Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)"

Transcriptie

1 Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen je helpen bij het vervullen van je taak? Pieken in periode? BESTUUR Voorzitter Bram Reudink Geeft leiding aan bestuursvergaderingen en ALV. Ziet Gemiddeld: 8 uur per week Goed bijhouden is belangrijk, daarvoor wel wekelijks een Overige bestuursleden en erop toe en voert het geformuleerde beleid uit. Is initiatior voor het maken van een nieuw beleidsplan. Stuurt de commissies aan. Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) beetje tijd vrijhouden. Maar die tijd kun je wel goed zelf inplannen. Adhoc gebeurtenissen/ taken kun je niet in plannen. 1x in de 4 weken een bestuursvergadering, deze wordt in overleg ingepland. Kunnen motiveren Overzicht kunnen behouden commissie voorzitters. Secretaris Mirjam Fennema Maakt notulen tijdens bestuursvergaderingen en de ALV. De eerste ingang voor brieven en s van leden en externe. Bestuursvergadering: half uur voorbereiding en na afloop 2 uur werk. Half aug-half sept : +/- 2 uur overige periodes: (max.)half uur per week eind dec-begin jan: +/- 1 uur per week Taken kunnen goed in eigen tijd worden vervuld, dus veel zelfstandig. Vergaderingen zijn gezamenlijk en worden in overleg ingepland. Nauwekeurig kunnen werken Regelmatig bijhouden Zelfstandig Het bestuur Penningmeester Petra Venema Betaald de rekeningen en incaseerd vorderingen. Zorgt voor de financiele verslaglegging. Tussentijdse financieel overzicht voor BV's. Stelt de begroting en afrekening op. Gemiddeld: 2 uur per week Piek: in september (door incasso's contributie/ jaarafrekening) = +/- 4 uur per week (gaat over 1 a 2 weken) Piek: maart-april i.v.m. begroting: +/- 8 uur Goed eigen tijd in te delen. Pieken staan ook vast, kun je je op voorbereiden. Administratieve achtergrond Het bestuur Lid Jeugdzaken Bart Los Dit lid behartigt in het bestuur de zaken aangaande de jeugd en heeft als taak zaken naar voren te brengen betreffende de jeugd die op vereningingsniveau besproken moeten worden. Het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders. Houdt het contact met de jeugdtrainers. Lid Technische zaken Karen Meerman Dit lid behartigt in het bestuur de technische zaken. Hieronder vallen onder andere de trainingsindeling, competitie, zalen, materialen en trainers. Gemiddeld: +/- 5 tot 6 uur per week (inbegrepen voorzitterschap: jeugdcommissie) Half juni-half augustus: nauwelijks een tijdsinvestering Optioneel: aanwezig zijn tijdens de jeugdcompetitie: +/- 4 uur per week Gemiddeld: +/- 8 uur per week(inbegrepen voorzitterschap TC) Piek: Maart-april i.v.m. teamindeling: +/- 12 uur per week. Piek: Juni-juli i.v.m. trainingsindeling: +/- 10 uur per week. Tijd is redelijk goed zelf in te plannen. Op vergaderingen en 'brandjes blussen' na. Mogelijkheid om veel zelf je eigen tijd indelen. Op vergadering van bestuur en tc na. Goed overzicht kunnen bewaren, doordat er veel activiteiten zijn op verschillende dagen en tijdstippen. Open communicatie, blijven communiceren. Affiniteit met de doelgroep jeugd. Goed kunnen omgaan mensen. Tegen kritiek kunnen. Redelijke badmintonkennis (als het gaat over niveau's, competitie etc.) Meer dan gemiddelde belangstelling voor mensen. Met overige bestuursleden en proeftuinbedrijfsleider Secretaris en TC Lid Vrijwilligers zaken Vacant Heeft de portefeuille vrijwilligerszaken onder zich. Dit houdt in dat hij/zij de coördinatie doet ten aanzien van het zoeken en behouden van de actieve leden. En beleid opstellen en uitvoeren rondom de vrijwilligerszaken. Gemiddeld: 2 a 4 uur per week Pie:k aan het begin van het seizoen voor vullen van posities en aan het einde van het seizoen voor bedanken etc. Mogelijk om eigen tijd in te delen. Afspraken zijn zelf in te plannen. Overtuigend Innemend/ sympathiek Innovatief Alle leden ACTIVITEITEN Margot Winter Zorgt ervoor dat hij contact heeft mij de personen die losse activiteiten voor de vereniging organiseren en koppelt dit terug naar het bestuur. Gemiddeld: +/- 1 uur per week Volledig zelfstandig Overzicht behouden Voorzitter bestuur + mensen die de activiteiten organiseren Borrels Garrelt van der Veer Marcel de Weijs Marjanne Munniksma Het organiseren van BC GO! Borrels. Dit gaat plaatsvinden in een frequentie van 4 keer per jaar. Piek: +/- 4 uur per borrel In kleine commissie

2 Verenigingsdag Vacant (3x) Organiseert jaarlijks in het najaar de verenigingsdag. Hierin spelen alle leden met en tegen elkaar partijen. Daarna volgt een gezellige afsluiting. Piek: eind augustus- september: +/- 1 uur per week t/m eind oktober: +/- 2 uur per week + aanwezig op de dag zelf In kleine commissie Vrijwilligersuitje Bestuur Organiseert jaarlijks aan het einde van het seizoen een afsluiting voor alle vrijwilligers. Voor een budget van 5 euro per vrijwilliger. Piek: (april) mei-juni: Brainstorm + voorbereiding: +/- 4 uur Uitwerking + promotie: +/- 4 uur + aanwezig op de dag zelf In kleine commissie Schierweekend Joke Veenstra? Richard Dirksen? Verzorgt het jaarlijkse schierweekend. Hieronder vallen het vastleggen van de accommodatie en het promoten van het evenement. (31 maart '12) sept. accomodatie - 1 uur (vaste locatie) promotie tussen november-februari via mailing en persoonlijk benaderen - op de trainingsavonden februari alles geregeld hebben (deelnemers rond, auto's) maart boodschappen bestellen Goed eigen tijd te delen zijn Ameland Vacant Orgniseert in samenwerking met BC Beijum, BC Lewenborg en Novum in augustus een trainingsweekend op Ameland a.d.v. een draaiboek. Piek: mei/ juni promotie + voorbereiding: +/- 8 uur In een commissie met leden van een andere vereniging + overige verenigingen 10- jarig Lustrum Margot Winter Hans Offreins (vz) Marjanne Munniksma Marcel de Weijs Geeske Ridder Anouk Bollen In opdracht van het bestuur het organiseren van het 10-jarig lustrum van BC GO!. COMMUNICATIE Voorzitter CC Peggy Song Geeft leiding aan de communicatie commissie. Overlegt en legt verantwoording af aan het bestuur, door o.a. af en toe aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen. Pakt taken omtrent communicatie op en ziet erop toe dat deze uitgevoerd worden. Huidige communicatie middelen: GO Post!, website en mailing. Website redactie Richard Dirksen Dit lid zorgt ervoor dat eens in de 2 maanden de GO Post! uitkomt. Zoekt of schrijft geschikte berichten en verzorgt de eindredactie van de GO Post! GO! blogs Ingemarie Kroesen Dit lid zorgt ervoor dat periodiek de GO BlOGS uitkomt. Zoekt of schrijft geschikte berichten en verzorgt de eindredactie van de GO BLOGS + verzending van blog Voorbereidingen: 2 uur per week. In maand voor evenement: 4 uur per week. Tijdens evement: hele dag. Gemiddeld: 3 uur per week Piek: Bij (grote) veranderingen, in bijvoorbeeld de website: 4-6 uur per week Gemiddeld: 3-4 uur per maand Voor de verschijning van de GO Post iets drukker. Gemiddeld: voor het verschijnen van Blogs drukker: 3u voorbereiden + 3u verzamelen/ schrijven In commissie, waarbij taken verdeeld kunnen worden. Organiseren, creatief, enthousiast Contactpersoon Activiteiten Willen toe naar agenda met vastgestelde deadlines voor communicatie commissie en bestuur, zodat de tijd beter zelf in te delen wordt. Nu nog veel ad hoc. Veeal de mogelijkheid om je eigen tijd indelen. 3 tot 4 keer per jaar overleg. Veel ruimte om eigen tijd indelen. Af en toe een commissie vergadering. Achtergrond die aansluit bij deze commissie (ict of redactie) Beetje kennis van communicatie en websites. Schrijven leuk vinden. Voorzitter en secretaris bestuur + eigen commissieleden + ad hoc aan andere actieve leden voor input Met de voorzitter van de communicatie commissie en voorzitter van het bestuur. Eigen commissieleden Website beheer Peter Croughs Stefan Stahl Verzorgt de technische kant achter de website. En zorgt dat deze ten alle tijde beschikbaar is en goed functioneerd. Gemiddeld: 1-2 uur per week Eigen tijd is goed zelf in te delen. Enkele technische kwaliteiten voorzitter communicatie commissie, secetariaat en voorzitter bestuur Externe media Vacant Zorgt voor berichten in de lokale media en ondersteunt de commissie waarnodig. 3x een bericht plaatsen in externe media (Nieuwsblad, OOG TV etc.) ongeveer 6-8 uur per item als het groter aangepakt wordt. Goed eigen tijd in te delen als dit van tevoren gepland moet wordt. Voorzitter communicatie schrijven leuk vinden, enthousiast zijn, beetje affiniteit commissie, gedelegeerde vanuit bestuur Promotie taken Vacant (2x) Reageren op activiteiten waarbij we onze vereniging kunnen promoten, als sportevenementen en konningendag. Hiervoor de organisatie regelen en kijken of deelname mogelijk/passend is. Per evenement: +/- 4 uur Goed zelf eigen tijd in te delen. Wel flexibiliteit vereist, door adrem te reageren op events. Flexibel Bestuuur

3 Klussen Vacant Deze leden doen losse klussen voor de commissie om bepaalde zaken waar behoefte aan is in het kader van communicatie te verbeteren of te ontwikkelen. Is afhankelijk van de klussen die worden afgesproken. Zelstandig, in opdracht van de commissie worden taken opgepakt en afgestemd. Projectmatig werken Commissie voorzitter JEUGD COMMISSIE Bart Los Geeft leiding aan de jeugdcommissie. Houdt contact met competitieleider. Zet in samenwerking met het bestuur de lijnen voor de jeugd uit en zorgt dat deze punten uitgevoerd worden. Zie antwoord bij bestuur. Zie antwoord bij bestuur. Zie antwoord bij bestuur. Leden jeugdcommissie, trainers en proeftuinbedrijfleidster. Evenementen Geeske Ridder Dit lid verzorgt niet badminton gerelateerde uitjes voor de jeugd. Ongeveer 3 evenementen: bowlingmiddag, bioscoop + pannenkoekenschip, einde seizoensuitje. 3 weken voor een evenement: +/- 2 uur Laatste week voor een evenement: +/- 4 uur Eigen tijd is goed zelf in te delen. Kunnen organiseren. zijn Competitieleider jeugd Vacant Dit lid coordineert alle competitiezaken met betrekking tot de jeugdteams. Hierbij hoort het versturen van uitnodigingen. Regelen van vervangers doet Bart Los. Hij is samen met Bart Los algemeen aanspreekpunt voor vragen over de jeugdcompetitie. Hij heeft regelmatig contact met de seniorencompetitieleider over beschikbare zaalruimte en een efficiente benutting ervan. Tijdens de competitie: half uur per week Half tot eind augustus: 2 tot 3 dagen Na de competitie - tot half augustus: vrij Goed eigen tijd in te delen. Behalve als het om zaken gaat die direct opgelost moeten worden. Overzicht kunnen behouden door verschillende informatiestromen. Netjes en nauwkeurig werken., RCW Noord en verantwoordelijke voor zaalhuur GO!-jeugdtoernooi Bart Los Ragna Dik Sander Beckers Sebastiaan van Wijk Igor Damming Yuanxin Xu Sem Meijerink Opstellen en verspreiden van inschrijfformulier verwerken van de inschrijvingen (met toernooiplanner). Bestellen en kopen van vaantjes en prijzen. Het maken van een wedstrijdschema. Werven van vrijwilligers op de dag zelf. Het verzamelen van de benodigde materialen. Aansturen van de vrijwilligers op de dag zelf. Coordinator starterscompetitie Vacant Is verantwoordelijk voor de teamindeling en het informeren van spelers en ouders, en coordineert de begeleiding, uitslagen invoeren, invallers zoeken. Sept-feb: 0 uur maart-april: +/- 1-2 uur per week Half april-half mei = +/- 2 uur per week Mei: +/- 3-4 uur per week Week voor het toernooi: 8 uur Maart-sept: - Sept: +/-1 uur per week Okt: +/- 2 uur Nov-feb : +/- 1 uur per week In de voorbeiding zelfstandig. In mei meer in overleg. Zelfstandig Met het werven van deelnemers en het zoeken van invallers ben je afhankelijk van de trainingstijden van de jeugd. Coordinator: overzicht behouden Nauwkeurig werken als je te maken hebt inschrijvingen. naar buiten toe om deelnemers en vrijwilligers te werven Leuke ideeen (voor gezellige sfeer) Nauwkeurig werken (met uitnodigingen Voorzitter etc.) JC Begeleider op DPC-toernooien en RJK Vacant Begeleiden en coachen van de deelnemers aan deze toernooien van BC GO! Dus op de dag zelf aanwezig zijn. half februari - half mei: dan 1 of 2 toernooien, betekent 1 dag Die dag is zelf te bepalen Kennis van badmitonnen. Goed kunnen omgaan met jeugd. Kunnen motiveren. Coordinator overige toernooien Vacant Dit lid verzorgt de inschrijvingen van spelers voor jeugdevenementen in de buurt van de stad, bedoeld voor beginnende/recreatieve spelers en coordineert het vervoer erheen en regelt begeleiding op dag zelf. 2x Kids Games (1x november) ongeveer 5 evenemten in feb-mei In die periode: 1 uur per week Piek (1 week voor het toernooi): 4 uur Veel zelfstandig. In pieken wel overleg met spelers en ouders, dan dus minder vrijheid om eigen tijd in te delen. Nauwkeurig werken (met uitnodigingen etc.) zijn Familie vriendentoernooi Geeske Ridder Igor Damming Lois Dijkstra Anouk Bollen Is verantwoordelijk voor het organiseren van het familie vriendentoernooi. Piek: 2 maanden voor het toernooi: +/- 1 uur per week 1 week voor het toernooi: +/- 4 uur + toernooidag zelf In commissie. zijn Overzicht behouden

4 Yonex Kids Games Jeroen van Renen Karolien Doornbos Is verantwoordelijk voor het organiseren van de Yonex Kids Games. Maatschappelijke stagiaires Wisselende jeugdleden Assisteren bij jeugdtrainingen en jeugdevenementen als de Yonex Kids Games. Dit levert hen uren op voor de maatschappelijke stages. Geeft zelf aan hoeveel uur, welke trainingen of evenementen. Veelal onder begeleiding van een begeleider. Taken zijn op een vast tijdstip. Binding met de vereniging. Stagebegeleider van school en begeleider op de vereniging. Coordinator maatschappelijke stages Vacant Overzicht hebben van alle mogelijkheden om bij BC GO! Maatschappelijke stage te volgen en de kinderen te plaatsen waar zij interesse hebben. Gemiddeld: +/- 2 uur per maatschappelijke staigaire Zelfstandig Affiniteit met de doelgroep jeugd Pro-actief KAS COMMISSIE Algemeen Lid 1 Algemeen Lid 2 Mark Arends (heeft aangegeven te willen stoppen) Michiel van der Horn Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert het bestuur tijdens de ALV. Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert het bestuur tijdens de ALV. Algemeen Lid 3 Vacant Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert haar tijdens de ALV. oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) TECHNISCHE COMMISSIE Voorzitter TC Competitieleider Karen Meerman Joyce Oord Geeft leiding aan de technische commissie. In overleg met het bestuur vormt hij het jaarplan en voert deze samen met de commissie uit. Zorgt in samenwerking met de commissie en de trainers voor de competitie indeling. Onderhoudt het contact met alle trainers. zie bestuur Hans van Hest De competitieleider coordineert de regionale en bondscompetitie voor senioren. Hierbij hoort het inplannen van wedstrijden en is het centrale aanspreekpunt voor uitnodigingen van en aan BC GO! Zaalhuur Daphne de Vries Dit lid is verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de zaalruimte waarvan BC GO! gebruik maakt. april- mei teamindeling +/-12 uur mei-juni: aanmeldingen bond/ district +/- 2 uur jun. puzzelen met speelsleutels en teams +/- 18 uur + zaalaanvragen juli-aug: uitnodigen versturen + ontvangst + versturen naar teams 18 uur sept-april: adhoc problemen oplossen mbt weer of maart 1e voorbereidingen: 1 uur per week april aanvraag word ingediend: 2 uur per week juli- augustus: bericht van gemeente 2 uur per week (als aanvraag niet bevestigd is)/ zaalindeling competitie seizoen = 1 dag Rest van het jaar: kwartiertje per week Goed zelf eigen in te delen. In februari teamindeling/ trainingsindeling betekent vaker overleggen/ mailen. Veel zelf eigen tijd in te delen. Klein deel is tc overleg, dus in commissie. fifthy-fifthy de voorbereiding afhankelijk van anderen, daarna indelen en aanvragen zelf. Samenwerken en overleggen nauwkeurig werken overzicht kunnen behouden overzicht kunnen behouden nauwekeurig werken Zelfde als bestuur (bart voor de jeugd) Wibrich en Hans Bond noord: dick pruis bond nl: joan peeters toernooicommissie competitieleider jeugdafdeling Recreanten/heren competitie Guus Zuiderveen Freddy Kieft Coordineren van de recreanten/ herencompetitie. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: contacten met de bond, regelen zaalruimte, inventariseren wie er mee wil doen etc. Piek in deel 2 v/h jaar: competitie-indeling: 2 uur per week 1 uur per week overig (maximaal) 1 a 2 keer in het kwartaal vergadering (wel in overleg) daarbuiten goed eigen tijd in te plannen Veel gezelligheid in de TC Iedereen kan het doen! Voorzitter TC Coordinator ZCP'ers Guus Zuiderveen Dit lid verzorgt de informatiestroom van en naar de zaalcontactpersonen. Algemeen lid Vacant Denkt mee over technische zaken en pakt losse taken op waarnodig. In commissie, maar goed zelf te bepalen welke taken opgepakt worden.

5 TOERNOOI COMMISSIE Voorzitter Toercie Vacant Aansturen toernooicommissie, inplannen en voorzitten vergaderingen, jaarplanning bewaken, beheer agenda, contactpersoon bestuur, bijwonen bestuursvergaderingen/alv. Gemiddeld: 2uur per week sept-nov/dec/jan/rond toernooi in april structureel iedere maand overleg: uur Taken verdelen en overzicht bewaken. Vergaderingen voorzitten en gesprekspartner voor bestuur. gestructureerd werken in staat overleg te leiden commisieleden en voorzitter club, regio (Jacob baas) Secretaris Martijn Koehorst Notuleren vergaderingen, contactpersoon NBB referee, voorbereidingen en afhandeling GO!- toernooi en clubkampioenschappen (opstellen toernooireglement, loting voorbereiden en uitvoeren ism referee, aan/afmeldingen verwerken, opstellen speelschema s, toernooiplanning maken). Penningmeester Freddy Kieft Opstellen begroting en afrekening, beheer kas, sturen van facturen, betalen declaraties, inschrijfgeld innen bij toernooien. 1 uur per maand: juli-november clubkampioenschappen: 4-6 weken van tevoren aanmeldingen 1 uur per week 2 weken voor het toernooi planning +/-8 uur + toernooidagen zelfde voor GO toernooi. eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Veelal zelfstandig op vergadering na. Kennis van plannen/ wedstrijdschema's opstellen. Logisch na kunnen denken. Boekhoudkundige vaardigheden maken het makkelijker kennis van excel Overige commissieleden communicatiecommissie voor promotie de Toernooicommissie Promotie Igor Damming Sander de Vries Aanspreekpunt/verzorgen materiaal (sporthal en toebehoren) en medewerkers (contactpersoon sporthal/kantine, fysio, stagiaires). Promoten van de toernooien intern (verschillende speelgroepen binnen de club) en extern (andere clubs, oud-leden, website, flyeren). Clubkampioenschappen, derby, BC GO! toernooi Gemiddeld: uur per week Piek: in de weken voor het toernooi i.v.m. promotie: +/- 2 uur per week Piek: week voor het toernooi + toernooidag Goed eigen tijd in te delen. Promoten o.a. op trainingstijden. Sociale vaardigheden. de Toernooicommissie + medewerkers toernooi Sponsorcontacpersoon Vacant Contact sponsoren, aanspreekpunt sponsorcommissie, (opstellen sponsorcontract iom bestuur), uitnodigen en bedanken sponsor voor/na toernooi, bestaande sponsoren benaderen volgend seizoen Begin van het seizoen: 2 uur per week Tussenliggende periode: 1 uur per week Rondom toernooi: 2 uur per week + Toernooidagen In commisie, maar taken zijn wel zelfstandig op te pakken. Commercieel, goede contactuele vaardigheden. Commissie voorzitter + Sponsorcommissie Algemeen lid 1 Minou Pichel Doet losse taken in het kader van de toernooi commissie. Dit kan een zelfstandige taak zijn, zoals de derby of taken ter ondersteuning van de andere commissie leden. Algemeen lid 2 Vacant Doet losse taken in het kader van de toernooi commissie. Dit kan een zelfstandige taak zijn, zoals de derby of taken ter ondersteuning van de andere commissie leden. eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden. de Toernooicommissie + medewerkers toernooi de Toernooicommissie + medewerkers toernooi SPONSOR COMMISSIE Voorzitter SC Vacant Beleid maken rondom sponsoring. Onderhoud zelf ook contacten met sponsoren en werft indien nodig. Aansturen van sponsorcommissie Algemeen Lid 1 Vacant Onderhouden en werven van sponsoren. Zoeken Alternatieve inkomsten bronnen, zoals loterij of grote club actie Algemeen Lid 2 ZAAL CONTACTPERSONEN Vacant Onderhouden en werven van sponsoren. Zoeken Alternatieve inkomsten bronnen. Pieken: aan het begin en einde van seizoen omdat dan de nieuwe contracten gesloten moeten worden. Overige tijd bestemd voor werving: 3-4uur per maand Piek: Gedurende seizoen om relatie met huidige sponsoren te behouden. Piek: GO! Toernooi: +/- 4 uur per week (2 weken lang) zie voorzitter zie voorzitter Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Commissie kunnen aansturen Beetje commercieel inzicht hebben Zakelijke durven zijn Overtuigend (hoge gunfactor) Kunnen organiseren Voorzitter en penningmeester bestuur kwaliteiten kunnen verdeeld worden over Voorzitter alle commissieleden SC + sponsoren kwaliteiten kunnen verdeeld worden over Voorzitter alle commissieleden SC + sponsoren

6 Jeugdgroepen Maandag de Brug Vacant De ZCP is het centrale aanspreekpunt voor een bepaalde trainingsgroep. Dit lid houdt het reilen en zeilen van een groep in de gaten en koppelt indien nodig terug aan het bestuur. Hieronder vallen onder meer: nieuwe leden, het opzetten en opruimen van de zaal, materialen en andere zaken. 1uur per week (kantine is open) altijd op vast moment sociale vaardigheden Maandag de Wijert Bart Los 1 uur per week (maximaal) Woensdag de Wijert Bart Los half uur per week (maximaal) Zaterdag Selwerd Obe Veldman/ Ida van der Veen Gert van der Wijk/ Bart Los 4-6 keer per jaar: 2 uur per week (poule systeem) Seniorengroepen Maandag de Wijert Petra Venema 1uur per week Voorzitter TC Maandag Selwerd I Jan bij de Leij 1uur per week Voorzitter TC Maandag Selwerd II Jan bij de Leij 1uur per week Voorzitter TC Donderdag Vinkhuizen Koos Meisner 1uur per week Voorzitter TC Zaterdag Selwerd Erwin Mulder 1uur per week Voorzitter TC OVERIGE TAKEN Bedrijvencompetitie Esther Kuilman Marcel de Weijs Het jaarlijks organiseren van de bedrijvencompetitie in mei. Promotie + organisatie. Grote Clubactie Joke van der Veere Jaarlijks coordineren van de Grote Club Actie binnen BC GO!. Waarbij jeugd ingezet wordt om loten te verkopen aan kennissen en buren. Kleding Martine Nannen Vererantwoordelijk voor kleding van BC GO! Deze persoon gaat de groepen langs om bestellingen aan te nemen en uit te leveren (2x per jaar). Verder beheert dit lid de passets en voorraad. Ledenadministratie, Scheidsrechter Vacant Wilfred van Slooten Vacant(1x) Dit lid is het aanspreekpunt voor aan- en afmeldingen en beheert de ledenadministratie intern en naar de bond. Elke maand ledenlijst updaten en bericht naar penningmeester en bestuur Heeft de opleiding tot scheidsrechter gevolgd. Wordt namens de bond ingezet op toernooien en competitiewedstrijden met een minimum van 5 competitie wedstrijden per jaar. Maart: +/- 4 uur promotie April: +/- 8 uur promotie + planning competitie Mei: +/- 4 uur per competitie avond (4x) Piek: begin september (intentie= om dit in juni te doen) concentreert zich in twee weken = +/- 25 uur Piek voorjaar: 2e bestelrondee = +/- 5 uur Tussen de pieken door (rest van het seizoen door): +/- 6-8 uur Overige maanden: 1 uur per maand Piek: half aug-half sept i.v.m. nieuwe aanmeldingen: 0.5-1uur per week Piek: mei-juni: afmeldingen half uur- uur per week per wedstrijd +/- 7 uur kaderdag 1 dag per jaar Geheel zelfstandig Bestuur Zelfstandig, maar wel in afstemming met jeugdleden Zelf goed tijd in te plannen. Wel afhankelijk van trainingstijden. Weken zijn vrij in te vullen. Goed zelf eigen tijd in te delen. Organiseren, Accuraat zijn, Leuk vinden om met kinderen te werken. Werken met excel (voor bestellijsten) Nauwkeurig werken Regelmatig bijhouden Redelijk goed zelf aan te geven wanneer je wel en niet spelregelkennis (jaarlijkse toets) kunt. Wedstrijden zijn tussen half september t/m januari communicatie (met spelers en naar buiten toe) rust op de baan kunnen bewaren Voorzitter Jeugdcommissie, Penningmeester Voorzitter bestuur Secretaris en penningmeester De nederlandse badmintonbond Nettie Ooms John op 't Veldt Joan Peeters

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

een sterke speler in Regio Noord

een sterke speler in Regio Noord The Way to GO een sterke speler in Regio Noord Verenigingsplan 2012 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Ontstaan BC GO!... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2 Organisatie BC GO!... 5 2.1 Structuur...

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie 2. de te onderscheiden doelgroepen, 3. de verschillende boodschappen,

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen / Profielen / Tijdbesteding Technische Commissie

Functieomschrijvingen / Profielen / Tijdbesteding Technische Commissie Functieomschrijvingen / en / Technische Commissie V5.1 december 2015 Ed Davids 1. Indeling TC Ø Voorzitter TC Ø Wedstrijdsecretaris Ø Trainer/coach Coördinator Ø Coördinator Scheidsrechters Ø Coördinator

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak Functieomschrijving Voorzitter Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks

Nadere informatie

Voorzitter. Kerncompetenties

Voorzitter. Kerncompetenties Inhoudsopgave Organigram... 2 Voorzitter... 3 Sponsorcommissie... 4 Secretaris... 5 Ledenadministrateur... 6 Penningmeester... 7 Kascommissie... 8 Vrijwilligerscoordinator... 9 Technisch coordinator...

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 status: concept In onderstaand schema wordt een voorbeeld organisatiestructuur getoond, dat uitgangspunt is voor de voorbeeld functieprofielen.

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Beste functionaris, Voor u ligt de brochure taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging. Met deze publicatie proberen wij u enigszins op

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden van Handbal Vereniging Maasgouw. Het nieuwe seizoen staat binnenkort weer voor de deur en dat betekent actie!!! Zoals afgesproken op de ALV van 25-11-2012

Nadere informatie

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris 1 Voorzitter Eindverantwoordelijk voor het beleid van de 04-08 uur per week Taken Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Doel Het bestuur van de Zwemclub Zeist heeft met het vrijwilligersbeleid tot doel om meer ouders en leden te betrekken bij de vereniging om de continuïteit van de Vereniging

Nadere informatie

Openstaande vacatures bij de vereniging. Laatste update: 5 september Info:

Openstaande vacatures bij de vereniging. Laatste update: 5 september Info: Openstaande vacatures bij de vereniging Laatste update: 5 september 2017 Info: Overzicht vacatures (klik op de link voor meer info) SECRETARIS Administratie vacatures Coördinator senioren Coördinator Kick-off

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011)

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011) Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015 Versie 5 ( 2011) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Strategie: 5. Vrijwilligers 5.1 - Jeugd 5.2 - Senioren 5.3 - Recreanten 5.4 - Technische commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Vacatures vv Baronie sept 2013

Vacatures vv Baronie sept 2013 Vacatures vv Baronie sept 2013 Bij VV Baronie genieten wekelijks 1200 leden van de voetbalsport. Dit is alleen mogelijk door de geweldige inzet van het grote aantal vrijwilligers op en rond de velden.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Taakbeschrijvingen. Zwemmen

Taakbeschrijvingen. Zwemmen beschrijvingen Zwemmen Dit document bevat alle taken die voor de afdeling zwemmen uitgevoerd worden. De vrijwilligerstaak training geven is niet beschreven. Zwemcommissie 9 11 2008 1 Voorzitter zwemcommissie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Inhoud -Formele aspecten / wettelijk kader -Taken penningmeester en doel -Financiële administratie -Inrichting -Inkomsten en uitgaven -De begroting -Overige

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

HVV'70 Klaar voor de Toekomst. Functiebeschrijvingen Bestuur en Commissies. mei 2017

HVV'70 Klaar voor de Toekomst. Functiebeschrijvingen Bestuur en Commissies. mei 2017 HVV'70 Klaar voor de Toekomst Functiebeschrijvingen Bestuur en Commissies mei 2017 HVV'70 Klaar voor de Toekomst Functiebeschrijvingen Bestuur en Commissies Inhoudsopgave Pagina Bestuur 3 Technische Staf

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VACATURE AMBASSADEUR SPORTIVITEIT & RESPECT / VOORZITTER VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE Contactpersoon: Wim Franken/Jacqo van Gastel Ingangsdatum: einde seizoen 2009-2010 Hoe zit het met jouw normen & waarden?

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen

Welkom bij BAS basketbal seizoen Welkom bij BAS basketbal seizoen 2016 2017 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie