Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling Wat is een bank? De activiteiten van een kredietinstelling 6 Hoofdstuk 2: Hoofdkenmerken van het actuele bankwezen (in België) Het belang van de Belgische kredietinstellingen op internationaal vlak De structuur van het Belgisch bankwezen Van bank tot financiële dienstengroep Het toenemende belang van de buitenbalansactiviteiten Het stijgende belang van de informatisering 15 Hoofdstuk 3: Indeling van de financiële instellingen volgens hun voornaamste bedrijvigheid De depositoverwervende en kredietverstrekkende instellingen De (deposito)banken De spaarbanken De openbare kredietinstellingen De effectenbanken Instellingen voor elektronisch geld Instellingen die via risicodragend kapitaal participeren in ondernemingen Zakenbanken Holdings De institutionele beleggers Verzekeringsmaatschappijen Pensioenfondsen Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB s) 24 V

2 Hoofdstuk 4: De wettelijke regeling van en het toezicht op het Belgische bankwezen Overzicht van de voornaamste wettelijke bepalingen De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen (CBFA) Controle op de bankactiviteiten Het starten van de bedrijfsactiviteit Toezicht bij de bedrijfsuitoefening Intrekking van de vergunning De vaststelling van coëfficiënten De beschermingsregeling voor deposito s en financiële instrumenten De monetaire reserve 45 DEEL II: DE ACTIVITEITEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: De kredietbronnen Het eigen vermogen Het vreemd vermogen In schuldbewijzen belichaamde schulden De deposito s Bijzondere kredietbronnen 68 Hoofdstuk 2: Giraal geld Chartaal geld - giraal geld Giraal geld: begrip en oorsprong De gebruiksmogelijkheden van giraal geld De overschrijving Het bericht van domiciliëring De doorlopende of permanente opdracht De cheque De reischeque of traveller s cheque De betaalkaarten 102 Hoofdstuk 3: De kredietverlening Kredieten aan particulieren Het consumentenkrediet Het automatisch krediet Kredieten verbonden aan kredietkaarten Woonkredieten Kredieten aan het bedrijfsleven Kaskrediet Discontokredieten Borgstellingskredieten Documentaire kredieten Het investeringskrediet 148 VI

3 Het acceptkrediet Straight loan Leasing De kredietwaarborgen De zakelijke waarborgen De persoonlijke of morele waarborgen De centrale voor kredieten De Centrale voor kredieten aan ondernemingen De Centrale voor kredieten aan particulieren 159 BOEKDEEL II: HET BEURSWEZEN 165 DEEL I: DE BELEGGINGSVORMEN Hoofdstuk 1: Aandelen Omschrijving Rechten van de aandeelhouders Het rendement van een aandeel Het dividend De koersschommelingen Het risico verbonden aan aandelen De koersschommelingen Het dividend De aansprakelijkheid De soorten aandelen Aandelen naar de vorm Aandelen naar de inhoud De waardering van aandelen De boekwaarde De koers-winstverhouding (k/w) De nettowinst per aandeel De koers/cashflow Het dividendenrendement De pay-outratio Het rendement op het eigen vermogen Aan het aandeel verbonden voordelen Inschrijvingsrechten, claims of scrips Stockdividenden Keuzedividenden 185 Hoofdstuk 2: Obligatieleningen Omschrijving Rechten van de obligatiehouders Het rendement van een obligatie De rentevoet De looptijd 192 VII

4 De uitgifteprijs De terugbetalingsprijs De koersschommelingen Het risico De schuldenaar De munt Soorten obligaties Aflosbare obligaties Obligaties van de perpetuele schuld Premieobligaties Lotenleningen Gedwongen obligaties Noodlijdende of funding obligatieleningen Geünificeerde obligaties Obligaties met gestaffelde rente Hypothecaire obligaties Bevoorrechte obligaties Winstdelende obligaties Geïndexeerde obligaties Leningen in internationale rekeneenheden Euro-obligaties Converteerbare obligaties Omgekeerd converteerbare obligaties of reverse convertibles Obligaties met warrant Achtergestelde obligaties Nulcouponobligaties of zerobonds Lineaire obligaties (OLO s) Kapitalisatieleningen Junk bonds of rommelobligaties Bevoorrecht schuldpapier De vervroegde terugbetaling van obligaties De uitloting De terugkoop De call De put De waardering van een obligatie 217 Hoofdstuk 3: Schatkistcertificaten Omschrijving De primaire markt Gedematerialiseerde certificaten De marktparticipanten De uitgiftemodaliteiten De secundaire markt De primary dealers De buitenbeursmarkt 222 VIII

5 Hoofdstuk 4: Kasbons/spaarbons Omschrijving De verhandelbaarheid van kasbons Zelf een koper zoeken Terugkoop door de kredietinstelling Verkoop via de openbare veilingen Varianten op de klassieke kasbon Kapitalisatiebon Kasbon met progressieve rente 227 Hoofdstuk 5: De staatsbon Omschrijving Soorten Liquiditeit Veiligheid Kosten 231 Hoofdstuk 6: De verzekeringsbon Omschrijving Het rendement van een verzekeringsbon Gevolgen van de verplichte overlijdensdekking Het belegde bedrag 235 Hoofdstuk 7: Instellingen voor collectieve belegging Omschrijving Voordelen van een instelling voor collectieve belegging Soorten vanuit juridisch-fiscaal standpunt Beleggingsfondsen Beveks/sicav s Bevaks/sicafs VBS Tak 23-fondsen Soorten volgens de aard van de beleggingen Thesauriefondsen op korte of halflange termijn Obligatiefondsen Aandelenfondsen Gemengde fondsen Immobiliënfondsen Index-ICB s met kapitaalbescherming Paraplufondsen Privaks Trackers Prijzen van deelnemingsbewijzen Kosten verbonden aan instellingen voor collectieve belegging 246 IX

6 Hoofdstuk 8: Pensioensparen (Wet van ) Omschrijving Methoden om aan pensioensparen te doen De collectieve spaarrekening De individuele spaarrekening De spaarverzekering Voorwaarden verbonden aan het pensioensparen Uit te voeren beleggingen Fiscale kenmerken van het pensioensparen Rendement van het pensioensparen 252 Hoofdstuk 9: Vastgoedcertificaten Omschrijving Kenmerken Soorten vastgoedcertificaten Leasingcertificaten Huurcertificaten 257 Hoofdstuk 10: Afgeleide of derivatieve producten Futures Omschrijving Werking van futures Voorbeeld: een rentefuture op korte termijn Futures op Euronext Brussels Derivaten Opties Omschrijving De vier basisstrategieën met opties Opties op Euronext Brussels Derivaten Swaps Omschrijving De deviezenswap De renteswap 269 DEEL II: DE BEURS Hoofdstuk 1: De MiFID-richtlijn Algemene situering De bescherming van de belegger Cliëntenclassificatie Bepaling beleggingsprofiel Afstemming op het risicoprofiel Optimale uitvoering van orders Rapportering en informatie aan cliënten 276 X

7 Hoofdstuk 2: Structuur en organisatie van de Belgische secundaire markten voor financiële instrumenten Secundaire markten De organisatie van de secundaire markten in België De marktonderneming De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen (CBFA) Tussenpersonen bij het afsluiten van beurstransacties Beursvennootschappen Vennootschappen voor vermogensbeheer Vennootschappen voor makelarij in financiële 282 instrumenten Vennootschappen voor plaatsing van orders in 283 financiële instrumenten Hoofdstuk 3: De markten van de effectenbeurs van Brussel (Euronext Brussels) Indeling van Euronext Brussels Eurolist De continumarkt De fixingmarkt De toelatingsvoorwaarden tot Eurolist De interprofessionele markt (M.I.M.) De openbare veilingen Euronext Brussels Derivaten De vrije markt Alternext 294 Hoofdstuk 4: Beursindexen op Euronext Brussels Belgische indexen Bel-20-index Bel Mid-index Bel Small-index Euronext-indexen Euronext Next Trefwoordenregister 307 XI