Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant"

Transcriptie

1 Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR Afdelingen / Interne klant Opstellen inkoopbeleidsnota met organisatorische, maatschappelijke, economische, ethische en juridische uitgangspunten (bouwend) Aanbieden inkoopbeleidsnota aan ter vaststelling (bouwend) aanbestedingsbeleid Advies inzake evalueren inkoopbeleid op actualiteit en naleving Opstellen inkoopbeleidsnota met organisatorische, maatschappelijke, economische, ethische en juridische uitgangspunten (kaderstellend) Inwinnen advies bij divisies/afdelingen met substantieel inkoopvolume aanbestedingsbeleid Adviseren omtrent inwinnen advies bij divisies/afdelingen met substantieel inkoopvolume Aanpassen inkoopbeleid op basis van evaluaties en nieuwe wet- en regelgeving (bouwend) aanbestedingsbeleid (kaderstellend) Aanbieden inkoopbeleidsnota aan ter vaststelling (kaderstellend) Adviseren over toezien op werking van het inkoopbeleidsproces (opstellen, vaststellen, evalueren) als onderdeel van een jaarlijkse audit van de inkoopfunctie (zie ook 5) Evalueren inkoopbeleid op actualiteit en naleving Advies inzake evalueren inkoopbeleid op actualiteit en naleving Bijhouden nieuwe wet- en regelgeving EA Bijhouden nieuwe wet- en regelgeving EA Advies inzake evalueren inkoopbeleid op actualiteit en naleving (kaderstellend) Adviseren over toezien op werking van het inkoopbeleidsproces (opstellen, vaststellen, evalueren) als onderdeel van een jaarlijkse audit van de inkoopfunctie (zie ook 5) 2. Uitvoeren van tactische inkoop (aanbesteden) Voor niet-or gerelateerde inkooppakketten Voor OR gerelateerde inkooppakketten Uitvoeren aanbestedingen met uitzondering van afdelingsspecifiek Aanpassen inkoopbeleid op basis van evaluaties en nieuwe wet- en regelgeving (kaderstellend) Toezien op werking van het inkoopbeleidsproces (opstellen, vaststellen, evalueren) als onderdeel van een jaarlijkse audit van de inkoopfunctie (zie ook 5) aanbestedingsbeleid (bouwend) (bouwend) aanbestedingen <25K niet OR Opstellen van een inkooppakketstrategie Opstellen van een inkooppakketstrategie Adviseren Inkoopteam formeren en voorzitten Inkoopteam formeren en voorzitten Materiedeskundigen beschikbaar stellen aan inkoopteam Plan van Aanpak en detailplanning opstellen Plan van Aanpak en detailplanning opstellen Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Opstellen Programma van Eisen Opstellen aanbestedingsstrategie Opstellen aanbestedingsstrategie Goedkeuren aanbestedingsstrategie Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Opstellen aanbestedingsdocumenten Opstellen aanbestedingsdocumenten Beoordelen aanbestedingsdocumenten Beoordeling Beoordeling Beoordeling Gunning Gunning Besluit over gunning Uitvoeren afdelingsspecifieke aanbestedingen < 25k niet OR Advies opstellen van een inkooppakketstrategie Opstellen van een inkooppakketstrategie In ontvangst nemen van de behoeftestelling (bv via startformulier) Contact opnemen met de behoeftesteller Inkoopteam formeren en voorzitten Advies plan van Aanpak en detailplanning opstellen (*) Plan van Aanpak en detailplanning opstellen Advies opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen (*) Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Advies marktanalyse (*) Advies opstellen aanbestedingsstrategie (*) Opstellen aanbestedingsstrategie Advies marktconsultatie (optioneel) (*) Advies programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen (*) Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Advies risicoverdeling (*) Advies beoordelingssystematiek (*) Advies conceptovereenkomst Advies opstellen aanbestedingsdocumenten (*) Opstellen aanbestedingsdocumenten

2 Advies vaststellen aanbestedingsdocumenten (*) Advies selectie (*) Advies beoordeling (*) Advies gunning (*) Advies aangaan overeenkomst, ondertekenen (*) Advies contractregistratie (*) Advies voorstel voor contractimplementatie (*) Opbouwen en onderhouden van markt- en Opbouwen en onderhouden van markt- en Opbouwen markt- en productkennis productkennis van relevante inkooppakketten productkennis van relevante inkooppakketten 3. Uitvoeren van contractmanagement Voor niet-or gerelateerde inkooppakketten Voor OR gerelateerde inkooppakketten Alle contracten met uitzondering van afdelingsspecifiek contracten<25k niet OR Implementeren contract en inrichten relatie Implementeren contract en inrichten relatie Meten prestaties Meten prestaties Beoordeling Gunning Opbouwen en onderhouden van markt- en productkennis van voor de afdeling relevante inkooppakketten Tekortkoming overeenkomst Contracten afdelingsspecifiek <25K niet OR Implementeren contract en inrichten relatie Meten presetaties Tekortkoming overeenkomst Implementeren contract en inrichten relatie Meten presetaties 4. Uitvoeren van operationele inkoop (bestellen) Registreren aanvragen tot bestelling Bewaken bestellingen Ontvangen en controleren Indienen prestatieverklaring Afstemmen met leverancier Retour sturen van goederen Bewaken openstaande bestellingen Factuurverwerking en betaalbaarstelling (via Financiële Administratie) 5. Uitvoeren van inkoopcontrol Focus: rechtmatigheid Focus: doelmatigheid Advies opstellen controleplan (*) Afstemmen over uit te voeren analyses Afstemmen over uit te voeren analyses Advies maatregelen nemen nav rapportage Uitvoeren inkoopanalyses Opstellen controleplan Uitvoeren inkoopanalyses Rapporteren over doelmatigheid Uitvoeren controles Rapporteren over doelmatigheid Rapporteren naar aanleiding van controles Verbeterplan inkoopfunctie opstellen Maatregelen nemen nav rapportage Advies verbeterplan inkoopfunctie opstellen 6. Ontwikkelen en beheren van inkoopinfrastructuur Afdelingspecifiek Uitwerken voorstel tot centraal inrichten van contractenregister inclusief benodigde Contractbeheer investeringen Advies uitwerken voorstel tot centraal inrichten van contractenregister inclusief benodigde investeringen Toezien op risico's Advies uitwerken voorstel tot centraal inrichten van contractenregister inclusief benodigde investeringen Fysiek archiveren van alle (raam)contracten en Nadere overeenkomsten Fysiek archiveren van alle afdelingsspecifieke contracten Registreren contracten en afspraken in contractregistratiesysteem Toezien op gebruik Registreren contracten en afspraken in contractregistratiesysteem Signaleren belangrijke contractdata Signaleren belangrijke contractdata Bijhouden wijzigingen en afspraken in contractenregister Advies bijhouden wijzigingen en afspraken in contractenregister Bijhouden wijzigingen en afspraken in contractenregister Advies bijhouden wijzigingen en afspraken in contractenregister Opschonen contractenregister Toezien op risico's Opschonen contractenregister Tools & templates (o.a. verplichtingenadministratie, Uitwerken van voorstel tot gemeentebrede aanbestedingsdocumenten en elektronisch bestelsysteem) inrichting van inkoopinfrastructuur Toezien op ontwikkeling Adviseren Ontwikkelen van systemen Adviseren Ontwikkelen van templates Ontwikkelen van templates Advies ontwikkelen templates OR Actief uitdragen van de beschikbaarheid van inkoopinfrastructuur Evalueren en aanpassen van de inkoopinfrastructuur Toezien op leerpunten, verbetervoorstellen Adviseren Opstellen en bijhouden aanbestedingskalender (jaarplan) Verzamelen jaargegevens van alle afdelingen (ism Concernstaf) Verzamelen jaargegevens van alle afdelingen ism Team I&A Input leveren voor Inkoopjaarplan Opstellen concept inkoopjaarplan Afstemmen concept met afdelingshoofden Toezien op afstemming Afstemmen Vertalen jaarplan in jaarplanning voor medewerkers Team I&A en Team Aanbesteden Controleren op uitvoering jaarplan Toezien op controle

3 Inkoopprofielen Contractmanager (Senior / Medior) tactisch inkoper (zie toelichting) Organisatieprofielen Afdelingen / Interne klant Inkoopprocessen Besluitvormend Adviserend Toezichthoudend Uitvoerend Informerend aan 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Opstellen inkoopbeleidsnota met organisatorische, maatschappelijke economische, ethische en juridische uitgangspunten, Afdelingen, (Kaderstellend) Team JZ, cluster I&A (Bouwend) Afdelingen, tactisch inkoper, Inwinnen advies bij divisies/afdelingen met substantieel inkoopvolume Afdelingen Afdelingen, tactisch inkoper, (Kaderstellend) Team JZ, Aanbieden inkoopbeleidsnota aan ter vaststelling cluster I&A (Bouwend) Afdelingen, tactisch inkoper, Evalueren inkoopbeleid op actualiteit en naleving, Afdelingen Afdelingen, tactisch inkoper, Aanpassen inkoopbeleid op basis van evaluaties en nieuwe wet- en regelgeving, Afdelingen (Kaderstellend) Team JZ, cluster I&A (Bouwend) Afdelingen, tactisch inkoper, Toezien op werking van het inkoopbeleidsproces (opstellen, vaststellen,, Afdelingen evalueren) als onderdeel van een jaarlijkse audit van de inkoopfunctie Afdelingen, tactisch inkoper, Bijhouden nieuwe wet- en regelgeving, Afdelingen Afdelingen, tactisch inkoper, 2. Uitvoeren van tactische inkoop (aanbesteden) Uitvoeren aanbestedingen met uitzondering van afdelingsspecifiek aanbestedingen <25K niet OR Opstellen van een inkooppakketstrategie Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Tactisch Inkoper Inkoopteam formeren en voorzitten Tactisch Inkoper, Afdelingen Plan van Aanpak en detailplanning opstellen Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Afdelingen, Tactisch Inkoper Tactisch Inkoper Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Opstellen aanbestedingsstrategie Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Afdelingen, Tactisch Inkoper Tactisch Inkoper, Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Afdelingen, Tactisch Inkoper Afdelingen Afdelingen Afdelingen Opstellen aanbestedingsdocumenten, Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen vaststellen aanbestedingsdocumenten Tactisch Inkoper Tactisch Inkoper Afdelingen Beoordeling Afdelingen Afdelingen Afdelingen Afhandeling bezwaren Afdelingen Gunning Tactisch Inkoper Tactisch Inkoper Afdelingen Contractmanager Afdelingen Afdelingen Contractmanager Afdelingen Uitvoeren afdelingsspecifieke aanbestedingen < 25k niet OR Opstellen van een inkooppakketstrategie Tactisch Inkoper Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Inkoopteam formeren en voorzitten Afdelingen Plan van Aanpak en detailplanning opstellen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Opstellen aanbestedingsstrategie Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Tactisch Inkoper Tactisch Inkoper (*) Afdelingen

4 Programma van Eisen naar optimale detailniveau bijstellen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Aanbest. Jurist (*) Afdelingen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Afdelingen, Tactisch Inkoper Opstellen aanbestedingsdocumenten Aanbest. Jurist (*) Afdelingen Aanbest. Jurist (*) Afdelingen Gunning Afdelingen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Beoordeling Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Afhandeling bezwaren Gunning Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Tactisch Inkoper (*) Afdelingen Tactisch Inkoper Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager Contractmanager (*) Conctractmanager Afdelingen Contractmanager Opbouwen markt- en productkennis Opbouwen markt- en productkennis Afdelingen 3. Uitvoeren van contractmanagement Alle contracten met uitzondering van afdelingsspecifiek contracten<25k niet OR Implementeren contract en inrichten relatie Contractmanager Afdelingen Meten prestaties Contractmanager Afdelingen Afdelingen, Contractmanager Afdelingen Contractmanager Afdelingen Afdelingen, Contractmanager Afdelingen Contractmanager Afdelingen, Tekortkoming overeenkomst Contractsmanager Contracten afdelingsspecifiek <25K niet OR Implementeren contract en inrichten relatie Afdelingen Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager Meten presetaties Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager Contractmanager (*) Afdelingen Contractmanager Tekortkoming overeenkomst Contractmanager 4. Uitvoeren van operationele inkoop (bestellen) Registreren aanvragen tot bestelling Bewaken bestellingen Ontvangen en controleren Indienen prestatieverklaring Afstemmen met leverancier? Retour sturen van goederen Bewaken openstaande bestellingen Factuurverwerking en betaalbaarstelling Afdelingen? 5. Uitvoeren van inkoopcontrol Focus rechtmatigheid Afstemmen over uit te voeren analyses Opstellen controleplan Tactisch Inkoper (*) Uitvoeren controles Rapporteren naar aanleiding van controles, Afdelingen Maatregelen nemen nav rapportage Tactisch inkoper, Afdelingen Focus doelmatigheid Afstemmen over uit te voeren analyses Team Financiën, cluster P&C Periodiek uitvoeren inkoopanalyses Team Financiën, cluster P&C Rapporteren over doelmatigheid Team Financiën, cluster P&C, afdelingen Verbeterplan inkoopfunctie opstellen Team Financiën, cluster P&C 6. Ontwikkelen en beheren van inkoopinfrastructuur

5 Contractbeheer Uitwerken voorstel tot centraal inrichten van contractenregister inclusief Afdelingen, Contractmanager Afdelingen benodigde investeringen Fysiek archiveren van alle (raam)contracten en Nadere overeenkomsten Contractmanager Registreren contracten en afspraken in contractregistratiesysteem Contractmanager Afdelingen, tactisch inkoper Signaleren belangrijke contractdata/aanbestedngskalender Contractmanager Afdelingen, tactisch inkoper Bijhouden wijzigingen en afspraken in contractenregister Contractmanager Afdelingen, tactisch inkoper Opschonen contractenregister Afdelingen, Tactisch Inkoper Contractmanager Afdelingen, tactisch inkoper Tools & templates (o.a. aanbestedingsdocumenten en elektronisch bestelsysteem) Uitwerken van voorstel tot gemeentebrede inrichting van inkoopinfrastructuur Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen, Ontwikkelen van systemen Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen, Ontwikkelen van templates (aanbestedingsdocumenten, protocollen e.d.) Team JZ, cluster I&A, Afdelingen (*) / Stafmedewerker Aanbesteden OR Afdelingen, Actief uitdragen van de beschikbaarheid van inkoopinfrastructuur Tactisch Inkoper Afdelingen Evalueren en aanpassen van de inkoopinfrastructuur Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen, Opstellen en bijhouden aanbestedingskalender (jaarplan) Verzamelen jaargegevens van alle afdelingen (ism ) Afdelingen Tactisch Inkoper Afdelingen Opstellen concept inkoopjaarplan Tactisch Inkoper, Afdelingen Afstemmen concept met afdelingshoofden Afdelingen Tactisch Inkoper Vertalen jaarplan in jaarplanning voor medewerkers Team JZ, cluster I&A en Team Aanbesteden Tactisch Inkoper Controleren op uitvoering jaarplan Tactisch Inkoper Team JZ, cluster I&A, Team Aanbesteden Toelichting: 1. de aanbestedingsjuridische taken en tactische inkooptaken op het gebied van OR worden door de Stafmedewerker Aanbesteden OR uitgevoerd 2. daar waar achter een adviserende rol (*) vermeld staat, betreft het een facultatieve advisering. Daar waar dit niet is opgenomen betreft het een verplichte adivisering 3. rollen: Besluitvorming Besluiten over de uitkomst van een proces Adviseren Verplichte advisering bij uitvoering van het proces. Besluitvorming zonder advisering kan niet plaatsvinden Toezichthoudend Toezichthouden op de uitvoering van het proces, niet de kwaliteit van de output. Uitvoeren Uitvoeren van het proces, en daarmee initiërend. Informerend aan Aan wie de uitkomsten van het proces gecommuniceerd worden

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Vooraf De businesscase gewenste inkooporganisatie is een vervolg op respectievelijk nadere uitwerking van het rapport Organiseren

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

De rol en inrichting van CLM in het onderwijs! Hogeschool Arnhem Nijmegen

De rol en inrichting van CLM in het onderwijs! Hogeschool Arnhem Nijmegen De rol en inrichting van CLM in het onderwijs! Hogeschool Arnhem Nijmegen Contractmanagementdag 2018 Petra Kolman & Loudmilla Kok-Oomen 22 maart 2018 Pagina 1 Even voorstellen Petra Kolman is als contractmanager

Nadere informatie

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee (kabinet) Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee d.d. RAK Datum 25 april 2009 Programma/nieuw beleid Nieuw beleid: Oude beleid

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Voorlopig in te stemmen met de bouwopdracht team Inkoop

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Voorlopig in te stemmen met de bouwopdracht team Inkoop zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 15-07-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Professioneel inkopen bij een universiteit

Professioneel inkopen bij een universiteit Professioneel inkopen bij een universiteit Spanning tussen het primiare proces en inkoop Woensdag 17 oktober Onderwijsevent Door: mr. J.J.A. (John) van Pelt Even voorstellen. John van Pelt, eigenaar Art

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management

Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management Nicole Heuts en Henk Zomer, 21 juni 2017 Verbeteracties Subsidies en Contractbeheer- en management Inhoudsopgave Verbeteracties subsidies en contractbeheer-

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Thor Mesman Inleiding Doelstelling Het geven van een beknopt ervaringsoverzicht over contractmanagement, zodat de deelnemers van deze bijeenkomst hier eventueel

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Duurzame Inkoop Scan (algemeen)

Duurzame Inkoop Scan (algemeen) Duurzame Inkoop Scan (algemeen) Datum: Naam: Naam organisatie: Postadres: Contactpersonen (namen en functies): 1. Naam: Functie: 2. Naam: Functie: Telefoonnummers: Emails: Aanleiding voor duurzame inkoop....

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Afdeling Inkoopmanagement Dienst Financiën, Planning & Control Vrije Universiteit Amsterdam Status Definitief Versie 1.0 Auteur Opdrachtgever Ferrie van de Putte, inkoopmanager

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Remco de Jong Senior Inkoop Consultant rdjong@brabant.nl 27 september 2010 En hoe begin je nu eigenlijk...? Duurzaam inkopen plaatsen in een cyclus; Vertaling van

Nadere informatie

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

Inkoopbeleid VRU. Versie 1.2 Vastgesteld d.d door het DB

Inkoopbeleid VRU. Versie 1.2 Vastgesteld d.d door het DB Inkoopbeleid VRU Versie 1.2 Vastgesteld d.d. 11-12-2017 door het DB Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het Inkoopbeleid 2 2.1 Vier pijlers 2 2.2 De VRU is een integere opdrachtgever 2 2.3 De VRU koopt doelmatig

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet.

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet. Onderwerp: Gemeentelijk vaste Telefonie en internet Rapport aan B&W d.d. 28 juni 2016 secretaris Jan Koopman Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013 Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 20 Inleiding Artikel 26 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Cromstrijen, vastgesteld door de raad op 4

Nadere informatie

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop Regionale Inkoop Jeugdhulp De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de regionale jeugdhulp voor hen in te kopen en om met een concreet voorstel te komen

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Assen

Inkoopbeleid Gemeente Assen Inkoopbeleid Gemeente Assen 29 april 2005 Inhoud 1. Beleidskaders 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Beleidskeuze 3 2. Wettelijk kader inkoop 4 2.1. Gemeentewet 4 2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving 4 2.3.

Nadere informatie

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Het sturend niveau: onderlinge afstemming en jaarplannen Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper lichten we de sturende processen uit het BiSL-model nader toe en laten we zien hoe jaarplannen

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Product/dienst Omschrijving Resultaat Benodigde Uren Max. doorlooptijd Opmerking 1. Inkoop en informatieverstrekking Spendanalyse Het achteraf analyseren van

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Voorstel aan het DB MGR

Voorstel aan het DB MGR Betreft Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Datum behandeling Doel van de behandeling Vaststellen nieuw inkoopbeleid en algemene voorwaarden 31 mei 2017 Hans Driessen Datum ter informatie ter bespreking

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Categorie Datacenters

Nieuwsbrief Categorie Datacenters Nieuwsbrief Categorie Datacenters Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) SSO-Noord Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstverlening door deskundigheid 3

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

NOTA INKOOPBELEID GEMEENTE OLDEBROEK

NOTA INKOOPBELEID GEMEENTE OLDEBROEK NOTA INKOOPBELEID GEMEENTE OLDEBROEK Versie mei 2007 Klankbordgroep Inkoop Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave VOORWOORD 1. Strategie 1.1. Identiteit, missie en doelstellingen 1.2. Inkoopbeleid Gemeente Oldebroek

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Versie B&W 28-04-2015. Verbeterplan inkoop en aanbesteden

Versie B&W 28-04-2015. Verbeterplan inkoop en aanbesteden Verbeterplan inkoop en aanbesteden 1 2 Verbeterplan inkoop en aanbesteden Vooraf Bevindingen van de interne organisatie en van de extern accountant leiden tot de vaststelling dat organisatiebreed: A. Fouten

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Rollen van de moderne inkoper. NEVI Inkoopdag 2012. inkoop stimuleert

Rollen van de moderne inkoper. NEVI Inkoopdag 2012. inkoop stimuleert Rollen van de moderne inkoper NEVI Inkoopdag 2012 18-6-2012 Gemeente Rotterdam, in een veelzijdige stad 2 18-6-2012 Facts and Figures gemeente Rotterdam Jaarlijks 1,1 miljard euro (ruim 25 % begroting)

Nadere informatie

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Agenda Inleiding en aanleiding 5 pijlers van succesvol contractmanagement? Amsterdamse aanpak Take aways Wie zijn wij? Marga van Eig Verbetermanager leadbuyer

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Inkoop- en aanbestedingsbeleid Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591)68 55 39) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí In te stemmen

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

Online Adviestool Aanbesteden (LEA-DSS)

Online Adviestool Aanbesteden (LEA-DSS) Online Adviestool Aanbesteden (LEA-DSS) Met het Decision Support Systeem naar het juist geïntegreerde contract Teun van Reeuwijk, CROW Marten van de Hoeve, De Stichtse Rijnlanden Inhoud workshop Inhoud

Nadere informatie

BIJLAGE : MODEL SERVICE LEVEL AGREEMENT

BIJLAGE : MODEL SERVICE LEVEL AGREEMENT BIJLAGE : MODEL SERVICE LEVEL AGREEMENT Behorende bij Aanbestedingsdocument Cat 2014 Versie 0.1 d.d. 15 augustus 2014 status Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Partijen 2 1.2 Doel van de SLA 2 1.3

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ meting

Inkoop na MSU+ meting PRO 10 BV C. VAN NASSAUSTRAAT 27 2595 TK DEN HAAG Inkoop na MSU+ meting Door Loek van Beurden vanbeurden@pro10.nl 070-3819724 / 06-26658983 Agenda Voorstellen Benchmark verschillende vormen Benchmark als

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

10 Wegen naar een Innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap

10 Wegen naar een Innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap 10 Wegen naar een Innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap Inleiding Jaarlijks koopt de gemeente Amsterdam voor grote bedragen in aan diensten, werken en producten. De inkoop

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN 18 februari 2009 eindversie 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Doelstelling 3 4. Wettelijk kader 4 5. Inkoop kader 6 5.1 Definities

Nadere informatie

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening Uw kennis in financiën en inkoop Inkoop- en contractmanagement Financiële dienstverlening Detachering, interim en W&S Inkooptools Speciale projecten NIC Groep. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus

Producten- en dienstencatalogus Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2016 Producten- en dienstencatalogus 2016 Deze catalogus beschrijft de diensten die door UBR HIS worden geleverd. De manier waarop de diensten worden uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie