Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM"

Transcriptie

1 Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM (samenwerking tussen overheidsdiensten) Jan Viaene FOD Financiën Wouter Debecker CSAM

2 Agenda CSAM: Self Service Mandats: 2

3 e-government in België 3

4 Context Toenemende elektronische dienstverlening van de overheid Burgers en ondernemingen willen de elektronische interacties met de overheid in een veilige omgeving uitvoeren De overheid moet investeren in een hoge beveiliging van de aangeboden transacties Tegelijk moet de drempel voor toegang tot e-government zo laag mogelijk zijn Verschillende overheidsdiensten -> verschillende systemen voor identificatie, authenticatie, autorisatie en mandatenbeheer: Weinig transparant voor gebruikers Hoge kostprijs en complexiteit voor overheidsdiensten en gebruikers van e-government Gebrek aan adequate beveiliging en beheer daarvan Behoefte aan samenwerking => CSAM Kerncompetenties bundelen Schaalvoordelen realiseren Efficiëntere dienstverlening t.a.v. burgers en ondernemingen Hogere beveiliging 4

5 Wat is CSAM? CSAM = een samenwerkingskader, een geheel van afspraken om alles wat met Identity & Access Management voor e-government te maken heeft te organiseren. Daartoe worden: -afspraken gemaakt en spelregels vastgelegd: Identificatie als burger in eigen naam Authenticatie Autorisatie Toegangsbeheer als burger in naam van een onderneming -diensten aangeboden: 1.FAS: dienst voor de identificatie en authenticatie van personen, 2.BTB: dienst voor het beheren van Toegangsbeheerders binnen een onderneming 3.Mandaatbeheer: generieke dienst voor het beheer van mandaten 5

6 CSAM: objectieven Transparantie Verschillende toepassingen kunnen de diensten aangeboden in het kader van CSAM gebruiken zonder zelf aanpassingen te moeten doorvoeren. Consistentie Door het gebruik van authentieke bronnen consistente informatie aanbieden die de toepassingen in staat stelt individuen in naam van een onderneming toegang te verlenen (autorisatie). Veiligheid waarborgen Risico s op ongeoorloofde toegang beheren en verminderen. Garantie op identiteit van de gebruikers en integriteit van de gegevens Efficiëntie verhogen Gecentraliseerd identificatie- en toegangsbeheer Eén systeem aanbieden om individuen in naam onderneming toegang te verlenen. 6

7 CSAM: objectieven Objectieven: Neutraal en onafhankelijk karakter Met behoud eigenheid en autonomie leden Gemeenschappelijk beheer Open voor alle overheidsinstellingen CSAM is geen dienstenintegrator CSAM wil trusted services aanbieden voor identificatie, authenticatie, autorisatie en toegangsbeheer Op dit ogenblik: FAS voor identificatie en authenticatie, BTB voor het beheren van toegangsbeheerders 7

8 Wie? Initiatiefnemers: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Fedict FOD Financiën Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) FOD Economie FOD Binnenlandse Zaken (2014) 2011: afspraken 2012: samenwerkingskader, piloten 2013: diensten geïntegreerd, groeiend aantal afnemers : vereenvoudiging, verdere integratie, mandaten, integratie met de regio s, 8

9 Werking: overzicht (1/2) 9

10 Werking: overzicht (2/2) Identificatie: Gebruiker identificeert zich Authenticatie: Controle identiteit gebruiker op basis van eid, token, gebruikersnaam en wachtwoord, via FAS (Federal Authentication Service) Autorisatie: Als burger: Impliciete autorisatie (= eigenschappen van gebruikers) Als burger in naam van een onderneming: Toegangsbeheer Impliciete en expliciete (= roltoekenningen) autorisatie Verschillende modules bieden de mogelijkheid om één of meerdere stappen uit dat proces te realiseren. 10

11 Diensten: FAS Huidige authenticatiemiddelen: Innovation: One-Time-Password gegenereerd op basis van eid Gebruiksvriendlijk Gekend bij breed publiek Via erkenningsvoorwaarden 11

12 Diensten: BTB (1/2) 12

13 Diensten: BTB (2/2) Beheer der toegangsbeheerders (BTB) Wettelijk vertegenwoordiger, zoals bepaald in KBO, duidt Hoofdtoegangsbeheerder aan Hoofdtoegangsbeheerder duidt Toegangsbeheerders aan Verantwoordelijk voor één of meerdere bevoegdheidsdomeinen (bv. toepassingen voor werkgevers, Financiën, ) Toegangsbeheerders kennen autorisaties (gebundeld in toepassingsrollen) toe aan gebruikers, die in naam van de onderneming optreden (stricto sensu buiten scope van BTB) Jump Start Administratieve vereenvoudiging HTB standaard TB van elk beschikbaar domein Nadruk op gebruik eid Met behoud van de mogelijkheid tot delegeren 13

14 Diensten: mandaatbeheer Mandaten tussen: burger-onderneming burger-burger onderneming-onderneming onderneming-burger Focus op elektronische flow, op basis van eid Self Service Generiek: financiën, gezondheidszorg, 14

15 Voordelen voor gebruikers Vertrouwde omgeving Herkenbaar Veilig Eenvoudiger en overzichtelijker Efficiënter Single Sign On Eenvoudiger beheer en centraal overzicht. Eenmaal inloggegevens Eén paswoord Centraal beheerd (enkelvoudige registratie) Begeleiding en support Online documentatie Communicatie Contactcenter Respect voor privacy Toepassingseigenaar heeft geen toegang tot credentials van gebruiker CSAM heeft geen kennis van wat er binnen de toepassing gebeurt 15

16 Voordelen voor aanbieders van toepassingen Lagere kostprijs: Standaardisatie en hergebruik van componenten Veiligheid: Strenge veiligheidsnormen voor globale toegangsbeheersysteem (duidelijke spelregels en traceerbaarheid). Efficiëntere dienstverlening en support: Standaard inregeling van toepassingen, gemeenschappelijke ondersteuning en kennisdeling Overzichtelijker en eenvoudiger: Één generiek systeem voor authenticeren van gebruikers en beheer toegangsbeheerders Gemeenschappelijke spelregels: Duidelijkheid voor alle deelnemers 16

17 Enkele afnemers van CSAM-diensten Afnemers van diensten van CSAM (burgers): Tax-on-web Diverse toepassingen van gemeenten Interactieve toepassingen op de website van de Christelijke mutualiteiten Police on web Afnemers van diensten van CSAM (ondernemingen): Belgische Sociale Zekerheid: BTB gebruikt voor >100 beveiligde toepassingen op portaalsite 7 mei 2013: alle eid- en tokenauthenticaties via de FAS. FOD Mobiliteit: 2012: webdiv (inschrijving & homologatie van voertuigen) 2013: ifast (pechverhelpingsdiensten) FOD Financiën Tax-on-web voor mandaathouders (BTB+FAS) ehealth: ehealth-platform: toepassingen gezondheidszorg... 17

18 Enkele cijfers: BTB TOTAAL # aanduidingen HTB Specifieke Toegangsbeheerders aangeduid per domein: Financiën: Mobiliteit: 243 Overheidsopdrachten: 233 System Admin: 138 Justitie: 17 Economie nieuw! Binnenlandse Zaken nieuw! Buitenlandse Zaken nieuw! 18

19 Enkele cijfers: BTB

20 Enkele cijfers: FAS Authenticaties per week

21 Enkele cijfers: FAS Authenticaties per type Mijn egov-profiel: meer dan 2 miljoen geactiveerde profielen!

22 Enkele cijfers: mandaten (TOW, BTW, Biztax) Meer dan 2,2 miljoen mandaten geregistreerd!

23 Toekomst van CSAM Verdere integratie generieke dienst voor beheer van mandaten Buitenlandse personen en ondernemingen Mobiele authenticatie Positionering van de neutrale en generieke diensten Vereenvoudiging Communicatie 23

24 SSM Self Service Mandaten elektronisch mandatensysteem binnen de FOD Financiën (onder CSAM-vlag) 24

25 SSM : Self Service Mandatenbeheer Autonoom beheer mandaten!!! Onderneming! Burger! Elektronisch SELF SERVICE MANDATEN GEEN interventie meer door FOD Financiën. Volmachthouders : -Boekhouders -ESS -Advocaten -Notarissen -Nat. Personen -Andere. FOD FINANCIEN Ownership

26 Eenvoudig, éénduidig en gebruiksvriendelijk. 26

27 Generieke handelingen binnen SSM en CSAM A. Het mandaat moet door beide partijen worden ondertekend : Beide partijen moeten het mandaat ondertekenen daarna pas wordt een mandaat actief en kan men de handelingen in het mandaat opgenomen uitvoeren. B. Het mandaat is UNIEK per toepassing : Een mandaat is uniek per toepassing. Cluster mandaten zijn te complex (niet zozeer bij aanmaak / wel bij latere schrappingen complexiteit en opvolging) C. SELF SERVICE MANDATENSYSTEEM : De toepassing is eigendom van FOD FIN, maar is een ONAFHANKELIJKE TOOL voor de burger/onderneming versus volmachthouder op basis van een : -Elektronische veilige toepassing + bescherming wet van de Privacy -GEEN tussenkomst meer van ambtenaren (behoudens uitzonderingen - TOW) -GEEN papier meer (Paper less) -Bescherming burger 27

28 Generieke handelingen binnen SSM en CSAM D. Geen inmenging van de overheid uw vraag naar onafhankelijkheid beheer. WIN/WIN/WIN situatie (burger/onderneming volmachthouder overheid) E. Verminderen van de administratieve lasten (burger/onderneming + overheid + mandaathouder. Confer Duurzame ontwikkeling. STUDIE Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging!! 28

29 Algemeen overzicht (FOD FIN) Stap 1 : BTB-dienst van CSAM: Hoofdtoegangsbeheerder aanduiden (indien dat nog niet gebeurd is) Toegangsbeheerder aanduiden voor domein Financiën Sinds maart 2015 : HTB is automatisch ook TB voor alle domeinen (inclusief FIN) Stap 2 : Mijn egov-rollenbeheer (vb : ) FOD FIN mandaatnemer FOD FIN mandaatuitvoerder Laatste stap : FOD Financiën : toepassingen Elektronisch mandatenbeheer: SSMandatenbeheer Op basis van eid, Token Naar de verschillende toepassingen!

30 Overzicht Self Service Mandaten! FINPROF Mandaat INTERVAT BTW Mandaat BIZTAX Mandaat TAXONWEB PB / BNI Geschillen Mandaat MyMINFIN 30

31 Algemeen overzicht : Naar CSAM Generieke en basis kenmerken : -Autonoom systeem tss partners -Geen papier meer -Eigen beheer + opvolging -Vele functionaliteiten -Veilig + bewustwording inhoud!? CSAM Steden & gemeenten Antwerpen FOD FINANCIEN Overkoepelend generiek self service mandaten ehealth TOW PB TOW BNI Intervat BIZTAX FIN PRO F My Minfin? 31

32 Toegangen tot verschillende applicaties met volmachten SSMandaten : Wettelijk vertegenwoordiger of Rol FODFIN mandaatnemer of FODFIN mandaatgever BTW-toepassing : Wettelijke Vertegenwoordiger of Rol FODFIN mandaatuitvoerder met roleigenschap BTW applicaties Biztax-toepassing : Wettelijk vertegenwoordiger of Rol FODFIN mandaatuitvoerder met roleigenschap. (2015) Kassaregister : Wettelijk vertegenwoordiger of Rol. Taxworkbox : NIET als wettelijk vertegenwoordiger, maar enkel met : Rol FODFIN mandaatuitvoerder met roleigenschappen. In de toekomst zal ook de wettelijke vertegenwoordiger toegang krijgen tot de Taxworkbox ZONDER een rol (zie andere toepassingen) 32

33 Toegangen tot verschillende applicaties met volmachten Nieuw JUMP-start : -Wettelijk vertegenwoordiger duidt een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) aan in de BTB-dienst Automatisch wordt HTB ook Toegangsbeheerder van domein Financiën Vroeger moest hij eerst het domein activeren en een Toegangsbeheerder (bv. zichzelf) aanduiden. Bovendien moest hij zich verplicht eerst eens aanmelden in de BTB-dienst met een gebruikersnaam+wachtwoord van de Sociale Zekerheid. - Hij kent de gepaste rol toe (FOD Fin mandaatuitvoerder, ) waarna de persoon met die rol in de toepassing kan 33

34 Belangrijke Tip Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het werken met een eid (en pincode). Wat betreft Taxonweb eveneens Dus u als Wettelijke vertegenwoordiger OF uw medewerkers met hun toegekende rol. AAN TE RADEN : Een (gratis) Token aan vragen indien er problemen zouden zijn met uw eid! (denken we maar aan : verloren, chip verloren, gestolen, enz ) De werking van uw kantoor komt niet in het gedrang!!! Daarom blijft de Token ook bestaan als fall-back! 34

35 Andere papieren mandaten? - Momenteel mandaten mogelijk voor : A) PB en BNI : indienen aangifte via Taxonweb B) Intervat: indienen BTW aangifte + consultatie My Onderneming C) Biztax (2015) : indienen aangifte Venn.B./consultatie MyOnderneming Mogelijke piste naar communicatie na aanmaak door één partij : met ebox? / andere? - Andere mandaten : Papieren mandaat : indienen bezwaarschrift Papieren mandaat : vertegenwoordiging belastingplichtige tgv fiscale controle/bemiddeling Papieren mandaat : ondertekenen akkoorden met administratie naar oplossingen : Apart mandaat? Momenteel juridische afcheck naar mogelijkheden 35

36 Mandaat My Minfin Het actieve mandaat My Minfin geeft toegang aan een volmachthouder naar het persoonlijk fiscaal dossier van zijn client (My Minfin) Momenteel gebeurt de creatie van dit mandaat door het dupliceren van een actief Taxonweb-mandaat PB. En dit ENKEL door de belastingplichtige (uw klant) in zijn My Minfin. We stellen vast dat er slechts dergelijke actieve mandaten My Minfin bestaan op een totaliteit van actieve Taxonweb mandaten. (PB/BNI) De bedoeling om naar een volledige generieke Self Service Mandaten te evolueren (zie CSAM) Aandachtspunt : bij overzetting van een manda(a)t(en) van onderneming A naar onderneming B vervalt altijd het gedupliceerde mandaat My Minfin (actuele situatie). Integratie van het mandaat in SSM verhelpt dit probleem. 36

37 Elektronische overdracht van mandaten in SSM!!!! BELANGRIJK : Uw aandacht voor : TRANSFERT VAN MANDATEN Als uw onderneming haar activiteit stopzet en naar aanleiding daarvan de mandaten Tax-on-Web over wil zetten naar een andere onderneming, dan moet dat gebeuren vóór dat het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) wordt stopgezet. Vanaf de stopzetting van activiteit, is er immers geen toegang meer tot de applicatie "selfservice mandaten". 37

38 Persoonlijke elektronische dossiers : De burger Een onderneming My Minfin : Elektronisch Fiscaal Dossier van elke burger My Onderneming : Elektronisch Fiscaal Dossier Van elke onderneming 38

39 Actief mandaat Intervat/Biztax : toegang tot de gegevens van een onderneming!! My Onderneming Intervat : -Ontvangstbevestiging -R/C courant -Ingediende aangiften -. Mandaat : Intervat Mandaat : Biztax Biztax : (2015) -Aangiften -Ontvangstmelding -Aanslag -- Finprof : -Aangiften -Betalingen -. In opbouw & tot heden Toekomst Mandaat : Finprof 39

40 Dank voor uw aandacht 40

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Identity management in kaart gebracht

Identity management in kaart gebracht topic identity management Van positionering naar conceptueel model en aandachtspunten ten aanzien van Identity management in kaart gebracht Steeds meer bedrijven verdiepen zich in identity management (IdM).

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s

Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 1.0 Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen Postbus 1416 9701 BK Groningen www.tno.nl

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie