Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen"

Transcriptie

1 Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC AM... 4 Inningen Van materiële effecten... 5 Van effecten opgenomen in een KBC-Effectenrekening... 5 Corporate Actions Op materiële effecten... 6 Op effecten opgenomen in een KBC-Effectenrekening... 6 Effectenservice Acties op Materiële effecten... 7 Op naam en aan toonder stellen van effecten omzetten van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten... 7 Aanmaken toegangskaarten voor het bijwonen van een (bijzondere) Algemene Vergadering... 8 Toepassen dubbeltaksverdragen op effecten bewaard in een KBC-Effectenrekening... 8 Effectenbewegingen Deponeren van effecten in een KBC-Effectenrekening... 9 Lichten van goudstaven en beleggingsmunten uit een KBC-Effectenrekening... 9 Transfereren van effecten... 9 KBC-Effectenrekening Bewaarloon KBC-Effectenrekening KBC-Vermogensverzekering KBC-Beleggingsservice KBC-Vermogensbeheer Deze tarievenkaart geeft u een overzicht van de kosten die bij KBC Bank NV van toepassing zijn op de meest courante effectenverrichtingen. Met vragen kunt u terecht in uw KBC-Bankkantoor of bij de medewerkers van het KBC-Telecenter op het nummer U bereikt hen op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen fax KBC Bank 01 januari 2015 pagina 1/11

2 Beursorders Euronext 1 (Brussel, Amsterdam, Parijs, Lissabon) en Equiduct 1 Producten Producten Equiduct Makelaarsloon Aandelen, warrants (enkel verhandeling,geen uitoefening), vastgoedcertificaten, trackers, obligaties, beleggingsfondsen 2, certificaten van buitenlandse effecten, rechten (alle soorten) Aandelen Ordergrootte Tarief op de tegenwaarde 3 Fixingmarkt/Continumarkt < Euro 0,85% Euro en < Euro 0,75% Euro 0,40% Openbare veiling 1,5% + 0,80% veilingkost (alleen bij verkoop en met een maximum van Euro) 25 EUR Uitzonderingen op het minimum Toekennings- en inschrijvingsrechten 15 Euro Deeluitvoeringen Eerste uitvoering Makelaarsloon met toepassing van het minimum Vanaf tweede uitvoering Alleen makelaarsloon zonder toepassing van het minimum Niet beursgenoteerde fondsen van andere financiële instellingen: Beursintroducties Intekeningen Vraag het tarief na in je kantoor Uittredingen gratis Kosten vermeld in het prospectus. Beursbelasting Normaal tarief 0.27 % op de tegenwaarde met een maximum van 800 Euro Uitzonderingen 4 OTC-Fondsen Volgens de wettelijke bepalingen Belgische certificaten van buitenlandse effecten Obligaties (OLO s zijn vrijgesteld) Bij emissies Bijkomende belasting voor Franse aandelen 5 Bijkomende belasting voor Italiaanse aandelen % op de tegenwaarde met een maximum van 650 Euro 0% op nieuwe aandelen; Op bestaande aandelen blijven de normale tarieven gelden 0,20% bij aankopen 0,12% bij aankopen Korting beursorders via KBC-Online Korting van 25% op het makelaarsloon, minimum makelaarsloon 20 Euro 1 Eventuele buitenlandse belastingen die worden geheven zijn ten laste van de cliënt 2 Met beleggingsfondsen wordt in deze tarievenkaart bedoeld rechten van deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen 3 Met tegenwaarde wordt in deze tarievenkaart bedoeld: het aantal of nominaal bedrag x koers + verlopen rente. 4 Dit overzicht is niet exhaustief. Eventuele andere buitenlandse belastingen zijn eveneens ten laste van de cliënt. 5 Aandelen uitgegeven door vennootschappen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Frankrijk én de beurskapitalisatie hoger is dan 1 miljard euro op 1 januari van het fiscale jaar. 6 Aandelen uitgegeven door vennootschappen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Italië én de beurskapitalisatie hoger is dan 500 miljoen euro. KBC Bank 01 januari 2015 pagina 2/11

3 Buitenlandse beursorders 1 Makelaarsloon Ordergrootte Tarief op de tegenwaarde 2 Buitenlandse beurzen (Duitsland, finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië,UK, US, Zweden, Zwitserland, Canada, Denemarken, Italië) Exotische beurzen (Japan, Zuid-Afrika, Australië, Hongkong, Maleisië 3, Nieuw- Zeeland, Singapore, Thailand³) Verkopen KBL-fondsen < Euro en < Euro Euro 40 Euro Idem tarief buitenlandse beurzen 75 Euro Geen makelaarsloon, alleen kosten correspondent 4 1,20% 1,10% 1,00% Niet beursgenoteerde fondsen van andere financiële instellingen: Intekeningen Vraag het tarief na in je kantoor Uittredingen gratis Deeluitvoeringen Eerste uitvoering Makelaarsloon met toepassing van het minimum Vanaf tweede uitvoering Alleen makelaarsloon zonder toepassing van het minimum Beursbelasting Aandelen, rechten 0.27 % op de tegenwaarde, met een maximum van 800 Euro Obligaties 0,09 % op de tegenwaarde, met een maximum van 650 Euro Fondsen (beursgenoteerde) Afhankelijk van fonds tot fonds met maximumtarief van 1,32 % met een maximum van 2000 Euro OTC- Fondsen Volgens de wettelijke bepalingen Wettelijke buitenlandse belastingen 5 Griekenland 0,20 % bij verkoop Hongkong 0,10% bij aankoop en bij verkoop Ierland 1,00% bij aankoop Verenigd Koninkrijk 0,50% bij aankoop Frankrijk 6 0,20% bij aankoop Italië 7 0,12% bij aankoop Korting beursorders via KBC-Online Korting van 25% op het makelaarsloon, minimum makelaarsloon 20 Euro 1 Eventuele buitenlandse belastingen die worden geheven zijn ten laste van de cliënt. 2 Met tegenwaarde wordt in deze tarievenkaart bedoeld: het aantal of nominaal bedrag x koers + verlopen rente. 3 Enkel verkooporders 4 Kosten correspondent zijn kosten die door de tegenpartij (correspondent of centrale effectendepositaris) aangerekend worden en die worden doorgerekend aan de cliënt. (zie fondsenfiche) 5 Dit overzicht is niet exhaustief. Eventuele andere buitenlandse belastingen zijn eveneens ten laste van de cliënt. 6 Aandelen en ADR s uitgegeven door vennootschappen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Frankrijk én de beurskapitalisatie hoger is dan 1 miljard euro op 1 januari van het fiscale jaar. 7 Aandelen uitgegeven door vennootschappen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Italië én de beurskapitalisatie hoger is dan 500 miljoen euro. KBC Bank 01 januari 2015 pagina 3/11

4 KBC- Beleggingsfondsen Tarief Zie fondsgegevens KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC Asset Management Tarief Zie productgegevens Euro-obligaties Makelaarsloon Primaire markt - Secundaire markt 0,50% op de tegenwaarde. Korting van 0,25% op de prijs van de obligatie: voor orders met een nominale tegenwaarde euro(of het overeenkomstig bedrag in deviezen) voor orders in obligaties met een restlooptijd 2 jaar Beursbelasting Primaire markt - Secundaire markt 0,09 % op de tegenwaarde, met een maximum van 650 Euro KBC Bank 01 januari 2015 pagina 4/11

5 Inningen van materiële effecten KBC-effecten Coupons / dividend Kapitaal op eindvervaldag buitenlandse emittent 1 Coupons / dividend 2 dividendcheques Kapitaal op eindvervaldag 4% % BTW Met een maximum van 4% % BTW Met een maximum van 5 Euro incl. 21% BTW 149,98 Euro incl. 21% BTW 7,5 Euro incl. 21% BTW 149,98 Euro incl. 21% BTW Inningen van effecten opgenomen in een KBC-Effectenrekening KBC-effecten Coupons / dividend Kapitaal op (tussentijdse) eindvervaldag buitenlandse emittent 1 Coupons / dividend 2 Kapitaal op (tussentijdse) eindvervaldag 2% % BTW Met een maximum van 2,99 Euro incl. 21% BTW 74,98 Euro incl. 21% BTW 1 Met inbegrip van certificaten uitgegeven door een administratiekantoor. 2 + (eventueel) kosten correspondent + 21% BTW + (eventueel) emissiekosten + 21% BTW Emissiekosten zijn kosten bepaald door de emissiemaatschappij. 3 De kosten worden berekend op het brutocouponbedrag in België (brutocouponbedrag in het buitenland min bronheffing). Voor de omzetting van bedragen in vreemde valuta naar euro wordt de basiskoers gebruikt van vervaldag min 1 werkdag (als de uitbetaling van interest of dividend gebeurt op de vervaldag) of de basiskoers van de vervaldag (als de uitbetaling van interest of dividend gebeurt na de vervaldag) KBC Bank 01 januari 2015 pagina 5/11

6 Corporate Actions op materiële effecten 1 KBC-effecten Datum corporate actions: - 3 jaar + 3 jaar 25 Euro 2 buitenlandse emittent 3 Datum corporate actions: - 3 jaar + 3 jaar 50 Euro 2 4 Corporate Actions op effecten opgenomen in een KBC-Effectenrekening Alle effecten in een KBC- Effectenrekening 4 1 Verrichtingen m.b.t. aan- en verkoop van effecten (aandelen, rechten, ) vallen onder het tarief van de gewone beursorders. 2 Eventueel te vermeerderen met 21% BTW, in functie van het type transactie. 3 Met inbegrip van certificaten uitgegeven door een administratiekantoor. 4 + (eventueel) kosten correspondent.eventueel te vermeerderen met 21% BTW, in functie van het type transactie. + (eventueel) emissiekosten. Eventueel te vermeerderen met 21% BTW, in functie van het type transactie. Emissiekosten zijn kosten bepaald door de emissiemaatschappij. + (eventueel) wettelijke kosten KBC Bank 01 januari 2015 pagina 6/11

7 Acties op Materiële effecten Vernietiging van effecten Opzoekingen m.b.t. niet gangbare effecten aan toonder Opstellen proces verbaal van vernietiging Opstellen nummerlijst: 30 incl. 21% BTW 0,05 Euro per coupure min. 30 Euro incl. 21% BTW max. 300 Euro incl. 21% BTW 60,5 Euro per uur incl. 21% BTW Minimum 30,25 Euro incl. 21% BTW Op naam stellen van effecten 1 - omzetten van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten Op naam stellen 2 KBC Effecten Effecten uitgegeven door een buitenlandse emittent 1 30,25 Euro incl. 21% BTW 42,35 Euro incl. 21% BTW Omzetten van effecten op naam in gedematerialiseerde effecten 3 Omzetten van een nominatief buitenlands certificaat in een effect aan toonder 50 Euro, incl. 21% BTW 1 Met inbegrip van certificaten uitgegeven door een administratiekantoor. 2 Een effect op naam is een effect waarvan de naam van de eigenaar van dit effect is ingeschreven in het register van de emittent 3 Deze kosten worden aangerekend per waardecode KBC Bank 01 januari 2015 pagina 7/11

8 Aanmaken toegangskaarten voor het bijwonen van een (Bijzondere) Algemene Vergadering Voor effecten bewaard in een KBC-Effectenrekening Toepassen dubbeltaksverdragen 1 op effecten bewaard in een KBC-Effectenrekening Jaarlijkse administratiekosten per overeenkomst bij vrijstelling/vermindering bronheffing 50 Euro, incl. 21% BTW Vrijstelling/vermindering van belasting aan de bron per verrichting Vervullen van administratieve formaliteiten 2 voor recuperatie bronheffing 60 Euro incl. 21% BTW 3 Per recuperatie 1 Dubbeltaksverdragen zijn bilaterale verdragen die België met verschillende landen heeft afgesloten om dubbele belasting op inkomsten te vermijden of te verminderen. 2 Formaliteiten voor recuperatie van belastingen op inkomsten van buitenlandse effecten (bij toepassing van verdragen ter vermijding van dubbele belasting). 3 + (eventueel) kosten correspondent KBC Bank 01 januari 2015 pagina 8/11

9 Deponeren van effecten in een KBC-Effectenrekening KBC-effecten buitenlandse emittent 1 Nominatief buitenlands certificaat 50 Euro incl. 21% BTW Lichten van voorwerpen uit een KBC-Effectenrekening 2 Voorwerpen 50 Euro incl 21% BTW Transfereren van effecten 2 Inkomende transfer 3 Uitgaande transfer 3 KBC- effecten Effecten uitgegeven door een buitenlandse emittent 1 30,25 Euro incl. 21% BTW 30,25 Euro incl. 21% BTW 42,35 Euro incl. 21% BTW Overschrijven van effecten binnen de KBC Groep 1 Met inbegrip van certificaten uitgegeven door een administratiekantoor. 2 Deze kosten worden aangerekend per waardecode (ISIN-code) 3 Overschrijven van effecten tussen KBC Bank en een entiteit buiten de KBC groep. KBC Bank 01 januari 2015 pagina 9/11

10 Bewaarloon KBC-Effectenrekening Standaardtarief 0,14% + 21% BTW Dit tarief wordt berekend op de totale tegenwaarde in euro van de KBC- Effectenrekening, inclusief goudstaven en beleggingsmunten, exclusief uitzonderingen, aan het einde van het jaar. Het bewaarloon wordt in januari aangerekend voor het lopende jaar Uitzonderingen KBC-effecten Commercial paper Belgische Schatkistcertificaten Strips en rechten Minimum Nominatieve certificaten en eigendomsaanwijzende stukken Dossierkost 4,84 Euro incl. 21% BTW per waardecode 4,84 Euro incl. 21% BTW per waardecode 8,47 Euro incl. 21% BTW per effectenrekening, niet van toepassing als de effectenrekening enkel waarden vrij van bewaarloon bevat. BTW BTW van 21% is niet van toepassing op effecten die deel uitmaken van een KBC-Pandkorf KBC Bank 01 januari 2015 pagina 10/11

11 KBC-Vermogensverzekering Aansluitingsbijdrage 14 Euro incl. kosten en taksen Bijdrage voor aansluiting per jaar KBC-Premium Banking overlijdensdekking 1 Aansluitingsbijdrage Bijdrage voor aansluiting per jaar Leeftijdskeuze 70 jaar Leeftijdskeuze 75 jaar Maximum verzekerd bedrag 0,071 per duizend incl. kosten en taksen 2,25 per duizend incl. kosten en taksen Euro per persoon KBC-Beleggingsservice Tarief Life Privileged Investment Service 151,25 Euro incl. 21% btw Per jaar Privileged Investment Service KBC Business Pro Service 151,25 Euro incl. 21% btw 151,25 Euro incl. 21% btw Per jaar Per jaar KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus KBC-Premium Banking Vermogensservice Select KBC-Premium Banking Vermogensservice 4 Business 363 Euro incl. 21% BTW per jaar 484 Euro incl. 21% BTW per jaar 363 Euro incl.21% BTW per jaar 1 Exclusief voor Premiumcliënten KBC Bank 01 januari 2015 pagina 11/11

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie