Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?

2 Wat verwachten boeren van hun leveranciers? Bedrijven die hun doelgroep begrijpen hebben een duidelijke voorsprong op hun concurrentie. Toch is het vaak nog een hele uitdaging om de werkelijke behoeften van de doelgroep inzichtelijk te krijgen en in te vullen. Die behoeften worden immers niet simpelweg op een presenteerblaadje aangeboden. Bedrijven die zich echt in hun doelgroep weten te verdiepen, begrijpen beter wat de doelgroep bezighoudt en voor welke keuzes ze staan. Door het gesprek met hun klanten aan te gaan, laten ze zien dat ze hun klanten echt kennen en dat ze iets willen toevoegen dat waardevol voor ze is. Binnen de agrarische sector is dit niet veel anders. Echter, de agriketen als geheel is afhankelijk van een en dezelfde doelgroep: de boer. Aan de ene kant is het homogene karakter van de doelgroep een flinke uitdaging bij het zoeken naar onderscheid als leverancier, aan de andere kant biedt het juist kansen voor samenwerking en het uitwisselen van informatie, met als enige doel het optimaal bedienen van de boer als eindklant. Van een succesvolle boer profiteert immers de hele keten. In een notendop In totaal hebben 300 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. De combinatie van modernisatie en traditie is erg belangrijk in de relatie met de boer Boeren ergeren zich aan drammerigheid en leveranciers die hun afspraken niet nakomen Meer informatie over deze branche vind je op onze website Wat vinden boeren nu belangrijk in de communicatie en relatie met toeleveranciers? Wat verwachten ze van hun leveranciers? En in hoeverre staan ze open voor modernisatie en het delen van bedrijfsinformatie in de agriketen? In dit onderzoeksrapport vind je het antwoord op die vragen en laten we zien waar kansen liggen in het optimaliseren van de relatie tussen boeren en hun leveranciers. CRM Partners, november 2013 Sharing is caring Heeft dit onderzoeksrapport je geinspireerd? Laat het ons weten! We horen graag wat je ervan vindt. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 1

3 Inhoud. Inleiding 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Respondenten 4 Segmentatie 4 Lidmaatschap 4 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 2. Aanbod 5 Relevant aanbod 5 Aanbod op maat 5 Betalen voor complementair aanbod 6 Conclusie 7 3. Communicatie 8 Communicatiemiddel 8 Vastleggen communicatievoorkeur 8 Activatie 9 Conclusie Waarden 11 Service 11 Toekomstperspectief 11 Conclusie Advies aan ledenorganisaties 13 Over CRM Partners 15 Bronvermelding 16 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 2

4 Samenvatting. CRM Partners deed onderzoek naar wat boeren verwachten van hun leveranciers, in termen van communicatie en relatie. Hierbij is gekeken naar het gebruik van communicatiemiddelen, het delen van bedrijfsinformatie ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering en de belangrijkste aspecten en ergernissen in de relatie tussen boeren en hun leveranciers. In totaal werkten 300 respondenten mee aan het telefonische onderzoek. De respondentengroep is representatief voor de totale agrarische populatie in Nederland. De respondenten is gevraagd om de vragen voor één specifiek soort leverancier te beantwoorden, te weten vee-leveranciers, leveranciers op het gebied van gewassen, en leveranciers van agrarisch materiaal. Als het gaat om de communicatie met de leverancier en het gebruik van communicatiemiddelen dan wijken de huidige situatie en de voorkeur niet veel van elkaar af. Bovendien is de communicatie nog altijd vrij traditioneel gericht op persoonlijk face-to-face contact en heeft dat ook nog altijd de voorkeur van boeren. Om een beeld te krijgen van de behoefte van boeren om bedrijfsinformatie te delen met de agriketen is respondenten gevraagd naar de voor- en nadelen die zij zien op dit gebied. Over het algemeen zien boeren zeker voordelen van het delen van hun bedrijfsinformatie en met name op het gebied van maatwerk. Gevraagd naar de nadelen vinden boeren deze lastiger te benoemen, maar wel is er duidelijk een vrees voor verkeerd gebruik van de informatie zichtbaar. Wanneer we kijken naar de aspecten die boeren belangrijk vinden in de relatie met hun leveranciers dan valt op dat ook hier persoonlijke en traditionele waarden bepalend zijn voor een goede relatie. Leverbetrouwbaarheid en een goede verstandhouding voeren de boventoon. Het simpelweg niet nakomen van afspraken staat met stip op 1 in de top 5 ergernissen van boeren ten opzichte van hun leverancier. En wanneer afspraken niet worden nagekomen kan de relatie zelfs worden beëindigd. Als conclusie van dit onderzoek kan aan de hand van de resultaten worden gesteld dat er nog veel kansen liggen voor leveranciers binnen de agrisector bij verdere optimalisatie van de relatie met hun eindklant, de boer. Balans tussen (technologische) modernisatie en traditie is belangrijk. Persoonlijke relaties zorgen hierbij voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. Ze kunnen er bovendien voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan besteden in de keten als geheel. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 3

5 1. Respondenten Om een kader te scheppen voor ons onderzoek binnen de agrarische sector in Nederland kijken we eerst naar de cijfers van het CBS. Op 1 april 2013 telde Nederland land- en tuinbouwbedrijven. Dertien jaar eerder waren dit er nog Van 2012 op 2013 nam het aantal boerenbedrijven af met bijna 2 procent. Dit percentage ligt wat lager dan de afgelopen jaren. Op 1 april 2013 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012 vrijwel ongewijzigd met 12,2 miljoen dieren. Op 1 april 2013 was de oppervlakte cultuurgrond 1,85 miljoen hectare, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met 6,5 procent afgenomen. Respondenten Leeftijd 2% tot 35 9% 21% % % Figuur 1. Leeftijd in % Segmentatie Voor dit onderzoek is uitgegaan van het totaal aantal agrarische bedrijfshoofden in Nederland. Hieruit is onder alle land- en tuinbouwbedrijven een steekproef van 300 respondenten getrokken die representatief is voor de totale agrarische populatie. De bedrijven uit dit onderzoek zijn gelijkmatig verdeeld over de regio s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De leeftijd van de respondenten is gemiddeld hoger dan bij een steekproef onder bijvoorbeeld de Nederlandse beroepsbevolking, omdat bij de definitie van bedrijfshoofden in eerste instantie wordt uitgegaan van eerstgeboren bedrijfshoofd. 39% Regio 24% Noord Midden 37% Zuid Figuur 2. Herkomst regio in % Leveranciers Alle 300 respondenten krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met een of meerdere leveranciers. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen leveranciers op het gebied van vee, gewassen en materiaal. Een derde van de respondenten heeft de vragen beantwoord over vee-leveranciers, waaronder bijvoorbeeld veevoederleveranciers, een derde over gewassenleveranciers, waaronder leveranciers van gewasbescherming of zaden, en een derde beantwoorde de vragen over leveranciers van materieel, zoals fabrikanten van melkrobots en trekkers. Methodiek Dit onderzoek is telefonisch uitgevoerd, zodat de gehele populatie bereikt werd. Met een online enquête zouden immers alleen die agrariërs bereikt worden die al online georiënteerd en/of actief zijn. Een telefonisch onderzoek is daarentegen wel representatief voor de totale agrarische populatie. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 4

6 2. Communicatie In dit onderzoek is allereerst gekeken naar de manier waarop boeren op dit moment met hun leveranciers communiceren, of anders gezegd met welke middelen ze communiceren en welk communicatiemiddel (eigenlijk) hun voorkeur heeft. Ondanks het feit dat de boeren een behoorlijke lijst aan communicatiemiddelen werd voorgelegd, geeft het merendeel (49%) aan dat de meeste communicatie face-toface plaatsvindt. 28 procent communiceert via de mobiele telefoon en 16 procent nog voornamelijk via de vaste telefoon. De mobiele telefoon heeft dus inmiddels duidelijk de voorkeur ten opzichte van de vaste telefoon. Slechts 7 procent communiceert het meest via . De communicatie-opties sms, via een app of via een formulier op de website worden niet of nauwelijks genoemd (zie figuur 4). Huidig communicatiemiddel 1% 7% 27% 49% 16% Face-to-face Telefonisch (vast) Telefonisch (mobiel) Via websiteformulier Voorkeur Figuur 3. Gebruik communicatiemiddel in contact met leveranciers in % De voorkeur voor een communicatiemiddel in het contact met hun leveranciers verschilt voor boeren niet al te veel met de huidige situatie (zie figuur 5). Opmerkelijk is echter wel dat het percentage face-to-face contact alleen nog maar verder is gestegen. 57 procent van de respondenten heeft een voorkeur voor face-to-face contact bij de communicatie met hun leveranciers. 21 procent verkiest de mobiele telefoon als communicatiemiddel en 12 procent de vaste telefoon. wordt wederom door 7 procent van de respondenten als voorkeur aangegeven. Voorkeur communicatiemiddel 3% 7% 21% 57% 12% Face-to-face Telefonisch (vast) Telefonisch (mobiel) Via websiteformulier Figuur 4. Voorkeur communicatiemiddel in contact met leveranciers in % Opvallend is dat als het om communicatie via mobiele telefoons gaat in het contact met leveranciers van materiaal vaker wordt gekozen voor de mobiele telefoon (29%) dan bij gewassenleveranciers (22%) en beduidend vaker dan bij vee-leveranciers (11%). Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 5

7 Op de vraag aan de boeren of zij bij hun leverancier kunnen aangeven welke vorm van informatievoorziening of advies hun voorkeur heeft, geeft 90 procent aan dat zij die voorkeur hebben kunnen aangeven. Uit het onderzoek komt echter niet concreet naar voren of die voorkeur ook daadwerkelijk is vastgelegd in een systeem, of dat die mondeling kenbaar is gemaakt. Conclusie De agrarische sector in Nederland wordt nog altijd gedomineerd door boerenbedrijven waar het gezin zowel eigenaar als manager is. Keuzes voor investeringen worden vooral gebaseerd op de bestedingsruimte die er voor het gezin overblijft. Aan de keukentafel wordt besloten of er grond wordt bijgekocht of dat de badkamer wordt verbouwd. Uit dit onderzoek blijkt dat dit traditionele karakter zich in sterke mate vertaalt naar het gebruik van communicatiemiddelen door boeren. Ook deze is nog altijd vrij traditioneel en wordt gedomineerd door fysiek persoonlijk contact. Het zou kunnen dat de gemiddeld hoge leeftijd van de respondenten hieraan ten grondslag ligt. Toch blijkt uit onderzoek van AgriDirect (2012) dat boeren ook in het gebruik van Social Media achterblijven bij het landelijk gemiddelde. Van de boeren en tuinders in Nederland is 33 procent actief op Social Media, 18 procent is dat dagelijks. Het landelijk gemiddelde lag in 2012 op 80 procent. Van de agrariërs die actief zijn op Social Media, zit 55 procent op Facebook. Dit houdt in dat uiteindelijk slechts 18 procent van alle agrariërs actief is op Facebook. Ook Twitter, discussiefora en blogs werden in 2012 populairder onder agrariërs. 74 procent van de agrariërs die actief zijn op Social Media gebruikt deze ook zakelijk, vooral om het nieuws in de agrarische markt en het nieuws over producten en machines in de gaten te houden. Uit het onderzoek van AgriDirect kwam naar voren dat boeren er steeds meer voor open staan om leveranciers te volgen of informatie van hen te ontvangen via Social Media. 35 procent van de agrariërs die actief zijn op Social Media, is (zeer) geïnteresseerd om leveranciers te volgen. Bovendien is 44 procent van hen (zeer) geïnteresseerd in het ontvangen van informatie via Social Media. Ondanks de voorzichtige adaptie van moderne communicatiemiddelen is het niet zo dat de bedrijfsvoering in de agrarische sector stilstaat. Boerenbedrijven hebben zich voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Leveranciers doen er dan ook goed aan na te denken over de toekomst en hoe zij de inzet van apps en Social Media in de communicatie met boeren in de toekomst verder kunnen uitbreiden ten voordele van de boer. Het spreekwoord als er één schaap over de dam is is immers niet voor niets op het platteland ontstaan. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 6

8 3. Bedrijfsinformatie Uniek aan de agriketen is dat alle partijen afhankelijk zijn van die ene ondernemer: de boer. Dat houdt ook in dat de marktomstandigheden waar boeren mee te maken hebben, direct effect hebben op de totale keten. Om de keten als geheel te optimaliseren is onderlinge samenwerking daarom van cruciaal belang. Het delen van informatie binnen de gehele keten vormt een belangrijk onderdeel van die samenwerking. Consumenten zijn al steeds meer gewend aan het beschikbaar stellen van persoonsgegevens en het delen van persoonlijke informatie als het gaat om de relatie met bijvoorbeeld hun bank of verzekeraar, of bij het (online) kopen van producten. Ondanks de discussie over privacy in deze, is het fenomeen van het ter beschikking stellen van gepersonaliseerde data, zoals de vraag naar een bepaald product of het delen van ervaringen in ruil voor op maat gemaakte aanbiedingen, een sterk toenemende trend in het consumeren. Een gezamenlijke studie tussen IPG Mediabrands en Microsoft (2013) heeft vastgesteld dat ondanks het feit dat consumenten niet elektronisch gevolgd willen worden, 45 procent van hen heeft toegegeven dat zij in de toekomst eventueel bereid zijn persoonlijke gegevens aan hun favoriete merken te verkopen. Bedrijven in de detailhandel zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van gedeelde persoonlijke data, die kan gaan leiden tot betere service naar de klant toe. Voordelen Aan de respondenten van dit onderzoek is gevraagd in hoeverre zij voor- of nadelen zien in het delen van bedrijfsinformatie aan derden. Zoals uit figuur7 kan worden opgemaakt, wordt over het algemeen de toegang tot maatwerk als grootste voordeel gezien. 35 procent van de agrarische ondernemers ziet het kunnen krijgen van advies over de bedrijfsvoering dat nauwkeuriger op het bedrijf is afgestemd als een groot voordeel, 21 procent ervaart dat zo voor specifieke informatie, en 12 procent ziet voordeel in op maat gemaakt productaanbod. Voorkeur communicatiemiddel Advies op maat Productaanbod op maat/financieel voordeel Benchmark mogelijkheden Gerichte informatie ontvangen Snellere reactie Proactieve acties Betere onderlinge samenwerking Geeft geen inzicht/ Ziet geen voordelen Figuur 5. Voordelen van het delen van bedrijfsinformatie in % Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 7

9 Nadelen Het merendeel van de respondenten weet duidelijk een of meerdere voordelen van het delen van bedrijfsinformatie te benoemen. Wanneer boeren specifiek gevraagd wordt de nadelen te benoemen, dan ziet het gros (68%) in het geheel geen nadelen. Bij de nadelen die worden genoemd ligt de nadruk op de vrees dat de informatie niet gebruikt wordt waarvoor die is bedoeld. Boeren zijn dan toch voornamelijk bang hun privacy te verliezen (23%), dat derden met de informatie aan de haal gaan (3%) of dat ze in de relatie met de leverancier de controle kwijtraken (4%). Nadelen van het delen van bedrijfinformatie Ziet geen nadelen Tijdrovend Bemoeienis over bedrijfsvoering door leverancier Misbruik door derden Vendor lock-in Teveel controler vanuit leverancier Spam Gebrek aan Privacy Figuur 6. Nadelen van het delen van bedrijfsinformatie in % Wanneer we de nadelen verder uitsplitsen per soort leverancier, dan kan worden opgemerkt dat met name aan het delen van informatie met vee-leveranciers de minste nadelen wordt toegekend, 76 procent van de respondenten ziet geen nadelen bij veeleveranciers. Ook de angst voor gebrek aan privacy is bij vee-leveranciers het kleinst (16%). Nadelen van het delen van bedrijfinformatie per leverancier Gewassen Gebrek aan Privacy Vee Spam Teveel controler vanuit leverancier Materieel Vendor lock-in Misbruik door derden Bemoeienis over bedrijfsvoering door leverancier Tijdrovend Ziet geen nadelen Conclusie Figuur 7. Voor- en nadelen per leveranciers in % De boer als gedeelde doelgroep vraagt om informatiedeling tussen de verschillende partijen in de agriketen. Het delen van informatie maakt het namelijk mogelijk om extra waarde toe te voegen aan die informatie, met als uitkomst dat de ondernemer aan het einde van de keten optimaal bediend wordt. Er kan verondersteld worden dat boeren een steeds groter wordende behoefte hebben aan (management)informatie, waarmee zij het reilen en zeilen op hun bedrijf ad hoc kunnen bijsturen. Toch blijkt uit het onderzoek dat er onder boeren zelf nog beperkt besef is over dit voordeel. Advies, informatie en producten op maat worden nog altijd als grootste voordelen gezien, terwijl er nog legio andere mogelijkheden zijn waarmee boeren voordeel kunnen doen voor hun bedrijfsvoering wanneer zij meer informatie over die bedrijfsvoering delen. Denk aan zaken als het signaleren en bepalen van de impact van epidemieën en de optimalisatie van producten. Net als partijen in andere sectoren beschikken tussenhandelaren, leveranciers en producenten binnen de agrisector inmiddels al over een schat aan (digitale) informatie. Over de gehele keten bezien, bieden die gegevens heel veel nieuwe inzichten die een directe bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de totale bedrijfsvoering van de klant, oftewel de boer. Daar ligt dan ook een grote kans voor de keten. Door al die gegevens over de gemeenschappelijke doelgroep met elkaar te delen, kan de keten als geheel zoveel meer voor de doelgroep gaan betekenen. Dit zorgt voor de welbekende win-winsituatie. De boer zelf speelt hierin echter ook een grote rol. Er zal door de keten dan ook extra aandacht moeten worden gevestigd op de voordelen die boeren net als consumenten kunnen ervaren door meer over zichzelf en hun bedrijf aan derden beschikbaar te stellen. Wat deze voordelen voor boeren én leveranciers zijn staat beschreven in de whitepaper B2B: Business-to-Boer. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 8

10 4. Relatie In tegenstelling tot de hang naar traditionele waarden en communicatie, zijn leveranciers en producenten binnen de agrarische sector de laatste decennia efficiënter of fabrieksmatiger gaan werken. Waar vroeger een accountmanager maandelijks of zelfs wekelijks langskwam voor advies, wordt dat steeds vaker teruggebracht naar één of twee keer per jaar en is de communicatie kort en krachtig en steeds vaker online. De valkuil bestaat dat de ketenpartijen de persoonlijke relatie met de boer daarmee steeds verder uit het oog gaan verliezen. In dit onderzoek is boeren gevraagd wat zij vandaag de dag belangrijk vinden in de relatie met hun leverancier. Hieruit blijkt dat die relatie nog altijd niet aan traditionele waarden heeft ingeboet. Als belangrijkste punt in de relatie met hun leverancier wordt de leverbetrouwbaarheid genoemd (70%), gevolgd door een goede onderlinge verstandhouding met goede communicatie (34%). Toch benoemt een op de drie respondenten meer zakelijke aspecten als uitgebreide kennis van de branche (20%) en begrip van de bedrijfsvoering (10%) ook als belangrijk in de relatie met hun leverancier. Voorkeur communicatiemiddel Goede communicatie/ verstandhouding Uitgebreide kennis Begrip van mijn Business Aanbod op maat Leverbetrouwbaarheid Innovatievermogen Prijs Kwaliteit van Service Weet niet Figuur 8. Belangrijkste aspect in relatie met leverancier in % Kijken we naar de verschillen per leverancier als het gaat om de belangrijke aspecten in de relatie, dan zijn er geen opvallende verschillen te benoemen, enkel dat bij gewassenleveranciers meer wordt gelet op prijs en bij vee-leveranciers meer op onderlinge verstandhouding. Belangrijke aspecten in relatie met leverancier, per leverancier Goede communicatie/ verstandhouding Uitgebreide kennis Begrip van mijn Business Aanbod op maat Leverbetrouwbaarheid Innovatievermogen Prijs Kwaliteit van Service Weet niet Gewassen Vee Materieel Figuur 9. Belangrijkste aspect in relatie met leverancier, per leverancier in % Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 9

11 Ergernissen Geen enkele leverancier wil natuurlijk dat een klant zich aan hem ergert. In de nauwe relaties die boeren met hun leveranciers onderhouden, ontstaat er echter wel eens wat wrijving. Het boerenbedrijf draait immers dag en nacht door, kortom: tijd is geld. Wellicht is dat de achterliggende reden dat het niet nakomen van afspraken als grootste ergernis naar voren komt op de vraag waar ergert u zich het meest aan in de relatie met uw leverancier?. Eén op de drie boeren noemt dit als grootste ergernis. Drammerigheid of zeuren staat op nummer twee in de ergernissen-top 5, op de voet gevolgd door onaangekondigd langskomen. De vierde grote ergernis is wanneer de boer zich door zijn leverancier niet serieus genomen voelt en de ergernis die de top 5 afsluit, sluit daar enigszins op aan met leveranciers die onduidelijke of onvolledige informatie verstrekken. Afspraken niet nakomen Top 5 - Ergenissen Drammerigheid Onaangekondigd langskomen Niet serieus genomen worden Onduidelijke/ onvolledige informatie verstrekken Figuur 10. Grootste ergenissen Op de vraag wat een reden zou zijn om de relatie met een leverancier ook echt te beëindigen, is het niet nakomen van afspraken nog altijd doorslaggevend. Slechte kwaliteit en prijs komen in de top 5 van ergernissen niet voor, maar zijn duidelijk wel redenen om de relatie met een leverancier niet verder voort te zetten. Afspraken niet nakomen Top 5 - Redenen om relatie te beëindigen Slechte verhouding Slechte kwaliteit Te duur Niet serieus genomen worden Conclusie Figuur 11. Redenen om relatie met leverancier te beëindigen. Wanneer we kijken naar de maatschappij als geheel, dan worden samenwerking en het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties steeds belangrijker. Dit blijkt onder meer uit het feit dat communities tegenwoordig steeds belangrijker worden. Mensen willen, anders dan de tijdgeest wellicht doet vermoeden, het gevoel hebben tot een groep te behoren en zich verbonden voelen. Goede momenten delen we massaal via communities als facebook en twitter. Met de huidige economische ontwikkelingen op de achtergrond, neemt het belang van customer relationship management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de agrarische sector. Maar hoe speelt de agriketen in op zijn bijzondere relatie met de boer? Uit ons onderzoek blijkt dat er voor leveranciers in de agrarische sector nog altijd veel kansen liggen in het bouwen aan persoonlijke relaties met hun klanten. Persoonlijk contact en een goede verstandhouding worden immers als belangrijkste graadmeters voor een goede relatie gezien. In de optiek van professor Steven van Belleghem (2012) is het zaak dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat klanten connected worden met hun organisatie en vice versa. Organisaties zullen zelfs succesvoller zijn wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk is. Het vereist aan de ene kant een compleet beeld van wie die klant is, en aan de andere kant zo stelt Van Belleghem vereist het directe betrokkenheid bij die klant en zijn (latente) probleem. En directe betrokkenheid vraagt om direct contact met de klant. Ondanks de modernisatie en het ontwikkelen van efficiëntere communicatiemiddelen is het dan ook zaak dat agrarische leveranciers de persoonlijke relatie met de boer niet uit het oog verliezen. Het komt er op neer dat alle processen of het nu om communicatie gaat of om het productieproces zodanig zijn ingericht dat ze altijd rekening houden met de wensen en behoeften van de klant. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 10

12 5. Advies voor partijen in de agriketen Agrarisch ondernemers in Nederland hebben opvallend genoeg nog altijd een hang naar traditionele communicatie en hechten veel waarde aan persoonlijk contact en relaties. Ze ergeren zich aan drammerigheid en leveranciers die hun afspraken niet nakomen, en zijn zelfs bereid hun relatie met een leverancier te verbreken wanneer de ouderwetse klik er niet meer is. Wanneer het gaat over het delen van informatie met hun leveranciers zijn boeren echter wat terughoudender en hebben ze moeite te benoemen welke concrete voordelen het delen van bedrijfsinformatie hen op kan leveren. Op dat gebied is er dan ook nog flink wat pionierswerk te doen voor de partijen in de agrisector. Toch gaat de vooruitgang ook aan boeren niet voorbij. De boer anno 2013 is een moderne, zakelijke ondernemer. Hij is veeleisend en dat is terecht. Aan de ene kant vormen zijn bedrijf en zijn gezin de spil van zijn bestaan, wat maakt dat zijn werk altijd persoonlijk is, aan de andere kant is er de noodzaak tot efficiency en modernisatie, die ervoor zorgen dat ook boeren gebruik maken van moderne (communicatie)middelen en informatie die hen daarbij ondersteunt. Deze combinatie van modernisatie en traditie is belangrijk in de relatie tussen de boer en zijn leveranciers. Tussenhandelaren, producenten en distributeurs zullen hun aanpak daar dan ook op in moeten richten en op zoek moeten gaan naar een persoonlijke aanpak die niet voorbij gaat aan moderne (technologische) ontwikkelingen. Bij CRM Partners geloven we dat organisaties succesvoller zijn wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk is. Het maakt immers dat je als leverancier of producent echt betrokken bent bij wat klanten, of ze nu boer zijn of niet, nu echt willen en bezighoudt. Het aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toekomst van de agriketen. Persoonlijke relaties zorgen voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. Het kan er bovendien voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan besteden in de keten als geheel. Een aanpak die daarop gericht is maakt de keten als geheel iedere dag sterker. Meer weten over de rol van informatiedeling in de agriketen voor een succesvolle relatie met de boer? Lees dan onze whitepaper business to boer. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 11

13 6. Over CRM Partners Serving true customer needs dat is wat CRM Partners mogelijk maakt. Persoonlijk contact met de doelgroep is daarbij de leidraad voor succes. CRM Partners is in Nederland marktleider op het gebied van customer relationship management en implementaties van het Microsoft Dynamics CRM platform. Met consultancy, technische ondersteuning en training worden organisaties geholpen bij een volledige integratie van CRM in hun bedrijfsprocessen. De focus van CRM Partners ligt op drie markten: Agri, Finance en Members en organisaties in deze branches krijgen via unieke labs toegang tot een breed scala aan diensten, oplossingen en kennis. Klanten als VNO NCW, LTO Noord, FME CWM, KNMG en MKB Nederland kozen al voor CRM Partners. CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de President s Club en de Inner Circle van Microsoft Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners de titels CRM partner of the year finalist en Country partner of the year finalist en nam het bedrijf de Partner of Western Europe Award in ontvangst. Meer informatie over CRM Partners? Bezoek de website of volg CRM Partners op Facebook LinkedIn Twitter. Copyright CRM Partners, Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan CRM Partners geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. CRM Partners is handelsmerken of geregistreerde handelsmerk van CRM Partners Group BV. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 15

14 Bronvermelding. In alfabetische volgorde AgriDirect, Onderzoek Social Media & smartphonegebruik in de agrarische sector, 2012 Belleghem, S. van, The Conversation Company, 2012 CBS, Landbouw cijfers, PSFK Labs, How brands get shoppers to volunteer their personal data, Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 16

B2B: Business-to-Boer

B2B: Business-to-Boer B2B: Business-to-Boer De rol van informatiedeling in de agriketen bij een succesvolle relatie met de boer Inleiding. De boer anno 2013 is een moderne ondernemer. Hij is veeleisend en dat is terecht. De

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK

Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes. Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK Online samenwerken met klanten: op zoek naar de pareltjes Hyarchis selecteert serviceconcept HUISMERK Inleiding Er wordt veel gesproken over online samenwerken binnen de financiële branche. Het is anno

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics Making Business Personal Microsoft Dynamics CRM 2013 Inhoud. 1 Making Business Personal CRM Partners & Persoonlijke relaties 4 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft Devices & Services 6 3 Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Prosu Databased Marketing. Mediagebruik agrariërs Thema: internet & . drs. Lisanne van der Heide

Prosu Databased Marketing. Mediagebruik agrariërs Thema: internet &  . drs. Lisanne van der Heide Prosu Databased Marketing drs. Lisanne van der Heide (Lisanne.van.der.Heide@prosu.nl) bc. Suzanne Bloem (Suzanne.Bloem@prosu.nl) Prosu Databased Marketing Mediagebruik agrariërs Thema: internet & e-mail

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Marketing & design Marketing & design Ketendenken: Marketing is de kunst van het bereiken en verleiden van uw klant. is in staat om met u mee te denken over hoe u uw klanten kunt bereiken, maar ook in

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010 Verkoopprospecting en -ontwikkeling Onderzoeksrapport - januari 2010 Onderzoek naar verkoopprospecting en -ontwikkeling Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de opinies van zakelijke

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Futureproof Membership met CRM

Futureproof Membership met CRM Futureproof Membership met CRM Futureproof Membership met CRM. De wereld verandert continu. Samenwerking maar ook het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties wordt steeds belangrijker. Met de huidige

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Online samenwerken met klanten. Is de hypotheekmarkt futureproof? Dit is een bijlage van het onderzoeksrapport Ready? Set. Go!

Online samenwerken met klanten. Is de hypotheekmarkt futureproof? Dit is een bijlage van het onderzoeksrapport Ready? Set. Go! Online samenwerken met klanten. Is de hypotheekmarkt futureproof? Dit is een bijlage van het onderzoeksrapport Ready? Set. Go! 1. Online samenwerken met klanten binnen de hypotheekbranche 1 De economie

Nadere informatie

Digitale Veiligheid 3.0

Digitale Veiligheid 3.0 Digitale Veiligheid 3.0 Wat betekent dit voor het MKB? Amsterdam Arena Donderdag 1 juni 2017 Joris Geertman Director Portfolio & Innovation KPN Consulting Digitalisering Internationaal en digitalisering

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement *****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement U kent vast de Titanic, het gigantische schip dat tegen een ijsberg aanvaarde. Het verraderlijke van een ijsberg is dat het zichtbare gedeelte kleiner

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie