Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio."

Transcriptie

1 Profielschets PERSONALIA Naam: Roepnaam: Woonplaats: Functie: J. Schuilenburg Joop Schiedam Principal adviseur In dienst sinds: 1 januari PERSOONLIJKE STIJL Joop is een teamplayer die binnen een groep een leidende rol inneemt. Hij spart en overlegt graag met anderen, maar is ook de aanjager en generator van ideeën. Joop is gewend om projectmatig te werken en is gericht op adequaat en correct afronden van projecten. Hij kan in korte tijd enorm veel informatie verwerken en kan goed in verschillende omstandigheden en tegelijkertijd met verschillende zaken bezig zijn. Joop heeft veel leidinggevende ervaring en heeft een directe, no-nonsense stijl. FUNCTIES EN ERVARINGEN Vanaf Directeur van EMTIO B.V. ( Emtio is een werkmaatschappij binnen de M&I/Holding en is volledig gespecialiseerd in (meer complexe ICT-) aanbestedingen, inkooporganisatieadvies, contractmanagement en (ICT-) recht. Veiligheidsregio Holland Midden. Pakketselectie Digitale Bereikbaarheidskaart en Route-informatiesysteem. Opstellen aanbestedingsdocumenten en contractstukken. Procedurele begeleiding aanbesteding Veiligheidsregio Zeeland. Pakketselectie Digitale Bereikbaarheidskaart (samen met M&I/Partners). Opstellen contracten Veiligheidsregio Groningen. Begeleiding van drie Europese aanbestedingen: ERP, outsourcing werkplekdiensten en telefonie. Eindredactie programma s van eisen, opstellen alle overige aanbestedingsdocumenten, opstellen contracten en SLA. Procedurele begeleiding. 2013/2014 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland-West. Outsourcing werkplekdiensten en telefonie (samen met M&I/Partners). Redactie programma 1

2 van eisen, opstellen aanbestedingsdocumenten en contracten, SLA. Procedurele begeleiding aanbesteding Zaans Medisch Centrum. Outsourcing complete ICT-beheer en beheer EZIS (samen met M&I/Partners). Redactie programma van eisen, opstellen procedurestukken, opstellen programma van eisen personeelsoverdracht (20 man). Opstellen contracten, SLA. Procedurele begeleiding. Loopt sinds voorjaar Q afronden. Gemeenschappelijke regeling Syntrophos. Aanbesteding raamovereenkomsten hardware (mobiele devices, werkstations, servers, storage en backup, netwerkcomponenten). Brokeraanbesteding. Opstellen aanbestedingsdocumenten en contracten. Procedurele begeleiding Veiligheidsregio IJsselland. Advisering over bundeling contracten in relatie tot aanbestedingsplicht Avans Hogeschool. Digitale assessments. Aankoop SaaS-voorziening. Opstellen meervoudig onderhandse offerteaanvraag. Procedurele begeleiding Avans Hogeschool. Vaste telefonie as a service. Opstellen aanbestedingsdocumenten en begeleiding aanbestedingsprocedure Dienst Justitiële Inrichtingen. EPD pakketselectie. Opstellen paragraaf Implementatie en paragraaf Onderhoud en Beheer (beide onderdeel van programma van eisen). Opstellen gunningsmodel, prijsmodel en contractenset afgerond Brandweer Nederland. Opstellen modelbestek digitale bereikbaarheidskaart Brandweer Brabant Noord. Pakketselectie digitale bereikbaarheidskaart. Alle aanbestedingsdocumenten opgesteld en aanbesteding begeleid Rijnland Ziekenhuis. EPD pakketselectie. Commerciële en juridische onderhandeling met McKesson. Opstellen implementatie- licentieovereenkomst. September 2012 Wellant College. Aanbesteding raamovereenkomst actieve componenten. Alle aanbestedingsdocumenten opgesteld en aanbesteding procedureel begeleid Avans Hogeschool. Aanbesteding storage en backup. Begeleiding Europese aanbesteding, opstellen alle aanbestedingsdocumenten en contracten. In 2012 Avans Hogeschool. Ontwikkeling nieuwe webomgeving voor Avans. Opstellen aanbestedingsstrategie ( bouwteam-aanpak ), opstellen alle aanbestedingsdocumenten en contracten. Begeleiding aanbestedingsprocedure SURFdiensten. Projectleider Europese aanbesteding Document Sharing als cloud dienst. Inrichting van dynamisch aankoop systeem. Project in mei 2011 opgestart en life per Volkshuisvesting Arnhem. Uitonderhandelen contract met DSA Vision, betreffende de aankoop en implementatie van een huurdersinformatiesysteem (software). In september

3 Erasmus Universiteit Rotterdam. Fixed prijs/ fixed date uitvoeren van een Europese aanbesteding met het oog op de gunning van een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkcomponenten (vast en draadloos). Opstellen alle aanbestedingstukken, inclusief contract. In september 2011 Hogeschool Rotterdam. Pakketselectie HRM-systeem en leverancierselectie salarisverwerking (pay roll). Begeleiding aanbestedingsprocedure, opstellen contracten en eindregie op alle aanbestedingsdocumenten. Project in februari 2012 SURFdiensten. Projectleider inrichting dynamisch aankoopsysteem voor toekennen distributiefunctie aan SURFdiensten in relatie tot standaardsoftware. Aanbesteding loopt sinds april 2011 met een (door)looptijd van vier jaar. Stichting Avans Hogeschool. Uitvoering aanbesteding reprografische diensten. Aanbesteding in twee percelen: 1. (de)centrale afdrukvoorzieningen (w.o. multifunctionals), winkel met copyshop functie, accountingsysteem; 2. kantoorbenodigdheden. Opstellen programma s van eisen, overeenkomsten, offertemodel (prijsuitvraag). Aanbesteding in juni 2011 Stichting Avans Hogeschool. Projectleider bij vijf Europese aanbestedingen in 2010: mobiele telefoniediensten, actieve componenten, Corsa-diensten, HRMpakketselectie en salarisverwerking, roostersoftware. Rijksweb / Digitale Werkomgeving Rijksdienst (MinBZK). Advisering over de inrichting van zelfstandige tactische inkoopfunctie. Werkzaamheden zijn per 1 augustus 2009 succesvol SURFdiensten. Aanbesteding Licentiemodellen Nieuwe Generatie. Betrof de aanbesteding van een ontwikkel- en implementatieteam ter zake van een nieuwe back office omgeving, gebaseerd op Sharepoint. Looptijd: Q Q Stichting Avans. Second opinion op de aanbestedingsdocumenten die Avans heeft opgesteld ter zake van een Europese aanbesteding Multifunctionals. SURFdiensten. Aanbesteding raamovereenkomst serverapparatuur ten behoeve van de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit en Universiteit Twente (project LaPAS). Aanbesteding was een pilot om de rol van SURFdiensten als aanbestedende dienst voor het hoger onderwijs uit te testen. Projectleider. Aanbesteding in december 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanbesteding hosting en beheer van het bestaande Oracle bedrijfsinformatiesysteem. Opstellen outsourcingscontracten. Werkzaamheden in januari 2010 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanbesteding raamovereenkomst levering standaardsoftware. Projectleiding plus opstellen alle aanbestedingsdocumenten. Werkzaamheden in januari 2010 Ministerie van Buitenlandse Zaken. (Her-)aanbesteding wereldwijd WAN. Zie ook periode bij M&I/Partners. Betreft Outsourcing van wereldwijde datanetwerk. De opdracht is ten opzichte van de eerdere uitgebreid met zeven optionele vormen van dienstverlening. Tevens bevat de opdracht de inrichting van drie regionale (dwz over de wereld verspreid) datacenters. Redigeren programma van eisen en wensen, opstellen concept overeenkomsten, begeleiding aanbestedingsprocedure. Aanbesteding in december 2009 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Aanbesteding werkplekken (samen met M&I/Partners). VRH verkeerde in de oprichtingsfase (Q3-2009). Werkplekken (inclusief alle programmatuur) worden als volledig beheerde dienst ter 3

4 beschikking gesteld vanuit een datacenter. Aanbesteding in december 2009 Opstellen programma van eisen en wensen en concept overeenkomst. Gemeente Rotterdam. Aanbesteding data-infrastructuur voor de gehele gemeente (passieve en actieve infrastructuur én de diensten). Opstellen aanbestedingsstrategie (concurrentiegerichte dialoog). Aanbesteding is in voorjaar 2010 Contracten opgesteld en concurrentiegerichte dialoogprocedure begeleid. Raad voor de Kinderbescherming. (Her-)aanbesteding KBPS (Kinderbescherming Processen Systeem). KBPS is eerder aanbesteed (zie ook onderstaand in de periode bij M&I/Partners) en is gebouwd met Siebel CRM. Heraanbesteding betrof de selectie van een nieuw beheerteam (8 fte op jaarbasis). Volledig opstellen alle aanbestedingsstukken en uitvoeren aanbestedingsprocedure. Aanbesteding is in december 2009 Stichting Studielink. (Her-)aanbesteding ontwikkeling en implementatie Studielink (zie: Betreft een 100% maatwerkomgeving. Studielink is een brookeromgeving met koppelingen naar vrijwel alle universiteiten in Nederland en de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Aanbesteed op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Opstellen procedureregels, begeleiding dialoogprocedure, opstellen concept overeenkomst en service level agreement. Aanbesteding is in december 2009 Gemeente Amsterdam. Aanbesteding Amsterdam zaaksysteem. Betreft een aanbesteding voor de ontwikkeling en implementatie van een Midofficeomgeving ten behoeve van de (deel)gemeente(n) Amsterdam. Betreft een concurrentiegerichte dialoog. Begeleiding aanbestedingsproces, opstellen procedureregels tbv dialoogprocedure, opstellen conceptovereenkomsten. Rijksuniversiteit Groningen. Aanbesteding actieve netwerkcomponenten. Opstellen programma van eisen en wensen, opstellen concept contracten. Volledig uitvoeren van aanbestedingsprocedure. Aanbesteding is in 2009 Gemeente Amersfoort. Aanbesteding ontwikkeling en implementatie Midofficeomgeving. Juridische begeleiding aanbestedingsproces en opstellen concept overeenkomsten. Aanbesteding is in 2008 Aanbesteding ICT-opleidingen voor het ministerie van Financiën. Betreft raamovereenkomst voor ongeveer 700 ICT-opleidingen, verdeeld over vijf percelen. Op 31 maart 2008 zijn er negen raamovereenkomsten gesloten. Betrof een zogenaamde nationale aanbestedingsprocedure (2B-diensten). Stichting ICTU, programma Rijksweb. Aanbesteding hosting Rijksweb en P- Direkt. Rijksweb levert de intranetomgeving voor de centrale overheid en P- Direkt is de salarisdienst van BZK ten behoeve van de centrale overheid. Begeleiding aanbesteding en opstellen raamovereenkomst, diverse uitvoeringsovereenkomsten in de vorm van projectovereenkomsten (tbv de diverse migraties) en uitvoeringsovereenkomsten in de vorm van overeenkomsten van opdracht (tbv diverse losse advieswerkzaamheden). Aanbesteding is in 2008 Principle adviseur bij M&I/PARTNERS bv ( ) Stichting ICTU, programma GovUnited. SaaS-aanbesteding onder leiding van ICTU waarbij een hostingdienst op het gebied van de levering e-diensten door 70 4

5 gemeenten wordt ontwikkeld. Betreft een zeer complexe aanbesteding vanwege het bepaalbaarheidsvraagstuk (70 gemeenten die niet allemaal onverkort aangaven mee te doen en bovendien allemaal verschillende e-diensten willen afnemen). Project heeft een kort geding én daarna een spoedappel overleefd en de contractering is eind april 2008 Betreft juridische begeleiding, opstellen raamovereenkomst en diverse uitvoeringsovereenkomsten, waaronder een centrale SLA (ICTU) en een individuele SLA (per gemeente). Volledig resultaatverantwoordelijk uitvoeren van een complexe aanbesteding voor de selectie van een system integrator ter zake van Gereedschapsets voor de Belastingdienst, Centrum voor ICT (B/CICT). Gereedschapsets zijn toolingproducten (software), methoden en procedures die medewerkers van B/CICT ondersteuning bieden in de voortbrengingsketen van Architectuur tot Deployment. Bij B/CICT zijn ongeveer 70 van deze Gereedschapsets in gebruik waarvan ongeveer 30 ontwikkeltools. Er zijn drie raamovereenkomsten met drie verschillende system integrators aangegaan. Na afronding de contractmanagers, bedrijfsjuristen en sr. Inkopers opgeleid in het gebruik en management van de raamovereenkomsten. Dit gebeurde door drie uitvoeringsprojecten onder de raamovereenkomst met hen samen uit te voeren. Project in 2007 Aanbestedingen ANDEZ1 en ANDEZ2. Intergemeentelijke vraagbundeling ter zake van de pakketselectie en implementatie van een Midoffice omgeving, waarbij iedere gemeente een eigen gunning heeft gedaan. Juridische begeleiding aanbestedingsproject en opstellen overeenkomsten. Projecten in 2007 Aanbesteding telefonie ( tikken ). Volledig uitvoeren van een Europese aanbesteding ten behoeve van Hogeschool Rotterdam. Opstellen van alle aanbestedingsstukken en telefoniecontract. Vaststellen van belprofiel. Interdepartementale aanbesteding voor tien veel gevraagde opleidingen binnen de overheid. Aanbesteding uitgevoerd op basis van nationale offerteprocedure met als start een advertentie in de Volkskrant. Project is uitgegroeid tot een aanbesteding met 25 percelen. Project is geheel binnen planning uitgevoerd en in december 2006 Opdrachtgever aan M&I was Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie. Commerciële en juridische begeleiding van een breedband glasvezeltraject in de Rotterdamse haven (Havenbedrijf), alsmede het bedenken en uitwerken van de acquisitiestrategie ter zake. Betreft aanleg glasvezelinfrastructuur, vervolgens keuze van commerciële en technische exploitant voor vaste en draadloos mobiele verbindingen. Toezicht op opstellen offertedocumenten, opstellen van concept contracten en lid van onderhandelingsteam. Outsourcing van het technisch applicatiebeheer alsmede de hosting van AMICE. AMICE is het nieuw ontwikkelde digitale meldingensysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Als projectleider verantwoordelijk voor het bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie terzake en het uitvoeren van het acquisitieproces. Juridische begeleiding van Europese aanbesteding in het kader van een Fiber to the Home project van de gemeente Amsterdam (zie Uitbesteding van een gemeentebreed callcenter voor de gemeente Rotterdam. Projectleider namens M&I/PARTNERS. M&I/PARTNERS heeft de projectleiding van de gemeente Rotterdam functioneel begeleid bij de outsourcing en heeft het acquisitieproces geheel uitgevoerd door middel van een Europese aanbesteding. 5

6 Deelnemer aan het contractonderhandelingsteam in het kader van de vervanging van het bedrijfsinformatiesysteem (KBPS) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Begeleiding van een acquisitieproces met betrekking tot de aanschaf en implementatie van een storage aria netwerk en serverapparatuur bij Saxion Hogescholen in Deventer. Projectleider namens M&I/PARTNERS. Ontwerp en inrichting van een samenwerkingsconstructie inzake een onderzoeks en ontwikkelopdracht met betrekking tot een studenteninformatiesysteem bij PANDIA. Opstellen O&O-overeenkomst ter zake met toetredings- en uittredingsmogelijkheden. Deelprojectleider Inkoop bij een acquisitie van een Document Management Systeem bij de Gemeente Rotterdam. Geassocieerd Senior Adviseur bij M&I/PARTNERS bv (maart 2003 oktober 2003) Begeleiding van een acquisitieproces voor de inrichting en de daarop volgende externe exploitatie van een HRM-applicatie bij de gemeente Rotterdam, alsmede de outsourcing van de salarisverwerking. Bedenken en opstellen acquisitiestrategie, toezicht op opstellen programma s van eisen, opstellen overeenkomsten ter zake. Ontwerp en begeleiding van het acquisitieproces voor de ontwikkeling van een Virtual Clearinghouse Hoger Onderwijs ten behoeve van de Stichting Surf, alsmede de hosting van het eindproduct Studielink (zie Ontwikkelen van nieuwe model OEM licentieovereenkomsten voor Surfdiensten B.V. Opstellen service level agreement voor WoningNet B.V. Opstellen licentieovereenkomsten ten behoeve van Visio Loo Erf alsmede het uitonderhandelen hiervan. Senior Bedrijfsjurist bij Belastingdienstdienst Centrum voor ICT(B/CICT) (maart 2003 oktober 2003) Bedrijfsjurist binnen de Afdeling Juridische Zaken die onderdeel uitmaakt van de Sector Inkoopmanagement van B/CICT. Als bedrijfsjurist betrokken bij diverse grote Europese aanbestedingen op het terrein van ICT(-diensten) in meest brede zin. Opstellen van dienstverleningscontracten en service level agreements voor onder meer de vervanging van de infrastructuur voor de Belastingtelefoon(BelTel) en het technische beheer van de BelTel-infrastructuur. Ontwerp van een onderhandse aanbestedingsstrategie voor raamovereenkomsten tbv 1B-diensten (tegenwoordig IIB-diensten) op het gebied van ICT-dienstverlening. Ontwikkelen van een model SLA die aansluit bij de beheerprocessen binnen B/CICT. Senior Adviseur bij M&I/PARTNERS bv (december 2000-maart 2003) Werkterreinen zijn te karakteriseren als: ICT-recht in de meest brede zin en ICTcontracten in het bijzonder, juridische en inkoop-tactische begeleiding van ICTprojecten, Europese aanbestedingen. Daarnaast inkoopmanagement, inrichting van inkooporganisaties en positionering van inkoopfunctie in organisaties. Daarbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 6

7 Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de aanschaf en implementatie van de infrastructuur voor de servers en een Storage Area Network (SAN) bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de upgrade en implementatie van de infrastructuur van de gehele netwerkomgeving bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de vervanging van telefooncentrales bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de migratie van Windows95 en Office97 en alle standaardapplicaties naar Windows2000 en OfficeXP. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van project- en opleidingsovereenkomsten; opstellen van leveringsovereenkomst van media. Begeleiding outsourcingstraject van operationeel/technisch beheer bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; opstellen outsourcingsovereenkomst; beoordelen Service Level Agreement. Juridische begeleiding van een substitutie van contractspartijen in het kader van een outsourcingsovereenkomst bij de gemeente Maarssen. Schrijven van een aanbestedingsadvies in het kader van een EG-aanbesteding met betrekking tot HRM-pakketselectie/-implementatie bij het ministerie van Defensie. Juridische begeleiding van een Voice over IP-implementatie bij een hogeschool. Advies over gebruik van Service Level Agreements en het opstellen van een standaard SLA voor de geprivatiseerde beheerorganisatie in de zorgsector. Opstellen van een (model)webhostingovereenkomst in het kader van een Europese aanbesteding bij het ministerie van Financiën. Advies over positionering inkoopfunctie bij de Raad voor de Kinderbescherming. Bedrijfsjurist bij Belastingdienst Automatiserings Centrum. Advisering over Europese ICT-aanbestedingen, opstellen automatiseringscontracten, opstellen service levels agreements voor onder meer webhosting Internetsite Digitale Klantendienst en locatiekoppelingen (glasvezel en schakelapparatuur). Begeleiding van een acquisitieproces inzake de outsourcing van het wereldwijde informatienetwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Opstellen en uitonderhandelen van dienstverleningsovereenkomst terzake. Opstellen van Dossier Financiële Afspraken en uitonderhandelen hiervan. Mee helpen opstellen van Service Level Agreement. Defensie Telematica Organisatie (agentschap binnen ministerie van Defensie) ( ) Hoofd Afdeling Verwerving en hoofd Sectie Contractmanagement. Verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van alle inkoopcontracten op het terrein van facilities (gebouwen-(onderhoud), catering, vervoer, schoonmaak, etc.), IT en telecommunicatie. Verantwoordelijk voor het strategische en tactische inkoopbeleid. Verantwoordelijk voor de commerciële kwaliteit van inkooptransacties. 7

8 Eerstelijns materiedeskundige op het terrein van EG-aanbestedingen en advisering over het gebruik en interpretatie van onderhavige regelgeving. Opzetten en professionaliseren van de verwervingsafdeling en functie; invoeren van contentmanagement binnen de verwervingsfunctie; creëren van een verzakelijking van de relatie met behoeftestellers door het aangaan van service level agreements. Redigeren van en advisering over samenwerkingsovereenkomsten en outsourcingsprojecten, rekeninghoudend met de EG-regelgeving in het kader van aanbestedingen. Leidinggeven aan onderhandelingsteams. Contractueel en relationeel begeleiden van meer complexe IT-projecten (aquisitie). Opzetten en verbeteren van een contractenadministratie. Duyverman Computer Centrum (agentschap binnen ministerie van Defensie)( ) Inkoopjurist/plaatsvervangend hoofd inkoop. Hoofd Bureau Inkoop: Verantwoordelijk voor de juridische en commerciële kwaliteit van alle IT contracten met betrekking tot alle aanwezige platforms en ontwikkelomgevingen. Verantwoordelijk (voor de (raam)contracten) voor de aanschaf van alle software en hardware op alle besturingssystemen (onder meer NT, Unix en MVS/OS390). Verantwoordelijk voor de inhuur van extern personeel en de aanschaf van alle benodigde facilitaire zaken. Verantwoordelijk voor de vaststelling van het operationele en tactische inkoopbeleid van DCC. Voeren van onderhandelingen in inkoopprojecten. Uitvoeren van Europese aanbestedingen op het terrein van IT. EDUCATIE Opleidingen Civiel Recht, specialisatie: verbintenissenrecht, Cursussen Young executive training, Coaching van medewerkers, Postacademische opleiding IT- en Telecomcontracten, ITIL essentials, ISPL essentials, IPMA-D projectmanagement, PUBLICATIES Misbruik van Raamovereenkomsten zeer verleidelijk, AutomatiseringGids nr. 7, d.d. 18 februari

9 Bureaucratisering aanbestedingen jaagt aanbieders op kosten, AutomatiseringGids nr. 11, d.d. 18 maart Leveranciers moeten aanbestedende diensten harder aanpakken, AutomatiseringGids nr. 19, d.d. 13 mei Richtlijn maakt dialoog bij aanbestedingen mogelijk, AutomatiseringGids nr. 43, d.d. 28 oktober 2005 Doorgeschoten regeldrift, AutomatiseringGids nr.40, Aanschaf bedrijfsvoeringsysteem te complex voor inkoopafdeling, AutomatiseringGids nr 46, november Europese wetgever frustreert dynamisch aankoopsysteem, AutomatiseringGids nr 5, 2 februari Softwareaanbieders rekenen te veel voor onderhoud, AutomatiseringGids nr. 15, 1 juni Open Source Software ook aanbesteden, AutomatiseringGids nr 49, december Tweedehands software, AutomatiseringGids, november ALGEMENE VAARDIGHEDEN Diepgaande kennis van ICT-recht Diepgaande kennis van en ervaring met Europese aanbestedingen Langdurige acquisitie-ervaring Goede kennis ICT-markt Brede en algemene managementervaring Goede Engelse taalvaardigheid Uitstekende redactionele vaardigheden Langdurige ervaring in complexe onderhandelingssituaties 9

Aanbesteden van hardware en software

Aanbesteden van hardware en software Aanbesteden van hardware en software Samenwerking binnen de onderwijskolom Joop Schuilenburg www.emtio.nl Programma 1. Eisen voor aanbesteden van hard- en software 2. Rol SURFmarket bij hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Naam : mr. A.B. Epema Woonplaats : Leur Geboortejaar : 1965. Profielschets

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Naam : mr. A.B. Epema Woonplaats : Leur Geboortejaar : 1965. Profielschets Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : mr. A.B. Epema Woonplaats : Leur Geboortejaar : 1965 Profielschets Op praktische en pragmatische wijze adviseren over, inrichten en uitvoeren van Europese

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires.

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires. Beschrijvend document 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare aanbesteding voor server, storage, netwerkcomponenten en accessoires. Dit betreft o.a. levering,

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

OPDRACHTENLIJST SOURCING

OPDRACHTENLIJST SOURCING 1/6 OPDRACHTENLIJST SOURCING Hieronder treft u een overzicht aan van sourcingprojecten, die M&I/Partners heeft uitgevoerd op het gebied van IM-regievoering, ICT-infrastructuur en/of ICT-beheer. De lijst

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 31 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Uitgangspunten Inventarisatie:

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank NV Postbus 98 1000 AB Amsterdam Contactpunt(en): Fd/ Inkoop Ter attentie van: Mw. A.M. van Kuik- Muecher Telefoon:

Nadere informatie

Automatisering gemeente Utrecht

Automatisering gemeente Utrecht Automatisering gemeente Utrecht (AUTO) Dienstencatalogus Dienstverlening externe huurders Stadskantoor ) Dienstverlening : Datacenter ruimte U wilt zelf voor uw ICT-infrastructuur zorg dragen en deze volledig

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) Uitvoeren van onderzoek naar de kosten en baten van gemeentelijke Shared Service Centra (2010).

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) Uitvoeren van onderzoek naar de kosten en baten van gemeentelijke Shared Service Centra (2010). 1/5 O P D R A C H T E N L I J S T S O U R C I N G Hieronder treft u een overzicht aan van sourcingprojecten, die M&I/Partners heeft uitgevoerd op het gebied van IM-regievoering, ICT-infrastructuur en/of

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Aanbestedende dienst: Gemeente Apeldoorn Opgesteld door: Gert Jan Logtenberg, Jean-Paul Roegies Datum: 27-10-2016

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

REFERENTIEPROJECTEN EN OPDRACHTEN

REFERENTIEPROJECTEN EN OPDRACHTEN REFERENTIEPROJECTEN EN OPDRACHTEN SYRACUSE CONSULTANCY Syracuse Consultancy BV Leidse Schouw 2 2408 AE Alphen a/d Rijn t: +31 (0)172 782 165 e: info@syracuse-consultancy.nl w: www.syracuse-consultancy.nl

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Deelprojectplan. Inkoop

Deelprojectplan. Inkoop Deelprojectplan Inkoop Geconcentreerde inkoop via een centraal geleide decentrale inkooporganisatie J. Innemee (voorzitter) W. Ytsma M. Haanstra V. van der Wal Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Inkoop Excel Exact

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Inkoop Excel Exact Curriculum vitae PERSOONLIJKE DETAILS Naam Rob Woonplaats NOOTDORP Geboortedatum 02 april 1960 SAMENVATTING Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats HBO Logistiek Management 10+ jaar

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Inkoopaspecten van software

Inkoopaspecten van software Inkoopaspecten van software Mr. Judith van Bemmel SBO-ICM, Strategische Beheerorganisatie Interdepartementaal ICT Contractmanagement 31 maart, Arnhem Agenda Aanbestedingsrecht Doelstelling Basisregels

Nadere informatie

DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE

DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE ICT verandert de wereld om ons heen. Software is overal. Het zorgt voor de werking van bruggen, digitale camera s, magnetrons en kerncentrales. Software is nodig om treinen

Nadere informatie

Cell Broadcast. Inkoop. Willy Steenbakkers Kees Koopmans

Cell Broadcast. Inkoop. Willy Steenbakkers Kees Koopmans Cell Broadcast Inkoop Willy Steenbakkers Kees Koopmans Agenda Voorbereiding en specificatie Broker Operator Aanbestedings- / Inkooptraject en implementatie Proces Reguliere Aanbesteding Voorbereiding en

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming)

Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming) Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming) Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europese Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Victor van der Wal Hogeschool Utrecht - Bureau

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Leveringen

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Leveringen AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): ROC Leiden, Kanaalpark 11, 2321 JV Leiden (NL). Contactpunt(en): BZIC, t.a.v.:

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten.

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. 1 2 1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. Aanbesteden betekent dan sowieso afscheid nemen van SURFnet.

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie