NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen"

Transcriptie

1 Productinformatie NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein bedrijf / zelfstandigen, Primair onderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO), Middelbaar beroeps onderwijs (MBO), Voorschoolse educatie & Kinderopvang, Centrale overheden, Provinciën & Gemeenten, Semi-overheden & Uitvoeringsinstellingen, Verpleging, verzorging & thuiszorg, Woonzorgcentra & locaties, Jeugdzorg, Ziekenhuiszorg & medisch specifiek, Praktijken (divers) & Apotheken, Kinderopvang, Geestelijke gezondheidszorg, Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, Gehandicaptenzorg, Ambulancezorg, Publieke gezondheidszorg & GHOR, TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON

2 PRODUCTINFORMATIE NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein bedrijf / zelfstandigen, Primair onderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO), Middelbaar beroeps onderwijs (MBO), Voorschoolse educatie & Kinderopvang, Centrale overheden, Provinciën & Gemeenten, Semi-overheden & Uitvoeringsinstellingen, Verpleging, verzorging & thuiszorg, Woonzorgcentra & locaties, Jeugdzorg, Ziekenhuiszorg & medisch specifiek, Praktijken (divers) & Apotheken, Kinderopvang, Geestelijke gezondheidszorg, Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, Gehandicaptenzorg, Ambulancezorg, Publieke gezondheidszorg & GHOR, INHOUDSOPGAVE 1. Informatie 2. Modules en proces 3. Inhoud (onderwerpen) TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON BESCHRIJVING Portfolio (uw werkruimte) inclusief de officiële norm en eisen. Volledige inhoud, indeling en normstelling handzaam geordend en opgedeeld. Yucan maakt het eenvoudig, toegankelijk en beheersbaar. GESELECTEERDE MODULES 05. Modules: Team Evaluatie & Ontwikkelen (looptijd 1 jaar) PRIJS 550,00 (excl. btw) incl. 25 gebruikers

3 1. Informatie ISO 9001 (2015) in Yucan U start uw eigen online werkruimte inclusief de officiële norm. Met de implementatie van ISO 9001 binnen Yucan heeft u uw kwaliteitsmanagementsysteem direct op orde. In de voorbereiding van uw accreditatie en vooral ook als de omgeving waarin u uw kwaliteitszaken blijvend meet, borgt en beheert. Als krachtige onderlegger voor verbetering, groei en succes! Yucan biedt u alle instrumenten om goed en structureel te werken met ISO U en uw collega s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten: om te zien waar u staat (evaluatie), voor een accreditatieproces (audit), om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen), behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen), en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen), Documentenbeheer (standaard beschikbaar), Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar). Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard. Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen Inclusief alle benodigde instrumenten De inhoud van de norm is handzaam en doelmatig voor u opgedeeld, De normbeschrijvingen zijn toegankelijk gesteld, Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden, U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen, Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen, Inclusief geautomatiseerde rapportages Van NEN NEN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementmanagementsysteem binnen de context van de organisatie. Deze internationale norm kan worden toegepast op alle soorten en door alle organisaties ongeacht hun aard of omvang. NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a. moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4 Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert. Binnen uw account werken met meerdere normen en portfolio's Binnen uw account kunt u voor het werken met iedere afzonderlijke norm steeds een portfolio (uw werkruimte) activeren. Zo heeft u alles per norm georganiseerd. U kunt er voor kiezen binnen één portfolio samen te werken aan een norm. Ook kunt u voor ieder afzonderlijk deel van uw organisatie een eigen portfolio met de betreffende norm activeren. Per portfolio of door meerdere portfolio's te activeren kunt u andere betrokkenen aanwijzen en het beheer en de opvolging in uw organisatie spreiden. U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere portfolio's betrokken zijn terwijl de regie centraal kan blijven. Inhoud Bekijk de inhoud via de betreffende tab hierboven. Werkwijze kiezen Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is. Rapportage Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages (scherm en pdf). Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen. Meten is weten, maar dan Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

5 2. Modules en proces Proces in beeld

6 Evaluatie in teamverband Evaluatie - Peiling U kunt deelnemers uitnodigen om eerst een peiling te doen op de onderwerpen in het portfolio. Iedere deelnemer ontvangt een uitnodiging en doorloopt alle of een deel van de onderwerpen individueel. U bepaalt hoelang en wanneer zij in de peiling werken. Zij beantwoorden vragen, plaatsen toelichtingen, benoemen verbeterpunten en voegen zo nodig documenten als onderbouwing toe. De input van de deelnemers kunt u als onderlegger gebruiken voor uw conclusies.

7 Iedere deelnemer heeft de beschikking over een rapport met zijn of haar individuele input. De teamleider heeft de beschikking over verschillende verzamelrapporten met de input van alle betrokkenen. Evaluatie - Conclusie U evalueert de in het portfolio aangeboden onderwerpen. U beantwoordt de vragen, geeft eventueel toelichtingen en benoemd verbeterpunten. Zo nodig voegt u per onderwerp onderbouwende documenten (bewijsstukken) toe. Conclusies uit een eventuele eerdere periode of (teamevaluatie) input van deelnemers aan de peiling kunt u met een druk op de knop kopiëren. Door u benoemde verbeterpunten worden - indien de ontwikkelmodule wordt gebruikt - ook automatisch in uw behandellijst getoond. U hebt de beschikking over uitgebreide rapportage van uw conclusies. Heeft u meerdere portfolio s? Dan kunt u de gegevens in rapporten combineren. Uw gegevens blijven bewaard en kunnen in een volgende periode eenvoudig worden hergebruikt. Evaluatie - Discussie Indien gewenst kunt u de discussie module activeren. U en de door u uitgenodigde deelnemers kunnen elkaars input bekijken en opmerkingen plaatsen. Een handig hulpmiddel om te verduidelijken of tot consensus te komen als geen fysiek overleg kan worden gepland.

8 Ontwikkelen Ontwikkelen - Behandellijst: Prioriteren, risico- & impact analyse De verbeterpunten uit de evaluatie en audit worden automatisch getoond in uw behandellijst. U kunt extra verbeterpunten toevoegen. Per verbeterpunt maakt u desgewenst een compacte risico en impactanalyse. Yucan geeft u een kort behandeladvies. U bepaalt de prioriteitstelling', markeert het punt bijvoorbeeld als 'te behandelen en geeft bijvoorbeeld direct een actie mee. Is voor verbetering een groter project nodig of is er een samenhang met andere verbeterpunten? Maak dan een project aan. Met een druk op de knop heeft u een overzicht met al uw verbeterpunten, risico s en prioriteitstelling; Uw behandellijst. Uw verbeterpunten kunt u bij projecten en plannen als aanleiding voor actie selecteren. Ontwikkelen - Projecten U heeft verschillende compacte en uitgebreide projectformats tot uw beschikking. Uw eerder bepaalde verbeterpunten kunt u hier als aanleiding voor actie selecteren. Zo werkt u structureel

9 van evaluatie naar ontwikkelen en verbeteren. Binnen de projectformats kunt u uw projecten definiëren, taken uitzetten en de status en voortgang bewaken. Betrokkenen kunnen meekijken en over en weer opmerkingen plaatsen (chat). Met een druk op de knop heeft u een totaaloverzicht met al uw projecten, inhoud, statussen en voortgang. Projecten kunt u in de module plannen met een druk op de knop insluiten in uw jaar-, team of ontwikkelingsplan. Ontwikkelen - Plannen In de planmodule heeft u verschillende formats voor jaar- team, periode of ontwikkelingsplannen tot uw beschikking. U kunt uitgebreid of samenvattend te werk gaan en aansluitend de door u vastgestelde evaluatieuitkomsten, verbeterpunten en projecten integreren in uw plan. Met een druk op de knop heeft u uw volledige plan als rapport beschikbaar. Inclusief al het voorwerk dat u in de andere modules al hebt verricht.

10 3. Inhoud Deelweergave uit de norm (NEN-EN-ISO 9001: 2015 nl): 2015 Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 1. Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Onderwerp en toepassingsgebied 2 Normatieve verwijzingen 3 Termen en definities 4 Context van de organisatie (Start eisen) 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan 5 Leiderschap 5.1 Leiderschap en betrokkenheid Algemeen Klantgerichtheid 5.2 Beleid Het kwaliteitsbeleid vaststellen Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie 6 Planning 6.1 Acties om risico s en kansen op te pakken 6.2 Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken 6.3 Planning van wijzigingen 7 Ondersteuning 7.1 Middelen Algemeen Personeel Infrastructuur Omgeving voor de uitvoering van processen Middelen voor monitoring en meten Kennis binnen de organisatie 7.2 Competentie 7.3 Bewustzijn 7.4 Communicatie 7.5 Gedocumenteerde informatie Algemeen Creëren en actualiseren Beheersing van gedocumenteerde informatie 8 Uitvoering 8.1 Operationele planning en beheersing 8.2 Eisen voor producten en diensten Communicatie met de klant Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten Beoordeling van de eisen voor producten en diensten

11 8.2.4 Wijzigingen in eisen voor producten en diensten 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten Algemeen Planning van ontwerp en ontwikkeling Inputs voor ontwerp en ontwikkeling Beheersmaatregelen voor ontwerp en ontwikkeling Ontwerp- en ontwikkelingsoutputs Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling 8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten Algemeen Soort en mate van beheersing Informatie voor externe aanbieders 8.5 Productie en het leveren van diensten Beheersing van productie en het leveren van diensten Identificatie en naspeurbaarheid Eigendom van klanten of externe aanbieders In stand houden Nazorgactiviteiten Beheersing van wijzigingen 8.6 Vrijgave van producten en diensten 8.7 Beheersing van afwijkende outputs 9 Evaluatie van de prestaties 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren Algemeen Klanttevredenheid Analyse en evaluatie 9.2 Interne audit 9.3 Directiebeoordeling Algemeen Inputs voor directiebeoordeling Outputs van directiebeoordeling 10 Verbetering 10.1 Algemeen 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 10.3 Continue verbetering Eindconclusie (Einde eisen) Bijlage A (informatief) Uitleg over de nieuwe structuur, terminologie en begrippen Bijlage B (informatief) Andere door ISO/TC 176 ontwikkelde internationale normen over kwaliteitsmanagement en kwaliteitsmanagementsystemen Bibliografie 2. Onderwerp en toepassingsgebied Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

12 3. Inleiding 3.1 Algemeen Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische beslissing voor een organisatie die kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie en een goede basis kan bieden voor duurzame ontwikkelinitiatieven. De mogelijke voordelen voor een organisatie die het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van deze internationale norm kan bieden zijn: a. het vermogen om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; b. het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen; c. het oppakken van risico s en kansen in verband met haar context en doelstellingen; d. het vermogen om het voldoen aan gespecificeerde eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen. Deze internationale norm kan worden gebruikt door interne en externe partijen. Het is niet de bedoeling van deze internationale norm de noodzaak te suggereren van: uniformiteit in de structuur van verschillende kwaliteitsmanagementsystemen; afstemming van documentatie op de opbouw in hoofdstukken van deze internationale norm; het gebruik van de specifieke terminologie van deze internationale norm binnen de organisatie. De eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals gespecificeerd in deze internationale norm zijn aanvullend op eisen voor producten en diensten. Deze internationale norm maakt gebruik van de procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Actcyclus (PDCA-cyclus) en risicogebaseerd denken omvat. Met behulp van de procesbenadering kan een organisatie haar processen en de desbetreffende interacties plannen. Met behulp van de PDCA-cyclus kan een organisatie bewerkstelligen dat haar processen over afdoende middelen beschikken en op toereikende wijze gemanaged worden, en dat verbeterkansen vastgesteld worden en dat er iets mee wordt gedaan. Risicogebaseerd denken stelt een organisatie in staat de factoren te bepalen die ertoe zouden kunnen leiden dat haar processen en haar kwaliteitsmanagementsysteem afwijken van de geplande resultaten, preventieve beheersmaatregelen in te zetten om negatieve effecten te minimaliseren en maximaal gebruik te maken van kansen op het moment dat die zich voordoen (zie hoofdstuk A.4). Het consequent voldoen aan eisen en ingaan op toekomstige behoeften en verwachtingen levert een uitdaging op voor organisaties die zich in een steeds meer dynamische en complexe omgeving bevinden. Om deze doelstelling te bereiken zou de organisatie het nodig kunnen vinden verschillende vormen van verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering, zoals ingrijpende verandering, innovatie en reorganisatie. 3.2 Kwaliteitsmanagementprincipes Deze internationale norm is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement die worden beschreven in ISO De beschrijvingen omvatten een verklaring over elk principe, een

13 verantwoording waarom het principe belangrijk is voor de organisatie, enkele voorbeelden van voordelen die verband houden met het principe en voorbeelden van typische acties om de prestaties van de organisatie te verbeteren als het principe wordt toegepast. De kwaliteitsmanagementprincipes zijn: klantgerichtheid; leiderschap; betrokkenheid (engagement) van medewerkers; procesbenadering; verbetering; op bewijs gebaseerde besluitvorming; relatiemanagement. 4. Voorbeelden van eisen uit de norm Informatieve en ondersteunende informatie, zowel tekstueel als grafisch beschikbaar in de norm inclusief inline bijlagen. De eisen zijn pragmatisch gegroepeerd en zodanig opgedeeld dat u er eenduidig mee kunt werken. U hebt op ieder punt de mogelijkheid om direct toelichtingen, verbeterpunten en ondersteunende documenten (of bewijsstukken) te plaatsen. 4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen De organisatie moet de grenzen en toepasselijkheid van het kwaliteitsmanagementsysteem bepalen om het toepassingsgebied ervan vast te stellen. De organisatie moet alle eisen van deze internationale norm toepassen indien deze van toepassing zijn binnen het vastgestelde toepassingsgebied van haar kwaliteitsmanagementsysteem. Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie moet beschikbaar zijn en als gedocumenteerde informatie worden onderhouden. In het toepassingsgebied moet worden aangegeven welke soorten producten en diensten eronder vallen en moet worden voorzien in een motivering voor elke eis van deze internationale norm waarvan de organisatie bepaalt dat deze niet van toepassing is in het toepassingsgebied van haar kwaliteitsmanagementsysteem. Op het voldoen aan deze internationale norm mag alleen aanspraak worden gemaakt indien de eisen waarvan wordt bepaald dat deze niet van toepassing zijn niet van invloed zijn op het vermogen of de verantwoordelijkheid van de organisatie om de conformiteit van haar producten en diensten en het verhogen van klanttevredenheid te bewerkstelligen. Van onderstaande geeft u aan in welke mate wordt voldaan. a. De grenzen en toepasselijkheid van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn vastgesteld b. De in 4.1 genoemde externe en interne belangrijke punten (issues) zijn bij de vaststelling in overweging genomen c. De in 4.2 genoemde eisen van relevante belanghebbenden zijn bij de vaststelling in overweging genomen d. De producten en diensten van de organisatie zijn bij de vaststelling in overweging genomen e. Alle van toepassing zijnde eisen van deze internationale norm worden toegepast binnen het vastgestelde toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem f. Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie is beschikbaar en wordt als gedocumenteerde informatie onderhouden.

14 g. In het toepassingsgebied wordt aangegeven welke soorten producten en diensten eronder vallen h. In het toepassingsgebied wordt voorzien in een motivering voor elke eis van deze internationale norm waarvan de organisatie bepaalt dat deze niet van toepassing is in het toepassingsgebied van haar kwaliteitsmanagementsysteem Analyse en evaluatie De organisatie moet geschikte gegevens en informatie analyseren en evalueren die voortkomen uit monitoren en meten. Van onderstaande geeft u aan in welke mate wordt voldaan. a. De organisatie analyseert en evalueert geschikte gegevens en informatie die voortkomen uit monitoren en meten b. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van het voldoen aan de eisen van producten en diensten c. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de mate van klanttevredenheid d. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de prestaties en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem e. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de doeltreffendheid waarmee plannen zijn geïmplementeerd f. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de doeltreffendheid van ondernomen acties voor het oppakken van risico s en kansen g. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de prestaties van externe aanbieders h. De analyseresultaten worden gebruikt voor het evalueren van de noodzaak van verbeteringen aan het kwaliteitsmanagementsysteem

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

NEN-EN-ISO (nl) Assetmanagement managementsystemen. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-EN-ISO (nl) Assetmanagement managementsystemen. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-EN-ISO 55001 (nl) Assetmanagement managementsystemen SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Asset management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-EN-ISO

Nadere informatie

NEN-ISO 26000:2010 nl: Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

NEN-ISO 26000:2010 nl: Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Productinformatie NEN-ISO 26000:2010 nl: Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein bedrijf / zelfstandigen, Middelbaar

Nadere informatie

NEN-EN-ISO (nl) Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen (ISO 22000:2005,IDT)

NEN-EN-ISO (nl) Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen (ISO 22000:2005,IDT) Productinformatie NEN-EN-ISO 22000 (nl) Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen (ISO 22000:2005,IDT) SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

NEN-EN (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn

NEN-EN (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn Productinformatie NEN-EN 15224 (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn SECTOR Verpleging, verzorging & thuiszorg Geestelijke gezondheidszorg, Publieke gezondheidszorg &

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Veranderingen ISO 9001

Veranderingen ISO 9001 Veranderingen ISO 9001 De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie Onderzoekskader PO Basis. Productinformatie. Primair onderwijs (PO) Voorschoolse educatie & Kinderopvang,

Voorschoolse Educatie Onderzoekskader PO Basis. Productinformatie. Primair onderwijs (PO) Voorschoolse educatie & Kinderopvang, Productinformatie Voorschoolse Educatie Onderzoekskader PO 2017 - Basis SECTOR Primair onderwijs (PO) Voorschoolse educatie & Kinderopvang, TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen Onderwijs kwaliteit, Kwaliteit

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ReadinessReview

ISO 9001:2015 ReadinessReview ISO 9001:2015 ReadinessReview Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 9001:2015 een soepele

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 42

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 42 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op veiligheidsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 34

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 34 Inhoud INHOUD NAAR EEN MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM GEBASEERD OP HET DRIELAGEN- EN VIERFASENMODEL. BESPRE- KING VAN MILIEUMANAGEMENTSYSTEMEN VOLGENS ISO 14001:2015... 11 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 13 1.1. Naar

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

NEN-EN (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn

NEN-EN (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn Productinformatie NEN-EN 15224 (nl) Kwaliteitsmanagement systemen EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn SECTOR Zorg TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-EN 15224 (nl) Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO 14001:2015 Readiness Review ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele

Nadere informatie

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen?

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen? SAFER, SMARTER, GREENER whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015 Hoe ver bent u met de nieuwe normen? www.dnvgl.nl/certificering 9001:2015 VRAGENLIJST 4 Context van de organisatie 4.1 Inzicht in de organisatie

Nadere informatie

BRL-Onderhoud Versie 2016

BRL-Onderhoud Versie 2016 BRL-Onderhoud Versie 2016 Inhoud: Blz. 1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 2 Normatieve verwijzingen 3 3 Termen en definities 3 4 Context van de organisatie 3 5 Leiderschap 5 6 Planning 6 7 Ondersteuning

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015 Assetmanagement Resultaten maturityscan 14 januari 2015 De 7 bouwstenen van Assetmanagement 2 22.Afwijkingen en herstelacties 23. Preventieve acties 24. Verbetermanagement 5.Leiderschap en betrokkenheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Zorgsystemen Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu

Zorgsystemen Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu JAN DILLEN Zorgsystemen Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu D/2017/45/316 ISBN 978 94 014 4457 6 NUR 973 Vormgeving omslag : Keppie & Keppie Vormgeving binnenwerk :

Nadere informatie

Wie ben ik? WHY: Definitie audit. Effectief auditprogramma (opbouw) GoRisk. NEN Introductie-evenement ISO AUDITING IN BEWEGING

Wie ben ik? WHY: Definitie audit. Effectief auditprogramma (opbouw) GoRisk. NEN Introductie-evenement ISO AUDITING IN BEWEGING NEN Introductie-evenement ISO 19011 AUDITING IN BEWEGING Effectief Auditprogramma Edwin Martherus, GoRisk Beatrixgebouw Utrecht, 20 sept 2018 GoRisk Wie ben ik? Ø Technisch, bedrijfskundig, financieel

Nadere informatie

>>> Maatstaf CIIO en de CIIO Maatstaf. Toepassingsgebied van de CIIO Maatstaf

>>> Maatstaf CIIO en de CIIO Maatstaf. Toepassingsgebied van de CIIO Maatstaf >>> Maatstaf 2016 CIIO is de door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificeerder voor de professionele dienstverlening. Sinds 2006 toetst CIIO professionele dienstverleners aan de hand van de eigen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

CIIO en de CIIO Maatstaf. Kenmerken professionele dienstverleners

CIIO en de CIIO Maatstaf. Kenmerken professionele dienstverleners >>> Maatstaf 2016 CIIO is door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend als certificeerder voor de professionele dienstverlening. Sinds 2006 toetst CIIO professionele dienstverleners aan de hand van de eigen

Nadere informatie

Informatieblad. N180103, versie 13 maart invoering van ISO en overgang van OHSAS 18001

Informatieblad. N180103, versie 13 maart invoering van ISO en overgang van OHSAS 18001 Informatieblad Invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001 invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere

Nadere informatie

ORGANISATIES WILLEN GRAAG CONCREET HOUVAST VOOR KWALITEITS- MANAGEMENT

ORGANISATIES WILLEN GRAAG CONCREET HOUVAST VOOR KWALITEITS- MANAGEMENT Trainingen Kwaliteit Werkt voorzien in behoefte: ORGANISATIES WILLEN GRAAG CONCREET HOUVAST VOOR KWALITEITS- MANAGEMENT Veel organisaties worstelen met kwaliteitsmanagement in hun informatiebeheer: want,

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn PRAKTIJKGIDS KAM-management 5 NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Normalisatie: de wereld op één lijn ISO 9001 voor het MKB NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Nederlands Normalisatie-instituut, Delft,

Nadere informatie

AVG-Control incl. IBP Voor middelgrote en grote scholen / onderwijsinstellingen (zoals: VO, VAVO, MBO, besturen)

AVG-Control incl. IBP Voor middelgrote en grote scholen / onderwijsinstellingen (zoals: VO, VAVO, MBO, besturen) Productinformatie AVG-Control incl. IBP Voor middelgrote en grote scholen / onderwijsinstellingen (zoals: VO, VAVO, MBO, besturen) SECTOR Onderwijs TYPE Compliance management, Informatiebeveiliging, Informatiemanagement,

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Stuurcyclus en beleidsverklaring

CO2 Prestatieladder Stuurcyclus en beleidsverklaring CO2 Prestatieladder Opgesteld door: R. Louis (Kader) Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Bedrijvenpark Twente 301 7602 KL Almelo Tel: 0546 536 800 Datum: 21-1-2019 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA N180522, 25 JUNI 2018 INFORMATIEBLAD VERGELIJKING ISO45001 EN VCA

Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA N180522, 25 JUNI 2018 INFORMATIEBLAD VERGELIJKING ISO45001 EN VCA Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA 1 De overtuiging - en ervaring - van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere gezondheids- en veiligheidsprestaties behaalt door het gebruik van de

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Geregistreerde Belgische norm

Geregistreerde Belgische norm ICS: 03.120.10 Geregistreerde Belgische norm Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen (ISO 9001:2015) NBN EN ISO 9001 5e uitg., september 2015 Normklasse: X 50 Systèmes de management de la qualité - Exigences

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

CIIO en de CIIO Maatstaf. Toepassingsgebied van de CIIO Maatstaf

CIIO en de CIIO Maatstaf. Toepassingsgebied van de CIIO Maatstaf >>> Maatstaf 2016 CIIO is de door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificeerder voor de professionele dienstverlening. Sinds 2006 toetst CIIO professionele dienstverleners aan de hand van de eigen

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

COMPLIANCE MANAGEMENT VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING COMPLIANCE MANAGEMENT. Vereenvoudigde verantwoording aan in- en externe stakeholders

COMPLIANCE MANAGEMENT VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING COMPLIANCE MANAGEMENT. Vereenvoudigde verantwoording aan in- en externe stakeholders VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING Vereenvoudigde verantwoording aan in- en externe stakeholders Tijdig anticiperen op veranderingen in HSE wet- en regelgeving Licence to operate Inzicht in risico s bedrijfsonderdelen

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

CO2 Review 2017

CO2 Review 2017 Grafiek. Meerjaren overzicht. Grafiek. Overzicht van recente periodes. halfjaarcijfers of kwartaalcijfers. Grafiek. Overzicht van recente periodes, doorgeteld. halfjaarcijfers of kwartaalcijfers., goed.

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Voldoen aan ISO 15189:2012

Voldoen aan ISO 15189:2012 Voldoen aan ISO 15189:2012 Eén itask meldformulier voor het registreren en afhandelen van corrigerende en preventieve maatregelen Maandag 27 maart 2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Workshop Lean en de nieuwe ISO normen

Workshop Lean en de nieuwe ISO normen Workshop Lean en de nieuwe ISO normen Ingrid Ort Inhoud Nieuwe normen; HLS Structuur; Stakeholder analyse; Zelf aan de gang. Normontwikkelingstraject Duurzaam vertrouwd 2011 2012 2013 2014 2015 ISO 9001

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep B.V. Op basis van de internationale norm ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en 4.6.

Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep B.V. Op basis van de internationale norm ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en 4.6. CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Klaver Giant Groep B.V. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): A.C.A. Ham (Klaver Giant Groep

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie