Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio."

Transcriptie

1 Profielschets PERSONALIA Naam: Roepnaam: Woonplaats: Functie: J. Schuilenburg Joop Schiedam Principal adviseur In dienst sinds: 1 januari PERSOONLIJKE STIJL Joop is een teamplayer die binnen een groep een leidende rol inneemt. Hij spart en overlegt graag met anderen, maar is ook de aanjager en generator van ideeën. Joop is gewend om projectmatig te werken en is gericht op adequaat en correct afronden van projecten. Hij kan in korte tijd enorm veel informatie verwerken en kan goed in verschillende omstandigheden en tegelijkertijd met verschillende zaken bezig zijn. Joop heeft veel leidinggevende ervaring en heeft een directe, no-nonsense stijl. FUNCTIES EN ERVARINGEN Vanaf Directeur van EMTIO B.V. (www.emtio.nl). Emtio is een werkmaatschappij binnen de M&I/Holding en is volledig gespecialiseerd in (meer complexe ICT-) aanbestedingen, inkooporganisatieadvies, contractmanagement en (ICT-) recht. Veiligheidsregio Holland Midden. Pakketselectie Digitale Bereikbaarheidskaart en Route-informatiesysteem. Opstellen aanbestedingsdocumenten en contractstukken. Procedurele begeleiding aanbesteding Veiligheidsregio Zeeland. Pakketselectie Digitale Bereikbaarheidskaart (samen met M&I/Partners). Opstellen contracten Veiligheidsregio Groningen. Begeleiding van drie Europese aanbestedingen: ERP, outsourcing werkplekdiensten en telefonie. Eindredactie programma s van eisen, opstellen alle overige aanbestedingsdocumenten, opstellen contracten en SLA. Procedurele begeleiding. 2013/2014 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland-West. Outsourcing werkplekdiensten en telefonie (samen met M&I/Partners). Redactie programma 1

2 van eisen, opstellen aanbestedingsdocumenten en contracten, SLA. Procedurele begeleiding aanbesteding Zaans Medisch Centrum. Outsourcing complete ICT-beheer en beheer EZIS (samen met M&I/Partners). Redactie programma van eisen, opstellen procedurestukken, opstellen programma van eisen personeelsoverdracht (20 man). Opstellen contracten, SLA. Procedurele begeleiding. Loopt sinds voorjaar Q afronden. Gemeenschappelijke regeling Syntrophos. Aanbesteding raamovereenkomsten hardware (mobiele devices, werkstations, servers, storage en backup, netwerkcomponenten). Brokeraanbesteding. Opstellen aanbestedingsdocumenten en contracten. Procedurele begeleiding Veiligheidsregio IJsselland. Advisering over bundeling contracten in relatie tot aanbestedingsplicht Avans Hogeschool. Digitale assessments. Aankoop SaaS-voorziening. Opstellen meervoudig onderhandse offerteaanvraag. Procedurele begeleiding Avans Hogeschool. Vaste telefonie as a service. Opstellen aanbestedingsdocumenten en begeleiding aanbestedingsprocedure Dienst Justitiële Inrichtingen. EPD pakketselectie. Opstellen paragraaf Implementatie en paragraaf Onderhoud en Beheer (beide onderdeel van programma van eisen). Opstellen gunningsmodel, prijsmodel en contractenset afgerond Brandweer Nederland. Opstellen modelbestek digitale bereikbaarheidskaart Brandweer Brabant Noord. Pakketselectie digitale bereikbaarheidskaart. Alle aanbestedingsdocumenten opgesteld en aanbesteding begeleid Rijnland Ziekenhuis. EPD pakketselectie. Commerciële en juridische onderhandeling met McKesson. Opstellen implementatie- licentieovereenkomst. September 2012 Wellant College. Aanbesteding raamovereenkomst actieve componenten. Alle aanbestedingsdocumenten opgesteld en aanbesteding procedureel begeleid Avans Hogeschool. Aanbesteding storage en backup. Begeleiding Europese aanbesteding, opstellen alle aanbestedingsdocumenten en contracten. In 2012 Avans Hogeschool. Ontwikkeling nieuwe webomgeving voor Avans. Opstellen aanbestedingsstrategie ( bouwteam-aanpak ), opstellen alle aanbestedingsdocumenten en contracten. Begeleiding aanbestedingsprocedure SURFdiensten. Projectleider Europese aanbesteding Document Sharing als cloud dienst. Inrichting van dynamisch aankoop systeem. Project in mei 2011 opgestart en life per Volkshuisvesting Arnhem. Uitonderhandelen contract met DSA Vision, betreffende de aankoop en implementatie van een huurdersinformatiesysteem (software). In september

3 Erasmus Universiteit Rotterdam. Fixed prijs/ fixed date uitvoeren van een Europese aanbesteding met het oog op de gunning van een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkcomponenten (vast en draadloos). Opstellen alle aanbestedingstukken, inclusief contract. In september 2011 Hogeschool Rotterdam. Pakketselectie HRM-systeem en leverancierselectie salarisverwerking (pay roll). Begeleiding aanbestedingsprocedure, opstellen contracten en eindregie op alle aanbestedingsdocumenten. Project in februari 2012 SURFdiensten. Projectleider inrichting dynamisch aankoopsysteem voor toekennen distributiefunctie aan SURFdiensten in relatie tot standaardsoftware. Aanbesteding loopt sinds april 2011 met een (door)looptijd van vier jaar. Stichting Avans Hogeschool. Uitvoering aanbesteding reprografische diensten. Aanbesteding in twee percelen: 1. (de)centrale afdrukvoorzieningen (w.o. multifunctionals), winkel met copyshop functie, accountingsysteem; 2. kantoorbenodigdheden. Opstellen programma s van eisen, overeenkomsten, offertemodel (prijsuitvraag). Aanbesteding in juni 2011 Stichting Avans Hogeschool. Projectleider bij vijf Europese aanbestedingen in 2010: mobiele telefoniediensten, actieve componenten, Corsa-diensten, HRMpakketselectie en salarisverwerking, roostersoftware. Rijksweb / Digitale Werkomgeving Rijksdienst (MinBZK). Advisering over de inrichting van zelfstandige tactische inkoopfunctie. Werkzaamheden zijn per 1 augustus 2009 succesvol SURFdiensten. Aanbesteding Licentiemodellen Nieuwe Generatie. Betrof de aanbesteding van een ontwikkel- en implementatieteam ter zake van een nieuwe back office omgeving, gebaseerd op Sharepoint. Looptijd: Q Q Stichting Avans. Second opinion op de aanbestedingsdocumenten die Avans heeft opgesteld ter zake van een Europese aanbesteding Multifunctionals. SURFdiensten. Aanbesteding raamovereenkomst serverapparatuur ten behoeve van de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit en Universiteit Twente (project LaPAS). Aanbesteding was een pilot om de rol van SURFdiensten als aanbestedende dienst voor het hoger onderwijs uit te testen. Projectleider. Aanbesteding in december 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanbesteding hosting en beheer van het bestaande Oracle bedrijfsinformatiesysteem. Opstellen outsourcingscontracten. Werkzaamheden in januari 2010 Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanbesteding raamovereenkomst levering standaardsoftware. Projectleiding plus opstellen alle aanbestedingsdocumenten. Werkzaamheden in januari 2010 Ministerie van Buitenlandse Zaken. (Her-)aanbesteding wereldwijd WAN. Zie ook periode bij M&I/Partners. Betreft Outsourcing van wereldwijde datanetwerk. De opdracht is ten opzichte van de eerdere uitgebreid met zeven optionele vormen van dienstverlening. Tevens bevat de opdracht de inrichting van drie regionale (dwz over de wereld verspreid) datacenters. Redigeren programma van eisen en wensen, opstellen concept overeenkomsten, begeleiding aanbestedingsprocedure. Aanbesteding in december 2009 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Aanbesteding werkplekken (samen met M&I/Partners). VRH verkeerde in de oprichtingsfase (Q3-2009). Werkplekken (inclusief alle programmatuur) worden als volledig beheerde dienst ter 3

4 beschikking gesteld vanuit een datacenter. Aanbesteding in december 2009 Opstellen programma van eisen en wensen en concept overeenkomst. Gemeente Rotterdam. Aanbesteding data-infrastructuur voor de gehele gemeente (passieve en actieve infrastructuur én de diensten). Opstellen aanbestedingsstrategie (concurrentiegerichte dialoog). Aanbesteding is in voorjaar 2010 Contracten opgesteld en concurrentiegerichte dialoogprocedure begeleid. Raad voor de Kinderbescherming. (Her-)aanbesteding KBPS (Kinderbescherming Processen Systeem). KBPS is eerder aanbesteed (zie ook onderstaand in de periode bij M&I/Partners) en is gebouwd met Siebel CRM. Heraanbesteding betrof de selectie van een nieuw beheerteam (8 fte op jaarbasis). Volledig opstellen alle aanbestedingsstukken en uitvoeren aanbestedingsprocedure. Aanbesteding is in december 2009 Stichting Studielink. (Her-)aanbesteding ontwikkeling en implementatie Studielink (zie: Betreft een 100% maatwerkomgeving. Studielink is een brookeromgeving met koppelingen naar vrijwel alle universiteiten in Nederland en de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Aanbesteed op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Opstellen procedureregels, begeleiding dialoogprocedure, opstellen concept overeenkomst en service level agreement. Aanbesteding is in december 2009 Gemeente Amsterdam. Aanbesteding Amsterdam zaaksysteem. Betreft een aanbesteding voor de ontwikkeling en implementatie van een Midofficeomgeving ten behoeve van de (deel)gemeente(n) Amsterdam. Betreft een concurrentiegerichte dialoog. Begeleiding aanbestedingsproces, opstellen procedureregels tbv dialoogprocedure, opstellen conceptovereenkomsten. Rijksuniversiteit Groningen. Aanbesteding actieve netwerkcomponenten. Opstellen programma van eisen en wensen, opstellen concept contracten. Volledig uitvoeren van aanbestedingsprocedure. Aanbesteding is in 2009 Gemeente Amersfoort. Aanbesteding ontwikkeling en implementatie Midofficeomgeving. Juridische begeleiding aanbestedingsproces en opstellen concept overeenkomsten. Aanbesteding is in 2008 Aanbesteding ICT-opleidingen voor het ministerie van Financiën. Betreft raamovereenkomst voor ongeveer 700 ICT-opleidingen, verdeeld over vijf percelen. Op 31 maart 2008 zijn er negen raamovereenkomsten gesloten. Betrof een zogenaamde nationale aanbestedingsprocedure (2B-diensten). Stichting ICTU, programma Rijksweb. Aanbesteding hosting Rijksweb en P- Direkt. Rijksweb levert de intranetomgeving voor de centrale overheid en P- Direkt is de salarisdienst van BZK ten behoeve van de centrale overheid. Begeleiding aanbesteding en opstellen raamovereenkomst, diverse uitvoeringsovereenkomsten in de vorm van projectovereenkomsten (tbv de diverse migraties) en uitvoeringsovereenkomsten in de vorm van overeenkomsten van opdracht (tbv diverse losse advieswerkzaamheden). Aanbesteding is in 2008 Principle adviseur bij M&I/PARTNERS bv ( ) Stichting ICTU, programma GovUnited. SaaS-aanbesteding onder leiding van ICTU waarbij een hostingdienst op het gebied van de levering e-diensten door 70 4

5 gemeenten wordt ontwikkeld. Betreft een zeer complexe aanbesteding vanwege het bepaalbaarheidsvraagstuk (70 gemeenten die niet allemaal onverkort aangaven mee te doen en bovendien allemaal verschillende e-diensten willen afnemen). Project heeft een kort geding én daarna een spoedappel overleefd en de contractering is eind april 2008 Betreft juridische begeleiding, opstellen raamovereenkomst en diverse uitvoeringsovereenkomsten, waaronder een centrale SLA (ICTU) en een individuele SLA (per gemeente). Volledig resultaatverantwoordelijk uitvoeren van een complexe aanbesteding voor de selectie van een system integrator ter zake van Gereedschapsets voor de Belastingdienst, Centrum voor ICT (B/CICT). Gereedschapsets zijn toolingproducten (software), methoden en procedures die medewerkers van B/CICT ondersteuning bieden in de voortbrengingsketen van Architectuur tot Deployment. Bij B/CICT zijn ongeveer 70 van deze Gereedschapsets in gebruik waarvan ongeveer 30 ontwikkeltools. Er zijn drie raamovereenkomsten met drie verschillende system integrators aangegaan. Na afronding de contractmanagers, bedrijfsjuristen en sr. Inkopers opgeleid in het gebruik en management van de raamovereenkomsten. Dit gebeurde door drie uitvoeringsprojecten onder de raamovereenkomst met hen samen uit te voeren. Project in 2007 Aanbestedingen ANDEZ1 en ANDEZ2. Intergemeentelijke vraagbundeling ter zake van de pakketselectie en implementatie van een Midoffice omgeving, waarbij iedere gemeente een eigen gunning heeft gedaan. Juridische begeleiding aanbestedingsproject en opstellen overeenkomsten. Projecten in 2007 Aanbesteding telefonie ( tikken ). Volledig uitvoeren van een Europese aanbesteding ten behoeve van Hogeschool Rotterdam. Opstellen van alle aanbestedingsstukken en telefoniecontract. Vaststellen van belprofiel. Interdepartementale aanbesteding voor tien veel gevraagde opleidingen binnen de overheid. Aanbesteding uitgevoerd op basis van nationale offerteprocedure met als start een advertentie in de Volkskrant. Project is uitgegroeid tot een aanbesteding met 25 percelen. Project is geheel binnen planning uitgevoerd en in december 2006 Opdrachtgever aan M&I was Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie. Commerciële en juridische begeleiding van een breedband glasvezeltraject in de Rotterdamse haven (Havenbedrijf), alsmede het bedenken en uitwerken van de acquisitiestrategie ter zake. Betreft aanleg glasvezelinfrastructuur, vervolgens keuze van commerciële en technische exploitant voor vaste en draadloos mobiele verbindingen. Toezicht op opstellen offertedocumenten, opstellen van concept contracten en lid van onderhandelingsteam. Outsourcing van het technisch applicatiebeheer alsmede de hosting van AMICE. AMICE is het nieuw ontwikkelde digitale meldingensysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Als projectleider verantwoordelijk voor het bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie terzake en het uitvoeren van het acquisitieproces. Juridische begeleiding van Europese aanbesteding in het kader van een Fiber to the Home project van de gemeente Amsterdam (zie Uitbesteding van een gemeentebreed callcenter voor de gemeente Rotterdam. Projectleider namens M&I/PARTNERS. M&I/PARTNERS heeft de projectleiding van de gemeente Rotterdam functioneel begeleid bij de outsourcing en heeft het acquisitieproces geheel uitgevoerd door middel van een Europese aanbesteding. 5

6 Deelnemer aan het contractonderhandelingsteam in het kader van de vervanging van het bedrijfsinformatiesysteem (KBPS) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Begeleiding van een acquisitieproces met betrekking tot de aanschaf en implementatie van een storage aria netwerk en serverapparatuur bij Saxion Hogescholen in Deventer. Projectleider namens M&I/PARTNERS. Ontwerp en inrichting van een samenwerkingsconstructie inzake een onderzoeks en ontwikkelopdracht met betrekking tot een studenteninformatiesysteem bij PANDIA. Opstellen O&O-overeenkomst ter zake met toetredings- en uittredingsmogelijkheden. Deelprojectleider Inkoop bij een acquisitie van een Document Management Systeem bij de Gemeente Rotterdam. Geassocieerd Senior Adviseur bij M&I/PARTNERS bv (maart 2003 oktober 2003) Begeleiding van een acquisitieproces voor de inrichting en de daarop volgende externe exploitatie van een HRM-applicatie bij de gemeente Rotterdam, alsmede de outsourcing van de salarisverwerking. Bedenken en opstellen acquisitiestrategie, toezicht op opstellen programma s van eisen, opstellen overeenkomsten ter zake. Ontwerp en begeleiding van het acquisitieproces voor de ontwikkeling van een Virtual Clearinghouse Hoger Onderwijs ten behoeve van de Stichting Surf, alsmede de hosting van het eindproduct Studielink (zie Ontwikkelen van nieuwe model OEM licentieovereenkomsten voor Surfdiensten B.V. Opstellen service level agreement voor WoningNet B.V. Opstellen licentieovereenkomsten ten behoeve van Visio Loo Erf alsmede het uitonderhandelen hiervan. Senior Bedrijfsjurist bij Belastingdienstdienst Centrum voor ICT(B/CICT) (maart 2003 oktober 2003) Bedrijfsjurist binnen de Afdeling Juridische Zaken die onderdeel uitmaakt van de Sector Inkoopmanagement van B/CICT. Als bedrijfsjurist betrokken bij diverse grote Europese aanbestedingen op het terrein van ICT(-diensten) in meest brede zin. Opstellen van dienstverleningscontracten en service level agreements voor onder meer de vervanging van de infrastructuur voor de Belastingtelefoon(BelTel) en het technische beheer van de BelTel-infrastructuur. Ontwerp van een onderhandse aanbestedingsstrategie voor raamovereenkomsten tbv 1B-diensten (tegenwoordig IIB-diensten) op het gebied van ICT-dienstverlening. Ontwikkelen van een model SLA die aansluit bij de beheerprocessen binnen B/CICT. Senior Adviseur bij M&I/PARTNERS bv (december 2000-maart 2003) Werkterreinen zijn te karakteriseren als: ICT-recht in de meest brede zin en ICTcontracten in het bijzonder, juridische en inkoop-tactische begeleiding van ICTprojecten, Europese aanbestedingen. Daarnaast inkoopmanagement, inrichting van inkooporganisaties en positionering van inkoopfunctie in organisaties. Daarbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 6

7 Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de aanschaf en implementatie van de infrastructuur voor de servers en een Storage Area Network (SAN) bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de upgrade en implementatie van de infrastructuur van de gehele netwerkomgeving bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de vervanging van telefooncentrales bij het ministerie van Financiën. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van bijbehorende project- en onderhoudsovereenkomsten. Bedenken en opstellen van een acquisitiestrategie inzake de migratie van Windows95 en Office97 en alle standaardapplicaties naar Windows2000 en OfficeXP. Uitvoeren van acquisitieproces en opstellen van project- en opleidingsovereenkomsten; opstellen van leveringsovereenkomst van media. Begeleiding outsourcingstraject van operationeel/technisch beheer bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; opstellen outsourcingsovereenkomst; beoordelen Service Level Agreement. Juridische begeleiding van een substitutie van contractspartijen in het kader van een outsourcingsovereenkomst bij de gemeente Maarssen. Schrijven van een aanbestedingsadvies in het kader van een EG-aanbesteding met betrekking tot HRM-pakketselectie/-implementatie bij het ministerie van Defensie. Juridische begeleiding van een Voice over IP-implementatie bij een hogeschool. Advies over gebruik van Service Level Agreements en het opstellen van een standaard SLA voor de geprivatiseerde beheerorganisatie in de zorgsector. Opstellen van een (model)webhostingovereenkomst in het kader van een Europese aanbesteding bij het ministerie van Financiën. Advies over positionering inkoopfunctie bij de Raad voor de Kinderbescherming. Bedrijfsjurist bij Belastingdienst Automatiserings Centrum. Advisering over Europese ICT-aanbestedingen, opstellen automatiseringscontracten, opstellen service levels agreements voor onder meer webhosting Internetsite Digitale Klantendienst en locatiekoppelingen (glasvezel en schakelapparatuur). Begeleiding van een acquisitieproces inzake de outsourcing van het wereldwijde informatienetwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Opstellen en uitonderhandelen van dienstverleningsovereenkomst terzake. Opstellen van Dossier Financiële Afspraken en uitonderhandelen hiervan. Mee helpen opstellen van Service Level Agreement. Defensie Telematica Organisatie (agentschap binnen ministerie van Defensie) ( ) Hoofd Afdeling Verwerving en hoofd Sectie Contractmanagement. Verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van alle inkoopcontracten op het terrein van facilities (gebouwen-(onderhoud), catering, vervoer, schoonmaak, etc.), IT en telecommunicatie. Verantwoordelijk voor het strategische en tactische inkoopbeleid. Verantwoordelijk voor de commerciële kwaliteit van inkooptransacties. 7

8 Eerstelijns materiedeskundige op het terrein van EG-aanbestedingen en advisering over het gebruik en interpretatie van onderhavige regelgeving. Opzetten en professionaliseren van de verwervingsafdeling en functie; invoeren van contentmanagement binnen de verwervingsfunctie; creëren van een verzakelijking van de relatie met behoeftestellers door het aangaan van service level agreements. Redigeren van en advisering over samenwerkingsovereenkomsten en outsourcingsprojecten, rekeninghoudend met de EG-regelgeving in het kader van aanbestedingen. Leidinggeven aan onderhandelingsteams. Contractueel en relationeel begeleiden van meer complexe IT-projecten (aquisitie). Opzetten en verbeteren van een contractenadministratie. Duyverman Computer Centrum (agentschap binnen ministerie van Defensie)( ) Inkoopjurist/plaatsvervangend hoofd inkoop. Hoofd Bureau Inkoop: Verantwoordelijk voor de juridische en commerciële kwaliteit van alle IT contracten met betrekking tot alle aanwezige platforms en ontwikkelomgevingen. Verantwoordelijk (voor de (raam)contracten) voor de aanschaf van alle software en hardware op alle besturingssystemen (onder meer NT, Unix en MVS/OS390). Verantwoordelijk voor de inhuur van extern personeel en de aanschaf van alle benodigde facilitaire zaken. Verantwoordelijk voor de vaststelling van het operationele en tactische inkoopbeleid van DCC. Voeren van onderhandelingen in inkoopprojecten. Uitvoeren van Europese aanbestedingen op het terrein van IT. EDUCATIE Opleidingen Civiel Recht, specialisatie: verbintenissenrecht, Cursussen Young executive training, Coaching van medewerkers, Postacademische opleiding IT- en Telecomcontracten, ITIL essentials, ISPL essentials, IPMA-D projectmanagement, PUBLICATIES Misbruik van Raamovereenkomsten zeer verleidelijk, AutomatiseringGids nr. 7, d.d. 18 februari

9 Bureaucratisering aanbestedingen jaagt aanbieders op kosten, AutomatiseringGids nr. 11, d.d. 18 maart Leveranciers moeten aanbestedende diensten harder aanpakken, AutomatiseringGids nr. 19, d.d. 13 mei Richtlijn maakt dialoog bij aanbestedingen mogelijk, AutomatiseringGids nr. 43, d.d. 28 oktober 2005 Doorgeschoten regeldrift, AutomatiseringGids nr.40, Aanschaf bedrijfsvoeringsysteem te complex voor inkoopafdeling, AutomatiseringGids nr 46, november Europese wetgever frustreert dynamisch aankoopsysteem, AutomatiseringGids nr 5, 2 februari Softwareaanbieders rekenen te veel voor onderhoud, AutomatiseringGids nr. 15, 1 juni Open Source Software ook aanbesteden, AutomatiseringGids nr 49, december Tweedehands software, AutomatiseringGids, november ALGEMENE VAARDIGHEDEN Diepgaande kennis van ICT-recht Diepgaande kennis van en ervaring met Europese aanbestedingen Langdurige acquisitie-ervaring Goede kennis ICT-markt Brede en algemene managementervaring Goede Engelse taalvaardigheid Uitstekende redactionele vaardigheden Langdurige ervaring in complexe onderhandelingssituaties 9

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

INGENIEURS- EN INKOOPBURO

INGENIEURS- EN INKOOPBURO Syndeks BV THE GATEWAY TO THE ICT Ekkersrijt 4504, 5692 DM Son Postbus 67, 5690 AB Son The Netherlands Phone: +31.499.496.662 Fax: +31.499.463.726 E-mail: info@syndeks.nl Web: http://www.syndeks.nl TELEMATICA

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct Persoonlijke informatie Naam: Merts Voornamen: Marcel Adres: Laan van Duurzaamheid 111 Postcode: 3824 DZ Woonplaats: Amersfoort Mobiel: 06-21145068 E-mail: marcelmerts@hotmail.com Geboortedatum + plaats:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : Koen van Vliet Woonplaats : Spaarndam Mobiel : 06-50998380 E-mail : mailto:koen.van.vliet@avighna.nl Geboortedatum : 8 mei 1962 Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/0102/FS Datum: 5 April 2013 CRM beleid 1. Inleiding... 2 2. CRM beleid... 4 3. Implementatiestrategie... 9 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt...

Nadere informatie

J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager. De toekomst is nu

J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager. De toekomst is nu J.M. (Johan) Neuts 21 april 1955 Senior Projectmanager De toekomst is nu Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in sterrenkunde, ruimtevaart en alles wat daarmee te maken heeft. Nieuwe technologie boeit

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Profielschets Pieter Priems Versie februari 2013 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie