Veranderingen in de GGZ 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in de GGZ 2014"

Transcriptie

1 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP

2 Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de GGZ vanaf POH-GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Aandachtspunten zorginkoop Wat doet het NIP? Waar vindt u meer informatie?

3 Huidige verzekerde GGZ 1 e lijn: declaratie maximaal 5 zittingen met 20 eigen bijdrage 2 e lijn declaraties DBC systematiek Verwijzing door huisarts

4 Toekomstig structuur GGZ Drie echelons van zorg: - POH-GGZ - Generalistische basis GGZ - Gespecialiseerde GGZ Zwaardere rol van de huisarts als verwijzer en behandelaar Meer zorg in lichtere echelons

5 Verwijsmodel Triage door huisarts Geen vermoeden DSM- stoornis -> behandeling POH-GGZ DSM- stoornis met complexe en acute zorg direct naar de Gespecialiseerde GGZ Overige DSM-stoornissen naar Generalistische Basis-GGZ

6 Generalistische Basis GGZ Geen beperking 5 zittingen en geen eigen bijdrage 4 vastgestelde prestaties i.p.v. losse zittingen - mix van diagnose, behandeling, e-health consultatie derden rapportage etc. Beleidsregels en maximum tarieven vastgesteld door NZa Vergoeding door zorgverzekeraar - Naturapolis: contract behandelaar en verzekeraar met afspraken over volume, tarieven en verdeling - Restitutiepolis: declaratie door verzekerde met een lagere vergoeding

7 Prestaties en tarieven Basis GGZ Prestatie Omschrijving Maximum duur Maximum NZA tarief Basis GGZ Kort (bk) Basis GGZ middel (BM) Basis GGZ Intensief (BI) Lichte DSM stoornissen Matige DSM stoornissen Ernstige DSM stoornissen 294 minuten 453, minuten 773, minuten 1212,41 Basis GGZ Chronisch (BC Chronische stabiele stoornissen ,97 Transitieprestatie Onjuiste verwijzingen en doorloop ,22

8 Toelichting regels en registratieverplichting Omschrijving van prestaties, toegestane verrichtingen, (hoofd)behandelaren. Verplichting registratie van gegevens - AGB codes behandelaren - Gegevens patiënt - DSM stoornis - Behandeltraject - Gedeclareerd product - Afsluitreden - Overige verrichtingen Verplichte gegevens op factuur Transparantie naar cliënt (waaronder prijslijst en behandelplan) Ook ROM gegevens aanleveren in de loop van 2014

9 POH-GGZ Huisarts blijft verwijzer naar GGZ Meer ondersteuning voor behandeling van klachten en beoordeling van vermoeden DSM stoornis Valt onder somatische zorg, gekoppeld aan huisartsenpraktijk en vergoeding - Opslagtarief huisartsenpraktijk - 0,25 fte POH-GGZ per normpraktijk Integraal tarief voor verpleegkundigen, externe consulten, e-health etc. Contract verzekeraar en huisarts POH-GGZ in dienst of ingehuurd door huisarts Mogelijk ook rechtstreeks contract POH-GGZ met verzekeraar

10 Verschillende beroepsgroepen in POH-GGZ Grootste aandeel SPV-er Ongeveer 10% psychologen, aandeel groeit Consultatie specialistische hulp Ros-netwerk, 2013

11 Gespecialiseerde GGZ Huidige 2 e lijn minus overgehevelde zorg naar BGGZ (10-20%) Vooral gericht op multidiciplinaire aanpak en hoog risico DBC systematiek handhaven Zowel instellingen als vrijgevestigden Overheveling lichtere zorg naar basis GGZ

12 Aandachtspunten vrijgevestigden voor 2014 Hoe kom ik in beeld bij de huisarts? In welk echelon bied ik mijn diensten aan? - Voor ELP kan POH-GGZ kansen bieden - Deel 2 e lijn behandelingen in basis GGZ uitvoeren Omzetplafonds door verzekeraars Als (nieuwe) zorgaanbieder bijtijds melden bij verzekeraar Contractvrij werken nog wel mogelijk maar staat onder druk van nieuwkomers en contractvrije psychologen - Aanpassing artikel 13 ZVW

13 Veranderingen SGGZ t.o.v. huidige 2 e lijn Lager volume door overheveling naar BGGZ (20%) Gedefinieerd hoofdbehandelaarschap Registratie en transparantievereisten Ook ROM voor vrijgevestigden Zorgvraagzwaarte registreren Nog nadrukkelijker verwijzing door huisarts

14 Hoofdbehandelaarschap Wie zijn hoofdbehandelaar - Klinisch Psycholoog - Klinisch Neuropsycholoog - Psychotherapeut - GZ Psycholoog - Psychiater - Specialist Ouderengeneeskunde - Klinisch Geriater - Verslavingsarts KNMG - Verpleegkundig specialist GGZ - Kinder- en jeugdpsycholoog NIP - Orthopedagoog Generalist Veldnorm tot 2016, herziening in 2015 Taken - Diagnose (face to face) - Behandelplan - Bevoegdheid medebehandelaren - Dossiervorming - Informatie en overleg medebehandelaren - Communicatie patiënt en naasten - Voortgangsbewaking Verzekeraars kunnen afwijken van veldnorm

15 Tijdlijn zorginkoop voor 2014 Juli: beleidsregels en tarieven vastgesteld, September: Publicatie inkoopbeleid, mailing verzekeraars aan gecontracteerde aanbieders Medio oktober offertes van aanbieders bij verzekeraars 1 november contracten verzekeraars aanbieders 15 november publicatie verzekeraars t.b.v. polis 2014 Omzetplafonds kunnen in 2014 bijgesteld worden - Veranderd marktaandeel zorgverzekeraar - Verandering zorgaanbod in de regio - Verandering eigen praktijkvoering Houd declaraties per verzekeraar goed in de gaten!

16 Voorbereiding contractering zorgverzekeraars Welke verzekeraars zijn voor mij belangrijk? Bestudeer inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars op websites Welke zorg bied ik aan tegen welke tarieven? Houd mails en deadline verzekeraar goed in de gaten! Informeer ook uw cliënten

17 Wat doet het NIP? Meedenken en besluiten uitvoering Bestuurlijk Akkoord - Op niveau directeuren en bestuur van VWS, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen Beïnvloeden beleid, bv, CVZ Adviseren NZa over regelgeving Aan tafel met zorgverzekeraars Informeren leden via website, nieuwsbrief en voorlichtingsavonden.

18 Meer Informatie Wekelijkse nieuwsbrief NIP en bestuurlijk akkoord Afdeling voorlichting via en telefonisch spreekuur ( ) Websites zorginkoop zorgverzekeraars Informatiebijeenkomsten: NIP, zorgverzekeraars, NZa

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Volg ons en praat mee!

Volg ons en praat mee! Volg ons en praat mee! @partzorg #PARTzorg http://www.linkedin.com/groups?home=&gid= 4662794&trk=anet_ug_hm of zoek via groups op PARTzorg www.partzorg.nl Zorginkoop: het meest veelzijdige beroep? Carmen

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2

1. Inleiding... 2. 2. Reikwijdte... 2. 3. Doel van de beleidsregel... 2. 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel... 2 BELEIDSREGEL BR/CU-7105 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Kenmerk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reikwijdte... 2 3. Doel van de beleidsregel... 2 4. Globale beschrijving bekostigingsmodel...

Nadere informatie