Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015"

Transcriptie

1 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business. Wanneer u deze Beveks via deze kanalen verhandelt geniet u van een korting van 10 % op de toe- en uittredingscommissie. Binnen beide kanalen zijn om veiligheidsredenen transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze limieten overschrijden, kunt u enkel terecht via uw kantoor of Comfort Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting vervangen wordt door andere kortingen. I.1. Intekening Max. toetredingscommissie Candriam Money Market 0,30 % Candriam Bonds 2,50 % 1 Belfius Fullinvest 2,50 % Candriam Equities B 2,50 % Candriam Equities L 2,50 % DMM 2,50 % Candriam Sustainable 2,50 % Candriam Quant 2,50 % Candriam Business Equities 2 1,00 % Belfius Select Portfolio 3 1,50 % Belfius Portfolio Advanced 3 1,50 % I.2. Terugbetaling Max. uittredingscommissie Uittredingscommissie Clickinvest B vóór de vervaldag 1,50 % Uittredingscommissie andere beveks 0,00 % I.3. Beurstaks Type Kapitalisatie Distributie Instap Uitstap 1,32 % (max ,00 EUR) 4 0,00 % I.4. Conversie en arbitrage Toetredings- / uittredingscommissie voor de conversies (tussen compartimenten van een zelfde bevek) 0,00 % Toetredings- / uittredingscommissie voor de arbitrages (tussen beveks) 1,00 % 1,32 % (max ,00 EUR) 1 1% voor de compartimenten Candriam Bonds Euro Short Term en Candriam Bonds Treasury Management 2 Uitsluitend voor professioneel cliënteel 3 Uitsluitend kapitalisatie 4 0% op de eindvervaldag voor Dexia Clickinvest B Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 1

2 II. GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN Een uitgebreide selectie van Gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business. Wanneer u deze beleggingsfondsen via deze kanalen verhandelt geniet u van een korting van 10% op de toetredingscommissie. Binnen beide kanalen zijn om veiligheidsredenen transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze limieten overschrijden, kunt u enkel terecht via uw kantoor of Comfort Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting vervangen wordt door andere kortingen. II.1. Intekening Max. toetredingscommissie Belfius Cash Strategy 3 0,50 % Belfius Plan 3 5, Candriam Dynamix 3 2,50 % Candriam Total Return, Candriam Total Return II 2,50 % II.2. Terugbetaling Uittredingscommissie 0,00 % II.3. Beurstaks Instap Uitstap 0,00 % III. FONDSEN VAN DERDEN Maximale instapkosten 3,00 % Forfaitaire kosten bij aankoop IV. PENSIOENSPAREN IV.1. Intekening Belfius Pension Fund High/Low equities* / Starfund* Maximale toetredingscommissie 3,00 % Belfius Pension Fund Balanced Maximale toetredingscommissie 0,00 % * Uitsluitend kapitalisatie IV.2. Terugbetaling Uittredingscommissie 0,00 % Opmerking: rekening houden met de fiscale aspecten V. BELEGGINGSREKENING Leveringstaks VI. KASBONS 5 zijn betrokken : Belfius Plan Bonds Fund of Funds, Belfius Plan Equities Fund of Funds, Belfius Plan High Fund of Funds, Belfius Plan Low Fund of Funds, Belfius Plan Medium Fund of Funds Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 2

3 VII. STAATSBONS Taks op beursverrichting Primaire markt Secundaire markt 0,09 % (max. 650,00 EUR) VIII. EURO-OBLIGATIES VIII.1. Intekening primaire markt Inschrijvingsprijs Tegen uitgifteprijs VIII.2. Inschrijving Structured Notes primaire markt Makelaarsloon op hoofdsom < 2 jaar 2 jaar < 4 jaar 4 jaar < EUR 1,00 % 1,50 % 2,50 % en < EUR 0,80 % 1,25 % 1,75 % en < EUR 0,60 % 1,00 % 1,00 % EUR 0,50 % 0,75 % 0,75 % VIII.3. Aankoop en verkoop secundaire markt Een uitgebreide selectie van euro-obligaties zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business. Voor alle inschrijvingen van deze euro-obligaties geniet u van een korting van 10% op het makelaarsloon. Binnen beide kanalen zijn om veiligheidsredenen transactielimieten van toepassing. Voor orders die deze limieten overschrijden, kunt u enkel terecht via uw kantoor of Comfort Banking waar in functie van de tegenwaarde, deze korting vervangen wordt door andere kortingen. Het makelaarsloon is van toepassing op het bruto bedrag (= nominaal x marktprijs) omgezet in EUR < 1 jaar 1 jaar < EUR 0,30 % 0,60 % EUR en < EUR 0,30 % 0,50 % EUR 0,30 % 0,40 % EUR 0,30 % 0,30 % VIII.4. Beurstaks Primaire markt Secundaire markt : Nilhil 0,09 % (max. 650,00 EUR) 0,27 % (max. 800,00 EUR bij Reverse Convertible obligaties of obligaties met kapitaalsgarantie <100%) IX. KAPITAALSVERHOGINGEN (België) X. BEURSINTRODUCTIES Nieuwe aandelen (primaire) Bestaande aandelen (secundaire) 0,27 % (max. 800,00 EUR) Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3

4 XI. BEURSORDERS Om veiligheidsreden worden op transacties ingegeven via Belfius Direct Net of Belfius Direct Net Business 6 maximum transactielimieten toegepast. Wilt u transacties uitvoeren die deze limieten overschrijden, gelieve u tot uw kantoor of Comfort Banking te richten waar de hieronder geafficheerde tarieven van toepassing zijn. XI.1. Aandelen, Warrants, Vastgoedcertificaten en Bevak XI.1.1. Zone 1 : Euronext : Amsterdam, Brussel, Parijs Orders EUR, per schijf van EUR Orders > EUR (op het hele bedrag) 0,40 % Kantoor, Comfort Banking Orders EUR, per schijf van EUR 35,00 EUR Orders > EUR (op het hele bedrag) 0,50 % XI.1.2. Zone 2 : Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Canada, USA (AMEX, Nasdaq, NYSE, OTC), Japan Orders EUR, per schijf van EUR 30,00 EUR Orders > EUR (op het hele bedrag) 0,60 % Kantoor, Comfort Banking Orders EUR, per schijf van EUR 45,00 EUR Orders > EUR (op het hele bedrag) 0,80 % XI.1.3. Zone 3: Overige markten: Griekenland, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Zuid- Afrika, Kantoor, Comfort Banking Ongeacht de tegenwaarde 1,80 % 60,00 EUR XI.1.4. Openbare veiling Enkel kantoor Uniek tarief 1,50 % XI.2. Andere financiële effecten (Euronext, Brussel, Parijs, Amsterdam) XI.2.1. Obligaties Orders EUR 0,45 % Orders > EUR 0,27 % Kantoor, Comfort Banking Orders EUR 0,50 % Orders > EUR 0,30 % XI.2.2. Strips, toekennings- en intekeningsrechten Orders EUR 0,90 % Orders > EUR 0,675 % 2,50 EUR 6 aankoop : max EUR/transactie, max EUR/rekening/dag verkoop : max EUR/transactie, geen max./dag Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 4

5 Kantoor, Comfort Banking Orders EUR 1,00 % Orders > EUR 0,75 % 2,50 EUR XI.3. Beurstaks (per waardedatum) XI.3.1. Algemeen Aandelen, warrants, vastgoedcertificaten, VVPR-strips, toekennings- en intekeningsrechten Belgische certificaten van buitenlandse aandelen Obligaties, Euro-obligaties Staatsbons, Belgische Staatsleningen Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen, uitkeringsaandelen van beveks of van bevaks Kapitalisatieaandelen van beveks of van bevaks Tarief bij verkoop aan toonder: 10,00 EUR/valutadatum 0,27 % (max. 800,00 EUR/ 1,32 % (max ,00 EUR/ XI.3.2. Buitenlandse taks Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende relevante buitenlandse taksen. Deze taksen worden apart vermeld op het afrekeningsborderel. Ze kunnen steeds aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit overzicht wordt enkel ter informatie ter beschikking gesteld en is niet exhaustief. Aankoop Verkoop Zuid-Afrika 0,255 % 0,005 % USA - 0,002 % Griekenland 0,207 % 0,057 % Hong Kong 0,108 % 0,108 % Ierland 1,00 % - Singapore 0,047 % 0,047 % Verenigd Koninkrijk - Emissies GBP 0,50 % (*) - (*) Verenigd Koninkrijk - Emissies EUR 1,00 % (**) - (**) Frankrijk 0,20 % (***) 0,00 % Italië 0,12 % / 0,22 % (****) - (*) Plus een vast bedrag van 1 GBP als het basisbedrag van de verrichting groter is dan GBP. (**) Plus een vast bedrag van 1,25 EUR als het basisbedrag van de verrichting groter is dan EUR. (***) enkel van toepassing op Franse aandelen die zijn opgenomen in een jaarlijks uitgevaardigd Frans Besluit (besluit die de lijst publiceert van vennootschappen waarvan de hoofdzetel in Frankrijk is gevestigd en waarvan de beurskapitalisatie op 1 januari van het kalenderjaar minstens 1 miljard EUR bedraagt). (****) Aankoop via Europese beurs: 0,12 %; Aankoop via niet-europese beurs : 0,22 % XII. INNING COUPONS EN DIVIDENDEN IN CASH OF AANDELEN VAN BUITENLANDSE EFFECTEN XII.1. In effectendossier Standaardtarief per coupon/dividend excl./incl. BTW (*) 2,00 % / 2,42 % per coupon/dividend excl./incl. BTW 2,50 EUR / 3,025 EUR Maximum per coupon/dividend excl./incl. BTW 100 EUR / 121 EUR Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam (*) Het standaardtarief wordt berekend op het brutobedrag in België XII.2. Aan toonder Standaardtarief per coupon/dividend excl./incl. BTW (*) 5,00 % / 6,05 % per coupon/dividend excl./incl. BTW 2,50 EUR / 3,025 EUR Maximum per coupon/dividend excl./incl. BTW 100 EUR / 121 EUR Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam (*) Het standaardtarief wordt berekend op het brutobedrag in België Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 5

6 XIII. VRIJWILLIGE REGULARISATIEVERRICHTINGEN VOOR BUITENLANDSE EFFECTEN XIII.1. In effectendossier Vrijwillige regularisatieverrichtingen Conversie met keuzemogelijkheid Openbaar bod tot aankoop Squeeze out Openbaar bod tot omwisseling Uitoefening warrant in aandelen Inschrijving Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam Tarief excl./incl. BTW 10 EUR / 12,10 EUR per deelname XIII.2. Aan toonder Gratis XIV. EFFECTENDOSSIER XIV.1. Bewaarloon en dossierkosten Voor de effecten neergelegd in effectendossier wordt een bewaarloon berekend op basis van de posities op de laatste bankwerkdag van het jaar. Het bewaarloon is verschuldigd voor het volledige afgelopen jaar. Type effect Standaardtarief per waardecode excl./incl. BTW (*) per waardecode excl./ incl. BTW Gratis Maximum per waardecode excl./incl. BTW Gratis waarden (**) Obligaties en Kasbons van andere instellingen of ondernemingen 0,12 % / 0,1452 % Staatsbons, Schatkistcertificaten en OLO s ICB s (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) van 2,50 EUR / 3,025 EUR 20 EUR / 24,20 EUR andere instellingen of ondernemingen 0,20 % / 0,242 % Aandelen, Vastgoedcertificaten en Warrants van andere instellingen of ondernemingen (*) Het standaardtarief is uitgedrukt op jaarbasis en wordt berekend op de tegenwaarde van het effect. (**) Gratis waarden : - Effecten uitgegeven door Belfius of Candriam, inclusief uitgiftes oorspronkelijk uitgegeven door een van de filialen van Dexia groep (Belfius Bank NV, Belfius Financing Company, Belfius Funding, Candriam, Dexia Bank, Dexia NV, Dexia Asset Management, Dexia Funding Netherlands, Dexia Credit Local, Dexia BIL, Dexia Municipal Agency, Artesia Overseas, Artesia, Bacob, Cordius) - Effecten ingeschreven op naam waarvoor Belfius grootboek bijhoudt - Strips, toekennings- en intekeningsrechten - Op naam ingeschreven aandelen Solvac - Aandelen Quares - Fondsen uitgegeven door DEKA - Vastgoedcertificaten Care Property Invest SA - Effecten uitgegeven door Arkimedes en Lernout&Hauspie Per effectendossier wordt een vaste dossierkost jaarlijks aangerekend, tenzij het effectendossier volledig is samengesteld uit gratis bewaarde effecten. Vaste jaarlijkse dossierkost, per betalend effectendossier Excl. BTW Incl. BTW 7,50 EUR 9,075 EUR Het bewaarloon en de dossierkosten worden jaarlijks afgehouden van de kostencentralisatierekening op 31 januari van het daaropvolgende jaar. XIV.2. Transfers buiten Belfius Bank Vaste kosten per waardecode Excl. BTW Incl. BTW Belfius en niet-belfius-waarden 50,00 EUR 60,50 EUR Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 6

7 XIV.3. Diverse kosten Excl. BTW Incl. BTW Per Diverse attesten voor ED (Bewijs van bezit van een effect op een bepaalde datum ) 6,25 EUR 7,56 EUR Stuk Fotokopie van boekhoudstukken (beursborderellen, inschrijvingen op effecten enz.) 7,44 EUR 9,00 EUR Stuk Waardebepaling van een portefeuille ED gedurende het lopende jaar 12,50 EUR 15,13 EUR Vanaf 5 waardecodes Overzicht verrichtingen in ED 1. voor het lopend jaar 2. per bijkomend jaar 12,50 EUR 25,00 EUR 15,13 EUR 30,25 EUR Specifieke opzoeking m.b.t. effecten aan toonder (terugbetaling, inschrijving, omruiling enz.) 7,44 EUR 9,00 EUR Stuk Overzicht van de verrichtingen "aan toonder" (inschrijvingen, terugbetalingen, omruilingen enz.) Administratieve stappen bij de houders van grootboeken anders dan Belfius Bank : 74,38 EUR 90,00 EUR Jaar Opnaamstelling 25,00 EUR 30,25 EUR Wijziging van de titularis van een nominatieve intekening Administratieve stappen voor het genieten van internationale fiscale conventies Recuperatiekosten voor bewaarloon bij debetbestand van depositoboekje Bewaargeving van effecten op naam buiten Euronext bij een buitenlands correspondent Blokkeringsattesten voor toegang algemene vergaderingen (indien geen enkele financiële instelling de financiële dienst verzorgt) Waardecode Emittent 6,50 EUR 7,87 EUR Certificaat 5% v.h. te recupereren bedrag min. 50,00 EUR max. 500,00 EUR min. 60,50 EUR max. 605,00 EUR Belastingsterugvordering 6,50 EUR 7,87 EUR Rappel 125,00 EUR 151,25 EUR Waardecode 6,25 EUR 7,56 EUR Waardecode Tarieven van kracht vanaf ; inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 7

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

TARIEVENOVERZICHT DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

TARIEVENOVERZICHT DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER TARIEVENOVERZICHT DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AANDELEN, CFDS, HEFBOOMPRODUCTEN & WARRANTS PRIMAIRE BEURZEN Maximum Service-fee Nederland, België 2,00 + 0,02% 30,00 - Duitsland XETRA 4,00 + 0,04% 60,00 -

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie