Wanneer de ondernemer niet meer in staat is alle schulden te betalen, wordt door een rechtbank een faillissement uitgesproken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer de ondernemer niet meer in staat is alle schulden te betalen, wordt door een rechtbank een faillissement uitgesproken."

Transcriptie

1 Samenvatting door H woorden 18 oktober keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 9 De rechtsvorm is de juridische ofwel wettelijke vorm van een organisatie. Er zijn zes verschillende rechtsvormen: een eenmanszaak, een vof, een nv, een bv, een vereniging en stichting. Als een organisatie zelf rechten en verplichtingen heeft noem je die rechtspersoon. De vof en de eenmanszaak zijn de enigen die niet rechtspersoonlijk zijn. Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar die verantwoordelijk is voor de winst, schulden en het eigen vermogen. Wanneer de ondernemer niet meer in staat is alle schulden te betalen, wordt door een rechtbank een faillissement uitgesproken. Surseance van betaling houdt in dat de ondernemer een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Een vennootschap onder firma is een organisatie waarin twee of meer personen zijn overeengekomen onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uit te oefenen. Een vof bezit geen rechtspersoonlijkheid. Bij een vof is er door de meerdere eigenaren makkelijker specialisatie mogelijk. Ook heeft een vof op het gebied van financiering meer mogelijkheden. Meer eigenaren = meer vermogen. De continuïteit van een vof is ook beter. Als een eigenaar ziek wordt, kunnen de andere eigenaren het werk overnemen, in plaats van dat het bedrijf stilvalt. Als je als beginnend ondernemer het risico niet wilt lopen om je privébezit kwijt te raken, kun je een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap beginnen. Een aandeel is een deel van het eigen vermogen in de bv of nv. De eigenaar van zo n aandeel is een aandeelhouder. De aandelen staan bij een bv altijd op naam. Alleen degene die het aandeel heeft gekocht kan de winst op komen halen. Bij een nv is een aandeel naamloos: je kan het aandeel zo weer doorverkopen en de winst wordt uitgekeerd aan de toonder. Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die een bepaald doel willen verwezenlijken. Een vereniging is niet-commercieel. De penningmeester let bij een vereniging op de uitgaven. Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die met behulp van een vermogen een bepaald doel wil bereiken. (paragraaf zes is niet inbegrepen in dit hoofdstuk) Hoofdstuk Consumenten: Geld lenen kost geld: Afsluitprovisie & Rentekosten.= Financieringskosten. De overheid: Financieringstekort groter dan jaarlijkse inkomen, Staat der Nederlanden garandeert staatsleningen Pagina 1 van 5

2 (Staatsobligaties) Als je een staatsobligatie hebt ben je een Schuldeiser v/d staat. Marktrente HOGER dan NOMINALE waarde beleggers zijn bereid meer te gaan betalen dan NOM waarde. Ondernemingen: Gebouwen, machines en voorraden worden gefinancierd met: EV & VV. Naamloze vennootschap: nv = in staat om grote bedragen aan te trekken. (bijv. duizenden aandeelhouders in 1 bedrijf) Aandelen worden geplaatst (uitgegeven) via de effectenbeurs: = aandelenemissie. Vermogen van aandeelhouder = permanent. Alleen verkopen via effectenbeurs kan. 2. Institutionele beleggers hebben grote bedragen te beleggen bijv: - Pensioensfoendsen en levensverzekeringsmaatschappijen. Elke maand word er pensioenpremie ingenomen door werkgever.- naar pensioenfonds. AOW: Elke Nederlander van 65+ heeft recht op een AOW-uitkering. Institutionele beleggers: premies beleggen om winst te maken. Onderhandse lening: lening zonder bank, tussen geldgever en geldnemer. Spaarders: Spaarders zetten geld op een spaarrekening. Bank leent geld uit aan bijv. ondernemingen. Dividend: De vergoeding voor aandeelhouders. Verstandig om in meerdere nv s te beleggen- Risico s worden kleiner. Beleggingsfondsen: een beleggingsfonds beheert het vermogen van veel particuliere beleggers. Een beleggingsfonds heeft deskundigen in dienst, ze beheren het vermogen om ze in veel verschillende ondernemingen te beleggen.- risico s zijn verspreid. Ondernemingen: Het geld dat de onderneming tijdelijk niet nodig heeft, kan zij tijdelijk beleggen in aandelen en/of obligaties te kopen van andere instellingen. Overheid: overheidsinkomsten GROTER dan overheidsuitgaven, geld over om te beleggen. ( Ook lagere overheden zoals gemeente, waterschappen en sociale fondsen) 3.- Geldmarkt: Kortstondig tijdelijk vermogen max. een jaar. - De Kapitaalmarkt: permanent vermogen en langdurig tijdelijk vermogen ( langer dan een jaar) worden verhandeld. Kapitaalmarkt: banken en de institutionele beleggers. Onderhandse en openbare kapitaalmarkt Openbare markt: voor iedereen toegankelijk(obligatielening)- waardepapieren verhandeld. Onderhandse markt: niet voor iedereen toegankelijk. 4. Effecten: waardepapieren die kunnen worden gekocht en verkocht: aandelen, obligaties en aandelenparticipaties in beleggingsfondsen. Pagina 2 van 5

3 Alléén leden v/d Vereniging van Effectenhandel kunnen handelen op de effectenbeurs. Een belegger kan 2 soorten orders geven: - Limietorders - Market orders 1.= belegger geeft aan bank een maximale koopprijs en minimale verkoopprijs op. 2. = een order om effecten te kopen of verkopen zonder limiet. Goede verwachte resultaten: vraag naar aandelen neemt toe, prijs v/d aandelen stijgt. Slechte vooruitzichten: aandelenkoers daalt. Eerste aandeelhouder ter wereld: DowJones-index. Hoofdstuk 11 Bij een aandeel maken we onderscheid tussen de nominale waarde en de koerswaarde. De nominale waarde is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld. De koerswaarde is het bedrag dat voor het aandeel moet worden betaald als je het wilt kopen. Wanneer een onderneming het aandelenvermogen wilt uitbreiden, besluit ze tot een emissie van aandelen. De onderneming stelt dan een koers vast waartegen het publiek deze nieuwe aandelen kan kopen. Deze koers [prijs] noemen we de emissiekoers. Bij een bv en een nv kennen we twee begrippen wat het aandelenvermogen betreft: - het maatschappelijk aandelenvermogen: het totaalbedrag dat de onderneming aan nominaal aandelenvermogen nodig denkt te hebben - het geplaatst aandelenvermogen: het maatschappelijk aandelenvermogen verminderd met het bedrag van de nietuitgegeven aandelen (aandelen in portefeuille). Als het goed gaat met een bedrijf heeft het een hoge beurskoers. Commissarissen en personeelsleden krijgen dan vaak een winstuitkering of tantième. Preferentie aandelen zijn aandelen die op een bepaald vlak voorrang krijgen boven andere aandelen. Deze voorrang kan betrekking hebben op de winstuitkering, de zeggenschap en de uitkering bij liquidatie( = opheffing) De nv moet wanneer ze nieuwe aandelen op de markt wil brengen een emissiekoers vaststellen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden: - De aandelen kunnen geplaatst worden a pari, d.w.z. tegen de waarde die op het aandeel is vermeld - De aandelen kunnen geplaatst worden boven pari, d.w.z. voor meer dan de nominale waarde. Stel de nominale waarde is tien euro en je betaalt voor het aandeel 12 euro, dan heb je twee euro agio. - De aandelen kunnen geplaatst worden beneden pari. Dit is alleen mogelijk als de nv de aandelen overdraagt aan een bank. Dit doet een onderneming alleen als hij zeer dringend vermogen nodig heeft en de aandelen niet a pari of boven pari kan plaatsen. Reserves zijn gelijk aan dat deel van het eigen vermogen dat aanwezig is boven het geplaatste aandelenvermogen en het winstsaldo. Er zijn drie soorten reserves: Pagina 3 van 5

4 - Winstreserve: ontstaat door het inhouden van winsten - Agioreserve: ontstaat door het uitgeven van aandelen boven pari - Herwaarderingsreserve: ontstaat door het herwaarderen van activa De intrinsieke waarde van een bedrijf is de waarde van het bedrijf volgens de balans. intrinsieke waarde = bezittingen vreemd vermogen intrinsieke waarde = eigen vermogen intrinsieke waarde per aandeel = eigen vermogen / aantal geplaatste aandelen Hoofdstuk 12 een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door één geldgever wordt verstrekt. voor geldnemer en geldgever zijn aan een onderhandse lening de volgende voordelen verbonden: er kan worden onderhandeld over de leningsvoorwaarden er zijn geen emissiekosten zoals bij de uitgifte van aandelen en obligaties de administratiekosten zijn lager dan bijvoorbeeld bij de obligatielening 12.2 Obligatielening Een obligatie is een bewijs van deelneming in een geldlening (obligatielening) obligatie bestaat uit: - mantel (belangrijke gegevens vermeld) - couponblad * coupon (bij inlevering ontvangt de eigenaar interest) * talon (wordt opgestuurd als de coupons verbruikt zijn, eigenaar ontvangt dan nieuwe) Een obligatie lening is een geldlening op lange termijn die in kleine bedragen is opgesplitst. Nadelen ten opzichte van een onderhandse lening: - er zijn emissie en administratie kosten. Aflossing obligatielening: - aflossing in één keer aan het einde van de looptijd van de lening - aflossing in gedeelten gedurende een aantal jaren door middel van uitloting. - inkopen van de eigen obligaties 12.3 Hypothecaire lening Een hypothecaire lening is een geldlening op onderpand van een onroerende zaak (grond en gebouwen) Hypothecaire leningen: 1. de lineaire hypotheek 2. de spaarhypotheek 3. de annuïteitenhypotheek 12.4 Lineaire hypotheek Pagina 4 van 5

5 Een lineaire hypotheek is als elke periode een gelijk bedrag aan aflossing wordt betaald. voordelen van een lineaire lening noemen we: - de interestkosten worden snel lager - de schuld wordt steeds kleiner de nadelen van een lineaire lening zijn: - doordat de interestkosten steeds lager worden, neemt ook het belastingvoordeel af. - de uitgaven wegens interest en aflossing zijn in de eerste jaren het hoogst, terwijl het inkomen dan meestal nog lang niet het hoogste niveau heeft bereikt Spaarhypotheek Een spaarhypotheek werkt met een spaarpremie, je betaald dat bedrag per jaar + interest belasting voordeel / 12 = lasten per maand Voordelen: - het fiscale voordeel is groot: elk jaar maximale interestaftrek. - over de interest van het spaarbedrag hoef je onder bepaalde voorwaarden geen belasting te betalen - de maandlasten blijven elk jaar even hoog, zodat je precies waar je aan toe bent. Nadelen: - de interestlasten zijn hoog: je betaalt elk jaar interest over het geleende bedrag - het percentage interest dat je over het spaarbedrag vergoed krijgt, is vaak lager dan het percentage dat je zelf moet betalen Annuïteitenhypotheek Een annuïteit is een periodiek (gelijkblijvend) bedrag aan interest en aflossing samen. * het afgesproken annuïteiten bedrag wordt jaarlijks afgelost, de annuïteit de interest = de aflossing op je lening. voordelen: - doordat er in de eerste jaren weinig wordt afgelost, is er in die jaren sprake van een groot belastingvoordeel - de lasten per maand zijn de eerste jaren lager dan aan het einde van de looptijd, wat gunstig is als je inkomen in de loop van de tijd stijgt. nadelen: - gedurende de looptijd wordt het belastingvoordeel steeds kleiner. - de lasten per maand zijn aan het eind van de looptijd relatief hoog, wat ongunstig is als je inkomsten in de loop van de tijd dalen, bijvoorbeeld als gevolg van pensionering Pagina 5 van 5

Ondernemingen: om hun nieuwe gebouwen te kunnen kopen. Zij geven leningen uit aan aandeelhouders, zodat ze geld ontvangen.

Ondernemingen: om hun nieuwe gebouwen te kunnen kopen. Zij geven leningen uit aan aandeelhouders, zodat ze geld ontvangen. Samenvatting door I. 1003 woorden 21 januari 2013 5,6 5 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans HOOFDSTUK 10 : VERMOGENSMARKT Aan de vragers kant van de vermogensmarkt zijn er 3 vragers: Consumenten:

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 10 t/m 13, Theorie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 10 t/m 13, Theorie Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 10 t/m 13, Theorie Samenvatting door een scholier 1709 woorden 19 januari 2011 6,6 34 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Management & Organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn.

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Samenvatting door een scholier 1771 woorden 20 februari 2008 8 15 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Onderhandse lening ; Een lening op lange termijn

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 deel 1

Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 deel 1 Samenvatting Economie Hoofdstuk 6 deel 1 Samenvatting door een scholier 1612 woorden 18 september 2003 6,3 6 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting M&O module 1 Hoofdstuk 6 Lang vreemd vermogen -> Vermogen

Nadere informatie

Samenvatting M&O hoofdstuk

Samenvatting M&O hoofdstuk Samenvatting M&O hoofdstuk 10+ 11 Samenvatting door een scholier 1168 woorden 16 maart 2017 7 3 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 10 vermogensmarkt 10.1 vrager van vermogen Vragers van

Nadere informatie

Begrippenlijst Management & Organisatie Hoofdstuk 5, 6 en 7

Begrippenlijst Management & Organisatie Hoofdstuk 5, 6 en 7 Begrippenlijst Management & Organisatie Hoofdstuk 5, 6 en 7 Begrippenlijst door een scholier 1414 woorden 28 december 2006 6,7 9 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O Hoofdstuk 5 Aandelenkapitaal

Nadere informatie

Boekverslag door C. 946 woorden 11 december keer beoordeeld

Boekverslag door C. 946 woorden 11 december keer beoordeeld Boekverslag door C. 946 woorden 11 december 2003 5 10 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Bij het verkrijgen van vermogen kun je verschil maken tussen: 1) Eigen vermogen 2) Vreemd vermogen op lange

Nadere informatie

Samenvatting M&O H12: Vreemd vermogen op lange termijn

Samenvatting M&O H12: Vreemd vermogen op lange termijn Samenvatting M&O H12: Vreemd vermogen op lange termijn Samenvatting door K. 1547 woorden 29 oktober 2016 1,1 2 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans H12; Vreemd vermogen op lange termijn 12.1 Onderhandse

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 5

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 5 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 5 Samenvatting door een scholier 1408 woorden 5 november 2003 7,7 12 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Het aandelenkapitaal Aandelenkapitaal: Permanent

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Een onderhandse lening is een lang lopende lening waarbij geld uitgeleend word door 1 geldgever.

Een onderhandse lening is een lang lopende lening waarbij geld uitgeleend word door 1 geldgever. Samenvatting door een scholier 1246 woorden 20 januari 2005 6,8 5 keer beoordeeld Vak M&O Hst 4 De vermogensmarkt is het geheel van vraag en aanbod. --> geldmarkt en kapitaalmarkt Op de geldmarkt wordt

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie H10 t/m 15

Samenvatting Management & Organisatie H10 t/m 15 Samenvatting Management & Organisatie H10 t/m 15 Samenvatting door een scholier 2004 woorden 5 februari 2012 7,3 6 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans H10. De vermogensmarkt is het geheel van vraag

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Samenvatting 10 t/m 15

Samenvatting Management & Organisatie Samenvatting 10 t/m 15 Samenvatting Management & Organisatie Samenvatting 10 t/m 15 Samenvatting door K. 1665 woorden 16 juni 2013 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Aandeel: deelname aan winst van een bedrijf.

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11: Eigen vermogen

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11: Eigen vermogen Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11: Eigen vermogen Samenvatting door J. 1798 woorden 26 maart 2014 7,8 2 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans 11.1 Aandelenvermogen Permanent vermogen

Nadere informatie

6,6. Inkomsten belasting progressief: Eigenwoningforfait. Samenvatting door een scholier 1910 woorden 6 februari keer beoordeeld

6,6. Inkomsten belasting progressief: Eigenwoningforfait. Samenvatting door een scholier 1910 woorden 6 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1910 woorden 6 februari 2007 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans 6.2 Hypothecaire lening: Is een geldlening op onderpand van een onroerende zaak (grond en gebouwen).

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11, Eigen vermogen

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11, Eigen vermogen Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 11, Eigen vermogen Samenvatting door een scholier 1934 woorden 20 februari 2008 7,1 135 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 11. Eigen vermogen.

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4 t/m 7

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4 t/m 7 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4 t/m 7 Samenvatting door een scholier 463 woorden 4 januari 00 6,4 38 keer beoordeeld Vak M&O M&O Hoofdstuk 4 4. Aanbieders van Geld ) Institutionele beleggers

Nadere informatie

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen.

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. Hoofdstuk 9 a Een organisatie die naar winst streeft. b Eenmanszaak Vennootschap onder firma Naamloze vennootschap Besloten vennootschap Voordelen: Je bent eigen baas. De winst hoef je met niemand te delen.

Nadere informatie

Samenvatting M&O Samenvatting hoofdstuk 11, 12 en 13 In Balans

Samenvatting M&O Samenvatting hoofdstuk 11, 12 en 13 In Balans Samenvatting M&O Samenvatting hoofdstuk 11, 12 en 13 In Balans Samenvatting door R. 3496 woorden 2 juli 2015 7,3 5 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans 11.1 Aandelen vermogen: het aandelenvermogen

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3, 4 t/m 5.6

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3, 4 t/m 5.6 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3, 4 t/m 5.6 Samenvatting door een scholier 1700 woorden 12 december 2006 5,8 8 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O samenvatting: H3 Balans : Een

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk :Naamloze Vennootschap

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk :Naamloze Vennootschap Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 + 2 :Naamloze Vennootschap Samenvatting door M. 1893 woorden 1 maart 2014 6,1 22 keer beoordeeld Vak M&O De naamloze vennootschap is een vennootschap met

Nadere informatie

Vormen van lang vreemd vermogen: Kenmerken onderhandse lening: Obligatie = op lange termijn: Gezond financieren / Broers regels

Vormen van lang vreemd vermogen: Kenmerken onderhandse lening: Obligatie = op lange termijn: Gezond financieren / Broers regels Samenvatting door een scholier 1435 woorden 6 juli 2008 7 74 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O H12, H13, H14 en H15 Vormen van lang vreemd vermogen: 1. Onderhandse lening 2. Obligatielening

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 9

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 9 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 9 Samenvatting door een scholier 5191 woorden 9 oktober 2004 7,8 38 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 1 1.2 Organisaties Organisatie

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 en 10

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 en 10 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 en 10 Samenvatting door een scholier 3681 woorden 14 december 2009 6,6 62 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Rechtsvorm: wettelijke vorm van de

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden:

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden: TOETSTIPS HAVO 4 vak M&O De vraagstelling in het schoolexamen is gerubriceerd naar: 1. Vermogensmarkt 2. Eigen vermogen 3. Vreemd vermogen lang 4. Vreemd vermogen kort Bij 1. Vermogensmarkt Zorg er voor

Nadere informatie

7,2. Samenvatting door een scholier 3301 woorden 5 maart keer beoordeeld

7,2. Samenvatting door een scholier 3301 woorden 5 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 3301 woorden 5 maart 2012 7,2 48 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lang termijn Paragraaf 1. Onderhandse lening Een onderhandse lening

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4, 5 en 6

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4, 5 en 6 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 4, 5 en 6 Samenvatting door een scholier 1083 woorden 18 januari 2006 5,8 10 keer beoordeeld Vak Methode M&O Percent 4 Financieel beleid: interestberekeningen

Nadere informatie

Aan de vraagzijde van de vermogensmarkt vinden we vrij wel dezelfde categorieën als bij de aanbodzijde:

Aan de vraagzijde van de vermogensmarkt vinden we vrij wel dezelfde categorieën als bij de aanbodzijde: Samenvatting door een scholier 4112 woorden 5 december 2002 8,1 38 keer beoordeeld Vak M&O Samenvatting hoofdstukken 4,5,6 en 7 M&O Hoofdstuk 4 De aanbieders van geld Aan de aanbodzijde van de vermogensmarkt

Nadere informatie

5,7. Samenvatting door S woorden 30 juli keer beoordeeld Onderhandse Lening

5,7. Samenvatting door S woorden 30 juli keer beoordeeld Onderhandse Lening Samenvatting door S. 2916 woorden 30 juli 2012 5,7 1 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans 12.1 Onderhandse Lening Inleiding Kenmerken VV het moet altijd worden afgelost, ookal is de looptijd heel

Nadere informatie

Organisatie: Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.

Organisatie: Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken. Samenvatting door een scholier 35461 woorden 15 mei 2006 7,9 327 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 1: Management en organisatie 1.2 Organisaties Organisatie: Een organisatie is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

5, > 3.3. Samenvatting door een scholier 1974 woorden 2 december keer beoordeeld

5, > 3.3. Samenvatting door een scholier 1974 woorden 2 december keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1974 woorden 2 december 2002 5,2 16 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans H3 3.1 Een rechtsvorm is een juridische vorm die aan een bedrijf is gegeven. 3.2> Bij Rechtsvormen

Nadere informatie

Bij een organisatie die geen rechtspersoonlijkheid bezit is de eigenaar dus wel zelf aansprakelijk voor schulden.

Bij een organisatie die geen rechtspersoonlijkheid bezit is de eigenaar dus wel zelf aansprakelijk voor schulden. Samenvatting door C. 3387 woorden 23 februari 2013 1 3 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 9, rechtsvormen 9.1 organisaties De rechtsvorm van een organisatie is de juridische ofwel wettelijke

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 13

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 13 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 13 Samenvatting door J. 4750 woorden 28 augustus 2012 6 2 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 9 Rechtsvormen 9.1 Organisaties Rechtsvormen

Nadere informatie

4,9. Samenvatting door een scholier 2141 woorden 24 juni keer beoordeeld

4,9. Samenvatting door een scholier 2141 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2141 woorden 24 juni 2012 4,9 9 keer beoordeeld Vak M&O Naamloze vennootschap is vennootschap met overdraagbare aandelen» heeft aandeelhouders. - Is rechtspersoon, betekend

Nadere informatie

Samenvatting M&O H11: Eigen vermogen

Samenvatting M&O H11: Eigen vermogen Samenvatting M&O H11: Eigen vermogen Samenvatting door K. 2509 woorden 29 oktober 2016 7,4 2 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans H11; Eigen vermogen 11.1 Aandelenvermogen Aandelenvermogen = permanent

Nadere informatie

7,8. Samenvatting door een scholier 868 woorden 3 maart keer beoordeeld. Economie in context. Samenvatting economie. 2.

7,8. Samenvatting door een scholier 868 woorden 3 maart keer beoordeeld. Economie in context. Samenvatting economie. 2. Samenvatting door een scholier 868 woorden 3 maart 2015 7,8 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie in context Samenvatting economie 2.1 Sparen en rente Redenen om te sparen: 1. Sparen uit voorzorg

Nadere informatie

7, Samenvatting door een scholier 1812 woorden 4 januari keer beoordeeld

7, Samenvatting door een scholier 1812 woorden 4 januari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1812 woorden 4 januari 2002 7,7 26 keer beoordeeld Vak M&O Management & Organisatie H5 Vormen van eigen vermogen en lang vreemd vermogen 5.1 Verkrijgen van vermogen: 1. eigen

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 6

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting door een scholier 5605 woorden 7 februari 2008 7,1 6 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Samenvatting M&O Hoofdstuk 1 t/m 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De eenmanszaak is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar, die de leiding

De eenmanszaak is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is één eigenaar, die de leiding Samenvatting door C. 4441 woorden 18 juni 2013 9,3 3 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 9. 9,1 Organisatie De rechtsvorm is de juridische ofwel wettelijke vorm van de organisatie zoals

Nadere informatie

Om een zaak te beginnen is geld nodig. Er zijn 2 verschillende soorten vermogen.

Om een zaak te beginnen is geld nodig. Er zijn 2 verschillende soorten vermogen. Samenvatting door N. 3306 woorden 24 juni 2013 5,6 5 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 9 Rechtsvormen Paragraaf 1 Organisaties Een organisatie heeft te maken met allerlei overeenkomsten.

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 11

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 11 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 9 t/m 11 Samenvatting door S. 4439 woorden 30 juli 2012 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans HOOFDSTUK 9 1 Organisaties Om rechten en plichten

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 3135 woorden 30 maart keer beoordeeld. Management en Organisatie

5,8. Samenvatting door een scholier 3135 woorden 30 maart keer beoordeeld. Management en Organisatie Samenvatting door een scholier 3135 woorden 30 maart 2006 5,8 9 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Management en Organisatie H6 vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op lange termijn

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 7

Samenvatting Economie Hoofdstuk 7 Samenvatting Economie Hoofdstuk 7 Samenvatting door een scholier 1796 woorden 2 april 2005 10 2 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Hoofdstuk 7 Waaruit bestaat het vreemd vermogen? Uit de schulden

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstukken 12, 13, 14 en 17

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstukken 12, 13, 14 en 17 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstukken 12, 13, 14 en 17 Samenvatting door een scholier 2071 woorden 29 maart 2012 5,5 9 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans HOOFDSTUK 12 Vreemd vermogen

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofstuk 1 t/m 7 en 10

Samenvatting Management & Organisatie Hoofstuk 1 t/m 7 en 10 Samenvatting Management & Organisatie Hoofstuk 1 t/m 7 en 10 Samenvatting door I. 1062 woorden 21 oktober 2014 0 keer beoordeeld Vak Methode M&O Percent Hoofdstuk 1 Planning in Organisatie Organiseren

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 8 en 9

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 8 en 9 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 8 en 9 Samenvatting door een scholier 2725 woorden 29 mei 2005 5,5 16 keer beoordeeld Vak Methode M&O Rendement M&O samenvatting hoofdstuk 8 & hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 12, paragraaf 1: Organisaties. Hoofdstuk 12, paragraaf 2: Eenmanszaak.

Hoofdstuk 12, paragraaf 1: Organisaties. Hoofdstuk 12, paragraaf 2: Eenmanszaak. Samenvatting M&O Hoofdstuk 12 Samenvatting door X. 2142 woorden 27 september 2015 9,3 2 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 12, paragraaf 1: Organisaties. Een organisatie heeft te maken

Nadere informatie

Samenvatting M&O Hoofdstuk 10

Samenvatting M&O Hoofdstuk 10 Samenvatting M&O Hoofdstuk 10 Samenvatting door Maureen 1166 woorden 8 maart 2016 5,8 1 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Samenvatting M&O hoofdstuk 10 10.1 organisaties De rechtsvorm is de juridische

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

De Naamloze Vennootschap ~ NV. Het bijeenroepen en leiden van algemene vergadering van aandeelhouders.

De Naamloze Vennootschap ~ NV. Het bijeenroepen en leiden van algemene vergadering van aandeelhouders. Samenvatting door H. 1659 woorden 19 maart 2016 8 14 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 1 De Naamloze Vennootschap ~ NV Vermogensmarkt = het geheel van vraag en aanbod van vermogen geldmarkt: termijn korter

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen Hoofdstuk 8 Vreemd vermogen Prijsvorming Vreemd vermogen Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK 1. Tarief vraag en aanbod

Nadere informatie

Rechtspersoon: een organisatie die rechten en plichten heeft (ze kan eigen bezittingen en schulden hebben).

Rechtspersoon: een organisatie die rechten en plichten heeft (ze kan eigen bezittingen en schulden hebben). Samenvatting M&O Module 6 Samenvatting door A. 414 woorden 25 juni 2017 7,6 4 keer beoordeeld Vak Methode M&O 200% M&O Module 6 - ondernemingsvormen Rechtsvormen Rechtsvorm is de juridische, oftewel wettelijk

Nadere informatie

6,6. Samenvatting door een scholier 1711 woorden 10 april keer beoordeeld. Hoofdstuk 1:

6,6. Samenvatting door een scholier 1711 woorden 10 april keer beoordeeld. Hoofdstuk 1: Samenvatting door een scholier 1711 woorden 10 april 2006 6,6 361 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 1: De naamloze vennootschap: De openbare kapitaalmarkt: 1 geldnemer en vele geldgevers. Obligaties. De

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3 t/m 7

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3 t/m 7 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 3 t/m 7 Samenvatting door een scholier 4435 woorden 17 oktober 2004 8 39 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M & O -> TENTAMENSTOF: HFD 3 12 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 21, 22, 23

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 21, 22, 23 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 21, 22, 23 Samenvatting door een scholier 2391 woorden 3 november 2004 8,7 17 keer beoordeeld Vak Methode M&O Rendement Management en Organisatie samenvatting

Nadere informatie

De rechtsvorm is de juridische ofwel wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden van rechtsvormen zijn:

De rechtsvorm is de juridische ofwel wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden van rechtsvormen zijn: Samenvatting door Isabelle 1418 woorden 2 december 2015 8,2 19 keer beoordeeld Vak M&O M&O Hoofdstuk 10 Rechtsvormen 10.1 Organisaties De rechtsvorm is de juridische ofwel wettelijke vorm van de organisatie.

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door C woorden 14 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1- De naamloze vennootschap 1.1

7,4. Samenvatting door C woorden 14 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 1- De naamloze vennootschap 1.1 Samenvatting door C. 3233 woorden 14 juni 2014 7,4 13 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 1- De naamloze vennootschap 1 NV: Vennootschap waarbij het eigen vermogen in stukjes (aandelen) geknipt is en iedereen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 4

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 4 Opgave 1 a. Wat is procentueel het rendement van een aangeschafte obligatie? Afronden op 1 decimaal. Betaald is voor de obligatie: 108% 1.000 = 1.080 De opbrengst is: 5,2% 1.000 = 52 Het rendement

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 3

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 3 Opgave 1 a. Wat is het belangrijkste verschil tussen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid? Rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen

Nadere informatie

12 Het eigen vermogen

12 Het eigen vermogen 12 Het eigen vermogen hoofdstuk 12.1 C 12.2 C 12.3 C 12.4 A 12.5 B 12.6 D 12.7 B 12.8 A 12.9 D 12.10 A 12.11 C 12.12 B 12.13 B 12.14 D 12% van 30.000.000 = 3.600.000 12.15 C 1.000.000 / 20.000.000 = 0,05

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Samenvatting M&O Hoofdstuk

Samenvatting M&O Hoofdstuk Samenvatting M&O Hoofdstuk 7+9-12 Samenvatting door Wietske 2099 woorden 16 januari 2016 8,6 3 keer beoordeeld Vak Methode M&O 200% M&O 7.1 Vermogensmarkt Vermogensmarkt het geheel van vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Samenvatting Economie Risico en rendement

Samenvatting Economie Risico en rendement Samenvatting Economie Risico en rendement Samenvatting door Marise 1524 woorden 6 maart 2017 6,2 13 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Economie Risico en rendement Hoofdstuk 1 1.1

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO HOOFDSTUK 2 1. SOORTEN AANDELEN 1 Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een nv of bv. Naast gewone aandelen zijn er preferente aandelen. De aandeelhouders die preferente

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 1 Voorbeelden van een juist antwoord: Er is sprake van één geldgever en één geldnemer. Een onderhandse lening is een niet-openbare lening. 2 maximumscore 2 0,06 x (2.000.000.000

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 4

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 4 Opgave 1 De vermogensbehoefte van een onderneming moet met het aanbod van vermogen worden gefinancierd. Bij de financiering wordt onderscheid gemaakt tussen Partiële financiering Totale financiering

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

6,9. Personeelsbeleid. Personeelsplanning: wat zijn de aanwezige kwaliteiten en wat heeft de onderneming nodig.

6,9. Personeelsbeleid. Personeelsplanning: wat zijn de aanwezige kwaliteiten en wat heeft de onderneming nodig. Samenvatting door een scholier 2072 woorden 25 juni 2008 6,9 13 keer beoordeeld Vak Methode M&O Percent Hoofdstuk 3 Personeelsbeleid Arbeidsovereenkomst: afspraak tussen werkgever en -nemer, waarbij de

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 16

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 16 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 16 Samenvatting door een scholier 1425 woorden 20 oktober 2003 6 12 keer beoordeeld Vak Methode M&O Rendement Hoofdstuk 16 Financiering. 16.1 Consumptief

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1980 woorden 27 januari keer beoordeeld. Hoofdstuk 1.

6,9. Samenvatting door een scholier 1980 woorden 27 januari keer beoordeeld. Hoofdstuk 1. Samenvatting door een scholier 1980 woorden 27 januari 2002 6,9 61 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 1. Organisatie: Samenwerkingsverband tussen mensen die bepaalde doelen willen bereiken. Profit-organisatie:

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 t/m 16

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 t/m 16 Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 t/m 16 Samenvatting door M. 1175 woorden 17 juni 2015 7,5 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie Percent Economie hoofdstuk 10 Samenwerken Externe effecten = onbedoelde

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12 Samenvatting door een scholier 2121 woorden 23 juni 2008 3,7 14 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Samenvattingen Management

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2640 woorden 15 augustus keer beoordeeld

Samenvatting door een scholier 2640 woorden 15 augustus keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2640 woorden 15 augustus 2010 10 3 keer beoordeeld Vak M&O Hoofdstuk 23 De jaarrekening van grote ondernemingen 23.2 De effectenbeurs Een emissie is een uitgifte van aandelen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Opgave 1 Een nv beschikt op 1 januari 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen 40.000.000

Nadere informatie

Een schets van situatie pag. 2. Het huis dat wij kiezen pag. 9

Een schets van situatie pag. 2. Het huis dat wij kiezen pag. 9 Praktische-opdracht door een scholier 1448 woorden 12 mei 2016 0 keer beoordeeld Vak M&O Inhoud Een schets van situatie pag. 2 Drie mogelijke huizen Carry van Bruggenhof 125 pag. 3 Van Egmondkade 88 A

Nadere informatie

5.6. Boekverslag door H woorden 31 maart keer beoordeeld

5.6. Boekverslag door H woorden 31 maart keer beoordeeld Boekverslag door H. 2174 woorden 31 maart 2004 5.6 16 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans H1 Organisatie: een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken. Twee soorten

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 en 4 HOOFDSTUK 1 Geld lenen kost geld Intrest (ook wel rente genoemd) is de vergoeding die je betaalt aan de gene die jou het geleende bedrag ter beschikking stelt. Intrest

Nadere informatie

7,2. Samenvatting door een scholier 1567 woorden 9 december keer beoordeeld. M&O hf 1 t/m 6.

7,2. Samenvatting door een scholier 1567 woorden 9 december keer beoordeeld. M&O hf 1 t/m 6. Samenvatting door een scholier 1567 woorden 9 december 2001 7,2 25 keer beoordeeld Vak M&O M&O hf 1 t/m 6. H1 -Organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken -Onderneming

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Boek 1+ 2

Samenvatting Management & Organisatie Boek 1+ 2 Samenvatting Management & Organisatie Boek 1+ Samenvatting door een scholier 3141 woorden 3 mei 005 6,6 145 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Samenvatting M&O boek 1 & Hoofdstuk 1 Organisatie:

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 1 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 2 maximumscore 2 winst voor vennootschapsbelasting: 5.000.000 vennootschapsbelasting: 0,20 x 200.000 + 0,25 x (5.000.000 200.000)

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 7 (Management in beweging)

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 7 (Management in beweging) Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 7 (Management in beweging) Samenvatting door een scholier 1118 woorden 23 mei 2004 7,5 12 keer beoordeeld Vak M&O M&O Hoofdstuk 7 Management in Beweging

Nadere informatie

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 ( 1,-) Balans per 1 januari 2016 van Grutter Gebouw Bestelauto Voorraad Debiteuren Bank Kas 367.200 28.500 43.240 15.740 10.330 1.240 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 10

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 10 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 1 t/m 10 Samenvatting door een scholier 9078 woorden 22 september 2005 7,4 53 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 1 Management en Organisatie

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie