DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging Jaarverslag 2013

2 De Chr. Gymn. & Sportver. KRACHT & VLUGHEID is 14 november 1917 opgericht. Aangesloten bij de Koninklijk Nederlands Gymnastiek Unie. In 1917 gestart met 9 HBS-ers, nu ongeveer 570 leden van 1 ½ t/m 90 jaar oud. In 1917 één lesuur, nu 57 lesuren per week in 6 gymzalen, 1 sporthal en natuurlijk in onze eigen gymzaal de Greep met recreatieruimte de Draai. Naast de leden die wekelijks de lessen bezoeken, ook de volgende leden; Ereleden De dames H.M. Bakker-Ultee, C. Schijf-Dekker, W.Wiecherink, W. Slingerland-Koolwijk, H.v.d. Ham-v.d. Ree en de heer A. Oosterbroek Leden van verdienste; De heren J. v.d. Molen, H. Ruitenbeek, Siem Schijf, Kees Jonker, Guido Broeders, Marco Bakker en Johan Kraaij De dames J. Splinter-v.d. Stelt, Lia van Diemen en Monique Bleij Ledenadministratie; De heer André van den Berg Comm. de Greep ; De heren Albert Oosterbroek en Bob Moesker Activiteitencomm.; Monique Bleij, Paula Dam, Dineke Lanting, Wil Wiecherink PR commissie; Susanne Meertens, Ilya Slingerland, Jenny Tromp, Anke de Kruif, Mirjam den Uil Vertrouwenscommissie; Wil Slingerland - van Koolwijk, Joop de Boer Gehandicapten commissie;eltjo Lanting Redactie clubbl. de Brug ;Sabrina en Liesbeth v.d.graft Wedstrijdsecr.; Andries Kohlberg/Marcel Peereboom Interieurverz.; Mw. A. Schipper Leiding; Hennie Bakker-Ultee sinds 1961 Monique Bleij 2003 Janny van den Bor-Walst 1977 Margot van den Bor 1987 Willy de Bruine-den Hertog 1978 Wim Fontijn 2003 Paulien Furfaro-Westrik 1985 Andries Kohlberg 1997 Eltjo Lanting 1993 Albert Oosterbroek 1967 Yathi Hadyani 1993 Ilya Dulk-Slingerland 1996 Henny Zwaal-v. Roessel 1975 Anneke Bindt 2006 Sabrina van der Graft 2007 Henny Lust 2005 Nienke Schooneveld 2010 Casper v. Zeelt 2013 Stephanie Roelofs 2013 Sol Cogle 2009 Bestuur; Voorzitter / 1 e penningmeester Albert Oosterbroek sinds e Penningm. Bob Moesker Secretaresse Nelly Prinsze-Bakker Lid Gonny Meertens Andries Kohlberg Sabrina v.d. Graft

3 UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal de Draai, naast gymzaal de Greep op Vrijdag 14 maart 2014 Adres: Perzikkruidweg 2-B 1508 AW Zaandam AGENDA AANVANG uur precies. 1. Opening 2. Notulen van de J.A.L. d.d (blz. 2,3,4) 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 2013 (blz. 5) 5. Verslag kascommissie 6. Financieel overzicht 2013 (blz. 6,7) 7. Begroting 2014 (blz. 7) 8. Benoeming Kascommissie 9. Verslag commissie de Greep (blz. 8) 10. Technisch Wedstrijd verslag 2013 (blz. 10) 11. Verslag Clubblad De Brug (blz. 8) 12. Verslag Activiteiten Commissie (blz. 10) 13. Verslag Public Relations Commissie (blz. 9) 14. Verslag vertrouwenscommissie 15. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Gonny Meertens, Nelly Prinsze 16. Mededelingen van het bestuur 17. Rondvraag 18. Sluiting Na deze vergadering, die tot ongeveer uur duurt, gaan we KIENEN en draaien we het Rad van Avontuur. Een altijd weer gezellige afsluiting van het verenigingsjaar! KOMT ALLEN, DE KOFFIE STAAT KLAAR EN IS GRATIS. PS. Leuke en ook bruikbare prijsjes voor de Kien en het Rad van Avontuur zijn welkom!!! 1

4 Notulen van de J.A.L. d.d. 8 maart 2013 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid gehouden op 8 maart 2013 in De Draai. Aanwezig: 47 leden, waarvan 4 bestuursleden Afmeldingen: Andries Kohlberg Punt 1 Opening De voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de ereleden Hennie Bakker, Rina Schijf, Wil Slingerland en Wil Wiecherink. Ook de leden van verdienste Monique Bleij en Siem Schijf. Afbericht Fam. Keuning, Henny Lust en Hendriek v.d. Ham. Hierna gaat Albert voor in gebed. Hij meldt verder dat er het afgelopen jaar weer het een en ander is gebeurd. Dit jaar is er weinig wisseling van leiding geweest, maar op dit moment is het leiderscorps nog niet compleet. Wij zoeken nog leiding voor zo n 4 tot 6 uur. Tevens zijn of worden er enkele uren opgeheven omdat er te weinig leden zijn. Het leden aantal is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen en dat is een positieve ontwikkeling t.o.v. vorig jaar waar het om een achteruitgang ging. Wij zullen hier de vinger aan de pols moeten houden. Veel leden hebben weer deelgenomen aan diverse wedstrijden met wisselende resultaten. We zijn zeer verheugd over de vele en goede activiteiten van de PR en de AC. Het kamp van de AC is goed bezocht en zeer gewaardeerd door de deelnemers. Dit geldt ook voor de disco s. In de verslagen van de commissies leest u meer over deze en andere activiteiten. Albert bedankt alle vrijwilligers voor zijn of haar inzet en hiermee verklaart hij de vergadering voor geopend. Punt 2 Notulen van de J.A.L Hennie Bakker vraagt of er nog iets aan het invalidentoilet gedaan gaat worden, Albert vraagt als zij iemand weet, graag, verder worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notuliste. Punt 3 Ingekomen stukken Het verslag van de kascommissie (zie punt 5). Punt 4 Jaarverslag 2011 Niet alleen de redactie van het clubblad bedanken, maar iedereen die er elk kwartaal weer aan meewerkt. Bob Z. geeft aan dat de bladen scheef gedrukt zijn en niet voorzien zijn van het logo. Punt 5 Verslag kascommissie De boeken van de penningmeester zijn door Adri Keuning en Joop de Boer in orde bevonden, het bestuur wordt décharge verleend. Bedankt penningmeester en kascommissie. 2

5 Punt 6 Financieel overzicht 2012 Dit boekjaar hebben wij met een nadelig saldo ad ,91 afgesloten. De reden hiervan is een teruglopend aantal jeugdleden. Daarnaast zijn enkele uitgaven hoger geweest dan begroot. Maar de exploitatie van De Greep laat een mooi voordelig saldo zien van ,80 dankzij een goede verhuur en teruggave van de ECO tax. Hannie: Ze vind de Post GCA niet terug in het overzicht. Albert: deze is verrekend met de materialen die gekocht zijn. W.W : onkosten van de reünie niet terug te vinden. Albert: Er stond voor het jubileum een bedrag van 1600,00 gereserveerd, de kosten waren 500,00, de overige 1100,00 zijn gereserveerd voor het volgende jubileum. W.S vraagt Albert om het financieel overzicht meer te specificeren. Het financieel overzicht wordt goedgekeurd. Punt 7 Contributieverhoging De verhoging van de contributie voor (jeugd)leden met 1,00 wordt aangenomen. Punt 8 Begroting De begroting 2012 heeft een nadelig saldo van 400,00. De enige risico post is de contributie. Bij de begroting van de Greep blijven we aan de veilige kant, weten niet hoe vaak de greep verhuurd gaat worden het komende jaar. OGB is 1250,00 begroot, een bezwaarschrift zal weer ingediend worden. Punt 9 Benoeming kascommissie Joop de Boer en Adri Keuning gaan volgend jaar de kas controleren met Hennie Bakker als reserve. Punt 10 Verslag commissie De Greep Elza vraagt naar de nieuwe parkeerplaatsen, deze staan in het Kogerveld plan, de gemeente beslist hierover, goedgekeurd. Punt 11 Technisch Wedstrijd Verslag Hannie mist wedstrijden in het technisch jaarverslag. Alles is terug te vinden op de website. Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 12 Verslag Clubblad De Brug Aangezien niet alle ouderen een computer hebben en de adressen vaak wijzigen zal het clubblad voorlopig op papier blijven bestaan. Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 13 Verslag Activiteiten Commissie Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 14 Verslag PR Commissie Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 15 Verkiezing bestuursleden Andries Kohlberg is aftredend en herkiesbaar, geen bezwaar herkozen. Punt 16 Mededelingen van het bestuur De AC zal ook dit jaar weer een Hemelvaartkamp in Putten organiseren. Wij hopen dat de PR de komende perioden hun taken weer volop kunnen opnemen zodat het bestuur iets wordt verlicht. Zaterdag 13 april worden de onderlinge wedstrijden gehouden. 3

6 Er zijn een tweetal subsidies aangevraagd bij de overheid voor Sport Impuls voor een periode van 2 jaar. Wij hopen op een positieve reactie. Susanne ontvangt een bloemetje voor het schrijven van de subsidieaanvraag. In februari hebben wij een donatie ontvangen van Patrimonium, deze is bestemd voor materiaal. Er zijn dit jaar verschillende jubilarissen: 25 jaar, Margot v.d. Bor, Monique Bleij, Elza Staëveren en Ida Knikker. 40 jaar, Guda Klitsie. 70 jaar, Ger de Ridder. Punt 17 Rondvraag B.Z. -geeft aan dat de toestellen niet gekeurd zijn. A. antwoordt dat hier geen richtlijnen zijn bij de bond. W.W. -er waren maar 2 bestuursleden bij de reünie. A. aanwezigheid is niet verplicht. Elza- enkele mensen van de damclub roken en stallen hun fiets in de hal. A. zal ze hierop aanspreken. Nienke heeft 2 ideeën om inkomsten voor de club te genereren, strippenkaart voor mensen van een andere vereniging. A. antwoord dat dit niet een goed idee is want bijhouden van die kaarten zal problemen geven. Verjaardagsfeestjes turnen. A. vind dit niet goed i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Hannie geeft aan dat de witte evenwichtsbalk wiebelt en dat de kasten slecht rijden. A. zal er naar laten kijken. H.B. wil graag strooizout voor de winterperiode als dit nodig is. Zij vraagt of de vuilnisbakken uit de kleedkamers voor de vakantie geleegd kunnen worden. Voor de reünie zijn er 500 brieven verstuurd, er was weinig reactie. De vraag is of we over 5 jaar wel weer een reünie moeten organiseren. Voor de bikkelbokaal zal een andere criteria gevonden moeten worden. Punt 18 Sluiting Hennie Bakker bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Technisch Wedstrijdverslag e competitiewedstrijd 17 januari 2 e recreatiewedstrijd 9 februari Finale 4 e divisie Noord 9 maart 3 e competitiewedstrijd 16 maart Toestelkampioenschappen 20 april Onderlingewedstrijd 13 april Ringenwedstrijd 26 mei Districtkampioenschappen 4 e div. 1 juni 1 e competitiewedstrijd 23 november 1 e recreatiewedstrijd 15 december 3 eerste prijzen, 2 tweede prijs, 1 derde prijs en 1 vierde prijs. 4 eerste prijzen, 4 tweede prijzen en 1 derde prijs. 1 tweede prijs, 1 vijfde prijs 2 eerste prijzen en 2 tweede prijzen 1 eerste prijs, 3 tweede prijzen, 2 derde prijzen en 3 vierde prijzen. 24 eerste prijzen, 22 tweede prijzen en 8 derde prijs 7 eerste prijzen, 4 tweede prijzen en 2 derde prijzen 1 vierde prijs 2 eerste prijzen, 3 tweede prijzen en 3 derde prijzen 2 tweede prijzen en 1 derde prijs 4

7 J A A R V E R S L A G van tot en met Dit is alweer het 96 ste jaar van Kracht & Vlugheid. We begonnen dit verenigingsjaar op met 582 leden en we eindigden op met 570 leden. BESTUUR Het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondervonden. Er is ook dit jaar weer veel werk verzet door bestuur, vrijwilligers en de diverse commissies. Zonder de inzet van deze mensen zou K&V niet zo draaien als het nu doet, bedankt allemaal! LESSEN EN LEIDING Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer enkele veranderingen van lessen en leiding geweest. Met ingang van 16 januari 2013 worden er lessen free running gegeven door Casper. Door een ziekenhuisopname zijn de lessen van Wil de Bruine tijdelijk overgenomen geweest door Anneke Bindt. De lessen in de Parkstraat van Ragner Onrust zijn overgenomen door Stephanie Roelofs. CLUBBLAD DE BRUG Sabrina v.d.graft en haar moeder Liesbeth zorgen ervoor dat ons clubblad er elk kwartaal weer netjes en verzorgd uitziet. Iedereen die meewerkt aan het clubblad, dank hiervoor. Het clubblad staat ook op de website. VRIJWILLIGERS Op vrijdagavond 11 januari 2013 was er weer een gezellige avond vanaf 18:30 uur voor alle vrijwilligers, waar regelmatig een beroep op kan worden gedaan. Na een drankje en een welkomstwoord van de voorzitter kon men genieten van het eten. Na het eten werd er een spel gedaan. Iedereen bedankt. In het clubblad van maart werd een oproep gedaan voor vrijwilligers, helaas hebben hier niet veel mensen op gereageerd. CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN Onze leiding volgt regelmatig bijscholingen om hun licentie te kunnen verlengen, om bij te blijven met de ontwikkelingen op bewegingsgebied. Stephanie Roelofs heeft haar examen niveau 3 behaald en mag zich nu gediplomeerd leidster noemen. Gefeliciteerd!! EN VERDER Jaarlijkse Schoonmaakdag van de Greep en de Draai. In augustus 2013 hebben weer een aantal dames en heren enthousiast gewerkt aan het schoonmaken van zaal, kleedkamers, toestellen, enz. Er is weer heel wat gesopt en geboend, maar ook gelachen en gekletst. Namens het bestuur en allen bedankt!... Grote Clubactie. De netto opbrengst bedroeg dit jaar 1561,15. De meeste loten werden verkocht door Isa Raaijmaker(46), Kick Karten(31) en Kira Mantel(25). Zij hebben allen een attentie ontvangen. Verder zijn er loten verkocht op de lessen door de leiding. Bedankt voor jullie inzet. VOORUITBLIK... Onderlinge wedstrijden worden door K&V gehouden in de Greep op 5 april mei 2014 organiseren wij voor het Rayon de wedstrijd Ringenzwaaien in de Greep. De Greep bestaat 4 februari 2014, 25 jaar. In het kader van het project Alle leerlingen actief zal in de maanden januari tot maart K&V free running lessen gaan geven aan de leerlingen van klas 1 en 2 van het Zuiderzee College. Dit is in vogelvlucht het verslag van het afgelopen verenigingsjaar. Bestuurlijk gezien was het een rustig jaar, waarin veel werk is verzet. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om het komende 97 ste verenigingsjaar ook weer goed te laten verlopen. Wij danken u allen voor het in ons gestelde vertrouwen. 5

8 Financieeloverzicht van 1 januari 2013 tot en met 31 december Ontvangsten: Uitgaven: Contributie ,98 (67.000) Vergoedingen ,14 (38000) Rente 560,84 ( 500) Zaalh.Gemeente 9.163,68 ( 9000) Gr.Club Aktie 1.561,15 ( ---) Zaalh. De Greep 8.000,== ( 8000) De Brug 368,51 Contr.Bond/Kr ,77 (10200) Donatie/Kop 3.500,== Bestuurskosten 438,32 ( 1000) Donatie/Mat ,-- Wedstr./TD 630,75 ( 500) Verk. Kop.app. 500,== Materiaal 4.561,15 ( 500) Attenties 103,90 ( 200) Nadelig Saldo ( 400) De Brug --- ( 250) Vrijw.avond 746,24 ( ---) Commissies 100,41 ( 250) Kopieerapp ,91 Voord.saldo 600,21 ( ---) ,48 (67.900) ,48 (67900) Balans per 31 december 2013 AKTIVA: POSSIVA: Geldmiddelen: Nog te betalen: ING Bank RC.9.495,51 Zaalhuur Gemeente. --- ING Bank Spaar ,35 Postgiro 792,99 Grote Club Actie 706,65 Postgiro Spaar ,80 Wedstrijden 300,== , ,65 Reserveringen: Div. roerende goed. P.M. Ziekteverz. Leiding ,41 Accommodatie De Greep ,== Gymz. De Greep ,62 Jubileum 100 jr. K&V Voorraad: PR Commissie 3.351,64 Turnpakjes 232,50 Nog te ontvangen: Eigen Vermogen ,98 Gem. Zaanstad 22, , ,04 Toelichting: Dit boekjaar hebben wij met een klein voordelig saldo ad.. 600,21 afgesloten. De exploitatie van De Greep laat een heel mooi voordelig saldo zien. Dit komt mede door de verhuur van de gymzaal aan derden. Explotatie De Greep Ontvangsten: Uitgaven: Zaalhuur K&V.8.00,00 (8000) Onderhoud.1.693,45 (2000) Zaalhuur Derden 1.745,50 (1500) Schoonm./art ,34 (1500) Verhuur De Draai 6.660,== (4000) Gas/Water/Licht 7.028,57 (7500) Donatie 400,== ( ----) Telefoon 336,91 ( 500) Kantine opbrengst 2.710,57 (3000) Onr. Goedbel 1.039,49 (1250) Diversen --- ( --) Verzekeringen 750,81 ( 750) Diversen 19,23 ( ---) Voordelig saldo 7.073,27 (3000) ,07 (16500) ,07 (16500) 6

9 Toelichting: De Brug: Materiaal/GCA: Ontv. Advertenties.7.89,== Ontv ,15 Uitg. Papier.226,72 Uitg. Plank.180,== Porti 193,77 420,49 Balanceer 74, Foamballen 100,59 Gymblokkrn 878,46 Kopieerapp ,91 Matten +kar 2.052,10 Donatie Patr ,== Magnesium 137,61 Verk. Oude 500,== 4.000,== Doelen 413, ,91 Diversen 17, ,50.706,65 BEGROTING 2014 Ontvangsten: Uitgaven: Contributie/Don ,== Vergoedingen ,== Rente 400,== Zaalhuur Gemeente ,== Zaalhuur De Greep 8.000,== Contributie Bond ,== Bestuurskosten 1.000,== Westrijden/TD 750,== Materiaal 500,== Attenties 200,== Clubblad De Brug 250,== Vrijw. Avond 750,== Commissies 200,== ,== ,== BEGROTING DE GREEP 2014 Ontvangsten: Uitgaven: Zaalhuur K&V.8.000,== Onderhoud.2.000,== Zaalhuur Derden 1.000,== Schoonm./art ,== Verhuur De Draai 4.000,== Gas/Water/licht 7.500,== Kantine Opbrengst 2.500,== Verzekeringen 850,== Onr. Goedbel 1.250,== Telefoonkosten 500,== Voordelig Saldo 1.650,== ,== ,== A. Oosterbroek. 7

10 VERSLAG VAN COMMISSIE DE GREEP Het afgelopen jaar is er weer het nodige werk verzet door een relatief klein aantal K&V mensen. Wij hebben zo n 10 kub zand verplaatst naar de achterzijde van de Greep om de straat opnieuw te leggen hetgeen uiteraard nodig was om straks onderhoud werkzaamheden ter verrichten. Ook is de hal van De Greep op de kwast genomen en van een frisse kleur voorzien zodat de binnenkomst in de gymzaal een prettig gevoel geeft. Het welkomst bord en de turnfiguren geven aan dat je bij K&V bent. Naast het bovengenoemde werk is ook het gewone onderhoudswerk op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Dat er in een schone zaal wordt gesport vinden wij eigenlijk gewoon maar zonder de inspanning van Asta zou dit niet mogelijk zijn. Asta, uitstekend!! Ook enkele vrijwilligers doen regelmatig schoonmaak en werkzaamheden, denk maar eens aan de grote schoonmaak in de vakanties, waardoor het aangenaam sporten is. Wij willen allen hartelijk bedanken die zich op wat voor manier dan ook hebben ingespannen om onze sport accommodatie in een top conditie te houden. Bedankt!!!!! De commissie Jaarverslag Hier een berichtje van de redactie voor het jaarverslag. Allereerst voor iedereen de beste wensen en een sportief Nieuwjaar toegewenst. Alweer een jaar verstreken, wat gaat de tijd toch snel, elk kwartaal weer nieuws vergaren voor ons vertrouwde clubblad "De Brug" en dat doen we met veel plezier en nu ook nog gemaakt op een nieuwe printer, dus nog meer leesplezier. Nieuws, puzzels en kleurplaten het staat nu scherper gedrukt in ons clubblad en mocht je deze niet meer voor handen hebben, dan is het altijd nog online te lezen via de website: De Redactie 8

11 Jaarverslag PR-commissie 2013 Afgelopen jaar was voor de PR commissie een vrij rustig jaar. Door privé omstandigheden zijn wij wat minder actief geweest dan voorgaande jaren. In de zomer van 2013 heeft de PR zijn werkzaamheden weer opgepakt. Het doel was om efficiënter te werken en minder projecten tegelijk aan te pakken. De twee punten die onze aandacht hebben gehad zijn ledenwerving en vrijwilligerswerving, hier blijven wij voorlopig mee doorgaan. Om meer leden te verkrijgen hebben we advertenties geplaatst in diverse gratis en betaalde kranten. De uren volleybal, dames conditie en diverse turnuren op verschillende locaties hebben hierin de nodige aandacht gekregen. Ook hebben we een algemene advertentie geplaatst. Voor het werven van nieuwe vrijwilligers hebben wij geïnventariseerd hoeveel vrijwilligers wij al hebben en waar er eventueel nog meer bij kunnen. Dit alles aan de hand van de cursus 'meer vrijwilligers in korte tijd' van Sportservice Zaanstad. Daarnaast willen wij graag korte lijntjes met het dagelijks bestuur van de vereniging hebben. Om dit te bewerkstelligen wonen wij om beurt de bestuursvergaderingen bij. Zo blijven wij goed op de hoogte van elkaars werkzaamheden en kunnen wij direct ideeën uitwisselen. De belangrijkste taak van de PR zal in 2014 ook het werven van nieuwe leden blijven. De financiën zijn gelijk gebleven in 2013, er zit nog 50,40 euro in de pot. Ilya, Anke, Susanne, Mirjam en Jenny. Verslag van de Vertrouwensfunctionarissen 2013 Ondergetekenden, vertrouwenspersonen van de CG- en SV Kracht en Vlugheid te Zaandam, verklaren dat zij in het verenigingsjaar 2013 geen meldingen hebben ontvangen van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie, pesterij of enige andere vorm van ongewenst gedrag. Er is "via via" één signaal ontvangen dat door de vertrouwenscommissie in overleg met enkele leden van het dagelijks bestuur nader is onderzocht. Na grondige evaluatie van de beschikbare informatie is besloten hierop geen verdere actie te ondernemen. We hebben nog steeds enige twijfel over de bekendheid met het bestaan van de vertrouwenscommissie. Weliswaar zijn de namen van de vertrouwenspersonen zichtbaar op de poster "Kappen nou" en zijn zij opgenomen in de colofon van het digitale clubblad De Brug. Wij dringen er echter nogmaals op aan op de website ook bij het hoofdstuk "bestuur en commissies" de namen van de vertrouwenspersonen te vermelden. Evenals vorig jaar hopen wij dat 2014 voor de vertrouwenscommissie rustig zal verlopen. Maar als je ergens mee zit waarover je met iemand vertrouwelijk wilt praten wij zijn er voor je! De vertrouwenspersonen: Wil Slingerland van Koolwijk Joop de Boer 9

12 Jaarverslag Activiteiten Commissie 2013 De A.C. bestond in 2013 uit de volgende leden: Wil Wiecherink (voorzitter en penningmeester), Dineke Lanting, Paula Dam, en Monique Bleij. Dit jaar hebben we als activiteiten commissie weer 3 activiteiten georganiseerd te weten: Disco 6 april. De leden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar hebben zich vermaakt op de muziek die werd verzorgd door DJ Damian Okkerse. Hemelvaartskamp 9 mei t/m 12 mei. Dit jaar was het kamp in Putten met als thema Middeleeuwen. 60 deelnemers inclusief leiding hebben zich prima vermaakt met alle activiteiten die werden gedaan. Disco 26 oktober. Op deze disco hebben de leden zich wederom prima vermaakt. Sinterklaasfeest 23 november Helaas is dit niet doorgegaan door dat er te weinig deelname was voor zowel de ochtend als de middag. De fietspuzzeltocht is door het slechte weer en omstandigheden helaas niet doorgegaan. Komend jaar staat deze weer op de planning en hopen dat hij nu wel gereden kan gaan worden. Verder willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de activiteiten om deze tot een succes te laten zijn en hopen dat we volgende jaar weer op hen kunnen rekenen. Namens de AC Monique Bleij FINANCIEEL VERSLAG A.C Ontvangsten: Uitgaven: Beginsaldo Kas 140,63 Diversen 142,84 Disco 249,00 Disco 169,44 Fietspuzzeltocht - Fietspuzzeltocht - Sinterklaas - Sinterklaas - Eindsaldo Kas 77,35 Totaal 389,63 Totaal 389,63 FINANCIEEL VERSLAG KAMP 2013 Ontvangsten: Uitgaven: Beginsaldo Kas 4,20 Boodschappen 595,79 Beginsaldo Giro 46,71 Pretpark 742,25 Deelname 4.180,00 Zwemmen 195,80 Diversen 50,00 Verblijf 2.200,00 Garantie K & V 325,00 Tanken 493,43 Diversen 96,36 Terugstorting K & V 250,00 Eindsaldo Kas 5,95 Eindsaldo Giro 26,33 Totaal 4.605,91 Totaal 4.605,91 10

13 Schellingweg 15E 1507 DR Zaandam M Arjen de Haas M Jethro ten Haken E W FUNDERINGSHERSTEL - RENOVATIE - ONDERHOUD SCHIPPER naaimachines Westzijde EG Zaandam telefoon: Hier had uw advertentie kunnen staan! Informeer naar de mogelijkheden

14 De enige echte Zaanse fiets sinds 1898 Goedkoop Groen Gezond Raadhuisstraat Koog aan de Zaan Telefoon: Rock Gym Muay Thai - kickboksen Schema Jeugd Volwassenen Recreanten Privé training Cardio kickboksen Conditie training (afvallen en aankomen) Kracht training Zak training voor conditie Tevens verkoop van kleding en benodigdheden voor Muay-Thai en Kickboksen Elke zaterdag Salsa dansen vanaf uur met wereldmuziek Zaalverhuur voor familiefeesten, trouwfeesten en scheidingsfeesten etc. Voor meer info: Adres: Dennis Rock Perzikkruidweg AW Zaandam (Kogerveld) Tel: of mailadres:

15 OPSLAGRUIMTE NODIG? Ga dan nu naar de Opslagbox Selfstorage in Zaandam a Voordelige ruimte voor zakelijke en particuliere opslag a Optimaal beveiligd a Op ieder tijdstip toegankelijk a Boxgrootte van 2,5 tot 25m2 a Al vanaf 3,= p.m. Penningweg DH Zaandam T: E: Voor meer informatie kijk op:

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen.

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal de Draai, naast gymzaal

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen.

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN. om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGLEDEN om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal de Draai, naast gymzaal

Nadere informatie

René Bult, Bert Smilde, Fred Slingerland, Albert Oosterbroek, Asta Schipper (Interieurverzorging)

René Bult, Bert Smilde, Fred Slingerland, Albert Oosterbroek, Asta Schipper (Interieurverzorging) Jaarverslag 2016 De Christelijke Gymnastiek & Sportvereniging KRACHT & VLUGHEID is opgericht op 14 november 1917. Gestart met 9 HBS-ers, nu 584 leden van 1½ t/m 90 jaar oud. In 1917 één lesuur, nu 53 lesuren

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging 68e jaargang nr. 1 Clubblad De Brug Officieel Orgaan van de Christelijke Gymnastiek & Sport vereniging KRACHT & VLUGHEID opgericht 24

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

KEIZER OTTO FINANCIEEL VERSLAG 2016

KEIZER OTTO FINANCIEEL VERSLAG 2016 blad 1 van 8 GYMNASTIEK- & TURNVERENIGING KEIZER OTTO FINANCIEEL VERSLAG 2016 & BEGROTING 2017 GTV KO jaarrek 2016 vpdf01.xlsx#voorblad Geprint op: 15-5-2017 10:43 Balans G&TV Keizer Otto Naarden blad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Schooljaar 2014 2015 Inclusief Financieel jaarverslag 2014-2015 begroting schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave Samenstelling ouderraad pagina 1 Algemene zaken ouderraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar

Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar Notulen Algemene ledenvergadering Bré-Da-Boules 30 maart 2009 t Boullaar Aanwezig: 33 leden inclusief bestuur Afwezig met bericht: 23 leden 1 Inleiding door voorzitter en opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) maandag 19.30-20.30 aerobic met yoga dinsdag

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging September 2016 68e jaargang nr. 3 Clubblad De Brug Officieel Orgaan van de Christelijke Gymnastiek & Sport vereniging KRACHT & VLUGHEID

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2010

Algemene ledenvergadering 2010 Algemene ledenvergadering 2010 Datum : 10 maart 2010 Tijdstip : : 20.30 uur Plaats : in zaal Vlinderhei, Vlinderhei, 5685 GZ Best Bestuur Leden : Inge van Laarhoven, Marieke Lustenhouwer, Frans de Beer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING Wanneer 17 mei 2011 Locatie Tijd De Poort, naast de Hervormde Kerk (achter tandarts Roseboom) 20.15 uur Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden, In het afgelopen jaar

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2016 Grave, maart 2017 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Van der Plaatstraat

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2013 Grave, september 2014 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Maaskade 24 5361

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013)

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013) Gymnastiekvereniging F.D.O Tel. 020-4080461 Secretariaat: Hamontstraat 18 e-mail: info@gvfdo.nl 1066 NA AMSTERDAM www.gvfdo.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de penningmeester

Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2012 Begroot Werkelijk Analyse Debet Credit Debet Credit Debet Credit Baten Contributies 33.560 36.212,00 2.652,00 Giften

Nadere informatie

Christelijke Sportvereniging Deos

Christelijke Sportvereniging Deos Christelijke Sportvereniging Deos Door Eensgezindheid en Overtuiging Sterk Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Profiel CSV Deos... 3 Sportieve prestaties... 4 Jongens... 4 Meisjes... 4 Bestuur... 5 Ledenverloop...

Nadere informatie

: Carry Smits-Muylaert

: Carry Smits-Muylaert Notulen 84 e ALV De Watertrappers 16 april 2015 Locatie : Clubhuis Tijd : 20.00 uur Aanwezig : Johan Selles (Voorzitter) André Visser (Penningmeester) Carry Smits-Muylaert (secretaris) Monique van der

Nadere informatie

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool Et Buut ) Maandag 19.30 20.30 Aerobic met yoga Dinsdag

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010 Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust 30 juni 2010 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Evaluatie seizoen 2009-2010 4. Financiële gegevens De Halter 5. Financiële gegevens Turnlust

Nadere informatie

Financieel verslag van de penningmeester 2008

Financieel verslag van de penningmeester 2008 Het bestuur van Watersportvereniging Rijn en Lek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 maart 2009 om 19.45 uur in het clubschip. De volgende huishoudelijke

Nadere informatie

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging

DE BRUG. Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging DE BRUG Clubblad van de christelijke gymnastiek- en sportvereniging 68e jaargang nr. 2 Clubblad De Brug Officieel Orgaan van de Christelijke Gymnastiek & Sport vereniging KRACHT & VLUGHEID opgericht 24

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. Beste allen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. 18 oktober: het Grote Gymfeest november: lotenverkoop

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

een gezond en gelukkig 2014

een gezond en gelukkig 2014 Secretariaat Rabobank Pauwkesstraat 26 5298 TW Liempde 1287.10.365 Beste buurtgenoten, Eigenlijk veel te laat, maar het bestuur van buurtvereniging Klein Hoekje / Nieuwe Wijk wenst iedereen een gezond

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Beleidsplan TCA

Beleidsplan TCA Beleidsplan TCA 2014-2018 1. Voorwoord 2 2. TC Appelscha 3 3. Organisatiestructuur 4 4. Accommodatie 5. Sporttechnisch beleid 6. Ledenwerving- en behoud 7. Vrijwilligersbeleid 8. Communicatie 9. Financiën

Nadere informatie

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015 GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN Begroting 2014 & 2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 A. BEGROTING... 4 A.1. Inleiding... 4 A.2. Begroting op hoofdlijnen... 4 A.3. Kosten... 5 A.4. Opbrengsten... 7 Begroting

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden.

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden. Hoi Ars vrienden Nog een paar maanden en dan bestaat jouw gymnastiek vereniging 75 jaar. Het jubileum comité heeft verschillende activiteiten op de planning staan voor dat jaar, en de eerste is al in het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie