Financiële Markten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten 1"

Transcriptie

1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Samenvatting boek Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Inleiding Financiële markten 1 Inhoud H1. Directe, semi directe en indirecte financiering... 7 Inleiding Inventarisatie van de macro economische vermogensposities Financiële activa Risicoprofiel Liquiditeitsprofiel Financieringskanalen Directe financiering Semi directe financiering Indirecte financiering Schaduwbankieren Optimale organisatie van het financiële systeem H2 financiële markten Inleiding Financiële markten en beleggers Typologie van financiële markten Primaire en secundaire financiële markten Geld en kapitaalmarkten Beurs en buitenbeursmarkten Vloerhandel versus schemerhandel Gereglementeerde versus niet gereglementeerde markten Bilaterale versus multilaterale handelsomgeving Prijs en ordergedreven markten Contantmarkten versus markten voor afgeleide financiële producten Markten voor leningen en markten voor effecten Nationale en internationale financiële markten Open en gesloten markten Markten met zwakke, half sterke en sterke marktefficiëntie Rol van financiële markten Prijsbepaling

4 2.3.2 Verschaffen van liquiditeit Beperken van zoek en informatiekosten Risicotransfers H3. Financiële instellingen De rol van financiële intermediairs De financiële intermediairs Indeling Kredietinstellingen Financiële instellingen Overige financiële ondernemingen H4. De rol van de kredietinstellingen in het betalingsverkeer Geld Chartaal geld Giraal geld De geldhoeveelheid Het proces van geldcreatie Het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied Betalingswijzen Traditionele betalingswijzen Moderne betalingswijzen Betalingsdiensten in cijfers Achter de schermen H5. Sturing van het financiële systeem Europese eenmaking Het Eurosysteem en de Europese centrale bank Het monetaire beleidsinstrumentarium Reserveverplichtingen Open markt transacties Permanente faciliteiten Transmissiekanalen De financiële crisis en onconventionele monetaire politiek H6. Bescherming van het financiële systeem Het beschermingssysteem en de financiële crisis van : de getrokken lessen Enkele feiten

5 6.1.2 De vraag naar structurele maatregelen Alsof één crisis niet genoeg was: de Europese schuldencrisis Internationale regelgevende organisaties De Financial Stability Board Het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Andere internationale standard setting bodies Van een Belgische naar een Europese toezichtstructuur Bescherming tegen het falen van kredietinstellingen Lender of the last resort Depositiegarantiestelsels Kapitaalvereisten Andere risico s Bescherming tegen het falen van financiële markten De prospectusverplichting Kennisgevingsverplichting Misbruik van voorkennis Consumentenbescherming via MIFID Bescherming van het betalingssysteem H8. Private segmenten op korte termijn Zichtrekeningen Van spaarboekje naar spaar(deposito)rekening De gereglementeerde spaarrekening De niet gereglementeerde spaarrekening Ethische spaarrekeningen Voorhuwelijkssparen Termijnrekeningen Slapende rekeningen H9. Schatkistcertificaten Inleiding: evolutie van de Belgische overheidsschuld Schatkistcertificaten (treasury certificates) De primaire markt De concurrerende ronde Het niet competitieve bod De secundaire markt

6 9.5 Het korps van de primary en de recognized dealers Een alternatieve quotering H10. De markt voor andere KT effecten Het Belgische commercial paper: thesaurie en depositobewijzen Product Markt Schatkistbons H11. Klassieke interbankenleningen Afbakening en ontstaan vd interbankenmarkt Segmenten De interbancaire rentevoeten De transactierenten De ankerrentevoeten Relatie met andere segmenten in de geldmarkt Bankieren zonder rente H12. Repurchase agreements (repo) Productomschrijving Gebruik Quotering van de repo H16. Obligaties Obligaties: begripsafbakening De emittent (en zijn rating) Het bedrag van de uitgifte De nominale rente De looptijd De terugbetalingsprijs De uitgifteprijs inschrijvingsprijs Een Smörgåsbord van nog andere obligaties Segmentatie vd obligatiemarkten De markt van overheidsobligaties De publieke emissies door bedrijven Beleggen in schuldvorderingen De Euro obligatiemarkt H17. Aandelen

7 17.1 Aandelen en hun kenmerken Bijwonen van de algemene vergadering en stemrecht Het voorkeurrecht Recht op dividend Ontvangen van eventuele bonusaandelen Recht om bijkomende aandelen te ontvangen bij een aandelensplitsing Aandelen of IDR s Openbare uitgifte van aandelen Motieven Vormen Begeleidende banken Prijsbepaling van nieuw uitgegeven aandelen De verdeling van de aandelen Cijfers De secundaire markt voor aandelen Koersvorming en verhandeling op Euronext Circuit breakers Wanneer de marktprijs van een aandeel onder een bepaalde bodemkoers valt, wordt de handel gedurende een bepaalde tijd stilgelegd. Doel: De vrije markt of the wild, wild west? H18. Collectieve beleggingsinstrumenten Begrip en voordelen Typologie van ICB s Typologie op basis van de aangesproken beleggers Indeling op basis van de juridische structuur Indeling op basis van de beleggingspolitiek Wegwijs in de ICB s Transparantie De inventarisatiewaarde Kwaliteitsbeoordelingen Distributie Kosten Hoofdlijnen van ICB fiscaliteit Een concurrent van de ICB s: verzekeringsfondsen Verzekeringen

8 H20. Termijncontracten en futures Termijncontracten Een variantie op het termijncontract: de range forward De forward rate agreement De futures H21. Swaps H22. Opties Plain vanilla opties Index participation units, mini s, ETF s en trackers

9 H1. Directe, semi directe en indirecte financiering Inleiding # spelers in de macro economie: Gezinnen (of particulieren) Ondernemingen (of niet financiële vennootschappen) Overheid Buitenland Financiële vermogensposities: Gezinnen: positieve netto financiële vermogenspositie financiering van bedrijven, overheid en buitenland Vermogen wordt aangehouden via diverse financiële activa (bank fungeert als go between ) Ontstaan van financiële activa: Directe of semi directe financiering (via financiële markten) Indirecte financiering (via financiële instellingen) Schaduwbankieren 1.1 Inventarisatie van de macro economische vermogensposities Consumptie krediet Gezinnen die leningen aangaan om hun huidige consumptie boven het niveau van hun inkomen te tillen. Hypothecaire krediet Idem maar dan om een woning aan te schaffen. Totaal vermogen vd gezinnen : Financieel (roerend) vermogen Niet financieel (onroerend) vermogen Aangegane schulden = Netto vermogenspositie vd gezinnen Investeringskrediet Lening aangegaan door bedrijven om projecten te financieren. Kaskrediet Lening aangaan door bedrijven om tijdelijke kastekorten te overbruggen. Verdeling vh wereldvermogen zeer ongelijk!! wereldvermogen bevat enkel de financiële en niet financiele vermogens van particulieren (geen commercieel vastgoed en infrastructuur) World Built Index van EC Harris bevat hoofdzakelijk vastgoed 7

10 1.2 Financiële activa Financiële stromen: financiële transfers van partijen met een financieringsbehoefte naar economische agenten met een financieringstekort economische efficiën e vergroot Fund transfer Risk transfer (risico s worden doorgeschoven en gedeeld) Directe en semi directe financiering Financiële transfers ( financiële stromen van partijen met een financieringsbehoefte naar economische agenten met een financieringstekort) op een directe wijze gerealiseerd via financiële markten. Dus een rechtstreekse financiering tussen behoevende en spaarder. Indirecte financiering Financiële transfers gerealiseerd via financiële tussenpersonen. Intercompany loan In het bedrijfsleven kan een dochteronderneming rechtstreeks van de moederonderneming lenen waardoor er binnen een multinationale onderneming een interne financiële markt ontstaat. Emittent(issuer) Uitgever van financiële activa Belegger (investor) Stelt financiële middelen ter beschikking (koopt de financiële activa) Vb. Jan gaat een lening aan bij ING o ING is de belegger o Jan is de emittent Activa Bezittingen die een bepaalde waarde hebben in het ruilproces. De waarde van reële activa (goud, wagen, schilderij, huizen,..) worden bepaald door fysische eigenschappen. Financiële activa (financial assets, financial instruments, securities) Doen een juridisch recht ontstaan op een toekomstig financieel voordeel. Financiële activa kunnen al dan niet door een effect worden vertegenwoordigd. Onder een effect verstaat men alle al dan niet verhandelbare beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, rechten van een deelneming in een beleggingsfonds, vastgoedcertificaten en afgeleide producten. (geld en gelddeposito s zijn evenzeer financiële activa maar worden niet al effecten erkend) Financieel instrument/activum Elk instrument/activum dat een claim doet ontstaan op de toekomstige kasstromen. 8

11 Geld (cash) Worden ook beschouwd als financieel activum maar andere financiële activa zijn vanuit beleggingsstandpunt aantrekkelijker omdat zij opbrengsten genereren (aandelen, obligaties, spaarboekjes, kasbons, beleggingsfondsen,..) Financiële activa verschillen van elkaar inzake: risicoprofiel tussentijdse realiseerbaarheid (liquiditeitsprofiel) Beide aspecten bepalen in hoge mate de vergoeding die een financieel product biedt. (hoger risico en lage liquiditeit financiële compensatie= risicopremie en/of liquiditeitspremie) Risicoprofiel Aandelen Vertegenwoordigen het risicodragend kapitaal van een onderneming. Bij de oprichting van een onderneming vertegenwoordigen zij volledig het eigen vermogen. Dus wanneer een onderneming winst boekt dan stijgt het eigen vermogen en dus ook de aandelen, wanneer de onderneming verlies boekt, dan daalt het eigen vermogen en dus ook de aandelen. Aandelen geven recht op een variabele residuele vergoeding, het dividend, deze zal enkel worden uitgekeerd als de onderneming winst realiseert. (bevoorrechte of preferent aandelen geven in geval de onderneming winst maakt recht op een vast dividend) Leningen, obligaties, kasbons,.. Financieringsbronnen die het vreemd vermogen van de behoeftige spijzen. In geval van faillissement van de ontlener zal de financier voor de verstrekkers van het eigen vermogen worden terugbetaald. Zij geven de houder gedurende een bepaalde periode recht op een vaste beperkte vergoeding, de interestvergoeding. Zij krijgen dan ook vaak de naam vastrentende effecten (fixed income securities) Risico wordt vaak gemeten aan de hand van voladiteit vd rendementen. hoe hoger de voladiteit, hoe meer afwijkingen vh verwachte rendement en hoe meer risico Stel: activum heeft een rendement van 6% in hoogconjunctuur, 3% in normaal conjunctuur en 3% in laagconjunctuur gelijke kans op hoog normaal en laagconjunctuur verwacht (gemiddeld) rendement is 2% afwijkingen vh verwacht rendement kwadrateren en optellen (anders zouden ze elkaar opheffen) = variantie vd rendementen vierkantswortel van de variantie = standaardafwijking vh verwacht rendement Liquiditeitsprofiel Liquiditeit Impliceert dat een financieel activum op een willekeurig moment in de tijd snel en zonder al te veel moeite in kosten terug naar geld kan worden omgezet. Termijndeposito s en spaarboekjes benaderen de perfect moneyness, zij worden ook quasi geld of near money genoemd. Die moeten eerst worden omgezet in geld om beschikbaar te zijn. Spaarboekje: hoge liquiditeit 9

12 Termijnrekening: lage liquiditeit Vermindering in liquiditeit wordt financieel gecompenseerd (hogere rentevergoeding) Negotiable orders of withdrawal (NOW) = tussenvorm: het zijn in principe termijnrekeningen maar de bank staat toe dat de houder er toch rechtstreeks betalingen van kan doen. Betalingsinstrument (eigenschap van geld) dat tegelijk een interestvergoeding opbrengt ( eigenschap van quasi geld) Reglementering (Regulation Q) omzeild in de VS (stelde dat zichtrekeningen geen intrest mochten opleveren ) Blue chip companies Aandelen van grote ondernemingen, worden quasi continu verhandeld. Mid en small caps Aandelen van middelgrote en kleinere ondernemingen, hierin is de handel beperkter. Impliciete transactiekost Bij grote verkooporders kan er een overaanbod gecreëerd worden neerwaartse prijsdruk Proxies voor liquiditiet Variabelen die de graad van liquiditeit van een markt proberen te benaderen. Tijdspanne die nodig is voor de verkoop vh effect tegen de volledige marktwaarde Bedrag vd bied laat marge (bid ask spread) De bid is de koers waartegen een financiële tussenpersoon het effect wil aankopen (aankoopkoers) en de klant het effect verkoopt, de ask is de koers waartegen de financiële tussenpersoon het effect wil verkopen (verkoopkoers) en waartegen de klant koopt. Het verschil tussen beiden is de bid ask spread. Aankoopkoers altijd lager dan de verkoopkoers (laag kopen, hoog verkopen) Voor de klant vd financiele tussenpersoon is (de helft vd) bid ask spread een transactiekost Lage bid ask spread: hoge liquiditeit (kan snel terug verkocht worden) Marktdiepte (market depth) Gemeten ahv een liquiditeitsratio (= verhouding tussen het handelsvolume (uitgedrukt in waarde of aantallen) gedurende een bepaalde tijdsperiode en de absolute prijsverandering.) Geeft weer in hoeverre de markt in staat is om orders te verwerken zonder grote veranderingen in de prijs te veroorzaken Verhandelde volume (in marktwaarde of #transacties) Grootte van de onderneming gemeten ahv marktkapitalisatie (= marktwaarde ve aandeel vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen) grote ondernemingen zijn meer liquide Free float = aantal of proportie vrij verhandelbare aandelen (bij de beursgang blijft vaak een deel vd aandelen in handen van de overheid, moedermaatschappij of familiale aandeelhouders) Hoe groter de free float, hoe meer liquide een aandeel 10

13 Verplicht aandeelhouders hun belang in de onderneming publiek te maken (free float= aantal aandelen waarvoor geen melding is gemaakt) Gemiddelde verblijftijd van een aandeel in een portefeuille Wordt berekend obv de free float (uitgedrukt in termen van marktkapitalisatie) op het verhandelde volume van een bepaald jaar. ( een ratio van 1 wil zeggen dat het 1 jaar duurt vooraleer alle vrij verhandelbare aandelen 1 keer werden verhandeld) Belang liquiditeit: Ondernemingen met een te kleine free float en geen garantie van de liquiditeit ve aandeel niet gegeerd voor grote beleggers Aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard worden vaak genegeerd Aandelen met een gebrek aan liquiditeit worden ook vaak genegeerd Liquiditeit is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren ve financiële markt 1.3 Financieringskanalen Directe en semi directe financiering via financiële markten Bv. Aandelen of obligaties Indirecte financiering via een financiële tussenpersoon Bv. Kredietverlening Schaduwbankieren kredietverlening buiten het traditioneel bankkanaal bv. Kredieten die oorspronkelijk door banken werden uitgegeven worden later doorverkocht aan beleggers (beleggers worden kredietverschaffers) Directe financiering Financiering via een financiële markt Ouders kinderen niet georganiseerde informele financiële markt Moeder dochteronderneming interne financiële markt binnen multinationale onderneming (intercompany loan) Kind en dochteronderneming: emittent Ouders en moederonderneming: belegger Oprichting vennootschap (bv. Bvba) Onderneming: emittent Aandeelhouders: belegger 11

14 1.3.2 Semi directe financiering De emissie van financiële instrumenten zoals overheidsobligaties of aandelen,.. zijn in principe vb. van directe financiering, maar omdat hierbij financiële tussenpersonen optreden die de ontlener adviseren of de uiteindelijke inzameling of fondsen praktisch realiseren spreken we over semi directe financiering. Financiële tussenpersoon Treedt op voor rekening van de emittent en zal hiervoor een vergoeding, een fee, krijgen. (fee business) Underwriting Klanten bijstaan bij het uitgeven van effecten, de underwriter is de tussenpersoon die vers kapitaal plaatst. Broker Verhandelt financiële activa voor rekening van een klant. (effectenmakelaar) Verschillende manieren om kopers en verkopers bij elkaar te brengen: Voice brokerage: o Telefoon als communicatiemiddel: grotere bedragen o Elektronische handelsplatformen: kleinere bedragen Dealer Verhandelt financiële activa voor eigen rekening. Zij vervullen soms de rol van liquiditeitsverschaffer of liquidity provider, wordt door de onderneming aangesteld om de koers van haar aandeel te ondersteunen en te zorgen dat er altijd transacties mogelijk zijn. Deze dealers nemen de verplichting op zich om voor een bepaald aandeel permanent bied en laat koersen te afficheren. (kan heel nuttig zijn voor minder liquide effecten). Broker dealer Combinatie van de 2 types bij 1 financiële tussenpersoon. Maar hierbij is wel vereist dat er een chinese wall tussen beide activiteiten staat. (= scheiding van bevoegdheden en informatieverstrekking binnen bedrijven of overheidsorganen) Business angel netwerk (netwerk voor grootinvesteerders) Wanneer de tussenpersoon geen financiële tussenpersoon is maar een business angel. Zij brengen vermogende ondernemers in contact met jonge ondernemingen. De angels kunnen dan de groeiende ondernemingen helpen door participaties in het aandelenkapitaal ( = venture capital ) en door het toestaan van leningen en geven van advies. Crowdfunding Project wordt gefinancierd dmv kleine bijdragen van vele particulieren Systeem van giften (waartegenover een beloning in natura staat bv. Cd) Gewone lening Kopen ve aandeel 12

15 Gelden worden vaak verzameld via een website en overgedragen naar de ondernemer wanneer het volledige bedrag verzameld is. Openbare emissie private emissie (onderscheid wat de verplichtingen vd emittent betreft) Openbare emissie: Onder toezicht van een toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, FSMA Dient prospectus en alle reclame en berichten die verspreid worden vooraf goed te keuren Prospectus: document dat alle nodige gegevens bevat die het publiek in staat moet stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging Uitzonderingen zonder prospectus: Aandelen verkocht aan personeelsleden (verkorte prospectus: document met informatie mbt aantal en aard vd aandelen + voorwaarden en redenen vh aanbod) Op Alternext, een marktsegment van de NYSE Euronext (wel offering circular, die niet door de overheid goedgekeurd dient te worden) Opm: reclamecampagne dient goedgekeurd te worden bij uitgifte van ICB s maar niet bij obligaties Nadelen directe en semi directe financiering: Moral hazard: gedrag van een verzekerde wijzigt: zal zich risicovoller gedragen Informatie asymmetrie: verschil in kennis tussen aanvrager vd financiering en de bankier die op basis vd kredietbeoordeling een beslissing neemt Indirecte financiering Financiering via een financiële tussenpersoon Deze tussenpersoon onderscheidt zich van brokers en dealers doordat zij zelf posities inneemt. Zij ontlenen in eigen naam en voor eigen rekening fondsen van de uiteindelijke beleggers, de aldus samengebrachte middelen worden op hun beurt weer uitgeleend aan uiteindelijke kredietnemers. Kredietinstellingen: ontvangen deposito s en gebruiken deze middelen om kredieten te verlenen ICB s (instellingen voor collectieve belegging): geven deelbewijzen uit, waarop ingetekend wordt door de uiteindelijke beleggers, de ingezamelde middelen worden belegd in (meestal) financiële activa zoals beschreven in de statuten vh fonds (waarde vd deelbewijzen schommelt in functie vd koersontwikkeling vd financiële activa) Openbaar spaarwezen Schaduwbankieren Het systeem van kredietintermediatie via entiteiten en activiteiten buiten het reguliere bankwezen. Kenmerken: Transformatie van deposito s in kredieten Looptijdtransformatie Liquiditeitstransformatie 13

16 Omvang wordt gemeten ahv alle financiële instellingen met uitzondering van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Entiteiten die bijzondere aandacht verdienen: Special purpose vehicles (worden in effectiseringstransacties gebruikt) Geldmarktfondsen Exchange traded funds (financiële ondernemingen die krediet en kredietgaranties vertrekken of die liquiditeits en looptijdtransformatie doen zonder een bankstatuut te hebben en verzekerings en herverzekeringsmaatschappijen die krediet gerelateerde producten uitgeven) 1.4 Optimale organisatie van het financiële systeem Analyse vh financieel systeem: 1) Efficiëntie vh systeem 2) Financiële stabiliteit dat het systeem met zich meebrengt 3) Mogelijkheden om via monetaire politiek op de economie in te grijpen o Efficiëntie vh systeem In welke mate slaagt een financieel systeem er in de financiële risico s te heralloceren? Cross sectionele risicoherallocatie: Risico s worden zo verdeeld dat personen meer of minder risico kunnen nemen wanneer ze dit wensen. Financiële markten bieden hierbij meer mogelijkheden dan financiële instellingen. Effecten met # risicokarakteristieken (aandelen, obligaties ) kunnen makkelijker doorverkocht worden dan leningen. Intertemporele risicoherallocatie: Risico s kunnen gespreid worden over de tijd. Financiële instellingen bieden meer mogelijkheden tot het ontplooien van langetermijnstrategieën. In welke mate geeft een financieel systeem incentives om informatie te verwerven? Indien de financier toezicht wil uitoefenen op de ontlener om na te gaan hoe hij de middelen aanwendt (post lending moral hazard), dient hij daarvoor een kost te dragen (monitoring cost) en zich daarvoor te organiseren. De financiële instelling fungeert hier als delegated monitor. Hoe gaat het financieel systeem om met corporate governance? Managers dienen gemotiveerd te worden om groei na te streven, maar dit mag niet ontaarden in kortetermijndoelstellingen. Biedt een financieel systeem genoeg financiering voor nieuwe ideeën en industrieën? Zowel de beschikbaarheid als de termijn waarover men kan beschikken over de middelen is van belang. Zo biedt financiering via aandelen een liquiditeitsverzekering, de onderneming hoeft niet te vrezen dat ze het kapitaal zal moeten terugbetalen. 14

17 Glass steagall act De VS maakte in de jaren 30 al een desintermediatiegolf door en in de crisisjaren voerden zijn dan ook deze GS act door, hierdoor kwam een strikte scheiding tussen commercial banking (banken die enkel deposito verwerving en kredietverlening tot doel hebben) en investment banking ( banken die zich enkel bezig houden met effectentransacties, beleggingsadvies en vermogensbeheer). Om prijsconcurrentie te voorkomen werd de maximale rentevoet op spaarrekeningen en termijndeposito s door de overheid vastgelegd. De naam van deze regelgeving was Regulation Q. Maar deze regel had een marktverstorend effect, van zodra de marktrente boven de max rente steeg, vloeiden de spaar en termijnrekeningen bij de commerciële banken leeg, deze fondsen werden dan rechtstreeks belegd. Desintermediatie was het resultaat (verschuiving van indirecte naar (semi) directe financiering.) Universele banken Banken die zowel het commerciële bankbedrijf als het investment banking activiteiten ontplooien. (voornamelijk in Europa) 15

18 H2 financiële markten Inleiding Financiële markten Markten waarin fondsen getransfereerd worden tussen ont en uitleners. Ze benaderen de volkomen mededinging. Bv. Euronext NYSE (new york stock exchange) Een heel liquide markt met veel aanbieders en vragers waarin 1 marktpartij de koersen niet of nauwelijks kan beïnvloeden. (op kleinere markten zullen institutionele beleggers wel invloed uitoefenen op de beurskoers) Marktfricties Alle belemmeringen die de volkomen concurrentie verhinderen. Vb: transactiekosten en belastingregelingen 2.1 Financiële markten en beleggers Particuliere belegger (retail investors) Individuele belegger die zelf zijn portefeuille beheert. Institutionalisering Verschuiving van private beleggers naar institutionele beleggers. (heden aan de gang) Retail (particuliere) markt Waar een bank haar deposito s aantrekt Wholesale (professionele) markt Een bank haar financiering zoekt op de interbancaire markt Institutionele beleggers (institutional investors) ICB s Geven deelbewijzen uit onder het grote publiek en beleggen het totaal van de ingezamelde fondsen. Pensioenfondsen Middelen gespaard om bij pensionering van de begunstigde een rente op kapitaal te kunnen uitbetalen. Het vermogen dat zo wordt uitgebouwd kan belegd worden gedurende de looptijd van de contracten. Verzekeringsmaatschappijen Beleggen geinde premies een # jaren om hun contractuele verplichtingen in de toekomst na te komen. Staatsinvesteringsfondsen (sovereign wealth funds) o Zij die inkomsten halen uit de verkoop van grondstoffen o Zij die enorme deviezenoverschotten hebben omwille van overschotten op de lopende rekening (exportsuccessen) 16

19 Vb: GPFG (Noorwegen), SAMA (Saudi Arabië) 2.2 Typologie van financiële markten Primaire en secundaire financiële markten Primaire markt Emissiemarkt waarop financiële activa in omloop worden gebracht(zowel de uitgifte van nieuwe aandelen als van overheidsobligaties) Secundaire markt of circulatiemarkt Nadat het financieel activum geëmitteerd is, kan het verhandeld worden. Het aandeel of obligatie wordt dan op de beurs verkocht tegen de geldende marktprijs. Goed functionerende secundaire markt van groot belang!! Des te gemakkelijker een gekocht activum kan doorverkocht worden, des te aantrekkelijker het is te participeren in de primaire markt. Hoge liquiditeit > individuele transactie geen sterke invloed op de beurs > lage impliciete transactiekosten Endossement Een middel om de formaliteiten bij de overdracht van financiële activa zo soepel mogelijk te houden. Dit is de overdracht van de wissel door een rugtekening. Derde markt (third market) Transacties in beursgenoteerde effecten die in de over the counter (OTC) markt verlopen Vierde markt (fourth market) Rechtstreekse handel tussen beleggers zonder tussenkomst van brokers/dealers Geld en kapitaalmarkten Indeling op basis vd looptijd die de instrumenten hebben bij uitgifte Geldmarkt(money market) Deze instrumenten hebben een oorspronkelijke looptijd van minder dan een jaar bij hun uitgifte. Ze hebben een enkelvoudige interest en worden gequoteerd ahv rentevoet. Kapitaalmarkt (capital market) Alle andere instrumenten. Deze worden gewaardeerd tegen een samengestelde interestvoet en gequoteerd als prijs of percentage van de nominale waarde Beurs en buitenbeursmarkten Indeling op basis vd organisatorische structuur van financiële markten Beurs Een officieel erkende gereglementeerde markt waar vraag en aanbod samenkomen, het gereglementeerde karakter van de beurs uit zich in het bestaan van een marktreglement. De effecten die op een beurs verhandeld worden dienen eerst een notering (listing) te bekomen. 17

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Hoe ontstaat er asymmetrische informatie tussen de ontlener en de lener

Hoe ontstaat er asymmetrische informatie tussen de ontlener en de lener Waarom mag men niet beleggen op 1 product Waarom is de rente zo laag Waarom blijft de rente laag Hoe lost de USA zijn schulden probleem op Wat is intermediatie Hoe ontstaat er asymmetrische informatie

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO»

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO» BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO» Geldig op 17/10/2016 Binnen AG Insurance biedt AG Employee Benefits verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%).

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%). 7. BEGRIPPENLIJST Agio De premie die wordt betaald boven op de nominale waarde van een obligatie. Als de couponrente van een lening hoger is dan de marktrente, heeft de betreffende lening een agio. Amortisatie

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 Inhoud Voorwoord Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 deel a De interne en externe omgeving van Corporate Finance en Treasury 17 deel b Vermogenskosten 18 deel c Selectie van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs 4.3.3 De vermindering vh kapitaal 4.3.3.1 Algemene principes Soms aangewezen kapitaal te verminderen Door AV Verschillende soorten kapitaalvermindering SOORTEN Geleden verliezen wegwerken (= formeel) Afboeking

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie