen hiervoor kunnen zijn dat men bang is voor fraude en dat derden toegang zouden kunnen hebben tot de gegevens van de gebruiker. Bij overschrijving na levering wordt de veiligheid het hoogst geacht, maar ook het gebruiksgemak wordt hoog gewaardeerd. Ook het betalen bij aflevering wordt veilig geacht, maar dit scoort wel minder op gebruiksgemak. De overschrijving voor levering wordt juist als minst veilig ervaren. De belangrijkste reden hiervoor noemen respondenten dat er eerst betaald moet worden en dat er dan pas geleverd wordt. Men moet er dus op vertrouwen dat de bestelde en betaalde producten ook wel echt geleverd gaan worden. Met betrekking tot de waardering van de veiligheid van de verschillende voorgelegde betaalwijzen in tabel 14 is het goed om te realiseren dat hier niet alleen gekeken is naar de veiligheid van de betaalwijze alleen, maar dat ook de zekerheid van levering erbij is betrokken. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de beoordeling van de overschrijving: de overschrijving na levering wordt zeer positief beoordeeld met een 6,2 en de overschrijving voor levering juist vrij negatief met een 4,3. De verschillende betaalinstrumenten scoren alle redelijk gelijk op het aspect van de kosten en dit aspect wordt met een score van in de vijf punten voldoende gewaardeerd. Interessant aan dit aspect is natuurlijk dat de gebruiker niet met de directe kosten van een betaalinstrument wordt geconfronteerd in de meeste gevallen; deze kosten zijn voor rekening van de webwinkelier. Dit 6 In tabel 14 ontbreekt helaas de waardering van het betaalmiddel ideal (in maart 2006 waren er te weinig respondenten om tot een betrouwbaar cijfer te komen). Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor van Blauw Research (september 2006) ervaart 56% van de online kopers ideal als (zeer) veilig; bij de creditcard is dit slechts 30%

20 20 kan ook verklaren waarom gebruikers de kosten van elk betaalinstrument een redelijk gelijke beoordeling geven. In sommige gevallen worden gebruikers al wel met de directe kosten geconfronteerd. Webwinkeliers sturen steeds vaker in het gebruik van de door hen aangeboden betaalinstrumenten. Dit doen ze door kosten in rekening te brengen voor de betaalinstrumenten die voor hen relatief duur zijn. Zo heft KLM bijvoorbeeld een tarief op creditcardgebruik terwijl gebruik van ideal gratis is. Dit blijkt een effectief sturingsmiddel gezien het sterk gedaalde creditcardgebruik ten gunste van ideal. Terwijl in de fysieke betaalwereld invoering van meer directe vormen van tarifering zeer moeizaam blijkt te gaan, blijkt tarifering op internet met veel minder moeite te kunnen worden ingevoerd. De indruk is dat dergelijke tarifering op internet zonder problemen wordt aanvaard omdat het hier om relatief nieuwe toepassingen en markten gaan.

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Acceptatie via internet MasterCard SecureCode en Verified by Visa Helaas komt fraude

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Resultaten Winkelonderzoek

Resultaten Winkelonderzoek Resultaten Winkelonderzoek Koopt u wel eens producten of diensten online? 1 Ja 93.4% 2 Nee 6.6% Online shoppen Wat zijn de belangrijkste redenen om online te kopen? (meerdere antwoorden mogelijk) Betere

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008 Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen Jaargang 8 17 juli 2008 DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers.

Nadere informatie

Betaalmethoden en kassaservices

Betaalmethoden en kassaservices Betaalmethoden en kassaservices Rabo OmniKassa Welke betaalmethoden en kassaservices zijn voor uw webwinkel interessant? van belang zijn bij de keuze van de juiste betaalmethode en kassaservice. Uw Doelgroep

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen

Bijna elf miljoen Nederlanders kochten vorig jaar. Geen last van opdringerige verkopers. Online winkelen Online winkelen Geen last van opdringerige verkopers Terwijl de kopers wegblijven uit de winkelstraten, wordt er online elk jaar meer gekocht. Ook steeds meer SeniorWeb-leden durven het aan. Waarom vinden

Nadere informatie

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS 3-D SECURE?... 3 HOE HET WERKT?... 3 DE VOORDELEN... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina 1 Inleiding Voor u treft u een whitepaper

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online

Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van veilig online shoppen ODETTE VLEK KJELL MASSEN AMSTERDAM, OKTOBER 2012 2 ConsuWijzer / Shopscan Een online onderzoek

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over CreditCards

Whitepaper Meer weten over CreditCards Whitepaper Meer weten over CreditCards Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER VISA EN MASTERCARD... 3 3-D SECURE... 3 GEBRUIK VAN CREDITCARDS AANVRAGEN... 4 DE WERKING VAN CREDITCARDS... 4 ONLINE INZAGE IN

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Finse consument? 05 03 Wat en hoe kopen Finse e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen de Finnen?

Nadere informatie

V5. Hoeveel keer in het afgelopen jaar heeft u on-line nieuwe producten en/of diensten gekocht? En tweedehands producten?

V5. Hoeveel keer in het afgelopen jaar heeft u on-line nieuwe producten en/of diensten gekocht? En tweedehands producten? VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE (2005.09.015) 1.3614 INTRODUCTIE: Welkom bij dit onderzoek naar on-line winkelen. Klik op 'volgende' om verder te gaan.

Nadere informatie

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen.

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. We love what we do Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. Het vertrouwen opbouwen tussen verkopers en klanten. Het verhogen van uw omzet. Misschien komt het hierdoor dat

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Jaargang 10 28 april 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

Levering & verzending

Levering & verzending Levering & verzending Wat is de levertijd bij producten die niet op voorraad zijn? Wij proberen de producten die niet leverbaar zijn op rood te plaatsen, wanneer de producten op rood staan kunt u altijd

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER GROTE WOONONDERZOEK Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? 01 WHKMP S GROTE WOONONDERZOEK van inspiratie tot aankoop DirectResearch heeft meer dan 750 respondenten ondervraagd in opdracht van wehkamp Toen

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland

landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland Inhoud 01 Inleiding 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in Nederland? 04 03 Wie is de Nederlandse e-commerceklant? 05 04 Wat kopen de Nederlandse

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 ( )

VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 ( ) VRAGENLIJST PERIODIEKE DOELGROEPONDERZOEK II: Hilversum, februari 2006 E-COMMERCE Versie 0.1 (2005.09.015) 1.3614 INTRODUCTIE: Welkom bij dit onderzoek naar on-line winkelen. Klik op 'volgende' om verder

Nadere informatie

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Nsure Met Nsure creëren wij voor Nationale Nederlanden een nieuwe dienst. Een dienst met de potentie om universeel geaccepteerd

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Professioneel Communiceren Advies rapport : Online betalen X- treme 21 Titelblad Klas: CMD2C Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Inleiding Voor het vak Professioneel Communiceren hebben

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Resultaten Moederdag onderzoek 2007

Resultaten Moederdag onderzoek 2007 Resultaten Moederdag onderzoek 2007 1 Zondag 13 mei is het moederdag. Doet u aan moederdag? 90% 80% 74,4% 72,5% 78,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 25,6% 27,5% 21,7% 10% 0% Ja Nee 2007 2006 2005 74,4% van de

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Whitepaper. Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode

Whitepaper. Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode Whitepaper Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAAROM EEN ACHTERAF BETAALMETHODE AANBIEDEN... 3 DE VOORDELEN... 4 Voordelen achteraf betalen voor de

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden

landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Zweedse e-shopper? 05 03 Wat en hoe kopen Zweedse e-shoppers? 06 04 Welke leveringsvoorkeuren hebben de Zweedse

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Country factsheet - November 2013. Nederland

Country factsheet - November 2013. Nederland Country factsheet - November 2013 Nederland Nederland mag dan een klein landje zijn, het beschikt over een indrukwekkende internetmaturiteit en vormt daardoor een zeer interessante markt voor e-tailers.

Nadere informatie

Is jouw internetkassa op orde?

Is jouw internetkassa op orde? Is jouw internetkassa op orde? Ervaringen met betaalmiddelen en aanbieders in kaart gebracht Max Geerling, hoofd productmanagement Cards & ideal, Currence Online Betaal Congres 2013, Amsterdam 1 Is jouw

Nadere informatie

Is jouw internetkassa op orde?

Is jouw internetkassa op orde? Is jouw internetkassa op orde? Ervaringen met betaalmiddelen en aanbieders in kaart gebracht Max Geerling, hoofd productmanagement Cards & ideal, Currence Online Betaal Congres 2013, Amsterdam Is jouw

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR

THUISWINKEL MARKT MONITOR THUISWINKEL MARKT MONITOR April tot en met juni In opdracht van: Powered by: Uitgevoerd door: GfK Thuiswinkel Markt Monitor Tweede kwartaal September 1 De Thuiswinkel Markt Monitor is gratis beschikbaar

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Inkomsten uit e-commerce bedragen 109 miljard euro Aan superlatieven geen gebrek als we de e-commerce van het Verenigd Koninkrijk moeten kwalificeren!

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten 1. Introductie De laatste jaren zijn Nederlanders internet massaal

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst

Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Consumententrends: ROPO is essentieel deze kerst Deze feestdagen zal 85% van de consumenten hun aankopen deels online doen. We kiezen massaal voor online shoppen vanwege de grote verscheidenheid aan producten

Nadere informatie

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Ontwikkelingen en visie vanuit retail 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Agenda Introductie Online cijfers Trends, stellingen en observaties Logo Macropolis Van Macropolis.. Historie

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal ideal mobiel Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Piet Mallekoote Currence Algemeen Directeur Mobile & Contactless Payments Platform 2012 24 mei, Nieuwegein Snel, veilig en gemakkelijk onderweg

Nadere informatie

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Betalen Als je een boodschap doet of bijvoorbeeld een trui koopt, moet je afrekenen. Betalen kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Bereken het marktpotentieel en de marktpenetratie van dit adviesbureau.

Bereken het marktpotentieel en de marktpenetratie van dit adviesbureau. opgave 1 Een adviesbureau heeft zich gespecialiseerd in adviezen aan touroperators en reisbureaus. Een medewerker, die gestudeerd heeft aan de NHTV, denkt dat het bureau nog potentieel heeft voor nieuwe

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een laag transactiebedrag zijn er in vele verschijningsvormen. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Country factsheet - Mei 2015. Polen

Country factsheet - Mei 2015. Polen Country factsheet - Mei 2015 Polen Polen, dat in het hart van Centraal-Europa ligt, heeft de voorbije jaren een sterk economisch parcours afgelegd. Met positieve gevolgen voor de e-commerce. Dat bewijzen

Nadere informatie

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Voorkom fraude Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services 1. Niet goed beveiligde webwinkels Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat webwinkels kwetsbaar zijn voor fraude.

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops voorop in afleveropties, consument wil méér! Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim duizend Nederlandse

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops informeren internationaal gezien slecht over retouren; Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Quickscan naar de betekenis van internetwinkelen voor de mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser Jan Francke Juni 2013 Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid dat is waar het

Nadere informatie

Country factsheet - November 2014. Zweed

Country factsheet - November 2014. Zweed Country factsheet - November 2014 Zweed Wie Zweden zegt, zegt digitaal. En wie digitaal zegt, zegt e-commerce. Inderdaad, e-commerce maakt gewoonweg deel uit van de dagelijkse routine van de Zweed. De

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen De thuiswinkel markt monitor in het kort Betrouwbare marktcijfers online thuiswinkelmarkt; Onderzoek onder online webwinkels

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Wereldwijd E-Commerce Onderzoek 2001

Wereldwijd E-Commerce Onderzoek 2001 nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (0) 522 54 44 Fax (0) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Wereldwijd E-Commerce

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie