Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)"

Transcriptie

1 Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen je helpen bij het vervullen van je taak? Pieken in periode? BESTUUR Voorzitter Bram Reudink Geeft leiding aan bestuursvergaderingen en ALV. Ziet Gemiddeld: 8 uur per week Goed bijhouden is belangrijk, daarvoor wel wekelijks een Overige bestuursleden en erop toe en voert het geformuleerde beleid uit. Is initiatior voor het maken van een nieuw beleidsplan. Stuurt de commissies aan. Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) beetje tijd vrijhouden. Maar die tijd kun je wel goed zelf inplannen. Adhoc gebeurtenissen/ taken kun je niet in plannen. 1x in de 4 weken een bestuursvergadering, deze wordt in overleg ingepland. Kunnen motiveren Overzicht kunnen behouden commissie voorzitters. Secretaris Mirjam Fennema Maakt notulen tijdens bestuursvergaderingen en de ALV. De eerste ingang voor brieven en s van leden en externe. Bestuursvergadering: half uur voorbereiding en na afloop 2 uur werk. Half aug-half sept : +/- 2 uur overige periodes: (max.)half uur per week eind dec-begin jan: +/- 1 uur per week Taken kunnen goed in eigen tijd worden vervuld, dus veel zelfstandig. Vergaderingen zijn gezamenlijk en worden in overleg ingepland. Nauwekeurig kunnen werken Regelmatig bijhouden Zelfstandig Het bestuur Penningmeester Petra Venema Betaald de rekeningen en incaseerd vorderingen. Zorgt voor de financiele verslaglegging. Tussentijdse financieel overzicht voor BV's. Stelt de begroting en afrekening op. Gemiddeld: 2 uur per week Piek: in september (door incasso's contributie/ jaarafrekening) = +/- 4 uur per week (gaat over 1 a 2 weken) Piek: maart-april i.v.m. begroting: +/- 8 uur Goed eigen tijd in te delen. Pieken staan ook vast, kun je je op voorbereiden. Administratieve achtergrond Het bestuur Lid Jeugdzaken Bart Los Dit lid behartigt in het bestuur de zaken aangaande de jeugd en heeft als taak zaken naar voren te brengen betreffende de jeugd die op vereningingsniveau besproken moeten worden. Het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders. Houdt het contact met de jeugdtrainers. Lid Technische zaken Karen Meerman Dit lid behartigt in het bestuur de technische zaken. Hieronder vallen onder andere de trainingsindeling, competitie, zalen, materialen en trainers. Gemiddeld: +/- 5 tot 6 uur per week (inbegrepen voorzitterschap: jeugdcommissie) Half juni-half augustus: nauwelijks een tijdsinvestering Optioneel: aanwezig zijn tijdens de jeugdcompetitie: +/- 4 uur per week Gemiddeld: +/- 8 uur per week(inbegrepen voorzitterschap TC) Piek: Maart-april i.v.m. teamindeling: +/- 12 uur per week. Piek: Juni-juli i.v.m. trainingsindeling: +/- 10 uur per week. Tijd is redelijk goed zelf in te plannen. Op vergaderingen en 'brandjes blussen' na. Mogelijkheid om veel zelf je eigen tijd indelen. Op vergadering van bestuur en tc na. Goed overzicht kunnen bewaren, doordat er veel activiteiten zijn op verschillende dagen en tijdstippen. Open communicatie, blijven communiceren. Affiniteit met de doelgroep jeugd. Goed kunnen omgaan mensen. Tegen kritiek kunnen. Redelijke badmintonkennis (als het gaat over niveau's, competitie etc.) Meer dan gemiddelde belangstelling voor mensen. Met overige bestuursleden en proeftuinbedrijfsleider Secretaris en TC Lid Vrijwilligers zaken Vacant Heeft de portefeuille vrijwilligerszaken onder zich. Dit houdt in dat hij/zij de coördinatie doet ten aanzien van het zoeken en behouden van de actieve leden. En beleid opstellen en uitvoeren rondom de vrijwilligerszaken. Gemiddeld: 2 a 4 uur per week Pie:k aan het begin van het seizoen voor vullen van posities en aan het einde van het seizoen voor bedanken etc. Mogelijk om eigen tijd in te delen. Afspraken zijn zelf in te plannen. Overtuigend Innemend/ sympathiek Innovatief Alle leden ACTIVITEITEN Margot Winter Zorgt ervoor dat hij contact heeft mij de personen die losse activiteiten voor de vereniging organiseren en koppelt dit terug naar het bestuur. Gemiddeld: +/- 1 uur per week Volledig zelfstandig Overzicht behouden Voorzitter bestuur + mensen die de activiteiten organiseren Borrels Garrelt van der Veer Marcel de Weijs Marjanne Munniksma Het organiseren van BC GO! Borrels. Dit gaat plaatsvinden in een frequentie van 4 keer per jaar. Piek: +/- 4 uur per borrel In kleine commissie

2 Verenigingsdag Vacant (3x) Organiseert jaarlijks in het najaar de verenigingsdag. Hierin spelen alle leden met en tegen elkaar partijen. Daarna volgt een gezellige afsluiting. Piek: eind augustus- september: +/- 1 uur per week t/m eind oktober: +/- 2 uur per week + aanwezig op de dag zelf In kleine commissie Vrijwilligersuitje Bestuur Organiseert jaarlijks aan het einde van het seizoen een afsluiting voor alle vrijwilligers. Voor een budget van 5 euro per vrijwilliger. Piek: (april) mei-juni: Brainstorm + voorbereiding: +/- 4 uur Uitwerking + promotie: +/- 4 uur + aanwezig op de dag zelf In kleine commissie Schierweekend Joke Veenstra? Richard Dirksen? Verzorgt het jaarlijkse schierweekend. Hieronder vallen het vastleggen van de accommodatie en het promoten van het evenement. (31 maart '12) sept. accomodatie - 1 uur (vaste locatie) promotie tussen november-februari via mailing en persoonlijk benaderen - op de trainingsavonden februari alles geregeld hebben (deelnemers rond, auto's) maart boodschappen bestellen Goed eigen tijd te delen zijn Ameland Vacant Orgniseert in samenwerking met BC Beijum, BC Lewenborg en Novum in augustus een trainingsweekend op Ameland a.d.v. een draaiboek. Piek: mei/ juni promotie + voorbereiding: +/- 8 uur In een commissie met leden van een andere vereniging + overige verenigingen 10- jarig Lustrum Margot Winter Hans Offreins (vz) Marjanne Munniksma Marcel de Weijs Geeske Ridder Anouk Bollen In opdracht van het bestuur het organiseren van het 10-jarig lustrum van BC GO!. COMMUNICATIE Voorzitter CC Peggy Song Geeft leiding aan de communicatie commissie. Overlegt en legt verantwoording af aan het bestuur, door o.a. af en toe aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen. Pakt taken omtrent communicatie op en ziet erop toe dat deze uitgevoerd worden. Huidige communicatie middelen: GO Post!, website en mailing. Website redactie Richard Dirksen Dit lid zorgt ervoor dat eens in de 2 maanden de GO Post! uitkomt. Zoekt of schrijft geschikte berichten en verzorgt de eindredactie van de GO Post! GO! blogs Ingemarie Kroesen Dit lid zorgt ervoor dat periodiek de GO BlOGS uitkomt. Zoekt of schrijft geschikte berichten en verzorgt de eindredactie van de GO BLOGS + verzending van blog Voorbereidingen: 2 uur per week. In maand voor evenement: 4 uur per week. Tijdens evement: hele dag. Gemiddeld: 3 uur per week Piek: Bij (grote) veranderingen, in bijvoorbeeld de website: 4-6 uur per week Gemiddeld: 3-4 uur per maand Voor de verschijning van de GO Post iets drukker. Gemiddeld: voor het verschijnen van Blogs drukker: 3u voorbereiden + 3u verzamelen/ schrijven In commissie, waarbij taken verdeeld kunnen worden. Organiseren, creatief, enthousiast Contactpersoon Activiteiten Willen toe naar agenda met vastgestelde deadlines voor communicatie commissie en bestuur, zodat de tijd beter zelf in te delen wordt. Nu nog veel ad hoc. Veeal de mogelijkheid om je eigen tijd indelen. 3 tot 4 keer per jaar overleg. Veel ruimte om eigen tijd indelen. Af en toe een commissie vergadering. Achtergrond die aansluit bij deze commissie (ict of redactie) Beetje kennis van communicatie en websites. Schrijven leuk vinden. Voorzitter en secretaris bestuur + eigen commissieleden + ad hoc aan andere actieve leden voor input Met de voorzitter van de communicatie commissie en voorzitter van het bestuur. Eigen commissieleden Website beheer Peter Croughs Stefan Stahl Verzorgt de technische kant achter de website. En zorgt dat deze ten alle tijde beschikbaar is en goed functioneerd. Gemiddeld: 1-2 uur per week Eigen tijd is goed zelf in te delen. Enkele technische kwaliteiten voorzitter communicatie commissie, secetariaat en voorzitter bestuur Externe media Vacant Zorgt voor berichten in de lokale media en ondersteunt de commissie waarnodig. 3x een bericht plaatsen in externe media (Nieuwsblad, OOG TV etc.) ongeveer 6-8 uur per item als het groter aangepakt wordt. Goed eigen tijd in te delen als dit van tevoren gepland moet wordt. Voorzitter communicatie schrijven leuk vinden, enthousiast zijn, beetje affiniteit commissie, gedelegeerde vanuit bestuur Promotie taken Vacant (2x) Reageren op activiteiten waarbij we onze vereniging kunnen promoten, als sportevenementen en konningendag. Hiervoor de organisatie regelen en kijken of deelname mogelijk/passend is. Per evenement: +/- 4 uur Goed zelf eigen tijd in te delen. Wel flexibiliteit vereist, door adrem te reageren op events. Flexibel Bestuuur

3 Klussen Vacant Deze leden doen losse klussen voor de commissie om bepaalde zaken waar behoefte aan is in het kader van communicatie te verbeteren of te ontwikkelen. Is afhankelijk van de klussen die worden afgesproken. Zelstandig, in opdracht van de commissie worden taken opgepakt en afgestemd. Projectmatig werken Commissie voorzitter JEUGD COMMISSIE Bart Los Geeft leiding aan de jeugdcommissie. Houdt contact met competitieleider. Zet in samenwerking met het bestuur de lijnen voor de jeugd uit en zorgt dat deze punten uitgevoerd worden. Zie antwoord bij bestuur. Zie antwoord bij bestuur. Zie antwoord bij bestuur. Leden jeugdcommissie, trainers en proeftuinbedrijfleidster. Evenementen Geeske Ridder Dit lid verzorgt niet badminton gerelateerde uitjes voor de jeugd. Ongeveer 3 evenementen: bowlingmiddag, bioscoop + pannenkoekenschip, einde seizoensuitje. 3 weken voor een evenement: +/- 2 uur Laatste week voor een evenement: +/- 4 uur Eigen tijd is goed zelf in te delen. Kunnen organiseren. zijn Competitieleider jeugd Vacant Dit lid coordineert alle competitiezaken met betrekking tot de jeugdteams. Hierbij hoort het versturen van uitnodigingen. Regelen van vervangers doet Bart Los. Hij is samen met Bart Los algemeen aanspreekpunt voor vragen over de jeugdcompetitie. Hij heeft regelmatig contact met de seniorencompetitieleider over beschikbare zaalruimte en een efficiente benutting ervan. Tijdens de competitie: half uur per week Half tot eind augustus: 2 tot 3 dagen Na de competitie - tot half augustus: vrij Goed eigen tijd in te delen. Behalve als het om zaken gaat die direct opgelost moeten worden. Overzicht kunnen behouden door verschillende informatiestromen. Netjes en nauwkeurig werken., RCW Noord en verantwoordelijke voor zaalhuur GO!-jeugdtoernooi Bart Los Ragna Dik Sander Beckers Sebastiaan van Wijk Igor Damming Yuanxin Xu Sem Meijerink Opstellen en verspreiden van inschrijfformulier verwerken van de inschrijvingen (met toernooiplanner). Bestellen en kopen van vaantjes en prijzen. Het maken van een wedstrijdschema. Werven van vrijwilligers op de dag zelf. Het verzamelen van de benodigde materialen. Aansturen van de vrijwilligers op de dag zelf. Coordinator starterscompetitie Vacant Is verantwoordelijk voor de teamindeling en het informeren van spelers en ouders, en coordineert de begeleiding, uitslagen invoeren, invallers zoeken. Sept-feb: 0 uur maart-april: +/- 1-2 uur per week Half april-half mei = +/- 2 uur per week Mei: +/- 3-4 uur per week Week voor het toernooi: 8 uur Maart-sept: - Sept: +/-1 uur per week Okt: +/- 2 uur Nov-feb : +/- 1 uur per week In de voorbeiding zelfstandig. In mei meer in overleg. Zelfstandig Met het werven van deelnemers en het zoeken van invallers ben je afhankelijk van de trainingstijden van de jeugd. Coordinator: overzicht behouden Nauwkeurig werken als je te maken hebt inschrijvingen. naar buiten toe om deelnemers en vrijwilligers te werven Leuke ideeen (voor gezellige sfeer) Nauwkeurig werken (met uitnodigingen Voorzitter etc.) JC Begeleider op DPC-toernooien en RJK Vacant Begeleiden en coachen van de deelnemers aan deze toernooien van BC GO! Dus op de dag zelf aanwezig zijn. half februari - half mei: dan 1 of 2 toernooien, betekent 1 dag Die dag is zelf te bepalen Kennis van badmitonnen. Goed kunnen omgaan met jeugd. Kunnen motiveren. Coordinator overige toernooien Vacant Dit lid verzorgt de inschrijvingen van spelers voor jeugdevenementen in de buurt van de stad, bedoeld voor beginnende/recreatieve spelers en coordineert het vervoer erheen en regelt begeleiding op dag zelf. 2x Kids Games (1x november) ongeveer 5 evenemten in feb-mei In die periode: 1 uur per week Piek (1 week voor het toernooi): 4 uur Veel zelfstandig. In pieken wel overleg met spelers en ouders, dan dus minder vrijheid om eigen tijd in te delen. Nauwkeurig werken (met uitnodigingen etc.) zijn Familie vriendentoernooi Geeske Ridder Igor Damming Lois Dijkstra Anouk Bollen Is verantwoordelijk voor het organiseren van het familie vriendentoernooi. Piek: 2 maanden voor het toernooi: +/- 1 uur per week 1 week voor het toernooi: +/- 4 uur + toernooidag zelf In commissie. zijn Overzicht behouden

4 Yonex Kids Games Jeroen van Renen Karolien Doornbos Is verantwoordelijk voor het organiseren van de Yonex Kids Games. Maatschappelijke stagiaires Wisselende jeugdleden Assisteren bij jeugdtrainingen en jeugdevenementen als de Yonex Kids Games. Dit levert hen uren op voor de maatschappelijke stages. Geeft zelf aan hoeveel uur, welke trainingen of evenementen. Veelal onder begeleiding van een begeleider. Taken zijn op een vast tijdstip. Binding met de vereniging. Stagebegeleider van school en begeleider op de vereniging. Coordinator maatschappelijke stages Vacant Overzicht hebben van alle mogelijkheden om bij BC GO! Maatschappelijke stage te volgen en de kinderen te plaatsen waar zij interesse hebben. Gemiddeld: +/- 2 uur per maatschappelijke staigaire Zelfstandig Affiniteit met de doelgroep jeugd Pro-actief KAS COMMISSIE Algemeen Lid 1 Algemeen Lid 2 Mark Arends (heeft aangegeven te willen stoppen) Michiel van der Horn Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert het bestuur tijdens de ALV. Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert het bestuur tijdens de ALV. Algemeen Lid 3 Vacant Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert haar tijdens de ALV. oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur oktober/ november jaarafrekening: 6 uur. Mei begroting incidenteel: +/- 1-2 uur Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) Controle is in commissie. Beetje verstand van boekhouden. Penningmeester (bij onjuistheden ook vz. Bestuur) TECHNISCHE COMMISSIE Voorzitter TC Competitieleider Karen Meerman Joyce Oord Geeft leiding aan de technische commissie. In overleg met het bestuur vormt hij het jaarplan en voert deze samen met de commissie uit. Zorgt in samenwerking met de commissie en de trainers voor de competitie indeling. Onderhoudt het contact met alle trainers. zie bestuur Hans van Hest De competitieleider coordineert de regionale en bondscompetitie voor senioren. Hierbij hoort het inplannen van wedstrijden en is het centrale aanspreekpunt voor uitnodigingen van en aan BC GO! Zaalhuur Daphne de Vries Dit lid is verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de zaalruimte waarvan BC GO! gebruik maakt. april- mei teamindeling +/-12 uur mei-juni: aanmeldingen bond/ district +/- 2 uur jun. puzzelen met speelsleutels en teams +/- 18 uur + zaalaanvragen juli-aug: uitnodigen versturen + ontvangst + versturen naar teams 18 uur sept-april: adhoc problemen oplossen mbt weer of maart 1e voorbereidingen: 1 uur per week april aanvraag word ingediend: 2 uur per week juli- augustus: bericht van gemeente 2 uur per week (als aanvraag niet bevestigd is)/ zaalindeling competitie seizoen = 1 dag Rest van het jaar: kwartiertje per week Goed zelf eigen in te delen. In februari teamindeling/ trainingsindeling betekent vaker overleggen/ mailen. Veel zelf eigen tijd in te delen. Klein deel is tc overleg, dus in commissie. fifthy-fifthy de voorbereiding afhankelijk van anderen, daarna indelen en aanvragen zelf. Samenwerken en overleggen nauwkeurig werken overzicht kunnen behouden overzicht kunnen behouden nauwekeurig werken Zelfde als bestuur (bart voor de jeugd) Wibrich en Hans Bond noord: dick pruis bond nl: joan peeters toernooicommissie competitieleider jeugdafdeling Recreanten/heren competitie Guus Zuiderveen Freddy Kieft Coordineren van de recreanten/ herencompetitie. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: contacten met de bond, regelen zaalruimte, inventariseren wie er mee wil doen etc. Piek in deel 2 v/h jaar: competitie-indeling: 2 uur per week 1 uur per week overig (maximaal) 1 a 2 keer in het kwartaal vergadering (wel in overleg) daarbuiten goed eigen tijd in te plannen Veel gezelligheid in de TC Iedereen kan het doen! Voorzitter TC Coordinator ZCP'ers Guus Zuiderveen Dit lid verzorgt de informatiestroom van en naar de zaalcontactpersonen. Algemeen lid Vacant Denkt mee over technische zaken en pakt losse taken op waarnodig. In commissie, maar goed zelf te bepalen welke taken opgepakt worden.

5 TOERNOOI COMMISSIE Voorzitter Toercie Vacant Aansturen toernooicommissie, inplannen en voorzitten vergaderingen, jaarplanning bewaken, beheer agenda, contactpersoon bestuur, bijwonen bestuursvergaderingen/alv. Gemiddeld: 2uur per week sept-nov/dec/jan/rond toernooi in april structureel iedere maand overleg: uur Taken verdelen en overzicht bewaken. Vergaderingen voorzitten en gesprekspartner voor bestuur. gestructureerd werken in staat overleg te leiden commisieleden en voorzitter club, regio (Jacob baas) Secretaris Martijn Koehorst Notuleren vergaderingen, contactpersoon NBB referee, voorbereidingen en afhandeling GO!- toernooi en clubkampioenschappen (opstellen toernooireglement, loting voorbereiden en uitvoeren ism referee, aan/afmeldingen verwerken, opstellen speelschema s, toernooiplanning maken). Penningmeester Freddy Kieft Opstellen begroting en afrekening, beheer kas, sturen van facturen, betalen declaraties, inschrijfgeld innen bij toernooien. 1 uur per maand: juli-november clubkampioenschappen: 4-6 weken van tevoren aanmeldingen 1 uur per week 2 weken voor het toernooi planning +/-8 uur + toernooidagen zelfde voor GO toernooi. eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Veelal zelfstandig op vergadering na. Kennis van plannen/ wedstrijdschema's opstellen. Logisch na kunnen denken. Boekhoudkundige vaardigheden maken het makkelijker kennis van excel Overige commissieleden communicatiecommissie voor promotie de Toernooicommissie Promotie Igor Damming Sander de Vries Aanspreekpunt/verzorgen materiaal (sporthal en toebehoren) en medewerkers (contactpersoon sporthal/kantine, fysio, stagiaires). Promoten van de toernooien intern (verschillende speelgroepen binnen de club) en extern (andere clubs, oud-leden, website, flyeren). Clubkampioenschappen, derby, BC GO! toernooi Gemiddeld: uur per week Piek: in de weken voor het toernooi i.v.m. promotie: +/- 2 uur per week Piek: week voor het toernooi + toernooidag Goed eigen tijd in te delen. Promoten o.a. op trainingstijden. Sociale vaardigheden. de Toernooicommissie + medewerkers toernooi Sponsorcontacpersoon Vacant Contact sponsoren, aanspreekpunt sponsorcommissie, (opstellen sponsorcontract iom bestuur), uitnodigen en bedanken sponsor voor/na toernooi, bestaande sponsoren benaderen volgend seizoen Begin van het seizoen: 2 uur per week Tussenliggende periode: 1 uur per week Rondom toernooi: 2 uur per week + Toernooidagen In commisie, maar taken zijn wel zelfstandig op te pakken. Commercieel, goede contactuele vaardigheden. Commissie voorzitter + Sponsorcommissie Algemeen lid 1 Minou Pichel Doet losse taken in het kader van de toernooi commissie. Dit kan een zelfstandige taak zijn, zoals de derby of taken ter ondersteuning van de andere commissie leden. Algemeen lid 2 Vacant Doet losse taken in het kader van de toernooi commissie. Dit kan een zelfstandige taak zijn, zoals de derby of taken ter ondersteuning van de andere commissie leden. eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken eens per maand vergadering van half uur 2x Toernooidag + week daarna: piek In totaal: week tot twee weken Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Vergadering in afstemming met anderen. Taken zijn in eigen tijd of met z'n tweeen. Sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden. de Toernooicommissie + medewerkers toernooi de Toernooicommissie + medewerkers toernooi SPONSOR COMMISSIE Voorzitter SC Vacant Beleid maken rondom sponsoring. Onderhoud zelf ook contacten met sponsoren en werft indien nodig. Aansturen van sponsorcommissie Algemeen Lid 1 Vacant Onderhouden en werven van sponsoren. Zoeken Alternatieve inkomsten bronnen, zoals loterij of grote club actie Algemeen Lid 2 ZAAL CONTACTPERSONEN Vacant Onderhouden en werven van sponsoren. Zoeken Alternatieve inkomsten bronnen. Pieken: aan het begin en einde van seizoen omdat dan de nieuwe contracten gesloten moeten worden. Overige tijd bestemd voor werving: 3-4uur per maand Piek: Gedurende seizoen om relatie met huidige sponsoren te behouden. Piek: GO! Toernooi: +/- 4 uur per week (2 weken lang) zie voorzitter zie voorzitter Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Goed eigen tijd in te delen in samenspraak met de commissie. Veel vrijheden. Commissie kunnen aansturen Beetje commercieel inzicht hebben Zakelijke durven zijn Overtuigend (hoge gunfactor) Kunnen organiseren Voorzitter en penningmeester bestuur kwaliteiten kunnen verdeeld worden over Voorzitter alle commissieleden SC + sponsoren kwaliteiten kunnen verdeeld worden over Voorzitter alle commissieleden SC + sponsoren

6 Jeugdgroepen Maandag de Brug Vacant De ZCP is het centrale aanspreekpunt voor een bepaalde trainingsgroep. Dit lid houdt het reilen en zeilen van een groep in de gaten en koppelt indien nodig terug aan het bestuur. Hieronder vallen onder meer: nieuwe leden, het opzetten en opruimen van de zaal, materialen en andere zaken. 1uur per week (kantine is open) altijd op vast moment sociale vaardigheden Maandag de Wijert Bart Los 1 uur per week (maximaal) Woensdag de Wijert Bart Los half uur per week (maximaal) Zaterdag Selwerd Obe Veldman/ Ida van der Veen Gert van der Wijk/ Bart Los 4-6 keer per jaar: 2 uur per week (poule systeem) Seniorengroepen Maandag de Wijert Petra Venema 1uur per week Voorzitter TC Maandag Selwerd I Jan bij de Leij 1uur per week Voorzitter TC Maandag Selwerd II Jan bij de Leij 1uur per week Voorzitter TC Donderdag Vinkhuizen Koos Meisner 1uur per week Voorzitter TC Zaterdag Selwerd Erwin Mulder 1uur per week Voorzitter TC OVERIGE TAKEN Bedrijvencompetitie Esther Kuilman Marcel de Weijs Het jaarlijks organiseren van de bedrijvencompetitie in mei. Promotie + organisatie. Grote Clubactie Joke van der Veere Jaarlijks coordineren van de Grote Club Actie binnen BC GO!. Waarbij jeugd ingezet wordt om loten te verkopen aan kennissen en buren. Kleding Martine Nannen Vererantwoordelijk voor kleding van BC GO! Deze persoon gaat de groepen langs om bestellingen aan te nemen en uit te leveren (2x per jaar). Verder beheert dit lid de passets en voorraad. Ledenadministratie, Scheidsrechter Vacant Wilfred van Slooten Vacant(1x) Dit lid is het aanspreekpunt voor aan- en afmeldingen en beheert de ledenadministratie intern en naar de bond. Elke maand ledenlijst updaten en bericht naar penningmeester en bestuur Heeft de opleiding tot scheidsrechter gevolgd. Wordt namens de bond ingezet op toernooien en competitiewedstrijden met een minimum van 5 competitie wedstrijden per jaar. Maart: +/- 4 uur promotie April: +/- 8 uur promotie + planning competitie Mei: +/- 4 uur per competitie avond (4x) Piek: begin september (intentie= om dit in juni te doen) concentreert zich in twee weken = +/- 25 uur Piek voorjaar: 2e bestelrondee = +/- 5 uur Tussen de pieken door (rest van het seizoen door): +/- 6-8 uur Overige maanden: 1 uur per maand Piek: half aug-half sept i.v.m. nieuwe aanmeldingen: 0.5-1uur per week Piek: mei-juni: afmeldingen half uur- uur per week per wedstrijd +/- 7 uur kaderdag 1 dag per jaar Geheel zelfstandig Bestuur Zelfstandig, maar wel in afstemming met jeugdleden Zelf goed tijd in te plannen. Wel afhankelijk van trainingstijden. Weken zijn vrij in te vullen. Goed zelf eigen tijd in te delen. Organiseren, Accuraat zijn, Leuk vinden om met kinderen te werken. Werken met excel (voor bestellijsten) Nauwkeurig werken Regelmatig bijhouden Redelijk goed zelf aan te geven wanneer je wel en niet spelregelkennis (jaarlijkse toets) kunt. Wedstrijden zijn tussen half september t/m januari communicatie (met spelers en naar buiten toe) rust op de baan kunnen bewaren Voorzitter Jeugdcommissie, Penningmeester Voorzitter bestuur Secretaris en penningmeester De nederlandse badmintonbond Nettie Ooms John op 't Veldt Joan Peeters

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

zakelijke dienstverlening communicatie

zakelijke dienstverlening communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie zakelijke dienstverlening & communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie