Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten."

Transcriptie

1 Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van bezittingen en schulden, opgemaakt aan het einde van een boekjaar. Meestal is het boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Debet op de balans staat het kapitaal. Dit bestaat uit de diverse bezittingen (activa). Bij elkaar vormen die de kapitaalsbestanddelen. Bijvoorbeeld: Materiële vaste activa (gebouwen, inventaris, computers, vervoermiddelen). Financiële vaste activa (waarborgen). Vlottende activa (debiteuren, voorraden). Liquide middelen (kas, bank). Credit op de balans staat het vermogen. Hieronder vallen: Eigen vermogen (algemene reserve, risicoreserve, bestemmingsreserves, resultaat lopend jaar). Schulden op lange termijn, dus langer dan één jaar (banklening, hypotheek, leaseverplichtingen). Schulden op korte termijn, dus korter dan één jaar (rekening-courant krediet, crediteuren, belastingen). Voorzieningen (jubileum, driejaarlijks congres, onderhoud, meerjarig project Patiëntenfonds). Voorzieningen met een korte tijdsduur (vakantiegeld of een projectsubsidie) vallen ook wel onder schulden op korte termijn. De exploitatierekening Dit is een staat van opbrengsten en kosten (baten en lasten), over de hele periode van het boekjaar. Dit is dus wat anders dan inkomsten en uitgaven. Opbrengsten versus inkomsten In jaar één kunnen er inkomsten uit contributies zijn, die betrekking hebben op het lidmaatschap in jaar twee. Deze horen dan niet als opbrengst in de exploitatierekening van jaar een opgenomen te worden, maar als opbrengst in jaar twee. In jaar een boekt men vooruit ontvangen contributies credit op de balans onder de rubriek schulden op korte termijn. Kosten versus uitgaven De telefoonrekening over de laatste twee maanden van jaar een wordt pas betaald in (januari) jaar twee. De telefoonkosten worden als kosten in jaar een geboekt in de exploitatierekening. De uitgave die pas in jaar twee plaatsvindt, wordt als te betalen kosten credit op de balans van jaar een geboekt, onder de rubriek schulden op korte termijn. Een rekeningschema Een rekeningschema van een boekhouding bestaat zowel uit balans- als exploitatierekeningen. Iedere rekening kan slechts één functie vervullen: ofwel de rekening van bezit of schuld (de balansrekening), of de vermogensrekening (exploitatierekening). Rekeningschema's kennen een decimale codering (0 t/m 9). Bij een vereniging of stichting zullen niet alle tien rubrieken in gebruik zijn. Van belang zijn: Rubriek 0: Rekeningen van vaste activa en kapitaal. Rubriek 1: Financiële rekeningen. Rubriek 2: Neutrale of tussenrekeningen. Rubriek 4. Kostensoorten. Rubriek 5: Kostenplaatsen. Rubriek 8: Opbrengsten. Versie 5 januari

2 Rubriek 5 zal niet altijd in gebruik zijn, omdat hierin de kostensoorten zoals reiskosten of drukkosten uit rubriek 4 worden doorberekend aan een aantal afdelingen of kostenplaatsen (bijvoorbeeld lotgenotencontact of voorlichting). In rubriek 4 kunt u ook een aantal kostenplaatsen opnemen in het rekeningschema. Rubriek 5 wordt dan niet gebruikt. Keuze administratiepakket Veel organisaties vinden het lastig een passend softwaresysteem voor de financiële administratie te kiezen. Wanneer u informatie nodig heeft over de verschillende pakketten op de markt, of hulp wenst bij de keuze voor een nieuw systeem, kunt u contact opnemen met PGOsupport. Voorbeelden Hieronder vindt u voorbeelden van een rekeningschema, balans en exploitatierekening. Voorbeeld rekeningschema Balansrekeningen MATERIELE VASTE ACTIVA 0100 Kantoorinventaris 0110 Computers FINANCIELE VASTE ACTIVA 0500 Waarborgen EIGEN VERMOGEN 0600 Algemene reserve 0610 Risicoreserve Fonds PGO 0620 Reserve Wetenschappelijk Onderzoek 0695 Resultaat lopend jaar VOORZIENINGEN 0900 Voorziening Jubileum 0910 Voorziening Congres 0920 Voorziening Meerjarig Project VLOTTENDE ACTIVA 1000 Kas 1010 Bank 1020 Deposito s 1090 Kruisposten 1100 Debiteuren 1110 Nog te ontvangen subsidies 1120 Voorraden 1140 Overige vorderingen 1150 Vooruitbetaalde kosten KORTLOPENDE SCHULDEN 1200 Crediteuren 1210 Te betalen loonheffing 1220 Te betalen sociale lasten 1230 Te betalen vakantiegeld 1240 Vooruit ontvangen contributies 1270 Nog te besteden projectsubsidies NEUTRALE REKENINGEN 2000 Netto lonen 2020 Tussenrekening Exploitatierekeningen Versie 5 januari

3 OPBRENGSTEN 8000 Contributies 8010 Donaties 8025 Sponsoring 8030 Bijdragen activiteiten 8040 Verkoop brochures 8050 Subsidie Fonds PGO 8055 Overige subsidies 8090 Rente PERSONEELSKOSTEN 4000 Bruto-lonen 4005 Vakantiegeld 4010 Sociale lasten 4020 Pensioenpremie 4030 Vergoedingen 4040 Uitzendpersoneel 4090 Doorberekening personeelskosten VOORWAARDENSCHEPPENDE KOSTEN 4100 Huisvesting 4110 Bestuurskosten 4120 Kantoorkosten 4130 Reiskosten 4140 Cursussen/opleidingen 4150 Administratiekosten 4160 Verzekeringen 4170 Voorziening Jubileum 4180 Doorberekende personeelskosten 4190 Afschrijvingen LOTGENOTENCONTACT 4200 Werkgroepen 4220 Contactdagen 4230 Jaarlijkse ledendag VOORLICHTING 4300 Verenigingsblad 4310 Website 4320 Brochures BELANGENBEHARTIGING 4400 Belangenbehartiging ALGEMENE KOSTEN 4500 Bankkosten 4550 Toevoeging Risicoreserve Voorbeeld van een exploitatierekening EXPLOITATIEREKENING Realisatie 2006 Realisatie 2007 Begroting 2008 Contributies Versie 5 januari

4 Donaties Bijdragen activiteiten Verkoop brochures Giften Legaten Sponsoring Subsidies Bijdrage loterij Rente TOTAAL OPBRENGSTEN Landelijke dag Regionale contacten LOTGENOTENCONTACT Brochures Verenigingsblad Website VOORLICHTING BELANGENBEHARTIGING Bestuurskosten Huisvesting Kantoorkosten Administratiekosten Bestemmingsfondsen Afschrijvingen VOORWAARDENSCH. KOSTEN TOTAAL KOSTEN Totaal opbrengsten Totaal kosten RESULTAAT Versie 5 januari

5 Voorbeeld van een balans BALANS PER 31 DECEMBER 2006 ACTIVA PASSIVA Kantoorinventaris Algemene reserve Automatisering Risicoreserve Bestemmingsfondsen VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Contributies Donaties VOORZIENINGEN Subsidies Sponsoring Crediteuren VLOTTENDE ACTIVA Nog te betalen Bank Depositos KORTLOPENDE SCHULDEN LIQUIDE MIDDELEN BALANSTOTAAL BALANSTOTAAL Versie 5 januari

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006 Vaste activa per Risicoreserve per Afschrijvingen Toevoeging Investeringen 0 Risicoreserve per Vaste activa per Bestemmingsfondsen per Fonds PGO/S Legaat Farmacie Farmacie Bestemmingsfondsen per Sponsoring Versie 5 januari

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie