Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan"

Transcriptie

1 DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Ruimtelijke analyse Deelgebieden Plaatsing op kavel Erfafscheidingen Architectonische vorm en materialisering 35 Colofon 43 3

4 4

5 INLEIDING Voor het perceel van het tuincentrum van Zeist aan de Anklaarseweg in Apeldoorn, heeft Bouwbedrijf Schot uit Lochem het initiatief genomen om te komen tot herontwikkeling tot woningbouwlocatie. De gemeente Apeldoorn heeft te kennen gegeven dat deze functiewijziging in pricipe een positieve ontwikkeling is, waarvoor de bereidheid bestaat een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteitplan voor de locatie van Zeist, is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Apeldoorn. Hierin wordt een handreiking gedaan naar de beoogde architectuur en materialisering voor de locatie. Doel van het stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteitplan is: vastleggen van de beeldkwaliteit voor de omgeving van de beoogde nieuwbouw, met als uitgangspunt behoud van de landschappelijke kwaliteit van de locatie. 5

6 6

7 1.0 Ruimtelijke analyse ligging locatie ten opzichte van omgeving 7

8 8

9 Anklaarseweg Kanaal Noord Fauststraat Laan van Zevenhuizen nieuwbouw Zevenhuizen locatie t Podium vijver locatie van Zeist 9

10 PLANGEBIED Het plangebied wordt ontsloten door de Ankelaarseweg, de Laan van Zevenhuizen en het Kanaal Noord. De locatie maakt deel uit van de wijk Zevenhuizen. Zevenhuizen Locatie van Zeist Zevenhuizen kenmerkt zich door zestiger jaren architectuur. In de wijk wordt gewerkt aan herstructurering, met name voor het stadsdeelhart Zevenhuizen-Zuidbroek en het nieuwbouwplan t Podium dat wordt gerealiseerd op de plaats van de gesloopte hoogbouw. De woningen van het plan t Podium zijn gelegen aan groene zones die de natuurlijke drager vormen van het plan en wordt beëindigd door de vijver. t Podium sluit stedenbouwkundig aan bij de structuur van de naoorlogse wijk. De kwaliteit van het wonen aan en in het groen, binnen de bestaande wijk Zevenhuizen, vormt het uitgangspunt voor de ruimtelijke onderbouwing van de locatie. 10

11 Anklaarseweg Anklaarseweg kanaal Noord Fauststraat Laan van Zevenhuizen 11

12 Anklaarseweg Anklaarseweg Fauststraat A B De oorspronkelijke bebouwing zoals aangegeven, is sterk gericht naar de hoofdstructuur Anklaarseweg en Fauststraat. Bij inbreiding aan de weg ligt het in de rede de woningen (A en B) in bestaande structuur door te zetten en te richten naar de toegangsweg (Anklaarseweg) vijver locatie Fauststraat vijver Anklaarseweg De locatie is gelegen in een gedeeltelijk vooroorlogse structuur (lintbebouwing) en de naoorlogse structuur die de wijk Zevenhuizen kenmerkt. Ook de nieuwbouwlocatie t Podium neemt deze naoorlogse structuur over. Het schema hiernaast laat zien hoe de hoogbouw aan de Fauststraat solitair in het groen geplaatst is. Door op deze locatie de structuur van de vooroorlogse bebouwing over te nemen, ontstaat een stedenbouwkundig intermediair tussen bestaande hoogbouw aan de Fauststraat en de nieuwbouw van locatie t Podium. locatie Fauststraat 1 vijver 2 Om de kwaliteit van de locatie optimaal te benutten is het van belang de woningen te oriënteren op het royaal aanwezige groen in de omgeving. De woningen aan de westzijde zijn georiënteerd op de groene ruimtes rondom de bestaande hoogbouw (1), terwijl de woningen aan de oostzijde zich richten op het wonen aan de vijver en het park daar omheen (2). 12

13 13

14 WONEN IN HET GROEN Fauststraat 14

15 Anklaarseweg Anklaarse weg c.o.p c.o.p = container opstelplaats 15

16 16

17 2.0 Deelgebieden deelgebieden binnen de locatie 17

18 Anklaarseweg ORIËNTATIE A Fauststraat vijver De woningen aan de westzijde zijn georiënteerd op de groene ruimtes rondom de bestaande hoogbouw. 18

19 Anklaarseweg ORIËNTATIE B Fauststraat vijver De woningen aan de oostzijde richten zich op het wonen aan de vijver en het park daar omheen. 19

20 B wonen gericht op vijver, woningen meer argeloos in het park met een plat dak. profiel vijver A wonen gericht op park en de Anklaarseweg, woningen met kap passend bij de bestaande bebouwing. vijver = doorzichten naar park profi el parkeren B parkeren A 20

21 WONEN IN HET GROEN De stedenbouwkundige invulling van het plan bestaat in principe uit twee delen, het wonen aan de Anklaarseweg en het wonen aan de vijver. - Oriëntatie A wonen aan het park Aan de Anklaarseweg zijn twee vrijstaande woningen met (zadel)kap en een goothoogte van maximaal 1,5 bouwlaag (max.4,5m hoogte) aangegeven. Deze woningen zijn gericht op het tegenoverliggende bestaande groen en passen in de bestaande bebouwing langs deze weg. Ook de architectuur van deze woningen moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing van de straat. Parkeren Voor parkeren is gerekend met 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein ontrokken aan het straatbeeld. Voor het bezoekersparkeren is een extra parkeerplaats per woning opgenomen in het plan in een parkeerkoffer. - Oriëntatie B wonen aan de vijver De woningen gelegen aan de vijver zijn meer onderdeel van het park en worden argeloos in het groen geplaatst, door wisselende rooilijn en verdraaiing van de woning. Het wonen is sterk gericht op het park en de vijver. Deze woningen refereren aan de stijl van het modernisme en bestaan uit een zichtbare stapeling van twee lagen met een plat dak en de mogelijkheid voor een plaatselijke derde laag met plat dak. Parkeren Voor parkeren is ook hier gerekend met 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein en een parkeerplaats (het bezoekersparkeren) in een parkeerkoffer op openbaar terrein. 21

22 A Wonen gericht op park en de Anklaarseweg, passend bij de bestaande bebouwing. B Wonen gericht op vijver. Woningen meer argeloos in het park met een plat dak. 22

23 3.0 Plaatsing op kavel positionering bouwvolume op kavel 23

24 Oriëntatie A, Plaatsing op het kavel 1 2 De woningen aan het park worden in de rooilijn van de bestaande bebouwing geplaatst. De richting van de kap is zoals in het voorbeeld haaks op de voorgevelrooilijn. Minimale uitbouwen als een erker is aan zowel voor- als zij-gevel toegestaan, mits deze niet meer dan 60cm buiten de gevel wordt uitgebouwd. Een aanbouw van maximaal 3 meter buiten de hoofdbouw is toegestaan, mits deze minimaal 1 meter achter de voorgevel van de hoofdbouw begint. Een bijgebouw als garage wordt aan de woning gekoppeld, maar wel meer op het achtererf, zodat het parkeren vanuit de straat buiten het zicht valt. Alle aanbouwen en bijgebouwen hebben een plat dak. hoofdgebouw met kap, bijgebouw met plat dak 24

25 auto s tussen de woningen uit het zicht, niet op het voorerf hoofdvolume 6,5m x 11m bouwvlek garage oriëntatie kavel 1 en 2 25

26 Oriëntatie B, Plaatsing op het kavel De woningen aan de vijver worden meer argeloos in het groen geplaatst door verdraaiing van de woning. Voor de woningen op de kavels 3, 4, 5, 6, en 7 bestaat de vrijheid in keuze de woningen evenwijzig of haaks op de voorgevelrooilijn te plaatsen, zoals op bladzijde 26 is weergegeven. Voor woning op kavel 8 is omwille van de twee-zijdige oriëntatie de woning haaks op de voorgevelrooilijn geplaatst. De woning mag door middel van een uitbouw met plat dak aan één of twee zijden op begane grond worden uitgebreid, waarbij de afstand tot de erfgrens van het naastgelegen perceel minimaal 3 meter bedraagt. Hiervoor is de bebouwingsvlek (gearceerde deel) aangegeven. Bijgebouwen als een garage of berging worden niet aan de woning gekoppeld, maar worden geplaatst aan het eind van het achtererf, links of rechts op het kavel. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 2,5 3 >3 >3 afscheiding d.m.v. pergolaconstructie zone 2,5m t.b.v. veranda bebouwingsvlek mogelijkleheden voor plaatselijke uitbouw begane grond 2 m maximaal bebouwd oppervlak hoofdvolume 6,5m x 11m 26

27 oriëntatie haaks op voorgevelrooilijn oriëntatie evenwijdig met voorgevelrooilijn 27

28 garage / berging kavel nr. 3 bouwvlek garage / berging oriëntatie haaks op voorgevelrooilijn hoofdvolume 6,5m x 11m bouwvlek t.b.v. uitbouw begane grond oriëntatie evenwijdig met voorgevelrooilijn hoofdvolume 6,5m x 11m bouwvlek t.b.v. uitbouw begane grond garage / berging kavel nr. 3 bouwvlek garage / berging keuze van oriëntatie kavels 3 t/m 7 bouwvlek garage / berging bouwvlek t.b.v. uitbouw begane grond oriëntatie overhoeks hoofdvolume 6,5m x 11m oriëntatie kavel 8 28

29 4.0 Erfafscheidingen erfafscheidingen tussen privé-privé en privé-openbaar 29

30 ERAFSCHEIDINGEN De erfafscheidingen moeten het landschappelijke karakter van de wijk versterken. Voor de woningen die gericht zijn op de vijver wordt een minimale markering van de erfgrens toegepast aan de zijde van het park en de vijver. De markering van schanskorven vormt hier een natuurlijke afscheiding, die ervoor zorgt dat de koppen van de woningen in het groen zijn geplaatst. De voortuin wordt hierbij onderdeel van het park en het wonen aan de vijver. De veranda aan de woning markeert het privé terras aan de vijver. De pergola tussen de woningen vormt vervolgens de tweede overgang naar de meer private tuin. privetuin erfgrens openbaar 300+ maaiveld is toegang woning 600+ maaiveld is b.k. schanskorf maaiveld principeschets erfmarkering dmv schanskorf erfmarkering schanskorf pergola begroeid met gouden regen 30

31 Doordat de woningen aan de vijver geen kenmerkende voor of achterkant hebben, wordt de aandacht voor erfafscheiding aan de nieuwe ontsluitingsweg van groot belang. Om te voorkomen dat deze straat gaat ogen als achterstraat (achterkant) met gesloten efrafscheidingen, is gekozen voor lage afscheidingen die tesamen met de staalconstructie (UNP profiel) toch een duidelijke markering vormt tussen privé en openbaar. Tussen deze doorgaande constructie (UNP profiel) staan de garages. Ook voor de woningen met kap vormt het metselwerk in combinatie met de haag een duurzame erfafscheiding voor de toekomst aan deze nieuwe ontsluitingsweg. De vootuinen worden voorzien van een meer traditionele lage haag. doorlopende UNP RAL 7042 (grijs) beeld vanuit nieuwe ontsluiting combinatie gemetselde tuinmuur 600mm hoog in combinatie met haag lage haag voortuin (beukhaag) 31

32 wonen in het park (aan de vijver) met minimale erfafscheiding 32

33 open open open open 1800 open open open open open renvooi 1200 erfmarkering dmv talud schanskorf (volgens schets) erfafscheiding met haag (hoogte aangegeven) 1200 erfafscheiding met haag en metselwerk totaal 60 cm hoog doorlopend UNP profi el (met dichte zijde naar openbaar gebied) en haag 1.2m hoog erfafscheiding voorgevels lage haag 60cm hoog pergola 2m hoog begroeid met gouden regen 33

34 34

35 5.0 Architectonische vorm en materialisering verschijningsvorm en materialisering van de bebouwing 35

36 WONEN AAN HET PARK - Deelgebied A Aan de Anklaarseweg zijn twee vrijstaande woningen van twee lagen met een (zadel)kap aangegeven. Deze woningen zijn gericht op het tegenoverliggende bestaande groen en passen in de bestaande bebouwing langs deze weg. De architectuur van deze woningen moeten aansluiten bij de bestaande bebouwing. Voor parkeren is gerekend met twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein. 36

37 basisvolume 1,5 laag met zadeldak. verbijzondering plaatselijke verbijzonderingen van materiaal. toevoeging plaatselijke toevoegingen die niet meer dan 60cm buiten de gevel komen. toevoeging plaatselijke toevoegingen van bijvoorbeeld erker. Wonen gericht op park en de Anklaarseweg, passend bij de bestaande bebouwing. 37

38 basismateriaal, basisvolume Materialisering materiaalverbijzonderingen Voor de materialisering van de woningen met kap moet aansluiting worden gevonden met de bestaande woningen. Om deze reden is uitgegaan van roodtot oranjekleurige baksteen, die met houten delen of geprolongeerd metselwerk verbijzonderd kan worden. De kap heeft een overstek en boeiboorden en keramische pannen in een rode tint. verbijzonderderingen verbijzonderderingen basismateriaal, rode baksteen basismateriaal, rode keramische pannen 38

39 WONEN AAN DE VIJVER - Deelgebied B De woningen gelegen aan de vijver zijn meer onderdeel van het park en worden argeloos in het groen geplaatst, door wisselende rooilijn en verdraaiing van de woning. Het wonen is sterk gericht op het park en de vijver. Deze woningen refereren aan de stijl van het modernisme en bestaan uit een zichtbare stapeling van twee lagen met een plat dak. Door insnedes en uitbouwen in en aan het basis bouwvolume ontstaat een gedifferentieerd beeld vanuit het park. gedifferentieerd gevelbeeld vanuit het park (de vijver) 39

40 basisvolume 2 lagen, plat dak. insnijdingen plaatselijke insnijdingen waar het gevelmateriaal verbijzonderd wordt. toevoeging plaatselijke veranda aan zijde van het park. (zone 2,5m) toevoeging plaatselijke uitbouw of optopping op 3e laag. 3e laag max. 50% van bouwmassa en min. 1,5 m vrij van voor- en achtergevel. Wonen gericht op vijver. Woningen meer argeloos in het park met een plat dak. 40

41 basismateriaal, basisvolume materiaalverbijzonderingen Materialisering Voor materialisering van de woningen aan de vijver is terughoudendheid het uitgangspunt. Het groen van het park is de hoofdkleur. Om dit tot uiting te laten komen is gekozen voor warme grijstinten van donker naar licht. Verbijzondering kan ontstaan door textuurverschil bijvoorbeeld tussen baksteen en houten delen. basismateriaal basismateriaal verbijzonderderingen verbijzonderderingen basismateriaal verbijzonderderingen 41

42 42

43 Colofon VHGP architecten contactpersoon : Arie van Harten Achter de muren - Zandpoort GE Deventer t e. 43

44

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit

Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit Hoofdstuk 5 Beeldkwaliteit 5.1 Bebouwing 5.1.1 Noordelijk deelgebied; buitenrand Om een goede afstemming te krijgen tussen de stedenbouwkundige inrichting en de beoogde architectuur worden in deze beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Berkel-Enschot BEELDKWALITEITPLAN DE KOLENVENSE AKKERS. 8 mei 2018

Berkel-Enschot BEELDKWALITEITPLAN DE KOLENVENSE AKKERS. 8 mei 2018 Berkel-Enschot BEELDKWALITEITPLAN DE KOLENVENSE AKKERS 8 mei 2018 Berkel-Enschot BEELDKWALITEITPLAN DE KOLENVENSE AKKERS 8 mei 2018 opdrachtgever Van Kasteren V.O.F. AWJ van Kasteren BV documentstatus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

Van Rijnweg - principes voor kavel 5

Van Rijnweg - principes voor kavel 5 Van Rijnweg - principes voor kavel 5 mogelijk eindbeeld kaveloppervlakte maximale bebouwingspercentage (hoofd-, aan- en bijgebouwen) bouwenvelop vrije positionering van het hoofdgebouw binnen de bouwenvelop

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 1 Oppervlakte 665 m² Verkoopprijs 214200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte vrijstaand 1 laag met kap max 4 m1

Nadere informatie

HUURLINGSEDAM WIJCHEN FASE 2C P A S.. T E N.. 6 DECEMBER 2018

HUURLINGSEDAM WIJCHEN FASE 2C P A S.. T E N.. 6 DECEMBER 2018 K A V E L HUURLINGSEDAM WIJCHEN FASE 2C P A S.. P O O R. T E N.. 6 DECEMBER 2018 2 HANDREIKING VRIJSTAANDE WONINGEN De wijk Huurlingsedam in Wijchen is een zeer gewilde woonwijk, mede door de bijzondere

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen

Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen Beeldkwaliteitplan Heerenhage Heerenveen Team stedenbouw Ontwerp29112017 1 Inleiding Het bestaande complex van Heerenhage in wijk De Greiden in Heerenveen zal volledig herontwikkeld worden. De bestaande

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stedenbouwkundige analyse

Stedenbouwkundige analyse BIJLAGE 4: perceel Secr. Varkevisserstraat 64 Stedenbouwkundige analyse Beschrijving locatie De locatie betreft een bestaand pand aan de Secr. Varkevisserstraat 64 met een binnenterrein (waar nu bedrijfsbebouwing

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 22 kavels Harderweide d.d. 20-9-2017 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlage); De afstand tussen het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 3 4 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 3 en 4 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 3 en 4 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 3 en 4 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

De Driesprong te Ermelo

De Driesprong te Ermelo 1 De Driesprong te Ermelo Beeldkwaliteitplan 24 maart 2017 In dit deel wordt de beeldkwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte beschreven, waarbij de buurtjes in uiterlijk van elkaar zullen gaan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase

Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase Beeldkwaliteitplan s-heerenhoek gedeelte de Blikken II 2e fase Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 december 2008, voorzitter, griffier gemeente titel projectnummer datum

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

HAARZICHT. Op goede gronden. Toetsingscriteria geldend voor alle kavels 44, 45, 158 t/m 165

HAARZICHT. Op goede gronden. Toetsingscriteria geldend voor alle kavels 44, 45, 158 t/m 165 HAARZICHT Op goede gronden Toetsingscriteria geldend voor alle kavels 44, 45, 158 t/m 165 Kavels Thematerweg fase 2 U heeft ongetwijfeld wel eens uw gedachten laten gaan over uw eigen vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA WELSTAND. Algemeen

BEOORDELINGSCRITERIA WELSTAND. Algemeen BEOORDELINGSCRITERIA WELSTAND Algemeen Doel In dit document worden richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing en de openbare ruimte in het stedenbouwkundig plan de Hoge Varen. Dit document

Nadere informatie

kavelpaspoort - kavel 06 Kavel 06

kavelpaspoort - kavel 06   Kavel 06 kavelpaspoort - kavel 06 Kavel 06 kavelpaspoort - kavel 06 Heerlijck wonen in Heeze MUGGENBERG CENTRUM STRABRECHT KASTEEL HEEZE Sterkselsche Aa WEST OOST HEEZERENBOSCH De parel van Brabant HAZENHURK LEENDERWEG

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk Ammerzoden Titel: Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk, Ammerzoden Status: Concept Rapportnummer: 211x07924-bkp-20161223 BRO Boxtel Datum: 23-02-2016

Nadere informatie

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Zichtlijn Klein Engelenbrug 6 5 4 3 1 2 Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

Hofwijk Mijnsheerenland

Hofwijk Mijnsheerenland Kavelpaspoort Hofwijk SCHIPPERS 27 Augustus 2012 02 Inhoudsopgave 05 Inleiding 07 Toelichting 09 10 Bestemmingsplan Richtlijnen 12 12 13 14 Aanvullende richtlijnen Bouwenvelop Architectuurregels Kavelinrichting

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Sonniuspark Bosrand Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Bouwen in eigen stijl!!! Wie wil er nou niet wonen in een wijk met een stijlvol en groen karakter? En wat is er mooier dan je eigen huis vorm

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Lochem Mei 2009 Projectnummer 2512 Inhoud Inleiding 7 Beeldkwaliteitplan 7 Opbouw toelichting beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT BAARLAND, GEDEELTE SLOTHOEVE. concept 11 februari 2010

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT BAARLAND, GEDEELTE SLOTHOEVE. concept 11 februari 2010 RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT BAARLAND, GEDEELTE SLOTHOEVE 2 deelgebieden RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT BAARLAND, GEDEELTE SLOTHOEVE In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot

Nadere informatie

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde

Nadere informatie

Stedenbouwkundige schets Veerstraat 1 (Junora) Nieuw Namen

Stedenbouwkundige schets Veerstraat 1 (Junora) Nieuw Namen Stedenbouwkundige schets 1 (Junora) Nieuw Namen opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 067700.18628.00 datum: 24 maart 2014 referte: ing. J. van Jole 1 Op de locatie 1 in Nieuw Namen zijn de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Loerik III te Houten

Beeldkwaliteitplan Loerik III te Houten Beeldkwaliteitplan Loerik III te Houten Compendium Gemeente Houten Onderdoor 25 Postbus 30 3990 DA Houten Rotij Vastgoedontwikkeling BV Jutestraat 8 Postbus 252 7460 AG Rijssen EVE Architecten BV Ernst

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel Landelijk wonen aan de Westerstouwe Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 2. Uitgangspunten 2.1 De locatie 6 2.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE

beeldkwaliteitplan versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE beeldkwaliteitplan versie 2017 duurzaam bedrijventerrein BAANSTEE Noord Uitgave, versie 2017 beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Baanstee Noord vastgesteld door B&W op 23 maart 2011 zie voor meer informatie

Nadere informatie

eusden Rossenberg Kavelpaspoorten Vrije kavels Rozengaarde en de Viltroos 19 maart defi nitief

eusden Rossenberg Kavelpaspoorten Vrije kavels Rozengaarde en de Viltroos 19 maart defi nitief eusden Rossenberg Kavelpaspoorten Vrije kavels Rozengaarde en de Viltroos 19 maart 2018 - defi nitief 1 2 3 Plankaart (1:1000) Variant kavel 1 1a 1b Kavelpaspoorten De vrije kavels aan de Rozengaarde en

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VRIJE KAVELS; met de kavelnummers 1 t/m 8 Bijlage 1b

RICHTLIJNEN VRIJE KAVELS; met de kavelnummers 1 t/m 8 Bijlage 1b RICHTLIJNEN VRIJE KAVELS; met de kavelnummers 1 t/m 8 Bijlage 1b Gemeente Edam-Volendam De Broeckgouw RICHTLIJNEN VRIJE KAVELS; met de kavelnummers 1 t/m 8 Bijlage 1b 01 juli 2010 172.400.06 Gemeente

Nadere informatie

Kavelpaspoort vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 1 en fase 2

Kavelpaspoort vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 1 en fase 2 Kavelpaspoort vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 1 en fase 2 d.d. maart 2018 1 Inleiding: In fase 1 en fase 2 van het project Vroonermeer Noord in de gemeente Alkmaar worden door Vos Bouw- en Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Willem Alexanderlaan Appingedam

Willem Alexanderlaan Appingedam Willem Alexanderlaan Appingedam supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan Kavels Willem Alexanderlaan kaartje plan 1:1500 met halfvrijstaande woningen langs noordzijde Willem Alexanderlaan 2 HKB

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: 20-04-2010 Vastgesteld: pm 2 INHOUD inleiding 9 kavels tussen molenbeek en oude ijssel kwaliteiten van de locatie plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota

Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota dienst beleid afdeling fysiek lijke ontwikkeling april 2009 09.005 1 Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13e wijziging

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

9.1.A Het Hessingterrein. Gebiedsbeschrijving

9.1.A Het Hessingterrein. Gebiedsbeschrijving 9.1.A Het Hessingterrein Gebiedsbeschrijving Ruimtelijke structuur Het Hessingterrein is gelegen aan de Utrechtseweg, die De Bilt en Zeist verbindt met Utrecht. Kenmerkend voor de omgeving van deze gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Giethoorn Noord 1e herziening 2e fase

Beeldkwaliteitsplan Giethoorn Noord 1e herziening 2e fase Beeldkwaliteitsplan Giethoorn Noord 1e herziening 2e fase april 2009 Giethoorn Noord 1 ste fase 2 Inhoudsopgave Beeldkwaliteit 4 Deelgebied I 6 Deelgebied II 7 Deelgebied III 8 Erfafscheidingen 9 3 beeldkwaliteit

Nadere informatie

BEWONERSPRESENTATIE DENNENKAMP OOSTERBEEK. Meervoudige onderhandse aanbesteding Herontwikkeling locatie NCV Dennenkamp Oosterbeek

BEWONERSPRESENTATIE DENNENKAMP OOSTERBEEK. Meervoudige onderhandse aanbesteding Herontwikkeling locatie NCV Dennenkamp Oosterbeek BEWONERSPRESENTATIE DENNENKAMP OOSTERBEEK Meervoudige onderhandse aanbesteding Herontwikkeling locatie NCV Dennenkamp Oosterbeek 930 Welkomstwoord 935 Voorstellen Efy/group Voorstellen projectteam Korte

Nadere informatie

Kavel Paspoort. Twee-onder-één-kap kavels met Leuke Buren Garantie Groot Zonnehoeve, Villahoeve fase 4 en 5

Kavel Paspoort. Twee-onder-één-kap kavels met Leuke Buren Garantie Groot Zonnehoeve, Villahoeve fase 4 en 5 Kavel Paspoort Twee-onder-één-kap kavels met Leuke Buren Garantie Groot Zonnehoeve, Villahoeve fase 4 en 5 februari 2018 KUNSTWERK GROOT ZONNEHOEVE MARKEERT DE ENTREE VAN DE WIJK Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

LORENTZ III HARDERWIJK

LORENTZ III HARDERWIJK LORENTZ III HARDERWIJK BEELDKWALITEITPLAN BEDRIJVENTERREIN LORENTZ III BEELDKWALITEITPLAN BEDRIJVENTERREIN LORENTZ III Algemeen Doel In dit document worden richtlijnen beschreven voor de vormgeving van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1 Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand kavel W1 buurt in ontwikkeling 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord april 2016 Voor u ligt een kavelpaspoort van een kavel voor een vrijstaande woning in het

Nadere informatie

Kavelpaspoort 4 vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 2B

Kavelpaspoort 4 vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 2B Kavelpaspoort 4 vrije bouwkavels Vroonermeer Noord, fase 2B d.d. 21 november 2017, gewijzigd 7 december 2017 Inleiding: In fase 2B van het project Vroonermeer Noord in de gemeente Alkmaar worden door BPD

Nadere informatie

D Sc. Procesmanagement

D Sc. Procesmanagement 3. Ét D Sc 3. / I T ' * r 3 -v 1 i. -- J r: Procesmanagement Inleiding Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het plangebied Steenbrei III te Vasse, gemeente

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W18

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W18 Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand kavel W18 buurt in ontwikkeling 3 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord april 2016 Voor u ligt een kavelpaspoort van een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSASPECTEN

BEELDKWALITEITSASPECTEN TER BEOORDELING BEELDKWALITEITSASPECTEN HERONTWIKKELING MAARSSEVEENSEVAART 90 Februari 2013 (versie 2) Aanleiding De gemeente Stichtse Vecht heeft een concept Beeldkwaliteitsplan Herenweg-Gageldijk en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan DroomPark Maasduinen

Beeldkwaliteitsplan DroomPark Maasduinen Beeldkwaliteitsplan DroomPark Maasduinen Beeldkwaliteitsplan Dit beeldkwaliteitsplan vormt een kaderdocument dat belanghebbenden in staat stelt om sturing te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen

Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen Bo om pj es str a at S De Dam Beeldkwaliteitkader gemeente Strijen opdrachtgever: nummer: datum: referte: HW wonen 082301.20151173 18 juli 2016 mw. I. De Feijter/ ing. S. la Grand MUrb 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL

BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL BEELDKWALITEITPLAN WATERTOREN UPPEL Gorinchem, maart 2012 Drs. J. Beijer en Drs. M. Meerkerk INLEIDING In dit beeldkwaliteitplan voor de watertoren van Uppel worden handreikingen geboden aan de hand waarvan

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010 Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht Maart 2010 De locatie Vingerling te Haastrecht Wonen langs de Hollandsche IJssel Colofon Opdrachtgever Regionale en stedelijke infrastructuur

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014 Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Inrichtingsplan 04 03 02 01 Versie september 20 Inrichtin Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Overzichtstekening Versie september 20 Kavelpaspoorten

Nadere informatie

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Juni 2014 Barnewinkel Boommarter Steenmarter Wezel Boommarter Laan van Zonnehoeve Spoorlijn Apeldoorn - Zutphen Villahoeve gezien vanuit het zuidwesten;

Nadere informatie