Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.11.2007"

Transcriptie

1 Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv Warandeberg 3 B-1000 Brussel B.T.W. BE HR Brussel Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen Opmerking Deze brochure geeft u een overzicht van de kosten die van toepassing zijn op de meest courante effectenverrichtingen. Bijkomende informatie kunt u steeds bekomen in uw Fintro-agentschap. Om meer te weten over de beleggingen... Uw agent houdt zich graag te uwer beschikking om u wegwijs te maken in onze ruime waaier van beleggingen en u op professionele wijze hierover advies te verstrekken. U kunt hem eveneens een evaluatie vragen van uw huidige beleggingen. Orders in fondsen gecommercialiseerd door Fintro Intekening Categorie Instapkosten Beurstaks Thesauriefondsen (Money Market) 0,15% Medium Term-fondsen (Bond 0,30% Medium Term) Obligatiefondsen (Bond) 2,50% Aandelenfondsen (Equity) 2,50% Gemengde fondsen 2,50% Fixfondsen (1) - Basistarief - Short Equity - Short Bond 2,50% 2,00% 1,00% Pensioenspaarfondsen 3,00% Geen (1) Bij intekening na de lanceringsperiode zijn er ook instapkosten ten gunste van het compartiment (zie prospectus) 1

2 Korting van 20 % van de instapkosten ten gunste van de bank, voor alle intekeningen, behalve pensioensparen, via PC banking. Omzetting Onder "omzetting" verstaan we de overgang van een compartiment van een fonds naar een ander compartiment van hetzelfde fonds of de overgang van uitkeringsaandelen naar kapitalisatieaandelen (of omgekeerd) van eenzelfde compartiment. Van een compartiment Naar een compartiment Instapkosten of omzetting skosten (1) Money Market Money Market 25 EUR Beurstak s Bond Medium Term 0,15% Bond, Equity, Strategy of Safe 2,35% Bond Medium Term Money Market of Bond Medium Term 25 EUR Bond, Equity, Strategy of Safe 2,20% Bond, Equity, Strategy of Safe Alle categorieën 25 EUR Fix Short Bond Fix (4) Short Bond 25 EUR (2) (instapkosten 1%) Short Equity 1,00% (2) Short Equity (instapkosten 2%) Equity, Bond e.a 1,50% (2) Short Bond en 25 EUR (2) Short Equity Equity, Bond e.a. 0,50% (2) de omgezette aandelen zijn: - kapitalisatieaandele n: 1,10% (3) - uitkeringsaand e-len: 0 % Equity, Bond e.a. (instapkosten 2,50%) Alle categorieën 25 EUR (2) (1) Algemeen geldt volgende regel: indien u overstapt van een compartiment met lagere instapkosten naar een compartiment met hogere instapkosten, is het verschil tussen beide tarieven verschuldigd. Indien er geen instapkosten verschuldigd zijn, is er een forfaitaire omzettingskost van 25 EUR. (2) De in- en uitstapkosten ten gunste van het compartiment (bij instap ná lancering of uitstap vóór vervaldag) zijn steeds verschuldigd : zie prospectus. De uitstaporders tegen de laatste inventariswaarde van een Fixfonds worden behandeld als een terugbetaling en komen niet meer in aanmerking voor omzetting. (3) Max. 750 EUR. Geen TOB in geval van terugbetaling van een Fixfonds tegen de laatste inventariswaarde. (4) Let wel : de switch van een compartiment van de bevek Fortis B Fix of van Fortis B Fix 2006 naar een compartiment van de bevek Fortis B Fix 2007, betreft een arbitrage en geen omzetting. 2

3 Arbitrage Onder "arbitrage" verstaan we de overgang van een fonds naar een ander fonds. Voor een arbitrage tussen twee verschillende fondsen gecommercialiseerd door Fintro wordt een gunsttarief van 1,25% toegepast bij de overgang van een niet-monetair compartiment naar een ander niet-monetair compartiment dan Money Market en Bond Medium Term. De normale beurstaks bij uitstappen is van toepassing. Opgelet : Op de kosten ten gunste van het compartiment van Fixfondsen (bij instappen na de initiële inschrijvingsperiode, of bij uitstappen vóór de eindvervaldag) alsook op de arbitrage van of naar een pensioenspaarfonds, wordt geen gunsttarief toegestaan. De uitstaporders tegen de laatste inventariswaarde van Fixfondsen worden behandeld als een terugbetaling en komen niet meer in aanmerking voor arbitrage. Herbelegging van coupons De opbrengst van coupons van uitkeringsaandelen van de fondsen uit het gamma gecommercialiseerd door Fintro en bestemd voor de particuliere belegger, kan gratis worden herbelegd in om het even welk fonds (of compartiment) uit dit gamma. Dit is niet van toepassing voor herbeleggingen in : - fixfondsen buiten de oorspronkelijke inschrijvingsperiode op het gedeelte van de provisie ten gunste van het compartiment; - pensioenspaarfondsen. Mogelijkheid tot bijpassen in contanten tot EUR. De herbelegging van de coupons wordt gedurende een periode van drie maanden volgend op de datum van betaalbaarstelling van de coupon toegestaan. Beheerskosten Deze kosten worden dagelijks pro-rata verwerkt in de inventariswaarde. Zij hangen af van de categorie van fonds of van het type van beheer. Categorie Beheerskosten op jaarbasis Thesauriefondsen 0,40% Medium Term Obligatiefondsen 0,50% Obligatiefondsen 0,65% Basistarief 0,75% Specials 1,50% Emerging Markets Aandelenfondsen 1,25% Basistarief 1,50% Specials en Emerging Markets Gemengde fondsen 1,50% Basistarief 1,75% Specials Pensioenspaarfondsen 1.00% 3

4 Uitstappen Algemene regel : geen uitstapkosten. Uitzonderingen : - uitstapkosten ten gunste van het compartiment voor Fixfondsen die verkocht worden vóór de eindvervaldag (uitgezonderd Interselex Fix) : zie prospectus Beurstaks : - uitstap uit uitkeringsaandelen : geen; - uitstap uit kapitalisatieaandelen : 1,10 % (Max. 750 EUR) Opmerking : geen TOB verschuldigd indien terugbetaling van een Fixfonds tegen de laatste inventariswaarde. Levering bij intekening, omzetting en arbitrage Alle fondsen gecommercialiseerd door Fintro, worden gratis bewaard in een effectenrekening bij Fintro. Materiële levering (niet meer mogelijk voor orders doorgegeven na ): 10 EUR + 21 % BTW per order - geen leveringstaks verschuldigd. Geen leveringstaks verschuldigd. Valutadata Categorie Dag van het order vóór 16 uur Mededeling NIW Publicatie NIW in de pers met datum D Monetaire D D + 1 D + 2 D + 3 fondsen Niet-monetaire D D + 1 D + 2 D + 3 fondsen Fund of Funds D D + 3 D + 4 D + 4 Fixfondsen D* D + 3 D + 4 D + 4 Valutadatum * D wordt in dit geval beschouwd als de laatste dag van de orderperiode. 4

5 Beursorders Makelaarslonen op de tegenwaarde van het order Tegenwaarde: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten), omgezet in EUR. A. Aandelen, fondsen, rechten, warrants en strips (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Groep 1 Euronext (Brussel, Parijs, Amsterdam, Lissabon) Groep 2 Athene, Dublin, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, USA, Oslo, Stockholm, Wenen, Zürich Groep 3 Buenos Aires, Johannesburg, Melbourne, Singapore, Hong Kong, Tokio, Kopenhagen, Montreal Minima 0 tot EUR ,01 tot EUR ,01 tot EUR > EUR 25 EUR * 1,00 % 0,85 % 0,70 % 0,40 % 50 EUR * (25 EUR voor warrants) 75 EUR * (25 EUR voor warrants en voorkeursrechten ) 0 tot EUR > EUR 1,20 % 1,10 % 1,40 % 1,30 % Voor toekenningsrechten, inschrijvingsrechten en strips : minimaal 2,5 EUR. Orders via PC banking : korting van 40 % op het makelaarsloon, eveneens op het minimum B. Obligaties genoteerd op Euronext Brussels (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Minimum 0 tot EUR ,01 tot ,01 tot > EUR EUR EUR 25 EUR 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum 5

6 C. Eurobonds en buitenlandse obligaties (berekend over het volledige brutobedrag tegen een uniek makelaarsloon) (1) Minima 0 tot EUR ,01 tot > EUR EUR vervaldag < 1 jaar 0 EUR 0,25% 0,25% 0,25% andere aankoop 50 EUR 0,75% 0,50% 0,25% verkoop 0 EUR Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum (1) Voor partiële uitvoeringen zal het tarief toegepast worden op het totaal bedrag van orders uitgevoerd tussen +/- 9 u en 17 u (Belgische tijd). De uitvoeringen van de volgende dagen zullen tegen de gewone kosten getarifeerd worden maar zonder toepassing van het minimum makelaarsloon D. Openbare veiling Vaste kosten Alle bedragen Kasbons en Certificaten van 5 EUR 0,70% Fintro Warrants, rechten en strips 5 EUR 0,70% Minimum Alle Bedragen Andere 25 EUR 1,00% Orders via PC banking : korting van 20% op het makelaarsloon, eveneens op het minimum Kosten materiële levering (uitsluitend bij aankoop) Euronext Brussel* : 20 EUR + 21 % BTW Andere ** : 25 EUR + 21 % BTW * Niet meer mogelijk voor orders uitgevoerd na ** Aandelen van buitenlandse oorsprong worden niet materieel geleverd. Taksen Beurstaks 0,17 % voor de aandelen (Max. 500 EUR) 0,07 % voor de obligaties (Max. 500 EUR) 6

7 Leveringstaks 0,60 % uitsluitend bij aankoop Valutadatum 1. Euronext Afrekening gebeurt op de dag van uitvoering van het order, met valutadatum D + 3 beursdagen. 2. Buitenlandse beurzen Afrekening gebeurt op de dag van uitvoering van het order. Valutadatum hangt af van de beursplaats. De meeste markten handelen aan D + 3 beursdagen, enkele markten uitgezonderd (Duitsland : D + 2 beursdagen,...). 7

8 Kasbons & Certificaten Geen beurstaks of leveringstaks bij intekening op kasbons en certificaten. Kosten voor materiële levering : Nihil Bewaring op effectenrekening: Gratis Uitbetaling van coupons en kapitaal Effecten in effectenrekening A. Kosten (berekeningsbasis: Brutobedrag in België) Indien... dan... Belgische waarde (uitzondering hierna) Gratis Buitenlandse waarde gedomicilieerd bij Fortis Gratis Groep Niet bij Fortis Groep gedomicilieerde buitenlandse waarde Coupons: 3%, minimaal 0,05 EUR en maximaal 5 EUR Belgische waarde uitsluitend gedomicilieerd op de sociale zetel van de uitgevende (niet bancaire) instelling Effecten: forfait van 5 EUR 6 % Minimaal 15 EUR Maximaal 250 EUR Op alle bedragen is 21 % BTW verschuldigd. De betaling van coupons van effecten van fiduciaire vennootschappen (ook certificaten in 2de rang genoemd) kan aan fiduciaire kosten onderworpen zijn, volgens het tarief van de fiduciaire vennootschap. B. Valutering De valutadatum is altijd de vervaldag indien dit een bankwerkdag is. Indien de vervaldag geen werkdag is, wordt de rekening gecrediteerd met valuta de 1ste bankwerkdag erna. 8

9 Afgifte aan loket A. Kosten (berekeningsbasis: brutobedrag in België) Voor de waarden gedomicilieerd in de Fortis-groep (*) niet-gedomicilieerd in de Fortis-groep (ten minste 10 kalenderdagen vóór de vervaldag afgegeven aan het loket) Terugbetaling effecten en betaling Belgische coupons Betaling buitenlandse coupons Gratis Gratis Gratis Gratis 3% Minimaal 7,50 EUR Maximaal 25 EUR Terugbetaling buitenlandse effecten Forfait 7,50 EUR niet-gedomicilieerd in de Fortis Groep (minder dan 10 kalenderdagen vóór de vervaldag afgegeven aan het loket) enkel gedomicilieerd in de maatschappelijke zetel van de uitgevende instelling (niet-bank) afgegeven in de vorm van een dividendcheque uitgegeven door een buitenlandse instelling of bank. Gratis 3% Minimaal 7,50 EUR Maximaal 25 EUR 6% Minimaal 15 EUR Maximaal 250 EUR Forfait 25 EUR 2 %, met een minimum van 12,50 EUR en een maximum van 125 EUR (*) waarden waarvoor Fortis-groep betaalagent of hoofdbetaalagent is. Opmerking : Op alle bedragen is 21 % BTW verschuldigd. De betaling van coupons van effecten van fiduciaire vennootschappen (ook certificaten in 2de rang genoemd) kan aan fiduciaire kosten onderworpen zijn, volgens het tarief van de fiduciaire vennootschap. B. Valutering Voor een afgifte... Belgische waarden Buitenlandse waarden uitgegeven door de Fortisgroep of waarvoor Fortisgroep hoofdbetaalagent is minstens 10 Vervaldag kalenderdagen vóór de vervaldag minder dan 10 Vervaldag kalenderdagen vóór de vervaldag Andere waarden Vervaldag + 2 bankwerkdagen Afgiftedatum + 10 bankwerkdagen na de vervaldag Afgiftedatum Afgiftedatum 9

10 + 10 bankwerkdagen Let op : Indien de valutadatum volgens bovenstaande tabel geen bankwerkdag is, is de valutadatum de eerste bankwerkdag erna. 10

11 Regularisatieverrichtingen (Corporate Actions) Op alle hieronder vermelde bedragen is 21 % BTW verschuldigd. Regularisatieverrichtingen zoals omwisseling, toekenning, keuzedividend, inschrijving met rechten enz. (niet beperkende lijst). Commissie van 0,50 % op het bedrag (tegenwaarde van het effect in voorkomend geval) van de verrichting, met een minimum van 3,50 EUR en een maximum van 12,50 EUR. Dossierkosten : 2,50 EUR. Uitzonderingen op de twee voorgaande posten : Bij Fintro gedomicilieerde verrichtingen zijn gratis, alsook verrichtingen op effecten van de Fortisgroep. Split- (splitsing-) en groeperingsverrichtingen waarbij de ISIN-code behouden blijft, zijn gratis Verrichtingen waarbij effecten moeten worden aangekocht of verkocht (aandelen, rechten enz.) vallen onder het tarief van de gewone beursorders. Kosten voor materiële levering*: Bij levering van de bekomen effecten zijn de volgende kosten van toepassing : - 20 EUR (1) - voor uitzonderlijke verrichtingen: 0,60% leveringstaks ( indien het geen nieuw gecreëerde effecten betreft) *Materiële levering is niet meer mogelijk vanaf Voor in het buitenland gedomicilieerde verrichtingen met fysieke aflevering van oude effecten worden in voorkomend geval de kosten van onze buitenlandse correspondent mee aangerekend. Verschillende taksen: verschillen afhankelijk van de verrichting en van het land van herkomst van de effecten. (1) behalve effecten van de Fortis-groep : gratis Andere regularisaties A. Blokkeren van effecten voor deelneming aan een Algemene Vergadering De verrichting is gratis indien ze bij een bank in België gedomicilieerd is. Indien de verrichting niet bij een bank in België gedomicilieerd is : 15 EUR per post. B. Afstempeling 20 EUR (1) per post (1) Gratis voor effecten van Fortis Groep. C. Opnaamstelling van Belgische effecten (levering van het certificaat inbegrepen) 11

12 40 EUR. 12

13 D. Aantoonderstelling van Belgische effecten afkomstig van effecten op naam 20 EUR Bij materiële levering: 20 EUR supplementair + 0,60 % leveringstaks. E. Nazicht van effecten 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. F. Omwisseling van coupures Waarden verwerkt via CIK (Interprofessionele Kas) : 40 EUR*. Fintro en Fortis Bank-fondsen : 40 EUR*. Andere waarden : 70 EUR**. *Niet meer mogelijk vanaf ** Niet meer mogelijk vanaf G. Herstelling of vervanging van beschadigde effecten 62 EUR/ uur met een minimum van 37 EUR. H. Bijzondere verrichtingen (verrichtingen op nominatieve effecten, opnaamstelling van buitenlandse effecten, enz.) 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. Opmerkingen Nominatieve effecten kunnen enkel worden verkocht na een omzetting naar effecten aan toonder. De hierboven vermelde tarieven voor aantoonderstelling zijn bijgevolg van toepassing, alsook de andere aan de verkoop gekoppelde tarieven voor "beursorders". I. Verrichtingen van meer dan 5 jaar oud 62 EUR/uur met een minimum van 37 EUR. Voor de buitenlandse waarden en Belgische certificaten die buitenlandse waarden vertegenwoordigen kunnen de hierboven vermelde kosten worden verhoogd met de eventueel door onze correspondenten aangerekende uitgifte- en andere kosten. 13

14 Effectenrekening Bewaarloon en dossierkosten Er is 21 % BTW verschuldigd op alle hieronder vermelde kosten. Dossierkost (forfaitair) :- 1,75 EUR per trimester. - Gratis voor Blue Sky Club-leden Geen dossierkost indien de Effectenrekening volledig is samengesteld uit gratis bewaarde effecten (1). Bewaarloon Gratis waarden (2) Obligaties, Staatsbons en notes Aandelen en andere waarden (3) Percentage 0 % 0,125 % (1) 0,20 % (1) Minimum per post - 1 EUR per kwartaal Halvering bewaarloon per post van het gedeelte 60 EUR per kwartaal boven (1) op jaarbasis Het bewaarloon wordt aan het einde van ieder kwartaal berekend op basis van de koersen op de laatste beursdag van het kwartaal. Het bewaarloon en de dossierrechten worden één keer per jaar gedebiteerd, omstreeks half januari van het daaropvolgende jaar. De valutadatum van betaling is gelijk aan de afrekendatum + 5 bankwerkdagen. Uitzondering - Lotenleningen : 0,35 % op jaarbasis, met een minimum van 1 EUR per trimester. - Certificaten op naam en lineaire obligaties in het bezit van cliënten die vrijgesteld zijn in het vereffeningssysteem van de Nationale Bank: 0,05 % met een maximum van 12,50 EUR per trimester. - Waarden met als reden van toezicht "te regulariseren", "te innen" of "om te wisselen": 0,35% op jaarbasis met een minimum van 1 EUR per kwartaal. (2) Gratis waarden : waarden van de Fortis Groep (Bank van de Post inbegrepen) de rechten en strips; Solvay-aandelen (3) Andere waarden : goudstaven, vastgoedcertificaten, warrants, privaks en fondsen andere dan van de Fortis Groep. Opvragingen Kasbons en Certificaten Fortis Bank en Fintro* : 10 EUR + 21%BTW Fondsen van Fintro en van Fortis Bank* : 10 EUR + 21 % BTW. Belgische aandelen* : 25 EUR + 21% BTW Andere effecten** : 25 EUR + 21% BTW Leveringstaks: 0,60 %. * Niet meer mogelijk vanaf ** Niet meer mogelijk vanaf

15 Transfert van een effectenrekening Kosten per post : Transfer naar een andere effectenrekening binnen Fortis Groep in België : gratis; Transfer naar een effectenrekening bij Banque Générale Luxembourg of Fortis Bank in Nederland of Frankrijk: gratis Andere transfers : 25 EUR + 21 % BTW; Effectenrekeningverzekering Jaarlijkse premie : - 12,39 EUR; inning door domiciliëring op 15/11. - Gratis voor Blue Sky Club-leden Verzekerd risico : overlijden door ongeval van de verzekerde titularis of medetitularis van een effectenrekening. Verzekerde waarden : alle effecten gedeponeerd op een effectenrekening; het door de verzekerde en/of diens echtgeno(o)t(e) onderschreven pensioenspaarplan; de beleggersrekening (indien gekoppeld aan een effectenrekening) Verzekerde bedragen : Uitkering van een vergoeding gelijk aan 35 % van de verzekerde waarde op de dag van het ongeval, met : een minimum van EUR per verzekerde effectenrekening; een maximum van EUR per verzekerde effectenrekening; een maximum van EUR per verzekerde. Indien de verzekerde 70 jaar of ouder is op de dag van het ongeval, wordt de vergoeding gehalveerd. De minimale vergoeding van EUR blijft evenwel behouden. De algemene voorwaarden van de polis Effectenrekeningverzekering kunt u opvragen bij uw Fintro-agent. 15

16 Toepassing dubbelbelastingverdragen Geconventioneerde Effectenrekening Indien... Waarden afkomstig van de volgende landen: Verenigde Staten Canada Japan Australië Finland Noorwegen Zweden Nieuw-Zeeland dan... Worden de dividenden onmiddellijk gestort, rekening houdend met het verlaagde voorheffingspercentage (dat van toepassing is wegens de overeenkomst). Is deze dienst gratis. Indien waarden afkomstig van de volgende landen en het bedrag van het buitenlands dividend groter is dan: Duitsland : EUR Oostenrijk : EUR Denemarken : EUR Frankrijk : EUR Zwitserland : 500 EUR Dan gebeurt de recuperatie van de belastingen later dan de betaling (onbepaalde duur). Tarief : 50 EUR per post + 21 % BTW Waarden afgegeven aan het loket Het betreft enkel Franse waarden. Recuperatie achteraf : - 75 EUR per post + 21 % BTW; - minimaal dividendbedrag : EUR. Wisselkosten Op alle orders in vreemde munten met afrekening in EUR zijn wisselkosten verschuldigd. Voor alle informatie hieromtrent, gelieve u te wenden tot uw kantoor. 16

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 06/10/2014 Opmerking Deze brochure geeft u een overzicht van de kosten die van toepassing zijn op de meest courante Effectenverrichtingen bij Fintro.

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Direct Beleggen

Tarieven ABN AMRO Direct Beleggen Tarieven ABN AMRO Direct Beleggen Alle internettarieven per 10 december 2010 Volledig zelf beleggen Staffelkorting Als Direct Beleggen klant profiteert u automatisch van staffelkorting. Hoe meer u handelt,

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

KBC-Effectenrekening via KBC-Online

KBC-Effectenrekening via KBC-Online KBC-Effectenrekening via KBC-Online Voorafgaande informatie met betrekking tot KBC-Effectenrekeningen op afstand gesloten met consumenten in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie