Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

2

3 Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB) Financiële Administratie & Salarisadministratie Informatisering & Automatisering Facilitair & Logistiek Personeel & Organisatie Management & Advisering Datamanagement & Onderzoek Synergos Zorgbedrijven BV Justus Medisch Centrum (Justus) Medische diagnostiek voor derden Medische keuringen Medische expertises Psychologische diagnostiek en behandeling Centrale Productie Laboratorium Bloedafnamedienst Dienstencentrum Afsprakencentrum Synergos Staf Kwaliteit, Arbo, Milieu Planning & Control Communicatie CV Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB) Praktijkondersteuning Organiseren en leveren ketenzorg/zorgstraten

4 Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007

5 Ontwerp voor de toekomst De voetgangersbrug over de rivier de Humber in Toronto (Canada) verenigt design met duurzaamheid. Met uitgekiend materiaalgebruik en speciale coatings wordt de brug beschermd tegen de elementen van de natuur. 4

6 Ontwerp voor de toekomst 2007 is voor Synergos een roerig jaar gebleken: veranderingen in de omgeving waarin wij opereren volgden elkaar snel op. Een veranderende omgeving creëert een andere vraag en eist andere oplossingen. De pijlers van onze organisatie - gegarandeerde kwaliteit, lage kosten, een hoge servicegraad en een breed portfolio - zullen ingezet worden op een manier die onze klanten de voor hun best geldende oplossing biedt. De klant staat centraal in onze nieuwe strategie waarin we drie klantgroepen onderscheiden: huisartsen en verloskundigen, patiënten en zorgverzekeraars. Een toenemende diversiteit in de vraag naar diagnostiek zal zich de komende jaren voordoen, waardoor onze core business zal veranderen. De nieuwe koers van Synergos zal zich vooral richten op het aanbieden van totaaloplossingen voor onze klanten. Dit gaat verder dan het enkel verrichten van een onderzoek en/of meting: het betreft de organisatie rondom onderzoek, meting en rapportage. Nadrukkelijk zullen we ons richten op de ondersteuning van zorggroepen. Deze zullen in toenemende mate de organisatie van de zorg voor chronische patiënten in de eerste lijn voor hun rekening nemen. Patiënten zullen we - nog meer dan voorheen - benaderen als onze gasten. Voor de huisartsen en verloskundigen zullen wij diagnostiek op maat leveren gericht op totale dienstverlening. Als Uw partner in diagnostiek zal Synergos zich verder ontwikkelen als belangrijke leverancier voor onze klanten. En voor de zorgverzekeraars zullen wij een sterke focus blijven houden op een goede prijs en kwaliteit verhouding. Wij willen toe naar een innovatieve en flexibele organisatie, waarin medewerkers telkens weer worden uitgedaagd zich op de klant en zijn vragen te richten. Dankzij de inzet van onze medewerkers hebben we ons dit jaar goed staande kunnen houden in een turbulente omgeving. Vanuit deze stevige basis kunnen wij nu een brug slaan naar de komende jaren waarin nog veel veranderingen te verwachten zijn. Eindhoven, 25 maart 2008 Luc Harms Lid Raad van Bestuur Jules Keyzer Voorzitter Raad van Bestuur 5

7 6

8 Inhoudsopgave Ontwerp voor de toekomst 5 Profiel van stichting Synergos 9 Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Eerstelijns Facilitair Bedrijf Justus Medisch Centrum CV PoZoB Externe relaties en samenwerkingsverbanden Visie, missie en strategie 12 Prestaties 15 Algemeen Financieel-economisch Productie per bedrijfsonderdeel Kwaliteit, Arbo, Milieu 22 Sociaal jaarverslag 24 Governance 26 Verslag Raad van Toezicht 28 Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekening 30 De geconsolideerde balans De geconsolideerde exploitatierekening Het geconsolideerde kasstroomoverzicht Toelichting en accountantsverklaring Bijlagen: 34 Overzicht van externe relaties Overzicht van wetenschappelijke activiteiten Gebruikte afkortingen en overzicht SAN-leden 7

9 Uitzicht op de wereld De torens van de 452 meter hoge Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur) zijn op 170 meter hoogte verbonden met een voetgangersbrug, de hoogste ter wereld. 8

10 Profiel van stichting Synergos Stichting Synergos is in 1985 ontstaan uit de toenmalige Philips Medische Dienst. Binnen Synergos bevinden zich vier bedrijfsonderdelen: Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch, Diagnostisch Centrum Eindhoven, Eerstelijns Facilitair Bedrijf en Justus Medisch Centrum. Stichting Synergos treedt ook op als beherend vennoot in de commanditaire vennootschap PoZoB. Eind 2007 bedroeg het totaal aantal medewerkers 416 (2006: 413). In 2007 zijn in Heerlen en Deurne eerstelijnscentra gestart waar voornamelijk zwangerschapsechoscopie en prenatale screening wordt aangeboden. De exploitatie van de Diagnostische Centra is afgestemd met zorgverzekeraar VGZ en ZN namens de overige zorgverzekeraars. Synergos declareert rechtstreeks aan alle zorgverzekeraars. Synergos levert medische diagnostiek en faciliteiten voor klanten in de eerstelijnsgezondheidszorg. De hoofdactiviteit - diagnostiek - gebeurt meestal op aanvraag van huisartsen en verloskundigen tegen geldende NZa-tarieven. Daarnaast houdt Synergos zich bezig met het: Leveren van diagnostiek aan andere partijen dan huisartsen en verloskundigen. Bieden van facilitaire diensten aan organisaties in de eerstelijnsgezondheidszorg. Uitvoeren van medische keuringen. Verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Exploiteren van een gezondheidscentrum. Aangaan van samenwerkingsverbanden met medisch specialisten, strategische partners en gezaghebbende organisaties in de gezondheidszorg waardoor de kwaliteit van onze diagnostiek wordt gewaarborgd. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) en Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) leveren op aanvraag van huisartsen en verloskundigen diagnostiek aan patiënten en zorgverzekeraars. Ook leveren de twee centra diagnostiekondersteunende diensten: De bloedafname en de logistiek van bloedmonsters vanuit de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. De logistiek van bloedmonsters wordt niet alleen voor de eigen organisatie geregeld, maar ook voor de Trombosedienst Regio Eindhoven en andere instellingen in de regio. De tweede - groeiende - diagnostiekondersteunende activiteit geschiedt vanuit het Dienstencentrum van Synergos. Op verzoek van huisartsen worden chronische patiënten begeleid en periodiek uitgenodigd voor diagnostiek. Deze diagnostiek is volgens de geldende kwaliteitsrichtlijnen geprotocolleerd. Daarbij gaat het om patiënten met diabetes, astma/copd en hart- en vaatrisico s. DCE denkt mee over allerlei zaken Marecille van Herpen, zorgmanager Medische Dienst, GGzE De Grote Beek De Medische Dienst van de GGzE maakt al sinds 1993 gebruik van de diensten van het Diagnostisch Centrum Eindhoven. Twee medewerkers van het Diagnostisch Centrum nemen bij ons bloed af bij cliënten of bij ons op locatie. Maar de dienstverlening van het Diagnostisch Centrum gaat verder. Drie jaar geleden hebben we samen gewerkt aan het opstellen van protocollen en het stroomlijnen van de communicatie tussen onze systemen. Dat heeft tot aanzienlijke verbeteringen geleid. Afgelopen jaar zijn we met het Diagnostisch Centrum rond de tafel gaan zitten om te kijken waar eventuele aanpassingen nodig waren. We hebben met elkaar nieuwe afspraken gemaakt en zijn het weer eens geworden over de voortzetting van de samenwerking. 9

11 Eerstelijns Facilitair Bedrijf Het Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB) is gericht op de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de eigen organisatie, van externe klanten en van partners met wie kostenverdeelovereenkomsten zijn afgesloten. In deze overeenkomsten wordt vastgelegd dat bepaalde bedrijfsonderdelen, zoals de financiële administratie, voor gezamenlijke rekening en risico tegen vooraf overeengekomen verdeelsleutels worden geëxploiteerd. Partners met wie 1FB een overeenkomst heeft, zijn: Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken; Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant; Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant; Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Hier in Deurne heerst een huiskamersfeer Daniëlle von Kriegenbergh, biometriste Eerstelijnscentrum Deurne In 2007 heeft Synergos twee eerstelijnscentra geopend, in Heerlen en in Deurne. Hier in Deurne doen vooral de echospreekuren het hartstikke goed; andere diensten moeten nog een beetje op gang komen. Voor de zwangeren is het fijn dat ze niet naar de stad hoeven voor een echo. Bovendien vinden ze dat hier meer een gezellige huiskamersfeer heerst dan in het ziekenhuis. Ook zijn onze wachttijden meestal korter en hebben we een avondspreekuur. Dat is handig als de partner mee wil komen. Ik heb de afgelopen maanden het aantal bezoeken gestaag zien groeien; de loop begint er aardig in te komen. Synergos Zorgbedrijven BV is ondergebracht bij 1FB. Synergos Zorgbedrijven BV is opgericht als houdstermaatschappij voor bestaande gezondheidscentra die niet langer als zelfstandige entiteit willen optreden. Gezondheidscentrum Riethoven BV is vooralsnog de enige huisartsenpraktijk welke wordt geëxploiteerd door de vennootschap. Justus Medisch Centrum Justus Medisch Centrum organiseert en verzorgt diensten op het gebied van gezondheidszorg, die niet worden gefinancierd door de zorgverzekeraars. Daaronder vallen rijbewijskeuringen, verzekeringskeuringen, verplichte en vrijwillige bedrijfskeuringen en health checks in opdracht van particulieren, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. Een snel groeiend onderdeel van de activiteiten is medische expertises in opdracht van de medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen en advocatuur. Voor diagnostische verrichtingen wordt intern een beroep gedaan op beide diagnostische centra. CV PoZoB De Commanditaire Vennootschap Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB) is enkele jaren geleden opgericht door en voor huisartsen. De vennootschap richt zich op de organisatie van praktijkondersteuning van de deelnemende huisartsen. Sinds 2005 richt PoZoB zich ook op de ontwikkeling van zorgstraten; dat jaar werd gestart met een zorgstraat voor diabetespatiënten. In opvolging van het succes hiervan zijn in 2007 zorgstraten voor patiënten met een chronische luchtwegaandoening (astma/copd) en chronisch hartfalen (CVR) opgezet. Synergos treedt op als beherend vennoot op verzoek van de deelnemende huisartsen. Omdat de zeggenschap van Synergos in CV PoZoB sterk is beperkt, valt CV PoZoB buiten de jaarrekening. Externe relaties en samenwerkingsverbanden Synergos onderhoudt vele vruchtbare relaties, niet alleen met aanvragers, patiënten, zorgverzekeraars en andere klanten, maar ook met leveranciers en branche- en overheidsorganisaties. Tevens kennen we een aantal bijzondere samenwerkingsverbanden. Een compleet overzicht van deze relaties is als bijlage in dit verslag opgenomen. Samenwerkingsverbanden Mede om de strategische doelstellingen - waaronder de borging van kwaliteit - te kunnen realiseren, is Synergos een groot voorstander van meer samenwerking in de zorg. Dit werd ook in 2007 in praktijk gebracht in meerdere actieve samenwerkingsverbanden: Met Máxima Medisch Centrum bestaat een joint venture in de Trombosedienst Regio Eindhoven. Een structurele samenwerking bestaat met stichting PAMM voor het delen van logistieke capaciteit, uitbesteding van onderzoek en detachering van een medisch microbioloog. Als een van de deelnemers in de stichting RHECO neemt stichting Synergos actief deel aan regionale ICT-afstemming en -projecten. De regionale bloedafnamedienst werkt voor het Máxima Medisch Centrum, het Catharina-ziekenhuis, de Trombosedienst Regio Eindhoven en stichting PAMM. Synergos heeft een vergunning van het academisch ziekenhuis 10

12 Prettige samenwerking tussen DCE en Fontys Mariëtte Raadsen-Janssens, coördinator post-hbo echografie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Voor onze opleiding Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is het nodig dat de cursisten praktijkervaring opdoen met echoapparatuur. Daarom hebben we in 2007 samenwerking gezocht met Diagnostisch Centrum Eindhoven. We wilden graag een partner die de kwaliteit kon waarborgen en dat kan het Diagnostisch Centrum. Onze cursisten, veelal verloskundigen en echoscopisten, kunnen tijdens hun stage gebruikmaken van de geavanceerde echoapparatuur van deze organisatie. Dat gebeurt onder de deskundige begeleiding van de gecertificeerde echoscopisten van het Diagnostisch Centrum. De samenwerking is tot nu toe erg prettig verlopen en krijgt hoogstwaarschijnlijk komend najaar een vervolg. Met zorggroep Chronos in s-hertogenbosch is een samenwerkingsverband aangegaan voor het inrichten van een zorgstraat voor diabetespatiënten met als doel de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken binnen de eerste lijn te verbeteren. In de gebouwen van Synergos in Eindhoven is een aantal zelfstandige instellingen gevestigd, waarmee een samenwerkingsrelatie bestaat: - Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BoBZ); - Andromed BV (landelijke instelling voor medischfarmaceutische contractresearch); - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Departement Zuidoost-Brabant; - Huisartsenkring Zuidoost-Brabant; - Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH); - Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant (CHP); - Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHOKO). Maastricht (azm) om structureel echoscopische onderzoeken (20-weken echo) en screeningsonderzoeken naar het syndroom van Down uit te voeren. Ook is binnen Synergos een decentrale locatie van het azm met betrekking tot prenatale diagnostiek ondergebracht. Met het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis geldt een afspraak voor wederzijdse uitbesteding. Bovendien is een klinisch chemicus-in-opleiding deels bij Synergos werkzaam. Het laboratorium van Synergos en het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis gebruiken gezamenlijk één laboratoriumsysteem (GLIMS) dat door de afdeling Informatisering en Automatisering van het Catharina-ziekenhuis wordt gehost. Een samenwerkingsovereenkomst is met Fontys Hogescholen gesloten met als doel gestructureerde stagemogelijkheden voor opleidingen van Fontys te bieden. De eerste opleiding waar Synergos de praktische opleiding voor heeft verzorgd, is de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Samen met diverse zorginstellingen in Zuidoost-Brabant is een kapitaalsbelang genomen in het regionale breedbandconsortium. Dit consortium is exploitant van de in 2006 in gebruik genomen glasvezelring in de regio Eindhoven ten behoeve van verbetering van de elektronische communicatie. 11

13 Visie, missie en strategie De markt waarin Synergos opereert verandert snel, zowel in de zorg in het algemeen alsook in de bedrijfstak van huisartsenlaboratoria. In de zorg waren eerdere veranderingen vooral gericht op de tweede lijn, maar de eerste lijn ondervindt nu ook nadrukkelijk de gevolgen van nieuwe bewegingen. Zo vindt er een verschuiving plaats van de tweede naar de eerste lijn. Bovendien geeft veranderende wet- en regelgeving huisartsen in toenemende mate aanleiding om de krachten te bundelen en zich te organiseren in zorggroepen. Ook de bedrijfstak huisartsenlaboratoria is volop in beweging. De groei van deze tak ligt al enkele jaren op meer dan 10%. Deze groei is een autonome groei ten gevolge van vergrijzing, nieuwe technische mogelijkheden, uitbreiding van het verzekerd pakket en groeiende afzet als gevolg van de behoefte aan zekerheid bij consumenten. Tegenover de groei staat een scherp toenemende concurrentie van nieuwe aanbieders uit binnen- en buitenland en ook van ziekenhuizen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels die gesteld worden aan de zakelijke relatie tussen huisarts en laboratoria (verbod kickback fee), inmiddels aangescherpt. Het is echter maar de vraag of deze regels in de praktijk ook gehandhaafd kunnen worden. Als gevolg van de veranderingen in de eerstelijns zorg en de voortschrijdende ontwikkelingen op ICT-gebied zal de core business van Synergos over de komende vijf tot tien jaar volledig veranderen. Diagnostiek zal in toenemende mate plaatsvinden in de directe omgeving van de patiënt en zal specifiek op de individuele patiënt afgestemd worden. Dit zal resulteren in een grotere diversiteit in diagnostiek. Chronische zorg in de eerste lijn zal steeds meer als integrale ketenzorg worden aangeboden en beeldvormende diagnostiek of functieonderzoek zal op afstand plaatsvinden. Missie Dienstverlening aan patiënten, hun zorgverzekeraars, hun huisartsen en hun verloskundigen vormt het bestaansrecht van onze organisatie. Gegarandeerde kwaliteit, lage kosten, een hoge servicegraad en een breed portfolio (full-service concept) vormen de pijlers onder Synergos. Gezien de turbulentie in de zorgmarkt zullen wij ons permanent moeten kunnen aanpassen aan de veranderingen die zich daarin voordoen. In de gehele bedrijfsvoering zijn kostenreductie en het behalen van een redelijke marge noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door aandacht en respect voor elkaar, naast een actieve ontwikkeling van ondernemerschap. Onze kernwaarden zijn: Betrouwbaar Zakelijk Samenwerking Respect Herijking van de koers De beschreven ontwikkelingen hebben hun effect gehad op onze strategie voor 2007, die was gericht op het versterken van de slagkracht in relatie tot groei, kwaliteitsontwikkeling, innovatie en kostenbeheersing. Alhoewel het verzorgingsgebied is uitgebreid, is de groei achtergebleven bij de verwachting. Snelle ontwikkelingen vragen van Synergos even snelle aanpassingen. Daarom is besloten de strategische koers voor de komende vijf jaren opnieuw vast te stellen. We willen snel toe naar een innovatieve, flexibele organisatie, waarin medewerkers telkens weer uitgedaagd worden zich op de klantvraag te richten. Een organisatie waarin prestaties duidelijk zijn omschreven, maar de menselijke maat aanwezig is. De nieuwe koers van Synergos zal zich vooral richten op het aanbieden van totaaloplossingen voor onze klanten. Dit gaat verder dan enkel het verrichten van een onderzoek en/of meting: het betreft de totale organisatie rondom onderzoek, meting en rapportage. Een goed voorbeeld hiervan is het ondersteunen van huisartsenzorggroepen bij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de zorgstraten. Maar ook bijvoorbeeld de scholing en kwaliteitsborging rondom de echo s bij zwangeren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het verhogen van de efficiency en van de opbrengsten. Op ICT-gebied zal er gewerkt worden aan de connectiviteit tussen alle systemen waardoor snellere rapportage mogelijk wordt en uiteindelijk papierloos zal kunnen worden gewerkt. Ook zal er gekeken worden hoe ICT de toenemende individuele en heterogene vraag naar diagnostiek kan ondersteunen en mogelijk maken. Zo zullen patiënten steeds meer betrokken worden in het zorgproces. Door middel van thuisdiagnostiek en het versturen van gegevens via internet zal een individueel zorg/ behandelprogramma worden opgesteld. Hier liggen voor Synergos belangrijke ontwikkelings- en ondersteuningskansen. 12

14 Strategie De nieuwe richting die Synergos inslaat, zal in grote mate bepaald worden door de heterogeniteit van de klantvraag. Deze vormt het vertrekpunt van ons handelen. Door het bieden van de beste totaaloplossing verwachten wij ons aandeel in de markt te behouden en uit te breiden. Onze strategie ten opzichte van onze klanten is als volgt: Huisartsen en verloskundigen: gericht op totale dienstverlening. Patiënten: gericht op hospitality, ofwel gastgerichtheid. Zorgverzekeraars: gericht op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Andere speerpunten voor 2008 zijn: Inrichten en implementeren van programmatuur ter ondersteu- ning van prenatale diagnostiek en zwangerschapsechoscopie (Mosos). Inrichten van het Kwaliteitsbewakingssysteem Prenatale Screening (KPS). Aanschaf van nieuwe diagnostische apparatuur voor decentraal gebruik. Focus van de interne organisatie op klantgerichtheid, efficiëntie en kostenbeheersing. Behalen van groei door uitbreiding van het verzorgingsgebied, de verbetering van het marktaandeel in de bestaande regio s en het zoeken naar samenwerkingspartners die belangstelling hebben voor onze diensten. Extra aandacht voor zorghospitality Anke Zomers, hoofd Planning Diagnostisch Centrum Eindhoven Om ons te onderscheiden van de concurrentie is het van belang dat we onze cliënten beter, sneller en efficiënter van dienst zijn. Een middel om dit te bereiken is zorghospitality. Dat betekent in de eerste plaats dat we de cliënten en aanvragers op een vriendelijke en professionele wijze te woord staan. Maar ook dat er zorgvuldig en accuraat omgegaan wordt met de patiënt- en onderzoeksgegevens. Momenteel zijn we de interne organisatie en de logistieke processen dusdanig aan het verbeteren dat we cliënt en de aanvrager nog beter en sneller kunnen bedienen. De medewerkers zijn enthousiast over deze nieuwe opzet. 13

15 Stressvrij op reis Door het gebruik van natuurlijk licht en organische vormen in de hypermoderne nieuwe terminal T4 van luchthaven Madrid Barajas beginnen passagiers stressvrij aan hun reis. 14

16 Prestaties Algemeen In 2007 heeft stichting Synergos zich gericht op de pijlers klantgerichtheid, uitbreiding van het werkgebied en efficiency verbetering. De omzet nam toe met 8% in 2007 tot 19,3 miljoen. Deze groei is met name toe te schrijven aan de groei binnen de eerstelijnsdiagnostiek inclusief de zorgstraten. Ondanks de sterk toenemende concurrentie heeft Synergos in 2007 een groei van 15% in het aantal verwerkte orders gerealiseerd. Goede diabeteszorg binnen de eerste lijn Silvester Jenniskens, voorzitter Chronos Zorggroep en huisarts te Helvoirt In de Chronos Zorggroep werken ruim 70 huisartsen samen om de zorg aan chronisch zieken in de regio Den Bosch te verbeteren en op een transparante manier te organiseren. Ons eerste speerpunt is de diabeteszorg. Mede door de vergrijzing zal het aantal diabetici de komende jaren sterk toenemen. Het heeft voor diabetespatiënten veel voordelen als zij voor hun zorg binnen de eerste lijn terecht kunnen. De huisarts heeft zijn patiënten het beste in beeld en kan de juiste afwegingen maken. En meestal hoeven ze minder ver te reizen. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch ondersteunt Chronos met een gestructureerd oproepsysteem, laboratoriumonderzoek en advies. Klantgerichtheid Op initiatief van PoZoB is de specifieke ondersteunende dienstverlening voor de begeleiding van chronische patiënten in zogenaamde zorgstraten, ook wel bekend als eerstelijns- DBC s, verder ontwikkeld en uitgebreid. De zorgstraat voor de Astma/COPD is een pilot, bedoeld om de kwaliteit van deze dienst te verbeteren. In de regio s-hertogenbosch hebben 73 huisartsen de zorggroep Chronos opgericht, met als doel de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken binnen de eerste lijn te optimaliseren. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch ondersteunt de zorggroep met de zorg rondom diabetes mellitus patiënten. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd dankzij de scheiding van processen die met planning en processen die met informatievoorziening te maken hebben. Dit heeft geresulteerd in de inrichting van een afdeling Planning en een Afsprakencentrum. Er is aanzienlijk geïnvesteerd in de modernisering van apparatuur en systemen, waaronder het Mosos-systeem voor echoscopie, diverse apparatuur voor het laboratorium ten behoeve van analyse en administratie, de inrichting van het GLIMS laboratoriuminformatiesysteem, het internetsysteem Cyberlab dat aanvragers in staat stelt uitslagen online te raadplegen en een nieuw relatiemanagementsysteem (E-synergy CRM). Samen met huisartsen zijn diensten ontwikkeld in aansluiting op de nieuwe zogeheten Modernisering en Innovatie-modules. Uitbreiding van het werkgebied Vanuit het Diagnostisch Centrum Eindhoven zijn in Deurne en Heerlen eerstelijnscentra opgezet waar voornamelijk zwangerschapsechoscopie en prenatale screening wordt aangeboden. In samenwerking met PoZoB is dienstverlening voor diabetespatiënten gestart in de regio Weert. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Chronos en Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch. Efficiency verbetering Managementgebieden met vastomlijnde verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld om te komen tot adequate kostenbeheersing. Iedere leidinggevende wordt verantwoordelijk voor de balans tussen prestaties en kosten op zijn afdeling. Om een beter inzicht te krijgen in de opbrengsten en kosten zijn deze geregistreerd naar soort, entiteit én managementgebied. In 2007 is gebleken dat omzetfluctuaties in negatieve zin niet snel genoeg gepareerd kunnen worden met een bijstelling van het kostenniveau. Met name flexibiliteit bij de inzet van personeel is hierbij een belangrijke factor. Deze flexibiliteit zal in 2008 en de jaren daarna een belangrijk aandachtspunt zijn. Vanaf 2008 zal een vernieuwd managementinformatiesysteem operationeel zijn, waardoor meer houvast komt om snelle bijsturing mogelijk te maken. 15

17 Duurzaam bouwen Een slim systeem van ventilatie en dubbele beglazing halveert het energieverbruik van de futuristische toren 30 St Mary Axe in Londen, ook wel De Augurk genoemd. 16

18 Financieel-economisch Eigen vermogen Hoewel Synergos geen winstoogmerk heeft, is een positief resultaat van groot belang voor de opbouw van eigen vermogen. Een substantieel eigen vermogen is nodig omdat marktwerking en veranderende regelgeving onzekere factoren voor de toekomst zijn. Het eigen vermogen bedroeg per ultimo ,3% van het balanstotaal en 6,2% van de exploitatiekosten. Ontwikkeling ordersluittarief In 2007 is het streven geweest om te kunnen blijven produceren tegen een ordertarief van 7,20. De ontwikkeling van het ordersluittarief in de afgelopen jaren is als volgt: in 2005: 8,20 in 2006: 7,20 in 2007: 7,20 Ter vergelijking: het ordersluittarief voor ziekenhuizen bedroeg in ,20. Synergos zit met de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek 14,3% onder de maximaal aanvaardbare kosten zoals vastgesteld door de NZa. In 2007 heeft Synergos orders verwerkt (2006: ). We zijn klaar voor verdere groei Antoon van Elderen, manager Centrale Productie Synergos Met het laboratorium hebben we afgelopen tijd een flinke stap voorwaarts gezet. Met name in het pre-analysetraject viel veel winst te behalen op het gebied van snelheid en efficiency. Dat deel zal eind eerste kwartaal van 2008 helemaal geautomatiseerd zijn. Bijkomend voordeel is dat menselijke fouten voortaan nagenoeg uitgesloten zijn. Onze klanten eisen snel resultaten van diagnostiek. Die snelheid kunnen we nu bieden. De verhoogde efficiency zorgt er bovendien voor dat we met hetzelfde aantal laboratoriummedewerkers méér diagnostiek kunnen leveren. Dat is nodig, ook al omdat we een groeiend aantal aanvragen krijgen uit de eerste lijn, verslavingszorg en psychiatrische ziekenhuizen. Investeringen in materiële vaste activa In 2007 is ter waarde van 1,7 miljoen geïnvesteerd in apparatuur ter verbetering en uitbreiding van de productiecapaciteit en in ICT. Per saldo is de boekwaarde van de materiële vaste activa gestegen met tegenover een omzetstijging van 1,45 miljoen. Omzet en productie De omzet groeide in 2007 met 8%. Deze groei kwam als volgt tot stand: Omzet 2007 Omzet 2006 Groei in in Eerstelijnsdiagnostiek, % incl. Zorgstraten Diagnostiek derden % Justus Medisch Centrum % Eerstelijns Facilitair Bedrijf % Overige opbrengst % Totaal % Ontwikkeling kosten De totale kosten stegen met bijna 10%. De kosten met betrekking tot arbeid stegen met 12%. Dat werd veroorzaakt door: Toename van de gemiddelde loonkosten per FTE arbeid (3%). Toename van de gewogen inzet van medewerkers (9%). 17

19 Productie per bedrijfsonderdeel Eerstelijnsdiagnostiek (incl. zorgstraten) Onderzoeken Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Laboratorium Orders ,15 Waarvan orders met thuisafname ,96 Analyses/tests ,16 Functieonderzoeken ECG rust ,93 ECG inspanning ,04 24-uursmeting ,14 Echo s ,97 Echo s zwangeren ,28 20-weken echo s ,96 NT-metingen ,71 Röntgen ,99 Mammografieën ,67 Thorax ,08 DEXA ,42 Audiometrie ,69 Podometrie ,24 Fundusfotografie ,27 Longfunctie ,00 Registratietarief Diabetesdienst ,25 Onderzoek in samenwerking met azm Structurele echo s ,02 Afname foetaal materiaal ,92 Specificatie productie zorgstraten Laboratorium Orders Waarvan orders met thuisafname Analyses/tests Functieonderzoeken Fundusfotografie Podometrie Registratietarief Diabetesdienst

20 Bloedafnamedienst Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Afnames voor DCE/DCH ,08 Afnames voor Trombosedienst ,08 Afnames voor derden ,05 Totaal aantal afnames ,08 Niet-eerstelijnsdiagnostiek Diagnostiek en aanverwante ondersteuning t.b.v. andere instellingen Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Laboratorium Orders ,14 Waarvan orders met thuisafname ,79 Analyses/tests ,96 Functieonderzoeken ECG rust ,60 ECG inspanning ,40 Echo s ,10 Röntgen ,90 Mammografieën ,55 Thorax ,85 DEXA ,22 Audiometrie ,89 Longfunctie ,56 Röntgen voor leeftijdonderzoek ,54 Mammografieën (BoBZ) ,05 Justus Medisch Centrum Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Bedrijfskeuringen ,61 Verzekeringskeuringen ,72 Medische expertises ,31 Rijbewijskeuringen ,99 Psychologische consulten ,84 19

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie