ELSPEET NW. kavelpaspoorten. kavelpaspoorten 14 juni 2017 in opdracht van Gemeente Nunspeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELSPEET NW. kavelpaspoorten. kavelpaspoorten 14 juni 2017 in opdracht van Gemeente Nunspeet"

Transcriptie

1 ELSPEET NW kavelpaspoorten kavelpaspoorten 14 juni 2017 in opdracht van Gemeente Nunspeet

2 colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt GJ Nunspeet Arjan Dickhof projectleider Victor van Braam van Vloten assistent projectleider ontwerper: LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten Cruquiusweg 10 Postbus BB Amsterdam Lodewijk Baljon landschapsarchitect / directeur MarieLaure Hoedemakers landschapsarchitect / senior projectleider Martijn Bakker architect / tekenaar Amsterdam, 14 juni 2017

3 inhoud 1 Inleiding 1.1 welkom in Elspeet Noordwest wonen in Elspeet Noordwest beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten kavelpaspoorten voor vrije kavels sturing van het kavelpaspoort sturing van de dorpsbouwmeester 4 2 Kavelpaspoorten 2.1 prijslijst deelgebieden volgens beeldkwaliteitplan basisregels kavelpaspoorten voorbeeld kavelpaspoorten 12 3 Kavelpaspoorten in De Omlijsting KAVEL 1 16 KAVEL 2 18 KAVEL Kavelpaspoorten in De Slingerlaan KAVEL 4 22 KAVEL 5 24 KAVEL 6 26 KAVEL Kavelpaspoorten in De Zoom KAVEL 8 30 KAVEL 9 32 kavelpaspoorten Elspeet NW juni

4 1. INLEIDING 1.1 welkom in Elspeet Noordwest Tussen de Nachtegaalweg en de Nunspeterweg, aan de noordwestzijde van het dorp Elspeet is er ruimte voor uitbreiding. Een deel van de buurt is al gerealiseerd. De gemeente Nunspeet geeft nu een aantal vrije kavels uit waar vrijstaande woningen of half vrijstaande woningen (twee onder een kap) gebouwd kunnen worden. 1.2 wonen in Elspeet Noordwest Elspeet is een Enkdorp. De uitbreiding is gelegen op de noordelijke Enk Het stedenbouwkundig plan dat is opgesteld heeft als uitgangspunt de uitbreiding Elspeet Noordwest onderdeel te laten worden van het dorp Elspeet door het te verankeren in de landschappelijke structuren. Zo is er bijvoorbeeld ingezet op het bewaren van de karakteristieke buitenrand met half open lintbebouwing en doorzichten over de enk naar karakteristieke herkenningspunten als de kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk. Het bestemmingsplan is afgestemd op dit stedenbouwkundig plan en vormt het juridische kader voor de ontwikkeling. 1.3 beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten Als aanvulling op en ter ondersteuning van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan en de voor u liggende kavelpaspoorten vormen samen het sturings en toetsingsinstrument voor de verdere uitwerking van de vrije kavels in de uitbreiding. In het beeldkwaliteitplan wordt het gewenste beeld voor de architectuur in de wijk beschreven. Het beeldkwaliteitplan en de kavelpaspoorten zijn twee separate documenten die naast elkaar gehanteerd worden. Het beeldkwaliteitplan voor Elspeet Noordwest is op internet te vinden op: sturing van het kavelpaspoort De toekomstige bewoners willen uiteraard de ruimte om hun droom te bouwen, maar willen niet dat de vrijheid ongelimiteerd is om te voorkomen dat de omgeving hun droom verstoort. De regie met behulp van kavelpaspoorten zorgt ervoor dat de diversiteit zich binnen een zodanige breedte begeeft, dat een aantrekkelijk woonmilieu ontstaat. Passend bij het landschap en voortbouwend op de bijzondere kenmerken van de plek. Met een harmonieuze balans tussen eenheid en verscheidenheid, tussen het dorpse beeld en individuele eigenheid. Het draait om een eenvoudige sturing. Kwaliteit van de uitwerking van de woning speelt een belangrijke rol in de waardering van de buurt, zowel voor leken als professionals. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het gebouw, niet om de architectuurstijl. Het aangeven van maximale bouwvolumes en een vlak waarbinnen de bebouwing gebouwd kan worden is gericht op het bevorderen van de groene kwaliteiten van Elspeet Noordwest. 1.6 sturing van de dorpsbouwmeester De gemeente heeft een dorpsbouwmeester benoemd. Aan de hand van de kavelpaspoorten gaat uw architect uw wensen vertalen naar een ontwerp voor uw woning. De gemeente werkt met een nieuwe vorm van welstandstoezicht. In plaats van een welstandscommissie is er in de gemeente Nunspeet waar Elspeet deel van uit maakt een dorpsbouwmeester benoemd. Voordat u de bouwaanvraag indient, kunt u gebruik maken van het spreekuur van de dorpsbouwmeester Theo Hilhorst. Hij neemt het ontwerp met u door, adviseert en geeft sturing aan het ontwerp om samen uw wensen om te zetten in een woning die bijdraagt aan het gewenste beeld voor Elspeet Noordwest. 1.4 kavelpaspoorten voor vrije kavels De vrije kavels liggen op verschillende plekken in het plangebied. Hier krijgt u de kans uw droomhuis te bouwen. De bebouwingsvoorwaarden per vrije kavel zijn vastgelegd in kavelpaspoorten. De kavelpaspoorten bevatten spelregels waaraan de koper van een kavel zich moet houden. De regels zijn zo opgesteld dat de kopers van de kavel veel vrijheid hebben binnen de nagestreefde dorpse woonsfeer. De kavelgrootte en de grens tussen privé en openbaar ligt vast. 4 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

5 ELSPEETNOORDWEST BEELDKWALITEITPLAN amer / ruimtelijke ontwikkeling juli 2014 kavelpaspoorten Elspeet NW juni

6 2 KAVELPASPOORTEN 2.1 prijslijst PRIJSLIJST KAVELS ELSPEET NOORDWEST Kavels binnen 'De Omlijsting' Kavels binnen 'De Slingerlaan' Kavels binnen 'De Zoom' Kavelnummer Woningtype oppervlak (ca.) max volume Kavelprijs bladzijde 1 half vrijstaand 300 m² 510 m³ , half vrijstaand 315 m² 536 m³ , vrijstaand 740 m² 888 m³ , half vrijstaand 305 m² 519 m³ , half vrijstaand 345 m² 587 m³ , vrijstaand 480 m² 624 m³ , vrijstaand 550 m² 715 m³ , vrijstaand 415 m² 540 m³ , vrijstaand 425 m² 553 m³ ,50 32 *: Kavelprijzen zijn inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten, zoals notaris, kadaster en huisaansluiting van de nutsvoorzieningen. Prijzen gelden alleen voor fase 1. 6 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

7 kavelpaspoorten Elspeet NW juni

8 2 KAVELPASPOORTEN deelgebieden volgens beeldkwaliteitplan In het beeldkwaliteitplan zijn verschillende deelgebieden onderscheiden waar andere regels voor gelden. De vrije kavels waar de kavelpaspoorten in dit boekje betrekking op hebben liggen in de deelgebieden De Zoom, De Slingerlaan en De Omlijsting. 8 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

9 De Slingerlaan De Zoom De Omlijsting kavelpaspoorten Elspeet NW juni

10 2 KAVELPASPOORTEN 2.3 basisregels kavelpaspoorten Naast de inbreng van uw architect waarborgen de basisregels kavelpaspoorten de beoogde sfeer en de kwaliteitsambities van Elspeet Noordwest. Elke kavel heeft zijn eigen kavelpaspoort met specifieke (bouw)regels die een relatie aangaan met het ontwerp voor de openbare ruimte. Voor de kavels geldt dat op eigen terrein geparkeerd wordt. Dit betekent dat naast de woning, ruimte voor 1 opstelplek is. De opstelplek bevindt zich achter de gevellijn waardoor de auto zoveel mogelijk aan het straatbeeld worden onttrokken. Maximale bouwhoogte De maximaal toegestane nokhoogte van het hoofdgebouw. Deze hoogte geldt ten opzichte van het aangegeven vloerpeil en is per kavel aangegeven. Voorgevel Elke woning heeft slechts 1 voorgevel. Hoekwoningen hebben een dubbele oriëntatie. Dit betekent dat ze een representatieve gevel hebben naar elke zijde die grenst aan het openbaar gebied. Soort woning De woningen op de vrije kavels betreffen ofwel een vrijstaande woning of een half vrijstaande woning (helft van een twee onder een kap). In het kader van het dorpse beeld hebben alle woningen een kap. De woningen hebben 2 bouwlagen met kap. Vloerpeil Het peil van de gehele vloer van de begane grond in NAP is reeds vastgelegd ten behoeve van de afwatering en riolering. Voorgevelrooilijnen Voor enkele kavels zijn in het bestemmingsplan bebouwingsgrenzen opgenomen die de mogelijkheden voor de te bouwen woningen onevenredig beperken. Voor deze kavels wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrenzen tot de in de kavelpaspoorten aangegeven maten. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grenzen in strijd is met het bestemmingsplan. Kaveloppervlak Het kaveloppervlak is het gehele oppervlak van de kavel. Bouwvlak Het vlak waarbinnen alle bebouwing (hoofd en bijgebouwen) moet vallen. Bijgebouw Een bijgebouw heeft maximaal 1 bouwlaag met kap en dakhelling overeenkomstig met kap hoofdgebouw of is plat afgedekt. De nokhoogte is maximaal 5,5m en de goothoogte is maximaal 3,5m. Een bijgebouw bevindt zich minimaal 6m achter de voorgevellijn. Maximaal bouwvolume Het maximale bouwvolume is het maximaal aantal m3 dat gebouwd mag worden (hoofdgebouw en bijgebouwen). Het maximale bouwvolume is gerelateerd aan de kavelmaat. Dit zorgt ervoor dat het bouwvolume past bij de maat van de kavel en dat het luchtige dorpse losse beeld gewaarborgd wordt. Voor vrijstaande woningen geldt dat: bij een kaveloppervlak groter dan 600 m2 het maximale bouwvolume (m3) 120% van het kaveloppervlak (m2) is, bij een kaveloppervlak kleiner dan of gelijk aan 600 m2 het maximale bouwvolume (m3) 130% van het kaveloppervlak (m2) is. Voor halfvrijstaande woningen geldt dat: bij een kaveloppervlak van m2 het maximale bouwvolume (m3) 150% van het kaveloppervlak (m2) is, bij een kaveloppervlak van m2 het maximale bouwvolume (m3) 160% van het kaveloppervlak (m2) is. bij een kaveloppervlak kleiner dan of gelijk aan 375 m2 het maximale bouwvolume 170% van het kaveloppervlak is. 10 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten Parkeerplekken Op elke kavel is er een opstelplek voor een auto. Deze ligt 6m achter de gevellijn. Inrit kavel Elke kavel heeft één van 3,5m breed. Erfafscheiding straatzijde De erfafscheiding aan voorzijde bestaat uit een haag op eigen terrein van 1m hoog en 0,5m breed. Erfafscheiding zijde grenzend aan openbaar gebied, anders dan voorzijde. Om ervoor te zorgen dat alle erfafscheidingen die aan het openbaar gebied grenzen groen zijn, bestaan erfafscheidingen anders dan aan de voorzijde minimaal uit een scherm van wapeningsstaal begroeid met klimop (Hedera helix). Het scherm is maximaal 2m hoog

11 Hemelwater Ten behoeve van de klimaatbestendigheid van Elspeet Noordwest wordt het hemelwater afgekoppeld op eigen terrein geinfiltreerd. Dit betekent dat het hemelwater op de eigen kavel geborgen en geïnfiltreerd dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping in de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m3 berging per 100 m2 verhard oppervlak aan te houden. Keerwanden In het gebied bestaan hoogteverschillen. Om deze verschillen op te vangen is het noodzakelijk om bij enkele kavels keerwanden te plaatsen. De keerwanden worden door en op kosten van de gemeente aangelegd. Het onderhoud is voor rekening van de toekomstig eigenaar van de kavel. kavelpaspoorten Elspeet Noordwest februari

12 2 KAVELPASPOORTEN 2.4 voorbeeld kavelpaspoorten Aan de hand van twee kavelpaspoorten met legenda wordt het kaartbeeld uitgelegd. legenda kavelgrens kavelnummer en oppervlakte vloerpeil t.o.v. NAP afmeting in meters bouwvlak hoofdgebouw of bijgebouw bouwvlak bijgebouw voorgevel naar de straat georienteerde representatieve gevel zone voor 1 opstelplek voor een auto op eigen terrein, 6m achter voorgevel hek en haag op eigen terrein 0,5m breed en 1m hoog keermuur op erfgrens zone voor 1 12 LODEWIJK BALJON

13 schaal 1:500 voorbeeld kavelpaspoort 1 6,00 4,00 5,00 15,28 8,00 7,08 VP: NAP ,19 7,23 4,00 kavel 9 vrijstaand 425m2 locatie kavel Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 9 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

14 2 KAVELPASPOORTEN legenda kavelgrens kavelnummer en oppervlakte vloerpeil t.o.v. NAP afmeting in meters bouwvlak hoofdgebouw of bijgebouw zone voor 1 opstelplek voor een auto of bouwvlak hoofdgebouw voorgevel naar de straat georienteerde representatieve gevel zone voor 1 opstelplek voor een auto op eigen terrein, 6m achter voorgevel hek en haag op eigen terrein 0,5m breed en 1m hoog groene erfafscheiding maximaal 2m hoog: minimaal wapeningsstaal met Hedera helix zone voor 1 14 LODEWIJK BALJON

15 6,00 schaal 1:500 voorbeeld kavelpaspoort 2 kavel 6 vrijstaand 480m2 3,00 6,04 4,00 14,30 7,00 12,41 4,00 VP: NAP ,54 3,00 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 6 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten locatie kavel kavelpaspoorten Elspeet NW juni

16 3 KAVELPASPOORTEN IN DE OMLIJSTING kavel 1 kavelnummer 1 gelegen aan soort woning Ds. Lamensweg half vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 300m 2 maximaal bouwvolume 510m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel erker aan voorgevel toegestaan bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m langskap evenwijdig aan de straat aan westzijde Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale diepte 1,5m, maximale hoogte 3m, maximaal over 2/3 van de voorgevel maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel 1 van 3,5m breed realiseren op de aangegeven locatie hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 16 LODEWIJK BALJON

17 schaal 1:500 kavel 1 kavelpaspoorten Elspeet NW juni

18 3 KAVELPASPOORTEN IN DE OMLIJSTING kavel 2 kavelnummer 2 gelegen aan soort woning Ds. Lamensweg half vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 315m 2 maximaal bouwvolume 536m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel erker aan voorgevel toegestaan bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde erfafscheiding zuidzijde hemelwater 10m 7m dwarskap haaks op de straat aan westzijde Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale diepte 1,5m, maximale hoogte 3m, maximaal over 2/3 van de voorgevel maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel 1 van 3,5m breed realiseren op de aangegeven locatie hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog maximaal 2m hoog: minimaal wapeningsstaal met klimop (soort: Hedera helix) Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 18 LODEWIJK BALJON

19 schaal 1:500 kavel 2 kavelpaspoorten Elspeet NW juni

20 3 KAVELPASPOORTEN IN DE OMLIJSTING kavel 3 kavelnummer 3 gelegen aan soort woning Ds. Wisseweg vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 740m 2 maximaal bouwvolume 888m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel erker aan voorgevel toegestaan bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m tweezijdige richting dubbele oriëntatie: twee representatieve gevels naar de straat (oost/zuid) Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale diepte 1,5m, maximale hoogte 3m, maximaal over 2/3 van de voorgevel maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel en representatieve gevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 20 LODEWIJK BALJON

21 4,00 schaal 1:500 kavel 3 kavel 3 vrijstaand 740m2 9,01 6,00 6,00 3,00 13,00 4,00 9,00 14,27 VP: NAP ,00 21,97 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 3 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

22 4 KAVELPASPOORTEN IN DE SLINGERLAAN kavel 4 kavelnummer 4 gelegen aan soort woning Gerrit Mouwweg half vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 305m 2 maximaal bouwvolume 519m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m langskap evenwijdig aan de straat aan oostzijde maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 22 LODEWIJK BALJON

23 schaal 1:500 kavel 4 kavel 4 half vrijstaand 305m2 6,88 3,00 6,00 4,00 7,00 8,76 VP: NAP ,66 6,58 4,00 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 4 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

24 4 KAVELPASPOORTEN IN DE SLINGERLAAN kavel 5 kavelnummer 5 gelegen aan soort woning Gerrit Mouwweg half vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 345m 2 maximaal bouwvolume 587m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m bijzonder / verdraaiing aan oostzijde maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel en representatieve gevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 24 LODEWIJK BALJON

25 schaal 1:500 kavel 5 kavel 5 half vrijstaand 345m2 7,00 7,50 3,50 1,00 1,00 14,66 VP: NAP ,01 6,00 7,62 4,00 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 5 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

26 4 KAVELPASPOORTEN IN DE SLINGERLAAN kavel 6 kavelnummer 6 gelegen aan soort woning Gerrit Mouwweg vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 480m 2 maximaal bouwvolume 624m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kaprichting voorgevel bijgebouw parkeerplekken erfafscheiding straatzijde erfafscheiding west en zuidzijde hemelwater 10m 7m dwarskap haaks op de straat aan oostzijde maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog maximaal 2m hoog: minimaal wapeningsstaal met klimop (soort: Hedera helix) Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 26 LODEWIJK BALJON

27 6,00 schaal 1:500 kavel 6 kavel 6 vrijstaand 480m2 3,00 6,04 4,00 14,30 7,00 12,41 4,00 VP: NAP ,54 3,00 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 6 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

28 4 KAVELPASPOORTEN IN DE SLINGERLAAN kavel 7 kavelnummer 7 gelegen aan soort woning Groenling vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 550m 2 maximaal bouwvolume 715m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel bijgebouw parkeerplekken keermuur westzijde erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m langskap evenwijdig aan de straat aan zuidzijde Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone De keerwanden worden door en op kosten van de gemeente aangelegd. Het onderhoud is voor rekening van de eigenaar van de kavel. hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 28 LODEWIJK BALJON

29 27,50 4,00 25,72 6,00 schaal 1:500 kavel 7 kavel 7 vrijstaand 550m2 7,00 VP: NAP ,00 8,73 3,00 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 7 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

30 5 KAVELPASPOORTEN IN DE ZOOM kavel 8 kavelnummer 8 gelegen aan soort woning Nachtegaalweg vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 415m 2 maximaal bouwvolume 540m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel bijgebouw parkeerplekken keermuur oostzijde erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m dwarskap of langskap, afstemmen op kapvorm naastgelegen kavels (kapvorm afwisselen) aan westzijde Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel en representatieve gevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone De keerwanden worden door en op kosten van de gemeente aangelegd. Het onderhoud is voor rekening van de eigenaar van de kavel. hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 30 LODEWIJK BALJON

31 schaal 1:500 kavel 8 4,00 6,00 4,00 5,00 15,15 8,00 9,16 VP: NAP ,35 7,04 3,00 kavel 8 vrijstaand 415m2 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 8 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

32 5 KAVELPASPOORTEN IN DE ZOOM kavel 9 kavelnummer 9 gelegen aan soort woning Nachtegaalweg vrijstaand vloerpeil NAP kaveloppervlak 425m 2 maximaal bouwvolume 553m 3 maximale bouwhoogte hoofdgebouw, maximale goothoogte kapvorm voorgevel bijgebouw parkeerplekken keermuur oost en zuidzijde erfafscheiding straatzijde hemelwater 10m 7m bijzonder / verdraaiing dubbele oriëntatie: twee representatieve gevels naar de straat (west/zuid) Voor deze kavel is in het bestemmingsplan een bebouwingsgrens opgenomen die de mogelijkheid voor de te bouwen woning onevenredig beperkt. Voor deze kavel wordt bij voorbaat uitgesproken dat de gemeente positief staat tegenover een verruiming van de kavelgrens tot de in dit kavelpaspoort aangegeven maat. Hiervoor zal wel een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden, aangezien overschrijding van de grens in strijd is met het bestemmingsplan. maximale goothoogte 3,5m, maximale bouwhoogte 5,5m, minimaal 6m achter het verlengde van de voorgevel en representatieve gevel 1 parkeerplek (opstelplek) voor een auto op eigen terrein, 6m achter de voorgevel en representatieve gevel 1 van 3,5m breed realiseren binnen de aangegeven zone De keerwanden worden door en op kosten van de gemeente aangelegd. Het onderhoud is voor rekening van de eigenaar van de kavel. hek en haag op eigen terrein: 0,5m breed, 1m hoog Hemelwater op eigen terrein infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verdieping van de tuin, een (ondiepe) greppel aan de achterzijde van de kavel, een grindkoffer of kunststof infiltratiekratten. Voor de dimensionering wordt geadviseerd 3 m³ berging per 100m² verhard oppervlak aan te houden. 32 LODEWIJK BALJON

33 schaal 1:500 kavel 9 6,00 4,00 5,00 15,28 8,00 7,08 VP: NAP ,19 7,23 4,00 kavel 9 vrijstaand 425m2 Datum: Gewijzigd: Schaal: :500 Opdrachtgever: Tekeningnr: Formaat: Gemeente Nunspeet A4 Elspeet NW kavelpaspoort 9 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten kavelpaspoorten Elspeet NW juni

34

NUNSPEET. kavelpaspoorten Molenbeek. kavelpaspoorten 20 september 2016 in opdracht van Gemeente Nunspeet

NUNSPEET. kavelpaspoorten Molenbeek. kavelpaspoorten 20 september 2016 in opdracht van Gemeente Nunspeet NUNSPEET kavelpaspoorten Molenbeek kavelpaspoorten 20 september 2016 in opdracht van Gemeente Nunspeet colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt 1 8071 GJ Nunspeet Arjan Dickhof- projectleider Victor

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Park Helbergen. Zutphen. Beeldkwaliteitplan september 2014 in opdracht van gemeente Zutphen

Park Helbergen. Zutphen. Beeldkwaliteitplan september 2014 in opdracht van gemeente Zutphen Park Helbergen Zutphen Beeldkwaliteitplan september 2014 in opdracht van gemeente Zutphen Colofon opdrachtgever gemeente Zutphen afdeling Programma's & Projecten 's Gravenhof 2 7201 DN Zutphen Chantal

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Cees Wilkeshuisstraat SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden:

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014 Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Inrichtingsplan 04 03 02 01 Versie september 20 Inrichtin Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Overzichtstekening Versie september 20 Kavelpaspoorten

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g november 0 Inhoudsopgave Inleiding 5 Beeldregieplan 6 Bestemmingsplan

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 10 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord juli 2012 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W18

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W18 Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand kavel W18 buurt in ontwikkeling 3 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord april 2016 Voor u ligt een kavelpaspoort van een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Medium verkaveling bieden u de ruimte om zelf met maatwerk te bouwen aan een comfortabele twee-ondereen-kapwoning (kavels

Nadere informatie

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P.

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P. - 1 0Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 21 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 615m² Verkoopprijs 260.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 24.90 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning concept KAVELPASPOORT Grote Hondring type A rijwoning 1 Kavelpaspoort Locatie Grote Hondring april 2017 Wonen in een rustige woonwijk met het winkelcentrum Sterrenburg, sportpark Schenkeldijk en het nationaal

Nadere informatie

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2 KAVELPASPOORT KAVEL ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN Het bouwplan van uw woning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1 Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand kavel W1 buurt in ontwikkeling 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord april 2016 Voor u ligt een kavelpaspoort van een kavel voor een vrijstaande woning in het

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Vinkelse Slagen. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. oppervlakte: 949 m 2. prijs: 247.350 ex. btw. Team Uitgifte

Vinkelse Slagen. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. oppervlakte: 949 m 2. prijs: 247.350 ex. btw. Team Uitgifte oppervlakte: 949 m 2 kavelnummer: 1 prijs: 247.350 ex. btw kavelnummer: 2 oppervlakte: 963 m2 prijs: 249.450 ex. btw kavelnummer: 3 oppervlakte: 1.011 m2 prijs: 256.650 ex. btw kavelnummer: 4 oppervlakte:

Nadere informatie

Hofwijk Mijnsheerenland

Hofwijk Mijnsheerenland Kavelpaspoort Hofwijk SCHIPPERS 27 Augustus 2012 02 Inhoudsopgave 05 Inleiding 07 Toelichting 09 10 Bestemmingsplan Richtlijnen 12 12 13 14 Aanvullende richtlijnen Bouwenvelop Architectuurregels Kavelinrichting

Nadere informatie

Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven

Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven Kavelpaspoort De Houtwallen De Hoven; het stedenbouwkundig ontwerp Het stedenbouwkundig ontwerp van De Hoven vloeit voort uit de denkrichting

Nadere informatie

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Het Nieuwe Lint, de Horn Kavelnummmer 3 Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Prijs kavel vanaf : 389.000,- incl. BTW. Contouren bouwvlak excl. bijgebouwen (bruto) : 15,2 x 15

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Beleidsregel Kruimelgevallen

Beleidsregel Kruimelgevallen Beleidsregel Kruimelgevallen Het Brunink - Woonvelden 3, 3a en 4 Inleiding Op 20 april 2012 is het bestemmingsplan Het Brunink 2011 vastgesteld. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijk planologische kaders

Nadere informatie

Vrije kavels. Hendrik Hamerstraat s-gravendeel. Kavelpaspoorten. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Vrije kavels. Hendrik Hamerstraat s-gravendeel. Kavelpaspoorten. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vrije kavels Hendrik Hamerstraat s-gravendeel Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Kavelpaspoorten juli 2017 Locatie s-gravendeel is een dorp behorend tot de gemeente Binnenmaas en ligt aan de rivier de Dordtsche Kil in

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P.

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. - 1 Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 22 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 594m² Verkoopprijs 304.700,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrich ng van uw kavel De kavels in deze verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie (half)vrijstaande woning. De kwaliteit van

Nadere informatie

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte Pelgrimsche Hoeve Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw 's-hertogenbosch kavelnummer: 1 prijspeil: 2015 Team Uitgifte Monique van Griensven - van Lent 06-31942182 m.vangriensven@s-hertogenbosch.nl Pelgrimsche

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

Van Rijnweg - principes voor kavel 5

Van Rijnweg - principes voor kavel 5 Van Rijnweg - principes voor kavel 5 mogelijk eindbeeld kaveloppervlakte maximale bebouwingspercentage (hoofd-, aan- en bijgebouwen) bouwenvelop vrije positionering van het hoofdgebouw binnen de bouwenvelop

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Willem Alexanderlaan Appingedam

Willem Alexanderlaan Appingedam Willem Alexanderlaan Appingedam supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan Kavels Willem Alexanderlaan kaartje plan 1:1500 met halfvrijstaande woningen langs noordzijde Willem Alexanderlaan 2 HKB

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 8 Type woning tweekapper Oppervlakte ± 306 m² Verkoopprijs 86.000,--

Nadere informatie

BOSZONE algemeen Landgoed Sancta Maria beschikt over een gesloten bosrand, welke een duidelijke grens vormt met het omringende landschap. Deze bosrand blijft in tact en wordt waar nodig versterkt. Woningen

Nadere informatie

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Sonniuspark Bosrand Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Bouwen in eigen stijl!!! Wie wil er nou niet wonen in een wijk met een stijlvol en groen karakter? En wat is er mooier dan je eigen huis vorm

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3 Kavelpaspoort Herenland fase 5 3e deelgebied SCHIPPERS 9 februari 05 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Toelichting 05 Fasering en kavelnummers 06 Beeldkwaliteitsplan kavel 9 t/m 3 07 Bestemmingsplan 0 Globale

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Vergroot de liefde B+O geeft liefde en passie in ruil voor schoonheid en blijvende herinneringen!

Nadere informatie

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort L13 Fase 2 Waterland hoorn.nl Bouw uw eigen huis Zonnig wonen In Bangert en Oosterpolder bouwt u uw eigen droomhuis op een zonnige kavel. U geniet er

Nadere informatie

Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker

Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker Inleiding In het gebied tussen de Grasjonker, de Grasduiker, de Grasbaan en de Stillen Dijk is de bouw van vrijstaande woningen mogelijk met een landelijke uitstraling.

Nadere informatie

Kavelpaspoort kavel 147

Kavelpaspoort kavel 147 Kavelpaspoort kavel 147 kaveltype vrij d.d. 22.06.2016 Kavel 147 kavelgrootte: 894 m2 bouwvlak: 567 m2 maximaal bouwoppervlak: 170 m2 Deelplan 1 Inrit auto indicatief DWA A vloerpeil -3.85m NAP indicatief

Nadere informatie

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase 1 Kavelgegevens Plangebied Nummer 4 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 600 m² Verkoopprijs 210.000,-- vrij op naam Korting energie maximaal 4.000,-- Bouwpeil van

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: 20-04-2010 Vastgesteld: pm 2 INHOUD inleiding 9 kavels tussen molenbeek en oude ijssel kwaliteiten van de locatie plaatsing

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN

VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN VRIJSTAAND CONSUMENTGERICHT WONEN Vrijstaand consumentgericht wonen Op de woningmarkt is een groeiende behoefte te constateren naar vrijstaande en toch betaalbare woningen op kleine kavels. Een categorie

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg BKP Folkertslocatie d.d. 18-02-2011 1 / 7 Kavelpaspoort Vlek 1: parallel aan de Flevoweg 11 projectgebonden rijwoningen, identiek aan de woningen

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord

KAVELPASPOORT. Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord KAVELPASPOORT Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord Kavelpaspoort vrije kavels Plantage de Sniep - deelplan Kriekenoord 1. Relevante documenten DECEMBER 2012 a. Plankaart Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND beeldkwaliteitplan NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND datum 4 januari 2017 projectnummer 10716028A versie 04 1. INLEIDING De heer A. Groenveld uit Wellseind heeft het plan om

Nadere informatie

Kavelpaspoort B2 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B2. zelf een huis bouwen in stadspolder

Kavelpaspoort B2 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B2. zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B2 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie 11 10 2015 kavelpaspoort B2 zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B2 Stadspolder, locatie Johanna Naber-erf De grootste locatie voor zelfbouw

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief Kavelpaspoort Rubenssingel Definitief 13 mei 2016 1 2 Toetsingskader Gebiedspaspoort Bouwenvelop Laat u inspireren door de directe omgeving; woonstraat, water, groen, bebouwing Betrek een geregistreerd

Nadere informatie

Bladel, plan Molenweg

Bladel, plan Molenweg TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl EXCLUSIEVE BOUWKAVELS! verkocht verkocht verkocht verkocht Bladel, plan Molenweg OP TOPLOKATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Molenbeek

Beeldkwaliteit Molenbeek Beeldkwaliteit Molenbeek Nunspeet 11 mei 2016 in opdracht van gemeente Nunspeet colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt 1 8071 GJ Nunspeet Arjan Dickhof - gemeentelijk projectleider ontwerper: LODEWIJK

Nadere informatie

Plangroep H eggen b.v.

Plangroep H eggen b.v. Plangroep H eggen b.v. bureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur Beeldkwaliteitplan Parkplan Emma jw -TC particuliere bouwkavels vlek E10 en E11 stedenbouw verkeerskunde landschapsinrichting cultuurtechniek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Bos Noord!

Bouw uw eigen woning in Bos Noord! Bouw uw eigen woning in Bos Noord! www.wonenindalmeden.nl oktober 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen 4 Wegen en groen 6 Optie en aankoop 7 Bouwrichtlijnen 8 Bestemmingsplankaart

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 1

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 1 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 1 gronddepot 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord december 2014 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit

Nadere informatie

Kavelpaspoort A3 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort A3. zelf een huis bouwen in stadspolder

Kavelpaspoort A3 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort A3. zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort A3 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie 11 10 2015 kavelpaspoort A3 zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort A3 Stadspolder, locatie Johanna Naber-erf De grootste locatie voor zelfbouw

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 9 en 10

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 9 en 10 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 9 en 10 9 10 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 9 en 10 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 9 en 10 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 5 t/ 8 in Doornsteeg. De

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Kavels naar keuze In Veen

Kavels naar keuze In Veen Kavels naar keuze In Veen SCHMITZ S T R A A T Wonen op een bijzondere plek met een immense achtertuin Droomt u er al jaren van uw ideale huis te bouwen, op uw eigen stuk grond? Hebt u misschien de schetsen

Nadere informatie

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw)

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw) TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: 246.750 (excl. btw) De gemeente Nuenen De gemeente Nuenen c.a. is gelegen in het groene middengebied tussen

Nadere informatie

Droomzone Seizoenenhof

Droomzone Seizoenenhof 14 Kavelregels Kaveltype: vrijstaand, hoekkavel Oppervlakte van de kavel: 619 m2 Maximaal bruto vloeroppervlak hoofdgebouw: 250m2 bvo Maximaal bruto vloeroppervlak aan- en bijgebouwen: 10m2 bvo Niet-woonfuncties:

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451 Ontwerp uw eigen woning Februari 2015 INTRODUCTIE BOUWKAVELS Flierhuyserve 1 t/m 7 (oneven) zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Huisnummer

Nadere informatie

Katwijk Park Rijnsoever Kavelpaspoort CPO-kavel

Katwijk Park Rijnsoever Kavelpaspoort CPO-kavel Katwijk Park Rijnsoever Kavelpaspoort CPO-kavel HOSPER - landschapsarchitectuur en stedebouw - 08 december 2015 Plankaart Park Rijnsoever (schaal 1:5000) Detail plankaart Park Rijnsoever met CPO-kavel

Nadere informatie

wonen in het boerenlint maart 2015

wonen in het boerenlint maart 2015 HAREN NOORD - DEELGEBIED 3 - Hoek oosterweg-kerklaan kavelpaspoort 1 wonen in het boerenlint maart 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 1. Dit kavelpaspoort is een samenvatting

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Definitief 22 oktober 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg

Nadere informatie

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16 5 ONTWERPREGELS 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de ontwerpregels voor de vrije kavels beschreven. De ontwerpregels maken onderdeel uit van het contract om een huis naar eigen inzicht te realiseren.

Nadere informatie

Kavelpaspoort Ruimte voor ruimte. Van Nes december 2016

Kavelpaspoort Ruimte voor ruimte. Van Nes december 2016 Kavelpaspoort Ruimte voor ruimte Van Nes december 2016 LOCATIESCHETS (indicatief) REFERENTIEBEELDEN LANDSCHAPSONTWERP Kavelpaspoort Ruimte voor ruimte - Van Nes 3 Locatieschets natuur/coulissencluster

Nadere informatie

Het Groene Hart waar je thuiskomt

Het Groene Hart waar je thuiskomt 302 WATERRIJK BOSKOOP BV Het Groene Hart waar je thuiskomt KAVELPASPOORT KAVEL 302 BREDERODEPEER 33, 2771 NX - BOSKOOP Kavelpaspoort 302 versie 1, d.d. 20 juli 2016 Pagina 1 van 6 Voor je ligt een kavelpaspoort

Nadere informatie

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel Kavel 1, westelijk plandeel Grondprijs: 159.720 Oppervlakte kavel: 350 m2 2- zijdige woning, voorkant gericht naar het westen als naar het zuiden; Ruimtelijk accent op de kop (zuidzijde). Oriëntatie en

Nadere informatie

De Driesprong te Ermelo

De Driesprong te Ermelo 1 De Driesprong te Ermelo Beeldkwaliteitplan 24 maart 2017 In dit deel wordt de beeldkwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte beschreven, waarbij de buurtjes in uiterlijk van elkaar zullen gaan

Nadere informatie

De Smaak van Poortugaal

De Smaak van Poortugaal 1 29 april 2015 De Smaak van Poortugaal Beeldkwaliteitsplan Emmastraat 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebiedsanalyse 4 2.1 Locatie plangebied 4 2.2 Ontwikkeling 6 2.3 Groenstructuur en openbare ruimte

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Kavelnummer 71 Oppervlakte 324 m 2 Kavelprijs 290.000,- Status Beschikbaar Sfeergebieden type en norm vrije architectenkeuze BKP ambitie ontwerp CODE Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie