NIBE-SVV, Oefenexamen Europees betalingsverkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Europees betalingsverkeer"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Europees betalingsverkeer

2 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de rekeninghouder betalingen incasseren. B. krijgt de rekeninghouder een vergoeding voor de creditrente. C. kan de rekeninghouder gebruik maken van de Overstapservice. 2. Van Vonderen vof levert zijn betaalopdrachten nog steeds via de post bij zijn bank aan. Hij ontvangt ook per post informatie over af- en bijschrijvingen op de rekening. Van Wonderen vof wil graag vlugger en goedkoper communiceren met zijn bank. Wat is voor Van Vonderen vof het meest efficiënte communicatiemiddel? A. Telefonisch bankieren. B. Internetbankieren. C. Elektronisch bankieren met een bankeigen systeem. 3. SEPA, de Single European Payments Area, is per 1 augustus 2014 voltooid voor wat de eurolanden betreft. Welk Nederlandse betaalproduct is sindsdien vervangen door de SEPA Credit Transfer? A. De periodieke overboeking. B. Doorlopende machtiging Algemeen. C. ideal. 4. Toezichthouders hebben tot taak het Nederlandse financiële stelsel scherp in de gaten te houden. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De wettelijke toezichthouders zijn DNB, de AFM en de NMa. Wat is het directe doel van dit wettelijk toezicht? A. De stabiliteit van en het vertrouwen in het financiële stelsel waarborgen. B. Mogelijk maken dat de overheid een rechtvaardig depositogarantiestelsel kan garanderen. C. Bereiken dat financiële ondernemingen in Nederland zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. NIBE-SVV,

3 5. Welke functie vervult Currence in het Nederlands betalingsverkeer? A. Eigenaar/licentiehouder van specifiek Nederlandse collectieve betaalproducten. B. Uitgever van creditcards van MasterCard en Visa in Nederland. C. Clearinginstelling voor het girale, binnenlandse betalingsverkeer. 6. Op grond van de antiwitwaswetgeving, de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), mag een bank GEEN nieuwe rekening openen zonder een geslaagd cliëntenonderzoek. Wanneer is een cliëntenonderzoek door de bank geslaagd? A. Als de bank de inventarisatiefase, de eerste fase van de openingsprocedure, succesvol heeft kunnen afronden. B. Als de bank de nieuwe zakelijke relatie en de eventuele vertegenwoordigers heeft kunnen identificeren en verifiëren. C. Als de bank een klantprofiel van de nieuwe relatie heeft kunnen opstellen en het risicoprofiel heeft kunnen inschatten. 7. Wat is een gevolg van SEPA voor het gebruik van de acceptgiro in het betalingsverkeer? A. Acceptgiro s moeten voortaan elektronisch betaald worden via ideal. B. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) moet voortaan in de opdracht worden vermeld. C. Acceptgiro s mogen voortaan ook voor internationale betalingen worden gebruikt. 8. Delicatessenspecialist Mare Mediterranea koopt dagelijks verswaren in bij leveranciers in binnen- en buitenland. De delicatessenspecialist ontvangt ook dagelijks binnenlandse en buitenlandse inkoopfacturen. Al deze facturen luiden in euro s. Welk betaalproduct is voor de delicatessenspecialist het meest geschikt voor betaling van de buitenlandse inkoopfacturen? A. ideal. B. SEPA Credit Transfer. C. De meervoudige betaalopdracht. NIBE-SVV,

4 9. Vera heeft zojuist getankt in België, even over de grens. Zij wil afrekenen bij de betaalautomaat die daar staat. Welk logo moet deze buitenlandse betaalautomaat voeren, als Vera wil afrekenen met haar Nederlandse bankpas? A. Het Maestrologo. B. Het Chipkniplogo. C. Het MasterCardlogo. 10. Miriam is een dagje naar Brussel. Zij wil geld opnemen en ontdekt een geldautomaat bij een Belgische bank. Hoe kan Miriam bij deze Belgische geldautomaat zonder kosten geld opnemen? A. Alleen met een creditcard, als op de geldautomaat het MasterCard- of Visalogo staat. B. Alleen met haar betaalpas, als op de geldautomaat het Maestro- of Cirruslogo staat. C. Zowel met haar betaalpas als met haar creditcard, als op de geldautomaat de juiste logo s staan. 11. House Ware bv bankiert bij de Holland Bank. Deze bv moet een GBP-bedrag met een waarde van EUR , overboeken naar een Engelse leverancier. House Ware bv boekt het verschuldigde bedrag over naar de GBP-rekening van de Engelse leverancier. Welke kosten mag de Holland Bank voor deze transactie aan House Ware bv in rekening brengen? A. Alleen omwisselkosten. B. Alleen transactiekosten. C. Zowel transactiekosten als omwisselkosten. 12. Rogier de Beste bestelt via internet bij een webwinkel in Italië een cd. Rogier wil deze aankoop betalen met zijn creditcard. Hij moet daarvoor bepaalde gegevens invoeren. Welke gegevens van de creditcard zijn NIET relevant voor deze transactie? A. De pincode. B. De vervaldatum. C. Het controlegetal. NIBE-SVV,

5 13. SEPA staat voor Single Euro Payments Area, de uniforme Europese betaalmarkt. Welke Europese instelling is bevoegd om voor deze uniforme betaalmarkt regels, standaarden en procedures te ontwikkelen? A. De Europese Centrale Bank (ECB). B. De European Payments Council (EPC). C. De Europese Commissie. 14. Wat is een verschil tussen de creditcardmaatschappijen American Express en Visa? A. Creditcards van American Express zijn rechtstreeks gekoppeld aan een betaalrekening; creditcards van Visa zijn dat NIET. B. Creditcards van American Express zijn charge cards zonder kredietfunctie; creditcards van Visa zijn revolving creditcards. C. Creditcards van Visa worden uitgegeven door banken die aangesloten zijn bij een creditcardmaatschappij; voor creditcards van American Express geldt dat NIET. 15. Welke producten voor internetbetaling bieden de Nederlandse banken aan? A. Alleen IDEAL en PayPal. B. Alleen IDEAL en creditcards. C. IDEAL, creditcards en PayPal. 16. Welk systeem is het meest geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere rekeninghouders van Nederlandse banken? A. TARGET2. B. EURO1. C. STEP Equens ontvangt van Groothandel Maas bv een batch met betaalopdrachten aan leveranciers. Op welk moment in de routing vraag Equens de debetbank om fiattering? A. Direct na ontvangst door Equens van de batch van Groothandel Maas bv. B. Vlak voordat Equens overgaat tot verwerking van de batch. C. Tegelijk met de informatieverstrekking door Equens aan de debetbank. NIBE-SVV,

6 18. Waarin verschilt de interbancaire verwerking van een gewone overboeking van die van een binnenlandse spoedbetaling? A. Bij een gewone overboeking ligt er één werkdag tussen de clearing en de settlement en bij een spoedbetaling NIET. B. Bij een gewone overboeking treedt Equens op als clearinginstelling en bij een spoedbetaling NIET. C. Bij een gewone overboeking wordt de rekening van de betaler pas na de settlement gedebiteerd en bij een spoedbetaling NIET. 19. Wat doet Equens als bij de verwerking van een batch met incasso-opdrachten blijkt dat een van de rekeningnummers is geblokkeerd? A. Equens stuurt de batch terug. B. Equens vraagt de debetbank om fiat. C. Equens verwerkt namens de debetbank een terugboekingsopdracht. 20. Wat is een kenmerk van kavelsettlement door Equens? A. Equens verzamelt overboekingsopdrachten in debetkavels, en incassoopdrachten in creditkavels. B. Equens verwerkt debetkavels vóór creditkavels. Zo vermijdt zij ongewenste saldotekorten. C. Equens verzamelt informatie voor debetbanken in debetkavels, en informatie voor creditbanken in creditkavels. 21. De Holland Bank stuurt een betaalopdracht ten gunste van de Bayerische Bank via TARGET2. TARGET2 plaatst de opdracht in een wachtrij. Wat is een mogelijke reden hiervoor? A. Settlement in TARGET2 vindt pas plaats aan het einde van de werkdag. B. De Holland Bank beschikt over onvoldoende dispositieruimte. C. De opdracht moet nog worden gefiatteerd door DNB. NIBE-SVV,

7 22. Clearingbank 1 stuurt een opdracht van EUR 10 miljoen naar Clearingbank 2 via EURO1. EURO1 stuurt de opdracht terug via SWIFT. Wat is een mogelijke oorzaak hiervan? A. Het bedrag is te hoog om via EURO1 te worden verwerkt. B. Clearingbank1 heeft onvoldoende dispositieruimte voor de opdracht. C. Uitvoering van de transactie leidt tot een overschrijding van de maximale creditstand van Clearingbank Welke eurobetalingen zijn in principe NIET geschikt voor verwerking via STEP2? A. Bulkbetalingen. B. Hoogwaardige betalingen. C. SEPA Credit Transfers. 24. Waarom heeft EBA de Single Obligation Structure ontwikkeld voor de deelnemers aan EURO1? A. Omdat deze deelnemers elkaar alleen de netto uitstaande bedragen verschuldigd zijn gedurende de werkdag. B. Omdat deze deelnemers GEEN systeemrisico lopen, aangezien hun betalingen in real time worden afgewikkeld. C. Omdat deze deelnemers verplicht zijn gebruik te maken van clearingbanken voor de afwikkeling van betalingen via EURO1. NIBE-SVV,

8 Antwoorden Europees betalingsverkeer 1. C 2. B 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B 9. A 10. B 11. C 12. A 13. B 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. C 20. A 21. B 22. C 23. B 24. A U dient 17 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

9 Feedback bij oefenexamen Europees betalingsverkeer 1. Antwoord A is onjuist. Particuliere rekeninghouders kunnen hun binnenkomende betalingen niet zelf regelen. Zij kunnen dus ook geen gebruik maken van incasso. Antwoord B is onjuist. De meeste banken verstrekken geen creditrentevergoeding aan zakelijke rekeninghouders. Antwoord C is juist. Zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders kunnen gebruikmaken van de gratis Overstapservice. 2. Antwoord A is onjuist. Telefonisch bankieren is vooral gericht op particuliere rekeninghouders. Voor zakelijke rekeninghouders is telefonisch bankieren niet efficiënt. Het systeem accepteert namelijk geen batches, wel individuele opdrachten. Antwoord B is juist. Internetbankieren is op dit moment de meest efficiënte oplossing voor een onderneming. Internetbankieren biedt de ondernemer namelijk de meeste mogelijkheden. Ook kan hij vanaf verschillende computers inloggen zonder daarvoor eerst extra software te hoeven installeren. Antwoord C is onjuist. Elektronisch bankieren met een bankeigen systeem voldoet in grote lijnen aan de wensen van een onderneming. Maar inmiddels bestaat er een modernere variant, waarvoor geen software hoeft te worden geïnstalleerd. 3. Antwoord A is juist. De periodieke overboeking is inderdaad per 1 augustus 2014 vervangen door de gestandaardiseerde SEPA Credit Transfer (SCT) of Europese overschrijving. Antwoord B is onjuist. Doorlopende machtiging Algemeen is een Nederlands incassoproduct en die producten worden vervangen door de SEPA Direct Debit (SDD). Antwoord C is onjuist. ideal is een Nederlandse betaalstandaard voor het afrekenen van online bestellingen via internetbankieren bij de eigen bank. ideal kan alleen in Nederland worden gebruikt. Daarom valt ideal buiten SEPA, maar voldoet wel aan de SEPA-standaarden. 4. Antwoord A is juist. Inderdaad. De wettelijke toezichthouders moeten ervoor zorgen dat de stabiliteit van en het vertrouwen in het financiële stelsel gehandhaafd blijft. Antwoord B is onjuist. Een rechtvaardig depositogarantiestelsel is goed voor het vertrouwen in spaarrekeningen. Maar dat is niet direct het doel van dit wettelijk toezicht. Antwoord C is onjuist. Het is van groot belang voor het vertrouwen in het betalingsverkeer dat financiële ondernemingen zich houden aan de wet- en regelgeving. Maar dat is niet direct het doel van dit wettelijk toezicht. 5. Antwoord A is juist. Currence is eigenaar en licentieverstrekker van collectieve betaalproducten die uitsluitend in Nederland gebruikt kunnen worden, zoals Acceptgiro, ideal en kansspelincasso. (dus niet van de SEPA-producten). Zolang deze binnenlandse producten in de markt blijven, is Currence eigenaar en licentieverstrekker. Antwoord B is onjuist. Creditcards van MasterCard en Visa worden in Nederland uitgegeven door banken die zijn aangesloten bij de creditcardmaatschappijen MasterCard en Visa Dat is zichtbaar doordat deze creditcards het logo van de creditcardmaatschappij hebben naast het eigen banklogo. NIBE-SVV,

10 Antwoord C is onjuist. Niet Currence, maar Equens vervult de rol van clearinginstelling voor binnenlandse, girale betalingen in Nederland. 6. Antwoord A is onjuist. In deze fase inventariseert de bankmedewerker de wensen en de behoeften van de kandidaat-rekeninghouder. Antwoord B is onjuist. Het is voor een geslaagd cliëntenonderzoek noodzakelijk dat de bank de klant heeft kunnen identificeren en verifiëren, maar alleen daardoor is het onderzoek zeker nog niet geslaagd. Antwoord C is juist. Een (standaard) cliëntenonderzoek is inderdaad geslaagd wanneer de bank, dankzij het cliëntenonderzoek, heeft kunnen inschatten welk risico zij met die (nieuwe) relatie loopt. En welke maatregelen zij moeten treffen om dat risico te beheersen. Dat is nodig om te voorkomen dat een rekeninghouder misbruik kan maken van het Nederlandse betalingsverkeer. 7. Antwoord A is onjuist. Elektronisch betalen is niet verplicht onder SEPA, dus ook niet voor acceptgirobetalingen. Antwoord B is juist. Binnenlandse betalingen met acceptgiro blijven mogelijk onder SEPA, als het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wordt vermeld. Antwoord C is onjuist. De acceptgiro is geen internationaal product geworden met de komst van SEPA. Het kan zijn functie behouden voor uitsluitend binnenlandse betalingen. De IBAN-Acceptgiro blijft tot 1 januari 2019 in gebruik. 8. Antwoord A is onjuist. ideal is niet geschikt voor buitenlandse factuurbetalingen want het is een standaardproduct dat de banken in Nederland gezamenlijk aanbieden. De banken van de andere SEPA-landen bieden dit betaalproduct niet aan. Antwoord B is juist. SEPA Credit Transfer of Europese overschrijving is geschikt voor enkelvoudige betaalopdrachten in euro naar 33 landen. Dit betaalproduct is gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden. Antwoord C is onjuist. De meervoudige betaalopdracht is niet geschikt voor buitenlandse factuurbetalingen. Het is namelijk een binnenlands betaalproduct. 9. Antwoord A is juist. Maestro is een internationaal label voor betaalpassen of debit cards; dus voor geld opnemen én betalen. Vera kan dan met haar Nederlandse bankpas betalen bij deze buitenlandse betaalautomaat. Antwoord B is onjuist. De Chipknip was een elektronische portemonnee die op de betaalpas is geïntegreerd. Vera kon er tot 2015 alleen in Nederland mee betalen. Antwoord C is onjuist. MasterCard is een internationaal label voor creditcards. 10. Antwoord A is onjuist. Creditcards kunnen inderdaad worden gebruikt voor geldopnames bij buitenlandse geldautomaten. Maar die geldopname is dan niet gratis. Antwoord B is juist. Inderdaad is het mogelijk om met een Nederlandse betaalpas te pinnen bij een buitenlandse geldautomaat. Maestro en Cirrus zijn namelijk internationale labels voor het gebruik van betaalpassen bij geldautomaten. Antwoord C is onjuist. In het buitenland kan inderdaad zowel met een creditcard als met een Nederlandse betaalpas geld worden opgenomen, mits deze hetzelfde logo voeren als de geldautomaat. Voor de creditcard moet dat het juiste creditcardlogo zijn (American Express, MasterCard of VISA). Voor de betaalpas moet dat het Cirrus- of Maestrologo zijn. Alleen... geldopnemen met een creditcard is niet gratis. NIBE-SVV,

11 11. Antwoord A is onjuist. Het betreft hier een overboeking in de nationale valuta van het Verenigd Koninkrijk, het Britse pond (GBP). En het VK is één van de EU-lidstaten waarvoor de EU-verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap geldt. Antwoord B is onjuist. Voor deze grensoverschrijdende transactie moet de Holland Bank hetzelfde tarief hanteren als voor een binnenlandse transactie. In een Europese Verordening is namelijk bepaald dat aanbieders van betaaldiensten voor overboekingen, incassobetalingen, geldopnames en pinbetalingen dezelfde tarieven in rekening moeten brengen, ongeacht of ze binnen de Europees Economische Ruimte grensoverschrijdend zijn of niet. Antwoord C is juist. Valutawisselkosten vallen niet onder de EU verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap. Die verordening betreft uitsluitend de transactiekosten van eurobetalingen en betalingen in de nationale valuta s van de EU-lidstaten 12. Antwoord A is juist. Inderdaad is het niet nodig de pincode te geven bij een creditcardbetaling via internet. Antwoord B is onjuist. Rogier moet voor deze transactie zeker de vervaldatum van zijn creditcard opgeven. Antwoord C is onjuist. Rogier kan voor deze transactie via internet worden gevraagd naar het controlegetal dat op de achterzijde van zijn creditcard staat (CCV-code). 13. Antwoord A is onjuist. De ECB is de centrale bank voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro. De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en dus van prijsstabiliteit in het eurogebied. Het eurogebied bestaat uit de zeventien landen van de Europese Unie die sinds 1999 de euro hebben ingevoerd. Antwoord B is juist. De European Payments Council (EPC) is een regelgevende en coördinerende instelling voor het betalingsverkeer. De ECP is opgericht door de Europese banken voor een concreet doel: om standaarden en procedures te ontwikkelen voor een uniforme Europese betaalmarkt. Antwoord C is onjuist. De Europese Commissie is een orgaan van de Europese Unie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen. Zij heeft ook het wettelijk kader gegeven met de Europese betaalrichtlijn (de Payment Services Directive, afgekort PSD). 14. Antwoord A is onjuist. Het omgekeerde is juist: voor creditcards van MasterCard en Visa geldt dat de uitgaven meestal afgeschreven worden van een betaalrekening van de creditcardhouder bij de bank. Want alleen deze creditcards zijn bank cards, dat wil zeggen dat zij worden uitgegeven door banken die aangesloten zijn bij creditcardmaatschappij MasterCard of Visa. Terwijl creditcards van American Express worden uitgegeven door de creditcardmaatschappij zelf: dat zijn algemene creditcards. Antwoord B is onjuist. Revolving creditcards zijn creditcards met doorlopende kredietfaciliteit. Deze worden veel gebruikt in de Verenigde Staten. Antwoord C is juist. Algemene creditcards worden uitgegeven door creditcardmaatschappijen als American Express. Bank cards zijn creditcards van banken die aangesloten zijn bij de creditcardmaatschappijen MasterCard en Visa. Hierbij staat het eigen banklogo naast het logo van MasterCard/Visa. NIBE-SVV,

12 15. Antwoord A is onjuist. Banken bieden meer producten voor internetbetalingen dan ideal alleen. PayPal is een niet-bancaire instelling die virtuele rekeningen aanbiedt. Antwoord B is juist. Dit zijn inderdaad twee producten die banken voor internetbetalingen aanbieden. Antwoord C is onjuist. PayPal is een niet-bancaire instelling die virtuele rekeningen aanbiedt. 16. Antwoord A is onjuist. TARGET2 is een settlementsysteem voor hoogwaardige betalingen en dus niet erg geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. Antwoord B is onjuist. EURO1 is een pan-europese clearingsysteem voor grootzakelijke betalingen. EURO1 is dus minder geschikt voor de clearing van enkelvoudige overboekingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. Antwoord C is juist. STEP1 is bij uitstek geschikt voor de clearing van enkelvoudige betalingen tussen particuliere Nederlandse rekeninghouders. 17. Antwoord A is onjuist. Alleen als de batch ook de dag van aanlevering moet worden verwerkt, zal Equens de debetbank meteen die dag om fiat vragen. Antwoord B is juist. Voordat Equens overgaat tot verwerking van de aangeleverde batch, vraagt zij fiat aan de debetbank. Antwoord C is onjuist. Equens informeert de banken na afloop van de verwerking. Equens zal de debetbank uiteraard niet pas op dat moment om fiattering vragen. 18. Antwoord A is onjuist. Bij de meeste gewone overboekingen vinden clearing en settlement op dezelfde dag plaats. Antwoord B is juist. Equens treedt op als interbancaire clearinginstelling voor gewone overboekingen, maar niet voor spoedbetalingen. Antwoord C is onjuist. Bij een gewone overboeking wordt de rekening van de betaler, dus de debetbank, vóór settlement gedebiteerd. Na het ontvangen van de betaalinformatie en de settlement van de verschuldigde bedragen, gaat de creditbank over tot creditering (bijboeking van het bedrag) van de rekening van de ontvanger. 19. Antwoord A is onjuist. Equens verwerkt een batch met een geblokkeerd rekeningnummer. Antwoord B is onjuist. Equens vraagt geen fiat aan de debetbank voor het verwerken van een individuele incasso-opdracht. Antwoord C is juist. Equens verwerkt een terugboekingsopdracht, waarbij zij het rekeningnummer van de betaler en de ontvanger omwisselt. 20. Antwoord A is juist. Inderdaad verzamelt Equens overboekingsopdrachten in debetkavels en incasso-opdrachten in creditkavels. Antwoord B is onjuist. Equens maakt geen onderscheid in verwerkingstijdstippen van debet- en creditkavels. Antwoord C is onjuist. Equens maakt bij de informatieverstrekking aan debet- en creditbanken geen onderscheid tussen debet- en creditkavels. 21. Antwoord A is onjuist. Als de debetbank over voldoende dispositieruimte beschikt, vindt direct Settlement vindt in TARGET2 plaats. Antwoord B is juist. Als de debetbank over onvoldoende dispositieruimte beschikt, NIBE-SVV,

13 komt de betaling inderdaad in een wachtrij. Antwoord C is onjuist. DNB fiatteert geen opdrachten in TARGET Antwoord A is onjuist. EURO1 is in staat om betaalopdrachten van EUR 10 miljoen te verwerken. Antwoord B is onjuist. De dispositieruimte van clearingbank 1 is alleen van belang bij de settlement in TARGET2. Antwoord C is juist. Alle clearingbanken hebben een debet cap (ondergrens) en een credit cap (bovengrens) van EUR 1 miljard in EURO1 die gedurende de werkdag niet mag worden overschreden. 23. Antwoord A is onjuist. STEP2 is bij uitstek geschikt voor de verwerking van bulkbetalingen. Antwoord B is juist. STEP2 is in principe niet geschikt voor de verwerking van hoogwaardige betalingen. Die zijn namelijk meestal spoedeisend. Antwoord C is onjuist. STEP2 is geschikt voor de verwerking van SEPA Credit Transfers. 24. Antwoord A is juist. De deelnemers zijn elkaar inderdaad aan het einde van de dag alleen de netto uitstaande bedragen verschuldigd. Antwoord B is onjuist. Betalingen in EURO1 vinden niet in real time plaats, maar worden aan het einde van de dag definitief verrekend. Antwoord C is onjuist. Dit heeft niets te maken met één enkele betalingsverplichting. NIBE-SVV,

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER

NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER NIBE-SVV, 2012 OEFENEXAMEN EUROPEES BETALINGSVERKEER 1. Welke bewering over de zakelijke en particuliere betaalrekening is JUIST? Zowel bij de zakelijke als bij de particuliere betaalrekening A. kan de

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2016 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave 1. Onderwerp en voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening 2.1. Waarvoor kunnen u

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

11,50 excl. BTW per afschrift

11,50 excl. BTW per afschrift Tarievenoverzicht Betalingsverkeer Zakelijk Staal Rekening Zakelijk Euro Vreemde Valuta Rekening Zakelijk Pakketprijs Transactiekosten Zie overzicht Zie overzicht Betaalpas Zie betaalpas n.v.t. Creditcard

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon.

Betalen in Europa Grenzeloos. Gemakkelijk. Gewoon. Betalen in Europa Wat zijn de nieuwe SEPA betaalmiddelen? Hoe gebruikt u de SEPA betaalmiddelen? Wat is IBAN en BIC? Grenzeloos betalen binnen Europa! Alle betalingen in Europa op dezelfde manier. Dat

Nadere informatie

Eén Europees betaalgebied op komst

Eén Europees betaalgebied op komst Vanaf 1 januari 2008 zal het betalingsverkeer in Europa veranderen. Niet van de één op de andere dag, zoals toen de euro in 2002 de nationale valuta verving, maar geleidelijk. Vanaf 1 januari 2008 moet

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN Februari 2013 INHOUD Het onderwerp SEPA staat hoog op de zakelijke agenda s van 2013. Op 1 februari 2014 moeten alle organisaties namelijk voldoen aan de SEPA standaarden

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017 Voorwaarden Betalen Moneyou Go September 2017 Algemeen Moneyou B.V. - heet in deze voorwaarden ook Moneyou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Op 28 januari 2008 is de gemeenschappelijke eurobetaalruimte sepa van start gegaan met de introductie van de sepa- overschrijving. In de eerste

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk betalen staat de volgende informatie: De tarieven van uw betalingen binnen en buiten Europa. De rentes. De verwerking van betalingen.

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Te rapporteren betalingstransacties: Betalingstransacties aan tegenpartijen worden geïnitieerd door niet-mfi s of door betalingsdienstaanbieders

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure vindt u alle tarieven voor zakelijke rekeninghouders. Zo weet

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.5 mei 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten introductie en migratie... 7 1.2 Overzicht

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 3247 NL April 2016 Inhoudsopgave bij de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden?

Nadere informatie

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer functioneert goed en is efficiënt, vinden consumenten en zakelijke gebruikers. De efficiëntie van

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017 Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 6,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e

I n l e i d i n g C h a r t a a l g e l d E l e k t r o n i s c h g e l d G i r a a l g e l d 1. C h a r ta a l G E l d d i s p o s i t i e I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p b e t a l e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende vormen

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2017 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence

De overgang op SEPA. Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence De overgang op SEPA door Nederlandse Vereniging van Banken De Nederlandsche Bank Currence Versie 3.4 oktober 2007 MET WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE MOB-VERGADERING VAN 23 MEI 2007 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren September 2018 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer November 2015 Introductie Staalbankiers scherpt haar private banking strategie verder aan met een nadrukkelijke focus op haar kernactiviteiten vermogensbeheer

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2018 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket Rabo BasisPakket Rabo TotaalPakket Rabo RiantPakket met Rabo WereldPas

Nadere informatie

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa

SEPA. single euro payments area. Gemakkelijker betalen in Europa SEPA single euro payments area Gemakkelijker betalen in Europa Inhoud Inleiding 1. SEPA de Europese invalshoek Waarom Europees betalingsverkeer? Gelijke standaarden en regels Hoeveel landen doen mee? Wat

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar. Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Bijdrage Ineke Bussemaker

Bijdrage Ineke Bussemaker Bijdrage Ineke Bussemaker Overgang naar SEPA Samenwerking tussen bedrijven en banken Ineke Bussemaker voorzitter Stuurgroep SEPA 6 december 2012 Migratie naar SEPA nog weinig tijd Einddatum: 1-2-2014 Wat

Nadere informatie

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA?

Scoren met SEPA! Inleiding 1. Wat is SEPA? Scoren met SEPA! Speech van Jacqueline Rijsdijk Directeur Divisie Betalingsverkeer & voorzitter van de Afstemgroep SEPA Nederland t.g.v. Kick off SEPA Platform voor de Publieke Sector, 16 juni 2008 -Alleen

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA)

Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Single Euro Payments Area (SEPA) Het is tijd voor de Rabobank. Januari 2008 Introductie Wij staan aan de vooravond van de komst van één Europese betaalmarkt: SEPA, de Single Euro Payments

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij

Nadere informatie

Elke rechtspersoon die door de Oude Bank als onderdeel wordt aangemerkt van het concern, waarvan ook de Oude Bank een onderdeel is.

Elke rechtspersoon die door de Oude Bank als onderdeel wordt aangemerkt van het concern, waarvan ook de Oude Bank een onderdeel is. 2010 1. Definities Aaanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank ter beschikking gestelde Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice. Regelgeving

Algemene Voorwaarden Overstapservice. Regelgeving Algemene Voorwaarden Overstapservice Regelgeving Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie