NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT"

Transcriptie

1 NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit houdt in dat er geverifieerd zal worden of u het recht heeft om in te loggen in Intervat voor een bepaalde onderneming en de btw-documenten in te dienen. U maakt dan voor het inloggen uitsluitend gebruik van uw elektronische identiteitskaart (eid). Welke mogelijke situaties kunnen er zich voordoen? Btw-belastingplichtige (onderneming natuurlijke persoon) dient zelf in via Intervat: er moeten geen nieuwe stappen ondernomen worden. U heeft rechtstreeks toegang tot Intervat. Btw-belastingplichtige (onderneming rechtspersoon) dient zelf in via Intervat : u zal een rol moeten toekennen aan de medewerkers van uw onderneming die door u gedelegeerd worden om de btw-documenten in te dienen (zie verder 3. Delegeren aan interne werknemers van een onderneming voor meer info). Deze personen hebben dan toegang tot Intervat. Er moet in dat geval geen mandaat worden aangemaakt. Btw-belastingplichtige doet beroep op een externe boekhoudfirma om documenten in te dienen via Intervat : er moet een elektronisch mandaat aangemaakt worden tussen de mandaatnemer (boekhouder) en de mandaatgever (btw-belastingplichtige). Beide partijen moeten zich akkoord verklaren alvorens het mandaat uitwerking kan hebben. De mandaatnemer beschikt vanaf dan over de nodige rechten om btw-documenten in te dienen via Intervat (zie verder 2. Aanmaken mandaten ) Btw-belastingplichtige doet beroep op een natuurlijke persoon (bvb. familielid) om documenten in te dienen via Intervat : er moet een elektronisch mandaat aangemaakt worden tussen de mandaatnemer (bvb. familielid) en de mandaatgever (btw-belastingplichtige). Beide partijen moeten zich akkoord verklaren alvorens het mandaat uitwerking kan hebben. De mandaatnemer beschikt vanaf dan over de nodige rechten om btw-documenten in te dienen via Intervat (zie verder 2. Aanmaken mandaten ) 1

2 Welke voordelen biedt deze nieuwe inlogprocedure en het aanmaken van de mandaten? Grotere transparantie zowel voor de boekhouder als voor de belastingplichtige : zowel de mandaatgever als de mandaatnemer beschikken over de rechten om btw-documenten te consulteren in MyMinfin (ontvangstbevestigingen Intervat, uittreksels uit de btw-rekening- courant, bijzondere rekening). Dit houdt concreet in dat : o De boekhouder toegang heeft tot Intervat voor die ondernemingen voor wie hij een elektronisch mandaat heeft en daar de ontvangstbevestigingen kan consulteren. o De boekhouder toegang heeft tot MyMinfin voor die ondernemingen voor wie hij een elektronisch mandaat heeft en daar de ontvangstbevestigingen Intervat kan consulteren maar ook de uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen. o De btw-belastingplichtige die een elektronisch mandaat geeft aan zijn boekhouder, ook zijn ontvangstbevestigingen Intervat zal kunnen consulteren via MyMinfin alsook zijn uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen. De btw-belastingplichtige behoudt overigens te allen tijde het recht om zelf zijn aangiften via Intervat in te dienen. o De consultatie is niet langer gebonden aan die ene eid waarmee de documenten werden ingediend in Intervat : indien er meerdere rollen van Mandaatuitvoerder voor BTW-applicaties of BTW-Delegatie werden toegekend, dan hebben al deze rollen dezelfde rechten in Intervat en MyMinfin. o De ontvangstbevestigingen in MyMinfin opgesplitst zullen zijn per btw-belastingplichtige, zelfs al werden zij ingediend via een meervoudig bestand. Soepele overgang naar het nieuwe systeem Om de overgang naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal het nog mogelijk blijven om gebruik te maken van de oude manier van inloggen (m.b.v. eid of digitaal certificaat klasse 3). Boekhouders die wensen om hiervan verder gebruik te maken, zullen niet beschikken over de voordelen hierboven opgesomd. Er kan vanaf nu reeds gestart worden met het aanmaken van de mandaten door de boekhouders en btw-belastingplichtigen via de applicatie mandaten. Ook de applicatie Rollenadministratie is reeds toegankelijk voor het aanmaken van de nodige rollen (zie verder 2. Aanmaken mandaten voor meer info). Wanneer een mandaat door beide partijen is aanvaard, zal dit bij de overgang naar het FEDIAM systeem op 11 februari 2014 onmiddellijk geïntegreerd zijn. 2

3 1. HOE ZAL HET INLOGGEN CONCREET VERLOPEN? Er zijn verschillende mogelijkheden, die hieronder worden uitgelegd. U logt in met eid en kiest voor Onderneming. Dit is de nieuwe manier van toegang. Er zal geverifieerd worden of u wel over de nodige rechten beschikt. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U bent zelf btw-belastingplichtige en wil uw eigen btw-aangifte indienen : uw btw-nummer wordt getoond en u kan enkel voor uw eigen onderneming documenten indienen. U bent werknemer en wil de btw-documenten indienen van de onderneming waarvoor u werkt (en u heeft de rol btw-delegatie gekregen) : het btw-nummer van de betreffende onderneming wordt getoond en u kan enkel voor die onderneming indienen. U bent boekhouder of fiscaal raadgever en u heeft een geldig mandaat : dan worden de btw-nummers waarvoor mandaten werden aangemaakt in de applicatie Mandaten, getoond. U kiest voor welke onderneming u een btw-document wenst in te dienen. u bent zowel mandataris als btw-belastingplichtige : er zal eerst een scherm getoond worden dat zal vragen of u documenten wil indienen voor uw klanten of voor uzelf. U logt in met eid en kiest voor Burger. Dit is de vroegere manier van toegang. U komt in Intervat terecht zoals voorheen en u dient btw-documenten in zoals voorheen. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U bent boekhouder maar er werd nog geen elektronisch mandaat aangemaakt of aanvaard. 3

4 U bent btw-belastingplichtige en er werd nog geen rol van BTW-delegatie toegekend aan de interne medewerkers. U wil een meervoudig bestand indienen dat zowel documenten bevat voor belastingplichtigen voor wie u een mandaat heeft als documenten voor wie u nog geen mandaat heeft. Uitzonderlijk dient er iemand anders uw document in via Intervat. U logt in met digitaal certificaat klasse 3 Dit is de vroegere manier van toegang. U komt in Intervat terecht zoals voorheen en u kan uw btw-documenten indienen zoals voorheen. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U beschikt niet over een eid (bvb. buitenlandse belastingplichtige). Uw boekhouder beschikt niet over een eid (bvb. buitenlandse boekhouder). U wil een meervoudig bestand indienen dat zowel documenten bevat voor belastingplichtigen voor wie u een mandaat heeft als documenten voor wie u nog geen mandaat heeft. Uitzonderlijk dient er iemand anders uw document in via Intervat. 4

5 2. AANMAKEN MANDATEN Een volmacht BTW wordt afgesloten tussen een mandaatgever (btw-belastingplichtige) en een mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever) en geeft aan de mandaatnemer het recht om via Intervat de btw-documenten in te dienen voor de mandaatgever alsook het recht om bepaalde btw-documenten te consulteren via MyMinfin. Om deze volmachten aan te maken, beschikt u over een elektronische applicatie Mandaten (applicatie die o.a. ook gebruikt wordt om de mandaten TOW aan te maken). Welke stappen moet u doorlopen om mandaat aan te maken? Ik ben mandaatnemer (boekhouder of fiscaal raadgever) Indien u een natuurlijk persoon bent (boekhouder of anders), dan hoeft u stap 1 en 2 niet te doorlopen. U heeft rechtstreeks toegang tot de applicatie mandaten voor het aanmaken van de mandaten. Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan (na aanmelden kan de VTE dit uitvoeren). Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid 5

6 Stap 2 : Rollenadministratie Om toegang te krijgen tot de applicatie mandaten enerzijds en tot Intervat anderzijds, is het nodig om rollen aan te maken voor u en de medewerkers van uw kantoor. Deze rollen worden aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder van uw onderneming (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De lokale beheerder kan er 2 soorten rollen toekennen : FODFin Mandaatnemer : Krijgt toegang tot de applicatie Mandaten. Daar kan hij mandaten aanmaken, stopzetten en aanvaarden. Deze rol kan zowel worden toegekend aan een zaakvoerder, bestuurder, als aan werknemers van de onderneming. Mandaatuitvoerder voor btw-applicaties : Krijgt toegang tot Intervat voor het indienen van btw-documenten voor die klanten waarvoor een volmacht btw werd aangemaakt via de applicatie Mandaten. Krijgt ook toegang tot MyMinfin voor het raadplegen van de beschikbare btw-documenten van die klanten(bvb. uittreksel Btw R/C). Link naar de toepassing Rollenadministratie : Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). 6

7 Stap 3 : Aanmaken en beheren van de btw-mandaten voor mijn onderneming. Het aanmaken en het beheren van de volmachten BTW gebeurt op elektronische wijze tussen de contracterende partijen : mandaatgever (uw cliënt) en mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever, ) via de applicatie Mandaten. Binnen de onderneming van een boekhouder, fiscalist, is het de persoon die de rol van FODFin Mandaatnemer heeft gekregen in de Rollenadministratie (zie stap 2) die de mandaten kan aanmaken en beheren, alsook de wettelijk vertegenwoordiger. Bent u echter een boekhouder-fysiek persoon (d.w.z. geen rechtspersoon) dan heeft u rechtstreeks toegang tot de applicatie Mandaten. U kan kiezen om in te loggen met de elektronische identiteitskaart (eid en pincode) of token. Vervolgens kiest u voor de toegang als Onderneming. De applicatie mandaten laat toe om : - Mandaten aan te maken, te wijzigen en stop te zetten op een efficiënte manier - Mandaten aan te maken voor bepaalde of onbepaalde duur - Mandaten aan te maken met een startdatum in de toekomst - Een groep mandaten over te zetten van een onderneming A naar onderneming B Zodra het mandaat door beide partijen is ondertekend, beschikt u over de nodige rechten voor toegang tot Intervat en Myminfin. Link naar de toepassing Mandaten : Hulp nodig bij problemen met het aanmaken of het beheer van de mandaten? of contacteer de servicedesk ICT op het nummer 0257/ of via het mail-adres 7

8 Stap 4 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal u vanaf 11 februari 2014 btw-documenten kunnen indienen via Intervat en consulteren via MyMinfin voor de btw-belastingplichtigen voor wie u een geldig mandaat heeft. In Intervat kiest u dan voor inloggen via E-id en nadien voor inloggen als Onderneming. 8

9 Ik ben mandaatgever (btw-belastingplichtige) Indien u een btw-belastingplichtige natuurlijk persoon bent (dus geen rechtspersoon) dan hoeft u stap 1 en stap 2 niet te doorlopen. U heeft rechtstreeks toegang tot de applicatie mandaten. Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan. Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid Stap 2 : Rollenadministratie Om toegang te krijgen tot de applicatie mandaten, waar u een mandaat kan geven aan uw externe boekhouder, is het nodig om een rol aan te maken als FOD FIN mandaatgever voor u of één van uw medewerkers. Deze rol wordt aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De lokale beheerder kent de rol FODFIN mandaatgever toe : diegene die beschikt over deze rol kan in de applicatie Mandaten het mandaat aanmaken, stopzetten of aanvaarden. Deze rol kan worden toegekend aan de zaakvoerder, een bestuurder of ook werknemers van de onderneming. Link naar de toepassing Rollenadministratie : 9

10 Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). Stap 3 : Aanmaken en beheren van de btw-mandaten voor mijn onderneming De aanmaak van een volmacht BTW gebeurt op elektronische wijze tussen de contracterende partijen : mandaatgever (u als btw-belastingplichtige onderneming) en mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever, ). Binnen uw onderneming is het de persoon die de rol van FODFIN Mandaatgever heeft gekregen in de Rollenadministratie (zie stap 2) die de mandaten kan aanmaken en beheren alsook de wettelijk vertegenwoordiger. Bent u echter een onderneming-fysieke persoon (dus geen rechtspersoon) dan heeft u rechtstreeks toegang tot de applicatie Mandaten. U kan kiezen om in te loggen met de elektronische identiteitskaart (eid en pincode) of token. Vervolgens kiest u voor de toegang als Onderneming. De applicatie mandaten laat toe om : - Mandaten aan te maken, te wijzigen en stop te zetten op een efficiënte manier - Mandaten aan te maken voor bepaalde of onbepaalde duur - Mandaten aan te maken met een startdatum in de toekomst Van zodra het mandaat door beide partijen is ondertekend, beschikt uw boekhouder over de nodige rechten voor toegang tot Intervat en Myminfin. U blijft uiteraard ook over de nodige rechten beschikken om documenten in te dienen via Intervat en om te consulteren via MyMinfin. Link naar de toepassing Mandaten : 10

11 Hulp nodig bij het aanmaken of het beheer van de mandaten? of contacteer de servicedesk ICT op het nummer 0257/ of via het mail-adres Stap 4 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal uw boekhouder vanaf 11 februari 2014 uw btw-documenten kunnen indienen via Intervat via de nieuwe toegangsprocedure. Hij zal ook in MyMinfin de btw-documenten kunnen consulteren. U zal zelf ook de ontvangstbevestigingen en andere btw-documenten kunnen consulteren via MyMinfin. 11

12 3. Delegeren aan interne werknemers van een onderneming Wanneer u als btw-belastingplichtige beroep doet op werknemers van uw eigen onderneming (m.a.w. interne boekhoudafdeling of interne fiscalist) dan moet u in de applicatie Rollenadministratie aan die medewerkers de rol van BTW-delegatie toekennen. Volgende stappen moeten daarvoor worden doorlopen : Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan. Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid Stap 2 : Rollenadministratie De rol BTW-delegatie wordt aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De werknemers aan wie u deze rol heeft toegekend, zullen gemachtigd zijn om de btw-documenten van uw onderneming zelf in te dienen via Intervat en ook te consulteren via MyMinfin. 12

13 Link naar de toepassing Rollenadministratie : Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). Stap 3 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal uw medewerker vanaf 11 februari 2014 uw btw-documenten kunnen indienen via Intervat via de nieuwe toegangsprocedure. Hij zal ook in MyMinfin de btw-documenten kunnen consulteren. 13

INTERVAT versie 9.2 Nieuwigheden

INTERVAT versie 9.2 Nieuwigheden INTERVAT versie 9.2 Nieuwigheden Januari 2014 INLOGPROCEDURE 2 Toegang verloopt via FEDIAM Federal Identity and Access Management Verificatie of u over de nodige toegangsrechten beschikt op basis van uw

Nadere informatie

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM

Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Gebruik van mandaten Biztax via FedIAM Inhoud Nieuwe inlogprocedure Biztax... 2 Inleiding... 2 Is de nieuwe inlogprocedure verplicht te gebruiken... 2 Welke aangiften... 2 Welke aanslagjaren... 2 Vereisten...

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands April 2017 CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e- government

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands November 2016 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands Juni 2015 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van deze

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN 01/05/2011

Federale Overheidsdienst FINANCIEN 01/05/2011 E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene Elektronische toepassingen voor de burger www.myminfin.be Of Uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier www.taxonweb.be Of Uw elektronische aangifte

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

VANAF 1/10/2016: Onderteken al jouw uitzendcontracten ONLINE

VANAF 1/10/2016: Onderteken al jouw uitzendcontracten ONLINE VANAF 1/10/2016: Onderteken al jouw uitzendcontracten ONLINE Wat? Vanaf 01/10/2016 kan je al jouw uitzendcontracten online ondertekenen. Vanaf dan zal je dus een mailtje of smsje ontvangen met het bericht

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE WIZARD VAN MIJN EGOV-ROLLENBEHEER

WELKOM BIJ DE WIZARD VAN MIJN EGOV-ROLLENBEHEER WELKOM BIJ DE WIZARD VAN MIJN EGOV-ROLLENBEHEER > OVER DEZE WIZARD > START DE WIZARD OVER DEZE WIZARD: TAKEN PER PROFIEL Deze wizard leidt je door de taken die je kan uitvoeren als 1 van de volgende profielen:

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden. Versie feb. 2013

Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden. Versie feb. 2013 Elektronische steunmaatregelen Het beheer van de gemachtigden Versie feb. 2013 Principe en begrippen Basisprincipe : enkel de door een onderneming, bij volmacht, gemachtigde personen mogen handelingen

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan.

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. 1 INLEIDING WELKOM Vooraleer de medewerkers van een ME toegang kunnen krijgen tot de sterk beveiligde applicatie Heracles dient een éénmalige identificatieprocedure doorlopen te worden. Deze procedure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth ehealth-platform SEPTEMBER 2011 Voor een snellere consultatie kunt

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM

Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM (samenwerking tussen overheidsdiensten) Jan Viaene FOD Financiën Wouter Debecker CSAM Agenda CSAM: Self Service Mandats: 2 e-government in België 3 Context

Nadere informatie

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1

DGLV online applicaties Handleiding. Versie 1.1.1 DGLV online applicaties Handleiding Versie 1.1.1 1 Inhoudstafel 1. INLEIDING 3 2. TOEGANG TOT DGLV 4 A. Het aanstellen van een hoofdtoegangsbeheerder (HTB) 5 B. Het toekennen van een gebruikersrol 12 Stap

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM)

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) datum 21/06/2016 onderwerp Hoe kan ik het gebruikersbeheer voor mijn organisatie in orde brengen in ehealth? VTE Toegang aanvragen bij ehealth Als

Nadere informatie

PRIVATE SEARCH: Mandaten

PRIVATE SEARCH: Mandaten PRIVATE SEARCH: Mandaten 22/10/2010 1 Inleiding In deze handleiding behandelen we de manieren waarop u mandaten in Private Search via de Self Service module door de ondernemers, of door hen gemandateerden,

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Handleiding Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Samengevat Uw werkgever verleent de toegangen tot de applicatie. Binnen uw organisatie kunnen de hoofdtoegangsbeheerder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht

Helpgids voor de gebruiker. van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Helpgids voor de gebruiker van een geregistreerd kassasysteem (GKS) bij het nakomen van de registratieplicht Inhoudsopgave Waar vindt u de registratietoepassing GKS?... 2 Wat moet en kan u allemaal doen

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

De elektronische aangifte

De elektronische aangifte De elektronische aangifte Jeroen Vanderhoydonk CBB Leuven 016/29.29.29 Online procedure voor het indienen van elektronische BTW-aangifte Reeds van toepassing sinds : 1 juli 2007 voor grote ondernemingen

Nadere informatie

JE CONTRACT ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN MET INTERIMSIGN

JE CONTRACT ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN MET INTERIMSIGN JE CONTRACT ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN MET INTERIMSIGN STAP 1: ACTIVATIEMAIL Vanaf 1 oktober 2016 ontvang je een e-mail met het bericht dat er een contract klaarstaat ter ondertekening. Is het je eerste

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Handleiding aanmaken inscharingscontract

Handleiding aanmaken inscharingscontract Handleiding aanmaken inscharingscontract Als uw dieren grazen op landbouwgronden van een andere landbouwer of als dieren van een andere landbouwer op uw percelen grazen, moet u een overeenkomst, een zogenaamd

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

Aan de hand van onderstaande handleiding proberen we u door de eerste aanmelding te loodsen.

Aan de hand van onderstaande handleiding proberen we u door de eerste aanmelding te loodsen. Om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving vanaf 1 oktober 2016, worden alle arbeidsovereenkomsten van Recrewtment vanaf die datum automatisch elektronisch verstuurd. Federgon, de federatie van HR-dienstverleners,

Nadere informatie

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing.

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing. 1 AANGIFTES INDIEN OVER INTERNET De BTW-administratie is voor de electronische indiening van aangiftes en listing overgeschakeld naar het INTERVAT systeem. Dit laat toe om de aangiftes in te dienen via

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Werkwijze wijzigen voorgaande aangifte.

Werkwijze wijzigen voorgaande aangifte. Werkwijze wijzigen voorgaande aangifte. Vanaf versie 10 van Intervat is het niet meer mogelijk om twee of meerdere nieuwe periodieke BTW-aangiften/aangiften Curator/Bijzondere BTW-aangiften in te dienen

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET DOEL VAN DE HANDLEIDING Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij het aanmelden,

Nadere informatie

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2)

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Inhoud Algemene instellingen... 2 Inloggen tot het systeem... 2 Uw gedelegeerde beheerders beheren... 2 Uw organisatie gegevens beheren... 4

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR SUPERUSERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 20/12/ 13 Doel van de handleiding Via deze handleiding wordt u geholpen om op het Mestbankloket in te loggen en krijgt u tips om eventuele problemen met het inloggen

Nadere informatie

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën TAX-ON-WEB Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën Aanleiding Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke internet-toepassing ontwikkelen die toelaat vlot de aangifte in de personenbelasting

Nadere informatie

TransBERRU Handleiding

TransBERRU Handleiding TransBERRU Handleiding Versie 2.0 Steyvers Dominique 2017. 1 Voorwoord Deze handleiding zal u stap voor stap begeleiden om toegang te krijgen tot TransBERRU. De procedure mag in eerste instantie omvangrijk

Nadere informatie

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Inhoudstafel 1. DE VERSCHILLENDE ACTOREN VAN HET USER MANAGEMENT EN HUN RECHTEN...4 1.1. DE VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN ONDERNEMING EN CO-VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin Zwevegem, 4 & 18 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket:

Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Stad Gent, Mobiliteitsbedrijf Eerste hulp bij vragen over het digitaal loket: Inhoud 1 Generieke uitleg... 1 1.1 Inloggen... 1 1.2 Wijzigen persoonlijke gegevens... 2 1.3 Terug naar overzicht... 3 1.4

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & MyMinfin 2015 Tax-on-web en MyMinfin Algemeen Toegang van de burger Toegang van de burger via eid Hoe eid te lezen Zich authentificeren met eid De elektronische aangifte www.taxonweb.be Voordelen

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen...

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen... 1 Inhoud 1. Balie applicatie... 2 2. UiTPAS inlezen... 3 3. UiTPAS registreren... 4 4. Pashouder zoeken... 6 5. Gegevens aanpassen... 7 6. UiTPAS blokkeren en vervangen... 11 7. Punt toekennen... 12 8.

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille...

1. Inhoud Algemeen Technische benodigdheden wettelijk kader Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 1 1. Inhoud... 2 2. Algemeen... 3 2.1 Technische benodigdheden... 3 2.2 wettelijk kader... 3 3. Stappenplan aanvraag KMO-portefeuille... 4 Stap 1: aanvraag van toegang tot de website... 4 Elektronische

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / versie 1.3-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor animatiedossiers 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Beste klant, Iedere aangifte van een elektronisch alarmsysteem, dat niet is aangesloten op een meldkamer,

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2011 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Werkwijze HANDLEIDING INDIENEN KLIMAATSUBSIDIE VIA TACTICS. 2.1 Aanmelden

Inhoud. 2 Werkwijze HANDLEIDING INDIENEN KLIMAATSUBSIDIE VIA TACTICS. 2.1 Aanmelden HANDLEIDING INDIENEN KLIMAATSUBSIDIE VIA TACTICS Inhoud 1 Doel en toepassingsgebied... 1 2 Werkwijze... 1 2.1 Aanmelden... 1 2.2 Organisatie aanmaken of verderwerken met bestaande organisatie... 2 2.3

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE handleiding PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE PROJECTEN MOETEN ALTIJD UITERLIJK 14 KALENDERDAGEN NA START VAN HET PROJECT INGEDIEND ZIJN!! Zorg eerst dat u toegang hebt tot uw kmo-portefeuille via de registratieprocedure.

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie