NIBE-SVV, Oefenexamen Europees betalingsverkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer

2 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de rekeninghouder betalingen incasseren. B. krijgt de rekeninghouder een vergoeding voor de creditrente. C. kan de rekeninghouder gebruik maken van de Overstapservice. 2. Van Vonderen vof levert zijn betaalopdrachten nog steeds via de post bij zijn bank aan. Hij ontvangt ook per post informatie over af- en bijschrijvingen op de rekening. Van Wonderen vof wil graag vlugger en goedkoper communiceren met zijn bank. Wat is voor Van Vonderen vof het meest efficiënte communicatiemiddel? A. Telefonisch bankieren. B. Internetbankieren. C. Elektronisch bankieren met een bankeigen systeem. 3. SEPA, de Single European Payments Area, is per 1 augustus 2014 voltooid voor wat de eurolanden betreft. Welk Nederlandse betaalproduct is sindsdien vervangen door de SEPA Credit Transfer? A. De periodieke overboeking. B. Doorlopende machtiging Algemeen. C. ideal. 4. Toezichthouders hebben tot taak het Nederlandse financiële stelsel scherp in de gaten te houden. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De wettelijke toezichthouders zijn DNB, de AFM en de NMa. Wat is het directe doel van dit wettelijk toezicht? A. De stabiliteit van en het vertrouwen in het financiële stelsel waarborgen. B. Mogelijk maken dat de overheid een rechtvaardig depositogarantiestelsel kan garanderen. C. Bereiken dat financiële ondernemingen in Nederland zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. NIBE-SVV,

3 5. Welke functie vervult Currence in het Nederlands betalingsverkeer? A. Eigenaar/licentiehouder van specifiek Nederlandse collectieve betaalproducten. B. Uitgever van creditcards van MasterCard en Visa in Nederland. C. Clearinginstelling voor het girale, binnenlandse betalingsverkeer. 6. Op grond van de antiwitwaswetgeving, de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), mag een bank GEEN nieuwe rekening openen zonder een geslaagd cliëntenonderzoek. Wanneer is een cliëntenonderzoek door de bank geslaagd? A. Als de bank de inventarisatiefase, de eerste fase van de openingsprocedure, succesvol heeft kunnen afronden. B. Als de bank de nieuwe zakelijke relatie en de eventuele vertegenwoordigers heeft kunnen identificeren en verifiëren. C. Als de bank een klantprofiel van de nieuwe relatie heeft kunnen opstellen en het risicoprofiel heeft kunnen inschatten. 7. Wat is een gevolg van SEPA voor het gebruik van de acceptgiro in het betalingsverkeer? A. Acceptgiro s moeten voortaan elektronisch betaald worden via ideal. B. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) moet voortaan in de opdracht worden vermeld. C. Acceptgiro s mogen voortaan ook voor internationale betalingen worden gebruikt. 8. Delicatessenspecialist Mare Mediterranea koopt dagelijks verswaren in bij leveranciers in binnen- en buitenland. De delicatessenspecialist ontvangt ook dagelijks binnenlandse en buitenlandse inkoopfacturen. Al deze facturen luiden in euro s. Welk betaalproduct is voor de delicatessenspecialist het meest geschikt voor betaling van de buitenlandse inkoopfacturen? A. ideal. B. SEPA Credit Transfer. C. De meervoudige betaalopdracht. NIBE-SVV,

4 9. Vera heeft zojuist getankt in België, even over de grens. Zij wil afrekenen bij de betaalautomaat die daar staat. Welk logo moet deze buitenlandse betaalautomaat voeren, als Vera wil afrekenen met haar Nederlandse bankpas? A. Het Maestrologo. B. Het Chipkniplogo. C. Het MasterCardlogo. 10. Miriam is een dagje naar Brussel. Zij wil geld opnemen en ontdekt een geldautomaat bij een Belgische bank. Hoe kan Miriam bij deze Belgische geldautomaat zonder kosten geld opnemen? A. Alleen met een creditcard, als op de geldautomaat het MasterCard- of Visalogo staat. B. Alleen met haar betaalpas, als op de geldautomaat het Maestro- of Cirruslogo staat. C. Zowel met haar betaalpas als met haar creditcard, als op de geldautomaat de juiste logo s staan. 11. House Ware bv bankiert bij de Holland Bank. Deze bv moet een GBP-bedrag met een waarde van EUR , overboeken naar een Engelse leverancier. House Ware bv boekt het verschuldigde bedrag over naar de GBP-rekening van de Engelse leverancier. Welke kosten mag de Holland Bank voor deze transactie aan House Ware bv in rekening brengen? A. Alleen omwisselkosten. B. Alleen transactiekosten. C. Zowel transactiekosten als omwisselkosten. 12. Rogier de Beste bestelt via internet bij een webwinkel in Italië een cd. Rogier wil deze aankoop betalen met zijn creditcard. Hij moet daarvoor bepaalde gegevens invoeren. Welke gegevens van de creditcard zijn NIET relevant voor deze transactie? A. De pincode. B. De vervaldatum. C. Het controlegetal. NIBE-SVV,

5 13. SEPA staat voor Single Euro Payments Area, de uniforme Europese betaalmarkt. Welke Europese instelling is bevoegd om voor deze uniforme betaalmarkt regels, standaarden en procedures te ontwikkelen? A. De Europese Centrale Bank (ECB). B. De European Payments Council (EPC). C. De Europese Commissie. 14. Wat is een verschil tussen de creditcardmaatschappijen American Express en Visa? A. Creditcards van American Express zijn rechtstreeks gekoppeld aan een betaalrekening; creditcards van Visa zijn dat NIET. B. Creditcards van American Express zijn charge cards zonder kredietfunctie; creditcards van Visa zijn revolving creditcards. C. Creditcards van Visa worden uitgegeven door banken die aangesloten zijn bij een creditcardmaatschappij; voor creditcards van American Express geldt dat NIET. 15. Welke producten voor internetbetaling bieden de Nederlandse banken aan? A. Alleen IDEAL en PayPal. B. Alleen IDEAL en creditcards. C. IDEAL, creditcards en PayPal. 16. Welk systeem is het meest geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere rekeninghouders van Nederlandse banken? A. TARGET2. B. EURO1. C. STEP Equens ontvangt van Groothandel Maas bv een batch met betaalopdrachten aan leveranciers. Op welk moment in de routing vraag Equens de debetbank om fiattering? A. Direct na ontvangst door Equens van de batch van Groothandel Maas bv. B. Vlak voordat Equens overgaat tot verwerking van de batch. C. Tegelijk met de informatieverstrekking door Equens aan de debetbank. NIBE-SVV,

6 18. Waarin verschilt de interbancaire verwerking van een gewone overboeking van die van een binnenlandse spoedbetaling? A. Bij een gewone overboeking ligt er één werkdag tussen de clearing en de settlement en bij een spoedbetaling NIET. B. Bij een gewone overboeking treedt Equens op als clearinginstelling en bij een spoedbetaling NIET. C. Bij een gewone overboeking wordt de rekening van de betaler pas na de settlement gedebiteerd en bij een spoedbetaling NIET. 19. Wat doet Equens als bij de verwerking van een batch met incasso-opdrachten blijkt dat een van de rekeningnummers is geblokkeerd? A. Equens stuurt de batch terug. B. Equens vraagt de debetbank om fiat. C. Equens verwerkt namens de debetbank een terugboekingsopdracht. 20. Wat is een kenmerk van kavelsettlement door Equens? A. Equens verzamelt overboekingsopdrachten in debetkavels, en incassoopdrachten in creditkavels. B. Equens verwerkt debetkavels vóór creditkavels. Zo vermijdt zij ongewenste saldotekorten. C. Equens verzamelt informatie voor debetbanken in debetkavels, en informatie voor creditbanken in creditkavels. 21. De Holland Bank stuurt een betaalopdracht ten gunste van de Bayerische Bank via TARGET2. TARGET2 plaatst de opdracht in een wachtrij. Wat is een mogelijke reden hiervoor? A. Settlement in TARGET2 vindt pas plaats aan het einde van de werkdag. B. De Holland Bank beschikt over onvoldoende dispositieruimte. C. De opdracht moet nog worden gefiatteerd door DNB. NIBE-SVV,

7 22. Clearingbank 1 stuurt een opdracht van EUR 10 miljoen naar Clearingbank 2 via EURO1. EURO1 stuurt de opdracht terug via SWIFT. Wat is een mogelijke oorzaak hiervan? A. Het bedrag is te hoog om via EURO1 te worden verwerkt. B. Clearingbank1 heeft onvoldoende dispositieruimte voor de opdracht. C. Uitvoering van de transactie leidt tot een overschrijding van de maximale creditstand van Clearingbank Welke eurobetalingen zijn in principe NIET geschikt voor verwerking via STEP2? A. Bulkbetalingen. B. Hoogwaardige betalingen. C. SEPA Credit Transfers. 24. Waarom heeft EBA de Single Obligation Structure ontwikkeld voor de deelnemers aan EURO1? A. Omdat deze deelnemers elkaar alleen de netto uitstaande bedragen verschuldigd zijn gedurende de werkdag. B. Omdat deze deelnemers GEEN systeemrisico lopen, aangezien hun betalingen in real time worden afgewikkeld. C. Omdat deze deelnemers verplicht zijn gebruik te maken van clearingbanken voor de afwikkeling van betalingen via EURO1. NIBE-SVV,

8 Antwoorden Europees betalingsverkeer 1. C 2. B 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B 9. A 10. B 11. C 12. A 13. B 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. C 20. A 21. B 22. C 23. B 24. A U dient 17 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

9 Feedback bij oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Antwoord A is onjuist. Particuliere rekeninghouders kunnen hun binnenkomende betalingen niet zelf regelen. Zij kunnen dus ook geen gebruik maken van incasso. Antwoord B is onjuist. De meeste banken verstrekken geen creditrentevergoeding aan zakelijke rekeninghouders. Antwoord C is juist. Zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders kunnen gebruikmaken van de gratis Overstapservice. 2. Antwoord A is onjuist. Telefonisch bankieren is vooral gericht op particuliere rekeninghouders. Voor zakelijke rekeninghouders is telefonisch bankieren niet efficiënt. Het systeem accepteert namelijk geen batches, wel individuele opdrachten. Antwoord B is juist. Internetbankieren is op dit moment de meest efficiënte oplossing voor een onderneming. Internetbankieren biedt de ondernemer namelijk de meeste mogelijkheden. Ook kan hij vanaf verschillende computers inloggen zonder daarvoor eerst extra software te hoeven installeren. Antwoord C is onjuist. Elektronisch bankieren met een bankeigen systeem voldoet in grote lijnen aan de wensen van een onderneming. Maar inmiddels bestaat er een modernere variant, waarvoor geen software hoeft te worden geïnstalleerd. 3. Antwoord A is juist. De periodieke overboeking is inderdaad per 1 augustus 2014 vervangen door de gestandaardiseerde SEPA Credit Transfer (SCT) of Europese overschrijving. Antwoord B is onjuist. Doorlopende machtiging Algemeen is een Nederlands incassoproduct en die producten worden vervangen door de SEPA Direct Debit (SDD). Antwoord C is onjuist. ideal is een Nederlandse betaalstandaard voor het afrekenen van online bestellingen via internetbankieren bij de eigen bank. ideal kan alleen in Nederland worden gebruikt. Daarom valt ideal buiten SEPA, maar voldoet wel aan de SEPA-standaarden. 4. Antwoord A is juist. Inderdaad. De wettelijke toezichthouders moeten ervoor zorgen dat de stabiliteit van en het vertrouwen in het financiële stelsel gehandhaafd blijft. Antwoord B is onjuist. Een rechtvaardig depositogarantiestelsel is goed voor het vertrouwen in spaarrekeningen. Maar dat is niet direct het doel van dit wettelijk toezicht. Antwoord C is onjuist. Het is van groot belang voor het vertrouwen in het betalingsverkeer dat financiële ondernemingen zich houden aan de wet- en regelgeving. Maar dat is niet direct het doel van dit wettelijk toezicht. 5. Antwoord A is juist. Currence is eigenaar en licentieverstrekker van collectieve betaalproducten die uitsluitend in Nederland gebruikt kunnen worden, zoals Acceptgiro, ideal en kansspelincasso. (dus niet van de SEPA-producten). Zolang deze binnenlandse producten in de markt blijven, is Currence eigenaar en licentieverstrekker. Antwoord B is onjuist. Creditcards van MasterCard en Visa worden in Nederland uitgegeven door banken die zijn aangesloten bij de creditcardmaatschappijen MasterCard en Visa Dat is zichtbaar doordat deze creditcards het logo van de creditcardmaatschappij hebben naast het eigen banklogo. NIBE-SVV,

10 Antwoord C is onjuist. Niet Currence, maar Equens vervult de rol van clearinginstelling voor binnenlandse, girale betalingen in Nederland. 6. Antwoord A is onjuist. In deze fase inventariseert de bankmedewerker de wensen en de behoeften van de kandidaat-rekeninghouder. Antwoord B is onjuist. Het is voor een geslaagd cliëntenonderzoek noodzakelijk dat de bank de klant heeft kunnen identificeren en verifiëren, maar alleen daardoor is het onderzoek zeker nog niet geslaagd. Antwoord C is juist. Een (standaard) cliëntenonderzoek is inderdaad geslaagd wanneer de bank, dankzij het cliëntenonderzoek, heeft kunnen inschatten welk risico zij met die (nieuwe) relatie loopt. En welke maatregelen zij moeten treffen om dat risico te beheersen. Dat is nodig om te voorkomen dat een rekeninghouder misbruik kan maken van het Nederlandse betalingsverkeer. 7. Antwoord A is onjuist. Elektronisch betalen is niet verplicht onder SEPA, dus ook niet voor acceptgirobetalingen. Antwoord B is juist. Binnenlandse betalingen met acceptgiro blijven mogelijk onder SEPA, als het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wordt vermeld. Antwoord C is onjuist. De acceptgiro is geen internationaal product geworden met de komst van SEPA. Het kan zijn functie behouden voor uitsluitend binnenlandse betalingen. De IBAN-Acceptgiro blijft tot 1 januari 2019 in gebruik. 8. Antwoord A is onjuist. ideal is niet geschikt voor buitenlandse factuurbetalingen want het is een standaardproduct dat de banken in Nederland gezamenlijk aanbieden. De banken van de andere SEPA-landen bieden dit betaalproduct niet aan. Antwoord B is juist. SEPA Credit Transfer of Europese overschrijving is geschikt voor enkelvoudige betaalopdrachten in euro naar 33 landen. Dit betaalproduct is gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden. Antwoord C is onjuist. De meervoudige betaalopdracht is niet geschikt voor buitenlandse factuurbetalingen. Het is namelijk een binnenlands betaalproduct. 9. Antwoord A is juist. Maestro is een internationaal label voor betaalpassen of debit cards; dus voor geld opnemen én betalen. Vera kan dan met haar Nederlandse bankpas betalen bij deze buitenlandse betaalautomaat. Antwoord B is onjuist. De Chipknip was een elektronische portemonnee die op de betaalpas is geïntegreerd. Vera kon er tot 2015 alleen in Nederland mee betalen. Antwoord C is onjuist. MasterCard is een internationaal label voor creditcards. 10. Antwoord A is onjuist. Creditcards kunnen inderdaad worden gebruikt voor geldopnames bij buitenlandse geldautomaten. Maar die geldopname is dan niet gratis. Antwoord B is juist. Inderdaad is het mogelijk om met een Nederlandse betaalpas te pinnen bij een buitenlandse geldautomaat. Maestro en Cirrus zijn namelijk internationale labels voor het gebruik van betaalpassen bij geldautomaten. Antwoord C is onjuist. In het buitenland kan inderdaad zowel met een creditcard als met een Nederlandse betaalpas geld worden opgenomen, mits deze hetzelfde logo voeren als de geldautomaat. Voor de creditcard moet dat het juiste creditcardlogo zijn (American Express, MasterCard of VISA). Voor de betaalpas moet dat het Cirrus- of Maestrologo zijn. Alleen... geldopnemen met een creditcard is niet gratis. NIBE-SVV,

11 11. Antwoord A is onjuist. Het betreft hier een overboeking in de nationale valuta van het Verenigd Koninkrijk, het Britse pond (GBP). En het VK is één van de EU-lidstaten waarvoor de EU-verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap geldt. Antwoord B is onjuist. Voor deze grensoverschrijdende transactie moet de Holland Bank hetzelfde tarief hanteren als voor een binnenlandse transactie. In een Europese Verordening is namelijk bepaald dat aanbieders van betaaldiensten voor overboekingen, incassobetalingen, geldopnames en pinbetalingen dezelfde tarieven in rekening moeten brengen, ongeacht of ze binnen de Europees Economische Ruimte grensoverschrijdend zijn of niet. Antwoord C is juist. Valutawisselkosten vallen niet onder de EU verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap. Die verordening betreft uitsluitend de transactiekosten van eurobetalingen en betalingen in de nationale valuta s van de EU-lidstaten 12. Antwoord A is juist. Inderdaad is het niet nodig de pincode te geven bij een creditcardbetaling via internet. Antwoord B is onjuist. Rogier moet voor deze transactie zeker de vervaldatum van zijn creditcard opgeven. Antwoord C is onjuist. Rogier kan voor deze transactie via internet worden gevraagd naar het controlegetal dat op de achterzijde van zijn creditcard staat (CCV-code). 13. Antwoord A is onjuist. De ECB is de centrale bank voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro. De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en dus van prijsstabiliteit in het eurogebied. Het eurogebied bestaat uit de zeventien landen van de Europese Unie die sinds 1999 de euro hebben ingevoerd. Antwoord B is juist. De European Payments Council (EPC) is een regelgevende en coördinerende instelling voor het betalingsverkeer. De ECP is opgericht door de Europese banken voor een concreet doel: om standaarden en procedures te ontwikkelen voor een uniforme Europese betaalmarkt. Antwoord C is onjuist. De Europese Commissie is een orgaan van de Europese Unie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen. Zij heeft ook het wettelijk kader gegeven met de Europese betaalrichtlijn (de Payment Services Directive, afgekort PSD). 14. Antwoord A is onjuist. Het omgekeerde is juist: voor creditcards van MasterCard en Visa geldt dat de uitgaven meestal afgeschreven worden van een betaalrekening van de creditcardhouder bij de bank. Want alleen deze creditcards zijn bank cards, dat wil zeggen dat zij worden uitgegeven door banken die aangesloten zijn bij creditcardmaatschappij MasterCard of Visa. Terwijl creditcards van American Express worden uitgegeven door de creditcardmaatschappij zelf: dat zijn algemene creditcards. Antwoord B is onjuist. Revolving creditcards zijn creditcards met doorlopende kredietfaciliteit. Deze worden veel gebruikt in de Verenigde Staten. Antwoord C is juist. Algemene creditcards worden uitgegeven door creditcardmaatschappijen als American Express. Bank cards zijn creditcards van banken die aangesloten zijn bij de creditcardmaatschappijen MasterCard en Visa. Hierbij staat het eigen banklogo naast het logo van MasterCard/Visa. NIBE-SVV,

12 15. Antwoord A is onjuist. Banken bieden meer producten voor internetbetalingen dan ideal alleen. PayPal is een niet-bancaire instelling die virtuele rekeningen aanbiedt. Antwoord B is juist. Dit zijn inderdaad twee producten die banken voor internetbetalingen aanbieden. Antwoord C is onjuist. PayPal is een niet-bancaire instelling die virtuele rekeningen aanbiedt. 16. Antwoord A is onjuist. TARGET2 is een settlementsysteem voor hoogwaardige betalingen en dus niet erg geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. Antwoord B is onjuist. EURO1 is een pan-europese clearingsysteem voor grootzakelijke betalingen. EURO1 is dus minder geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. Antwoord C is juist. STEP1 is bij uitstek geschikt voor de clearing van enkelvoudige betalingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. 17. Antwoord A is onjuist. Alleen als de batch ook de dag van aanlevering moet worden verwerkt, zal Equens de debetbank meteen die dag om fiat vragen. Antwoord B is juist. Voordat Equens overgaat tot verwerking van de aangeleverde batch, vraagt zij fiat aan de debetbank. Antwoord C is onjuist. Equens informeert de banken na afloop van de verwerking. Equens zal de debetbank uiteraard niet pas op dat moment om fiattering vragen. 18. Antwoord A is onjuist. Bij de meeste gewone overboekingen vinden clearing en settlement op dezelfde dag plaats. Antwoord B is juist. Equens treedt op als interbancaire clearinginstelling voor gewone overboekingen, maar niet voor spoedbetalingen. Antwoord C is onjuist. Bij een gewone overboeking wordt de rekening van de betaler, dus de debetbank, vóór settlement gedebiteerd. Na het ontvangen van de betaalinformatie en de settlement van de verschuldigde bedragen, gaat de creditbank over tot creditering (bijboeking van het bedrag) van de rekening van de ontvanger. 19. Antwoord A is onjuist. Equens verwerkt een batch met een geblokkeerd rekeningnummer. Antwoord B is onjuist. Equens vraagt geen fiat aan de debetbank voor het verwerken van een individuele incasso-opdracht. Antwoord C is juist. Equens verwerkt een terugboekingsopdracht, waarbij zij het rekeningnummer van de betaler en de ontvanger omwisselt. 20. Antwoord A is juist. Inderdaad verzamelt Equens overboekingsopdrachten in debetkavels en incasso-opdrachten in creditkavels. Antwoord B is onjuist. Equens maakt geen onderscheid in verwerkingstijdstippen van debet- en creditkavels. Antwoord C is onjuist. Equens maakt bij de informatieverstrekking aan debet- en creditbanken geen onderscheid tussen debet- en creditkavels. 21. Antwoord A is onjuist. Als de debetbank over voldoende dispositieruimte beschikt, vindt direct Settlement vindt in TARGET2 plaats. Antwoord B is juist. Als de debetbank over onvoldoende dispositieruimte beschikt, NIBE-SVV,

13 komt de betaling inderdaad in een wachtrij. Antwoord C is onjuist. DNB fiatteert geen opdrachten in TARGET Antwoord A is onjuist. EURO1 is in staat om betaalopdrachten van EUR 10 miljoen te verwerken. Antwoord B is onjuist. De dispositieruimte van clearingbank 1 is alleen van belang bij de settlement in TARGET2. Antwoord C is juist. Alle clearingbanken hebben een debet cap (ondergrens) en een credit cap (bovengrens) van EUR 1 miljard in EURO1 die gedurende de werkdag niet mag worden overschreden. 23. Antwoord A is onjuist. STEP2 is bij uitstek geschikt voor de verwerking van bulkbetalingen. Antwoord B is juist. STEP2 is in principe niet geschikt voor de verwerking van hoogwaardige betalingen. Die zijn namelijk meestal spoedeisend. Antwoord C is onjuist. STEP2 is geschikt voor de verwerking van SEPA Credit Transfers. 24. Antwoord A is juist. De deelnemers zijn elkaar inderdaad aan het einde van de dag alleen de netto uitstaande bedragen verschuldigd. Antwoord B is onjuist. Betalingen in EURO1 vinden niet in real time plaats, maar worden aan het einde van de dag definitief verrekend. Antwoord C is onjuist. Dit heeft niets te maken met één enkele betalingsverplichting. NIBE-SVV,

I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e

I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p b e t a l e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende vormen

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING?

SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING? Treasury management Ontwikkelingen in het Europees betalingsverkeer SEPA: AMBTELIJK GEDROCHT OF PRAKTISCHE ZEGENING? Steeds vaker vallen uitnodigingen in de bus voor seminars over SEPA. Ook verschijnen

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Samen sterker

Stap voor stap bankieren. Samen sterker Stap voor stap bankieren Samen sterker Belangrijke telefoonnummers Inhoudsopgave +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen.

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen. Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 december 2010 In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie