Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

2

3 Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB) Financiële Administratie & Salarisadministratie Informatisering & Automatisering Facilitair & Logistiek Personeel & Organisatie Management & Advisering Datamanagement & Onderzoek Synergos Zorgbedrijven BV Justus Medisch Centrum (Justus) Medische diagnostiek voor derden Medische keuringen Medische expertises Psychologische diagnostiek en behandeling Centrale Productie Laboratorium Bloedafnamedienst Dienstencentrum Afsprakencentrum Synergos Staf Kwaliteit, Arbo, Milieu Planning & Control Communicatie CV Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB) Praktijkondersteuning Organiseren en leveren ketenzorg/zorgstraten

4 Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007

5 Ontwerp voor de toekomst De voetgangersbrug over de rivier de Humber in Toronto (Canada) verenigt design met duurzaamheid. Met uitgekiend materiaalgebruik en speciale coatings wordt de brug beschermd tegen de elementen van de natuur. 4

6 Ontwerp voor de toekomst 2007 is voor Synergos een roerig jaar gebleken: veranderingen in de omgeving waarin wij opereren volgden elkaar snel op. Een veranderende omgeving creëert een andere vraag en eist andere oplossingen. De pijlers van onze organisatie - gegarandeerde kwaliteit, lage kosten, een hoge servicegraad en een breed portfolio - zullen ingezet worden op een manier die onze klanten de voor hun best geldende oplossing biedt. De klant staat centraal in onze nieuwe strategie waarin we drie klantgroepen onderscheiden: huisartsen en verloskundigen, patiënten en zorgverzekeraars. Een toenemende diversiteit in de vraag naar diagnostiek zal zich de komende jaren voordoen, waardoor onze core business zal veranderen. De nieuwe koers van Synergos zal zich vooral richten op het aanbieden van totaaloplossingen voor onze klanten. Dit gaat verder dan het enkel verrichten van een onderzoek en/of meting: het betreft de organisatie rondom onderzoek, meting en rapportage. Nadrukkelijk zullen we ons richten op de ondersteuning van zorggroepen. Deze zullen in toenemende mate de organisatie van de zorg voor chronische patiënten in de eerste lijn voor hun rekening nemen. Patiënten zullen we - nog meer dan voorheen - benaderen als onze gasten. Voor de huisartsen en verloskundigen zullen wij diagnostiek op maat leveren gericht op totale dienstverlening. Als Uw partner in diagnostiek zal Synergos zich verder ontwikkelen als belangrijke leverancier voor onze klanten. En voor de zorgverzekeraars zullen wij een sterke focus blijven houden op een goede prijs en kwaliteit verhouding. Wij willen toe naar een innovatieve en flexibele organisatie, waarin medewerkers telkens weer worden uitgedaagd zich op de klant en zijn vragen te richten. Dankzij de inzet van onze medewerkers hebben we ons dit jaar goed staande kunnen houden in een turbulente omgeving. Vanuit deze stevige basis kunnen wij nu een brug slaan naar de komende jaren waarin nog veel veranderingen te verwachten zijn. Eindhoven, 25 maart 2008 Luc Harms Lid Raad van Bestuur Jules Keyzer Voorzitter Raad van Bestuur 5

7 6

8 Inhoudsopgave Ontwerp voor de toekomst 5 Profiel van stichting Synergos 9 Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Eerstelijns Facilitair Bedrijf Justus Medisch Centrum CV PoZoB Externe relaties en samenwerkingsverbanden Visie, missie en strategie 12 Prestaties 15 Algemeen Financieel-economisch Productie per bedrijfsonderdeel Kwaliteit, Arbo, Milieu 22 Sociaal jaarverslag 24 Governance 26 Verslag Raad van Toezicht 28 Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekening 30 De geconsolideerde balans De geconsolideerde exploitatierekening Het geconsolideerde kasstroomoverzicht Toelichting en accountantsverklaring Bijlagen: 34 Overzicht van externe relaties Overzicht van wetenschappelijke activiteiten Gebruikte afkortingen en overzicht SAN-leden 7

9 Uitzicht op de wereld De torens van de 452 meter hoge Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur) zijn op 170 meter hoogte verbonden met een voetgangersbrug, de hoogste ter wereld. 8

10 Profiel van stichting Synergos Stichting Synergos is in 1985 ontstaan uit de toenmalige Philips Medische Dienst. Binnen Synergos bevinden zich vier bedrijfsonderdelen: Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch, Diagnostisch Centrum Eindhoven, Eerstelijns Facilitair Bedrijf en Justus Medisch Centrum. Stichting Synergos treedt ook op als beherend vennoot in de commanditaire vennootschap PoZoB. Eind 2007 bedroeg het totaal aantal medewerkers 416 (2006: 413). In 2007 zijn in Heerlen en Deurne eerstelijnscentra gestart waar voornamelijk zwangerschapsechoscopie en prenatale screening wordt aangeboden. De exploitatie van de Diagnostische Centra is afgestemd met zorgverzekeraar VGZ en ZN namens de overige zorgverzekeraars. Synergos declareert rechtstreeks aan alle zorgverzekeraars. Synergos levert medische diagnostiek en faciliteiten voor klanten in de eerstelijnsgezondheidszorg. De hoofdactiviteit - diagnostiek - gebeurt meestal op aanvraag van huisartsen en verloskundigen tegen geldende NZa-tarieven. Daarnaast houdt Synergos zich bezig met het: Leveren van diagnostiek aan andere partijen dan huisartsen en verloskundigen. Bieden van facilitaire diensten aan organisaties in de eerstelijnsgezondheidszorg. Uitvoeren van medische keuringen. Verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Exploiteren van een gezondheidscentrum. Aangaan van samenwerkingsverbanden met medisch specialisten, strategische partners en gezaghebbende organisaties in de gezondheidszorg waardoor de kwaliteit van onze diagnostiek wordt gewaarborgd. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch en Eindhoven Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch (DCH) en Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) leveren op aanvraag van huisartsen en verloskundigen diagnostiek aan patiënten en zorgverzekeraars. Ook leveren de twee centra diagnostiekondersteunende diensten: De bloedafname en de logistiek van bloedmonsters vanuit de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. De logistiek van bloedmonsters wordt niet alleen voor de eigen organisatie geregeld, maar ook voor de Trombosedienst Regio Eindhoven en andere instellingen in de regio. De tweede - groeiende - diagnostiekondersteunende activiteit geschiedt vanuit het Dienstencentrum van Synergos. Op verzoek van huisartsen worden chronische patiënten begeleid en periodiek uitgenodigd voor diagnostiek. Deze diagnostiek is volgens de geldende kwaliteitsrichtlijnen geprotocolleerd. Daarbij gaat het om patiënten met diabetes, astma/copd en hart- en vaatrisico s. DCE denkt mee over allerlei zaken Marecille van Herpen, zorgmanager Medische Dienst, GGzE De Grote Beek De Medische Dienst van de GGzE maakt al sinds 1993 gebruik van de diensten van het Diagnostisch Centrum Eindhoven. Twee medewerkers van het Diagnostisch Centrum nemen bij ons bloed af bij cliënten of bij ons op locatie. Maar de dienstverlening van het Diagnostisch Centrum gaat verder. Drie jaar geleden hebben we samen gewerkt aan het opstellen van protocollen en het stroomlijnen van de communicatie tussen onze systemen. Dat heeft tot aanzienlijke verbeteringen geleid. Afgelopen jaar zijn we met het Diagnostisch Centrum rond de tafel gaan zitten om te kijken waar eventuele aanpassingen nodig waren. We hebben met elkaar nieuwe afspraken gemaakt en zijn het weer eens geworden over de voortzetting van de samenwerking. 9

11 Eerstelijns Facilitair Bedrijf Het Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB) is gericht op de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de eigen organisatie, van externe klanten en van partners met wie kostenverdeelovereenkomsten zijn afgesloten. In deze overeenkomsten wordt vastgelegd dat bepaalde bedrijfsonderdelen, zoals de financiële administratie, voor gezamenlijke rekening en risico tegen vooraf overeengekomen verdeelsleutels worden geëxploiteerd. Partners met wie 1FB een overeenkomst heeft, zijn: Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken; Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant; Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant; Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Hier in Deurne heerst een huiskamersfeer Daniëlle von Kriegenbergh, biometriste Eerstelijnscentrum Deurne In 2007 heeft Synergos twee eerstelijnscentra geopend, in Heerlen en in Deurne. Hier in Deurne doen vooral de echospreekuren het hartstikke goed; andere diensten moeten nog een beetje op gang komen. Voor de zwangeren is het fijn dat ze niet naar de stad hoeven voor een echo. Bovendien vinden ze dat hier meer een gezellige huiskamersfeer heerst dan in het ziekenhuis. Ook zijn onze wachttijden meestal korter en hebben we een avondspreekuur. Dat is handig als de partner mee wil komen. Ik heb de afgelopen maanden het aantal bezoeken gestaag zien groeien; de loop begint er aardig in te komen. Synergos Zorgbedrijven BV is ondergebracht bij 1FB. Synergos Zorgbedrijven BV is opgericht als houdstermaatschappij voor bestaande gezondheidscentra die niet langer als zelfstandige entiteit willen optreden. Gezondheidscentrum Riethoven BV is vooralsnog de enige huisartsenpraktijk welke wordt geëxploiteerd door de vennootschap. Justus Medisch Centrum Justus Medisch Centrum organiseert en verzorgt diensten op het gebied van gezondheidszorg, die niet worden gefinancierd door de zorgverzekeraars. Daaronder vallen rijbewijskeuringen, verzekeringskeuringen, verplichte en vrijwillige bedrijfskeuringen en health checks in opdracht van particulieren, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. Een snel groeiend onderdeel van de activiteiten is medische expertises in opdracht van de medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen en advocatuur. Voor diagnostische verrichtingen wordt intern een beroep gedaan op beide diagnostische centra. CV PoZoB De Commanditaire Vennootschap Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB) is enkele jaren geleden opgericht door en voor huisartsen. De vennootschap richt zich op de organisatie van praktijkondersteuning van de deelnemende huisartsen. Sinds 2005 richt PoZoB zich ook op de ontwikkeling van zorgstraten; dat jaar werd gestart met een zorgstraat voor diabetespatiënten. In opvolging van het succes hiervan zijn in 2007 zorgstraten voor patiënten met een chronische luchtwegaandoening (astma/copd) en chronisch hartfalen (CVR) opgezet. Synergos treedt op als beherend vennoot op verzoek van de deelnemende huisartsen. Omdat de zeggenschap van Synergos in CV PoZoB sterk is beperkt, valt CV PoZoB buiten de jaarrekening. Externe relaties en samenwerkingsverbanden Synergos onderhoudt vele vruchtbare relaties, niet alleen met aanvragers, patiënten, zorgverzekeraars en andere klanten, maar ook met leveranciers en branche- en overheidsorganisaties. Tevens kennen we een aantal bijzondere samenwerkingsverbanden. Een compleet overzicht van deze relaties is als bijlage in dit verslag opgenomen. Samenwerkingsverbanden Mede om de strategische doelstellingen - waaronder de borging van kwaliteit - te kunnen realiseren, is Synergos een groot voorstander van meer samenwerking in de zorg. Dit werd ook in 2007 in praktijk gebracht in meerdere actieve samenwerkingsverbanden: Met Máxima Medisch Centrum bestaat een joint venture in de Trombosedienst Regio Eindhoven. Een structurele samenwerking bestaat met stichting PAMM voor het delen van logistieke capaciteit, uitbesteding van onderzoek en detachering van een medisch microbioloog. Als een van de deelnemers in de stichting RHECO neemt stichting Synergos actief deel aan regionale ICT-afstemming en -projecten. De regionale bloedafnamedienst werkt voor het Máxima Medisch Centrum, het Catharina-ziekenhuis, de Trombosedienst Regio Eindhoven en stichting PAMM. Synergos heeft een vergunning van het academisch ziekenhuis 10

12 Prettige samenwerking tussen DCE en Fontys Mariëtte Raadsen-Janssens, coördinator post-hbo echografie aan de Fontys Paramedische Hogeschool Voor onze opleiding Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is het nodig dat de cursisten praktijkervaring opdoen met echoapparatuur. Daarom hebben we in 2007 samenwerking gezocht met Diagnostisch Centrum Eindhoven. We wilden graag een partner die de kwaliteit kon waarborgen en dat kan het Diagnostisch Centrum. Onze cursisten, veelal verloskundigen en echoscopisten, kunnen tijdens hun stage gebruikmaken van de geavanceerde echoapparatuur van deze organisatie. Dat gebeurt onder de deskundige begeleiding van de gecertificeerde echoscopisten van het Diagnostisch Centrum. De samenwerking is tot nu toe erg prettig verlopen en krijgt hoogstwaarschijnlijk komend najaar een vervolg. Met zorggroep Chronos in s-hertogenbosch is een samenwerkingsverband aangegaan voor het inrichten van een zorgstraat voor diabetespatiënten met als doel de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken binnen de eerste lijn te verbeteren. In de gebouwen van Synergos in Eindhoven is een aantal zelfstandige instellingen gevestigd, waarmee een samenwerkingsrelatie bestaat: - Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BoBZ); - Andromed BV (landelijke instelling voor medischfarmaceutische contractresearch); - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Departement Zuidoost-Brabant; - Huisartsenkring Zuidoost-Brabant; - Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH); - Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant (CHP); - Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHOKO). Maastricht (azm) om structureel echoscopische onderzoeken (20-weken echo) en screeningsonderzoeken naar het syndroom van Down uit te voeren. Ook is binnen Synergos een decentrale locatie van het azm met betrekking tot prenatale diagnostiek ondergebracht. Met het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis geldt een afspraak voor wederzijdse uitbesteding. Bovendien is een klinisch chemicus-in-opleiding deels bij Synergos werkzaam. Het laboratorium van Synergos en het laboratorium van het Catharina-ziekenhuis gebruiken gezamenlijk één laboratoriumsysteem (GLIMS) dat door de afdeling Informatisering en Automatisering van het Catharina-ziekenhuis wordt gehost. Een samenwerkingsovereenkomst is met Fontys Hogescholen gesloten met als doel gestructureerde stagemogelijkheden voor opleidingen van Fontys te bieden. De eerste opleiding waar Synergos de praktische opleiding voor heeft verzorgd, is de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Samen met diverse zorginstellingen in Zuidoost-Brabant is een kapitaalsbelang genomen in het regionale breedbandconsortium. Dit consortium is exploitant van de in 2006 in gebruik genomen glasvezelring in de regio Eindhoven ten behoeve van verbetering van de elektronische communicatie. 11

13 Visie, missie en strategie De markt waarin Synergos opereert verandert snel, zowel in de zorg in het algemeen alsook in de bedrijfstak van huisartsenlaboratoria. In de zorg waren eerdere veranderingen vooral gericht op de tweede lijn, maar de eerste lijn ondervindt nu ook nadrukkelijk de gevolgen van nieuwe bewegingen. Zo vindt er een verschuiving plaats van de tweede naar de eerste lijn. Bovendien geeft veranderende wet- en regelgeving huisartsen in toenemende mate aanleiding om de krachten te bundelen en zich te organiseren in zorggroepen. Ook de bedrijfstak huisartsenlaboratoria is volop in beweging. De groei van deze tak ligt al enkele jaren op meer dan 10%. Deze groei is een autonome groei ten gevolge van vergrijzing, nieuwe technische mogelijkheden, uitbreiding van het verzekerd pakket en groeiende afzet als gevolg van de behoefte aan zekerheid bij consumenten. Tegenover de groei staat een scherp toenemende concurrentie van nieuwe aanbieders uit binnen- en buitenland en ook van ziekenhuizen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels die gesteld worden aan de zakelijke relatie tussen huisarts en laboratoria (verbod kickback fee), inmiddels aangescherpt. Het is echter maar de vraag of deze regels in de praktijk ook gehandhaafd kunnen worden. Als gevolg van de veranderingen in de eerstelijns zorg en de voortschrijdende ontwikkelingen op ICT-gebied zal de core business van Synergos over de komende vijf tot tien jaar volledig veranderen. Diagnostiek zal in toenemende mate plaatsvinden in de directe omgeving van de patiënt en zal specifiek op de individuele patiënt afgestemd worden. Dit zal resulteren in een grotere diversiteit in diagnostiek. Chronische zorg in de eerste lijn zal steeds meer als integrale ketenzorg worden aangeboden en beeldvormende diagnostiek of functieonderzoek zal op afstand plaatsvinden. Missie Dienstverlening aan patiënten, hun zorgverzekeraars, hun huisartsen en hun verloskundigen vormt het bestaansrecht van onze organisatie. Gegarandeerde kwaliteit, lage kosten, een hoge servicegraad en een breed portfolio (full-service concept) vormen de pijlers onder Synergos. Gezien de turbulentie in de zorgmarkt zullen wij ons permanent moeten kunnen aanpassen aan de veranderingen die zich daarin voordoen. In de gehele bedrijfsvoering zijn kostenreductie en het behalen van een redelijke marge noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door aandacht en respect voor elkaar, naast een actieve ontwikkeling van ondernemerschap. Onze kernwaarden zijn: Betrouwbaar Zakelijk Samenwerking Respect Herijking van de koers De beschreven ontwikkelingen hebben hun effect gehad op onze strategie voor 2007, die was gericht op het versterken van de slagkracht in relatie tot groei, kwaliteitsontwikkeling, innovatie en kostenbeheersing. Alhoewel het verzorgingsgebied is uitgebreid, is de groei achtergebleven bij de verwachting. Snelle ontwikkelingen vragen van Synergos even snelle aanpassingen. Daarom is besloten de strategische koers voor de komende vijf jaren opnieuw vast te stellen. We willen snel toe naar een innovatieve, flexibele organisatie, waarin medewerkers telkens weer uitgedaagd worden zich op de klantvraag te richten. Een organisatie waarin prestaties duidelijk zijn omschreven, maar de menselijke maat aanwezig is. De nieuwe koers van Synergos zal zich vooral richten op het aanbieden van totaaloplossingen voor onze klanten. Dit gaat verder dan enkel het verrichten van een onderzoek en/of meting: het betreft de totale organisatie rondom onderzoek, meting en rapportage. Een goed voorbeeld hiervan is het ondersteunen van huisartsenzorggroepen bij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de zorgstraten. Maar ook bijvoorbeeld de scholing en kwaliteitsborging rondom de echo s bij zwangeren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het verhogen van de efficiency en van de opbrengsten. Op ICT-gebied zal er gewerkt worden aan de connectiviteit tussen alle systemen waardoor snellere rapportage mogelijk wordt en uiteindelijk papierloos zal kunnen worden gewerkt. Ook zal er gekeken worden hoe ICT de toenemende individuele en heterogene vraag naar diagnostiek kan ondersteunen en mogelijk maken. Zo zullen patiënten steeds meer betrokken worden in het zorgproces. Door middel van thuisdiagnostiek en het versturen van gegevens via internet zal een individueel zorg/ behandelprogramma worden opgesteld. Hier liggen voor Synergos belangrijke ontwikkelings- en ondersteuningskansen. 12

14 Strategie De nieuwe richting die Synergos inslaat, zal in grote mate bepaald worden door de heterogeniteit van de klantvraag. Deze vormt het vertrekpunt van ons handelen. Door het bieden van de beste totaaloplossing verwachten wij ons aandeel in de markt te behouden en uit te breiden. Onze strategie ten opzichte van onze klanten is als volgt: Huisartsen en verloskundigen: gericht op totale dienstverlening. Patiënten: gericht op hospitality, ofwel gastgerichtheid. Zorgverzekeraars: gericht op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Andere speerpunten voor 2008 zijn: Inrichten en implementeren van programmatuur ter ondersteu- ning van prenatale diagnostiek en zwangerschapsechoscopie (Mosos). Inrichten van het Kwaliteitsbewakingssysteem Prenatale Screening (KPS). Aanschaf van nieuwe diagnostische apparatuur voor decentraal gebruik. Focus van de interne organisatie op klantgerichtheid, efficiëntie en kostenbeheersing. Behalen van groei door uitbreiding van het verzorgingsgebied, de verbetering van het marktaandeel in de bestaande regio s en het zoeken naar samenwerkingspartners die belangstelling hebben voor onze diensten. Extra aandacht voor zorghospitality Anke Zomers, hoofd Planning Diagnostisch Centrum Eindhoven Om ons te onderscheiden van de concurrentie is het van belang dat we onze cliënten beter, sneller en efficiënter van dienst zijn. Een middel om dit te bereiken is zorghospitality. Dat betekent in de eerste plaats dat we de cliënten en aanvragers op een vriendelijke en professionele wijze te woord staan. Maar ook dat er zorgvuldig en accuraat omgegaan wordt met de patiënt- en onderzoeksgegevens. Momenteel zijn we de interne organisatie en de logistieke processen dusdanig aan het verbeteren dat we cliënt en de aanvrager nog beter en sneller kunnen bedienen. De medewerkers zijn enthousiast over deze nieuwe opzet. 13

15 Stressvrij op reis Door het gebruik van natuurlijk licht en organische vormen in de hypermoderne nieuwe terminal T4 van luchthaven Madrid Barajas beginnen passagiers stressvrij aan hun reis. 14

16 Prestaties Algemeen In 2007 heeft stichting Synergos zich gericht op de pijlers klantgerichtheid, uitbreiding van het werkgebied en efficiency verbetering. De omzet nam toe met 8% in 2007 tot 19,3 miljoen. Deze groei is met name toe te schrijven aan de groei binnen de eerstelijnsdiagnostiek inclusief de zorgstraten. Ondanks de sterk toenemende concurrentie heeft Synergos in 2007 een groei van 15% in het aantal verwerkte orders gerealiseerd. Goede diabeteszorg binnen de eerste lijn Silvester Jenniskens, voorzitter Chronos Zorggroep en huisarts te Helvoirt In de Chronos Zorggroep werken ruim 70 huisartsen samen om de zorg aan chronisch zieken in de regio Den Bosch te verbeteren en op een transparante manier te organiseren. Ons eerste speerpunt is de diabeteszorg. Mede door de vergrijzing zal het aantal diabetici de komende jaren sterk toenemen. Het heeft voor diabetespatiënten veel voordelen als zij voor hun zorg binnen de eerste lijn terecht kunnen. De huisarts heeft zijn patiënten het beste in beeld en kan de juiste afwegingen maken. En meestal hoeven ze minder ver te reizen. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch ondersteunt Chronos met een gestructureerd oproepsysteem, laboratoriumonderzoek en advies. Klantgerichtheid Op initiatief van PoZoB is de specifieke ondersteunende dienstverlening voor de begeleiding van chronische patiënten in zogenaamde zorgstraten, ook wel bekend als eerstelijns- DBC s, verder ontwikkeld en uitgebreid. De zorgstraat voor de Astma/COPD is een pilot, bedoeld om de kwaliteit van deze dienst te verbeteren. In de regio s-hertogenbosch hebben 73 huisartsen de zorggroep Chronos opgericht, met als doel de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken binnen de eerste lijn te optimaliseren. Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch ondersteunt de zorggroep met de zorg rondom diabetes mellitus patiënten. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd dankzij de scheiding van processen die met planning en processen die met informatievoorziening te maken hebben. Dit heeft geresulteerd in de inrichting van een afdeling Planning en een Afsprakencentrum. Er is aanzienlijk geïnvesteerd in de modernisering van apparatuur en systemen, waaronder het Mosos-systeem voor echoscopie, diverse apparatuur voor het laboratorium ten behoeve van analyse en administratie, de inrichting van het GLIMS laboratoriuminformatiesysteem, het internetsysteem Cyberlab dat aanvragers in staat stelt uitslagen online te raadplegen en een nieuw relatiemanagementsysteem (E-synergy CRM). Samen met huisartsen zijn diensten ontwikkeld in aansluiting op de nieuwe zogeheten Modernisering en Innovatie-modules. Uitbreiding van het werkgebied Vanuit het Diagnostisch Centrum Eindhoven zijn in Deurne en Heerlen eerstelijnscentra opgezet waar voornamelijk zwangerschapsechoscopie en prenatale screening wordt aangeboden. In samenwerking met PoZoB is dienstverlening voor diabetespatiënten gestart in de regio Weert. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Chronos en Diagnostisch Centrum s-hertogenbosch. Efficiency verbetering Managementgebieden met vastomlijnde verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld om te komen tot adequate kostenbeheersing. Iedere leidinggevende wordt verantwoordelijk voor de balans tussen prestaties en kosten op zijn afdeling. Om een beter inzicht te krijgen in de opbrengsten en kosten zijn deze geregistreerd naar soort, entiteit én managementgebied. In 2007 is gebleken dat omzetfluctuaties in negatieve zin niet snel genoeg gepareerd kunnen worden met een bijstelling van het kostenniveau. Met name flexibiliteit bij de inzet van personeel is hierbij een belangrijke factor. Deze flexibiliteit zal in 2008 en de jaren daarna een belangrijk aandachtspunt zijn. Vanaf 2008 zal een vernieuwd managementinformatiesysteem operationeel zijn, waardoor meer houvast komt om snelle bijsturing mogelijk te maken. 15

17 Duurzaam bouwen Een slim systeem van ventilatie en dubbele beglazing halveert het energieverbruik van de futuristische toren 30 St Mary Axe in Londen, ook wel De Augurk genoemd. 16

18 Financieel-economisch Eigen vermogen Hoewel Synergos geen winstoogmerk heeft, is een positief resultaat van groot belang voor de opbouw van eigen vermogen. Een substantieel eigen vermogen is nodig omdat marktwerking en veranderende regelgeving onzekere factoren voor de toekomst zijn. Het eigen vermogen bedroeg per ultimo ,3% van het balanstotaal en 6,2% van de exploitatiekosten. Ontwikkeling ordersluittarief In 2007 is het streven geweest om te kunnen blijven produceren tegen een ordertarief van 7,20. De ontwikkeling van het ordersluittarief in de afgelopen jaren is als volgt: in 2005: 8,20 in 2006: 7,20 in 2007: 7,20 Ter vergelijking: het ordersluittarief voor ziekenhuizen bedroeg in ,20. Synergos zit met de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek 14,3% onder de maximaal aanvaardbare kosten zoals vastgesteld door de NZa. In 2007 heeft Synergos orders verwerkt (2006: ). We zijn klaar voor verdere groei Antoon van Elderen, manager Centrale Productie Synergos Met het laboratorium hebben we afgelopen tijd een flinke stap voorwaarts gezet. Met name in het pre-analysetraject viel veel winst te behalen op het gebied van snelheid en efficiency. Dat deel zal eind eerste kwartaal van 2008 helemaal geautomatiseerd zijn. Bijkomend voordeel is dat menselijke fouten voortaan nagenoeg uitgesloten zijn. Onze klanten eisen snel resultaten van diagnostiek. Die snelheid kunnen we nu bieden. De verhoogde efficiency zorgt er bovendien voor dat we met hetzelfde aantal laboratoriummedewerkers méér diagnostiek kunnen leveren. Dat is nodig, ook al omdat we een groeiend aantal aanvragen krijgen uit de eerste lijn, verslavingszorg en psychiatrische ziekenhuizen. Investeringen in materiële vaste activa In 2007 is ter waarde van 1,7 miljoen geïnvesteerd in apparatuur ter verbetering en uitbreiding van de productiecapaciteit en in ICT. Per saldo is de boekwaarde van de materiële vaste activa gestegen met tegenover een omzetstijging van 1,45 miljoen. Omzet en productie De omzet groeide in 2007 met 8%. Deze groei kwam als volgt tot stand: Omzet 2007 Omzet 2006 Groei in in Eerstelijnsdiagnostiek, % incl. Zorgstraten Diagnostiek derden % Justus Medisch Centrum % Eerstelijns Facilitair Bedrijf % Overige opbrengst % Totaal % Ontwikkeling kosten De totale kosten stegen met bijna 10%. De kosten met betrekking tot arbeid stegen met 12%. Dat werd veroorzaakt door: Toename van de gemiddelde loonkosten per FTE arbeid (3%). Toename van de gewogen inzet van medewerkers (9%). 17

19 Productie per bedrijfsonderdeel Eerstelijnsdiagnostiek (incl. zorgstraten) Onderzoeken Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Laboratorium Orders ,15 Waarvan orders met thuisafname ,96 Analyses/tests ,16 Functieonderzoeken ECG rust ,93 ECG inspanning ,04 24-uursmeting ,14 Echo s ,97 Echo s zwangeren ,28 20-weken echo s ,96 NT-metingen ,71 Röntgen ,99 Mammografieën ,67 Thorax ,08 DEXA ,42 Audiometrie ,69 Podometrie ,24 Fundusfotografie ,27 Longfunctie ,00 Registratietarief Diabetesdienst ,25 Onderzoek in samenwerking met azm Structurele echo s ,02 Afname foetaal materiaal ,92 Specificatie productie zorgstraten Laboratorium Orders Waarvan orders met thuisafname Analyses/tests Functieonderzoeken Fundusfotografie Podometrie Registratietarief Diabetesdienst

20 Bloedafnamedienst Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Afnames voor DCE/DCH ,08 Afnames voor Trombosedienst ,08 Afnames voor derden ,05 Totaal aantal afnames ,08 Niet-eerstelijnsdiagnostiek Diagnostiek en aanverwante ondersteuning t.b.v. andere instellingen Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Laboratorium Orders ,14 Waarvan orders met thuisafname ,79 Analyses/tests ,96 Functieonderzoeken ECG rust ,60 ECG inspanning ,40 Echo s ,10 Röntgen ,90 Mammografieën ,55 Thorax ,85 DEXA ,22 Audiometrie ,89 Longfunctie ,56 Röntgen voor leeftijdonderzoek ,54 Mammografieën (BoBZ) ,05 Justus Medisch Centrum Omschrijving Aantallen 2007 Aantallen / 06 Bedrijfskeuringen ,61 Verzekeringskeuringen ,72 Medische expertises ,31 Rijbewijskeuringen ,99 Psychologische consulten ,84 19

Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging

Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging Stichting Synergos Stratumsedijk 28a 5611 NE Eindhoven T (040) 21 41 100 F (040) 21 41 188 info@synergos.nu Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Synergos

Jaarverslag 2009. Stichting Synergos Jaarverslag 2009 Stichting Synergos U Slechts één letter. Dat is waar het bij Synergos om gaat: U. Daaronder verstaan wij de patiënt, de huisarts, de verloskundige, ziekenhuizen, de afnemer van diagnostiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Stichting Synergos Voortbouwen op een stevig fundament

Jaarverslag 2006 Stichting Synergos Voortbouwen op een stevig fundament Jaarverslag 2006 Stichting Synergos Voortbouwen op een stevig fundament Stichting Synergos Stratumsedijk 28a 5611 NE Eindhoven T (040) 21 41 136 F (040) 21 41 188 info@synergos.nu Synergos bedrijfsonderdelen

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Synergos 2005 tegen het licht

Jaarverslag Stichting Synergos 2005 tegen het licht Jaarverslag Stichting Synergos 2005 tegen het licht Stichting Synergos Stratumsedijk 28a 5611 NE Eindhoven T (040) 21 41 136 F (040) 21 41 188 info@synergos.nu Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes E-mail: lilocrasborn@mcc-omnes.nl Versterking van de functie eerstelijns diagnostiek (NZa

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Algemene informatie 3.1 3 versie 0

Algemene informatie 3.1 3 versie 0 Algemene informatie In deze folder komt aan bod: - Welkom bij Diagnostiek voor u - Wij staan klaar voor u - Wat doen we? - Ruime openingstijden voor u - Alles op een rijtje voor u - Tot slot voor u Welkom

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Diagnostiek voor U Jaarverslag 2010 3

Diagnostiek voor U Jaarverslag 2010 3 JAARVERSLAG 2010 2 INHOUD Voorwoord 5 Visie, missie en strategie 6 Resultaten 8 Profiel 14 Prestaties 18 KAM en Bescherming persoonsgegevens 23 Historisch artikel 24 Van lokaal centrum tot totaalpartner

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten Full-service arbodienstverlening voor 93,25 per werknemer per jaar. Als werkgever krijgt u

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ D0187-201301 Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ 1. Algemene Inleiding Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven.

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap IN DEZE FOLDER KOMT AAN BOD: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant.

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant. CASE STAR-MDC Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant Think.Pink STAR-MDC Star-MDC heeft een geplande technology refresh aangegrepen om zijn IT-infrastructuur grotendeels

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum Máxima Medisch Centrum Zorg met een Accent Maxima Medisch Centrum Eindhoven - accent: dagbehandeling en short stay -concentratie: planbare en voorspelbare zorg - procesoptimalisatie: voorspelbaarheid en

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vragenlijst Weerterlandprijs 2014

Vragenlijst Weerterlandprijs 2014 Insider Naam Adres Telefoonnummer Genomineerd bedrijf Naam Adres Telefoonnummer Algemeen 1. Wie is/zijn de oprichters/eigenaren van de onderneming? Strategie (risk management) 1. Is er een strategisch

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Wat zijn de beste tests om in de zwangerschap neuralebuisdefecten en downsyndroom te constateren bij een foetus? En hoe kan deze prenatale screening het beste worden uitgevoerd?

Nadere informatie

Exclusief voor uw mensen

Exclusief voor uw mensen Exclusief voor uw mensen Uw mensen zijn exclusief En wij zijn er exclusief voor uw mensen Mensen zijn uniek. In hun doen en laten, maar ook in hun werk. Ieder mens heeft andere prikkels nodig om te kunnen

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Ondersteuning OSAS diagnostiek in de eerste lijn. Dr. Annelies Lucas, huisarts Medisch directeur Diagnostiek voor U

Ondersteuning OSAS diagnostiek in de eerste lijn. Dr. Annelies Lucas, huisarts Medisch directeur Diagnostiek voor U Ondersteuning diagnostiek in de eerste lijn Dr. Annelies Lucas, huisarts Medisch directeur Diagnostiek voor U Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie