een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan"

Transcriptie

1

2

3 4 5 een scherp alternatief Hot ITem is veertien jaar geleden van start gegaan met projecten in het werkveld van managementinformatie in de commerciële sector en bij de overheid. Onze propositie heeft zich ontwikkeld tot Corporate Performance Management. Als specialist op dit vakgebied hebben we een unieke en inmiddels bewezen aanpak waarmee we de strategie van onze klanten vertalen naar concrete lange termijn doelstellingen om vervolgens, in kleine stappen van zo n zes tot acht weken, met de klant direct bruikbare resultaten te behalen. De businesscase, het meten van verbeteringen en direct starten met verbeteren zijn belangrijke pijlers van onze aanpak. Hot ITem brengt focus aan in de organisatie vanuit een positieve benadering, niet straffen en saneren, maar belonen en het beste uit mensen halen. Dit geeft energie om samen te werken voor een mooi resultaat. Sturen op feiten is de kern van goede besturing. Geen discussie over de juistheid van cijfers of je verschuilen achter de onduidelijke betekenis van gegevens. Wij helpen organisaties om op alle niveaus integraal te sturen op de strategische doelstellingen. Het resultaat van ons werk is dat de klant zelf in staat is te sturen in een continue leercyclus. Door volledig samen in control te zijn, zorgen we dat de klant de baten uit de businesscase daadwerkelijk incasseert. Door de resultaten die we behalen is er een zeer hoge tevredenheid bij onze klanten en de klanten van onze klant. De komende jaren staan we in Nederland voor een grote uitdaging, meer met minder is het adagium. Kostenreductie leidt vaak tot kwaliteitsvermindering, ontevredenheid bij klanten en medewerkers, minder innovatiekracht en wendbaarheid in de markt. Meer doen met minder middelen is alleen mogelijk als je alleen de goede dingen doet. Organisaties die ook in staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewerkers, waardoor deze met succes en plezier een bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Het sturen op feiten met een duidelijke focus in de organisatie leidt direct tot hogere kwaliteit en lagere kosten. De dingen in één keer goed doen betekent dat de foutkosten aanzienlijk afnemen en het werkplezier wordt vergroot. Samen met diverse partners ontwikkelt Hot ITem proposities voor specifieke branches om kwaliteitsverhoging en kostenbesparing te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de 3WIN propositie die Hot ITem samen met Haute Equipe aanbiedt aan de Nederlandse gemeenten. Deze krachtenbundeling biedt enorme kansen voor onze klanten. Somber over de tijd die voor ons ligt? Zeker niet! Wij zien voldoende mogelijkheden in de toekomst om bedrijven en overheid in Nederland echt een stap verder te helpen. Het kan wél. Dick Mecklenfeld Rob Honing CEO CCO

4 6 7 Ervaar de scherpte van Hot ITem

5 8 9 geschiedenis In 1998 is Hot ITem gestart met acht ervaren IT specialisten en bedrijfskundigen. De oprichters werkten daarvoor al op projecten op het gebied van managementinformatie. Bij de opdrachten viel steeds op hoe groot het gat tussen de Business en IT was. Aan de ene kant bevonden zich de strategische consultancybureaus die abstracte businessplannen, missies en visies opleverden. Organisaties hadden grote moeite om deze plannen concreet te maken. Aan de andere kant bevonden zich de IT detacheringsbedrijven die mensen plaatsten in vaak grote IT projecten, waar moeilijk grip op te krijgen was en die dan ook vaak uitliepen. 1

6 10 11 Multidisciplinaire teams Door de aanvullende capaciteiten van de oprichters bleek het mogelijk om de kloof tussen business en IT succesvol te overbruggen. In die tijd is de onderscheidende projectaanpak met multidisciplinaire teams van Hot ITem ontstaan voor het realiseren van duurzame prestatieverbetering. Cultuur Hot ITem is opgericht met het geloof in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit leidt tevens tot groei van Hot ITem en haar klanten. Gericht op groei is nog steeds een van de belangrijke kernwaarden. Van de oorspronkelijke acht medewerkers zijn we geleidelijk gegroeid tot de huidige omvang van 129 medewerkers. Ondanks de groei is de bijzondere cultuur behouden gebleven en verrijkt. Dit hebben we bereikt door nieuwe medewerkers te werven die passen bij de organisatie, waarbij iedereen vanaf het eerste uur actief bij ons bedrijf wordt betrokken. Als aantrekkelijke werkgever hebben we in 2004 financiële participatie voor onze medewerkers mogelijk gemaakt. treden toe tot de Club van 10 met een lidmaatschap voor het leven. Tijdens onze speciale maandborrels worden zij officieel opgenomen in de club. Dit betekent een plekje op de wall of fame en een jaarlijks etentje met de club. In 2011 hebben we het 23e lid kunnen verwelkomen. De ondernemer bij de klant We gaan met onze klanten al vanaf het begin een partnership aan en we maken onszelf altijd medeverantwoordelijk voor het resultaat. We zoeken ondernemers bij onze klanten die zich niet neerleggen bij een 6 of een 7. Mensen die, samen met hun collega s en ons, gaan voor daadwerkelijke prestatieverbetering in combinatie met meer werkplezier. Samen werken aan resultaten om trots op te zijn, daar gaat het bij ons om. Dit heeft geleid tot duurzame relaties met opdrachtgevers en klanten. van BI en datawarehouses en senior BI-consultants. Hiermee borgen we onze unieke aanpak in een groeiend bedrijf. Huisvesting In 2006 ontstond de noodzaak om te verhuizen naar een nieuw pand, een mijlpaal in onze geschiedenis. In het pand konden we al onze ideeën over open en transparant werken in teamverband kwijt. Het pand is feestelijk geopend door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Job Cohen, toenmalig burgemeester van Amsterdam, staat op het punt het pand officieel te openen. Op 6 oktober 2006 sloeg Dick Mecklenfeld de eerste paal van ons huidige pand op de Danzigerkade 19. Opleidingen Sinds 2004 organiseren we jaarlijks een opleiding voor nieuwe medewerkers. We hebben masterclasses georganiseerd voor HI-potentials op het gebied Club van 10 Zeven van de acht oprichters zijn nog steeds werkzaam bij Hot ITem, evenals veel medewerkers van het eerste uur. Medewerkers die tien jaar bij Hot ITem hebben gewerkt

7 12 13 Vincent Versteeg Met passie, op een persoonlijke en inspirerende manier, bijdragen aan de totstandkoming van ideeën die iets wezenlijks neerzetten, anderen verrassen en aanzetten tot iets nieuws.

8 14 15 aanpak Hot ITem staat voor een scherpe aanpak: de HI-way. In onze Performance Improvement-projecten staat het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal. We zorgen voor een stapsgewijze implementatie van Performance Analyse (PA), via Performance Improvement (PI) naar Continuous Improvement (CI). 2

9 16 17 Concrete doelen Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige situatie en de strategische doelen van een organisatie, formuleren we een concrete aanpak en realiseren we meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten. Door stapsgewijs oplossingen te implementeren, is het mogelijk de wensen en doelstellingen op de veranderende omgeving aan te passen om zo continu te kunnen verbeteren. De verbinding tussen lange termijn doelen en korte termijn resultaten noemen wij de paraplu-aanpak. Informatiebeveiliging We kennen bij onze klanten de strategische doelen op het hoogste niveau; we kijken diep in de keuken. Om de veiligheid van klantinformatie te waarborgen is Hot ITem sinds 2006 geaudit op het naleven van de code voor informatiebeveiliging. Sinds 2010 zijn we volledig gecertificeerd (ISO-27001). Eind 2011 heeft er een herhaalaudit plaats gevonden en is ons certificaat met twee jaar verlengd. We zijn trots op het hoge beveiligingsniveau dat we kunnen waarborgen. Resultaten De oplossingen kennen de componenten organisatieverandering, procesverbetering en informatievoor-ziening. Alle stappen worden samen met alle betrokkenen bij de klant uitgevoerd. Indien nodig ontwikkelen en implementeren we ook software om de procesverbetering te ondersteunen. Baten Met de HI-way worden de businesscase en de doelsituatie in stappen gerealiseerd en veranderingen in de beheerorganisatie geborgd. Onze werkwijze is onderscheidend omdat onze klanten de baten ook echt incasseren. Hot ITem is betrokken en neemt mederesultaatverantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de organisatie van de klant, zodat de baten van de businesscase op de lange termijn worden geborgd. Dit lijkt voor de hand liggend maar blijkt al jaren hét onderscheidend vermogen van Hot ITem. We zien in de markt nog te vaak vanuit techniek ingestoken trajecten die uitlopen, waarbij datawarehouses of rapportagesets worden opgeleverd die niet gebruikt worden. Methoden Bij onze projecten passen we een aantal bewezen methoden toe, zoals Lean Six Sigma, Prince2, Agile en TIQM. De grote kracht van gestandaardiseerde werkwijzen ligt in de herkenbaarheid, effectiviteit en efficiëntie ervan. Door deze methoden te combineren met onze scherpe aanpak creëren we een pragmatische en gedegen manier van werken, die tijd bespaart en een beter resultaat oplevert. Jeroen de Lange Eenvoudige dingen goed doen; complexe dingen eerst eenvoudig maken.

10 18 19 performance improvement Business Intelligence en datawarehousing vormen de technische basis voor Performance Improvement. Adequate informatie is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen: sturen op feiten. Hierbij geven we de betrokken medewerkers de instrumenten die nodig zijn om de informatie te verwerken. Dit varieert van op maat gesneden rapportages en dashboards, tot geavanceerde analysetools op voorbewerkte datasets. 3

11 20 21 Sturen Het vertalen van complexe businessvraagstukken naar de juiste stuuritems is de kern van Business Intelligence. Stuuritems definiëren we top-down samen met de klant. Het vertalen van operationele gegevens tot bruikbare informatie en stuuritems is de andere belangrijke component. Dit gebeurt bottom-up, iteratief en met echte data. Prototypend, samen met de klant, komen tot de juiste informatieset. Hierbij is het cruciaal om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een scherpe set te creëren. Een set waarmee de strategische doelen vertaald worden naar actieve sturing in alle lagen van de organisatie. Het omgaan met grote en complexe datasets is een kerncompetentie van Hot ITem. Hiervoor zetten we datawarehousing in. BI-beheer Ter ondersteuning van de dienstverlening biedt Hot ITem IT-beheer. Het beheer kan flexibel worden ingericht van kantooruren tot 7x24 en van alleen technisch beheer tot volledige outsourcing in ons professioneel datacentrum. Het beheer van BI- en datawarehouse-omgevingen vereist meer flexibiliteit, snelheid en businesskennis dan traditionele beheerpartijen kunnen bieden. We leggen daarbij meer focus op het gebruik van BI en het incasseren van baten. Justus van der Scheer Klanten & collega s helpen, ondersteunen en motiveren in het effectiever en klantgerichter maken van de eigen organisatie. Borging Voor de borging in de klantorganisatie kunnen we samen met de klant een Business Intelligence Competence Center inrichten. Het BICC wordt gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. Stapsgewijs dragen de Hot ITem specialisten hun kennis en kunde over aan de medewerkers van de klant. Dit doen we door medewerkers on the job te trainen bij de bouw van het nieuwe datawarehouse in de geselecteerde technologie. De medewerkers van de klant leren hierdoor inspirerend samen te werken met de klant. Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid van informatie is essentieel voor efficiënte operatie en goede besturing. Hot ITem heeft daarom een aanpak ontwikkeld voor het verbeteren en borgen van informatiekwaliteit. Deze aanpak omvat een iteratief proces om informatiekwaliteit-issues inzichtelijk te maken en op te lossen en daarnaast een veranderproces voor het bereiken van de gewenste volwassenheid van cultuur en organisatie. Veranderen en cultuur Verandermanagement is cruciaal bij het inrichten van besturing. In 2012 richten we ons nog meer op de gedragsverandering en draagvlak voor verandering. Vanuit onze visie en onze ervaring weten we dat mensen beter presteren als ze met enthousiasme werken. Bij onze veranderprojecten willen we enthousiasme en gedrevenheid in de cultuur van organisaties verankeren. Met de energie die hierbij vrijkomt, presteren medewerkers beter en maken ze minder fouten. Hot ITem levert ook interimmanagers om de cultuurverandering te faciliteren en te versnellen. Het datacentrum van Hot ITem.

12 22 23 innovatie Hot ITem draagt bij aan start-ups. In het verleden zijn we al succesvol geweest met innovatieve businessconcepten. Een voorbeeld hiervan is Parkline, de grootste provider voor mobiel parkeren. Bij start-ups werken we onder bijzondere condities. Dit kan betekenen dat we investeren in de benodigde software en besturing in ruil voor aandelen, of door bijzondere betalingscondities die de start-ups de ruimte geven om van de grond te komen. We werken dan op basis van het uitgangspunt van affordable loss. We nemen hierin geen onverantwoorde risico s. 4

13 24 25 Apps We werken aan innovatieve oplossingen in logistieke ketens met het gebruik van apps op smartphones en tablets. Ons platform biedt de mogelijkheid voor synchronisatie op verschillende detailniveaus voor verschillende soorten gebruikers. Slimme filters voorkomen een overvloed aan informatie, zonder dat de essentie verdwijnt. In 2012 zetten we in op verdere verbreding van de toepassingen voor deze innovatie. Zorg op afstand In 2011 hebben we ervaring opgedaan met concepten voor zorg op afstand. Deze ervaring zetten we in 2012 in om zorg op afstand eenvoudiger en goedkoper te maken met standaardcomponenten. Gezien de toenemende vergrijzing verwachten we een vergroting van de zorgvraag. Omdat de trend is dat mensen langer zelfredzaam willen en moeten zijn, verwachten we op het gebied van domotica en persoonlijke veiligheid een grote markt. Met de standaardcomponenten kunnen we de driehoek patiënt, zorgverlener en mantelzorger effectiever met elkaar laten communiceren. Hierbij neemt de kwaliteit van de zorg aantoonbaar toe. Mobile BI 2012 wordt het jaar waarin Mobile BI definitief doorbreekt. De tablets verschijnen in de directieoverleggen, de papieren overzichten verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Hot ITem ontwikkelt mogelijkheden in combinatie met real time BI. Altijd en overal de juiste informatie onder handbereik. Door deze ontwikkeling wordt tijdig sturen op feiten nog eenvoudiger dan voorheen. Big data Een andere belangrijke trend is Big Data en In Memory Analyse. Organisaties krijgen in toenemende mate te maken met grote datastromen. Het ontwikkelen van rapportages op grote datasets neemt veel kostbare tijd in beslag. Met Oracle Exalytics heeft Hot ITem een instrument in huis om zeer snel grondige analyses uit te voeren op klantdata. Hiermee kunnen we in een Proof of Concept laten zien wat dit zou betekenen voor de wendbaarheid van een organisatie. Richard Gremmen Sharing technology, sharing value.

14 26 27 organisatie Al sinds de oprichting in 1998 is Hot ITem een projectorganisatie. In 2010 hebben we besloten om ons bedrijf te reorganiseren. We zijn overgestapt van vakinhoudelijke competenties naar operationele units met een branchefocus. De besturing en centrale ondersteuning zijn ondergebracht in een zelfstandige unit. Deze nieuwe organisatievorm stelt ons in staat om verder te groeien. 5

15 28 29 Medewerkers Bij de overgang van de oude naar de nieuwe structuur hebben medewerkers zelf de keuze gemaakt voor een unit. Deze overgang is, mede door de keuzevrijheid van de medewerkers, soepel verlopen en heeft geleid tot een evenwichtige verdeling van de medewerkers over de units. Met de nieuwe structuur kan Hot ITem snel inspelen op de markt en technologische innovaties. Iedere unit heeft een eigen vakinhoudelijke focus. In de klantopdrachten vindt intensieve samenwerking tussen de units plaats. De nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan nieuwe en versterkte samenwerkingsverbanden met partners zoals Oracle, Microsoft, Google en Haute Equipe. Business Alignment Solutions De CPM consultants van de unit Business Alignment Solutions (BAS) ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van de besturing. BAS is houder van het partnership met diverse grote Business Intelligenceleveranciers zoals QlikView, Microstrategy, Google, IBM Cognos en SAP Business Objects. Data Insight De unit Data Insight (DI) richt zich op datawarehouses en BI op Oracle omgevingen en is gespecialiseerd in informatiekwaliteit. DI is houder van het partnership met Oracle en de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. In 2012 gaat DI eigen CPM consultants werven om vanuit de unit complete CPM trajecten te kunnen aanbieden. Innovation & Services De unit Innovation & Services (I&S) ontwikkelt datawarehouses en BI met behulp van Microsoft technologie en heeft specialistische kennis op het gebied van mobile devices en social media. Het Continuous Improvement Center (CIC) is onderdeel van I&S. Het CIC richt zich op outsourcing en het proactief beheren van datawarehouses en BI-omgevingen. Tijdens de beheerfase van een datawarehouse wordt de businesscase van het project waargemaakt. Business Process Solutions De unit Business Process Solutions (BPS) is gespecialiseerd in optimalisatie van bedrijfsprocessen. BPS zet Lean Six Sigma in voor het herontwerp van processen. De ontwikkelaars van de unit bouwen en configureren applicaties voor het efficiënt registreren en besturen van bedrijfsprocessen.

16 30 31 Interim- en verandermanagement Per 1 januari 2012 is de nieuwe unit Interim- en verandermanagement (IM) gestart. Bij grote verandertrajecten vinden veel projecten tegelijkertijd plaats die in samenhang worden bestuurd. We verwachten een groei van het aantal complexe programma s dat Hot ITem uitvoert. De expertise om deze programma s te besturen brengen we samen in de unit Interim- en verandermanagement (IM). Deze unit ondersteunt Hot ITem breed de professionalisering van de projectleiders van minder omvangrijke projecten. People & Change Vanaf 1 januari 2012 richt de unit People & Change (P&C) zich op de HRM-aspecten van veranderingen. We hebben geleerd dat dit cruciaal is voor succesvolle Performance Improvement programma s. P&C werkt samen met diverse partners binnen de zakelijke dienstverlening en de universitaire wereld op het vlak van medewerkersmotivatie in relatie tot realisatie van bedrijfsdoelen. Hot ITem Groep De directie van Hot ITem vormt, tezamen met de centrale ondersteunende functies, de Hot ITem groep. Ook de directie is actief betrokken in onze klantprojecten. Op deze wijze blijft de overhead beperkt, de relatie met klanten nauw en de betrokkenheid met onze collega s goed. Het hard meewerken en samen gaan voor een resultaat om trots op te zijn, wordt door ons allemaal al vanaf het begin als succesfactor gezien. Miranda Lenstra Met creativiteit, professionaliteit en flair, zorgen voor samenhang en betrokkenheid.

17 32 33 klanten In het verleden hebben we ons vooral gericht op de grootzakelijke markt en de centrale overheid. Sinds 2011 richten we ons ook op de middelgrote bedrijven en lokale overheid. Er ontstaan steeds meer organisaties van gemiddelde omvang die grote informatiestromen moeten verwerken en beslissingen moeten nemen op basis van die informatie. De combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data uit bijvoorbeeld social media maakt dit complex. 6

18 34 35 Branches verder versterken. De sectoren waarbinnen we al over verschillende media, zoals glas, draadloos, ko- nodig. Meer met minder kan alleen als de besturing AWBZ naar WMO. We continueren de dienstver- Met de analytische vaardigheden van onze business veel expertise hebben opgebouwd zijn telecom, per en kabel, kunnen klanten in toenemende mate plaats vindt op basis van feiten en er enthousiasme is lening aan rijksoverheden, inspecties en zelfstandige consultants en onze passie voor besturingsvraagstuk- overheid, energie, zorg, media, hypotheken, verze- kiezen voor andere operators. Daarnaast staan de bij de uitvoerende ambtenaren. Ambtenaren moeten bestuursorganen en breiden deze dienstverlening uit ken kunnen wij voor alle branches maatwerk leveren. keringen en pensioenen. tarieven voor mobiele communicatie onder druk vanuit kracht en motivatie werken. Hot ITem heeft met de propositie van onze unit People & Change. De versterkte partnerstrategie en de marktvraag naar meer branchespecifieke oplossingen hebben Telecom en kabelmaatschappijen door concurrentie en Europese regelgeving. De omzet en marges van telecomoperators dalen hierdoor. met Haute Equipe een aanpak ontwikkeld om hier invulling aan te geven. Samen met het Kenniscentrum Energie ertoe geleid dat we meer branchegericht werken Door de convergentie in de telecommunicatie, Voor klantbehoud en groei is het noodzakelijk om WMO werken we aan een specifieke propositie voor De energieleveranciers in Nederland implemente- dan in voorgaande jaren. We willen dit in 2012 zoals televisie, mobiel, internet en vaste telefonie op kwaliteit te sturen. Sturen op first time right uitbreiding van de taken in het kader van de transitie ren extra diensten voor een grotere klantenbinding. leidt tot minder klachten en daardoor tot minder Effectief campagnemanagement is van groot belang kosten en meer tevredenheid bij klanten. Deze stu- voor het werven en behouden van energieklanten. ring vereist focus in het operationele proces. In 2012 Wij hebben veel ervaring op het gebied van campagne- breiden we deze propositie verder uit. management in diverse branches waaronder de ener- Verzekeringen giemarkt. Netbeheerders zetten in op het reduceren van storingsverbruikersminuten door effectief net- Verzekeringsmaatschappijen moeten zich per 1 ja- management. Procesmanagement, datakwaliteit en nuari 2013 conformeren aan de Solvency-II richtlijn. De maatregelen borgen de solvabiliteit van de maat- metadatamanagement zijn van groot belang voor de besturing van het storingsproces. We hebben een Nieuwe klanten schappijen. De richtlijn kent drie pijlers. De eerste propositie op dit gebied ontwikkeld voor de netbe- Door de branchegerichte aanpak en de samenwerking pijler betreft de kapitaaleisen, de tweede gaat over heerders. met partners zijn we in 2011 succesvol geweest in het risicobeheer en de derde behandelt verantwoording en verslaglegging. Hot ITem richt zich op de laatste Zorg werven van nieuwe klanten. Met onze specifieke oplossingen zijn we in staat om onze nieuwe klanten echt twee pijlers. We hebben ruime ervaring op het ge- Sinds een aantal jaren zijn we actief op de zorgmarkt. te helpen. We zetten hier in 2012 in toenemende mate bied van risicobeheersing, sturen én verantwoorden We hebben veel ervaring opgedaan met zorg op af- op in. op dezelfde feiten. stand en het inzetten van mantelzorgers. Deze erva- Overheid ring en het opgebouwde netwerk in de zorg willen we in 2012 inzetten om een oplossing te bieden voor De overheid staat voor zware bezuinigingen. De ge- de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgver- meenten krijgen er bovendien in de komende jaren leners. Hiervoor zetten we standaardcomponenten Met Sail 2010 konden relaties van Hot ITem een stuk meevaren met de Hot ITem-sloep. aanzienlijk meer taken bij. Er vindt een verschuiving plaats van rijksoverheid naar provincies en gemeenten en van provincies naar gemeenten. Een veelgehoorde Event voor relaties op de kade langs het IJ tijdens Sail in, die in de markt beschikbaar zijn. Concreet werken we aan een hulpmiddel voor de sterk toenemende doelgroep dementerenden en hun verzorgers. kreet is: Meer met minder. Dit heeft nog wel invulling

19 36 37 Laurens Koster Met bevlogenheid en enthousiasme, de klant echt helpen haar doelen te bereiken en de businesscase waar te maken.

20 38 39 partners Hot ITem kiest voor samenwerking met partners. Door slim de juiste partners te kiezen, creëren we unieke combinaties met aanvullende expertise. Hierdoor kunnen we samen krachtiger opereren. We onderscheiden hierin business- en technologiepartners. 7

21 40 41 Business partners We kiezen voor een projectmatige aanpak met onze businesspartners. Dat wil zeggen dat we in klantprojecten ons partnership vormgeven vanuit een gezamenlijke klantbenadering. Ons partnerbeleid is gericht op aanvullen en versterken. In 2012 trekken we in toenemende mate met businesspartners op die expertise hebben in diverse branches. Haute Equipe Gemeenten moeten steeds meer taken overnemen van de landelijke en provinciale overheden. Bij deze veranderingen spelen besturingsvraagstukken ook een grote rol. Vanaf 2012 benaderen we alle gemeenten met onze 3WIN-propositie, samen met onze partner Haute Equipe. 3WIN is een gestandaardiseerde aanpak om gemeenten inzicht te geven in de effectiviteit van de uitvoering van hun kerntaken. SMART gedefini- Hot ITem is de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. eerde doelen en het realiseren van de juiste sturingsen verantwoordingsinformatie bieden een gezonde basis voor de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. De kennis van Haute Equipe op het gebied van planning & control en finance in het openbaar bestuur en de besturingsexpertise van Hot ITem vormen een unieke combinatie in de markt. Business Models Inc. Business Models Inc. is een internationaal strategieen businessmodel-adviesbureau. Business Models Inc. helpt organisaties en managementteams met de analyse, innovatie, validatie en implementatie van nieuwe businessmodellen. Business Models Inc. werkt samen met management- en operationele teams aan de ontwikkeling van strategieën en businessmodellen voor de toekomst. Business Models Inc. en Hot ITem hebben een complementaire dienstverlening. Een partnership biedt de mogelijkheid om gezamenlijke klanten te helpen van strategie en businessmodel tot implementatie en besturing. Finavista Samen met Finavista hebben we voor pensioenfondsen en verzekeraars de PLC-toolbox ontwikkeld voor ondersteuning bij het uniformeren van financiële producten zoals pensioenen en lijfrentes. Met de toolbox kunnen we producten transparant en conform wettelijke eisen in grote aantallen schonen, onderhouden en migreren. De aanpak is efficiënt en beheersbaar. De toolbox is een workflow manager voor de dataimport, dataschoning, het toepassen van de migratieregels, de klantcommunicatie en de data-export. Technologiepartners Door partnerships zorgen we dat we altijd kennis hebben van de laatste stand van de technologie. Ten opzichte van tooling behouden we wel onze onafhankelijkheid zodat we kunnen adviseren over de juiste inzet van tooling voor elke klant. Drie partners willen we hier speciaal noemen vanwege de stappen die er in 2011 zijn gezet. Oracle We zijn trots op onze Oracle Gold Partnerstatus. We zijn de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland. Dit stelt ons in staat om, samen met Oracle, nieuwe klanten te benaderen voor het inzetten van Exalytics voor hun analyses op grote datasets. Hot ITem heeft als eerste Oracle Partner in Nederland, Exalytics zelf aangeschaft. Hiermee kunnen wij samen met klanten Proof of Concepts op grote datasets uitvoeren. Voor Oracle zijn wij een belangrijke partner omdat zij zien dat wij als enige in Nederland in staat zijn om business consultancy te combineren met technische realisatie van Corporate Performance Management. Oracle: Hot ITem is the only company in the Netherlands that offers both consultancy in business performance management and technical realization of strategic goals De Oracle Exalytics machine wordt in het beheercentrum geplaatst. Microsoft Microsoft heeft de criteria voor het behalen van het Gold Certified Partnership flink aangescherpt. Voor het bereiken van deze status dient de partner te beschikken over gekwalificeerde medewerkers, gecertificeerde software en voldoende klantreferenties. Hot ITem voldoet, mede dankzij de specialisatie in de unit Innovation & Services, aan al die eisen en kan daardoor profiteren van een optimale ondersteuning van en samenwerking met Microsoft. In het bijzonder zijn wij trots op al onze medewerkers die MCP of MCITP gecertificeerd zijn. Wij bedanken onze klanten voor hun positieve referenties. Google Hot ITem en Google bundelen hun krachten om gestructureerde en ongestructureerde dataverzamelingen te ontsluiten en op relevantie te combineren tot bruikbare stuurinformatie. Hierbij maken we gebruik van de technologie van de Google Search Appliance (GSA). De GSA biedt universele zoekmogelijkheden voor bedrijven. Alle content van het bedrijf kan via één gebruiksvriendelijk, vertrouwd zoekvak worden doorzocht. Een GSA doorzoekt niet alleen intranetten, webservers, portals, bestandsshares, databases, contentmanagementsystemen en real time gegevens in bedrijfsapplicaties, maar ook cloudsystemen, zoals Google Apps, Google Site Search en Twitter. Overige partners We continueren de partnerships met de leidende BI- en datawarehouse-leveranciers in de markt: IBM Cognos, SAP BO, Informatica, Tibco, Qlikview en Microstrategy. De certificeringsprogramma s van deze partners dragen bij aan de kennisborging en innovatie van Hot ITem. Hot ITem heeft in 2011 een groot aantal certificeringen behaald.

22 42 43 Sylvia Heuvelman Inspireren, creëren en realiseren. Hierbij de blik gericht op de toekomst, de benen stevig in het heden en in het achterhoofd de lessons learned uit het verleden.

23 44 45 cultuur Hot ITem is gestart vanuit de filosofie dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei van de medewerker, Hot ITem en onze klanten. We werken inmiddels met een groep van 129 enthousiaste en gepassioneerde specialisten. Onze onderlinge samenhang maakt ons inspirerend, scherp, verantwoordelijk, sociaal en gericht op groei. Dit zijn de kernwaarden waar we voor staan en die de leidraad zijn in ons werken. 8

24 46 47 HI-values wil groeien. Wij ondersteunen door feedback, coa- fantastisch eindejaarsweekend in Maastricht. Naast en, avondjes uit, Tai Chi lessen, Salsa danslessen, De HI-values zijn uitgewerkt in competenties en ching en opleiding. Bovenal moet een medewerker hard werken willen we ook graag onze successen Koninginnedag in de Hot ITem sloep, zaalvoetbal- succesvol meetbare gedragingen. Ze zijn veran- het leuk vinden om te groeien, plezier halen uit wat vieren. toernooien en zeilweekenden. Er ontstaan veel kerd in onze bedrijfscultuur en HRM-beleid. Bij de werving gebruiken we ze om duidelijk te maken wie hij doet en leert en trots zijn op wat hij zelf en met anderen bereikt. We hebben oprechte interesse in Onderlinge activiteiten onderlinge vriendschappen. we zoeken, wat nieuwe collega s van ons mogen ver- de persoonlijke drijfveren van onze medewerkers. Collega s organiseren onderling veel activiteiten, wachten en op welke aspecten we beoordelen bij de Daarom inspireren we iedere nieuwe collega tot het zoals een sushi workshop, beachvolleybaltoernooi- selectie. Binnen een project scheppen ze helderheid opstellen van een zogenaamde calling: wat is je roe- in ieders rol voor de beheersbaarheid van projec- ping en hoe ga je deze inzetten binnen Hot ITem? ten. En ze bieden houvast in loopbaanontwikkeling en verdere groei, van zowel onze medewerkers als Beoordelingscyclus van Hot ITem. Twee keer per jaar is er een beoordelingsronde. Ie- Trots dere kernwaarde is uitgewerkt in een aantal competenties en succesvol meetbare gedragingen. In ons dagelijks functioneren staat groei centraal. Voor elke loopbaanrol zijn specifieke competenties Een medewerker bepaalt zelf in welke richting hij aangemerkt als cruciaal. Zij bieden voor iedereen een richtlijn voor groei en in de beoorde- deze kortere lijn is er meer ruimte om ook buiten ling is dit, naast de bedrijfsbrede kerncompeten- de beoordelingsperiode het eigen loopbaanpad, de ties, de maatstaf. Ter voorbereiding vult iedere projectrollen en de werksituatie door te spreken. medewerker zelf zijn/haar eigen beoordeling in. Dit Daarbij stellen we vragen als zit je op de juiste stimuleert tot nadenken over zijn/haar werk en ont- koers voor doelrealisatie, op welke kernwaarde of wikkeling. Daarnaast kiest de medewerker zelf een competentie gaat het goed of waar loop je tegenaan collega uit om ook een beoordelingsformulier in te en hoe kan je daarin worden ondersteund. vullen. Deze beoordelingen van het eigen functioneren, vormen de basis voor de beoordeling door de Evenementen resource manager. Het komt de werksfeer ten goede als je elkaar ook Korte lijnen buiten het werk leert kennen. Daarom organiseert Hot ITem maandborrels, een jaarlijkse stranddag Tot 2011 waren de medewerkers organisatiebreed verdeeld over vijf resourcemanagers. Na de inge- met partner en kinderen, een jaarlijks weekendje weg met medewerkers en hun partners en een Sin- Ons Danzcafé is een fijne plek waar we lunchen en diverse feesten en borrels organiseren. voerde unitstructuur is iedereen gekoppeld aan terklaasfeest voor de kinderen. In december hebben een resourcemanager binnen de eigen unit. Door we de mooie resultaten van 2011 gevierd met een

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Smart Business Consultants. We turn questions into solutions

Smart Business Consultants. We turn questions into solutions Smart Business Consultants We turn questions into solutions Smart business consultants is een jong en dynamisch adviesbureau wat zich kenmerkt door krachtige, resultaatgerichte en professionele dienstverlening

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

e-leren in een KMO, kan dat?

e-leren in een KMO, kan dat? e-leren in een KMO, kan dat? Mathy Vanbuel ATiT mathy.vanvuel@atit.be Overzicht Kennismaking Wat is e-leren, Waar komt e-leren vandaan en waar gaan we naartoe? e-leren in de praktijk voorbeelden De 9 geboden

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie