AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS"

Transcriptie

1 AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO ISO OHSAS

2 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4.1 Algemene eisen 4.1 Algemene eisen 4.1 Algemene eisen Is door de organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem: - opgezet en geumenteerd; - ingevoerd en onderhouden in overeenstemming met de eisen van de internationale norm? Is door de organisatie een MMS overeenkomstig de eisen van ISO 14001: - ingericht; - geumenteerd; - onderhouden; - continue verbetert? Is door de organisatie een AMS overeenkomstig de eisen van de OHSAS-norm: - ingericht; - geumenteerd; - geïmplementeerd; - onderhouden; - continue verbetert? Is continu verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem aantoonbaar? Is door de organisatie vastgesteld hoe zij aan de eisen zal voldoen? Is door de organisatie vastgesteld hoe zij aan de eisen zal voldoen? Zijn door de organisatie: - de noodzakelijke processen voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassingen ervan door de gehele organisatie vastgesteld; - de volgorde en interacties van deze processen vastgesteld; - de criteria en methoden bepaald om een doeltreffende uitvoering en beheersing van deze processen te bewerkstelligen; - de beschikbaarheid van middelen en informatie bewerkstelligd die nodig zijn voor de uitvoering en monitoring van deze processen; - deze processen, waar van toepassing,gemonitoord, gemeten en geanalyseerd; - de noodzakelijke maatregelen ingevoerd om de geplande resultaten te realiseren; - de noodzakelijke maatregelen ingevoerd om de continu verbetering van deze processen te bereiken Is door de organisatie het toepassingsgebied van haar MMS: - gedefinieerd; - geumenteerd? Is door de organisatie het toepassingsgebied van haar AMS: - gedefinieerd; - geumenteerd? Zijn door de organisatie de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem bestuurd in overeenstemming met de eisen van deze internationale norm? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

3 Is door de organisatie de beheersing bewerkstelligd van enig proces dat wordt uitbesteed en van invloed is op het voldoen aan producteisen Is de soort en mate van beheersing die op de uitbestede processen wordt toegepast gedefinieerd binnen het KMS? 4.2 Documentatie eisen Documentatie Documentatie Algemeen Omvat de kwaliteitsmanagement-systeemumentatie: - geumenteerde verklaringen van een kwaliteitsbeleid en van kwaliteitsdoelstellingen; - een kwaliteitshandboek; - de in de internationale norm vereiste geumenteerde procedures en registraties; - de door de organisatie nodig geachte umenten en registraties vastgesteld om de doeltreffende planning, uitvoering en beheersing van haar processen te bewerkstelligen? Omvat de umentatie van het MMS: - Het milieubeleid; - de milieudoelstellingen en taakstellingen - een omschrijving van het toepassingsgebied van het MMS; - een omschrijving van de hoofdonderdelen van het MMS en de interacties daartussen; - verwijzingen naar de ermee samenhangende umenten; - umenten, met inbegrip van registraties,die door de ISO worden vereist; - umenten,inclusief registraties,nodig voor een doeltreffende planning,uitvoering en beheersing van processen te bewerkstelligen die verband houden met de belangrijke milieuaspecten van de organisatie? Bestaat de umentatie van het AMS uit: - het arbobeleid; - de arbodoelstellingen; - een omschrijving van het toepassingsgebied van het AMS; - een omschrijving van de hoofdonderdelen van het AMS en de interacties daartussen; - verwijzingen naar de ermee samenhangende umenten; - umenten, met inbegrip van registraties,die door de OHSAS-norm worden vereist; - umenten,met inbegrip van registraties waarvan de organisatie heeft vastgesteld dat deze nodig zijn om te zorgen voor een doeltreffende planning,uitvoering en beheersing van processen die verband houden met de arborisico's van de organisatie? Opmerking: Het is belangrijk dat de umentatie in verhouding staat tot het niveau van complexiteit en de desbetreffende gevaren en risico's en wordt beperkt tot wat minimaal noodzakelijk is voor de doeltreffendheid en doelmatigheid Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

4 Is bij de omvang van de umentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem rekening gehouden met: - de omvang en soort activiteiten van de organisatie; - de complexiteit en interactie tussen processen; - de bekwaamheid van het personeel? Is er een geumenteerde procedure vastgesteld om de beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het opslaan, het terugvinden, de bescherming, bewaartermijn en verwijderen van registraties? Kwaliteitshandboek Is door de organisatie een kwaliteitshandboek opgezet en bijgehouden? Is in het kwaliteitshandboek opgenomen: - het onderwerp en toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem inclusief de details van en rechtvaardiging voor iedere uitsluiting; - de voor het kwaliteits-managementsysteem vastgestelde geumenteerde procedures of ernaar verwijzen; - een beschrijving van de interacties tussen de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem? Beheersing van umentatie Beheersing van umentatie Beheersing van umentatie Is er een geumenteerde procedure vastgesteld om te definiëren welke beheersmaatregelen nodig zijn? Is er een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor het beheer van alle umenten die door het MMS en de ISO zijn vereist? Is (zijn) er een procedure(s) vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor het beheer van umenten die door de OHSAS-norm zijn vereist? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

5 Wordt door deze procedure bewerkstelligd dat: - de umenten op geschiktheid worden goedgekeurd alvorens ze worden uitgegeven; - de umenten zijn beoordeeld, indien nodig geactualiseerd en opnieuw goedgekeurd; - wijzigingen en actuele revisiestatus van umenten zijn geïdentificeerd; - de relevante versies van de van toepassing zijnde umenten beschikbaar zijn op werkplekken; - de umenten leesbaar en gemakkelijk herkenbaar blijven; - umenten van externe oorsprong waarvan de organisatie heeft bepaald dat ze nodig zijn voor de planning en uitvoering van het KMS zijn geïdentificeerd en de distributie ervan wordt beheerst; - het onbedoeld gebruik van vervallen umenten wordt voorkomen; - een geschikte identificatie wordt toegepast voor vervallen umenten die voor welk doel dan ook worden bewaard Wordt door deze procedure bewerkstelligd dat : - de umenten op geschiktheid worden goedgekeurd alvorens ze worden uitgegeven; - de umenten worden beoordeeld, indien nodig geactualiseerd en opnieuw worden goedgekeurd; - veranderingen en actuele revisiestatus van umenten zijn geïdentificeerd; - de relevante versies van de van toepassing zijnde umenten beschikbaar zijn op de werkplekken; - de umenten leesbaar en gemakkelijk identificeerbaar blijven; - umenten van externe oorsprong (waarvan de organisatie heeft bepaald dat ze nodig zijn voor de planning en uitvoering van het MMS) worden geïdentificeerd en de verspreiding ervan wordt beheerst; - het onbedoeld gebruik van vervallen umenten wordt voorkomen; - een geschikte identificatie wordt toegepast als ze om welke reden dan ook worden bewaard? Wordt door deze procedure bewerkstelligd dat : - de umenten op geschiktheid worden goedgekeurd alvorens ze worden uitgegeven; - de umenten worden beoordeeld, indien nodig geactualiseerd en opnieuw worden goedgekeurd; - veranderingen en actuele revisiestatus van umenten zijn geïdentificeerd; - de relevante versies van de van toepassing zijnde umenten beschikbaar zijn op de werkplekken; - de umenten leesbaar en gemakkelijk identificeerbaar blijven; - umenten van externe oorsprong (waarvan de organisatie heeft bepaald dat ze nodig zijn voor de planning en uitvoering van het AMS) worden geïdentificeerd en de verspreiding ervan wordt beheerst; - het onbedoeld gebruik van vervallen umenten wordt voorkomen; - een geschikte identificatie wordt toegepast als ze om welke reden dan ook worden bewaard? Beheersing van registraties Beheersing van registraties Beheersing van registraties is er een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor het identificeren, opslaan,beschermen,opvragen,bewaren en verwijderen van registraties om overeenstemming met de eisen van het MMS en de ISO aan te tonen? is (zijn) er een procedure(s) vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor het identificeren, opslaan,beschermen,opvragen,bewaren en verwijderen van registraties om overeenstemming met de eisen van het AMS en de OHSAS-norm aan te tonen? Zijn er registraties vastgesteld en beheerst om te voorzien in bewijs dat is voldaan aan eisen en de doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem? Zijn deze registraties blijvend: - leesbaar; - herkenbaar; - vindbaar? Zijn deze registraties blijvend: - leesbaar; - herkenbaar; - vindbaar? Is er een geumenteerde procedure om de beheersinstrumenten te definiëren die nodig zijn voor de identificatie, het opslaan, het terugvinden, de bescherming, het bewaren en verwijderen van registraties? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

6 Zijn registraties: - leesbaar; - blijvend gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar? 5 Directieverantwoordelijkheid Is bewijs geleverd van betrokkenheid van de directie bij de ontwikkeling, invoering en continu verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem door: - het belang om te voldoen aan zowel de eisen van klanten als aan wet- en regelgeving kenbaar te maken in de organisatie; - het kwaliteitsbeleid vast te stellen; - te bewerkstelligen dat kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld - het uitvoeren van directiebeoordelingen; - de beschikbaarheid van middelen te bewerkstelligen? 5.2 Klantgerichtheid Is door de directie bewerkstelligd dat (zie en 8.2.1): - de eisen van de klant zijn bepaald; aan de eisen is voldaan met het doel klanttevredenheid te verhogen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

7 Kwaliteitsbeleid 4.2 Milieubeleid 4.2 Arbobeleid Is door de directie bewerkstelligd dat het kwaliteitsbeleid: - geschikt is voor het doel van de organisatie; - een verbintenis inhoudt om te voldoen aan de eisen en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem; - voorziet in een kader voor het vaststellen en beoordelen van kwaliteitsdoelstellingen; - binnen de organisatie kenbaar is gemaakt en begrepen; - wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid? Is door de directie het milieubeleid van de organisatie gedefinieerd en bewerkstelligd binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van haar MMS dat dit: - geschikt is voor de aard, omvang en milieueffecten van haar activiteiten,producten of diensten; - een verbintenis bevat tot continue verbeteren en voorkomen van milieuvervuiling; - een verbintenis bevat tot voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft en betrekking hebbend op de milieuaspecten van de organisatie; - een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van milieudoelstellingen en taakstellingen; - wordt geumenteerd, geïmplementeerd en bijgehouden; - aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn bekend gemaakt is; - beschikbaar voor het publiek; Is door de directie het arbobeleid van de organisatie gedefinieerd en goedgekeurd en ervoor gezorgd binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van haar AMS dat dit: - geschikt is voor de aard en omvang van de arborisico's; - een verbintenis bevat ter voorkoming van letsel en ziekte,alsmede tot continue verbetering van het AMS en arboprestaties; - een verbintenis bevat om ten minste te tot voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft en betrekking hebben op haar arbogevaren; - een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van arbodoelstellingen; - wordt geumenteerd, geïmplementeerd en bijgehouden; - aan alle personen die onder het gezag van de organisatie werken kenbaar gemaakt is met de bedoeling dat zij zich bewust zijn van hun individuele arboverplichtingen; - beschikbaar voor belanghebbenden; - periodiek wordt beoordeeld om ervoor te zorgen dat het relevant en geschikt blijft voor de organisatie? 5.4 Planning Kwaliteitsdoelstellingen Doelstellingen, taakstellingen en programma ( s) Doelstellingen en programma ( s) Zijn door de directie kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie Zijn door de organisatie geumenteerde milieudoelstellingen en taakstellingen vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden binnen de organisatie voor: - de relevante functies ; - de relevante niveaus? Zijn door de organisatie geumenteerde arbodoelstellingen vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden binnen de organisatie voor: - de relevante functies ; - de relevante niveaus? Zijn de kwaliteitsdoelstellingen meetbaar en consistent met het kwaliteitsbeleid? Zijn de doel- en taakstellingen meetbaar? Zijn de doelstellingen, voor zover doenlijk, meetbaar? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

8 Omvatten de kwaliteitsdoelstellingen datgene wat nodig is om aan de eisen van producten te voldoen? Zijn deze doel- en taakstellingen meetbaar waar praktisch uitvoerbaar en in overeenstemming met: - het milieubeleid; - de verbintenissen tot het voorkomen van milieuvervuiling; - naleving van de van toepassing zijnde wettelijke eisen; - andere door de organisatie omschreven eisen; - eisen tot continue verbetering? Zijn deze doelstellingen in overeenstemming met: - het arbobeleid; - de verbintenissen tot het voorkomen van letsel en ziekte; - naleving van de van toepassing zijnde wettelijke eisen; - andere door de organisatie onderschreven eisen; - eisen tot continue verbetering? Planning van het kwaliteits-managementsysteem Heeft de organisatie bij het vaststelllen en beoordelen van haar doel-en taakstellingen rekening gehouden met: - de wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft; - haar belangrijke milieu-aspecten; - haar technologische keuzemogelijkheden; - haar financiële eisen; - haar operationele eisen; - haar zakelijke eisen; - gezichtspunten van belanghebbenden? Heeft de organisatie bij het vaststelllen en beoordelen van haar doelstellingen rekening gehouden met: - de wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft; - haar arborisico's; - haar technologische keuzemogelijkheden; - haar financiële eisen; - haar operationele eisen; - haar zakelijke eisen; - gezichtspunten van relevante belanghebbenden? Is door de directie bewerkstelligd dat: - een planning van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgevoerd om te voldoen aan de eisen genoemd onder 4.1 als aan de kwaliteitsdoelstellingen; - de werking en samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden blijft wanneer er veranderingen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem worden gepland en ingevoerd? Is (zijn) door de organisatie een programma( s) vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden om: - haar doelstellingen te halen; - haar taakstellingen te halen? Is (zijn) door de organisatie een programma( s) vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden om haar doelstellingen te halen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

9 Omvat(ten) het (de) programma ( s) het volgende om de doelstellingen en taakstellingen te halen: - toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de relevante functies en niveaus binnen de organisatie; - de middelen waarmee ze gehaald moeten worden; - het tijdsbestek waarin ze gehaald moeten worden? Omvat(ten) het (de) programma ( s) ten minste het volgende om de doelstellingen te realiseren: - toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de relevante functies en niveaus binnen de organisatie; - de middelen waarmee ze gerealiseerd moeten worden; - het tijdsbestek waarin ze gerealiseerd moeten worden? Is aantoonbaar dat het programma regelmatig en met geplande tussenpozen wordt beoordeeld? Wordt het programma van de organisatie waar nodig bijgesteld om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden geraliseerd? 4.4 ementatie en uitvoering 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Middelen,taakverdeling, Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Is door de directie bewerkstelligd dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie zijn gedefinieerd en kenbaar gemaakt binnen de organisatie? Zijn ter bevordering van doeltreffend milieumanagement de taakverdeling,verantwoordelijkheden en bevoegdheden: - gedefinieerd; - (schriftelijk) vastgelegd; - bekend gemaakt? Is betrokkenheid van de directie aangetoond door: - taakverdeling vast te stellen, verantwoordelijkheden en toerekenbaarheden toe te wijzen, bevoegdheden te delegeren, om doeltreffend arbomanagement te vergemakkelijken? Zijn taakverdeling, verantwoordelijkheden, toerekenbaarheden en bevoegdheden geumenteerd en kenbaar gemaakt? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

10 Directievertegenwoordiger Is door de directie een lid van het management van de organisatie benoemd die ongeacht overige verantwoordelijkheden de bevoegdheid moet hebben om: - te bewerkstelligen dat de benodigde processen voor het kwaliteits-managementsysteem zijn vastgesteld, ingevoerd en onderhouden; - te rapporteren aan de directie over de prestaties van het kwaliteitsmanagement-systeem inclusief de noodzaak tot verbetering; - te bewerkstelligen dat het bewustzijn van de eisen van klanten binnen de gehele organisatie wordt bevorderd? Is door de directie een directievertegenwoordiger benoemd die ongeacht zijn of haar andere verantwoordelijkheden,gedefinieerde taken,verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft om: - te bewerkstelligen dat een MMS wordt ingericht, geïmplementeerd en onderhouden overeenkomstig de eisen van de ISO 14001; - te rapporteren aan de directie over de prestaties van het MMS; - aanbevelingen te doen voor verbetering? Is door de organisatie een lid of leden van de directie aangewezen met specifieke verantwoordelijkheden voor arbomanagement, ongeacht andere verantwoordelijkheden, en met gedefinieerde taken en bevoegdheden om: - ervoor te zorgen dat het AMS wordt ingericht, geïmplementeerd, en onderhouden overeenkomstig de OHSAS-norm; - ervoor te zorgen dat rapportages over de prestaties van het AMS ter beoordeling aan de directie worden voorgelegd en worden gebruikt als basis voor verbetering van het AMS? Is de identiteit van het aangewezen directielid kenbaar gemaakt aan alle personen die onder het gezag van de organisatie werken? Is betrokkenheid van alle personeelsleden met managementverantwoordelijkheid aantoonbaar bij de continue verbetering van de arboprestaties? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat personen in de werkomgeving hun verantwoordelijkheid nemen voor aspecten van arbeidsomstandigheden die zij kunnen beheersen, met inbegrip van het voldoen aan de van toepassing zijnde arbo-eisen van de organisatie? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

11 Interne communicatie Communicatie Communicatie, participatie en overleg Is door de directie bewerkstelligd dat: - geschikte communicatieprocessen zijn vastgesteld binnen de organisatie; - communicatie plaatsvindt met betrekking tot de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem? Is met betrekking tot milieuaspecten en het MMS een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor: - interne communicatie tussen de verschillende functies en niveaus van de organisatie; - het ontvangen, umenteren en reageren op relevante communicatie van externe belanghebbenden? Communicatie Is met betrekking tot arbogevaren en het AMS (een) procedure(s) vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor: - interne communicatie tussen de verschillende functies en niveaus van de organisatie; - communicatie met aannemers en andere bezoekers aan de werkomgeving; - het ontvangen, umenteren en reageren op relevante communicatie van externe belanghebbenden? Is het besluit,indien gewild door de organisatie m.b.t. externe communicatie over haar belangrijke milieuaspecten geumenteerd? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat, voor zover geschikt, relevante externe belanghebbenden worden geraadpleegd over dringende arbokwesties? Als tot externe communicatie is besloten, zijn dan de methode(en) hiervoor vastgesteld en geïmplementeerd? Partipicitatie en overleg Is(zijn) er een procedure(s) vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden voor participatie van medewerkers door: - geschikte betrokkenheid bij gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen; - geschikte betrokkenheid bij onderzoek van incidenten; - betrokkenheid bij de ontwikkeling en beoordeling van arbobeleid en -doelstellingen; - overleg in geval van wijzigingen die invloed hebben op hun arbeidsomstandigheden; - vertegenwoordiging in arbokwesties; - medewerkers te informeren over hun participatieregelingen, bijvoorbeeld over wie hun vertegenwoordiger(s) is (zijn) in arbokwesties; - overleg met aannemers bij wijzigingen die invloed hebben op hun arbeidsomstandigheden? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

12 Directiebeoordeling 4.6 Directiebeoordeling 4.6 Directiebeoordeling Algemeen Wordt het kwaliteitsmanagementsysteem met geplande tussenpozen door de directie beoordeeld op geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid? Omvat deze beoordeling tevens het onderzoeken van: - kansen voor verbetering en noodzaak van wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem; - verbetering en noodzaak van wijzigingen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen? Wordt het MMS met geplande tussenpozen door de directie beoordeeld of deze voortdurend geschikt,passend en doeltreffend is? Bestaat de beoordeling van het MMS door de directie uit het vaststellen van mogelijkheden voor verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in: - het MMS; - het milieubeleid; - de milieudoelstellingen en taakstellingen? Wordt het AMS met geplande tussenpozen door de directie beoordeeld of deze voortdurend geschikt,passend en doeltreffend is? Bestaat de beoordeling van het AMS door de directie uit het vaststellen van mogelijkheden voor verbetering en de noodzaak voor wijzigingen in: - het AMS; - het arbobeleid; - de arbodoelstellingen? Zijn registraties van directiebeoordelingen bijgehouden? Worden registraties van directiebeoordelingen bewaard? Worden registraties van directiebeoordelingen bewaard? Input voor de beoordeling Omvat de input voor de directiebeoordeling informatie over: - resultaten van audits; - terugkoppeling van klanten; - procesprestaties; - productconformiteit; - de status van preventieve en corrigerende maatregelen; - maatregelen volgend op eerdere directiebeoordelingen; - veranderingen die effect kunnen hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem; - aanbevelingen ter verbetering? Bestaat de input voor de directiebeoordeling uit: - resultaten van interne audits; - naleving van wettelijke eisen; - naleving van andere eisen die de organisatie onderschrijft; - communicatie van externe belanghebbenden, met inbegrip van klachten; - de milieuprestatie van de organisatie; - de mate waarin doel en -taakstellingen zijn gerealiseerd; - de status van corrigerende en preventieve maatregelen; - acties die dienden te worden uitgevoerd op grond van vorige directiebeoordelingen; - veranderde omstandigheden,met inbegrip van ontwikkelingen in wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie; - aanbevelingen voor verbetering? Bestaat de input voor de directiebeoordeling uit: - resultaten van interne audits; - beoordeling van naleving van van toepassing zijnde wettelijke eisen; - beoordeling van naleving van andere eisen die de organisatie onderschrijft; - resultaten van participatie en overleg (zie ) - relevante communicatie van externe belanghebbenden, met inbegrip van klachten; - de arboprestatie van de organisatie; - de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd; - de status van onderzoek van incidenten; - de status van corrigerende en preventieve maatregelen; - vervolgacties op grond van vorige directiebeoordelingen; - veranderde omstandigheden,met inbegrip van ontwikkelingen in wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden; - aanbevelingen voor verbetering? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

13 Output voor de beoordeling Omvat de output van de directiebeoordeling besluiten en maatregelen met betrekking tot: - verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en bijbehorende processen; - verbetering van het product met betrekking tot klanteneisen; - behoeften aan middelen? Omvat de output van de directiebeoordeling alle besluiten en maatregelen met betrekking tot mogelijke veranderingen van (overeenkomstig de verbintenis tot continue verbetering): - het milieubeleid; - de doelstellingen; - de taakstellingen; - van andere onderdelen van het MMS? Stemt de output van de directiebeoordelingen overeen met de verbintenis van de organisatienisatie tot continue verbetering en omvat deze eventuele besluiten en maatregelen die betrekking hebben op mogelijke wijzigingen in: - arboprestaties; - het arbobeleid; - de arbodoelstellingen; - andere elementen van het AMS? Wordt de relevante output van directiebeoordelingen beschikbaar gesteld voor communicatie en overleg? 6 MANAGEMENT VAN MIDDELEN 4.4 ementatie en uitvoering 6.1 Beschikbaar stellen van middelen Middelen,taakverdeling, Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid Zijn door de organisatie de benodigde middelen vastgesteld en dat deze aanwezig zijn om: - het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te onderhouden en de doeltreffendheid ervan continu te verbeteren; - de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten? Zorgt de directie voor de beschikbaarheid van middelen, die van essentieel belang zijn voor het inrichten,implementeren,onderhouden en verbeteren van het MMS? Is betrokkenheid van de directie aangetoond door: - te zorgen voor beschikbaarheid van middelen die van essentieel belang zijn voor het inrichten, implementeren, onderzoeken en verbeteren van het AMS? Omvatten deze middelen de benodigde: - personele middelen; - gespecialiseerde vaardigheden; - infrastructuur van de organisatie; - technologie; - financiële middelen? Zijn door de directie voor de implementatie, beheer en verbetering van het arbo-managementsysteem de benodigde middelen zoals personele middelen, specialistische vaardigheden, technologie en financiële middelen ter beschikking gesteld? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

14 Personeel Algemeen Bekwaamheid, bewustzijn en training Bekwaamheid,training en bewustzijn Bekwaamheid,training en bewustzijn Is door de organisatie: - de noodzakelijke vakbekwaamheid bepaald voor personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op het voldoen aan producteisen; - waar van toepassing, voorzien in training of andere maatregelen te treffen om de noodzakelijke bekwaamheid te verwerven; - de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen geëvalueerd; - bewerkstelligd dat haar personeel bewust is van voor hun relevante en belangrijke activiteiten en hoe zij bijdragen aan het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen; - een geschikte registratie bijgehouden van training, opleiding, vaardigheden en ervaring? Is bewerkstelligd dat een ieder die voor of namens de organisatie taken uitvoert, die door de organisatie geïdentificeerde belangrijke milieueffecten kunnen veroorzaken bekwaam is op basis van geschikte opleiding,training of ervaring? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat elke persoon die onder het gezag van de organisatie taken uitvoert, die invloed kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden bekwaam is op basis van geschikte opleiding,training of ervaring? Zijn de daarbij behorende registraties bewaard? Zijn de daarbij behorende registraties bewaard? Heeft de organisatie de trainingsbehoeften geïdentificeerd die samenhangen met haar milieuaspecten en het MMS? Heeft de organisatie de trainingsbehoeften geïdentificeerd die samenhangen met haar arborisico's en haar AMS? Is in training voorzien of zijn andere maatregelen getroffen om aan deze behoeften te voldoen en zijn de daarbij behorende registraties bewaard? Is in training voorzien of zijn andere maatregelen getroffen om aan deze behoeften te voldoen en zijn de daarbij behorende registraties bewaard? Is de doeltreffendheid van de training of getroffen maatregelen beoordeeld en de daarbij behorende registraties bewaard? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

15 Is een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden om personen die voor of namens haar werken bewust te maken van: - het belang van naleving van het milieubeleid en milieuprocedures; - de eisen van het MMS; - de belangrijke milieuaspecten en hieraan gerelateerde feitelijke of mogelijke effecten,die samenhangen met hun werk; - de milieuvoordelen van verbeterde persoonlijke prestaties; - hun taken en verantwoordelijkheden bij het voldoen aan de eisen van het MMS; - de mogelijke gevolgen indien van de gespecificeerde werkprocedures wordt afgeweken? Is een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden om personen die onder haar gezag werken bewust te maken van: - de daadwerkelijke of potentiële gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van hun werkzaamheden, hun gedrag en de arbogerelateerde voordelen van verbeterde persoonlijke prestaties; - hun taken en verantwoordelijkheden bij het belang van naleving van arbobeleid, de procedures en van de eisen van het AMS; - hun taken en verantwoordelijkheden bij het belang van naleving van de eisen voor het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties; - de mogelijke gevolgen indien van de gespecificeerde procedures wordt afgeweken? Is in de trainingsprocedures rekening gehouden met verschillende niveau's van: - verantwoordelijkheid, vermogen en taalvaardigheid; - risico? 6.3 Infrastructuur Is door de organisatie de noodzakelijke infrastructuur bepaald, beschikbaar gesteld en onderhouden die nodig is om aan de producteisen te voldoen? Omvat deze infrastructuur waar van toepassing: - gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen; - procesuitrusting, zowel hardware als software; - ondersteunende diensten zoals transport of communicatie of informatiesystemen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

16 Werkomgeving Is door de organisatie de werkomgeving vastgesteld en beheerd die nodig is om te voldoen aan de producteisen? 7 REALISEREN VAN HET PRODUCT 7.1 Planning van het realiseren van het product Beheersing van de werkzaamheden Beheersing van de werkzaamheden Worden door de organisatie de noodzakelijke processen gepland en ontwikkeld die nodig zijn om producten te realiseren? Zijn door de organisatie de werkzaamheden geïdentificeerd en gepland die samenhangen met de belangrijke milieuaspecten,in overeenstemming met: - haar milieubeleid; - haar milieudoelstellingen en taakstellingen? Is door de organisatie geïdentificeerd welke werkzaamheden en activiteiten samenhangen met geïdentificeerde risico s en waarvoor beheersmaatregelen moeten worden geïmplementeerd om de arborisico's te beheren, inclusief het beheer van wijzigingen? Is de planning van productrealisatie consistent met de eisen van andere processen van het kwaliteitsmanagementsysteem (zie 4.1)? Is voor deze werkzaamheden bewerkstelligd dat deze werkzaamheden onder gespecificeerde omstandigheden worden uitgevoerd door: - het vaststellen,implementeren en bijhouden van geumenteerde procedures waar het ontbreken van deze procedures tot afwijkingen van het milieubeleid,de milieudoelstellingen en -taakstellingen kan leiden; - het bepalen van de uitvoeringscriteria; - het vaststellen,implementeren en bijhouden van procedures met betrekking tot de belangrijke milieuaspecten van door de organisatie gebruikte goederen en diensten; - het bekendmaken van de voor hen van toepassing zijnde procedures en eisen aan leveranciers, inclusief aannemers van werk? Is door de organisatie van deze werkzaamheden en activiteiten het volgende geïmplementeerd en bijgehouden: - operationele beheersmaatregelen, voor zover deze van toepassing zijn op de organisatie en haar activiteiten; - integratie van operationele beheersmaatregelen in haar algehele AMS; - beheersmaatregelen die verband houden met aannemers en andere bezoekers aan de werkomgeving; - geumenteerde procedures bedoeld voor situaties waarin het ontbreken ervan zou kunnen leiden tot afwijkingen van het arbobeleid en de arbodoelstellingen; - vastgelegde criteria voor werkwijzen, waar het ontbreken ervan zou kunnen leiden tot afwijkingen van het arbobeleid en de arbodoelstelingen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

17 Is in de planning voor productrealisatie, voor zover van toepassing, het volgende door de organisatie bepaald: - kwaliteitsdoelstellingen en eisen voor het product; - de noodzaak om processen vast te stellen en umenten op te stellen en middelen beschikbaar te stellen die specifiek zijn voor het product; - vereiste verificatie, validatie, monitoring, meting, keurings-en beproevingsactiviteiten en aanvaardingscriteria voor het product; - de noodzakelijke registraties om te voorzien in bewijs dat de realisatieprocessen en het resulterende product voldoen aan de eisen? Is de output van deze planning in een vorm die geschikt is voor de manier van werken in de organisatie? 7.2 Klantgerelateerde processen 4.3 Planning Bepaling van producteisen Milieuaspecten Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen Zijn door de organisatie bepaald: - door de klant gespecificeerde eisen inclusief de eisen voor activiteiten voor afleverings- en nazorgactiviteiten; - de eisen die niet door de klant zijn gesteld maar noodzakelijk zijn voor het voorgenomen of gespecificeerde gebruik waar dat bekend is; - wet- en regelgevende eisen van toepassing op het product; - alle aanvullende eisen die door de organisatie noodzakelijk worden geacht? Is (zijn) door de organisatie een procedure(s) vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden,binnen het gedefinieerde toepassingsgebied, om de milieuaspecten te bepalen die belangrijke effecten (kunnen) hebben op het milieu door: - het identificeren van de milieuaspecten van de activiteiten, producten of diensten, die zijn kan beheersen en waarvan mag worden verwacht dat zij er invloed op kan uitoefenen? Is (zijn) door de organisatie een procedure(s) vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden voor voortdurende gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van de benodigde beheersmaatregelen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

18 Is hierbij rekening gehouden met: - geplande ontwikkelingen; - geplande ontwikkelingen; - nieuwe ontwikkelingen; - nieuwe of gewijzigde activiteiten,producten of diensten? Wordt in deze procedure(s) rekening gehouden met: - routinematige activiteiten; - niet-routinematige activiteiten; - activiteiten van alle personeel die toegang hebben tot de werkomgeving; - activiteiten van onderaannemers en bezoekers die toegang hebben tot de werkomgeving; - menselijk gedrag, vaardigheden en andere menselijke factoren; - geïdentificeerde gevaren die hun oorsprong buiten de werkomgeving hebben en die een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van personen die vallen onder het gezag van de organisatie; - infrastructuur, uitrusting en materialen in de werkomgeving, geleverd door de organisatie of door anderen; - wijzigingen of voorgestelde wijzigingen in de organisatie, haar activiteiten of materialen; - aanpassingen van het AMS, met inbegrip van tijdelijke wijzigingen en hun invloed op werkzaamheden, processen en activiteiten; - eventuele wettelijke verplichtingen en met betrekking tot risicobeoordeling en de implementatie van de benodigde beheersmaatregelen; - het ontwerp van werkgebieden, processen, instanties, machines/uitrusting, bedieningsprocedures en de organisatie van werk, met inbegrip van aanpassing ervan aan menselijke vermogens? Is door de organisatie een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden,om te bepalen welke aspecten belangrijke effecten (kunnen) hebben voor het milieu (d.w.z. belangrijke milieuaspecten zijn)? Is deze informatie: -geumenteerd; -actueel gehouden? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

19 Is de door de organisatie bewerksteligd dat bij het inrichten,implementeren en onderhouden van haar MMS rekening is gehouden met de belangrijke milieuaspecten? Voorziet de methodologie van de organisatie voor identificatie van de gevaren en risicobeoordeling in: - een definiering met betrekking tot reikwijdte,aard en tijdplanning om ervoor te zorgen dat het pro-actief werkt in plaats van reactief; - de identificatie, prioritering van risico s en in de toepassing van beheersmaatregelen voor zover dat passend is? Worden door de organisatie de arbogevaren en arborisico's geïdentificeerd die samenhangen met wijzigingen in de organisatie, het AMS of haar activiteiten, voordat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat de resultaten van deze beoordelingen in overweging worden genomen bij vaststelling van beheersmaatregelen? Wanneer beheersmaatregelen worden vastgesteld of als er veranderingen in bestaande beheersmaatregelen worden overwogen is dan rekening gehouden met het terugdringen van risico's overeenkomstig de volgende hiërarchie: - eliminatie; - substitutie; - technische beheersmaatregelen; - markering/waarschuwing en/of administratieve beheersmaatregelen; - persoonlijke beschermingsmiddelen? Zijn door de organisatie de resultaten van gevarenidentificaties, risicobeoordelingen en vastgestelde beheersmaatregelen geumenteerd en actueel gehouden? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat rekening is gehouden met de arborisico's en de vastgestelde beheersmaatregelen bij het inrichten, implementeren en onderhouden van het AMS? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

20 Beoordeling van producteisen Worden door de organisatie de producteisen beoordeeld? Wordt deze beoordeling uitgevoerd voordat een verbintenis wordt aangegaan voor het leveren van producten aan de klant (b.v. inschrijving op offertes of aanvaarding van contracten of opdrachten) of het aanvaarden van wijzigingen van contracten of opdrachten? Wordt door de beoordeling bewerkstelligd dat: - de producteisen zijn gedefinieerd; - er een oplossing wordt gevonden voor eisen uit het contract of uit opdrachten die afwijken van eisen die kenbaar zijn gemaakt; - de organisatie over het vermogen beschikt om te voldoen aan de gedefinieerde eisen: - waar geen geumenteerde eisen van de klant zijn gesteld, moeten de eisen van de klant door de organisatie worden bevestigd voordat ze worden aanvaard? Worden de resultaten en maatregelen voortkomende uit de beoordeling geregistreerd en bijgehouden? Is in geval van wijzigingen van producteisen door de organisatie bewerkstelligd dat: - de relevante umenten worden gewijzigd; - relevant personeel op de hoogte gebracht is betreffende gewijzigde eisen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

21 Communicatie met de klant Wettelijke en andere eisen Wettelijke en andere eisen Zijn door de organisatie doeltreffende regelingen voor communicatie met klanten vastgesteld en ingevoerd met betrekking tot: - productinformatie; - aanvragen, contracten of opdrachtbehandeling, inclusief wijzigingen; - terugkoppeling van klanten inclusief klachten van klanten? Is door de organisatie een procedure vastgesteld,geïmplementeerd en bijgehouden voor de identificatie en toegang tot: - de van toepassing zijnde wettelijke eisen; - de eigen onderschreven eisen van toepassing op milieuaspecten van de organisatie? Zijn door de organisatie procedures vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden om de wettelijke en andere arbo-eisen die van toepassing zijn op de organisatie: - te identificeren; - er toegang toe te hebben? Is door de organisatie bewerkstelligd dat bij het inrichten, implementeren en onderhouden van het AMS rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft? Is door de organisatie vastgesteld hoe de wettelijke en haar eigen eisen van toepassing zijn op de milieuaspecten? Heeft de organisatie ervoor gezorgd dat de informatie betreffende wettelijke en andere arbo-eisen actueel gehouden is? Is door de organisatie bewerkstelligd dat bij het inrichten,implementeren en onderhouden van het MMS rekening wordt gehouden met de van toepassingen zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft? Is de relevante informatie over wettelijke en andere arboeisen bekend gemaakt aan: - personen die onder gezag van de organisatie werken; - andere relevante belanghebbenden? 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Planning van ontwerp en ontwikkeling Is door de organisatie gedurende de planning voor ontwerp en ontwikkeling het volgende bepaald: - de ontwerp- en ontwikkelingsstappen; - de geschikte beoordeling, verificatie en validatie voor elke ontwerp en ontwikkelingsstap; - verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor ontwerp- en ontwikkeling? Zijn de raakvlakken tussen verschillende, bij het ontwerp en ontwikkeling betrokken groepen, bestuurd om een doeltreffende communicatie en duidelijke toekenning van verantwoordelijkheden te bewerkstelligen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

22 Is, waar geschikt, de output van de planning bijgewerkt naarmate het ontwerp en de ontwikkeling vordert? Input voor ontwerp en ontwikkeling Is de input betreffende de producteisen bepaald en registraties bijgehouden? Omvatten deze inputeisen: - functionele- en prestatie-eisen; - van toepassing zijnde eisen uit wet- en regelgeving; - van toepassing zijnde informatie afgeleid van eerdere vergelijkbare ontwerpen; - andere eisen die essentieel zijn voor het ontwerp en de ontwikkeling? Wordt de input beoordeeld op geschiktheid? Zijn de eisen compleet, ondubbelzinnig en niet strijdig met elkaar? Output van ontwerp en ontwikkeling Is de output van ontwerp en ontwikkeling in een vorm die geschikt is voor verificatie ten opzichte van de input? Is in de ontwerp- en ontwikkelingsoutput aantoonbaar dat: - deze voldoen aan de ontwerp- en ontwikkelingsinputeisen; - deze voorziet in geschikte informatie voor inkoop, productie en dienstverlening; - deze aanvaardingscriteria voor het product bevatten of hiernaar verwijzen; - deze de eigenschappen van het product specificeren die essentieel zijn voor een veilig en juist gebruik? Is er bewijs dat de ontwerpoutput wordt goedgekeurd voordat deze wordt vrijgegeven? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

23 Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling Worden op geschikte momenten systematische beoordelingen van het ontwerp en de ontwikkeling uitgevoerd overeenkomstig de planning om: - te evalueren of de ontwerp- en ontwikkelingsresultaten in staat zijn te voldoen aan de eisen - problemen vast te stellen en voorstellen te doen voor noodzakelijke maatregelen? Is er bewijs dat zich onder deelnemers aan zulke beoordelingen vertegenwoordigers bevinden van bij de te beoordelen ontwerp en ontwikkeling stadia betrokken functies? Zijn de resultaten van ontwerp- en ontwikkelingsbeoordelingen en noodzakelijke maatregelen geregistreerd en bijgehouden? Verificatie van ontwerp en ontwikkeling Zijn ontwerp- en ontwikkelingsverificaties uitgevoerd overeenkomstig de planning om te bewerkstelligen dat de output voldoet aan de inputeisen? Zijn de verificatieresultaten en daaropvolgende maatregelen geregistreerd en bijgehouden? Validatie van ontwerp en ontwikkeling Wordt validatie van ontwerp en ontwikkeling uitgevoerd overeenkomstig de planning om te bewerkstelligen dat het uiteindelijke product in staat is om te voldoen aan de eisen van het voorgenomen gebruik of toepassing waar dat bekend is? Is, waar praktisch uitvoerbaar, de validatie afgerond voordat aflevering of toepassing van het product plaatsvindt? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

24 Zijn de resultaten van validaties en eventueel noodzakelijke maatregelen geregistreerd en bijgehouden? Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling Zijn ontwerp en ontwikkeling wijzigingen: - vastgesteld; - geregistreerd en bijgehouden? Is het effect van wijzigingen geëvalueerd op samenstellende delen en reeds afgeleverde producten? Zijn wijzigingen: - beoordeeld en geverifieerd; - voor zover van toepassing gevalideerd en goedgekeurd voor invoering? Is het resultaat van beoordelingen van wijzigingen en eventueel noodzakelijke maatregelen geregistreerd en bijgehouden? 7.4 Inkoop Inkoopproces Hangt de soort en de mate van beheersing die door de organisatie wordt toegepast op de leverancier en het ingekochte product af van het effect van het ingekochte product op de daaropvolgende productrealisatie of op het eindproduct? Worden leveranciers beoordeeld en geselecteerd op basis van hun vermogen te voldoen aan de eisen van het product? Zijn de selectiecriteria, beoordelingen en herbeoordelingen voor leveranciers vastgesteld? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

25 Wordt het resultaat van beoordelingen en daarop volgende eventueel noodzakelijke maatregelen geregistreerd en bijgehouden? Inkoopgegevens Bevatten de inkoopgegevens een beschrijving van het in te kopen product, inclusief waar passend: - eisen voor goedkeuring van producten, procedures, processen en uitrusting; - eisen voor kwalificatie van personeel; - eisen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem? Wordt de geschiktheid van de gespecificeerde inkoopeisen zekergesteld alvorens deze kenbaar worden gemaakt aan de leverancier? Verificatie van het ingekochte product Zijn de noodzakelijke activiteiten voor keuring of andere activiteiten van ingekochte producten vastgesteld en ingevoerd om te bewerkstelligen dat producten voldoen aan de gespecificeerde inkoopeisen? Is er bewijs dat waar de organisatie of haar klant de wens heeft om ingekochte producten te verifiëren ter plaatse bij de leverancier, in de inkoopinformatie vermeldt: - de verificatie-afspraken; - methode van vrijgave van producten? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

26 Productie en het leveren van diensten Beheersing van de productie en het leveren van diensten Is aantoonbaar dat de organisatie de productie en dienstverlening planmatig uitvoert onder beheerste omstandigheden, waar van toepassing, door: - de beschikbaarheid van informatie die de kenmerken van de producten beschrijven; - de beschikbaarheid van noodzakelijke werkinstructies; - het gebruik van een geschikte uitrusting; - de beschikbaarheid en het gebruik van monitorings- en meetuitrusting; - de invoering van monitoring en metingen; - de invoering van productvrijgave, aflevering en nazorgactiviteiten? Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten Zijn door de organisatie validaties uitgevoerd voor alle processen voor producten en het leveren van diensten wanneer van productie en/of dienstverleningsprocessen: - de resulterende output niet kan worden geverifieerd door aansluitende monitoring of meting; - onvolkomenheden(als gevolg daarvan) van het proces pas aan het licht komen na ingebruikname van het product of geleverde dienst? Is er bewijs dat deze processen zijn gevalideerd om hun geschiktheid voor het bereiken van de geplande resultaten aan te tonen? 2008 Det Norske Veritas B.V. Barendrecht revisie 15 januari van 38

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

OHSAS 18002 (nl) Welzijnsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001

OHSAS 18002 (nl) Welzijnsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001 OHSAS 18002 (nl) Welzijnsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001 Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001 december

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen

NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen NTA 8620 en de relatie met andere normen voor managementsystemen Dick Hortensius NEN Milieu&maatschappij Herziening NTA 8620 1 Inhoud Aanleiding en aanpak herziening NTA Belangrijkste aandachtspunten Afstemming

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen

NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen Productinformatie NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein bedrijf / zelfstandigen, Primair onderwijs (PO), Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma 3.B.2 Energiemanagementprogramma DEME: creating land for the future 3.B.2 Energiemanagementprogramma Documentkenmerk: Datum: Status: RBE12-2016-RAP-203a 11-04-2012 Definitief Opgesteld door: Verificatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 QS9000 is de automobielnorm van Chrysler, Ford en General Motors vanuit Amerika. Andere landen hadden dan weer andere normen zoals VDA6, FIEV of ANFIA-norm. Vanuit deze

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen.

Managementsystemen. De organisatie in beweging. door: Fred van der Wal Stienstra. BMD Advies Oost. Grondig en gedegen. Managementsystemen De organisatie in beweging door: Fred van der Wal Stienstra Inhoud 1. Wat is een managementsysteem 2. Soorten managementsystemen 3. Centrale thema s arbeidsinspectie 4. Arbo managementsysteem

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem

NEN-EN-ISO Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Energiemanagementsysteem 1.2 Toepassingsgebied 1.2.1 Organizational boundary 1.2.2 Operational boundary 1.3 Continue verbetering 2. Managementverantwoordelijkheid

Nadere informatie

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering Inhoudsopgave

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Revisienr. : 4 Blad nr. : 1 van 5 Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Inleiding Het communicatieplan is er opgericht alle betrokkenen en belanghebbenden aantoonbaar te informeren over, en te stimuleren

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem

Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem Informatieblad Naleving van wet- en regelgeving met een arbomanagementsysteem INFORMATIEBLAD NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING MET EEN ARBOMANAGEMENTSYSTEEM... 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie