Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015"

Transcriptie

1 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0

2 1 INLEIDING PROCES GUNNINGSCRITERIA PERCEEL ALGEMEEN GEVRAAGDE KA SOFTWARE VOORZIENINGEN BASIS SOFTWARE PORTFOLIO SELECTIEVE SOFTWAREPORTFOLIO GENERIEK SYSTEEM SOFTWAREPORTFOLIO GEVRAAGDE BEHEER EN ONDERSTEUNING WAAR ZORGT HET INLICHTINGENBUREAU ZELF VOOR Beveiliging Gebruikersbeheer Printerbeheer GEVRAAGD BEHEER GEVRAAGDE SERVICE OP VERZOEK HARDWARE NETWERKVOORZIENING DIENSTENNIVEAUS KOSTEN ALGEMEEN LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST REKENMETHODE INDEXERING ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN OVERIGE VOORWAARDEN... 9

3 1 Inleiding Het Inlichtingenbureau heeft een deel van haar KA voorziening uitbesteed. Het huidige contract loopt ten einde per juli Derhalve zal de KA werkplekvoorziening onderhands worden aanbesteed. Dit document vormt de basis voor de offerte uitvraag die middels de geldende aanbestedingsregel aan de markt zal worden aangeboden. Partijen kunnen na publicatie kenbaar maken dat zij mee zullen dingen naar de uitbestedingsaanvraag 1.1 Proces Publicatie zal plaatsvinden op de website van het Inlichtingenbureau en doormiddel van het attenderen van partijen op de aanbesteding uitvraag. Het aanbestedingsproces zal er in als proces en in tijd als volgt uitzien: 1. 2 april 17:00 uur tot 13 april 17:00 uur > publicatie aanbesteding uitvraag april van 9:00 tot 17 april 15:00 -> stellen van vragen door partijen per mail/brief of mondeling bij het Inlichtingenbureau op afspraak april 00:00 tot 24 april 17: > indienen aanbiedingen door partijen zowel op papier als bijlage via mailbericht april 09:00 tot 1 mei 12: > beoordeling aanbiedingen en gunningsbesluit mei tussen 09:00 en 12:00 -> communiceren gunningsbesluit aan partijen mei - 30 juni > transitie en overdracht. 1.2 Gunningscriteria Aantoonbare ervaring bij MKB organisaties; Aantoonbare flexibiliteit in het verlenen van ad-hoc serviceverzoeken; Economisch meest gunstige aanbieding. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

4 2 Perceel 2.1 Algemeen De aanbesteding bestaat uit twee onderdelen namelijk, de KA Software voorzieningen en een Beheer en Ondersteuning van de KA Software voorzieningen. Gezien de betrekkelijke omvang (70 FTE / werkplekken) van de gewenste voorziening heeft het Inlichtingenbureau gekozen om beide delen in één perceel bij één leverancier onder te brengen. Derhalve kan er alleen op het geheel van KA Software voorzieningen en een Beheer en Ondersteuning worden ingeschreven. Het aantal werkplekken wordt gedurende de contractperiode gesteld op structureel maximaal 70. Incidenteel kan, in verband met projecten, het aantal van 70 gebruikers overschreden worden. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

5 3 Gevraagde KA Software voorzieningen 3.1 Basis Software portfolio Het Inlichtingenbureau wenst voor al haar medewerkers gebruikt te maken van de basis office softwareportfolio bestaande uit: MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Outlook MS Internet Explorer 11. 7zip (meest recente versie). MS Visio viewer (meest recente versie). Google Chrome (meest recente versie). Adobe PDF Reader. Notepad++. Flash, Shockwave, Silverlight. 3.2 Selectieve Softwareportfolio Selectief wenst het Inlichtingenbureau ook gebruik te maken van aanvullende KA software, welke op verzoek aan medewerkers kan worden toegekend Deze bestaat uit de softwarecomponenten: MS Project 2013 NL. MS Visio 2013 NL. MS Access 2013 NL. MS office connector NL. MS CRM systeem. KeePass. 3.3 Generiek systeem Softwareportfolio Vervolgens zijn er nog een aantal Softwarevoorzieningen welke generiek voor de gehele omgeving beschikbaar moeten zijn: Antivirus / anti spam software op Citrix Server niveau. Exclaimer (generiek handtekening software op exchange waarvan de licenties al in bezit zijn van het Inlichtingenbureau). De KA applicaties dienen te worden aangeboden via een Citrix Remote Desktop omgeving waarin gebruikt wordt gemaakt van MS Windows 7 NL als desktop cliënt. MS Exchange 2010 NL. Toegang van buiten de kantooromgeving op de KA werkplek middels tokenbeveiliging. Hiervoor gaat het IB gebruik maken van Teletoken Passcode. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

6 4 Gevraagde Beheer en Ondersteuning 4.1 Waar zorgt het INLICHTINGENBUREAU zelf voor Het Inlichtingenbureau heeft een hoge verantwoordelijkheid naar haar opdrachtgevers en begunstigden om een zeer veilige dienstverlening te bieden. Daaruit komt voort dat het Inlichtingenbureau ook de beveiliging van de KA voorziening zoveel als mogelijk in eigen beheer wil doen. Daarmee is het Inlichtingenbureau maximaal in controle over de beveiligingsaspecten van de KA voorziening Beveiliging Het Inlichtingenbureau zal zelf zorgdragen voor een Firewall voorziening voor de KA omgeving naar het Internet doormiddel van een hardware oplossing (Watchguard XTM5 515, redundant). Ook het (remote) beheer van deze Firewalls zal door het Inlichtingenbureau zelf worden uitgevoerd. Dit impliceert dat het Inlichtingenbureau ook de netwerk voorziening van en naar de KA voorziening zelf zal beheren. Tot slot zal het Inlichtingenbureau zelf zorgdragen voor het Teletoken Passcode beheer Gebruikersbeheer Het Inlichtingenbureau zal zelf zorgdragen voor een deel van het gebruikersbeheer. Daaronder verstaat het Inlichtingenbureau: Aanmaken/Verwijderen gebruikers op de Active Directory / Exchange omgeving; Beheren van Exchange voorziening op gebruiksniveau; Aanmaken/Verwijderen gebruikers op de Citrix omgeving; Starten/Stoppen/Resetten Citrix gebruiker sessies Printerbeheer Het Inlichtingenbureau zal lokaal zelf een printserver installeren en beheren. Printerbeheer wordt volledig door het Inlichtingenbureau zelf uitgevoerd. 4.2 Gevraagd Beheer Onder beheer wordt door het Inlichtingenbureau verstaan het in de lucht houden van de fysieke hard- en software KA voorziening. Noodzakelijke werkafspraken over beheertaken en werkafspraken worden vastgelegd in een gezamenlijk dossier afspraken en procedures (DAP). Meer concreet de gewenste taken uit te voeren door partij : 1. Actueel houden van software versies (met uitzondering van de Firewall oplossing); 2. Installeren van noodzakelijk en/of kritische patches (met uitzondering van de Firewall oplossing); 3. Installeren van noodzakelijke en/of kritische fixes (met uitzondering van de Firewall oplossing); 4. Actueel houden van noodzakelijke beveiligingscertificaten (met uitzondering van de Firewall oplossing); 5. Bewaken van af te spreken bovengrenzen van capaciteit CPU, Intern geheugen en opslagcapaciteit van het machinepark waarop de KA software draait; 6. Signaleren van afgesproken bovengrenzen (zie punt 5) en attenderen van het Inlichtingenbureau op naderen van deze bovengrenzen; 7. Signaleren van (mogelijk aanstaande) hardware fouten en proactief attenderen van het Inlichtingenbureau hierover; Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

7 8. Herstellen of vervangen van hardware na opdracht van het Inlichtingenbureau (met uitzondering van de Firewall oplossing); 9. Dagelijkse back-up van de data- en bestanden conform nader af te stemmen back-up-strategie; 10. Dagelijkse back-up van systeem configuratiebestanden; 11. Bewaken van de juistheid van het aantal licenties. 12. Maandelijkse Rapportage betreffende: o Back-up succesvol of niet succesvol o Opstaande en gesloten incidenten met doorlooptijd o Openstaande en afgeronde serviceverzoeken met doorlooptijd 4.3 Gevraagde Service op verzoek Ondersteuning op verzoek zijn ad-hoc verzoeken van het Inlichtingenbureau aan partij welke middels een serviceverzoek aan partij worden gedaan. Noodzakelijke werkafspraken over indienen van een Serviceverzoek worden vastgelegd in een gezamenlijk dossier afspraken en procedures. Het Inlichtingenbureau verstaat onder Service op verzoek het volgende: 1. Toevoegen van applicaties aan de Basis Softwareportfolio; 2. Toevoegen van applicaties aan de Selectieve Softwareportfolio; 3. Toevoegen van applicaties aan de Generieke Systeem Softwareportfolio; 4. Toekennen van een software component uit de Selectieve Softwareportfolio aan een werkplek; 5. Toekennen van Basis of Generiek software component aan alle werkplekken ineens; 6. Uitbreiden/vervangen van hardwarecomponenten op verzoek van het Inlichtingenbureau; 7. Periodiek opschonen van bestanden, mappen e.d.; 8. Leveren van nieuwe software componenten / licenties. 5 Hardware Vanuit een hoge beveiligingsbehoefte zal het Inlichtingenbureau zelf de hardware (servers en schijven cabinet) leveren waarop de KA Software voorzieningen zullen gaan functioneren. Zo ook voor de hardware ter beveiliging van de KA omgeving naar het Internet (firewall Hard en software). Uitgangspunt is dat de huidige hardware initieel zal worden uitgebreid waarna de bestaande oude hardware stapsgewijs in 2016, 2017 en verder zullen worden vervangen. Tevens zal het Inlichtingenbureau lokaal een back-up-ad server installeren die volledig door het Inlichtingenbureau zelf zal worden beheerd. De partij moet zorgen voor een hosting locatie. 6 Netwerkvoorziening Het Inlichtingenbureau zal zelf voorzien in een adequate netwerkvoorziening. Zowel van het Inlichtingenbureau naar het Rekencentrum als van het rekencentrum naar het openbare internet. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

8 7 Dienstenniveaus Het Inlichtingenbureau verwacht KA ondersteuning van partij, van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 17:30 uur; De beschikbaarheid van de KA voorziening (voor het deel geleverd door partij ) wordt gesteld op 99,5% op maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 17:30 uur; Toevoeging van softwarecomponenten aan de Basis- en Selectieve softwareportfolios binnen 22 uren tussen 07:30 uur en 17:30 uur van maandag tot en met vrijdag na het verstrekken van de getekende opdracht; 8 Kosten 8.1 Algemeen Uitgangspunt voor de gewenste voorzieningen is dat het als een oplossing met een prijs per werkplek per maand dient te worden aangeboden. Uitgangspunt is dat als werkplek gerekend wordt een actieve Medewerker account. Medewerkers van partij worden niet meegeteld als werkplek. 8.2 Looptijd van de overeenkomst Het contract zal initieel worden aangegaan voor een periode van 2 jaar en 6 maanden gerekend van af 1 juli In de definitieve overeenkomst wordt opgenomen een optie tot verlening voor eenzelfde periode. 8.3 Rekenmethode Een vaste prijst per maand per werkplek voor de basis software en generieke software met daarbij inbegrepen de kosten voor het beheer, licenties en kosten rekencentrum; Een aanvullende prijs per softwarecomponent per werkplek per maand van het gebruik uit de Selectieve Softwareprotfolio, alleen te berekenen voor die werkplekken waaraan een selectief component is toegevoegd; Een vaste prijs per opdracht o.b.v. een serviceverzoek; 8.4 Indexering Indexering van de prijzen mag conform de Inlichtingenbureau inkoopvoorwaarden eens per jaar in januari plaatsvinden met dien verstande dat de eerste indexering pas kan plaatsvinden na het eerste volle kalender jaar. In dit geval kan de eerste indexering plaatsvinden per De wens om te indexeren dient minimaal 2 maanden voor 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk aan het Inlichtingenbureau kenbaar gemaakt te worden. Inkoop voorwaarden van het Inlichtingenbureau zij als bijlage beschikbaar. 8.5 Administratieve voorwaarden De kosten worden maandelijks gefactureerd o.b.v. het aantal werkplekken, aantal specifieke in gebruik zijnde software componenten. Doorbelasten van serviceverzoeken dienen separaat per serviceverzoek op de factuur vermeld te worden. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

9 8.6 Overige voorwaarden Het Inlichtingenbureau zal samen met partij de formele overeenkomt en een dossier afspraken en procedures opstellen waarin alle operationele werkafspraken zijn verwoord. partij verleend alle medewerking die redelijkerwijs kan en mag worden verwacht. Gemaakte kosten of inspanningen door partij ten behoeve van de aanbestedingsprocedure zijn voor rekening van partij. Aanbesteding KA Werkplekbeheer Inlichtingenbureau

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk (versie 1.3, 8 januari 2013) Inhoudsopgave - Artikel 1: Definities - Artikel 2: Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Dedicated Server SLA. Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18

Dedicated Server SLA. Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18 Dedicated Server SLA Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Afbakening... 5 2.1 Aard en omvang van de SLA...

Nadere informatie