Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.11.2007"

Transcriptie

1 Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv Warandeberg 3 B-1000 Brussel B.T.W. BE HR Brussel Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen Opmerking Deze brochure geeft u een overzicht van de kosten die van toepassing zijn op de meest courante effectenverrichtingen. Bijkomende informatie kunt u steeds bekomen in uw Fintro-agentschap. Om meer te weten over de beleggingen... Uw agent houdt zich graag te uwer beschikking om u wegwijs te maken in onze ruime waaier van beleggingen en u op professionele wijze hierover advies te verstrekken. U kunt hem eveneens een evaluatie vragen van uw huidige beleggingen. Orders in fondsen gecommercialiseerd door Fintro Intekening Categorie Instapkosten Beurstaks Thesauriefondsen (Money Market) 0,15% Medium Term-fondsen (Bond 0,30% Medium Term) Obligatiefondsen (Bond) 2,50% Aandelenfondsen (Equity) 2,50% Gemengde fondsen 2,50% Fixfondsen (1) - Basistarief - Short Equity - Short Bond 2,50% 2,00% 1,00% Pensioenspaarfondsen 3,00% Geen (1) Bij intekening na de lanceringsperiode zijn er ook instapkosten ten gunste van het compartiment (zie prospectus) 1

2 Korting van 20 % van de instapkosten ten gunste van de bank, voor alle intekeningen, behalve pensioensparen, via PC banking. Omzetting Onder "omzetting" verstaan we de overgang van een compartiment van een fonds naar een ander compartiment van hetzelfde fonds of de overgang van uitkeringsaandelen naar kapitalisatieaandelen (of omgekeerd) van eenzelfde compartiment. Van een compartiment Naar een compartiment Instapkosten of omzetting skosten (1) Money Market Money Market 25 EUR Beurstak s Bond Medium Term 0,15% Bond, Equity, Strategy of Safe 2,35% Bond Medium Term Money Market of Bond Medium Term 25 EUR Bond, Equity, Strategy of Safe 2,20% Bond, Equity, Strategy of Safe Alle categorieën 25 EUR Fix Short Bond Fix (4) Short Bond 25 EUR (2) (instapkosten 1%) Short Equity 1,00% (2) Short Equity (instapkosten 2%) Equity, Bond e.a 1,50% (2) Short Bond en 25 EUR (2) Short Equity Equity, Bond e.a. 0,50% (2) de omgezette aandelen zijn: - kapitalisatieaandele n: 1,10% (3) - uitkeringsaand e-len: 0 % Equity, Bond e.a. (instapkosten 2,50%) Alle categorieën 25 EUR (2) (1) Algemeen geldt volgende regel: indien u overstapt van een compartiment met lagere instapkosten naar een compartiment met hogere instapkosten, is het verschil tussen beide tarieven verschuldigd. Indien er geen instapkosten verschuldigd zijn, is er een forfaitaire omzettingskost van 25 EUR. (2) De in- en uitstapkosten ten gunste van het compartiment (bij instap ná lancering of uitstap vóór vervaldag) zijn steeds verschuldigd : zie prospectus. De uitstaporders tegen de laatste inventariswaarde van een Fixfonds worden behandeld als een terugbetaling en komen niet meer in aanmerking voor omzetting. (3) Max. 750 EUR. Geen TOB in geval van terugbetaling van een Fixfonds tegen de laatste inventariswaarde. (4) Let wel : de switch van een compartiment van de bevek Fortis B Fix of van Fortis B Fix 2006 naar een compartiment van de bevek Fortis B Fix 2007, betreft een arbitrage en geen omzetting. 2

3 Arbitrage Onder "arbitrage" verstaan we de overgang van een fonds naar een ander fonds. Voor een arbitrage tussen twee verschillende fondsen gecommercialiseerd door Fintro wordt een gunsttarief van 1,25% toegepast bij de overgang van een niet-monetair compartiment naar een ander niet-monetair compartiment dan Money Market en Bond Medium Term. De normale beurstaks bij uitstappen is van toepassing. Opgelet : Op de kosten ten gunste van het compartiment van Fixfondsen (bij instappen na de initiële inschrijvingsperiode, of bij uitstappen vóór de eindvervaldag) alsook op de arbitrage van of naar een pensioenspaarfonds, wordt geen gunsttarief toegestaan. De uitstaporders tegen de laatste inventariswaarde van Fixfondsen worden behandeld als een terugbetaling en komen niet meer in aanmerking voor arbitrage. Herbelegging van coupons De opbrengst van coupons van uitkeringsaandelen van de fondsen uit het gamma gecommercialiseerd door Fintro en bestemd voor de particuliere belegger, kan gratis worden herbelegd in om het even welk fonds (of compartiment) uit dit gamma. Dit is niet van toepassing voor herbeleggingen in : - fixfondsen buiten de oorspronkelijke inschrijvingsperiode op het gedeelte van de provisie ten gunste van het compartiment; - pensioenspaarfondsen. Mogelijkheid tot bijpassen in contanten tot EUR. De herbelegging van de coupons wordt gedurende een periode van drie maanden volgend op de datum van betaalbaarstelling van de coupon toegestaan. Beheerskosten Deze kosten worden dagelijks pro-rata verwerkt in de inventariswaarde. Zij hangen af van de categorie van fonds of van het type van beheer. Categorie Beheerskosten op jaarbasis Thesauriefondsen 0,40% Medium Term Obligatiefondsen 0,50% Obligatiefondsen 0,65% Basistarief 0,75% Specials 1,50% Emerging Markets Aandelenfondsen 1,25% Basistarief 1,50% Specials en Emerging Markets Gemengde fondsen 1,50% Basistarief 1,75% Specials Pensioenspaarfondsen 1.00% 3

4 Uitstappen Algemene regel : geen uitstapkosten. Uitzonderingen : - uitstapkosten ten gunste van het compartiment voor Fixfondsen die verkocht worden vóór de eindvervaldag (uitgezonderd Interselex Fix) : zie prospectus Beurstaks : - uitstap uit uitkeringsaandelen : geen; - uitstap uit kapitalisatieaandelen : 1,10 % (Max. 750 EUR) Opmerking : geen TOB verschuldigd indien terugbetaling van een Fixfonds tegen de laatste inventariswaarde. Levering bij intekening, omzetting en arbitrage Alle fondsen gecommercialiseerd door Fintro, worden gratis bewaard in een effectenrekening bij Fintro. Materiële levering (niet meer mogelijk voor orders doorgegeven na ): 10 EUR + 21 % BTW per order - geen leveringstaks verschuldigd. Geen leveringstaks verschuldigd. Valutadata Categorie Dag van het order vóór 16 uur Mededeling NIW Publicatie NIW in de pers met datum D Monetaire D D + 1 D + 2 D + 3 fondsen Niet-monetaire D D + 1 D + 2 D + 3 fondsen Fund of Funds D D + 3 D + 4 D + 4 Fixfondsen D* D + 3 D + 4 D + 4 Valutadatum * D wordt in dit geval beschouwd als de laatste dag van de orderperiode. 4

5 Beursorders Makelaarslonen op de tegenwaarde van het order Tegenwaarde: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten), omgezet in EUR. A. Aandelen, fondsen, rechten, warrants en strips (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Groep 1 Euronext (Brussel, Parijs, Amsterdam, Lissabon) Groep 2 Athene, Dublin, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, USA, Oslo, Stockholm, Wenen, Zürich Groep 3 Buenos Aires, Johannesburg, Melbourne, Singapore, Hong Kong, Tokio, Kopenhagen, Montreal Minima 0 tot EUR ,01 tot EUR ,01 tot EUR > EUR 25 EUR * 1,00 % 0,85 % 0,70 % 0,40 % 50 EUR * (25 EUR voor warrants) 75 EUR * (25 EUR voor warrants en voorkeursrechten ) 0 tot EUR > EUR 1,20 % 1,10 % 1,40 % 1,30 % Voor toekenningsrechten, inschrijvingsrechten en strips : minimaal 2,5 EUR. Orders via PC banking : korting van 40 % op het makelaarsloon, eveneens op het minimum B. Obligaties genoteerd op Euronext Brussels (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Minimum 0 tot EUR ,01 tot ,01 tot > EUR EUR EUR 25 EUR 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum 5

6 C. Eurobonds en buitenlandse obligaties (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Minima 0 tot EUR ,01 tot > EUR EUR vervaldag < 1 jaar 0 EUR 0,25% 0,25% 0,25% andere aankoop 50 EUR 0,75% 0,50% 0,25% verkoop 0 EUR Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum (1) Voor partiële uitvoeringen zal het tarief toegepast worden op het totaal bedrag van orders uitgevoerd tussen +/- 9 u en 17 u (Belgische tijd). De uitvoeringen van de volgende dagen zullen tegen de gewone kosten getarifeerd worden maar zonder toepassing van het minimum makelaarsloon D. Openbare veiling Vaste kosten Alle bedragen Kasbons en Certificaten van 5 EUR 0,70% Fintro Warrants, rechten en strips 5 EUR 0,70% Minimum Alle Bedragen Andere 25 EUR 1,00% Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum Kosten materiële levering (uitsluitend bij aankoop) Euronext Brussel* : 20 EUR + 21 % BTW Andere ** : 25 EUR + 21 % BTW * Niet meer mogelijk voor orders uitgevoerd na ** Aandelen van buitenlandse oorsprong worden niet materieel geleverd. Taksen Beurstaks 0,17 % voor de aandelen (Max. 500 EUR) 0,07 % voor de obligaties (Max. 500 EUR) 6

7 Leveringstaks 0,60 % uitsluitend bij aankoop Valutadatum 1. Euronext Afrekening gebeurt op de dag van uitvoering van het order, met valutadatum D + 3 beursdagen. 2. Buitenlandse beurzen Afrekening gebeurt op de dag van uitvoering van het order. Valutadatum hangt af van de beursplaats. De meeste markten handelen aan D + 3 beursdagen, enkele markten uitgezonderd (Duitsland : D + 2 beursdagen,...). 7

8 Kasbons & Certificaten Geen beurstaks of leveringstaks bij intekening op kasbons en certificaten. Kosten voor materiële levering : Nihil Bewaring op effectenrekening: Gratis Uitbetaling van coupons en kapitaal Effecten in effectenrekening A. Kosten (berekeningsbasis: Brutobedrag in België) Indien... dan... Belgische waarde (uitzondering hierna) Gratis Buitenlandse waarde gedomicilieerd bij Fortis Gratis Groep Niet bij Fortis Groep gedomicilieerde buitenlandse waarde Coupons: 3%, minimaal 0,05 EUR en maximaal 5 EUR Belgische waarde uitsluitend gedomicilieerd op de sociale zetel van de uitgevende (niet bancaire) instelling Effecten: forfait van 5 EUR 6 % Minimaal 15 EUR Maximaal 250 EUR Op alle bedragen is 21 % BTW verschuldigd. De betaling van coupons van effecten van fiduciaire vennootschappen (ook certificaten in 2de rang genoemd) kan aan fiduciaire kosten onderworpen zijn, volgens het tarief van de fiduciaire vennootschap. B. Valutering De valutadatum is altijd de vervaldag indien dit een bankwerkdag is. Indien de vervaldag geen werkdag is, wordt de rekening gecrediteerd met valuta de 1ste bankwerkdag erna. 8

9 Afgifte aan loket A. Kosten (berekeningsbasis: brutobedrag in België) Voor de waarden gedomicilieerd in de Fortis-groep (*) niet-gedomicilieerd in de Fortis-groep (ten minste 10 kalenderdagen vóór de vervaldag afgegeven aan het loket) Terugbetaling effecten en betaling Belgische coupons Betaling buitenlandse coupons Gratis Gratis Gratis Gratis 3% Minimaal 7,50 EUR Maximaal 25 EUR Terugbetaling buitenlandse effecten Forfait 7,50 EUR niet-gedomicilieerd in de Fortis Groep (minder dan 10 kalenderdagen vóór de vervaldag afgegeven aan het loket) enkel gedomicilieerd in de maatschappelijke zetel van de uitgevende instelling (niet-bank) afgegeven in de vorm van een dividendcheque uitgegeven door een buitenlandse instelling of bank. Gratis 3% Minimaal 7,50 EUR Maximaal 25 EUR 6% Minimaal 15 EUR Maximaal 250 EUR Forfait 25 EUR 2 %, met een minimum van 12,50 EUR en een maximum van 125 EUR (*) waarden waarvoor Fortis-groep betaalagent of hoofdbetaalagent is. Opmerking : Op alle bedragen is 21 % BTW verschuldigd. De betaling van coupons van effecten van fiduciaire vennootschappen (ook certificaten in 2de rang genoemd) kan aan fiduciaire kosten onderworpen zijn, volgens het tarief van de fiduciaire vennootschap. B. Valutering Voor een afgifte... Belgische waarden Buitenlandse waarden uitgegeven door de Fortisgroep of waarvoor Fortisgroep hoofdbetaalagent is minstens 10 Vervaldag kalenderdagen vóór de vervaldag minder dan 10 Vervaldag kalenderdagen vóór de vervaldag Andere waarden Vervaldag + 2 bankwerkdagen Afgiftedatum + 10 bankwerkdagen na de vervaldag Afgiftedatum Afgiftedatum 9

10 + 10 bankwerkdagen Let op : Indien de valutadatum volgens bovenstaande tabel geen bankwerkdag is, is de valutadatum de eerste bankwerkdag erna. 10

11 Regularisatieverrichtingen (Corporate Actions) Op alle hieronder vermelde bedragen is 21 % BTW verschuldigd. Regularisatieverrichtingen zoals omwisseling, toekenning, keuzedividend, inschrijving met rechten enz. (niet beperkende lijst). Commissie van 0,50 % op het bedrag (tegenwaarde van het effect in voorkomend geval) van de verrichting, met een minimum van 3,50 EUR en een maximum van 12,50 EUR. Dossierkosten : 2,50 EUR. Uitzonderingen op de twee voorgaande posten : Bij Fintro gedomicilieerde verrichtingen zijn gratis, alsook verrichtingen op effecten van de Fortisgroep. Split- (splitsing-) en groeperingsverrichtingen waarbij de ISIN-code behouden blijft, zijn gratis Verrichtingen waarbij effecten moeten worden aangekocht of verkocht (aandelen, rechten enz.) vallen onder het tarief van de gewone beursorders. Kosten voor materiële levering*: Bij levering van de bekomen effecten zijn de volgende kosten van toepassing : - 20 EUR (1) - voor uitzonderlijke verrichtingen: 0,60% leveringstaks ( indien het geen nieuw gecreëerde effecten betreft) *Materiële levering is niet meer mogelijk vanaf Voor in het buitenland gedomicilieerde verrichtingen met fysieke aflevering van oude effecten worden in voorkomend geval de kosten van onze buitenlandse correspondent mee aangerekend. Verschillende taksen: verschillen afhankelijk van de verrichting en van het land van herkomst van de effecten. (1) behalve effecten van de Fortis-groep : gratis Andere regularisaties A. Blokkeren van effecten voor deelneming aan een Algemene Vergadering De verrichting is gratis indien ze bij een bank in België gedomicilieerd is. Indien de verrichting niet bij een bank in België gedomicilieerd is : 15 EUR per post. B. Afstempeling 20 EUR (1) per post (1) Gratis voor effecten van Fortis Groep. C. Opnaamstelling van Belgische effecten (levering van het certificaat inbegrepen) 11

12 40 EUR. 12

13 D. Aantoonderstelling van Belgische effecten afkomstig van effecten op naam 20 EUR Bij materiële levering: 20 EUR supplementair + 0,60 % leveringstaks. E. Nazicht van effecten 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. F. Omwisseling van coupures Waarden verwerkt via CIK (Interprofessionele Kas) : 40 EUR*. Fintro en Fortis Bank-fondsen : 40 EUR*. Andere waarden : 70 EUR**. *Niet meer mogelijk vanaf ** Niet meer mogelijk vanaf G. Herstelling of vervanging van beschadigde effecten 62 EUR/ uur met een minimum van 37 EUR. H. Bijzondere verrichtingen (verrichtingen op nominatieve effecten, opnaamstelling van buitenlandse effecten, enz.) 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. Opmerkingen Nominatieve effecten kunnen enkel worden verkocht na een omzetting naar effecten aan toonder. De hierboven vermelde tarieven voor aantoonderstelling zijn bijgevolg van toepassing, alsook de andere aan de verkoop gekoppelde tarieven voor "beursorders". I. Verrichtingen van meer dan 5 jaar oud 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. Voor de buitenlandse waarden en Belgische certificaten die buitenlandse waarden vertegenwoordigen kunnen de hierboven vermelde kosten worden verhoogd met de eventueel door onze correspondenten aangerekende uitgifte- en andere kosten. 13

14 Effectenrekening Bewaarloon en dossierkosten Er is 21 % BTW verschuldigd op alle hieronder vermelde kosten. Dossierkost (forfaitair) :- 1,75 EUR per trimester. - Gratis voor Blue Sky Club-leden Geen dossierkost indien de Effectenrekening volledig is samengesteld uit gratis bewaarde effecten (1). Bewaarloon Gratis waarden (2) Obligaties, Staatsbons en notes Aandelen en andere waarden (3) Percentage 0 % 0,125 % (1) 0,20 % (1) Minimum per post - 1 EUR per kwartaal Halvering bewaarloon per post van het gedeelte 60 EUR per kwartaal boven (1) op jaarbasis Het bewaarloon wordt aan het einde van ieder kwartaal berekend op basis van de koersen op de laatste beursdag van het kwartaal. Het bewaarloon en de dossierrechten worden één keer per jaar gedebiteerd, omstreeks half januari van het daaropvolgende jaar. De valutadatum van betaling is gelijk aan de afrekendatum + 5 bankwerkdagen. Uitzondering - Lotenleningen : 0,35 % op jaarbasis, met een minimum van 1 EUR per trimester. - Certificaten op naam en lineaire obligaties in het bezit van cliënten die vrijgesteld zijn in het vereffeningssysteem van de Nationale Bank: 0,05 % met een maximum van 12,50 EUR per trimester. - Waarden met als reden van toezicht "te regulariseren", "te innen" of "om te wisselen": 0,35% op jaarbasis met een minimum van 1 EUR per kwartaal. (2) Gratis waarden : waarden van de Fortis Groep (Bank van de Post inbegrepen) de rechten en strips; Solvay-aandelen (3) Andere waarden : goudstaven, vastgoedcertificaten, warrants, privaks en fondsen andere dan van de Fortis Groep. Opvragingen Kasbons en Certificaten Fortis Bank en Fintro* : 10 EUR + 21%BTW Fondsen van Fintro en van Fortis Bank* : 10 EUR + 21 % BTW. Belgische aandelen* : 25 EUR + 21% BTW Andere effecten** : 25 EUR + 21% BTW Leveringstaks: 0,60 %. * Niet meer mogelijk vanaf ** Niet meer mogelijk vanaf

15 Transfert van een effectenrekening Kosten per post : Transfer naar een andere effectenrekening binnen Fortis Groep in België : gratis; Transfer naar een effectenrekening bij Banque Générale Luxembourg of Fortis Bank in Nederland of Frankrijk: gratis Andere transfers : 25 EUR + 21 % BTW; Effectenrekeningverzekering Jaarlijkse premie : - 12,39 EUR; inning door domiciliëring op 15/11. - Gratis voor Blue Sky Club-leden Verzekerd risico : overlijden door ongeval van de verzekerde titularis of medetitularis van een effectenrekening. Verzekerde waarden : alle effecten gedeponeerd op een effectenrekening; het door de verzekerde en/of diens echtgeno(o)t(e) onderschreven pensioenspaarplan; de beleggersrekening (indien gekoppeld aan een effectenrekening) Verzekerde bedragen : Uitkering van een vergoeding gelijk aan 35 % van de verzekerde waarde op de dag van het ongeval, met : een minimum van EUR per verzekerde effectenrekening; een maximum van EUR per verzekerde effectenrekening; een maximum van EUR per verzekerde. Indien de verzekerde 70 jaar of ouder is op de dag van het ongeval, wordt de vergoeding gehalveerd. De minimale vergoeding van EUR blijft evenwel behouden. De algemene voorwaarden van de polis Effectenrekeningverzekering kunt u opvragen bij uw Fintro-agent. 15

16 Toepassing dubbelbelastingverdragen Geconventioneerde Effectenrekening Indien... Waarden afkomstig van de volgende landen: Verenigde Staten Canada Japan Australië Finland Noorwegen Zweden Nieuw-Zeeland dan... Worden de dividenden onmiddellijk gestort, rekening houdend met het verlaagde voorheffingspercentage (dat van toepassing is wegens de overeenkomst). Is deze dienst gratis. Indien waarden afkomstig van de volgende landen en het bedrag van het buitenlands dividend groter is dan: Duitsland : EUR Oostenrijk : EUR Denemarken : EUR Frankrijk : EUR Zwitserland : 500 EUR Dan gebeurt de recuperatie van de belastingen later dan de betaling (onbepaalde duur). Tarief : 50 EUR per post + 21 % BTW Waarden afgegeven aan het loket Het betreft enkel Franse waarden. Recuperatie achteraf : - 75 EUR per post + 21 % BTW; - minimaal dividendbedrag : EUR. Wisselkosten Op alle orders in vreemde munten met afrekening in EUR zijn wisselkosten verschuldigd. Voor alle informatie hieromtrent, gelieve u te wenden tot uw kantoor. 16

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014 Opmerking Deze brochure geeft u een overzicht van de kosten die van toepassing zijn op de meest courante Effectenverrichtingen bij Fintro.

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/06/2016

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/06/2016 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/06/2016 Opmerking Deze brochure geeft u een overzicht van de kosten die van toepassing zijn op de meest courante effectenverrichtingen bij Fintro.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN TARIFERING VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN TARIFERING VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN TARIFERING VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN GELDIG VANAF 01.03.2017 1 Inhoudsopgave Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie. Effectenrekening

Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie. Effectenrekening Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie Effectenrekening 1. Informatie in verband met Fintro De effectenrekening is een product van Fintro,

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op augustus 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips,

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van kracht op januari 06 Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van kracht op januari 06 Tarief van kracht op januari 06. Aan- en verkoop van effecten. Fondsen

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van kracht op januari 08 Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van kracht op januari 08 Tarief van kracht op januari 08. Aan- en verkoop van effecten. Fondsen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Tarief van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

TARIEFLIJST BELEGGINGEN

TARIEFLIJST BELEGGINGEN TARIEFLIJST BELEGGINGEN Nr. 2016/02 Versie dd. 19/04/2016 1. SERVICE FEE Inclusief bewaarloon, per kwartaal 0,05 %, exclusief BTW 2. TRANSACTIEKOSTEN 1. BEURSGENOTEERDE WAARDEN (aankoop/verkoop/ipo) Markten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Valuta-regels Effecten

Valuta-regels Effecten Valuta-regels en Buitenbalans Fondsen Amundi Funds Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u00 + 3 BWD Amundi Patrimoine Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u00 + 3 BWD CPR Silver Age Aankoop / Verkoop Dagelijks

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1

KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : index-icb met kapitaalbescherming: buitenlandse aandelen. BELEGGINGSDOELEINDEN

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven In voege vanaf 15 juli 2016 1 TRANSACTIETARIEVEN Tarief per transactie Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers 2.500 5.000 25.000 en per schijf 50.000 - Brussel (Euronext)

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie