verbeteren door innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verbeteren door innovatie"

Transcriptie

1

2 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze klanten kleine stappen met meetbare verbeteringen om die doelen te behalen. In toenemende mate hebben we geleerd dat de mensen in de organisatie centraal staan om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderen is geen theoretische oefening. In elke organisatie treffen we mensen aan die precies weten wat er aan schort maar zich onvoldoende gehoord voelen. We vinden vrijwel overal mensen die maar heel beperkt hun talenten kunnen gebruiken. Juist door deze mensen actief te betrekken, bereiken we goede resultaten. Van oudsher zijn we actief op het gebied van grote dataverzamelingen bij grote bedrijven. De ontwikkelingen rondom Big Data houden wij daarom scherp in de gaten. Op grond van onze expertise zijn we terughoudend in ons advies om deze trend zonder meer te volgen. We werken altijd vanuit een businesscase om eerst het praktische nut aan te tonen. Dat is precies de manier waarop we altijd voor onze klanten te werk gaan. We brengen structuur aan in bestaande dataverzamelingen en analyseren deze zorgvuldig, zodat daaruit waardevolle informatie naar boven komt waarmee de business echt wordt geholpen. Real Time Decisioning is een verwante ontwikkeling waarmee het mogelijk wordt om klantinteracties om te zetten in sales opportunities. Big Data verzamelingen lenen zich voor Business Analytics. Slimme analyses leiden tot meer inzicht en betere voorspellingen. Moderne tools leveren de mogelijkheden om de analyses visueel uit te voeren en indien nodig snel tot actie te komen. Hot ITem ondersteunt haar klanten bij het implementeren van Business Analytics door het inrichten van Business Intelligence Competence Centers als onderdeel van de integrale aanpak. We zien dat steeds meer klanten hun data samen met gegevens van andere organisaties willen combineren en eventueel verkopen. Hot ITem werkt aan de technologie om een Trusted Third Party in staat te stellen informatie te combineren zonder dat de privacy van burgers geschonden wordt. Dit jaarverslag besteedt niet alleen aandacht aan onze activiteiten van het voorbije jaar, maar geeft ook een doorkijk naar onze focus voor Dick Mecklenfeld Rob Honing CEO CCO

3 4 5 inhoudsopgave Voorwoord 3 geschiedenis 7 aanpak 11 performance improvement 15 innovatie 19 organisatie 25 klanten 31 cultuur 37 werving en selectie 41 huisvesting 45 maatschappelijke betrokkenheid 49 cijfers 53 Nawoord 61

4 6 7 geschiedenis In 1998 is Hot ITem gestart met acht ervaren IT-specialisten en bedrijfskundigen. De oprichters werkten daarvoor al in projecten op het gebied van managementinformatie. Bij de opdrachten viel steeds op hoe groot het gat was tussen de Business en IT. Aan de ene kant bevonden zich de strategische consultancybureaus die abstracte businessplannen, missies en visies opleverden. Organisaties hadden grote moeite om deze plannen concreet te maken. Aan de andere kant bevonden zich de IT- detacheringsbedrijven die mensen plaatsten in vaak grote IT-projecten, waar moeilijk grip op te krijgen was en die dan ook vaak uitliepen.

5 8 9 Multidisciplinaire teams Door de aanvullende capaciteiten van de oprichters bleek het mogelijk om de kloof tussen business en IT succesvol te overbruggen. In die tijd is de onderscheidende projectaanpak met multidisciplinaire teams van Hot ITem ontstaan voor het realiseren van duurzame prestatieverbetering. Cultuur Hot ITem is opgericht met het geloof in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit leidt tevens tot groei van Hot ITem en haar klanten. Gericht op groei is nog steeds een van de belangrijke kernwaarden. Van Minervahaven Hot ITem is al sinds de oprichting gevestigd aan de Danzigerkade, een inspirerende omgeving in de Minervahaven. Deze is rond 1880 gegraven aan de zuidelijke oever van het kort daarvoor gegraven Noordzeekanaal. Minerva is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest. Club van 10 Zeven van de acht oprichters zijn nog steeds werkzaam bij Hot ITem, evenals veel medewerkers van het eerste uur. Medewerkers die tien jaar bij Hot ITem hebben gewerkt treden toe tot de Club van 10 met een lidmaatschap voor het leven. Tijdens onze speciale maandborrels worden zij officieel opgenomen in de club. Dit betekent een plekje op de wall of fame en een jaarlijks etentje met de club. In 2012 hebben we het 29e lid kunnen verwelkomen. De veranderende marktomstandigheden stellen hoge eisen aan de informatievoorziening. Met onze BI as a Service dienstverlening zijn we in staat om binnen enkele weken een volledig operationele rapportageen self service analyseomgeving te realiseren. Ons team is voortdurend bezig om BI-trends en innovaties te vertalen naar business-oplossingen. Dat onze klanten hierdoor continu voorop lopen is iets waar ik oprecht trots op ben. de oorspronkelijke acht medewerkers zijn we geleidelijk gegroeid tot de huidige omvang van 133 mede- meer werkplezier. Samen werken aan resultaten om trots op te zijn, daar gaat het bij ons om. Dit heeft Adil Bohoudi werkers. geleid tot duurzame relaties met opdrachtgevers en Consultant Business Intelligence klanten. Ondanks de groei is de bijzondere cultuur behouden gebleven en verrijkt. Dit hebben we bereikt door Opleidingen nieuwe medewerkers te werven die passen bij de Sinds 2004 organiseren we regelmatig opleidingen organisatie. We betrekken iedereen vanaf het eerste voor nieuwe medewerkers. We hebben masterclasses uur actief bij ons bedrijf. Als aantrekkelijke werkgever georganiseerd voor HI-potentials op het gebied van BI hebben we in 2004 financiële participatie voor onze en datawarehousing en senior BI-consultants. Hiermee medewerkers mogelijk gemaakt. borgen we onze unieke aanpak in een groeiend bedrijf. De ondernemer bij de klant Huisvesting We gaan met onze klanten al vanaf het begin een part- In 2006 ontstond de noodzaak om te verhuizen naar nership aan en we maken onszelf medeverantwoorde- een nieuw pand, een mijlpaal in onze geschiedenis. lijk voor het resultaat. We zoeken ondernemers bij In het pand konden we al onze ideeën over open en onze klanten die zich niet neerleggen bij een 6 of een 7. transparant werken in teamverband kwijt. Het pand is Mensen die, samen met hun collega s en ons, gaan voor feestelijk geopend door de toenmalige burgemeester daadwerkelijke prestatieverbetering in combinatie met van Amsterdam, Job Cohen.

6 10 11 aanpak Hot ITem staat voor een scherpe aanpak: de HI-way. In onze Performance Improvementprojecten staat het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal. We zorgen voor een stapsgewijze implementatie van Performance Analyse (PA), via Performance Improvement (PI) naar Continuous Improvement (CI), waarbij in samenwerking tussen het management en IT, naast een korte termijn oplossing, ook een structurele oplossing wordt gerealiseerd.

7 12 13 Concrete doelen Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige BateN Met de HI-way worden de businesscase en de doelsi- situatie en de strategische doelen van een organisatie, tuatie in stappen gerealiseerd en veranderingen in de formuleren we een concrete aanpak en realiseren we beheerorganisatie geborgd. Onze werkwijze is onder- meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbeterin- scheidend omdat onze klanten de baten ook echt gen leiden direct tot het innen van de eerste baten. De verbinding tussen lange termijn doelen en korte termijn resultaten noemen wij de paraplu-aanpak. Resultaten De oplossingen kennen de componenten organisatieverandering, procesverbetering en informatievoorziening. Alle stappen worden samen met alle betrokkenen bij de klant uitgevoerd. Indien nodig ontwikkelen en implementeren we ook software om de procesverbetering te ondersteunen. incasseren. Hot ITem is betrokken en neemt medeverantwoordelijkheid voor het resultaat. We zorgen ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de organisatie van de klant, zodat de baten van de businesscase op de lange termijn worden geborgd. Dit lijkt voor de hand liggend maar blijkt al jaren hét onderscheidend vermogen van Hot ITem. We zien in de markt nog te vaak vanuit techniek ingestoken trajecten die uitlopen, waarbij datawarehouses of rapportagesets worden opgeleverd die niet gebruikt worden. Hot ITem onderscheidt zich door zich echt in de business van de klant te verdiepen, in plaats van een detacheringsfabriek te zijn. Hot ITem is resultaatgericht in plaats van inspanningsgericht en denkt echt strategisch mee. Paul Zweerts Director ICT & Operations Cendris Methoden Paraplu-aanpak Door stapsgewijs oplossingen te implementeren, is het mogelijk de wensen en doelstellingen op de veranderende omgeving aan te passen om zo continu te kunnen verbeteren. Bij onze projecten passen we een aantal bewezen methoden toe, zoals Lean Six Sigma, Prince2, Agile en TIQM. De grote kracht van gestandaardiseerde werkwijzen ligt in de herkenbaarheid, effectiviteit en efficiëntie ervan. Door deze methoden te combineren met onze scherpe aanpak, creëren we een pragmatische en gedegen manier van werken, die tijd bespaart en een beter resultaat oplevert. voor informatiebeveiliging. Sinds 2010 zijn we volledig gecertificeerd (ISO-27001). In 2012 heeft een externe herhaalaudit plaatsgevonden en is ons certificaat weer verlengd. Tevens hebben meerdere klanten bij Hot ITem een audit uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. We zijn trots op de complimenten van de auditors en onze klanten over het hoge beveiligingsniveau dat we kunnen waarborgen. PA PI CI Informatiebeveiliging We kennen bij onze klanten de strategische doelen op het hoogste niveau; we kijken diep in de keuken. Om de veiligheid van klantinformatie te waarborgen, is Hot ITem sinds 2006 geaudit op het naleven van de code

8 14 15 performance improvement Business Intelligence en datawarehousing vormen de technische basis voor Performance Improvement. Adequate informatie is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen: sturen op feiten. Hierbij geven we de betrokken medewerkers de instrumenten die nodig zijn om de informatie te verwerken. Dit varieert van op maat gesneden rapportages en dashboards, tot geavanceerde analysetools op voorbewerkte datasets.

9 16 17 Sturen Het vertalen van complexe businessvraagstukken naar de juiste stuuritems is de kern van Business Intelligence. Stuuritems definiëren we top-down, samen met de klant. Het vertalen van operationele gegevens tot bruikbare informatie en stuuritems is de andere belangrijke component. Dit gebeurt bottom-up, iteratief en met echte data. Prototypend, samen met de klant, komen tot de juiste informatieset. Hierbij is het cruciaal om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een scherpe set te creëren. Een set waarmee de strategische doelen vertaald worden naar actieve sturing in alle lagen van de organisatie. Het omgaan met Ontwikkelingen in de BI-markt Er gebeurde veel op de Business Intelligence markt in Uiteraard had iedereen het over Big Data, nam BI op Mobile Devices een enorme vlucht en kwam BI Selfservice nu eindelijk van de grond. Belangrijk is de voorspelling van het onderzoeksbureau Gartner: 35 percent of enterprise IT expenditures for most organizations will be managed outside the IT department s budget by Business managers and individual employees are demanding more control over the IT expenditures related to their jobs. CIOs will see some of their current budget simply reallocated to other areas of the business. In other cases, IT projects will be redefined as business projects with line-of-business managers in control. De eerste tekenen van deze ontwikkeling (Consumerisation) waren al in 2012 zichtbaar. Dit sluit geheel aan bij onze filosofie en in de praktijk leggen wij al jaren de verbinding tussen Business en IT. actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Het sturen op prestaties met een duidelijke focus en eigenaarschap in de organisatie leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten. Naast HRspecialisten levert Hot ITem ook interimmanagers om de cultuurverandering te faciliteren en te versnellen. BI-beheer Ter ondersteuning van de dienstverlening biedt Hot ITem beheer van datawarehouse- en BI- omgevingen. Dit kan flexibel worden ingericht van consultancy of functionele ondersteuning tot 24 x 7 proactief technisch beheer. Indien gewenst kan gekozen wor- Informatiekwaliteit-management vraagt om een integrale en resultaatgedreven aanpak: het in overzichtelijke stappen verbeteren van processen, de systemen die ze ondersteunen en de mensen die er mee werken. En dat is nu exact waar Hot ITem in uitblinkt. Norbert van de Ven Consultant Informatiemanagement grote en complexe datasets is een kerncompetentie van Hot ITem. Hiervoor zetten we datawarehousing * bron: Gartner den voor volledig outsourcing in ons professioneel datacentrum. Het beheer van datawarehouse- en BI- en Big Data technieken in. omgevingen vereist meer businesskennis, flexibiliteit Borging heeft daarom een aanpak ontwikkeld voor het verbeteren en borgen van informatiekwaliteit. Deze aanpak en snelheid dan generieke IT-beheerpartijen kunnen bieden. We leggen daarbij meer focus op het gebruik Voor de borging in de klantorganisatie kunnen we omvat een iteratief proces om informatiekwaliteit- van BI en het continu blijven incasseren van baten. samen met de klant een Business Intelligence Com- issues inzichtelijk te maken en op te lossen en daar- petence Center inrichten. Het BICC wordt gefaseerd naast een veranderproces voor het bereiken van de opgebouwd en uitgebreid. Stapsgewijs dragen de Hot gewenste volwassenheid van cultuur en organisatie. ITem specialisten hun kennis en kunde over aan de medewerkers van de klant. Dit doen we door mede- Veranderen en cultuur werkers on the job te trainen bij de bouw van het Verandermanagement is cruciaal bij het inrichten van nieuwe datawarehouse in de geselecteerde techno- besturing. In 2012 hebben we ons nog meer gericht logie. De medewerkers van de klant leren hierdoor op het creëren van eigenaarschap voor persoonlijk inspirerend samen te werken met de klant. succes en werkplezier op medewerkerniveau. We helpen managers om teams in beweging te brengen Betrouwbaarheid naar de gewenste verandering. Organisaties die in Betrouwbaarheid van informatie is essentieel voor staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewer- efficiënte operatie en goede besturing. Hot ITem kers, waardoor deze met toewijding en plezier een

10 18 19 innovatie Innovatie is van wezenlijk belang voor Nederland en zeker ook voor Hot ITem. Onze innovatie wordt op de eerste plaats gedreven door nieuwsgierigheid en gretigheid. We onderzoeken nieuwe technologie en de kansen die dit voor ons en onze klanten biedt. We richten ons hierbij op haalbare doelen. We nemen geen onverantwoorde risico s en evalueren continu de voortgang.

11 20 21 Gamification Innovatieve IT is bij verandering een belangrijke motor. De kracht van Gamification zit in het feit dat mensen Gamification helpt ook bij processimulatie om Mobile BI 2012 was het jaar waarin Mobile BI definitief doorbrak. De inzet van Gamification helpt in onze ervaring van nature graag uitgedaagd worden. Het is een per- bestaande processen eenvoudiger te maken en over- Tablets niet meer weg te denken uit de directiekamers. bij het doorvoeren van veranderingen. Door game- fect instrument om op een speelse manier naar een bodige stappen weg te halen. Hot ITem ontwikkelt in In combinatie met real time BI is dit een zeer belangrij- elementen toe te passen in een non-game omgeving duidelijk doel te werken en samenwerking en compe een game voor de HRM-cyclus. ke trend. Hot ITem ontwikkelt Mobile BI-toepassingen komt energie vrij voor een effectiever leerproces en titie te stimuleren. waarmee de juiste informatie altijd en overal onder wordt werken aantrekkelijker. handbereik is. Hierdoor wordt tijdig sturen op feiten nog eenvoudiger dan voorheen. Flexible BI Met onze HRM-game ontstaat een volledig en continu inzicht Het toevoegen van informatiebronnen aan traditi- in de drijfveren van medewerkers. Hiermee kunnen organi- onele datawarehouses kost veel tijd en inspanning. saties bevlogenheid terugbrengen bij hun medewerkers: de Organisaties hebben in toenemende mate behoefte juiste persoon op de juiste plaats. aan snelle analyses op veel bronnen. In dat geval kan Flexible BI een oplossing bieden. Door zogenaamde enterprise mash-ups te maken, wordt het mogelijk om data razendsnel te combineren, vergelijken en visueel te presenteren. Hot ITem maakt het mogelijk om nagenoeg in real time data te analyseren en de juiste beslissingen te nemen. Onze oplossingen stellen onze klanten in staat een persoonlijke, consistente klantervaring te bieden over alle kanalen online, in-store, mobiel of sociaal.

12 22 23 Big data Tot voor kort waren we gewend om onze informatie gestructureerd op te slaan in relationele databases. Dit biedt grote voordelen. Informatie is hierdoor eenvoudig telbaar en meetbaar. In de afgelopen jaren zijn hier veel documenten bijgekomen in bedrijfsnetwerken en op het internet. Sinds de opkomst van web 2.0 is iedereen in potentie een bron van digitale informatie. Al deze informatie is ongestructureerd maar bevat wezenlijke informatie. Sommige ontwikkelingen hebben een hoog hype-gehalte. Hot ITem heeft een nuchtere kijk op deze ontwikkelingen en houdt bij haar klantprojecten altijd de noodzaak en toepasbaarheid binnen de business voor ogen. Het is namelijk de kunst om uit de groeiende berg de juiste informatie te halen en effectief te gebruiken. Dit zal hét verschil maken voor ambitieuze organisaties. Hot ITem innoveert samen met haar partners Oracle en Microsoft in de toepassing van state-of-the-arttechnologie. Hiermee stellen we onze klanten in staat om snel in te spelen op veranderingen in de markt en het sentiment onder klanten. tevredenheid te realiseren. De juiste informatie is tijdig beschikbaar zodat iedereen elke dag start met de juiste acties. De afgesproken targets en de individuele en teamresultaten kunnen meewegen in de beloning van de agents. De innovatie van 2013 bestaat er uit om de opgedane ervaring in een uniform model aan de markt aan te bieden. INNOVATIE in de afgelopen jaren In 2012 heeft innovatie maar liefst aan 47% van de omzet bijgedragen. Binnen Sdu hebben we een aanzienlijke performanceverbetering bereikt door op vier gebieden integraal te veranderen: zowel op het proces als de IT, de mens en de besturing hierop. De samenwerking met Hot ITem heeft bijgedragen aan het glansrijk behalen van de doelstellingen. Jos van Leeuwen Director Sdu Information Solutions Sdu CallCenter Besturing In de managementcyclus van callcenters is nog veel winst te behalen. Hot ITem heeft in 2012 veel bereikt in de cascadesturing op callcenters. Door een goede cascadesturing is het mogelijk om de bijdrage van elke agent, elk team en elke afdeling optimaal te laten bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het doel is om tegen zo laag mogelijke kosten de beste kwaliteit en klant- 19% 38% 47%

13 24 25 organisatie Hot ITem bestaat uit zes operationele units met ieder een eigen branche- en vakinhoudelijke focus. In onze klantprojecten wordt intensief samengewerkt tussen de units. De besturing en centrale ondersteuning is centraal georganiseerd. Deze organisatievorm stelt ons in staat om de markt met branchespecifieke proposities te benaderen en snel in te spelen op technologische ontwikkelingen.

14 26 27 Business Alignment Solutions De CPM-consultants van de unit Business Alignment Oracle: Hot ITem is the only company in the Netherlands that offers both consultancy in business performance Tijdens de beheerfase van een datawarehouse wordt de businesscase van het project waargemaakt. Groei door de jaren heen Hot ITem is begonnen met 8 professionals. In 2005 zaten P&C werkt samen met diverse partners binnen de zakelijke dienstverlening en de universitaire wereld op Anton Philips introduceerde het Systeem voor Individuele Motivatie Analyse (SIMA ) in Nederland. Na 30 Solutions (BAS) ondersteunen onze klanten bij het management and technical realization of strategic goals we op 74 medewerkers en 2013 beginnen we met 133. het vlak van medewerkersmotivatie in relatie tot de jaar ervaring met deze methode deelt hij zijn inzichten verbeteren van de besturing. Met behulp van prototyping en in korte iteraties, vertalen zij de besturingsgedachte naar concrete oplossingen. Door te werken met data uit productieomgevingen komen bestaande data issues direct aan het licht. In praktische sessies definiëren we hier gezamenlijk oplossingen voor. Door deze werkwijze heeft het management direct een eerste inzicht in de business-knelpunten. Tevens vormt dit de basis voor de realisatie van een structurele oplossing. Onze BI-ontwikkelaars kunnen in een variëteit van BI-tools oplossingen realiseren. Vanuit BAS is Hot ITem houder van het partnership met diverse grote BI-leveranciers zoals QlikView, Microstrategy, SAS, IBM Cognos en SAP Business Objects. Data Insight De unit Data Insight (DI) richt zich op datawarehouses en BI op Oracle omgevingen en is gespecialiseerd Innovation & Services De unit Innovation & Services (I&S) ontwikkelt datawarehouses en BI met behulp van Microsoft technologie en heeft specialistische kennis op het gebied van mobile devices en social media. Het Continuous Improvement Center (CIC) is onderdeel van deze unit. Het CIC richt zich op outsourcing en het proactief beheren van datawarehouses en BI-omgevingen. Microsoft heeft de criteria voor het behalen van het Gold Certified Partnership flink aangescherpt. Voor het bereiken van deze status dient de partner te beschikken over gekwalificeerde medewerkers, gecertificeerde software en voldoende klantreferenties. Mede dankzij de specialisatie binnen I&S, voldoet Hot ITem aan alle eisen. Hierdoor profiteert Hot ITem van een optimale ondersteuning van en samenwerking met Microsoft. In het bijzonder zijn wij trots op al onze medewerkers die MCP- of MCITP-gecertificeerd zijn en de positieve referenties van onze klanten. BI Prepared Solutions De unit BI Prepared Solutions (BPS) is gespecialiseerd in de optimalisatie van bedrijfsprocessen. BPS zet Lean Six Sigma in voor het herontwerp van processen. De ontwikkelaars van de unit bouwen en configureren applicaties voor het efficiënt registreren en besturen van bedrijfsprocessen Interim- en verandermanagement Bij grote verandertrajecten vinden veel projecten tegelijkertijd plaats die in samenhang worden bestuurd. We zien bij onze klanten de behoefte om deze expertise in te huren. Tevens verwachten we realisatie van bedrijfsdoelen. Middels actiegerichte workshops realiseert Hot ITem gedragsverandering bij haar klanten. De kracht van Hot ITem is dat wij gedragsverandering ook meetbaar en bestuurbaar maken. Indien gewenst wordt gebruik gemaakt van gamification, een speelse en interactieve manier die ondersteunt bij de implementatie van het gewenste gedrag in de organisatie. Methoden die worden gebruikt zijn onder andere De zeven bronnen van arbeidsvreugde en SIMA. In maart 2013 organiseert Hot ITem een seminar over dit thema, samen met Anton Philips, Alexander Rinnooy Kan en onze opdrachtgevers vanuit Rijkswaterstaat. Hot ITem Groep De directie van Hot ITem vormt, tezamen met de centrale ondersteunende functies, de Hot ITem groep. in het boek De kracht van motivatie, dat in maart 2013 verschijnt. De SIMA -methode maakt het mogelijk om op analytische wijze tot verrassende inzichten te komen. Mensen worden gestimuleerd om met de verkregen zelfkennis hun werksituatie zo aan te passen dat ze niet meer de helft van hun capaciteiten thuis laten als ze naar hun werk gaan, maar zich ten volle ontplooien en daar ook echt voldoening uit halen. in informatiekwaliteit. We zijn trots op de Oracle Gold Partnerstatus en het feit dat wij de eerste solution partner van Oracle Exalytics zijn in Nederland. Dit stelt ons in staat om, samen met Oracle, nieuwe klanten te benaderen voor het inzetten van Exalytics voor hun analyses op grote datasets en business consultancy te combineren met de technische realisatie van Corporate Performance Management. Met onze Lifecycle Toolbox ondersteunen wij klanten bij complexe migratietrajecten. Door geautomatiseerde procesondersteuning in combinatie met uitgebreide logging, zijn onze klanten in staat aan externe partijen aan te tonen dat de migratie volledig, juist en transparant is uitgevoerd. Op deze wijze besparen onze klanten miljoenen euro s aan jaarlijkse beheerlasten. een verdere groei van het aantal complexe programma s dat Hot ITem uitvoert. De expertise om deze te besturen is samen gebracht in de unit Interim- en verandermanagement (IM). People & Change De unit People & Change (P&C) richt zich op de HRM-aspecten van veranderingen. Dit is cruciaal voor succesvolle Performance Improvement programma s. Ook de directie is actief betrokken in onze klantprojecten. Op deze wijze blijft de overhead beperkt, de relatie met klanten nauw en de betrokkenheid met onze collega s goed. Het hard meewerken en samen gaan voor een resultaat om trots op te zijn, wordt door ons allemaal al vanaf het begin als succesfactor gezien.

15 28 29 ORGANIGRAM HSS Centrale ondersteuning FTE 5,0 DIRECTIE FTE 3,9 CEO CCO CFO CTO MARKETING FTE 0,9 In de zorg worden visies als het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten, wijkgericht werken of zelfsturend vermogen van teams zelden in prestaties zichtbaar gemaakt. Goede besturing betekent focus op het meetbaar maken van de strategische doelen van de organisatie. Als ook de professionals in de uitvoering kunnen sturen op de kwaliteit van zorg, heb ik mijn doel bereikt. Monique de Vries Business Consultant Gezondheidszorg UNIT I&S Innovation & Services UNIT BAS Business Alignment Solutions UNIT DI Data Insight UNIT BPS BI Prepared Solutions UNIT IM Interim Management UNIT P&C People & Change FTE 41,4 FTE 16,9 FTE 30,9 FTE 17,8 FTE 4,6 FTE 2,0

16 30 31 klanten Met de analytische vaardigheden van onze business consultants en onze passie voor besturingsvraagstukken zijn we in staat om snel met de juiste data, toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Wij kunnen voor alle branches maatwerk leveren. De sectoren waarbinnen we vooral veel expertise hebben opgebouwd zijn telecom, overheid, energie, zorg, media, hypotheken, verzekeringen en pensioenen.

17 32 33 Telecom en kabelmaatschappijen Door de convergentie in de telecommunicatie, zoals Overheid De overheid voert zware bezuinigingen door. De In 2013 continueren we ook de dienstverlening aan rijksoverheden, inspecties en zelfstandige bestuurs- De urgentie om te kunnen anticiperen en sturen op deze ontwikkelingen wordt nu echt gevoeld bij de televisie, mobiel, internet en vaste telefonie over gemeenten krijgen er bovendien in de komende jaren organen. Bij de centrale overheid hebben we in 2012 beslissers binnen zorgorganisaties. verschillende media, zoals glas, draadloos, koper en aanzienlijk meer taken bij. Er vindt een verschuiving onder andere een systeem ontwikkeld voor het kabel, kunnen klanten in toenemende mate kiezen plaats van rijksoverheid naar provincies en gemeenten besturen van de mobiliteit en het monitoren van de Veel zorgorganisaties sturen op output en productie- voor andere operators. Daarnaast staan de tarieven en van provincies naar gemeenten. Een veelgehoorde motivatie en inzet van ambtenaren, gericht op actie cijfers in plaats van de kwalitatieve outcome van de voor mobiele communicatie onder druk door concur- kreet is: Meer met minder. Dit gaat niet vanzelf. Meer en verbetering. geleverde zorg. Toch is het mogelijk om de strate- rentie en Europese regelgeving. De omzet en marges van telecomoperators dalen hierdoor. Voor klantbehoud en groei is het noodzakelijk om op kwaliteit te sturen. Sturen op first time right leidt tot minder klachten en daardoor tot minder kosten met minder kan alleen als de besturing plaatsvindt op basis van feiten en er enthousiasme is bij de uitvoerende ambtenaren. Hot ITem helpt bij de invulling van deze doelstelling met concrete oplossingen op het gebied van besturing. Zorg De zorgsector in Nederland kenmerkt zich door snelle en ingrijpende veranderingen. Er staan forse bezuinigingen op de agenda voor nu en de komende jaren. gische doelstellingen van een organisatie te vertalen naar een besturing die ondersteunend is aan zowel de uitdagingen op kwantiteit als kwaliteit van zorg. Afgelopen jaar hebben we ons gericht op casemanagement bij dementie, sturen op outcome en meer tevredenheid bij klanten. Deze sturing ver- in de GGZ en sturen en verantwoorden op de eist focus in het operationele proces. In 2012 hebben nieuwe vragen van de WMO. In het komende we een bijzondere propositie ontwikkeld voor de jaar zetten we nog meer in op sturing op kwali- besturing van grote callcenters. In 2013 gaan we deze teit. Deze visie vindt veel weerklank in de markt. propositie breder inzetten, ook buiten de telecommunicatiemarkt. Verzekeringen en pensioenen De Quinto-P en Quinto-V onderzoeken van De Klant-events Door de branchegerichte aanpak zijn we in 2012 succesvol geweest in het werven van nieuwe klanten. We hebben deelgenomen aan diverse interne en Nederlandse Bank hebben aangetoond dat de admi- externe events om onze naamsbekendheid bij de doel- nistraties van verzekeraars en pensioenfondsen nog groep te vergroten. niet aan alle kwaliteitseisen voldoen. Onder andere de datakwaliteit is niet altijd op orde. Hot ITem heeft voor enkele klanten een methode ontwikkeld waarbij de bestaande data wordt gecontroleerd. Anderzijds wordt er een managementcyclus aangebracht conform de good practices van de Quinto-onderzoeken In maart 2012 heeft Microsoft SQL Server 2012 gelanceerd. Dit was de eerste keer dat Microsoft een virtuele lancering organiseerde voor een van haar producten. Omdat SQL Server 2012 voor ons allemaal veel nieuws brengt, hebben wij voor onze klanten een In oktober hebben we samen met onze partner Portiva het seminar Sharepoint Business Intelligence georganiseerd. In dit seminar lieten we zien wat de Business Value is van de combinatie van SharePoint en Business Intelligence, gericht op organisaties die overwegen om hun bestaande SharePoint omgeving naar Naast onze eigen evenementen hebben we actief deelgenomen aan het ICT Zorg Congres, het SQL Server Symposium, een RIBW-evenement en diverse Oracle-klantevents. Met onze eigen klanten hebben we NSJF 2012 bezocht. voor de bewaking van de datakwaliteit. interactieve avond rondom deze lancering georgani- een hoger niveau te tillen en Business Intelligence via seerd. SharePoint dichtbij eindgebruikers te brengen.

18 34 35 IMAGO TOP 5 Op de vraag het imago van Hot ITem te omschrijven noemt de klant veelal termen als vakkundig, flexibel, scherp, doelmatig en klantvriendelijk. (Bron: Klanttevredenheidsonderzoek 2012) doelmatig Klanttevredenheidsonderzoek Een onderscheidende aanpak met optimale kwaliteit en service vinden wij belangrijk. In 2012 heeft Hot ITem een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een representatief aantal bestaande klanten. De tevredenheid over Hot ITem is hoog: opdrachtgevers geven ons gemiddeld een 8. Vooral de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en het nakomen van afspraken scoren hoog. Het vermogen om de business echt te begrijpen en de vertaalslag te maken naar concrete oplossingen wordt door onze klanten aangegeven als belangrijkste kwaliteit. Maar liefst 83% van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de prijs-kwaliteitverhouding. Hot ITem heeft een cruciale rol gespeeld bij de realisatie van het dashboard voor het bestuur van Rijkswaterstaat. Deze succesvolle aanpak zetten we nu voort met de inrichting van een BICC voor de sturing en onze HR kolom. De kennis en de betrokkenheid van Hot ITem is daarbij onmisbaar omdat we met hen strategische doelstellingen kunnen realiseren, terwijl we op korte termijn concrete business-vraagstukken oplossen. vakkundig flexibel Peter-Paul Everaert Programmamanager RWS Dashboard en borging BICC-self service Rijkswaterstaat klantvriendelijk scherp

19 36 37 cultuur Hot ITem is gestart vanuit de filosofie dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei van de medewerker, Hot ITem en onze klanten. We werken inmiddels met een groep van 133 enthousiaste en gepassioneerde specialisten. Onze onderlinge samenhang maakt ons inspirerend, sociaal, scherp, verantwoordelijk en gericht op groei. Dit zijn de kernwaarden waar we voor staan en die de leidraad zijn in ons werken.

20 38 39 HI-values De HI-values zijn uitgewerkt in competenties en succesvol meetbare gedragingen. Ze zijn verankerd in onze bedrijfscultuur en HRM-beleid. Bij de werving gebruiken we ze om duidelijk te maken wie we zoeken, wat nieuwe collega s van ons mogen verwachten en op welke aspecten we beoordelen bij de selectie. Binnen een project scheppen ze helderheid in ieders rol voor de beheersbaarheid van projecten. En ze bieden houvast in loopbaanontwikkeling en verdere groei, van zowel onze medewerkers als van Hot ITem. groeien. Wij ondersteunen door feedback, coaching en opleiding. Bovenal moet een medewerker het leuk vinden om te groeien, plezier halen uit wat hij doet en leert en trots zijn op wat hij zelf en met anderen bereikt. We hebben oprechte interesse in de persoonlijke drijfveren van onze medewerkers. Daarom inspireren we iedere nieuwe collega tot het opstellen van een zogenaamde calling: wat is je roeping en hoe ga je deze inzetten binnen Hot ITem? Beoordelingscyclus welke kernwaarde of competentie gaat het goed of waar loop je tegen aan en hoe kun je daarin worden ondersteund. succes en plezier Net als bij onze klanten hebben wij de methode van De zeven bronnen van arbeidsvreugde ook intern ingezet voor prestatieverbetering. In workshops denken alle medewerkers na over de mogelijkheden om succes en plezier te vergroten. De acties die zij zelf definiëren, bewaken en uitvoeren, zijn gekoppeld aan Bevlogen medewerkers die met toewijding en plezier hun werk doen presteren beter. De crux zit hem in het creëren van eigenaarschap voor eigen succes en plezier binnen de context van de organisatiedoelstelling. Dat ik mensen tijdens verandertrajecten weer in hun flow krijg waarbij zij hun kwaliteiten optimaal inzetten, geeft mij enorm veel voldoening en energie. Trots Twee keer per jaar is er een beoordelingsronde. Iedere kernwaarde is uitgewerkt in een aantal competenties de bedrijfsdoelen van Hot ITem. Zo werkt iedereen mee aan het verhogen van het werkplezier en het Jolanda Kluijfhout In ons dagelijks functioneren staat groei centraal. en succesvol meetbare gedragingen. Voor elke loop- behalen van de bedrijfsdoelen. Consultant Organisatieontwikkeling Een medewerker bepaalt zelf in welke richting hij wil baanrol zijn specifieke competenties aangemerkt als cruciaal. Zij bieden voor iedereen een richtlijn voor Evenementen groei en in de beoordeling is dit, naast de bedrijfs- Het komt de werksfeer ten goede als je elkaar ook brede kerncompetenties, de maatstaf. Ter voorberei- buiten het werk leert kennen. Daarom organiseert HI VALUES ding vullen alle medewerkers zelf hun eigen beoordeling in. Dit stimuleert tot nadenken over werk en ontwikkeling. Daarnaast kiest de medewerker zelf een Hot ITem borrels, een jaarlijkse stranddag met partner en kinderen, een jaarlijks weekendje weg met medewerkers en hun partners en een Sinterklaasfeest collega uit om ook een beoordelingsformulier in te voor de kinderen. In december hebben we de mooie vullen. Deze input vormt de basis voor de beoordeling resultaten van 2012 gevierd met een fantastisch einde- door de resourcemanager. jaarsfeest op het schip de Ocean Diva, die ons het IJ INSPIREREND SOCIAAL SCHERP VERANTWOORDELIJK Korte lijnen Iedere medewerkers is gekoppeld aan een resourcemanager binnen de eigen unit. Door deze korte lijn is er ruimte om ook buiten de beoordelingsperiode het eigen loopbaanpad, de projectrollen en de werk- eens van een andere kant heeft laten zien. Naast hard werken willen we ook graag onze successen vieren. Onderlinge activiteiten Collega s organiseren onderling veel activiteiten, zoals avondjes uit, Tai Chi, boks-clinics, Koninginnedag in de GERICHT OP GROEI situatie door te spreken. Daarbij stellen we vragen als zit je op de juiste koers voor doelrealisatie, op Hot ITem sloep, zaalvoetbaltoernooien en schaatstochten. Er ontstaan veel onderlinge vriendschappen.

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan

een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan 4 5 een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan met projecten in het werkveld van managementinformatie in de commerciële sector en bij de overheid. Onze propositie heeft zich

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken!

In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! In een bedrijf gaat het uiteindelijk om één ding: de klant gelukkig maken! Herkenbaar? Lange wachttijden wanneer u naar een contact center belt? Keuzemenu s waar geen eind aan lijkt te komen? En dan heeft

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie