Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012"

Transcriptie

1 Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2010 en 2011 in 2012 Fase 2 / Berekening CVZ november 2012 versie 0.3

2

3 Inhoud 1. Algemene inleiding 4 2. Berekening overdekking per instelling per boekjaar 5 3. Berekening schadelastschuif opbrengstverrekening 2011 in Algemeen Schadelastschuif 2011 in Berekening opbrengstverschil in vaste bedragen per schadejaar 7 5. Toerekening vaste bedrag aan zorgverzekeraars 7 6. Vast, variabel en rente 8 7. Correctie opbrengstverrekening Berekening correctie 2010 op basis van marktaandelen Herberekening schadelastschuif 2010 in Bijlage 1. Toelichting vast/variabel verhoudingen van instellingen 10 Bijlage 2. Aansluiting met verzonden brief en bijlagen 11 Bijlage 3. Onderverdeling GGZ-opbrengstverschil t.b.v. risicovereveningsbijdragen 12 3

4 1. Algemene inleiding In dit verantwoordingsdocument is beschreven hoe de opbrengstverrekening 2011en de correctie van de verdeling opbrengstverrekening 2010 op basis van marktaandelen 2010 in het jaar 2012 worden verrekend. Omdat een versnelling is toegepast en de schadejaargegevens 2011 nog niet beschikbaar zijn (medio 2012) wijkt de berekening van de schadelastschuif 2011 af van de reguliere systematiek (zie verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2009 fase 2). De opbouw van de beschrijving is als volgt: Definities Berekening opbrengstverrekening 2011 per instelling per boekjaar Berekening schadelastschuif opbrengstverrekening 2011 Berekening opbrengstverschil 2011 in vaste bedragen per schadejaar Toerekening vaste bedrag 2011 aan zorgverzekeraars Vast, variabel en rente Correctie opbrengstverrekening 2010 In de bijlage zijn de volgende zaken opgenomen: Bijlage 1: Tabel met vast/variabel verhoudingen per somatische instelling Bijlage 2: Aansluiting met verzonden brief en bijlagen Bijlage 3: toelichting op de onderverdeling GGZ ten behoeve van risicovereveningsbijdragen 1. Definities Periode Q DBC s geopend in 2010 en gesloten in 2010 Periode RS DBC s geopend in 2010 en gesloten in Periode R is het OHW instellingen (2010 t/m ). Voor verzekeraars is periode R 50% van periode RS. Periode S bevat de prestaties van tot sluiting in Periode S is voor verzekeraars 50% van periode RS. Periode T DBC s geopend in 2011 en gesloten in Periode T wordt bij de opbrengstverrekening 2011 voor het verdelen van het opbrengstverschil over de zorgverzekeraars en het toepassen van de schadelastschuif in eerste instantie gelijkgesteld aan periode Q. Pas als de schadegegevens 2011 bekend zijn (in 2012) wordt met de schade uit periode T gewerkt. Periode UV DBC s geopend in 2011 en gesloten in Periode U is het OHW instellingen (2011 t/m ). Periode V bevat de prestaties van tot en met sluiting in Periode UV wordt bij de opbrengstverrekening 2011 voor het verdelen van het opbrengstverschil over de zorgverzekeraars en het toepassen van de schadelastschuif in eerste instantie gelijkgesteld aan periode RS. Pas als de schadegegevens 2011 bekend zijn (in 2013) wordt met de schade uit periode U gewerkt. Bij verzekeraars is periode U 50% van periode UV. Opbrengstverschil Het verschil tussen het budget van de instelling en de opbrengsten ter dekking van het budget: budget opbrengsten. Overdekking (-) De opbrengsten zijn hoger dan het budget (instelling heeft een schuld). 4

5 Onderdekking (+) De opbrengsten zijn lager dan het budget (instelling heeft een vordering). Opbrengst ter dekking van het budget 2011 (NB voor bepaling totale opbrengstverschil) De opbrengsten ter dekking van het instellingsbudget 2011 bestaan uit: kostencomponent A-DBC s periode STU + honorariumcomponent A-DBC s voor loondienst specialisten periode STU + overige opbrengsten. 1 Specialistenfractie Het aandeel van de honoraria dat dient ter dekking van het budget (vanwege specialisten in loondienst). Schadelastschuif De schadelastschuif wordt toegepast omdat overlopende DBC s (geopend in jaar t en gesloten in jaar t+1) voor verzekeraars moeten worden toegerekend aan schadelastjaar t, terwijl voor de instellingen het deel van de DBC van opening tot dient ter dekking van het budget jaar t en het deel vanaf 1-1 tot sluiting dient ter dekking van het budget jaar t+1. Grafisch zien de onderscheiden perioden er als volgt uit: R U X Q T W P S V 1-jan-10 1-jan-11 1-jan-12 Figuur 1. Onderscheiden perioden voor zorgverzekeraars en instellingen Het budgetjaar 2011 voor een instelling is gelijk aan periode STU. Voor een zorgverzekeraar is schadejaar 2011 gelijk aan periode TUV. Omdat de schadejaargegevens 2011 nog niet beschikbaar zijn wordt deze schade bij de opbrengstverrekening 2011 in 2012 gelijkgesteld aan periode QRS uit het schadebestand opbrengstverrekening 2010 van zorgverzekeraars. Een correctie op basis van schadejaargegevens 2011 wordt uitgevoerd in de opbrengstverrekening 2012 in Indien instellingen zijn overgegaan op prestatiebekostiging zal in 2013 tevens een correctie op basis van de juiste schadejaargegevens worden gepubliceerd. 2. Berekening overdekking per instelling per boekjaar De NZa heeft een model ontwikkeld waarmee voor het budgetjaar 2011 het opbrengstverschil per instelling is berekend. Het opbrengstverschil is het verschil tussen het budget van de instelling en de financiering middels declaraties (ter dekking van het budget). Zie ook het verantwoordingsdocument NZa opbrengstverrekening Met ingang van vallen de kapitaalslasten (12,5 % kostencomponent B- DBC s) niet meer ter dekking van het budget. Voor de curatieve GGZ is het onderscheid tussen A en B DBC s niet van toepassing 5

6 3. Berekening schadelastschuif opbrengstverrekening 2011 in Algemeen De schadelastschuif is nodig om de opbrengstverschillen per instellingsboekjaar om te zetten naar opbrengstverschillen per verzekeraarboekjaar. Zo behoort periode S voor zorgverzekeraars tot schadejaar 2010 en voor instellingen tot budgetjaar Periode V is voor zorgverzekeraars schadejaar 2011 en voor instellingen budgetjaar Schadelastschuif 2011 in 2012 De berekening van de schadelastschuif voor de opbrengstverrekening 2011 in 2012 op basis van de schadejaargegevens 2010 is als volgt. Stel opbrengstverschil voor instelling i (jaar 2011) volgens opgave NZa (dat wil zeggen via vaste bedragen) is X 2011,i. De dekking waarop dit opbrengstverschil voor instelling i voor 2011 is gebaseerd, is periode STU. Voor verzekeraars behoort periode V tot schadejaar En periode S tot schadejaar In 2012 wordt periode S middels de correctie schadelastschuif 2010 opnieuw bepaald (zie artikel 7.2). Periode TU is nog niet bekend en wordt bij de opbrengstverrekening 2011 in 2012 gelijkgesteld aan periode QR. Dit leidt tot een periode SQR waarmee de schadelastschuif 2011 in 2012 wordt berekend. Deze schadelastschuif wordt vooralsnog niet bij de opbrengstverrekening betrokken. In 2013 zal de schadelastschuif 2011 worden bepaald op basis van de gegevens De volgende correctie wordt toegepast: bepaal per instelling de fractie: R / SQR = Y 2011,i door de schade kostencomponent A-DBC s van alle verzekeraars over de onderscheiden perioden te sommeren. De schadelastschuif 2011 (van 2012 naar 2011) per instelling is: X 2011,i * Y 2011,i. Dit resultaat wordt beschouwd als het opbrengstverschil voor periode V en wordt voor de zorgverzekeraars toegevoegd aan het opbrengstverschil 2011 en wordt afgetrokken van het opbrengstverschil 2012 bij de instellingen die in 2012 opbrengstverrekening hebben. Voor deze jaren gezamenlijk is het effect dus 0; het is slechts een verschuiving van 2012 naar Voorbeeld 1: berekening schadelastschuif 2011 in 2012 Instelling A (2011) Totaal periode PQR (schade zorgverzekeraar) 880 Totaal opbrengstverschil (X 2011,i) -/- 80 Periode R (schade zorgverzekeraar) 88 Fractie R / SQR (Y 2011,i) 10% Schadelastschuif = (X 2011,i ) * (Y 2011,i ) = S -/- 8 Opmerking: correctie van opbrengstverschil met -/-8 in 2011 leidt tot correctie van het opbrengstverschil met + 8 in

7 4. Berekening opbrengstverschil in vaste bedragen per schadejaar Nadat in paragraaf 3 de schadelastschuif is berekend kan voor de zorgverzekeraars per instelling het opbrengstverschil 2011 per schadejaar worden bepaald: Opbrengstverschil via vaste bedragen schadejaar 2011 = Opbrengstverschil 2011 via vaste bedragen volgens opgave NZa resultaat schadelastschuif De schadelastschuif wordt vooralsnog niet opgeteld bij het opbrengstverschil via vaste bedragen schadejaar Voorbeeld 2: opbrengstverschil voor zorgverzekeraars Instelling A (2011) Opbrengstverschil 2011 via vaste bedragen opgave NZa -/- 80 Resultaat schadelastschuif > Opbrengstverschil 2011 via vaste bedragen per schadejaar -/- 75 De overloop van 2010 naar 2011 wordt teruggeschoven naar Het bedrag opbrengstverschil 2011 moet verrekend worden met de instellingen. Het bedrag schadelastschuif > 2010 wordt dan automatisch verrekend, omdat dit bedrag in de -/- 80 miljoen zit. Het bedrag moet echter worden toegeschreven aan boekjaar Het bedrag schadelastschuif > 2011 wordt pas verrekend bij de opbrengstverrekening 2012 of de correctie 2 opbrengstverrekening Toerekening vaste bedrag aan zorgverzekeraars De vaste bedragen als beschreven in paragraaf 4 worden toegerekend aan de zorgverzekeraars op basis van hun marktaandelen. Deze marktaandelen worden bepaald op basis van de schade van de zorgverzekeraars van de kostencomponent A-DBC s 3. Voor 2011 betreft dit periode TUV, die bij de opbrengstverrekening 2011 wordt gelijkgesteld aan de schade uit periode QRS (schadelastjaar 2010). Bij de opbrengstverrekening 2012 of de correctie in 2013 worden de marktaandelen bepaald op basis van periode TUV (schadelastjaar 2011), en het verschil ten opzichte van de periode QRS verrekend. Als er sprake is van ontoereikendheid van door zorgverzekeraars aangeleverde schadegegevens om de marktaandelen voor een instelling 2 De correctie is alleen van toepassing voor instellingen die in 2012 over zijn gegaan op prestatiebekostiging. 3 Voor de marktaandelen worden de A-DBC s gebruikt, omdat deze DBC s onder het FB-budget vallen. Voor de curatieve GGZ is het onderscheid tussen A en B DBC s niet van toepassing. 7

8 te bepalen, worden eventueel schadegegevens van gelieerde instellingen gebruikt. Bij twee instellingen is in verband met ontoereikendheid van door zorgverzekeraars aangeleverde schadegegevens door enkele zorgverzekeraars op verzoek van de NZa een aanvullende opgave verstrekt. Tevens zijn er in 2011 vier nieuwe instellingen, waarvoor zorgverzekeraars in 2010 geen schadegegevens op konden geven. Voor 2011 is de opbrengstverrekening van deze instellingen voorlopig ondergebracht bij de representerende zorgverzekeraar volgens het representatiemodel. In 2013 zullen de opbrengstresultaten 2011 opnieuw verdeeld worden op basis van de werkelijke marktaandelen De vaste bedragen na toepassing van de schadelastschuif van paragraaf 4 worden vermenigvuldigd met deze marktaandelen, waarna de bedragen per zorgverzekeraar per schadelastjaar beschikbaar zijn. 6. Vast, variabel en rente De instellingskosten van somatische instellingen worden voor verzekeraars gesplitst in vast en variabel. Vanwege de problematiek van de opbrengstverschillen is een extra stap in deze berekening noodzakelijk. Als gevolg van de opbrengstverschillen ontstaan bij somatische instellingen extra rentekosten (onderdekking) of rentebaten (overdekking). Deze renteposten moeten los van de normale schade worden verwerkt. In geval van overfinanciering loopt de zorgverzekeraar immers rentebaten op zijn eigen vermogen mis omdat meer is betaald dan het budget. De rente moet daarom uit de kosten worden gehaald omdat deze anders via de vaste kosten wordt nagecalculeerd. Bij onderdekking geldt een omgekeerde redenering. De NZa berekent, via een hiervoor ontwikkeld model, de rentekosten/baten die in het budget zijn opgenomen vanwege de opbrengstverschillen. Het budget van de somatische instelling wordt gesplitst in vast en variabel op basis van de classificatie van de budgetcomponenten 4. Het rente-effect als gevolg van de opbrengstverschillen wordt uit het budget gehaald. Op basis van het voor rente-effecten geschoonde budget wordt vervolgens de verhouding vast/variabel vastgesteld. 7. Correctie opbrengstverrekening Berekening correctie 2010 op basis van marktaandelen 2010 De opbrengstverrekening 2010 is in 2011 verdeeld op basis van de marktaandelen Op basis van de schadegegevens 2010 wordt een correctie toegepast voor de verdeling opbrengstverschil 2010 tussen de verzekeraars. 4 Is alleen bij algemene en academische ziekenhuizen van toepassing. Alle overige categorieën behalve de curatieve hebben een vaste verhouding vast-variabel. Bij de curatieve GGZ is de uitsplitsing vast-variabel niet van toepassing 8

9 De berekening: (Marktaandeel op basis van schadegegevens Marktaandeel op basis van schadegegevens 2009) * Opbrengstverschil Voorbeeld 3. Berekening correctie 2010 Te verrekenen bedrag 2010 (A) Te verrekenen bedrag 2011 (B) Instelling A Marktaandeel 2009 (C) Marktaandeel 2010 (D) Verschil (E=C-D) Verzekeraar 1 10% 8% -/-2% Verzekeraar 2 70% 73% 3% Verzekeraar 3 20% 19% -/- 1% Opbrengstverschil 2011 te verrekenen via marktaandeel correctie t.b.v. te verrekening bedrag 2010 met instelling A Correctie 2010 (F=A*E) Te verrekenen bedrag 2011 in 2012 op basis van marktaandelen 2010 (G=B*D) Totaal te verrekenen in 2012 via marktaandelen 2010 in 2012 (F+G) Verzekeraar 1 -/ Verzekeraar Verzekeraar 3 -/ Totaal Herberekening schadelastschuif 2010 in 2012 De berekening van de schadelastschuif voor de opbrengstverrekening 2010 in 2011 is uitgevoerd op basis van de periode PNO in plaats van de periode PQR. Voor de GGZ-instellingen is de berekening van de schadelastschuif in verband met periode R nog niet eerder uitgevoerd omdat het onderscheid tussen de schade van periode Q en RS (met behulp van het schadebestand over periode NOP) niet eerder kon worden gemaakt. Op basis van de schadegegevens 2010 kan de schadelastschuif 2010 opnieuw worden berekend. N in plaats van Q (niet beschikbaar) genomen en O wordt gebruikt in plaats van R (want is een zo goed mogelijke schatter van R). Dit is in lijn met de weergave in het document van vorig jaar. De herberekening van de schadelastschuif 2010 is als volgt: Stel opbrengstverschil voor instelling i (jaar 2010) volgens opgave NZa (dat wil zeggen via vaste bedragen) is X 2010,i. De dekking waarop dit opbrengstverschil voor instelling i voor 2010 is gebaseerd, is periode PQR. Voor verzekeraars behoort periode S tot schadejaar En periode P tot schadejaar Bepaal per instelling de fractie: R / PQR = Y 2010,i door de schade kostencomponent A-DBC s van alle verzekeraars over de onderscheiden perioden te sommeren. De schadelastschuif 2010 (van 2011 naar 2010) per instelling is: X 2010,i * Y 2010,i. Dit resultaat wordt beschouwd als het opbrengstverschil voor periode S en wordt voor de zorgverzekeraars toegevoegd aan het opbrengstverschil 2010 en wordt afgetrokken van het opbrengstverschil Voor deze jaren gezamenlijk is het effect dus 0; het is slechts een verschuiving van 2011 naar

10 Bijlage 1. Toelichting vast/variabel verhoudingen van instellingen Instellingcategorie Algemene ziekenhuizen Vast * * Variabel * * Academische ziekenhuizen Vast * * Variabel * * Revalidatie instellingen Vast 25% 25% Variabel 75% 75% Radiotherapeutische centra Vast 25% 25% Variabel 75% 75% Dialyse centra Vast 25% 25% Variabel 75% 75% Klinisch genetische centra Vast 25% 25% Variabel 75% 75% Epilepsie instellingen Vast 25% 25% Variabel 75% 75% Curatieve GGZ instellingen Vast NVT NVT Variabel NVT NVT Audiologische centra Vast 25% 25% Variabel 75% 75% * Per instelling wordt/is de vast variabel verhouding berekend conform de toelichting in paragraaf 6. 10

11 Bijlage 2. Aansluiting met verzonden brief en bijlagen In de bijlagen van de brief opbrengstverrekening 2011 naar zorgverzekeraars over de opbrengstverrekening 2011, zijn variabelen opgenomen die niet zijn vermeld in dit document. Het betreft variabelen die van belang zijn voor de communicatie naar de zorgverzekeraars en daarom wel in aan de verzekeraars zijn gepresenteerd, maar niet in dit document zijn vermeld. Hieronder volgt een uitwerking van deze variabelen: Verrekening 2011 betreft totaal 2011: Dit is de som van alle relevante schade m.b.t. 2011, Verrekening eerdere jaren tot 2011, Verrekening 2011 betreft Hierop wordt vervolgens de reeds geboekte schade van de schadelastschuif 2011 naar 2010 (periode S) in mindering gebracht. Opbrengstverrekening (OBV) schadejaar 2011 exclusief rente: Dit is de hierboven genoemde waarde, minus de totale rente. In de begeleidende brief bij de tabellen, die aan de zorgverzekeraars is verzonden m.b.t. de opbrengstverrekening 2011, is uiteengezet hoe de zorgverzekeraars deze waarden in hun administratie moeten verwerken. 11

12 Bijlage 3. Onderverdeling GGZopbrengstverschil t.b.v. risicovereveningsbijdragen In de berekening van de risicovereveningsbijdrage GGZ 2011 wordt een onderscheid gemaakt naar verzekerden jonger dan 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Hieronder volgt een uitwerking van deze variabelen: Totaal opbrengstverrekening schadejaar 2011: Dit is de som van alle relevante schade m.b.t. 2011, Verrekening eerdere jaren tot 2011, Verrekening 2011 betreft Het bedrag opbrengstverrekening 2011 m.b.t. verzekerden jonger dan 18 jaar: De fractie van de schade 2010 per zorgverzekeraar per cggz-instelling die betrekking heeft op verzekerden jonger dan 18 jaar. Het bedrag opbrengstverrekening 2011 m.b.t. verzekerden van 18 jaar en ouder: De fractie van de schade 2010 per zorgverzekeraar per cggz-instelling die betrekking heeft op verzekerden van 18 jaar en ouder. 12

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Fase 2 / Berekening CVZ augustus 2010 Inhoud 1. Algemene inleiding 5 2. Berekening overdekking per ziekenhuis per boekjaar 7 3. Berekening schadelastschuif

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Fase 2 / Berekening Zorginstituut Nederland November 2014 1 Inhoud 1. Algemene inleiding 3 2. Berekening opbrengstverschil

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Aangepast verrekenpercentage curatieve GGZ 2012 november 2014 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening curatieve GGZ 5 2.1 Verhouding verblijf en ambulant 5 2.2 Aangepaste opbrengsten

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ

Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Verantwoordingsdocument Nacalculatie in de curatieve GGZ Opzet voor 2013 november 2012 2 Inhoud 1. Nacalculatie in de cggz 4 Inleiding 4 2. Nacalculatie op de geopende DBC s 2013 5 2.1 Nacalculatie op

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg

Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg Voorlopige vaststelling transitiebedragen medisch specialistische zorg April 2014 2 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 5 2. Transitiebedragen 7 3. Ontwikkelingen in het schaduwbudget 13 3.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44403 9 december 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873674-144431-Z,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15160 30 september 2010 Derde wijziging Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007 Het College voor

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC s 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Bijlage 3 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006. 1. Inleiding. 2. Het macro-prestatiebedrag Zvw 2006

Bijlage 3 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006. 1. Inleiding. 2. Het macro-prestatiebedrag Zvw 2006 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006 Bijlage 3 1. Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de ministeriële regeling Zorgverzekering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

REGELING NR/CU-258. Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage -

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Zeist, juni 2009 Onderzoek in opdracht van Samenvatting: Achtergrond Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013 Toelichting Aangepast sluittarief 2012 en 2013 februari 2015 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening ambulancezorg 5 2.1 Aantal prestaties 5 2.2 Te dekken door opbrengsten 5 2.3 Opbrengstverschil 5 2.4 Berekening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw, Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Behandeld door Lilianne van der Velde T 030 273 96 80 ljk.vander.velde@nvzziekenhuizen.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23098 21 december 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2011, nr. Z/F-3096189,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5032

BELEIDSREGEL BR/CU-5032 BELEIDSREGEL BR/CU-5032 BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van P.M. houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de risicoverevening Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 15719 21 oktober 2009 Vierde wijziging Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006 Het College voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Gelezen de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2009 Z/F-2958947

Gelezen de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2009 Z/F-2958947 BELEIDSREGELS VEREVENINGSBIJDRAGE ZORGVERZEKERING 2010 Het College voor zorgverzekeringen, Gelet op de artikelen 32, vijfde lid, 34 en 96 van de Zorgverzekeringswet en Hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5036. Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële kosten

BELEIDSREGEL BR/CU-5036. Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële kosten BELEIDSREGEL BR/CU-5036 Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

c. De Beleidsregel Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-154 eindigt op 31 december 2007.

c. De Beleidsregel Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-154 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) en wordt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VEREVENINGSBIJDRAGE ZORGVERZEKERING 2011. Het College voor zorgverzekeringen,

BELEIDSREGELS VEREVENINGSBIJDRAGE ZORGVERZEKERING 2011. Het College voor zorgverzekeringen, BELEIDSREGELS VEREVENINGSBIJDRAGE ZORGVERZEKERING 2011 Het College voor zorgverzekeringen, Gelet op de artikelen 32, vijfde lid en 34, vierde lid van de Zorgverzekeringswet, Hoofdstuk 3 van het Besluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

Opbrengstverantwoording

Opbrengstverantwoording Opbrengstverantwoording Seminar Casemix-PWC 4 oktober 2012 Erik den Teuling Partner Casemix Verhaallijn Het speelveld Aanzet tot een analytisch kader Sturing Bepalen van het speelveld Omzet prestatiebekostiging

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2011

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2011 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2928 18 februari 2011 Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2011 Het College voor zorgverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren 14 september 2016 NVZ, NFU en ZN Inleiding De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017.

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW Bijlage 1 bij Care/GGZZVW/07/31c BELEIDSREGEL Loon- en materiële intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of

Nadere informatie

Transitiemodel prestatiebekostiging ziekenhuizen Vervolg op notitie d.d. 25 maart 2011

Transitiemodel prestatiebekostiging ziekenhuizen Vervolg op notitie d.d. 25 maart 2011 Transitiemodel prestatiebekostiging ziekenhuizen Vervolg op notitie d.d. 25 maart 2011 Aan Technisch overleg (NVZ, NFU, ZN) Van Telefoonnummer E-mailadres NZa 030 296 83 05 egevers@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28493 6 juni 2016 Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz Regeling NR/CU-571

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-7c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-7c Aan de besturen van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra (060) Audiologische centra (070) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Regeling Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2008

Regeling Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2008 CZ Regeling Beleidsregels Vereveningsbijdrage Zorgverzekering 2008 Het College voor zorgverzekeringen, Gelet op de artikelen 32, 33 en 34 van de Zorgverzekeringswet en Hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Toelichting. DForZo C.P. Slippens

Toelichting. DForZo C.P. Slippens Toelichting DForZo C.P. Slippens Inleiding De volgende componenten aan bod: Verrekenbedrag Structureel voorschot Efficiencykorting 2 Verrekenbedrag 3 Inleiding Kosten versus liquiditeit 100% Budgetparameteromzet

Nadere informatie

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-1095 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-1095 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. BELEIDSREGEL CI-1134 Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) die wordt geleverd door instellingen voor medisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juli 2011 Betreft Macrobeheersinstrument curatieve zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juli 2011 Betreft Macrobeheersinstrument curatieve zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-974 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-974 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. BELEIDSREGEL Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 446 13 januari 2010 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2132

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2132 Transitie Bekostigingsstructuur Medisch specialistische zorg BR/CU-2132 Inhoud 1. Inleidende bepalingen 3 2. Invoering transitiemodel 6 2.1 Transitiemodel ziekenhuizen en UMC s 6 2.2 Transitiemodel categorale

Nadere informatie

Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen Bijlage 3 bij II/145/146/147/00/2c Uitgewerkt rekenvoorbeeld ONDERDEEL RENTE VAN HET NACALCULATIEFORMULIER 1997 Psychiatrische ziekenhuizen Let op: Voor een juiste toepassing van de Beleidsregel rentenormering

Nadere informatie

Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde

Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde Versie december 2016 1. Doelstelling beloning studiewaarde Het doel van de beloning voor studiewaarde is de instellingen te stimuleren om meer studenten

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2144

BELEIDSREGEL BR/CU-2144 BELEIDSREGEL Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2056

BELEIDSREGEL BR/CU-2056 BELEIDSREGEL Rente Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde Tweede versie september 2015

Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde Tweede versie september 2015 Factsheet resultaatafhankelijk beloning Studiewaarde Tweede versie september 2015 1. Doelstelling beloning studiewaarde Het doel van de beloning voor studiewaarde is de instellingen te stimuleren om meer

Nadere informatie

Beleidsregels GGZ Zorgverzekeringswet 13 november 2007

Beleidsregels GGZ Zorgverzekeringswet 13 november 2007 Aan alle zorgaanbieders die GGZ-zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030

Nadere informatie

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW BELEIDSREGEL Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW 1. Algemeen Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Versie 1.2 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Controles... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Aanlevering documenten... 5 3 Fases conform het kostprijsmodel...

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ versie 1, 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Selectie van personen en zorg... 4 3. Beschrijving tabellen... 5 4. Gebruikte data en dekking... 8 5. Verspreiding

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014 Memo Aan VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa en DBC Onderhoud Onderwerp Datum Verwachte dip in schadelast 2015 23 mei 2014 1. Inleiding In de brief van 8 januari 2013 (kenmerk: CZ-3148478) heeft VWS

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2016

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2016 Algemeen HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 216 1 Algemeen 1 1.1 Indeling Handboek 3 1.2 Aanlevering van gegevens 5 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten per jaar 14 2 Specifieke Informatie

Nadere informatie

Verrekening en MCI Notitie voor technisch overleg 11 mei 2011, u

Verrekening en MCI Notitie voor technisch overleg 11 mei 2011, u Verrekening en MCI Notitie voor technisch overleg 11 mei 2011, 10.00-11.30u Aan Technisch overleg Van Telefoonnummer E-mailadres NZa 030 296 83 05 egevers@nza.nl Onderwerp Datum Verrekening en MCI 4 mei

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011

Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage 1: Toelichting op bepaling tariefinkomsten 2011 Bijlage bij besluit 103627/ 56 1. In deze bijlage legt de Raad uit hoe de toegestane tariefinkomsten voor TenneT tot stand zijn gekomen. Het systeemdienstentarief

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen.

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen. Notitie Aan: C.c: Van: Saskia Cuijpers en Max Houtzager Doorkiesnummer: 030-69 88 291 : 22 mei 2012 Betreft:, uitgave 1 Kenmerk QZ301v1.0_INV_ADDu1.pdf 1. Inleiding In de COZ is een voorstel voorgelegd

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-674/II-656/III-836 Bijlage 3 bij circulaire PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet

Inhoudsopgave Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet Nummer Omschrijving nieuw miv handboek 1. Algemeen 1.1 Indeling handboek

Nadere informatie

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 1 Algemeen 2 1.1 Indeling Handboek 3 1.2 Aanlevering van gegevens 5 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten per jaar 14 2 Specifieke Informatie

Nadere informatie