een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan"

Transcriptie

1

2

3 4 5 een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan met projecten in het werkveld van managementinformatie in de commerciële sector en bij de overheid. Onze propositie heeft zich ontwikkeld tot Corporate Performance Management. Als specialist op dit vakgebied hebben we een unieke en inmiddels bewezen aanpak waarmee we de strategie van onze klanten vertalen naar concrete lange termijn doelstellingen om vervolgens, in kleine stappen van zo n zes tot acht weken, met de klant direct bruikbare resultaten te behalen. De businesscase, het meten van verbeteringen en direct starten met verbeteren zijn belangrijke pijlers van onze aanpak. Hot ITem brengt focus aan in de organisatie vanuit een positieve benadering, niet straffen en saneren, maar belonen en het beste uit mensen halen. Dit geeft energie om samen te werken voor een mooi resultaat. Sturen op feiten is de kern van goede besturing. Geen discussie over de juistheid van cijfers of je verschuilen achter de onduidelijke betekenis van gegevens. Wij helpen organisaties om op alle niveaus integraal te sturen op de strategische doelstellingen. Het resultaat van ons werk is dat de klant zelf in staat is te sturen in een continue leercyclus. Door volledig samen in control te zijn, zorgen we dat de klant de baten uit de businesscase daadwerkelijk incasseert. Door de resultaten die we behalen is er een zeer hoge tevredenheid bij onze klanten en de klanten van onze klant. De komende jaren staan we in Nederland voor een grote uitdaging, meer met minder is het adagium. Kostenreductie leidt vaak tot kwaliteitsvermindering, ontevredenheid bij klanten en medewerkers, minder innovatiekracht en wendbaarheid in de markt. Meer doen met minder middelen is alleen mogelijk als je alleen de goede dingen doet. Organisaties die ook in staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewerkers, waardoor deze met succes en plezier een bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Het sturen op feiten met een duidelijke focus in de organisatie leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten. De dingen in één keer goed doen betekent dat de foutkosten aanzienlijk afnemen en het werkplezier wordt vergroot. Samen met diverse partners ontwikkelt Hot ITem proposities voor specifieke branches om kwaliteitsverhoging en kostenbesparing te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de 3WIN propositie die Hot ITem samen met Haute Equipe aanbiedt aan de Nederlandse gemeenten. Deze krachtenbundeling biedt enorme kansen voor onze klanten. Somber over de tijd die voor ons ligt? Zeker niet! Wij zien voldoende mogelijkheden in de toekomst om bedrijven en overheid in Nederland echt een stap verder te helpen. Het kan wél. Dick Mecklenfeld Rob Honing CEO CCO

4 6 7 Ervaar de scherpte van Hot ITem

5 8 9 geschiedenis In 1998 is Hot ITem gestart met acht ervaren IT specialisten en bedrijfskundigen. De oprichters werkten daarvoor al op projecten op het gebied van managementinformatie. Bij de opdrachten viel steeds op hoe groot het gat tussen de Business en IT was. Aan de ene kant bevonden zich de strategische consultancybureaus die abstracte businessplannen, missies en visies opleverden. Organisaties hadden grote moeite om deze plannen concreet te maken. Aan de andere kant bevonden zich de IT detacheringsbedrijven die mensen plaatsten in vaak grote IT projecten, waar moeilijk grip op te krijgen was en die dan ook vaak uitliepen. 1

6 10 11 Multidisciplinaire teams Door de aanvullende capaciteiten van de oprichters bleek het mogelijk om de kloof tussen business en IT succesvol te overbruggen. In die tijd is de onderscheidende projectaanpak met multidisciplinaire teams van Hot ITem ontstaan voor het realiseren van duurzame prestatieverbetering. Cultuur Hot ITem is opgericht met het geloof in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit leidt tevens tot groei van Hot ITem en haar klanten. Gericht op groei is nog steeds een van de belangrijke kernwaarden. Van de oorspronkelijke acht medewerkers zijn we geleidelijk gegroeid tot de huidige omvang van 129 medewerkers. Ondanks de groei is de bijzondere cultuur behouden gebleven en verrijkt. Dit hebben we bereikt door nieuwe medewerkers te werven die passen bij de organisatie, waarbij iedereen vanaf het eerste uur actief bij ons bedrijf wordt betrokken. Als aantrekkelijke werkgever hebben we in 2004 financiële participatie voor onze medewerkers mogelijk gemaakt. treden toe tot de Club van 10 met een lidmaatschap voor het leven. Tijdens onze speciale maandborrels worden zij officieel opgenomen in de club. Dit betekent een plekje op de wall of fame en een jaarlijks etentje met de club. In 2011 hebben we het 23e lid kunnen verwelkomen. De ondernemer bij de klant We gaan met onze klanten al vanaf het begin een partnership aan en we maken onszelf altijd medeverantwoordelijk voor het resultaat. We zoeken ondernemers bij onze klanten die zich niet neerleggen bij een 6 of een 7. Mensen die, samen met hun collega s en ons, gaan voor daadwerkelijke prestatieverbetering in combinatie met meer werkplezier. Samen werken aan resultaten om trots op te zijn, daar gaat het bij ons om. Dit heeft geleid tot duurzame relaties met opdrachtgevers en klanten. van BI en datawarehouses en senior BI-consultants. Hiermee borgen we onze unieke aanpak in een groeiend bedrijf. Huisvesting In 2006 ontstond de noodzaak om te verhuizen naar een nieuw pand, een mijlpaal in onze geschiedenis. In het pand konden we al onze ideeën over open en transparant werken in teamverband kwijt. Het pand is feestelijk geopend door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Job Cohen, toenmalig burgemeester van Amsterdam, staat op het punt het pand officieel te openen. Op 6 oktober 2006 sloeg Dick Mecklenfeld de eerste paal van ons huidige pand op de Danzigerkade 19. Opleidingen Sinds 2004 organiseren we jaarlijks een opleiding voor nieuwe medewerkers. We hebben masterclasses georganiseerd voor HI-potentials op het gebied Club van 10 Zeven van de acht oprichters zijn nog steeds werkzaam bij Hot ITem, evenals veel medewerkers van het eerste uur. Medewerkers die tien jaar bij Hot ITem hebben gewerkt

7 12 13 Vincent Versteeg Met passie, op een persoonlijke en inspirerende manier, bijdragen aan de totstandkoming van ideeën die iets wezenlijks neerzetten, anderen verrassen en aanzetten tot iets nieuws.

8 14 15 aanpak Hot ITem staat voor een scherpe aanpak: de HI-way. In onze Performance Improvement-projecten staat het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal. We zorgen voor een stapsgewijze implementatie van Performance Analyse (PA), via Performance Improvement (PI) naar Continuous Improvement (CI). 2

9 16 17 Concrete doelen Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie en de strategische doelen van een organisatie, formuleren we een concrete aanpak en realiseren we meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten. Door stapsgewijs oplossingen te implementeren, is het mogelijk de wensen en doelstellingen op de veranderende omgeving aan te passen om zo continu te kunnen verbeteren. De verbinding tussen lange termijn doelen en korte termijn resultaten noemen wij de paraplu-aanpak. Informatiebeveiliging We kennen bij onze klanten de strategische doelen op het hoogste niveau; we kijken diep in de keuken. Om de veiligheid van klantinformatie te waarborgen is Hot ITem sinds 2006 geaudit op het naleven van de code voor informatiebeveiliging. Sinds 2010 zijn we volledig gecertificeerd (ISO-27001). Eind 2011 heeft er een herhaalaudit plaats gevonden en is ons certificaat met twee jaar verlengd. We zijn trots op het hoge beveiligingsniveau dat we kunnen waarborgen. Resultaten De oplossingen kennen de componenten organisatieverandering, procesverbetering en informatievoor-ziening. Alle stappen worden samen met alle betrokkenen bij de klant uitgevoerd. Indien nodig ontwikkelen en implementeren we ook software om de procesverbetering te ondersteunen. Baten Met de HI-way worden de businesscase en de doelsituatie in stappen gerealiseerd en veranderingen in de beheerorganisatie geborgd. Onze werkwijze is onderscheidend omdat onze klanten de baten ook echt incasseren. Hot ITem is betrokken en neemt mederesultaatverantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de organisatie van de klant, zodat de baten van de businesscase op de lange termijn worden geborgd. Dit lijkt voor de hand liggend maar blijkt al jaren hét onderscheidend vermogen van Hot ITem. We zien in de markt nog te vaak vanuit techniek ingestoken trajecten die uitlopen, waarbij datawarehouses of rapportagesets worden opgeleverd die niet gebruikt worden. Methoden Bij onze projecten passen we een aantal bewezen methoden toe, zoals Lean Six Sigma, Prince2, Agile en TIQM. De grote kracht van gestandaardiseerde werkwijzen ligt in de herkenbaarheid, effectiviteit en efficiëntie ervan. Door deze methoden te combineren met onze scherpe aanpak creëren we een pragmatische en gedegen manier van werken, die tijd bespaart en een beter resultaat oplevert. Jeroen de Lange Eenvoudige dingen goed doen; complexe dingen eerst eenvoudig maken.

10 18 19 performance improvement Business Intelligence en datawarehousing vormen de technische basis voor Performance Improvement. Adequate informatie is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen: sturen op feiten. Hierbij geven we de betrokken medewerkers de instrumenten die nodig zijn om de informatie te verwerken. Dit varieert van op maat gesneden rapportages en dashboards, tot geavanceerde analysetools op voorbewerkte datasets. 3

11 20 21 Sturen Het vertalen van complexe businessvraagstukken naar de juiste stuuritems is de kern van Business Intelligence. Stuuritems definiëren we top-down samen met de klant. Het vertalen van operationele gegevens tot bruikbare informatie en stuuritems is de andere belangrijke component. Dit gebeurt bottom-up, iteratief en met echte data. Prototypend, samen met de klant, komen tot de juiste informatieset. Hierbij is het cruciaal om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een scherpe set te creëren. Een set waarmee de strategische doelen vertaald worden naar actieve sturing in alle lagen van de organisatie. Het omgaan met grote en complexe datasets is een kerncompetentie van Hot ITem. Hiervoor zetten we datawarehousing in. BI-beheer Ter ondersteuning van de dienstverlening biedt Hot ITem IT-beheer. Het beheer kan flexibel worden ingericht van kantooruren tot 7x24 en van alleen technisch beheer tot volledige outsourcing in ons professioneel datacentrum. Het beheer van BI- en datawarehouse-omgevingen vereist meer flexibiliteit, snelheid en businesskennis dan traditionele beheerpartijen kunnen bieden. We leggen daarbij meer focus op het gebruik van BI en het incasseren van baten. Justus van der Scheer Klanten & collega s helpen, ondersteunen en motiveren in het effectiever en klantgerichter maken van de eigen organisatie. Borging Voor de borging in de klantorganisatie kunnen we samen met de klant een Business Intelligence Competence Center inrichten. Het BICC wordt gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. Stapsgewijs dragen de Hot ITem specialisten hun kennis en kunde over aan de medewerkers van de klant. Dit doen we door medewerkers on the job te trainen bij de bouw van het nieuwe datawarehouse in de geselecteerde technologie. De medewerkers van de klant leren hierdoor inspirerend samen te werken met de klant. Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid van informatie is essentieel voor efficiënte operatie en goede besturing. Hot ITem heeft daarom een aanpak ontwikkeld voor het verbeteren en borgen van informatiekwaliteit. Deze aanpak omvat een iteratief proces om informatiekwaliteit-issues inzichtelijk te maken en op te lossen en daarnaast een veranderproces voor het bereiken van de gewenste volwassenheid van cultuur en organisatie. Veranderen en cultuur Verandermanagement is cruciaal bij het inrichten van besturing. In 2012 richten we ons nog meer op de gedragsverandering en draagvlak voor verandering. Vanuit onze visie en onze ervaring weten we dat mensen beter presteren als ze met enthousiasme werken. Bij onze veranderprojecten willen we enthousiasme en gedrevenheid in de cultuur van organisaties verankeren. Met de energie die hierbij vrijkomt, presteren medewerkers beter en maken ze minder fouten. Hot ITem levert ook interimmanagers om de cultuurverandering te faciliteren en te versnellen. Het datacentrum van Hot ITem.

12 22 23 innovatie Hot ITem draagt bij aan start-ups. In het verleden zijn we al succesvol geweest met innovatieve businessconcepten. Een voorbeeld hiervan is Parkline, de grootste provider voor mobiel parkeren. Bij start-ups werken we onder bijzondere condities. Dit kan betekenen dat we investeren in de benodigde software en besturing in ruil voor aandelen, of door bijzondere betalingscondities die de start-ups de ruimte geven om van de grond te komen. We werken dan op basis van het uitgangspunt van affordable loss. We nemen hierin geen onverantwoorde risico s. 4

13 24 25 Apps We werken aan innovatieve oplossingen in logistieke ketens met het gebruik van apps op smartphones en tablets. Ons platform biedt de mogelijkheid voor synchronisatie op verschillende detailniveaus voor verschillende soorten gebruikers. Slimme filters voorkomen een overvloed aan informatie, zonder dat de essentie verdwijnt. In 2012 zetten we in op verdere verbreding van de toepassingen voor deze innovatie. Zorg op afstand In 2011 hebben we ervaring opgedaan met concepten voor zorg op afstand. Deze ervaring zetten we in 2012 in om zorg op afstand eenvoudiger en goedkoper te maken met standaardcomponenten. Gezien de toenemende vergrijzing verwachten we een vergroting van de zorgvraag. Omdat de trend is dat mensen langer zelfredzaam willen en moeten zijn, verwachten we op het gebied van domotica en persoonlijke veiligheid een grote markt. Met de standaardcomponenten kunnen we de driehoek patiënt, zorgverlener en mantelzorger effectiever met elkaar laten communiceren. Hierbij neemt de kwaliteit van de zorg aantoonbaar toe. Mobile BI 2012 wordt het jaar waarin Mobile BI definitief doorbreekt. De tablets verschijnen in de directieoverleggen, de papieren overzichten verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Hot ITem ontwikkelt mogelijkheden in combinatie met real time BI. Altijd en overal de juiste informatie onder handbereik. Door deze ontwikkeling wordt tijdig sturen op feiten nog eenvoudiger dan voorheen. Big data Een andere belangrijke trend is Big Data en In Memory Analyse. Organisaties krijgen in toenemende mate te maken met grote datastromen. Het ontwikkelen van rapportages op grote datasets neemt veel kostbare tijd in beslag. Met Oracle Exalytics heeft Hot ITem een instrument in huis om zeer snel grondige analyses uit te voeren op klantdata. Hiermee kunnen we in een Proof of Concept laten zien wat dit zou betekenen voor de wendbaarheid van een organisatie. Richard Gremmen Sharing technology, sharing value.

14 26 27 organisatie Al sinds de oprichting in 1998 is Hot ITem een projectorganisatie. In 2010 hebben we besloten om ons bedrijf te reorganiseren. We zijn overgestapt van vakinhoudelijke competenties naar operationele units met een branchefocus. De besturing en centrale ondersteuning zijn ondergebracht in een zelfstandige unit. Deze nieuwe organisatievorm stelt ons in staat om verder te groeien. 5

15 28 29 Medewerkers Bij de overgang van de oude naar de nieuwe structuur hebben medewerkers zelf de keuze gemaakt voor een unit. Deze overgang is, mede door de keuzevrijheid van de medewerkers, soepel verlopen en heeft geleid tot een evenwichtige verdeling van de medewerkers over de units. Met de nieuwe structuur kan Hot ITem snel inspelen op de markt en technologische innovaties. Iedere unit heeft een eigen vakinhoudelijke focus. In de klantopdrachten vindt intensieve samenwerking tussen de units plaats. De nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan nieuwe en versterkte samenwerkingsverbanden met partners zoals Oracle, Microsoft, Google en Haute Equipe. Business Alignment Solutions De CPM consultants van de unit Business Alignment Solutions (BAS) ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van de besturing. BAS is houder van het partnership met diverse grote Business Intelligenceleveranciers zoals QlikView, Microstrategy, Google, IBM Cognos en SAP Business Objects. Data Insight De unit Data Insight (DI) richt zich op datawarehouses en BI op Oracle omgevingen en is gespecialiseerd in informatiekwaliteit. DI is houder van het partnership met Oracle en de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. In 2012 gaat DI eigen CPM consultants werven om vanuit de unit complete CPM trajecten te kunnen aanbieden. Innovation & Services De unit Innovation & Services (I&S) ontwikkelt datawarehouses en BI met behulp van Microsoft technologie en heeft specialistische kennis op het gebied van mobile devices en social media. Het Continuous Improvement Center (CIC) is onderdeel van I&S. Het CIC richt zich op outsourcing en het proactief beheren van datawarehouses en BI-omgevingen. Tijdens de beheerfase van een datawarehouse wordt de businesscase van het project waargemaakt. Business Process Solutions De unit Business Process Solutions (BPS) is gespecialiseerd in optimalisatie van bedrijfsprocessen. BPS zet Lean Six Sigma in voor het herontwerp van processen. De ontwikkelaars van de unit bouwen en configureren applicaties voor het efficiënt registreren en besturen van bedrijfsprocessen.

16 30 31 Interim- en verandermanagement Per 1 januari 2012 is de nieuwe unit Interim- en verandermanagement (IM) gestart. Bij grote verandertrajecten vinden veel projecten tegelijkertijd plaats die in samenhang worden bestuurd. We verwachten een groei van het aantal complexe programma s dat Hot ITem uitvoert. De expertise om deze programma s te besturen brengen we samen in de unit Interim- en verandermanagement (IM). Deze unit ondersteunt Hot ITem breed de professionalisering van de projectleiders van minder omvangrijke projecten. People & Change Vanaf 1 januari 2012 richt de unit People & Change (P&C) zich op de HRM-aspecten van veranderingen. We hebben geleerd dat dit cruciaal is voor succesvolle Performance Improvement programma s. P&C werkt samen met diverse partners binnen de zakelijke dienstverlening en de universitaire wereld op het vlak van medewerkersmotivatie in relatie tot realisatie van bedrijfsdoelen. Hot ITem Groep De directie van Hot ITem vormt, tezamen met de centrale ondersteunende functies, de Hot ITem groep. Ook de directie is actief betrokken in onze klantprojecten. Op deze wijze blijft de overhead beperkt, de relatie met klanten nauw en de betrokkenheid met onze collega s goed. Het hard meewerken en samen gaan voor een resultaat om trots op te zijn, wordt door ons allemaal al vanaf het begin als succesfactor gezien. Miranda Lenstra Met creativiteit, professionaliteit en flair, zorgen voor samenhang en betrokkenheid.

17 32 33 klanten In het verleden hebben we ons vooral gericht op de grootzakelijke markt en de centrale overheid. Sinds 2011 richten we ons ook op de middelgrote bedrijven en lokale overheid. Er ontstaan steeds meer organisaties van gemiddelde omvang die grote informatiestromen moeten verwerken en beslissingen moeten nemen op basis van die informatie. De combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data uit bijvoorbeeld social media maakt dit complex. 6

18 34 35 Branches verder versterken. De sectoren waarbinnen we al over verschillende media, zoals glas, draadloos, ko- nodig. Meer met minder kan alleen als de besturing AWBZ naar WMO. We continueren de dienstver- Met de analytische vaardigheden van onze business veel expertise hebben opgebouwd zijn telecom, per en kabel, kunnen klanten in toenemende mate plaats vindt op basis van feiten en er enthousiasme is lening aan rijksoverheden, inspecties en zelfstandige consultants en onze passie voor besturingsvraagstuk- overheid, energie, zorg, media, hypotheken, verze- kiezen voor andere operators. Daarnaast staan de bij de uitvoerende ambtenaren. Ambtenaren moeten bestuursorganen en breiden deze dienstverlening uit ken kunnen wij voor alle branches maatwerk leveren. keringen en pensioenen. tarieven voor mobiele communicatie onder druk vanuit kracht en motivatie werken. Hot ITem heeft met de propositie van onze unit People & Change. De versterkte partnerstrategie en de marktvraag naar meer branchespecifieke oplossingen hebben Telecom en kabelmaatschappijen door concurrentie en Europese regelgeving. De omzet en marges van telecomoperators dalen hierdoor. met Haute Equipe een aanpak ontwikkeld om hier invulling aan te geven. Samen met het Kenniscentrum Energie ertoe geleid dat we meer branchegericht werken Door de convergentie in de telecommunicatie, Voor klantbehoud en groei is het noodzakelijk om WMO werken we aan een specifieke propositie voor De energieleveranciers in Nederland implemente- dan in voorgaande jaren. We willen dit in 2012 zoals televisie, mobiel, internet en vaste telefonie op kwaliteit te sturen. Sturen op first time right uitbreiding van de taken in het kader van de transitie ren extra diensten voor een grotere klantenbinding. leidt tot minder klachten en daardoor tot minder Effectief campagnemanagement is van groot belang kosten en meer tevredenheid bij klanten. Deze stu- voor het werven en behouden van energieklanten. ring vereist focus in het operationele proces. In 2012 Wij hebben veel ervaring op het gebied van campagne- breiden we deze propositie verder uit. management in diverse branches waaronder de ener- Verzekeringen giemarkt. Netbeheerders zetten in op het reduceren van storingsverbruikersminuten door effectief net- Verzekeringsmaatschappijen moeten zich per 1 ja- management. Procesmanagement, datakwaliteit en nuari 2013 conformeren aan de Solvency-II richtlijn. De maatregelen borgen de solvabiliteit van de maat- metadatamanagement zijn van groot belang voor de besturing van het storingsproces. We hebben een Nieuwe klanten schappijen. De richtlijn kent drie pijlers. De eerste propositie op dit gebied ontwikkeld voor de netbe- Door de branchegerichte aanpak en de samenwerking pijler betreft de kapitaaleisen, de tweede gaat over heerders. met partners zijn we in 2011 succesvol geweest in het risicobeheer en de derde behandelt verantwoording en verslaglegging. Hot ITem richt zich op de laatste Zorg werven van nieuwe klanten. Met onze specifieke oplossingen zijn we in staat om onze nieuwe klanten echt twee pijlers. We hebben ruime ervaring op het ge- Sinds een aantal jaren zijn we actief op de zorgmarkt. te helpen. We zetten hier in 2012 in toenemende mate bied van risicobeheersing, sturen én verantwoorden We hebben veel ervaring opgedaan met zorg op af- op in. op dezelfde feiten. stand en het inzetten van mantelzorgers. Deze erva- Overheid ring en het opgebouwde netwerk in de zorg willen we in 2012 inzetten om een oplossing te bieden voor De overheid staat voor zware bezuinigingen. De ge- de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgver- meenten krijgen er bovendien in de komende jaren leners. Hiervoor zetten we standaardcomponenten Met Sail 2010 konden relaties van Hot ITem een stuk meevaren met de Hot ITem-sloep. aanzienlijk meer taken bij. Er vindt een verschuiving plaats van rijksoverheid naar provincies en gemeenten en van provincies naar gemeenten. Een veelgehoorde Event voor relaties op de kade langs het IJ tijdens Sail in, die in de markt beschikbaar zijn. Concreet werken we aan een hulpmiddel voor de sterk toenemende doelgroep dementerenden en hun verzorgers. kreet is: Meer met minder. Dit heeft nog wel invulling

19 36 37 Laurens Koster Met bevlogenheid en enthousiasme, de klant echt helpen haar doelen te bereiken en de businesscase waar te maken.

20 38 39 partners Hot ITem kiest voor samenwerking met partners. Door slim de juiste partners te kiezen, creëren we unieke combinaties met aanvullende expertise. Hierdoor kunnen we samen krachtiger opereren. We onderscheiden hierin business- en technologiepartners. 7

21 40 41 Business partners We kiezen voor een projectmatige aanpak met onze businesspartners. Dat wil zeggen dat we in klantprojecten ons partnership vormgeven vanuit een gezamenlijke klantbenadering. Ons partnerbeleid is gericht op aanvullen en versterken. In 2012 trekken we in toenemende mate met businesspartners op die expertise hebben in diverse branches. Haute Equipe Gemeenten moeten steeds meer taken overnemen van de landelijke en provinciale overheden. Bij deze veranderingen spelen besturingsvraagstukken ook een grote rol. Vanaf 2012 benaderen we alle gemeenten met onze 3WIN-propositie, samen met onze partner Haute Equipe. 3WIN is een gestandaardiseerde aanpak om gemeenten inzicht te geven in de effectiviteit van de uitvoering van hun kerntaken. SMART gedefini- Hot ITem is de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. eerde doelen en het realiseren van de juiste sturingsen verantwoordingsinformatie bieden een gezonde basis voor de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. De kennis van Haute Equipe op het gebied van planning & control en finance in het openbaar bestuur en de besturingsexpertise van Hot ITem vormen een unieke combinatie in de markt. Business Models Inc. Business Models Inc. is een internationaal strategieen businessmodel-adviesbureau. Business Models Inc. helpt organisaties en managementteams met de analyse, innovatie, validatie en implementatie van nieuwe businessmodellen. Business Models Inc. werkt samen met management- en operationele teams aan de ontwikkeling van strategieën en businessmodellen voor de toekomst. Business Models Inc. en Hot ITem hebben een complementaire dienstverlening. Een partnership biedt de mogelijkheid om gezamenlijke klanten te helpen van strategie en businessmodel tot implementatie en besturing. Finavista Samen met Finavista hebben we voor pensioenfondsen en verzekeraars de PLC-toolbox ontwikkeld voor ondersteuning bij het uniformeren van financiële producten zoals pensioenen en lijfrentes. Met de toolbox kunnen we producten transparant en conform wettelijke eisen in grote aantallen schonen, onderhouden en migreren. De aanpak is efficiënt en beheersbaar. De toolbox is een workflow manager voor de dataimport, dataschoning, het toepassen van de migratieregels, de klantcommunicatie en de data-export. Technologiepartners Door partnerships zorgen we dat we altijd kennis hebben van de laatste stand van de technologie. Ten opzichte van tooling behouden we wel onze onafhankelijkheid zodat we kunnen adviseren over de juiste inzet van tooling voor elke klant. Drie partners willen we hier speciaal noemen vanwege de stappen die er in 2011 zijn gezet. Oracle We zijn trots op onze Oracle Gold Partnerstatus. We zijn de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. Dit stelt ons in staat om, samen met Oracle, nieuwe klanten te benaderen voor het inzetten van Exalytics voor hun analyses op grote datasets. Hot ITem heeft als eerste Oracle Partner in Nederland, Exalytics zelf aangeschaft. Hiermee kunnen wij samen met klanten Proof of Concepts op grote datasets uitvoeren. Voor Oracle zijn wij een belangrijke partner omdat zij zien dat wij als enige in Nederland in staat zijn om business consultancy te combineren met technische realisatie van Corporate Performance Management. Oracle: Hot ITem is the only company in the Netherlands that offers both consultancy in business performance management and technical realization of strategic goals De Oracle Exalytics machine wordt in het beheercentrum geplaatst. Microsoft Microsoft heeft de criteria voor het behalen van het Gold Certified Partnership flink aangescherpt. Voor het bereiken van deze status dient de partner te beschikken over gekwalificeerde medewerkers, gecertificeerde software en voldoende klantreferenties. Hot ITem voldoet, mede dankzij de specialisatie in de unit Innovation & Services, aan al die eisen en kan daardoor profiteren van een optimale ondersteuning van en samenwerking met Microsoft. In het bijzonder zijn wij trots op al onze medewerkers die MCP of MCITP gecertificeerd zijn. Wij bedanken onze klanten voor hun positieve referenties. Google Hot ITem en Google bundelen hun krachten om gestructureerde en ongestructureerde dataverzamelingen te ontsluiten en op relevantie te combineren tot bruikbare stuurinformatie. Hierbij maken we gebruik van de technologie van de Google Search Appliance (GSA). De GSA biedt universele zoekmogelijkheden voor bedrijven. Alle content van het bedrijf kan via één gebruiksvriendelijk, vertrouwd zoekvak worden doorzocht. Een GSA doorzoekt niet alleen intranetten, webservers, portals, bestandsshares, databases, contentmanagementsystemen en real time gegevens in bedrijfsapplicaties, maar ook cloudsystemen, zoals Google Apps, Google Site Search en Twitter. Overige partners We continueren de partnerships met de leidende BI- en datawarehouse-leveranciers in de markt: IBM Cognos, SAP BO, Informatica, Tibco, Qlikview en Microstrategy. De certificeringsprogramma s van deze partners dragen bij aan de kennisborging en innovatie van Hot ITem. Hot ITem heeft in 2011 een groot aantal certificeringen behaald.

22 42 43 Sylvia Heuvelman Inspireren, creëren en realiseren. Hierbij de blik gericht op de toekomst, de benen stevig in het heden en in het achterhoofd de lessons learned uit het verleden.

23 44 45 cultuur Hot ITem is gestart vanuit de filosofie dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei van de medewerker, Hot ITem en onze klanten. We werken inmiddels met een groep van 129 enthousiaste en gepassioneerde specialisten. Onze onderlinge samenhang maakt ons inspirerend, scherp, verantwoordelijk, sociaal en gericht op groei. Dit zijn de kernwaarden waar we voor staan en die de leidraad zijn in ons werken. 8

24 46 47 HI-values wil groeien. Wij ondersteunen door feedback, coa- fantastisch eindejaarsweekend in Maastricht. Naast en, avondjes uit, Tai Chi lessen, Salsa danslessen, De HI-values zijn uitgewerkt in competenties en ching en opleiding. Bovenal moet een medewerker hard werken willen we ook graag onze successen Koninginnedag in de Hot ITem sloep, zaalvoetbal- succesvol meetbare gedragingen. Ze zijn veran- het leuk vinden om te groeien, plezier halen uit wat vieren. toernooien en zeilweekenden. Er ontstaan veel kerd in onze bedrijfscultuur en HRM-beleid. Bij de werving gebruiken we ze om duidelijk te maken wie hij doet en leert en trots zijn op wat hij zelf en met anderen bereikt. We hebben oprechte interesse in Onderlinge activiteiten onderlinge vriendschappen. we zoeken, wat nieuwe collega s van ons mogen ver- de persoonlijke drijfveren van onze medewerkers. Collega s organiseren onderling veel activiteiten, wachten en op welke aspecten we beoordelen bij de Daarom inspireren we iedere nieuwe collega tot het zoals een sushi workshop, beachvolleybaltoernooi- selectie. Binnen een project scheppen ze helderheid opstellen van een zogenaamde calling: wat is je roe- in ieders rol voor de beheersbaarheid van projec- ping en hoe ga je deze inzetten binnen Hot ITem? ten. En ze bieden houvast in loopbaanontwikkeling en verdere groei, van zowel onze medewerkers als Beoordelingscyclus van Hot ITem. Twee keer per jaar is er een beoordelingsronde. Ie- Trots dere kernwaarde is uitgewerkt in een aantal competenties en succesvol meetbare gedragingen. In ons dagelijks functioneren staat groei centraal. Voor elke loopbaanrol zijn specifieke competenties Een medewerker bepaalt zelf in welke richting hij aangemerkt als cruciaal. Zij bieden voor iedereen een richtlijn voor groei en in de beoorde- deze kortere lijn is er meer ruimte om ook buiten ling is dit, naast de bedrijfsbrede kerncompeten- de beoordelingsperiode het eigen loopbaanpad, de ties, de maatstaf. Ter voorbereiding vult iedere projectrollen en de werksituatie door te spreken. medewerker zelf zijn/haar eigen beoordeling in. Dit Daarbij stellen we vragen als zit je op de juiste stimuleert tot nadenken over zijn/haar werk en ont- koers voor doelrealisatie, op welke kernwaarde of wikkeling. Daarnaast kiest de medewerker zelf een competentie gaat het goed of waar loop je tegenaan collega uit om ook een beoordelingsformulier in te en hoe kan je daarin worden ondersteund. vullen. Deze beoordelingen van het eigen functioneren, vormen de basis voor de beoordeling door de Evenementen resource manager. Het komt de werksfeer ten goede als je elkaar ook Korte lijnen buiten het werk leert kennen. Daarom organiseert Hot ITem maandborrels, een jaarlijkse stranddag Tot 2011 waren de medewerkers organisatiebreed verdeeld over vijf resourcemanagers. Na de inge- met partner en kinderen, een jaarlijks weekendje weg met medewerkers en hun partners en een Sin- Ons Danzcafé is een fijne plek waar we lunchen en diverse feesten en borrels organiseren. voerde unitstructuur is iedereen gekoppeld aan terklaasfeest voor de kinderen. In december hebben een resourcemanager binnen de eigen unit. Door we de mooie resultaten van 2011 gevierd met een

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IN BEWEGING In 2013 is de visie op performance improvement sterk veranderd. Hot ITem volgt niet alleen alle veranderingen, maar draagt ook bij aan de ontwikkelingen met eigen innovaties

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JA ARVERSL AG 2014 GROEI OP ALLE NIVEAUS 2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren

Nadere informatie

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid

Bericht van de voorzitter Wat doen wij? Organisatiestructuur Visie en Missie Strategische doelen Rendementsverbetering* Groei Klanttevredenheid 4 Bericht van de voorzitter 5 Wat doen wij? 6 Organisatiestructuur 7 Raad van Bestuur 7 Organogram 8 Technologie & Competenties 9 Business Consulting & Solutions 10 Beheer 12 Sourcing 14 België/Luxemburg

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO)

op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) JaarverSlag 2012 op Weg naar groei Raad van Bestuur Stépan Breedveld (CEO) en Bart de Jong (CFO) kerncijfers SlImmer Parkeren aandeel ordina onze PartnerS InnovatIef In mobile altijd dichtbij agrosense

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

CTAC JAARVERSLAG 2014

CTAC JAARVERSLAG 2014 CTAC JAARVERSLAG 2014 INNOVATION Vernieuw of verdwijn, zo luidt de nieuwe realiteit. En dat geldt zeker voor informatietechnologie. Hoe blijf je als organisatie IT-smart? Door nauwgezet de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Inhoud over ordina Bericht van de voorzitter Visie en missie Wat doen wij Organisatiestructuur StrategIe* Ambitie en doelen Strategie

Inhoud over ordina Bericht van de voorzitter Visie en missie Wat doen wij Organisatiestructuur StrategIe* Ambitie en doelen Strategie JAARVERSLAG 2013 Inhoud Over Ordina 4 Bericht van de voorzitter 5 Visie en missie 6 Wat doen wij 7 Organisatiestructuur 8 Raad van Bestuur 8 Organogram 9 Professional Services & Projects 10 Business Solutions

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie