RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE"

Transcriptie

1 Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters 5.2 Stap 5 B Aanwijzen begeleiders scheidsrechters 5.3 Stap 5 C Communicatie aanwijzing 5.4 Stap 5 D Afmelden verenigingsscheidsrechters 5.5 Stap 5 E Her aanwijzen verenigingsscheidsrechters 5.6 Stap 5 F Organisatie rond wedstrijden 5.7 Rol van het KNKV Bijlagen: Bijlage 1 Organisatie 1. Aanwijzen verenigingsscheidsrechters 2. Aanwijzen Begeleider Scheidsrechters 3. Communicatie aanwijzing en seizoen planning 4. Afmelden verenigingsscheidsrechters 5. Her aanwijzen verenigingsscheidsrechters 6. Organisatie rond wedstrijden INLEIDING In deze uitwerking is in chronologische volgorde aangegeven welke stappen een vereniging kan zetten om te komen tot beleid op het gebied van scheidsrechters (waar in dit document de term scheidsrechters wordt gebruikt wordt bedoeld alle scheidsrechters die als jeugd, KNKV -,en verenigings-scheidsrechters optreden en geldt natuurlijk ook voor beoordelaars/waarnemers). Het is ook mogelijk het al bestaande verenigingsbeleid te spiegelen aan wat is aangegeven en het vervolgens, daar waar nodig, bij te stellen. Bij iedere stap wordt in het kort vermeld waarom deze stap moet worden gezet en wat de kern van de stap is. Vervolgens volgt de uitwerking. 5 STAP 5: ORGANISATIE De stappen 1, 2 en 3 hadden betrekking op de structuur, de werving van nieuwe verenigingscheidsrechters en de voorbereiding van verenigingsscheidsrechters op hun eerste wedstrijd. Stap 4 gaat over de organisatie die moet worden neergezet om alles goed te laten verlopen tussen het moment dat de wedstrijdkalenders/-programma s bekend zijn en het moment dat de taak van de verenigingsscheidsrechters op zaterdag of zondag er op zit. Deze 5 e stap gaat over het organiseren van het werk. Zie ook het overzicht in Bijlage STAP 5 A: AANWIJZEN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS Voordat de verenigingsscheidsrechters kunnen worden aangewezen zijn de volgende gegevens bekend: - Wedstrijdprogramma: Voor de lange termijn. Dit kan met behulp van de speeldagenkalender, zoals die aan het begin van het seizoen door de KNKV wordt verspreid. Voor de korte termijn. Dit naar aanleiding van het wedstrijdprogramma, zoals is aangegeven. Aantal wedstrijden waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden aangesteld.

2 Aanvangstijden wedstrijden, waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden aangesteld. Soort wedstrijden (leeftijdsgroepen, niveau, etc.) waarvoor verenigingsscheidsrechters moeten worden aangesteld. Aantal beschikbare verenigingsscheidsrechters. Wedstrijdpakketten verenigingsscheidsrechters. Voor degene die de scheidsrechters aanstelt, is het van belang te weten welke wedstrijden (leeftijdsgroep en niveau in die leeftijdsgroep) door wie gefloten kunnen worden. Korfbalactiviteiten verenigingsscheidsrechters (eigen wedstrijden inclusief vertrektijden en voorbereidingstijd en werk, etc.). Aantal wedstrijden dat men al heeft gefloten. Op basis van voorgaande gegevens kan de scheidsrechtercoördinator een jaarplanning en een weekplanning (één tot twee weken vooruit) maken. 5.2 STAP 5 B: AANWIJZEN BEGELEIDER SCHEIDSRECHTERS Om de Begeleider Scheidsrechters te kunnen aanwijzen beschikt de scheidsrechtercoördinator onder meer over de volgende gegevens: - Wedstrijdprogramma: Voor de lange termijn. Dit kan met behulp van de speeldagenkalender, zoals die aan het begin van het seizoen door de KNKV wordt verspreid. Voor de korte termijn. Dit naar aanleiding van het wedstrijdprogramma, zoals is aangegeven. - Aantal keren dat verenigingsscheidsrechters moeten worden begeleid. - Aantal beschikbare Begeleiders van scheidsrechter. - Voorkeur van de Begeleider van scheidsrechters voor een bepaalde leeftijdsgroep. - Keuzes maken ten aanzien van: Verenigingsscheidsrechters laten begeleiden door vaste Begeleiders van scheidsrechters, of Verenigingsscheidsrechters laten begeleiden door meerdere begeleiders. - Momenten waarop de Begeleiders van scheidsrechters beschikbaar zijn. - Overzicht van de inzet van alle Begeleiders van scheidsrechter. Dit om tot een goede verdeling van de inzet van de Begeleider Scheidsrechters te komen. Op basis van voorgaande gegevens kan de scheidsrechtercoördinator een jaarplanning en een weekplanning (bijvoorbeeld één tot twee weken vooruit, afhankelijk van de frequentie waarmee het clubblad uitkomt) maken. 5.3 STAP 5 C: COMMUNICATIE AANWIJZING. Nadat de planning is gemaakt, moet dit tijdig met alle betrokkenen worden gecommuniceerd. Daarbij is het van belang na te denken over de volgende vragen: - Wie zijn de betrokkenen? - Op welke wijze kan er worden gecommuniceerd? - Op welk moment dient te worden gecommuniceerd? Betrokkenen: Op de verzendlijst zouden bijvoorbeeld de volgende groepen mensen kunnen worden vermeld: - Alle verenigingsscheidsrechters. - Alle Begeleiders van scheidsrechters. - Alle wedstrijdsecretarissen. - Alle begeleiders van de thuisspelende teams. - Het bestuurslid met portefeuille Arbitrage - De redactie van het clubblad. Communicatie: Met betrokkenen kan onder meer op de volgende manieren worden gecommuniceerd: - Via . - Via de website van de club. - Via het clubblad. - Via de teletekstpagina s van de club. - Via de post. - Via de telefoon.

3 Door gebruik te maken van verschillende manieren van communiceren wordt de arbitrage enerzijds breed onder de aandacht gebracht en anderzijds worden betrokkenen op meerdere manieren geïnformeerd. Moment van communiceren: Binnen de vereniging dient voor alle betrokkenen duidelijk te zijn op welke momenten er over het aanwijzen van scheidsrechters wordt gecommuniceerd. De volgende momenten zouden daartoe kunnen worden gekozen: Begin van het seizoen. Op het moment dat de speeldagenkalender voor het komende seizoen vanuit de KNKV bekend is, kan een jaarplanning per verenigingsscheidsrechter worden gemaakt. Daarbij dienen uiteraard alle benodigde gegevens, zoals bij 4b. aangegeven, te worden betrokken. Voor scheidsrechters die teams fluiten met een complete competitie kan een jaarplanning worden gemaakt. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met oefenwedstrijden en toernooien aan het begin van het seizoen. Na ontvangst Competitieprogramma. Op het moment dat de scheidsrechtercoördinator de Competitieprogramma heeft ontvangen, kan hij de aanwijzing voor de in die Competitieprogramma genoemde wedstrijden gereedmaken en verspreiden. Tegelijk met plaatsing wedstrijdprogramma in clubblad. Iedere vereniging kent een eigen schema als het gaat om het verschijnen van het clubblad. In het clubblad wordt ook regelmatig het wedstrijdprogramma vermeld. Veelal wordt een wedstrijdprogramma wel twee keer vermeld. De eerste keer als een soort van vooraankondiging en de tweede keer als definitieve aankondiging waarbij dan ook de noodzakelijke gegevens worden vermeld zoals: aanvangstijd, vertrektijd, tijdstip waarop men aanwezig moet zijn, uitgenodigde spelers, begeleiding, etc. Dan kunnen ook de aangestelde verenigingsscheidsrechters worden meegenomen. Dit kan via het clubblad en rechtstreeks naar alle betrokkenen worden gecommuniceerd. Oefenwedstrijden en korfbaltoernooien. Er worden bij de start van het veld en het zaalseizoen vele oefenwedstrijden en korfbaltoernooien georganiseerd, waarbij wedstrijden door verenigingsscheidsrechters moeten worden geleid. Op het moment dat het wedstrijdprogramma bekend is, kan de scheidsrechtercoördinator ook voor deze oefenwedstrijden /toernooien een planning maken en verspreiden onder alle betrokkenen. Ook oefenwedstrijden/toernooien die de vereniging zelf organiseert en waarvoor dus scheidsrechters moeten worden aangesteld dienen in deze planning te worden opgenomen. 5.4 STAP 5 D: AFMELDEN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS Indien een verenigingsscheidsrechter niet in staat is een bepaalde wedstrijd te leiden, is het van belang dat hij dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de scheidsrechtercoördinator. Deze kan dan op een zo kort mogelijke termijn een vervanger aanwijzen. Aan betrokken verenigingsscheidsrechters dient dus goed duidelijk te worden gemaakt welke verantwoordelijkheid men heeft. Het vervangen van aangestelde scheidsrechters valt of staat uiteraard met de discipline om, in voorkomende gevallen, zich tijdig af te melden. De afspraken hieromtrent moeten voor iedereen duidelijk zijn. Het jaarlijks invullen door de verenigingsscheidsrechter van een jaarkalender met verhinderingen (verjaardagen, jubilea, uitjes, etc.) voorkomt veel onnodig werk. In de praktijk kan daarvoor een soort van afsprakenlijst worden opgesteld, zodat het duidelijk is wat ieders verantwoordelijkheid is en welke stappen dienen te worden genomen. Daarnaast staan ook alle daartoe benodigde telefoonnummers en adressen op de afsprakenlijst. Deze afsprakenlijst kan bij elke nieuwe start (najaars- en voorjaars- en zaalkorfbalcompetitie worden uitgereikt. 5.5 STAP 5 E: HERAANWIJZEN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS Als de scheidsrechtercoördinator een nieuwe scheidsrechter heeft aangesteld voor een bepaalde wedstrijd is het belangrijk dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte worden gesteld. In die gevallen

4 waarbij de her aanwijzen vroegtijdig heeft plaatsgevonden, kan de verzendlijst zoals die is vastgesteld, worden gehanteerd en de afgesproken communicatiemogelijkheden worden gebruikt. Iedereen ontvangt dan eigenlijk een soort van update van de oorspronkelijke aanstelling. Op het moment dat de her aanwijzing op het laatste moment plaatsvindt, dient de scheidsrechtercoördinator alleen de direct bij die wedstrijd betrokkenen te informeren. In de praktijk zijn dat de volgende personen: - Begeleider scheidsrechters. - Begeleider(s) van het thuisspelende team. - Desbetreffende wedstrijdsecretaris. - Het bestuurslid met portefeuille Arbitrage. Als communicatiemiddel zal in dergelijke gevallen vaak voor de telefoon worden gekozen. Voor de penningmeester kan eventueel worden gekozen voor , omdat de penningmeester op die manier toch weer een volledig overzicht heeft van scheidsrechters die op die bewuste dag een wedstrijd hebben gefloten. 5.6 STAP 5 F: ORGANISATIE ROND WEDSTRIJDEN Om de wedstrijddag voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen is van belang in een soort van draaiboekje aan te geven wat men van elkaar mag verwachten. Een dergelijk draaiboekje zou er als volgt uit kunnen zien: - 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd > Scheidsrechter aanwezig; > Melden bij zaal/ of veldcommissaris > Scheidsrechter krijgt koffie/thee/frisdrank aangeboden; > Scheidsrechter ontvangt wedstrijdbal; > Scheidsrechter neemt, indien van toepassing, wedstrijdformulier in ontvangst; > Scheidsrechter krijgt sleutel van kleedkamer, > Scheidsrechter gaat omkleden; > Eventueel voorbespreking met Begeleider Scheidsrechters; - 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd > Scheidsrechter begint warming-up; > Scheidsrechter controleert veld; - 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd > Scheidsrechter keert terug naar kleedkamer; > Scheidsrechter doet laatste voorbereidingen; tenue in orde?, fluit controleren?, pen en notieblokje in orde?, horloge/ stopwatch werkt?, kaarten bij de hand? > Scheidsrechter levert sleutel kleedkamer in bij zaal/ of veldcommissaris - wedstrijd begint - Rust > Kleedkamer scheidsrechter wordt geopend > Scheidsrechter gaat naar kleedkamer > Scheidsrechter krijgt thee > Eventueel korte feedback van begeleider scheidsrechters, alleen noodzakelijk voor een goed verloop van de wedstrijd - Voor begin 2e helft > Scheidsrechter levert sleutel kleedkamer in > Scheidsrechter haalt teams uit kleedkamer - wedstrijd begint

5 - Na afloop > Scheidsrechter haalt sleutel kleedkamer > Scheidsrechter gaat douchen > Scheidsrechter gaat naar kantine > Scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden > Scheidsrechter levert sleutel kleedkamer en wedstrijdbal in > Scheidsrechter handelt administratieve handelingen af wedstrijdformulier, indien van toepassing eventuele strafrapporten > Nabespreking met begeleider scheidsrechters 5.7 : ROL VAN HET KNKV Tot dusver lag de bal bij de verenigingen, u dus. Logisch, omdat de doelgroep (verenigingsscheidsrechters) bestaat uit leden van uw vereniging en hun carrière als verenigingsscheidsrechter binnen de vereniging beginnen. Toch kan de KNKV een rol spelen met betrekking tot verenigingsscheidsrechters. Die rol zal echter vooral ondersteunend van aard zijn. Ondersteunend omdat de verenigingen een en ander uiteindelijk naar eigen inzicht moeten invullen en uitvoeren. Binnen de districten van de KNKV kan de District Werkgroep Arbitrage ondersteuning bieden. Voorbeelden van ondersteuning zijn: - Bestand van verenigingsscheidsrechters aanleggen ten behoeve van het regelmatig verschaffen van informatie aan verenigingsscheidsrechters en het verkrijgen van statistische gegevens die gebruikt kunnen worden om ontwikkelingen te volgen (bijvoorbeeld: toename of afname); - Bestand verenigingsscheidsrechters jaarlijks actualiseren; - o Inhoud: Spelregels; Spelregelwijzigingen; Bespreking wedstrijdsituaties; Aankondigen van activiteiten; Verstrekken van informatie over arbitrageopleidingen; - Nieuwsbrief Verenigingsscheidsrechters samenstellen en verspreiden onder geregistreerde verenigingsscheidsrechters; o Inhoud: o Spelregelwijzigingen; o Interviews; o Aankondigen van activiteiten; o Verstrekken van informatie over arbitrageopleidingen; - Verenigingsscheidsrechters jaarlijks de volgende zaken doen toekomen: o Fluit; o Notitieblokjes; o Pen; o Gele en rode kaarten; - Begeleiding bij het opzetten van beleid ten behoeve van verenigingsscheidsrechters; - Begeleiding bij het uitvoeren van vastgesteld beleid ten behoeve van verenigingsscheidsrechters; - Organiseren van arbitrage bijscholingen; - Organiseren van bijeenkomsten voor scheidsrechterscoördinatoren; - Organiseren van opleidingen voor Begeleiders Scheidsrechters; - Ondersteuning bieden bij organisatie van wervingsavonden voor (jeugd)leden; - Ondersteuning bieden bij het organiseren van spelregelavonden. BIJLAGE 1 Uitwerking Stappenplan Arbitrage ORGANISATIE Onderstaand schema is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die bij de verenigingsscheidsrechters is betrokken. Het geeft in het kort aan wat er zoal dient te gebeuren. 1. Aanwijzen verenigingsscheidsrechters Wie? Wat? Wanneer? Hoe?

6 Scheidsrechtercoördinator Gegevens beschikbare verenigingsscheidsrechters verzamelen eind (vorig) seizoen via invulformulier Beschikbaarheid verenigingsscheidsrechters Wedstrijdpakketten vaststellen eind (vorig) seizoen In overleg met begeleiders en verenigingsscheidsrechter gegevens aan te stellen wedstrijden (oefen-, beker en competitiewedstrijden) verzamelen eind (vorig) seizoen Via wedstrijdsecretariaat gegevens eigen korfbalactiviteiten verenigingsscheidsrechters verzamelen voor aanvang seizoen Via wedstrijdsecretariaat seizoensplanning maken voor aanvang seizoen in excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter Planning voor de komende week/weken maken iedere periode (afhankelijk van uitkomen clubblad) Selectie uit excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter bijhouden aantal gefloten wedstrijden Na ieder weekend via excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter bijwerken 2. Aanwijzen Begeleider Scheidsrechters Scheidsrechtercoördinator Gegevens beschikbare begeleiders verzamelen eind (vorig) seizoen via invulformulier Beschikbaarheid scheidsrechter-begeleiders Gegevens aan te stellen wedstrijden (oefen-, beker en competitiewedstrijden) verzamelen eind (vorig) seizoen Via wedstrijdsecretariaat keuze maken voor vaste of wisselende begeleiders eind (vorig) seizoen Seizoensplanning maken voor aanvang seizoen In excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter Planning voor de komende week/weken maken iedere periode (afhankelijk van uitkomen clubblad) Selectie uit excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter Bijhouden aantal begeleidde verenigingsscheidsrechters na ieder weekend in Excel bestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter 3. Communicatie aanwijzing en seizoensplanning Scheidsrechtercoördinator Seizoensplanning communiceren voor aanvang seizoen via door betrokkenen aangegeven kanalen Periodeplanning: korfbalcompetitie communiceren voor aanvang periode via door betrokkenen aangegeven kanalen Korte termijnplanning (wekelijks/ tweewekelijks) communiceren afhankelijk van uitkomen clubblad via door betrokkenen aangegeven kanalen 4. Afmelden verenigingsscheidsrechters Verenigingsscheidsrechter Afmelden Zo spoedig mogelijk via aangegeven kanalen 5. Her aanwijzen verenigingsscheidsrechters Scheidsrechtercoördinator Her-aanwijzen: zo spoedig mogelijk via aangegeven kanalen Her-aanwijzing communiceren zo spoedig mogelijk via aangegeven kanalen Bijhouden aantal gefloten wedstrijden na ieder weekend via excelbestand seizoenplanning verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden Scheidsrechter - Aanwezig - Melden - Wedstrijdbal - Wedstrijdformulier - Sleutel kleedkamer

7 - Omkleden - 45 minuten voor begin wedstrijd - Aanvang warming-up - Veld controleren - 30 minuten voor begin wedstrijd - Naar kleedkamer - Laatste voorbereidingen - Sleutel kleedkamer inleveren - 10 minuten voor begin wedstrijd - Teams halen Wedstrijd begint Rust - Scheidsrechter naar kleedkamer - Thee - Sleutel inleveren - Teams halen 2e helft Einde wedstrijd - Sleutel halen - Douchen - Naar bestuurskamer - Materiaal inleveren - Administratie na afloop

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter INHOUDSOPGAVE 6 Stap 6 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Februari 2012. Handboek Arbitrage

Februari 2012. Handboek Arbitrage Februari 2012 Handboek Arbitrage Inhoud Inleiding 3 1. Stappenplan Arbitrage 4 2. Structuur 6 2a. Organogram 7 2b. Profielschetsen 8 3. Werving verenigingsscheidsrechters 10 3a. Faciliteiten 10 3b. Doelgroepen

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie

Arbitrageplan v.v. MOC

Arbitrageplan v.v. MOC Arbitrageplan v.v. MOC Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Doelstelling van het arbitrageplan Organisatie en structuur Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling scheidsrechters beleid - Organisatie en structuur - Voorwaarden verenigingsscheidsrechter - Wedstrijdvoorbereiding - Werving,

Nadere informatie

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscoördinatoren 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan RKSV Nemelaer Jeugdafdeling Arbitrageplan De scheidsrechter centraal 15-08-2011 Versie 1.1 Auteur: Jan van de Loo Samengesteld door de werkgroep Arbitrage RKSV Nemelaer Arbitrageplan 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INLEIDING Elke week moeten nagenoeg alle thuiswedstrijden voorzien worden van een verenigingsscheidsrechter. Dat is een niet te onder

Nadere informatie

Uitwerking Stappenplan Arbitrage. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Uitwerking Stappenplan Arbitrage. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Uitwerking Stappenplan Arbitrage // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // Januari 2006 Uitwerking Stappenplan

Nadere informatie

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters Arbitrageplan vvsbc Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets verenigingscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 ARBITRAGEPLAN vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding.... 3 2. Doelstelling.... 4 3. Organisatie en Structuur.... 5 4. Samenwerking met andere clubs.... 6 5. Scheidsrechter coördinator....

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO ARBITRAGEPLAN VV ZIGO Versie 1.1 Augustus 2011 Ontworpen door: Rob van Eijck Scheidsrechters coördinator Jeugd & Senioren 1 Inhoudsopgave: Pag 1. Inleiding. 03 2. Doelstelling. 04 3. Organisatie en structuur.

Nadere informatie

Arbitrageplan BSV Boeimeer

Arbitrageplan BSV Boeimeer Arbitrageplan BSV Boeimeer Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets vereniging scheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie 1 Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino Hé Scheids.. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Doelstelling 2. Organogram 3. Werving, selectie en onderhoud 4. Overlegstructuur 5. Organisatie Clubscheidsrechters 6. Opleiding

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

Arbitrageplan VV Schagen

Arbitrageplan VV Schagen Arbitrageplan VV Schagen Voorwoord Hebben we genoeg scheidsrechters voor alle wedstrijden? Het is een elke week terugkerende vraag, ook bij VV Schagen. Er zijn steeds minder scheidsrechters beschikbaar

Nadere informatie

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam Het Arbitragebeleid Voetbalvereniging Dubbeldam 1 Voorwoord. Voetballen bij een vereniging als Dubbeldam is vooral plezier hebben met elkaar. Onze teams spelen tegen een tegenstander vaak onder leiding

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Arbitrage. v.v. Enter Vooruit Handboek

Arbitrage. v.v. Enter Vooruit Handboek Arbitrage v.v. Enter Vooruit Handboek Januari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het Handboek Arbitrage van v.v. Enter Vooruit. Een handleiding voor de vereniging om duidelijk te maken wat het beleid is ten

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3

Inhoud 1. Inleiding... 3 ARBITRAGEPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Organogram en structuur... 5 4. Organisatie... 6 5. Werving, selectie en behoud... 7 Werving... 7 Selectie... 7 Behoud... 7 6. Opleiding en

Nadere informatie

WEDSTRIJDZAKEN AWC. Seizoen

WEDSTRIJDZAKEN AWC. Seizoen WEDSTRIJDZAKEN AWC Seizoen 2017 2018 Wie doet wat? Gerhard Coenders: sportlinkbeheerder, KNVB contactpersoon, eindverantwoordelijk wedstrijdzaken. Jurgen van de Groes: wedstrijdzaken senioren, contactpersoon

Nadere informatie

G.S.V. Handboek arbitrage. Verenigingsscheidsrechters

G.S.V. Handboek arbitrage. Verenigingsscheidsrechters G.S.V. 38 Handboek arbitrage Verenigingsscheidsrechters Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.a Huidige situatie 1.b Doelstelling 1.c Aanpak 2. Werving, selectie en behoud 2.a Werving 2.b Selectie Wervingsposter

Nadere informatie

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 Arbitrageplan Respect voor de Arbitrage Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 1 Inhoud Wijzigingshistorie... 3 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Respect... 3 Doel arbitrageplan... 4 De organisatie van de

Nadere informatie

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie.

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie. (Samenvatting) Inleiding HHC Hardenberg is een vereniging met veel actieve voetballers en vrijwilligers en heeft de beschikking over een prachtig complex. Noem het maar gerust een bedrijf waar dagelijks

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

Achterhoek Cup ; seizoen 2017 / 2018 Informatie

Achterhoek Cup ; seizoen 2017 / 2018 Informatie Achterhoek Cup ; seizoen 2017 / 2018 Informatie Agenda - Voorstellen SDO Achterhoek Cup Commissie - Uitreiking Fair Play Cup ; seizoen 2016 / 2017 - Loting Achterhoek Cup seizoen 2017 / 2018 - Belangrijkste

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Arbitrageplan vv Sleeuwijk

Arbitrageplan vv Sleeuwijk Arbitrageplan vv Sleeuwijk Vastgesteld bestuursvergadering; 15 februari 2013 Geëvalueerd: Pag. 1 van 16 Arbitrageplan vv Sleeuwijk Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

Achterhoek Cup ; seizoen 2016 / 2017

Achterhoek Cup ; seizoen 2016 / 2017 Achterhoek Cup ; seizoen 2016 / 2017 Agenda - Voorstellen SDO Achterhoek Cup Commissie - Uitreiking Fair Play Cup ; seizoen 2015 / 2016 - Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie - Programma

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van hockeyvereniging Spitsbergen. Dit plan beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde

Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde Auteurs : V. Brouwer, A. de Jong en W. Stam Datum : 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 RELATIE MET ANDERE

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST NAJAAR 2016 Competitieleiders senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse ACL: Bert van der Tol Hietweideweg 64 7391 XX Twello 06-13638398 acl@nttb-oost.nl

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen:

Inhoudsopgave. Bijlagen: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Normen en waarden... 5 4. Organogram en structuur... 6 5. Organisatie... 7 6. Werving, selectie en behoud.... 8 7. Opleiding en begeleiding.... 9

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1 AV Digitaal 2010/ 11 11 Inhoud Plannen AV Digitaal 2010/ 11 Plannen op hoofdlijnen Aparte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Plannen op hoofdlijnen Het programma AV Digitaal in seizoen 2010/

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 1. Huidige situatie SV Estria pag. 4 1.1 Aantal scheidsrechters pag. 4 1.2 Organisatiestructuur pag. 4

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Arbitrageplan STICHTING JEUGD IJSHOCKEY HEERENVEEN e.o. 1991

Arbitrageplan STICHTING JEUGD IJSHOCKEY HEERENVEEN e.o. 1991 Arbitrageplan STICHTING JEUGD IJSHOCKEY HEERENVEEN e.o. 1991 FRIESLAND FLYERS 2013-2014 Inleiding Het arbitrageplan is een leidraad voor de organisatie van de clubscheidsrechters in Heerenveen. Het is

Nadere informatie

Advies Arbitrageplan. Verenigingsscheidsrechters. ROHDA-Raalte

Advies Arbitrageplan. Verenigingsscheidsrechters. ROHDA-Raalte Advies Arbitrageplan Verenigingsscheidsrechters ROHDA-Raalte Augustus 2010 Gerhard Bloo Harry Lokate Han Nijboer Inl e i d in g Kernwaarden bij ROHDA-Raalte zijn: iedereen doet mee, talentontwikkeling

Nadere informatie

Briefing zaalhockey. Hockeyclub Etten-Leur seizoen 2013-2014

Briefing zaalhockey. Hockeyclub Etten-Leur seizoen 2013-2014 Briefing zaalhockey Hockeyclub Etten-Leur seizoen 2013-2014 Agenda Opening 20.00 Zaalregels en formulieren Wedstrijd info Zaalwacht Trainingen (tijden en opzet) Zaalcompetitie & mededelingen Scheidsrechters

Nadere informatie

Handleiding scheidsrechters 2015-2016

Handleiding scheidsrechters 2015-2016 Handleiding scheidsrechters 2015-2016 Marrit Vermeulen 30 augustus 2015 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Scheidsrechtersbeleid 4 2. Scheidsrechterscursus 4 3. Scheidsrechtersindeling 4 4. Scheidsrechtersbenodigdheden

Nadere informatie

Arbitrageplan 5-9-2014

Arbitrageplan 5-9-2014 Arbitrageplan 5-9-2014 Inhoud Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Hoodfstuk 1. Huidige en gewenste situatie

Nadere informatie

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers 1 RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers We hopen dat deze lijst helpt om alle leiders en trainers veel plezier te laten beleven aan hun belangrijke taak bij onze club. Mocht je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

(Jeugd)leiders Handboek OFC

(Jeugd)leiders Handboek OFC (Jeugd)leiders Handboek OFC Inhoud Voorwoord...3 Algemeen...4 Voorbereiding...4 Wedstrijdvoorbereiding...4 Wedstrijdformulier en spelerspassen...5 wedstrijdformulier...5 Waarop moet je letten...5 Spelerspassen...5

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Arbitrageplan hockeyclub MMHC Voordaan Oktober 2012

Arbitrageplan hockeyclub MMHC Voordaan Oktober 2012 1 Arbitrageplan hockeyclub MMHC Voordaan Oktober 2012 Oktober 2012 Opgesteld door: Albert van Pinxteren Indeler scheidrechters tbv de Jeugd wedstrijden op de zaterdag Arie van Doesburg Indeler zaterdag

Nadere informatie

De overige teams werken net als voorheen wel met een wedstrijdformulier en leiders en scheidsrechters hebben daarvoor de Wedstrijdzaken app nodig.

De overige teams werken net als voorheen wel met een wedstrijdformulier en leiders en scheidsrechters hebben daarvoor de Wedstrijdzaken app nodig. Inleiding Zoals eerder al gecommuniceerd in de TeamGeest wordt met ingang van dit seizoen het Digitale Wedstrijd Formulier vervangen door de Wedstrijdzaken app en worden de plastic spelerspassen afgeschaft.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect

INHOUDSOPGAVE. 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect INHOUDSOPGAVE 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect 2. Structuur - Organogram - Scheidsrechterscommissie - Functieomschrijvingen - 3. Werving van scheidsrechters

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage Hockey Heeze

Richtlijnen Arbitrage Hockey Heeze Richtlijnen Arbitrage Versie 2 21 februari 2013 Inhoudsopgave 1. RICHTLIJNEN ARBITRAGE HOCKEY HEEZE... 3 1.1 Behoefte aan scheidsrechters... 3 1.2 Hoe is de arbitrage geregeld bij?... 3 1.3 Opleiding clubscheidsrechter...

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA

BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA BELEIDSPLAN SCHEIDSRECHTERS RKVV EMPLINA Hennie van der Velden Coördinator Jeugdscheidsrechters RKVV Emplina RKVV EMPLINA Tel 0736422429 Fax 073 Riek 1 5236 PS Empel, december 2013 www.emplina.nl jeugdscheidsrechter@emplina.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Kortom, alles wat je als coach nodig hebt! Op naar een mooi seizoen! Mis je nog iets op deze pagina? Laat het ons weten via:

Kortom, alles wat je als coach nodig hebt! Op naar een mooi seizoen! Mis je nog iets op deze pagina? Laat het ons weten via: Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen! Zaterdag 27 augustus trappen we af met de Kick-Off voor de jeugd.tijd voor coaches en teammanagers om wat zaken te gaan regelen bijvoorbeeld voor de georganiseerde

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 4 maart 2013

Coach- en traineravond. 4 maart 2013 Coach- en traineravond 4 maart 2013 Agenda Even voorstellen Hoe is de eerste helft van seizoen 2012-2013 gegaan? Digitaal wedstrijdformulier Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Hockeyzaken

Nadere informatie

Protocol Handen Schudden - Eredivisie september 2017

Protocol Handen Schudden - Eredivisie september 2017 Protocol Eredivisie NIEUW Indien er mini s bij de wedstrijd betrokken zijn én worden voorgesteld, begint het protocol twee minuten eerder. Tijd Beschrijving Actie scheidsrechter Actie van de teams +35

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI Zilveren Helm Toernooi PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI zondag 18 juni 2017 SV Brandevoort Adres Sportpark Brandevoort 1 5706 KG Helmond Sportpark Brandevoort Telefoon 0492-724955 E-mail info@svbrandevoort.nl

Nadere informatie

Informatie avond zaalhockey 02 december 2010

Informatie avond zaalhockey 02 december 2010 Informatie avond zaalhockey 02 december 2010 AGENDA 1e deel van de avond: Mededelingen Zaalleiding Scheidsrechters Wedstrijdformulieren Afgelastingen Boete maatregel Mededelingen Vragen en of opmerkingen

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

Sportlink - Veel gestelde vragen gebruik van het DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF) Versie: 4 april 2016

Sportlink - Veel gestelde vragen gebruik van het DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF) Versie: 4 april 2016 Sportlink - Veel gestelde vragen gebruik van het DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF) Versie: 4 april 2016 In dit document staat voor elke vraag de datum waarop deze vraag en het antwoord in dit document

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november Welkom!

Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november Welkom! Informatiebijeenkomst zaalhockey 26 november 2014 Welkom! Wat gaan we doen? Waarom zaalhockey Waar & wanneer Zaalleiding Fluiten Specifiek voor Jongste Jeugd Jeugdbegeleiding Digitaal Wedstrijd Formulier

Nadere informatie

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015 S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015 Beste sportieve voetballers, Het is weer zover. Het PLUS Van Leeuwen E & F toernooi staat op het programma. Mijn naam is Robert van Leeuwen, ik ben de eigenaar

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda November 2012. Inhoudsopgave Achtergrond en actuele situatie 3 Toekomstbeeld 3 Structuur en organisatie 4 Beloning 5 Opleiding en Begeleiding 5 Budget 6 Beleidsplan

Nadere informatie

Informatie wedstrijdzaken

Informatie wedstrijdzaken Informatie wedstrijdzaken Seizoen 2013-2014 (versie 1.0/14 augustus 2013) Voorwoord Binnen iedere vereniging steken vele leden een handje uit de mouwen om alles te regelen. Voetballen is namelijk niet

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER

TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER TRAINER COACH DUIZENDPOOT OF ALLESKUNNER INHOUD Inleiding 3 Overzicht per te verrichten taak 4 Planmatige en uitvoerende taken 12 1 2 INLEIDING Veel verenigingen hebben moeite met het vinden van het juiste

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat Hockey Geldrop. Peter Genefaas

Wedstrijdsecretariaat Hockey Geldrop. Peter Genefaas Wedstrijdsecretariaat Hockey Geldrop Peter Genefaas Waargaanwe t over hebben: Verantwoordelijkheden Communicatie Website Wedstrijden Logistiek Wedstrijdformulieren Scheidsrechters Verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 VROUWEN SENIOREN/VROUWEN U22 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL DE CROSSER TE WERKENDAM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID BC VIRTUS VOORWOORD

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!!

Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!! Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!! WCS vv Beilen/cvv FIT Boys Inleiding De voetbalverenigingen vv Beilen en cvv FIT Boys beslaan gezamenlijk ruim zestig

Nadere informatie

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 21 mei 2016

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 21 mei 2016 S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 21 mei 2016 Beste sportieve voetballers, Het is weer zover. Het PLUS Van Leeuwen E & F toernooi staat op het programma. Mijn naam is Robert van Leeuwen, ik ben de eigenaar

Nadere informatie

FAIR PLAY COMPETITIE HELMOND

FAIR PLAY COMPETITIE HELMOND Voorwoord Op dinsdag 21 oktober en dinsdag 28 oktober hebben alle

Nadere informatie

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Arbitrageplan Jumping Giants Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Inhoudsopgave Doel... 2 Beleid... 3 Eisen van de basketbalbond... 3 Opleiding... 4 Inhoud cursussen... 4 Tafelcursus... 4 BS1

Nadere informatie